Cushman & Wakefield: Rynek nieruchomości handlowych ma za sobą stabilny rok

ewaderlatkachilewicz
Jak wynika z raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield, ubiegły rok w sektorze nieruchomości handlowych to kontynuacja ofensywy parków handlowych, które odpowiadały za 70% nowej podaży dostarczonej na rynek. Mimo wielu wyzwań związanych z inflacją czy ogólną niepewnością gospodarczą, w Polsce zadebiutowało w tym czasie czternaście nowych marek. Kolejne miesiące mogą jednak przynieść pogorszenie nastrojów konsumentów, co znajdzie odzwierciedlenie w niższym poziomie sprzedaży detalicznej i co za tym idzie – obrotach najemców obiektów handlowych.

Spis treści:
Podaż – dominują parki handlowe
Popyt – do Polski wchodzą nowe marki
Najemcy obiektów handlowych w obliczu wyzwań
Dynamika czynszów w segmencie parków handlowych napędzana przez solidny popyt najemców

2022 rok był czasem wielu konsumenckich wyzwań. Rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja negatywnie wpłynęła na portfele Polaków i niejednokrotnie zmuszała do weryfikacji planów zakupowych. Mimo że ogółem sprzedaż detaliczna wzrosła o 5% r/r, to jednak druga połowa roku stanęła pod znakiem wyraźnego hamowania wydatków. Niestety rok 2023 prawdopodobnie przyniesie kontynuację tego trendu, a co za tym idzie – raczej ujemną dynamikę sprzedaży detalicznej, która może wynieść ok. -5% – tłumaczy Katarzyna Lipka, Dyrektorka Zespołu Doradztwa i Analiz Rynkowych w Cushman & Wakefield.

Zmiany w poziomach sprzedaży różnią się w zależności od kategorii produktowej. W ubiegłym roku największy wzrost sprzedaży detalicznej r/r, bo o 22%, odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem oraz sklepy z farmaceutykami, kosmetykami i sprzętem ortopedycznym – o 12%. Największych zaś spadków, o 9,6%, doświadczyli dealerzy samochodowi.

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej w 2022 roku oscylował w okolicy 10%. Kategorie handlowe z najwyższym udziałem w e-commerce to sektor mody, multimediów (obejmujący prasę, książki, sprzedaż w sklepach wyspecjalizowanych) oraz meble, jak również RTV i AGD.

Podaż – dominują parki handlowe

W całym 2022 roku na rynek trafiło 400 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, czyli o prawie 95 000 mkw. mniej niż w 2021 roku. Nowa podaż dostarczona w ramach wszystkich formatów objęła 33 nowe obiekty, 12 rozbudów oraz 5 przebudowanych obiektów, które powstały w miejscu zamkniętych centrów handlowych Tesco. Tylko jeden obiekt – centrum handlowe Tesco w Warszawie – został w ubiegłym roku zamknięty.

Ubiegły rok jeszcze bardziej wzmocnił popularność wygodnych i szybkich zakupów. Znalazło to również odzwierciedlenie w nowej powierzchni, która została dostarczona na rynek. 2022 rok ponownie zdominowały małe parki handlowe z 70-procentowym udziałem w nowej podaży. Dużą popularnością wśród deweloperów cieszyły się też nowe magazyny handlowe, które odpowiadały za jedną czwartą nowej powierzchni. W rezultacie całkowita powierzchnia handlowa w Polsce na koniec 2022 roku przekroczyła 15,9 mln mkw. – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Ekspertka rynku handlowego w Cushman & Wakefield.

Podobnie jak rok wcześniej, czwarty kwartał był najbardziej intensywnym okresem nowych otwarć – pomiędzy październikiem a grudniem na rynek trafiło ponad 37% podaży. Pierwszy raz od 2019 roku najwięcej powierzchni (32%, czyli ponad 126 tys. mkw.) dotyczyło ośmiu największych aglomeracji, wśród których dominował Kraków, głównie dzięki otwarciu dwóch parków handlowych Atut.

Popyt – do Polski wchodzą nowe marki

W 2022 roku na polskim rynku zadebiutowało czternaście nowych polskich i międzynarodowych marek, o dziewięć mniej niż rok wcześniej. Swoje pierwsze sklepy w Polsce otworzyły, m.in. Haribo, Uniqlo, Lovisa, Mnogoknig, Sportano, Snipes czy drogerie DM.

Jednocześnie osiem sieci postanowiło zrezygnować z działalności w naszym kraju lub zgłosiło wniosek o upadłość. W polskich obiektach handlowych nie znajdziemy już takich sklepów jak Orsay, Uterque, BookBook, Go Sport, Sfera czy Hollister.

Najemcy obiektów handlowych w obliczu wyzwań

Co ciekawe, pogarszające się nastroje konsumenckie nie miały na razie niekorzystnego wpływu na liczbę klientów obiektów handlowych. Odwiedzalność w centrach i parkach handlowych w grudniu 2022 osiągnęła średni miesięczny poziom prawie 510 000 osób na obiekt handlowy. Jest to o wynik o ponad 5% wyższy niż w 2019 roku, mimo coraz bardziej konkurencyjnego rynku, na którym od tego czasu przybyło prawie 800 000 mkw.

Szczególnie dobre wyniki w całym czwartym kwartale odnotowały duże centra handlowe[1], które odwiedziło o 5% więcej klientów niż w przedpandemicznym 2019 roku. Skumulowane dane odwiedzalności za cały 2022 rok wykazują 4-procentowy wzrost w porównaniu do 2019 roku i aż 24-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2021 – komentuje Paulina Bauer, Dyrektorka Działu Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi, Cushman & Wakefield.

Średni nominalny obrót najemców w nowoczesnych obiektach handlowych w listopadzie 2022 wyniósł 1046 PLN netto na mkw. powierzchni. Mimo że dane o obrotach w centrach handlowych pokazują wyższy o 11% nominalny poziom sprzedaży w listopadzie 2022 roku w porównaniu do roku 2019, to po uwzględnieniu rosnącej inflacji realne obroty były o 6% niższe od wartości z listopada 2019 roku.

