Więcej na wyjazdy zagraniczne

Jak podał  NBP, w pierwszym kwartale tego roku wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wzrosły aż o 26,8 proc. w ujęciu rocznym, do 1,386 mld euro.  W tym samym czasie wielkość środków przekazanych przez pracujących za granicą wzrosła do 928 mln euro. „W I kwartale 2012 r., w związku z wyjazdami zagranicznymi, Polacy wydali 1.386 mln euro. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wydatki te zwiększyły się o 26,8 proc. (czyli o 293 mln EUR). W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 1.756 mln euro. W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te wzrosły o 14,5 proc. (223 mln euro)” – napisano.