Naganne praktyki akwizytorów

Akwizytorzy przekraczają granice.  Ich praktyki uniemożliwiają konsumentowi odstąpienia od umowy, czcionka jest wręcz niemożliwa do odczytania przez seniora, koszty windykacyjne opisane są w sposób nieprecyzyjny i wiele wiele innych.  Opisane powyżej czynności to tylko niektóre z praktyk stosowanych przez akwizytorów. UOKiK skontrolował 34 przedsiębiorców, kwestionując aż 77 zachowań.