Niestety, zmniejszająca się zasobność portfela polskiego konsumenta i pogarszające się nastroje wpłyną negatywnie na plany zakupowe i tym samym na obroty najemców w obiektach handlowych. Zmieni się także struktura wydatków – zmniejszy się ilość pieniędzy wydawanych na dobra i usługi spoza koszyka dóbr podstawowych, np. meble, sprzęt RTV, wyjścia do restauracji, podróże czy abonamenty sportowe – dodaje Paulina Bauer.

Dynamika czynszów w segmencie parków handlowych napędzana przez solidny popyt najemców

W IV kwartale 2022 roku czynsze dla lokali przy głównych ulicach handlowych spadły o 5% r/r, a czynsze za najlepsze lokale w sektorze centrów handlowych nie zmieniły się. Jeśli natomiast chodzi o stawki czynszowe w parkach handlowych, te odnotowały 9-procentowe wzrosty rok do roku. Zgodnie z zapisami umów najmu, na początku 2023 roku nastąpi indeksacja czynszów (o wskaźnik CPI dla umów w PLN i wskaźnik HICP dla umów w EUR), co spowoduje jednorazowy wzrost obciążeń czynszowych denominowanych w EUR o 8-10%.

Źródło: Cushman & Wakefield.

WGN pośredniczy w sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim

5645-1l
WGN Piotrków Trybunalski pośredniczy w sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt komercyjny o łącznej powierzchni 1706 metrów kw.
Działki: 14/44; 14/45 i 14/46, które wchodzą w skład nieruchomości, stanowią utwardzoną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej wraz z parkingiem, odpływami, infrastrukturą drogową między innymi do działki nr 14/47.
Ponadto na działce nr 14/45 znajdują się utwardzone chodniki o nawierzchni betonowej kostki brukowej i działki te powiązane są funkcjonalnie z działką 14/47.
Na działce głównej ok. oznaczonej numerem 14/47 znajduje się utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej.
Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Istnieje możliwość budowy nieruchomości o charakterze handlowo-usługowym.
Grunt inwestycyjny został wystawiony na sprzedaż za 1 333 000 złotych.

PINK o rynku nieruchomości komercyjnych w największych miastach regionalnych

anders-jilden-Sc5RKXLBjGg-unsplash
PINK o rynku nieruchomości komercyjnych w największych miastach regionalnych w Polsce.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych 
w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za czwarty kwartał 2022 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze, działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

  • Na koniec czwartego kwartału 2022 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 438 100 m kw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 708 000 m kw.), Wrocław (1 328 000 m kw.) oraz Trójmiasto (1 012 100 m kw.).
  • W czwartym kwartale 2022 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 73 800 m kw. Największymi projektami były Brain Park A oraz Brain Park B (deweloper Echo Investment, 13 900 m kw. oraz 17 100 m kw.) oraz kolejne fazy kompleksu biurowego Fabryczna Office Park – budynek B4 (Inter-Bud, 12 200 m kw.) oraz H1 (Inter-Bud, 9 600 m kw.). Wszystkie cztery wymienione projekty zlokalizowane są w Krakowie. Poza tym rynkiem, nowoczesna podaż powierzchni biurowej wzrosła po oddaniu do użytku nowych budynków również w Katowicach, Wrocławiu, Łodzi i Lublinie.
  • Na koniec czwartego kwartału 2022 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 985 100 m kw. powierzchni biurowej, co odpowiada stopie pustostanu na poziomie 15,3% (wzrost o 0,1 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 1,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi – 21,0%, najniższy w Szczecinie – 5,8% (jedyne miasto ze stopą pustostanów poniżej 10,0%).
  • Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 174 700 m kw., co jest wartością o 65% większą niż w kwartale ubiegłym i o 19% mniejszą niż w analogicznym okresie 2021 roku. Najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (65 300 m kw.), we Wrocławiu (52 800 m kw.) i w Gdańsku (14 000 m kw.).
  • W czwartym kwartale 2022 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 50% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 40% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 4%. Powierzchnia wynajęta na użytek własny właścicieli budynków stanowiła 6% kwartalnego popytu.
  • Do największych transakcji zawartych w czwartym kwartale 2022 zaliczamy: renegocjację kontraktu poufnego najemcy z branży finansów i bankowości w budynku Green Day we Wrocławiu (14 500 m kw.), nowa umowa najmu London Stock Exchange Group w 3T Office Park w Gdyni (8300 m kw.) oraz odnowienie umowy najmu poufnego najemcy z branży finansów i bankowości we wrocławskim budynku Pegaz (5700 m kw.).

Źródło. Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Nieruchomość inwestycyjna Face2Face Business Campus w Katowicach ma nowego zarządcę

Face2Face_1_low res (źródło Echo Investment)
Nieruchomość inwestycyjna Face2Face Business Campus w Katowicach ma nowego zarządcę.

Nieruchomość inwestycyjna Face2Face Business Campus to niemal pięćdziesięciotysięczny kompleks biurowy budynków w Katowicach. Inwestycja ma nowego zarządcę. Właściciel obiektu, spółka joint venture czeskiego funduszu Investika realitní fond oraz luksemburskiego inwestora private equity Bud Holdings, powierzył zarządzanie inwestycją firmie doradczej Savills.
Savills świadczy kompleksowe usługi doradcze dla rynku nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami biurowymi, handlowymi i przemysłowo-magazynowymi.

W wyniku podpisanej umowy rozbudowaliśmy portfel zarządzanych nieruchomości na południu Polski o kolejny prestiżowy budynek i poszerzyliśmy nasza współpracę z funduszem INVESTIKA. Face2Face Business Campus to jeden z trzech największych projektów biurowych w Katowicach, który jest skomercjalizowany w niemal w 100%” – mówi Wioletta Nowotnik, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami biurowymi, Savills.

Nieruchomość typu mixed use Olivia Centre w Gdańsku podsumowuje rok

Olvia-Star-30
Nieruchomość typu mixed use Olivia Centre w Gdańsku podsumowuje rok działalności.

