Większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Większość Polaków bo aż 59% źle ocenia rozwój sytuacji w kraju. Tylko  26% badanych sądzi o tym pozytywnie , a 15% nie potrafi wyrazić opinii w tej sprawie. Według lipcowego badania CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie pogorszyły się oceny rozwoju sytuacji w kraju. O 4 pkt proc. zmalał odsetek ankietowanych uważających, że zmierza ona w dobrym kierunku, a jednocześnie o 3 pkt proc. przybyło tych, którzy uważają, że zmierza ona w złym kierunku.

Źródło: Onet