Kupujesz nieruchomość inwestycyjną? Uważaj na podatek VAT

adrian borawski

Kupujący nieruchomość nie mają dziś łatwo. Muszą liczyć się z wciąż wysokimi cenami, utrudnionym dostępem do kredytu hipotecznego i podatkami wynikającymi z zakupu nieruchomości. W tym ostatnim przypadku nabywcy będą musieli zmierzyć się z podatkiem VAT, który ma skomplikowaną konstrukcję – twierdzi ekspert firmy doradczej Lege Advisors.

Spis treści:
Kiedy VAT nie zostanie doliczony?
Kiedy VAT zostanie doliczony?

Przy sporządzaniu operatu szacunkowego dla potrzeb sprzedaży, rozsądnie będzie przyjąć wartość nieruchomości w kwocie netto. Wynika to z zasad panujących na rynku. Sprzedający chce otrzymać określoną kwotę za swoją nieruchomość i nie interesuje go, jaki podatek będzie musiał zapłacić kupujący. A jest szansa, że zapłaci. I to czasem niemały.

Kiedy VAT nie zostanie doliczony?

– Podatek VAT nie zostanie doliczony, jeśli nieruchomość stanowiła prywatną własność sprzedającego i nie zostały w niej poczynione ulepszenia czy zmiany stanu prawnego oraz fizycznego. Chodzi głównie o działania wskazujące na profesjonalną działalność sprzedającego. Do takich działań można, choć teoretycznie, zaliczyć podział nieruchomości czy doprowadzenie mediów. – wyjaśnia Adrian Borawski z firmy doradczej Lege Advisors.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2021 roku: w przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jedno przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sprzedawana jest przez czynnego podatnika VAT, część nieruchomości nieprzeznaczona pod zabudowę korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dla kupującego VAT stanowi składnik ceny. Gdy do wyboru będą dwie nieruchomości w podobnych cenach, to istotne będzie czy sprzedający jest płatnikiem VAT, bo nabywca będzie mógł go odliczyć.

Kiedy VAT zostanie doliczony?

Jeżeli kupujemy nieruchomość mieszkalną na rynku pierwotnym zapłacimy 8% VAT-u. W przypadku lokali o powierzchni 150 mkw, bądź budynków mieszkalnych jednorodzinnych powyżej 300 mkw, zapłacimy podatek VAT wynoszący 23%. Podwyższona stawka VAT-u będzie miała zastosowanie do powierzchni przekraczającej powyższe limity. Gdy kupujemy lokal niemieszkalny, tak jak w przypadku modnych ostatnio lokali poniżej 25 mkw, musimy liczyć się ze stawką VAT wynoszącą 23%.

– W przypadku ustalania odszkodowania za wywłaszczenie na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, sprawa nie jest oczywista. Sądy i Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych stoją na stanowisku, iż wartość musi być podana w kwocie netto. Problem jednak pojawia się, gdy otrzymujący odszkodowanie jest płatnikiem VAT i od wartości odszkodowania musi jeszcze zapłacić ten podatek. – tłumaczy Adrian Borawski z firmy doradczej Lege Advisors.

Źródło: Lege Advisors.

Nie będziemy odliczać VAT przy nabyciu paliwa

Jak na początku marca ustalił Najwyższy Sąd Administracyjny, nie można odliczać podatku VAT przy nabyciu, najmie, dzierżawie i leasingu samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT oraz nabyciu paliwa do tych pojazdów.
Warto przypomnieć, że tylko WSA w Krakowie w wydawanych wyrokach uznawał, iż prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa przysługuje także w odniesieniu do samochodów osobowych. Jednak innego zadania jest NSA. Omawiany wyrok NSA potwierdza jednoznaczne stanowisko Sądu, że podatnicy nie mają prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do samochodów osobowych.

Źródło: Onet