Ponadprzeciętne wyniki komercjalizacji, poszerzenie spektrum branż, jakie rezydują w Olivii oraz doskonała frekwencja w trakcie wydarzeń w przestrzeniach eventowych Olivii Star – to krótkie podsumowanie roku gdańskiej nieruchomości komercyjnej. Średnioroczny wynik najmu z ostatnich 11 lat został dwukrotnie przekroczony. 30 tyś. m.kw. wynajętej powierzchni w 2022 roku. Jest to wynik, który przerasta oczekiwania w tak trudnej sytuacji rynkowej, jaka dotykała całą gospodarkę w minionym roku. Do tego Olivii udało się osiągnąć rekord w liczbie umów podpisanych z nowymi rezydentami, których łącznie było 18.

Tak dobre wyniki komercjalizacji należy uzupełnić o przedłużane umowy najmu przez dotychczasowych rezydentów, co potwierdza wysoki satysfakcji z oferty dostępnej dla całej społeczności Olivii oraz poziom usług oferowanych najemcom. Rewolucja na rynku biur, związana z pracą zdalną i hybrydową sprzyja Olivii – podkreśla Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji w Olivia Centre.

Złoto inwestycyjne pnie się w górę – od 1 stycznia zyskało już 100 USD/oz

michal-teklinski-goldenmark (1)
1 945 USD – na tyle uncję złota wyceniała giełda w minioną środę, a obecnie cena kruszcu jest o 100 dolarów wyższa niż na początku stycznia. Zdaniem analityków, królewski metal przełamuje konsolidację trwającą od 2020 roku i jest jeszcze czas, by „wsiąść do złotego pociągu”.

Spis treści:
Jest jeszcze czas, by wsiąść do „złotego pociągu”
NBP ujawnił, ile ma złota w skarbcu

W poniedziałek 30 stycznia rano uncja złota wyceniana była na 1923 dolarów za uncję, co oznacza, że od pierwszego notowania w 2023 roku cena królewskiego kruszcu wzrosła o równe 100 USD. A od listopada, kiedy kurs wynosił 1 650 USD/oz, złoto zyskało prawie 300 dolarów. To największy, jednorazowy skok od 2020 roku, kiedy na fali pandemii COVID-19, lockdownów i kolejnych obostrzeń złoto zanotowało swoją najwyższą, rekordową cenę w dolarze amerykańskim.

Umacniający się kurs królewskiego metalu to kolejny argument za tym, że rok 2023 będzie dla złota świetnym rokiem, a także – najprawdopodobniej – będzie to pierwszy z kilku naprawdę dobrych lat dla kruszcu. Oczywiście dobry dla tych, którzy na ten kruszec stawiają, albowiem zgodnie z zasadą, że złoto ma się dobrze, gdy wszystko inne ma się źle, w gospodarce i na rynkach finansowych spodziewamy się burzliwych czasów.

Jest jeszcze czas, by wsiąść do „złotego pociągu”

Dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli „wsiąść do złotego pociągu” i uważają, że złoto jest drogie, również mamy dobre wieści. W wywiadzie dla KitcoNews Carley Garner, współzałożycielka domu maklerskiego DeCarley Trading powiedziała, że złoto przebije w tym roku 2 100 USD, a kolejnym punktem oporu będzie poziom 2 600 USD, co stanowiłoby przedłużenie długoterminowej linii trendu z 2016 roku. Jednak cena złota nie osiągnie takiego poziomu z dnia na dzień. Garner powiedziała, że byłaby zaskoczona, gdyby złoto nie odnotowało w tym czasie żadnej korekty.

Podobnie uważa Peter Schiff, prezes Euro Pacific Capital. Wyraził on przekonanie, że ostatnie wzrosty, jak i liczne przesłanki fundamentalne (inflacja, recesja) świadczą o tym, że złoto przełamuje właśnie konsolidację, w której trwa od dwóch lat i rok 2023 będzie mocno wzrostowy, jednak niepozbawiony krótkoterminowych fluktuacji – wszak wejście na szczyt wymaga chwili oddechu.

NBP ujawnił, ile ma złota w skarbcu

Jak poinformował Narodowy Banki Polski, mamy 228 ton kruszcu, którego wartość na dziś wynosi 58 mld złotych, z czego 125,7 ton zostało zakupione w latach 2018-2019. Dzięki różnicom kursowym Polska „zyskała” w 2022 roku 4,5 mld złotych, co jest bardzo dobrą wiadomością. Gorszą są niezrealizowane zapowiedzi prezesa NBP, który w październiku 2021 roku, gdy został wybrany na kolejną kadencję, zapowiadał, że zamierza kupić kolejne 100 ton złota.

W trzeciej dekadzie 2022 banki centralne na całym świecie kupiły rekordową ilość 399,3 ton złota. Polska ze swoimi rezerwami znajduje się obecnie na 24. miejscu. Wyprzedza nas Tajlandia z rezerwami na poziomie 244,2 ton oraz Austria z 280 tonami złota. W czołówce od lat znajdują się Stany Zjednoczone z oficjalnymi rezerwami w wysokości 8 133,5 ton oraz Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi w swoich skarbcach przetrzymują 3 355,1 ton złota.

Autor: Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.

Nieruchomość komercyjna Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie Property Design Awards 2023

PU-Saski_Hilton_restaurant-080-pp
Nieruchomość komercyjna Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie Property Design Awards 2023.

Hotelowa nieruchomość komercyjna została otwarta pod koniec lipca 2022 roku. Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton zwyciężył w ogólnopolskim konkursie Property Design Awards 2023 w kategorii wnętrz hotelowych z najlepszą architekturą i designem. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali kongresu 4 Design Days 2023 w Katowicach. W tegorocznym konkursie nagrodzono najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2022 roku, a także ich twórców.

 

Nieruchomość komercyjna GO! Park Handlowy w Jaśle z nowym najemcą handlowym

default

Nieruchomość komercyjna GO! Park Handlowy w Jaśle z nowym najemcą handlowym.

W parku handlowym w Jaśle – GO! Park Handlowy – swój lokal otworzy międzynarodowa sieć sklepów – Dealz. Nowy najemca zajmie lokal o powierzchni 520 mkw. Obecnie trwa budowa obiektu a jego otwarcie zaplanowane jest w czerwcu br.
Obiekt zlokalizowany przy drodze krajowej DK 73 Krosno-Gorlice będzie największym parkiem handlowym w mieście. Za koncepcję komercyjną i wynajem sieci Go!Park Handlowy odpowiada firma Mallson Polska.

