Najszybciej w Polsce rosną ceny ziemi rolnej

Od stycznia 2013 wzrasta popyt na kupno ziemi rolnej, zwłaszcza zdecydowany wzrost nastąpił w miesiącach kwiecień i maj, poszukiwane są głównie duże areały od 300 do 500 hektarów, a największe zainteresowanie wykazują kontrahenci zagraniczni – wynika z danych WGN Nieruchomości.

Według Agencji Nieruchomości Rolnych średnia cena gruntów rolnych w Polsce sprzedanych w I kwartale 2013 wyniosła 18 835 zł za 1 ha, tzn. wzrosła o 8,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.
Ziemia rolna w Polsce jest względnie niska, nawet 3-4 razy niższa niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie ceny mogą sięgać poziomu 20 tys euro za hektar. Dane te nie są jednak w pełni miarodajne, ponieważ, jak wyjaśniła ANR, w początku roku sprzedaż w dużej mierze dotyczyła województw, gdzie ceny są niskie, oraz przedmiotem transakcji były przede wszystkim grunty od 1 do 10 ha, które z racji małej powierzchni są tańsze. Zdecydowanie więcej, bo od 22 tys. zł za hektar trzeba zapłacić za grunt powyżej 300 ha.

Ceny gruntów rolnych zależą też od ich klasy oraz od podaży w danym województwie. W tegorocznych transakcjach najwięcej zapłacono za ziemię w województwie śląskim – 29,7 tys. zł /ha, wielkopolskim – 26,8 tys. zł/ ha, oraz kujawsko-pomorskim – 22,5 tys. zł/ ha. Najtaniej było w lubelskim – 11,5 tys. zł/ ha, łódzkim – 12 tys. zł/ ha i w podkarpackim – 12,8 tys. zł/ ha.

Według Działu Analiz WGN kupujący poszukują ziemi zarówno w dobrej klasie I-III pod uprawy rolne, zwłaszcza wielko powierzchniowe na skalę przemysłową, jak i w niższej – pod różnego rodzaju inwestycje, w tym produkcję związaną z OZE, czyli odnawialnymi źródłami energii. Ziemia wykorzystywana pod uprawy roślin energetycznych, z których uzyskuje się biomasę, oraz pod lokalizację obiektów i instalacji do wytwarzania „zielonej energii” może być niskiej klasy, od IV do VI. Interesowano się też gruntami o powierzchni 25-30 ha z przeznaczeniem pod budowę farm wiatrowych.

W sąsiedztwie aglomeracji miejskich poszukiwane były grunty rolne, które można by przekwalifikować pod budownictwo; natomiast w sąsiedztwie dróg krajowych i międzynarodowych – pod inwestycje przemysłowe i usługowe. W przypadku zakupu gruntu rolnego przeznaczonego do przekształcenia, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na lokalizację i głównie lokalny popyt. Najbardziej korzystnymi obszarami są tereny okalające miasta. Należy przy tym przeanalizować takie parametry, jak: dobra komunikacja z centrami miast, dostęp do drogi, istniejąca infrastruktura handlowo-usługowa.

Małgorzata Battek
Analityk WGN