Santander Bank Polska kolejny raz wyróżniony w konkursie „The Best Annual Report”

analiza
Santander Bank Polska został po raz kolejny wyróżniony w konkursie „The Best Annual Report”.

Santander Bank Polska został wyróżniony w aż czterech kategoriach dla banków i instytucji finansowych w konkursie „The Best Annual Report”. Raport za 2021 rok zdobył nagrodę „Best of the Best”. Bank został też wyróżniony za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach i najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Konkurs The Best Annual Report organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Najwyższe standardy sprawozdawczości są podstawą przyjętego przez nas modelu pracy. Doceniają to inwestorzy oraz inni odbiorcy Raportu Rocznego Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Po raz kolejny zaowocowały one również wyróżnieniem naszego raportu rocznego w konkursie. Jest to tym bardziej budujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że mówimy o sprawozdawczości finansowej jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce komentuje Wojciech Skalski, dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej.

Nagroda główna w konkursie „The Best Annual Report 2019” w rękach Santander Bank Polska

hermes-rivera-471868-unsplash

Santander Bank Polska po raz drugi z rzędu otrzymał I nagrodę główną w kategorii banków i instytucji finansowych w konkursie „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Bank otrzymał także wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności.

Przygotowanie raportu rocznego w Santander Bank Polska – jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, w której skład wchodzą też inne spółki – jest bardzo złożonym i wymagającym procesem. Partycypuje w nim szerokie grono osób z różnych jednostek organizacyjnych Banku i spółek zależnych. Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione i że należymy do grona firm, które posługują się najwyższymi standardami w swojej sprawozdawczości – komentuje Krzysztof Rewers, dyrektor Departamentu Sprawozdawczości w Santander Bank Polska.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Konkurs „The Best Annual Report” działa również na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce oraz kształtowania dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

Gala finałowa konkursu odbyła się 15 października 2020 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrodę w imieniu Santander Bank Polska odebrał Wojciech Skalski, dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej.

Udział w gali wzięli przedstawiciele ministerstw oraz urzędów i instytucji nadzorujących rozwój rynku kapitałowego, banków, domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych oraz firm audytorskich i doradczych, wspierających sprawozdawczość finansową spółek notowanych na rynku regulowanym, alternatywnym i Catalyst.

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.