Inwestycja GAIA PARK w Kontancinie-Jeziornie od warszawskiego dewelopera Profbud już w sprzedaży

VIEW_05_final_02
Inwestycja GAIA PARK w Kontancinie-Jeziornie od warszawskiego dewelopera Profbud już w sprzedaży.

Warszawski deweloper, firma Profbud, rozpoczął sprzedaż nowej, prestiżowej inwestycji GAIA PARK w Kontancinie-Jeziornie. Osiedle bzaoferuje różnego rodzaju zabudowy m.in. jednorodzinne, bliźniacze, szeregowe, atrialne i wielorodzinne. Projekt charakteryzuje się licznymi rozwiązaniami ekologicznymi oraz w swoim założeniu pozwala na świadome zagospodarowanie przestrzeni, zachowując przy tym najważniejsze walory przyrodnicze terenu. Przykładem pierwszych zielonych działań jest stacja ładowania samochodów elektrycznych znajdująca się na terenie Biura Sprzedaży. Inwestor, w ramach propagowania dobrych praktyk, nieodpłatnie udostępnił stację wszystkim odwiedzającym. Bezpłatne ładowanie pojazdów możliwe będzie do końca maja 2023 roku.

Warszawa ma silnego konkurenta w postaci regionalnych rynków biurowych

Bez tytułu
Według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w regionach” w 2022 roku regionalne rynki biurowe wyprzedziły Warszawę pod względem wielkości całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej. Wskaźnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie przy umiarkowanej aktywności deweloperów.

– Najemcy powrócili na rynek, ale obecnie poszukują przede wszystkim biur oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwią zoptymalizowanie kosztów najmu i uzyskanie oszczędności w dłuższej perspektywie – mówi Anna Osiecka, Associate Director w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Newmark Polska. – Warto jednocześnie zaznaczyć, że ze względu na stosunkowo dużą dostępność powierzchni biurowej w budynkach zarówno istniejących, jak i będących w budowie, czynsze raczej pozostaną na dotychczasowym poziomie w najbliższych kwartałach.

Na koniec IV kw. 2022 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) przekroczyły 6,4 mln mkw. i były o prawie 3% większe niż w stolicy. Biorąc pod uwagę aktywność deweloperów w regionach, możemy przypuszczać, że ta przewaga będzie się nadal stopniowo powiększać. Nowa podaż powierzchni biurowej w całym ubiegłym roku wyniosła 405 250 mkw. – to o prawie 80% więcej niż w 2021 r., ale o blisko 26% mniej niż w rekordowym 2019 r., kiedy to na rynek trafiło niemal 547 000 mkw.

Największą aktywnością deweloperów charakteryzował się pierwszy kwartał, w którym oddano do użytkowania ponad 60% całkowitego wolumenu nowej podaży za ubiegły rok. Wśród największych ukończonych inwestycji w 2022 roku znalazły się: budynki A1 i A2 kompleksu Global Office Park w Katowicach (łącznie 55 200 mkw., I kw.), .KTW II w Katowicach (39 900 mkw., I kw.), Midpoint71 we Wrocławiu (36 200 mkw., I kw.) oraz budynki A i B w ramach kompleksu Brain Park w Krakowie (łącznie 31 000 mkw., IV kw.).

Aktywność deweloperów na głównych rynkach regionalnych w Polsce na koniec IV kw. 2022 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do odnotowanego kwartał wcześniej – w trakcie realizacji znajdowały się projekty o łącznej powierzchni ok. 583 000 mkw., co oznacza spadek o prawie 21% w ujęciu rok do roku.

– Warto podkreślić, że wolumen powierzchni biurowej w budowie pozostaje o ok. 35% niższy w porównaniu ze średnią z lat 2015-2019, kiedy to deweloperzy dostarczali na rynek średnio ok. 900 000 mkw. rocznie – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w firmie Newmark Polska. – Świadczy to o tym, że deweloperzy nadal ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych inwestycji, bacznie obserwując rynek, szczególnie zapotrzebowanie zgłaszane przez najemców i ogólną sytuację makroekonomiczną.

W IV kw. 2022 r. najemcy na głównych rynkach regionalnych wynajęli najwięcej metrów kwadratowych biur w całym ubiegłym roku – prawie 174 700 mkw., co oznacza wzrost o ponad 65% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Z kolei całkowity popyt w 2022 r. w największych miastach regionalnych wyniósł ponad 623 250 mkw., czyli o prawie 5% więcej niż w 2021 r. Świadczy to o stopniowym powrocie aktywności najemców w regionach do poziomu sprzed pandemii. Największy udział w ubiegłorocznym popycie w miastach regionalnych miały firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu – odpowiednio 26% i 19%. Na trzecim miejscu znalazła się branża produkcyjna, której udział w całkowitym wolumenie transakcji najmu sięgnął 11%.

W całym 2022 r. najwięcej podpisano nowych umów (48,6%), na kolejnym miejscu uplasowały się renegocjacje i odnowienia umów (30,4%). Natomiast pozostałe 21% stanowiły przednajmy (10,4%), ekspansje (6,2%) oraz transakcje na potrzeby własne (4,4%). Niemniej jednak, podobnie jak na rynku warszawskim, obserwujemy wzrost zainteresowania najemców renegocjacjami i odnowieniami umów, których udział w całkowitym wolumenie transakcji w IV kw. 2022 r. wzrósł do 40%.

Na koniec IV kw. 2022 r. poziom pustostanów na głównych regionalnych rynkach biurowych utrzymał się na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu z trzecim kwartałem i wyniósł 15,3% (wzrost o 0,1 p.p.), natomiast w ujęciu rok do roku wzrósł o 1,2 p.p. Na ośmiu rynkach regionalnych najemcy nadal mają do dyspozycji łącznie 985 100 mkw. wolnej powierzchni biurowej.

Źródło: Newmark Polska.

