Stopy procentowe bez zmian

nbpRada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że w październiku stopy procentowe w Polsce pozostaną na poziomie obowiązującym od marca 2015 r.

Podstawowa stopa procentowa NBP od marca 2015 r. pozostaje na najniższym w historii poziomie 1,5%. Co jakiś czas pojawiają się spekulacje dotyczące jej obniżenia lub terminu, kiedy można spodziewać się podwyżek. Z zapowiedzi szefa banku centralnego wynika, że najprawdopodobniej przez cały 2017 rok stopy się nie zmienią.

Jarosław Sadowski z Expandera podkreśla – że choć utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie to dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów, bo raty nie wzrosną – to jednak realnie oprocentowanie kredytów rośnie.

Według danych NBP ich średnie oprocentowanie wzrosło z 4,24% w kwietniu 2015 r. do 4,48% w sierpniu br. W tym przypadku głównymi przyczynami zmian było wprowadzenie podatku bankowego oraz wyższe koszty składek na BFG, wywołane upadłością SKOK-ów i SK Banku.

Sadowski podkreśla, że teoretycznie dobrą informacją jest spadek oprocentowania kredytów konsumpcyjnych z 8,6% do 7,79%. W rzeczywistości koszt takich zobowiązań niemal się nie zmienił w porównaniu z kwietniem 2015 r. Spadek oprocentowania został bowiem zrekompensowany wzrostem prowizji i innych kosztów.

Stopy procentowe NBP znów w dół!

zlotyO pół procent Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP. Obecnie podstawowa stopa referencyjna jest najniższa w historii i wynosi 2 proc.

Oznacza to obniżenie rat kredytów, jednak wielu ekonomistów zakłada, że na tym obniżki stóp procentowych się nie skończą. Ich zdaniem potrzebne są obniżki głębsze – na poziomie 0,75 – 1 proc.

Na taki stan rzeczy wpływają złe dane gospodarcze – przede wszystkim o słabnącej sprzedaży detalicznej i dynamice produkcji oraz o utrzymującej się deflacji.

 

RPP: stopy procentowe bez zmian

ID-100170991Rada Polityki Pieniężnej na wczorajszym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że nadal referencyjna stopa NBP wynosi 2,5 proc. w skali roku. Stopa lombardowa wynosi 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,75 proc. Decyzja rady odpowiada oczekiwaniom analityków, którzy zakładali, że stopy procentowe się nie zmienią. Eksperci jednak spodziewają się obniżek stóp jeszcze do końca tego roku, w związku z ostatnimi danymi GUS o deflacji. Obecna decyzja RPP oznacza, że raty kredytów nie wzrosną.

NBP wprowadza na rynek nowe banknoty

nkln;Narodowy Bank Polski już wkrótce wprowadzi na rynek nowe banknoty. Zmienią się te o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych. Na zmianę banknotu 200 złotowego będziemy musieli poczekać dłużej.

Zmiany mają na celu poprawę zabezpieczeń przed fałszowaniem. NBP prezentowało w ostatnim czasie nowe, ulepszone banknoty.

Dodatkowo NBP pracuje nad zmianą wyglądu 1 i 5 groszówek, jednak tutaj zmiany mają na celu głównie zmniejszenie kosztów ich produkcji.

Więcej na wyjazdy zagraniczne

Jak podał  NBP, w pierwszym kwartale tego roku wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wzrosły aż o 26,8 proc. w ujęciu rocznym, do 1,386 mld euro.  W tym samym czasie wielkość środków przekazanych przez pracujących za granicą wzrosła do 928 mln euro. „W I kwartale 2012 r., w związku z wyjazdami zagranicznymi, Polacy wydali 1.386 mln euro. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wydatki te zwiększyły się o 26,8 proc. (czyli o 293 mln EUR). W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 1.756 mln euro. W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te wzrosły o 14,5 proc. (223 mln euro)” – napisano.

Przedsiębiorcy bardziej optymistyczni

Najprawdopodobniej przedsiębiorcy odczują lekką poprawę w obecnym kwartale wynika z badań NBP. Jednak zaznaczono w nim, że w „ocenie przedsiębiorstw poprawa koniunktury może mieć charakter tymczasowy bądź też wiąże się z nią duża niepewność, niepozwalająca prognozować większej poprawy sytuacji w dłuższym okresie”. Z raportu wynika także, że ewentualne dalsze umiarkowane wzmocnienie złotego nie powinno zagrażać eksporterom. „Na skutek aprecjacji złotego w styczniu 2012 r., konkurencyjność cenowa i opłacalność polskiego eksportu była w I kw. 2012 r. niższa niż przed kwartałem. Równocześnie, stabilizacja wahań kursowych w lutym i marcu 2012 r. przyczyniła się do spadku odsetka przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju” – napisano w raporcie.

Źródło: TVN24

Ponad 8 mld zł zysku dla NBP

Jak poinformował prezes NBP Marek Belka, Narodowy Bank Polski w 2011 r. osiągnął 8,6 mld zł zysku. Do tak znacznego wzrostu wyniku przyczyniło się osłabienie złotego. Niemal całość zysku trafi do budżetu państwa, a środki te obniżą dług państwa mniej więcej o 0,5 pkt % PKB.  „To ładny wynik. Gdybym nie grzeszył skromnością, to powiedziałbym, że zawdzięczamy go m.in. dobremu zarządzaniu rezerwami walutowymi i oszczędnościom w wydatkach na własne utrzymanie. Oczywiście, w osiągnięciu takiego wyniku pomogła słabość złotego na koniec roku” informuje prezes.

Źródło: Bankier

Straty na funduszach emerytalnych

Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi w 2011 roku zarobiły 616 milionów złotych. Nie jest to jednak skutek zysków funduszy. Jak się okazuje, te straciły nieco ponad 11 miliardów złotych. Żaden OFE nie zamknął roku nad kreską, a najwięcej stracił fundusz ING – ponad 2,5 mld złotych a najmniej Warta bo „tylko” 137 milionów złotych.

Źródło: Dziennik

250 mld długu

Jak poinformował Narodowy Bank Polski zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło do 249 mld 72 mln euro. Wartości zadłużeń wyglądają następująco:  zadłużenie przedsiębiorstw wzrosło do 104 mld 968 mln euro, sektora bankowego spadło do 51 mld 96 mln euro z 51 mld 957 mln euro. Podobnie jak zadłużenie rządu i samorządów spadło do 89 mld 109 mln euro z 89 mld 192 mln euro.

Źródło: Ekonomia24

Tańsze opłaty za karty płatnicze

Jest duże prawdopodobieństwo, że od 2013roku  nastąpi obniżenie opłat interchange za używanie kart płatniczych. Zaproponował to Narodowy Bank Polski a wszyscy uczestnicy systemu płatności kartowych zgodzili się na ten plan . Nie odbyło się jednak bez uwag.   NBP już dawno wyliczył, że kieszeni banków, organizacji płatniczych oraz agentów rozliczeniowych z tytułu prowizji od transakcji kartami trafia blisko 1,5 mld zł rocznie.

Źródło: Gazeta prawna