Komornicy korzystają z przeglądarek internetowych

Dzięki internetowej przeglądarce, żadna nieruchomość dłużnika nie ukryje się przed komornikiem. Wśród komorników bardzo popularną metodą szukania majątku dłużnika jest po prostu internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych. Tylko w tym roku skorzystali z niej aż dwa miliony razy. Wkrótce jednak stracą tę możliwość. W październiku kończy się program pilotażowy.

Nieruchomości zdobyte od komornika

Dzięki tegorocznym zmianom w prawie mniejszym  ryzykiem obarczone będzie kupno nieruchomości od komornika sądowego w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  Zlikwidowano bowiem możliwość nadużyć polegających na oddawaniu przez dłużników nieruchomości w długotrwały najem lub dzierżawę. Jednocześnie znacznie ułatwiono zainteresowanym osobom dotarcie do informacji o licytacjach nieruchomości.

Źródło: Bankier

Komornicy przejmują coraz więcej nieruchomości

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna” w ciągu ostatnich trzech lat bardzo szybko wzrosła liczba nieruchomości zajętych przez egzekutorów. Tylko w ubiegłym roku komornicy zajęli ponad 157 tysięcy domów, mieszkań i działek. Wynik ten jest o połowę wyższy niż w 2010 r. Rośnie także liczba sprzedaży przez komornicze licytacje.

Źródło: Onet