Polski oddział Prologis wśród firm wyróżnionych „Diamenten Forbesa 2023”

rawpixel-1065679-unsplash
Polski oddział Prologis wśród firm wyróżnionych „Diamenten Forbesa 2023”.

Polski oddział Prologis został wyróżniony w prestiżowym rankingu miesięcznika „Forbes”. Firma znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. „Diamenty Forbesa” przyznawane są spółkom prywatnym, które na przestrzeni ostatnich trzech lat, osiągnęły najwyższy średni wzrost wartości.
W ostatnich latach Prologis w Polsce odnotowywał rekordowo niski poziom pustostanów i stale rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne.

„Fakt, że znaleźliśmy się w prestiżowym rankingu „Diamentów Miesięcznika Forbes 2023” jest dla nas nie tylko powodem do dumy. Stanowi także potwierdzenie słuszności obranej przez nas strategii rozwoju, jednocześnie będąc mobilizacją do dalszej pracy oraz stawiania sobie coraz bardziej ambitnych celów biznesowych” – powiedział Paweł Sapek, Senior Vice President i szef Prologis w Europie Środkowej.

Warszawska nieruchomość komercyjna Varso Tower z nowym najemcą

Varso Tower_fot HB Reavis
Jeszcze w grudniu 2022 roku warszawska nieruchomość komercyjna Varso Tower podpisała umowę z nowym najemcą.

Po ponad 25 latach działalności w Polsce międzynarodowa kancelaria CMS postanowiła zmienić swoją warszawską siedzibę. Firma przenosi się do budynku Varso Tower, nowego symbolu stolicy.
Na powierzchni ponad 7 000 mkw. powstało biuro nowej generacji – w zakresie funkcjonalności i wystroju na poziomie niespotykanym dotąd w branży usług prawnych. To nowoczesna przestrzeń do współpracy i rozwijania relacji w zespole oraz z klientami kancelarii – w myśl realizowanej przez CMS koncepcji
‘cultureplace’. Nowe biuro CMS w Warszawie zajmuje pięć kondygnacji – od 39. do 43.

Naszą pozycję rynkową budujemy, bazując na jakościowych relacjach: z zespołem oraz z klientami – mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający w kancelarii CMS – Ważne jest dla nas pobudzanie kreatywności, tworzenie i wykorzystywanie innowacji, a przede wszystkim współpraca. Chcemy budować wartościowe relacje nie tylko na linii pracownik-pracownik czy pracownik-klient, ale także klient-klient; łączyć idee, pomysły, przekuwać je na nowe możliwości i rozwiązania. Nowa przestrzeń umożliwia jeszcze lepszą realizację tych działań, w myśl naszej koncepcji ‘cultureplace’, w której centrum są właśnie szeroko pojęte relacje, szacunek do otoczenia i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – podkreśla Andrzej Pośniak.

Historyczna Stara Rzeźnia w Poznaniu przejdzie metamorfozę

cam03_new
Historyczna Stara Rzeźnia w Poznaniu przejdzie metamorfozę.

Vastint otrzymał pozwolenie na remont wraz ze zmianą funkcji trzech pierwszych budynków historycznych w kompleksie Stara Rzeźnia w Poznaniu. W ramach prac zostaną one odrestaurowane i przekształcone w obiekty biurowe. Plan rewitalizacji pozostałej części Starej Rzeźni jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych zorganizowanych przez władze miasta Poznania w ramach procedury uchwalania planu miejscowego.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, inwestycję rozpoczynamy od renowacji historycznych budynków zlokalizowanych tuż przy wejściu głównym na teren Starej Rzeźni od strony ul. Garbary. W przeszłości były to budynki administracyjne dyrekcji i działu handlowego (później przedszkole) oraz portiernia. Po zakończeniu prac, tj. renowacji elewacji i remoncie wnętrz, obiekty będą oferować powierzchnię biurowo-usługową. W jednym z nich planujemy otworzyć biuro projektu, gdzie będzie można obejrzeć makietę Starej Rzeźni oraz uzyskać informacje na temat inwestycji. Prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej latem tego roku, zaraz po wyborze generalnego wykonawcy”, – mówi Rafał Przybył, Regional Manager Vastint Poland.

Newport Logistics Fund finansuje budowę nieruchomości inwestycyjnej pod Amsterdamem

Bez tytułu
Newport Logistics Fund finansuje budowę nieruchomości inwestycyjnej pod Amsterdamem. 

Finansowaną nieruchomością będzie centrum dystrybucyjne pod Amsterdamem. Newport Logistics Fund sfinansuje realizację centrum dystrybucyjnego w parku biznesowym Stichtsekant w Almere pod Amsterdamem. Na Centrum Dystrybucyjne w Almere składać się będzie 19 600 m kw. powierzchni magazynowej, ponad 2100 m kw. biurowej oraz antresola, zajmująca blisko 1600 m kw. Zakończenie budowy planowane jest na początek 2024 roku, a inwestycja osiągnie 23 400 m kw.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że kolejny projekt naszego Funduszu jest zlokalizowany w najlepszej lokalizacji w Holandii blisko Amsterdamu. Drugi projekt w naszym portfolio zapewnia inwestorom dywersyfikację pod względem aktywów i położenia geograficznego” – powiedział Szymon Ostrowski Dyrektor Zarządzający Newport Logistics Fund.

W co i w jaki sposób inwestować w czasie wysokiej inflacji?

Grzegorz Mizerski zdjęcie
„Mnożnik kreacji pieniądza”- tak nazywany jest mechanizm, który dzięki kredytom i lokatom pozwala bankom na rozmnażanie pieniędzy. Banki tworzą je de facto z powietrza (łac. ex nihilo) bo z każdej lokaty muszą zatrzymywać w Narodowym Banku Polskim tylko drobny jej ułamek (3,5%).

Spis treści:
Kto jest winien wysokiej inflacji i jak sobie z nią radzić?
W inwestować w czasie inflacji?
Dekalog Inwestora!

