Leasing nieruchomości – dobre rozwiązanie dla małych przedsiębiorców

taylor-grote-415993-unsplashPod pojęciem leasingu najczęściej kojarzy nam się flota samochodowa. Przedsiębiorcy chętnie biorą samochody w leasing. Niemniej jednak nieruchomości również można leasingować i jest to niejednokrotnie bardzo korzystne rozwiązanie dla firm.

Definicja leasingu jest powszechnie znana.Leasing polega na zawarciu pomiędzy dwiema stronami umowy związanej z rzeczą materialną. Jedna ze stron, czyli leasingodawca, użycza drugiej, czyli leasingobiorcy jakiejś określonej rzeczy na jej użytek.
Leasing jest podobny do kredytu, jednak rządzi się nieco innymi zasadami.
Leasing nieruchomości nie jest więc niczym innym, jak właśnie użyczeniem przez leasingodawcę nieruchomości leasingobiorcy. Nie ma przy tym obostrzeń odnośnie tego, jaka ma być to nieruchomość. Leasing może dotyczyć magazynu, hali produkcyjnej, hotelu, biurowca a nawet zwykłego mieszkania.

Leasingobiorca wnosi na rzecz leasingodawcy określone w umowie, comiesięczne opłaty. Można więc pokusić się o pytanie, czym różni się leasing nieruchomości od jej najmu? Otóż wynajmując nieruchomość regulujemy co miesiąc koszty jej wynajmu. W momencie rozwiązania umowy nie mamy do wynajmowanego lokalu żadnych praw. W przypadku leasingu sprawa wygląda nieco inaczej. Wprawdzie również wnosimy comiesięczne opłaty i nie jesteśmy właścicielem nieruchomości, niemniej jednak każda wnoszona przez nas co miesiąc opłata przybliża nas do zyskania miana właściciela.
To, kiedy nieruchomość przejdzie na własność leasingobiorcy regulują indywidualne ustalenia pomiędzy stronami, zapisane w umowie – powinna ona zawierać szczegółowe ustalenia.

Decydując się na wybór leasingu, mamy do wyboru leasing finansowy i leasing operacyjny.
W pierwszy przypadku (leasing finansowy) nieruchomość będąca przedmiotem leasingu uznawana jest za środek trwały leasingobiorcy w momencie, kiedy strony zawrą pomiędzy sobą umowę. Leasingobiorca dokonuje wówczas odpisów od amortyzacji tejże nieruchomości. Leasingobiorca staje się właścicielem nieruchomości w momencie, gdy opłaci ostatnią ratę z harmonogramu spłaty.

Drugi rodzaj leasingu to leasing operacyjny nieruchomości. Jeśli strony zdecydują się na taki rodzaj leasingu, to nieruchomość będzie stanowiła formalnie w każdym aspekcie własność leasingodawcy. Oznacza to, że leasingobiorca nie będzie miał możliwości zaliczyć nieruchomości jako środek trwały i odliczać amortyzacji. Dopiero gdy leasingodawca przepisze na leasingobiorcę prawa do własności, ten drugi będzie mógł dokonać zaliczenia nieruchomości w poczet środków trwałych.

Leasing nieruchomości jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem dla firm, które nie posiadają wystarczających środków finansowych, by jednorazowo sfinansować sobie zakup nieruchomości. Jest to również korzystniejszy produkt finansowy, niż kredyt. W przypadku leasingu mniejszy jest zakres formalności. Ponadto okres oczekiwania na decyzję leasingową również jest zazwyczaj krótszy, niż czas oczekiwania na decyzję kredytową. Dla wielu przedsiębiorców to często czas jest bardzo deficytową kwestią.
Możliwość zaliczenia nieruchomości w poczet środków trwałych (amortyzacja) również jest dużym atutem dla przedsiębiorców – rzecz jasna tylko w przypadku wyboru leasingu finansowego.
Warto zaznaczyć, że na leasing nieruchomości mogą pozwolić sobie przedsiębiorstwa z mimo wszystko stabilną sytuacją finansową. W przypadku poślizgu przy płatnościach przedsiębiorcy mogłoby grozić zerwanie umowy. W takim wypadku przedsiębiorca straci możliwość wykupienia swojej wymarzonej nieruchomości na własność.

Przedsiębiorca stojący przed decyzją odnośnie wzięcia nieruchomości w leasing powinien dokładnie przekalkulować wszystkie za i przeciw. Wybierając leasing decyduje się on na związanie z konkretnym budynkiem Ważne jest zatem, aby budynek ten dalej odpowiadał jego wymaganiom po opłaceniu ostatniej raty leasingowej. Jest to bowiem długoterminowa inwestycja na przyszłość.