Całą resztę (96,5%) mogą wprowadzić na rynek poprzez udzielanie kredytów. Niestety inflacja działa tak, że im bardziej ludzie potrzebują pieniędzy, im więcej kredytów wezmą, nie zakładając lokat, tym więcej pieniędzy zostanie wprowadzonych na rynek tworząc nadmierną podaż pieniędzy. Przy jednoczesnym , nieproporcjonalnym wzroście masy produktów i usług tworzy się nierównowaga pomiędzy zwiększoną podażą pieniądza a niższym popytem na ten pieniądz (dużo więcej pieniędzy niż produktów i usług). W efekcie pieniądze tracą swą wartość, a ceny są coraz wyższe. To w głównej mierze jest powodem tworzenia się inflacji – największego, bezkarnego złodzieja naszych oszczędności. Jak można sobie poradzić z inflacją – jak rozumieć wartość
pieniądza i jak inwestować w tym okresie? O tym opowie specjalista – dr Grzegorz Mizerski, CEO i co-founder Grupy Crowder, ekspert ds. innowacyjnego inwestowania w nieruchomości, autor pierwszego w Polsce bezpłatnego poradnika w formie e-booka o inwestowaniu w czasach wysokiej inflacji : “Poradnik Rozważnego Inwestora” (www.rozwaznyinwestor.pl).

Kto jest winien wysokiej inflacji i jak sobie z nią radzić?
W czasie pandemii szczególnie narastało zjawisko przybywania pieniądza szybciej, niż realnie istniejących dóbr. Poprzez zmniejszoną ilość dostępnych towarów i usług, a przy większej ilości oferowanego pieniądza, ceny zaczęły drastycznie wzrastać.
Istnieją czynniki niezależne od działalności państwa: wojna na Ukrainie lub kryzys energetyczny w Unii Europejskiej, które również wpływają na podwyższenie cen, ale te czynniki zewnętrzne tylko w połowie wpływają na bardzo wysoką inflację w Polsce– najwyższą od 25 lat.
Jak można radzić sobie z inflacją? Nie warto przetrzymywać swych pieniędzy na lokatach, ponieważ zysk oferowany przez bank za powierzenie mu swoich pieniędzy w żaden sposób procentowo nie jest nawet zbliżony do wysokości obecnej inflacji. Korzystanie z lokat przy tak wysokim wskaźniku wzrostu cen, zwyczajnie obniża wartość pieniądza. Warto również pamiętać, aby nie inwestować np. w tzw.
“Parszywą Ósemkę”: Tak nazwałem grupę ośmiu instrumentów, w których inwestowanie w czasach wysokiej inflacji jest bardzo ryzykowne i z wysokim prawdopodobieństwem skończy się stratą. Są to np. inwestycje w apart hotele czy condo-hotele, emocjonalne aktywa alternatywne (np. w wina, w sztukę, stare auta), akcje spółek technologicznych typu growth, w jednostki funduszy z wysokimi opłatami za zarządzanie czy obligacje korporacyjne słabych spółek – wyjaśnia dr Grzegorz Mizerski, autor ebooka: “Poradnik Rozważnego Inwestora” (www.rozwaznyinwestor.pl).

W inwestować w czasie inflacji?
Polecam Solidną dziesiątkę. To grupa dziesięciu instrumentów, które są godne pochylenia się nad nimi. Do najważniejszych zaliczam obligacje skarbowe indeksowane wskaźnikiem inflacji, aktywa przynoszące stały dochód np. nieruchomości komercyjne, akcje REIT-ów zagranicznych, akcje polskich spółek typu value, które wypłacają stałe dywidendy. Dla zaawansowanych inwestorów poleciłbym natomiast amerykańskie spółki typu value – które wypłacają dywidendy np. z grupy tzw. Arystokratów Dywidendy. To spółki, które wypłacają dywidendy nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat (np. Coca- Cola). Do rozważenia jest jeszcze inwestowanie w metale szlachetne,
akcje polskich spółek – producentów żywności oraz roczne pożyczki crowdlendingowe
zabezpieczone hipotekami, które ostatnio pojawiły się na rynku, – radzi dr Grzegorz Mizerski, CEO Grupy Crowder.

Dekalog Inwestora!
Są trzy główne wymiary, na podstawie których ocenić można każdą inwestycję: zyskowność, płynność i bezpieczeństwo. Warto pamiętać, iż nie istnieje Święty Graal Inwestycji, który miałby być jedynym, niezawodnym instrumentem lub sposobem i być zarówno bardzo bezpieczny, zyskowny i płynny. Lokata bankowa, jest co prawda bardzo bezpieczna, ale za to mało zyskowna i średnio-płynna.
Podobnie obligacje skarbowe indeksowane wskaźnikiem inflacji: są co prawda bardziej zyskowne niż lokaty bankowe, ale mniej płynne niż one. Z kolei dzieła sztuki – nie są ani płynne, zyskowne tylko niektóre no i nie zawsze bezpieczne bo przecież możemy trafić na kopię. Mówiąc o dekalogu: musimy pamiętać, że nie ma zysku bez ryzyka. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem straty – nawet całości zainwestowanej kwoty. Warto też pamiętać o inwestowaniu tylko takich kwot, które można
stracić. Trzeba też pamiętać o grzechach głównych inwestora np. chciwości, czy braku pokory – tłumaczy dr Grzegorz Mizerski (www.rozwaznyinwestor.pl).
Nie wszystkie i nie zawsze, ale nieruchomości to dobra klasa aktywów przynosząca zyski w czasach wysokiej inflacji. Zysk z najmu mieszkania czy z wynajmu nieruchomośći komercyjnej w dzisiejszych czasach może być zadowalający pod warunkiem indeksowania kwoty najmu wskaźnikiem inflacji (CPI).
Poza tym zawsze warto inwestować w obligacje skarbowe indeksowane inflacją oraz w akcje REIT-ów zagranicznych, szczególnie amerykański. Wbrew powszechnym mitom np. złoto przy tak wysokiej inflacji, a po odjęciu jej wpływu – realnie nie przynosi zadowalających zysków.

Źródło: Grupa Crowder.

Nagrody Property Design Awards 2023 w ramach 4 Design Days zostały rozdane

Property Design Awards (1)
Nagrody Property Design Awards 2023 w ramach 4 Design Days zostały rozdane.

Najlepszą architekturę budynków, wyjątkowe przestrzenie i wnętrza oraz projektantów nagrodzono w plebiscycie Property Design Awards, organizowanym w ramach 7. edycji 4 Design Days. Wręczenie statuetek odbyło się podczas gali wieńczącej pierwszy dzień wydarzenia – 26 stycznia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Integralną częścią 4 Design Days, wydarzenia odbywającego już po raz 7. w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, jest konkurs Property Design Awards. W tegorocznym plebiscycie nagrodzone zostały projekty komercyjne i publiczne w Polsce, które zostały oddane do użytku w 2022 roku oraz ich twórcy. Jury wyłoniło budynki wyróżniające się najlepszą architekturą oraz przestrzenie i wnętrza z najlepszym designem.

Konkurs Property Design Awards na stałe wpisał się na listę wydarzeń towarzyszących 4 Design Days. Wręczenie statuetek to doskonała okazja, by uhonorować budynki i wnętrza, które w 2022 roku wyróżniły się wyjątkową architekturą i designem, oraz ich projektantów. Unikalne inwestycje i przestrzenie, które powstały w ubiegłym roku, to potwierdzenie, że mimo niełatwej sytuacji geopolitycznej architektura i design wciąż się rozwijają – mówiła podczas gali Małgorzata Burzec-Lewandowska, autor programu 4 Design Days.

Nagrody Property Design Awards 2023 zostały przyznane w 8. kategoriach. Z nadesłanych realizacji wyłonionych zostało pięciu nominowanych w każdym obszarze.

Firma Logicenters Polska z nową Head of Commercial

a88ed9a2eefa5fceaf300b64f4defe97
Firma Logicenters Polska z nową Head of Commercial. Magda Twarowska dołącza do zespołu.

Logicenters to platforma logistyczna należąca do NREP. Firma rozpoczęła rok od zatrudnienia Head of Commercial. Magda Twarowska będzie odpowiedzialna za obszar leasingu i relacji z najemcami, w ramach aktywów BIK S.A., będących w posiadaniu spółki portfelowej NREP NSF IV.
Definiowanie strategii najmu, prowadzenie negocjacji, pozyskiwanie nowych najemców do istniejących obiektów, wspieranie najemców Logicenters z krajów nordyckich w ekspansji w Polsce to główne wyzwania, których Magda Twarowska podejmie się w swojej nowej roli. Magda wnosi do zespołu ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, poparte licznymi sukcesami w obszarze najmu powierzchni logistycznych.

– Firma zarządza obecnie czterema parkami logistycznymi: Logistic Center Kraków I, Logistic Center Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I i od obsługi tych obiektów zacznę swoją przygodę z Logicenters. Jednak tym, co przyciągnęło mnie do tej firmy, są jej ambitne plany i możliwości inwestycyjne, a także różnorodne inicjatywy na rzecz poprawy ekosystemów miejskich i zaangażowanie w dekarbonizację sektora nieruchomości – twierdzi Magda Twarowska.

Czterodniowy tydzień pracy alternatywą dla pracy zdalnej?

ADP1
Czy czterodniowy tydzień pracy może być alternatywą dla pracy zdalnej? Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który zgodnie z danymi raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).

Spis treści:
Nowy benefit: cztery dni zamiast pracy zdalnej
Młodzi widzą korzyści krótszego tygodnia pracy

Nowy benefit: cztery dni zamiast pracy zdalnej

Zgodnie z tegorocznym wydaniem raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, najbardziej w trybie czterodniowego tygodnia pracy chcieliby pracować przedstawiciele sektora mediów i informacji, gdzie taką opcję wybiera niemal połowa badanych (46,67 proc.). Natomiast w branżach, w których wdrożenie pracy zdalnej często jest trudne lub niemożliwe, odsetek pracowników chcących pracować cztery dni w tygodniu oscyluje między 20 a 30 proc. Dla przykładu, w logistyce 25 proc. pracowników wyraża zainteresowanie krótszym tygodniem pracy. Podobną liczbę zwolenników tego modelu odnotowano w branży gastronomicznej i hotelarskiej (26 proc.) oraz budowlanej (22 proc.).

– Niektóre branże, takie jak TSL, gastronomiczna czy budowalna, ze względu na charakter swojej działalności często nie są w stanie wdrożyć zdalnego trybu pracy. Co więcej, wszystkie te obszary gospodarki mierzą się ze znacznym niedoborem pracowników. Aby zachęcić młodych ludzi do pracy, należy przedstawić im atrakcyjną i konkurencyjną ofertę. Może nią być czterodniowy tydzień pracy – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska. – Zanim jednak pracodawcy zdecydują się na ten benefit muszą w porozumieniu z pracownikami dokładnie opracować zasady, na jakich zostanie wdrożony i zmierzyć się z obawami pracowników np. dot. utraty części wynagrodzenia – dodaje.

– Prawdopodobnie większość z nas doświadczyła nieprzyjemnych emocji, gdy uświadomiliśmy sobie, że na następny dzień trzeba pójść do pracy. Warto zwrócić uwagę, że motywacja do wykonania pracy zmniejsza się również tego samego dnia, zazwyczaj dzieje się to po około 4 godzinie. Jednocześnie, gdy czas przeznaczony na wypoczynek jest zbyt krótki, to nasz organizm nie jest w stanie się właściwe zregenerować, co także wpływa na obniżenie naszej wydajności – komentuje Damian Kasza, psycholog MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. – Pamiętać należy, że istnieją obawy przed wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy. Pracownik może bać się pogorszenia warunków finansowych. W wielu branżach, w tym budowlanej i gastronomi, częstym zjawiskiem są nadgodziny. Ciężko wyobrazić sobie 4-dniowy tydzień pracy, gdzie pozostałe dwa lub trzy dni pracownik przychodzi na nadgodziny, lub dorabia w innym miejscu, aby zapewnić sobie możliwość przetrwania – dodaje psycholog.

Młodzi widzą korzyści krótszego tygodnia pracy

Jak wynika z danych z raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, najchętniej na pracę w czterodniowym tygodniu pracy zdecydowałaby się osoby w wieku 18-24 lat (30,09 proc.). Grono zainteresowanych tą formą pracy maleje jednak wraz z wiekiem. Niespełna tylko 17 proc. pracowników powyżej 55 lat skorzystałoby z takiej możliwości.

– Przedstawiciele Pokolenia Z stawiają na elastyczność i zachowywanie work-life balance, dlatego oni są najbardziej otwarci na nowe modele pracy. Na drugim biegunie mamy natomiast pracownik ów wychowanych w tzw. kulturze pracy, którzy skrócenie czasu pracy traktują jako pierwszy krok do możliwego zwolnienia – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska. – Co ważne jednak, w wielu krajach już teraz działają programy pilotażowe tego modelu pracy. Co możemy uznać za swego rodzaju naturalną ewolucję systemu pracy na świecie, której efekty są coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa. W japońskim oddziale firmy Microsoft, po wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy, efektywność wzrosła o 40 proc., natomiast według programu pilotażowego przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii przy udziale naukowców i think-tanków, cztery dni pracy sprawiają, że pracownicy są szczęśliwsi, rzadziej chorują i odczuwają mniej syndromów wypalenia zawodowego – dodaje ekspertka.

Jak wynika z badania pilotażowego czterodniowego tygodnia pracy przeprowadzonego w 2022 r. przez Boston College, University College Dublin oraz Cambridge University wśród 1000 pracowników, średnie przychody w 33 firmach zaangażowanych w projekt wzrosły o 38 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W czasie testowania tego modelu pracy spadła również absencja pracowników – z 0,6 dnia w miesiącu do 0,4. Na zmianach skorzystali również pracownicy. Dzięki większej liczbie dni wolnych od pracy, poświęcali oni więcej czasu na aktywność fizyczną – średnio o 24 minuty więcej w tygodniu. Po 10-miesięcznym okresie badania, wszystkie 33 firmy zadeklarowały, że nie zamierzają wrócić do pięciodniowego tygodnia pracy.

Źródło: ADP.

Eksperci o cenach transferowych: Podatnicy często nie dopełniają podstawowych obowiązków

urzad-skarbowy
Jak alarmują eksperci, część podatników wciąż nie dopełnia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, bo często nie wie, że ma taki obowiązek. Ponadto nie weryfikują oni stosowanych cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Podatnicy popełniają też wiele innych błędów. Czasem dochodzą do tego problemy z ustaleniem, czy transakcja jest jednorodna. Niekiedy kłopotliwe okazuje się także obowiązkowe składanie informacji o cenach transferowych TPR. Jednocześnie ostrzegają, że wysokość dodatkowego zobowiązania może wynieść 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z wydanej przez urząd decyzji. Kwota ta może zostać podwojona lub potrojona, zaś grzywna za błędy i zaniechania może wynieść od blisko 28 tys. do nawet 33 mln zł.

Spis treści:
Lista błędów
Ustalanie transakcji
Obowiązek informacyjny

Lista błędów

Podatnicy wciąż popełniają istotne błędy związane z dokumentacją cen transferowych. Doradca podatkowy Natalia Stoch-Mika informuje, że do kancelarii w całej Polsce wciąż zgłaszają się klienci, którzy dotychczas nie sporządzali dokumentacji local file, choć mieli taki obowiązek. Ekspert zaznacza, że niewywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych może skutkować karą w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ona wynieść od 10% do nawet 30% od wykazanej lub zawyżonej straty na skutek stosowania nieprawidłowych cen transferowych oraz odsetek. Poza sankcją podatkową, za niedopełnienie obowiązków sporządzenia dokumentacji cen transferowych w ogóle lub w ustawowym terminie bądź sporządzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym, grozi kara od 240 do 720 stawek dziennych grzywny. Ich wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a więc może wynieść od nieco ponad 116 zł do ponad 46 tys. zł. Jeśli to przemnożymy przez liczbę stawek dziennych, wskazanych w przepisach, daje nam kwoty od ok. 28 tys. zł do nawet 33,5 mln zł.

– Jeśli podatnik realizuje wiele różnych transakcji z podmiotami powiązanymi, to lokalna dokumentacja cen transferowych jest wymagająca. Potrzeba czasu na zebranie i sprawdzenie wszystkich niezbędnych danych oraz przygotowanie analizy cen transferowych. Ta ostatnia część pracy jest najbardziej wymagająca. Może mieć formę analizy porównawczej lub analizy zgodności. Jednak należycie przygotowana dokumentacja lokalna stanowi dobrą podstawę do sporządzenia informacji TPR – komentuje doradca podatkowy Małgorzata Ostrowska-Krzewina.

Jak zaznacza doradca podatkowy Ewa Flor, można wskazać kilka błędów popełnianych przez podatników. Wśród nich jest składanie informacji TPR za pozostałe podmioty z grupy czy za zagraniczne podmioty powiązane z grupy. Podatnicy często wychodzą z błędnego założenia, że informację TPR powinno się złożyć odrębnie dla każdej transakcji podlegającej raportowaniu. Ekspert podkreśla, że niewłaściwe jest również niewykazywanie transakcji, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku bieżącym są kontynuowane, np. umowa pożyczki.

– Wiele zależy od poziomu zaawansowania podatnika. Jeśli nigdy nie sporządzał dokumentacji cen transferowych, to przygotowanie dokumentu local file wraz z analizą porównawczą oraz deklaracją TPR będzie trudne. Duże firmy, pomimo znacznie szerszego obowiązku, zazwyczaj korzystają z usług profesjonalistów, czyli wyspecjalizowanych doradców podatkowych – podkreśla Natalia Stoch-Mika.

Ustalanie transakcji

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych w Polsce dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi objęci są podatnicy, których takie transakcje o charakterze jednorodnym przekraczają roczną wartość 2 mln złotych lub 10 mln złotych (w zależności od typu transakcji). Jak podkreśla Natalia Stoch-Mika, ustalenie, czy transakcja jest jednorodna, według przepisów ustaw o podatkach dochodowych, może w niektórych sytuacjach sprawiać podatnikom trudności. Nie ma bowiem jednej definicji transakcji jednorodnej. Według eksperta, trudno jednoznacznie ocenić, czy to dobrze czy źle, że nie istnieje. Zawężenie określenia mogłoby zdecydowanie bardziej utrudnić wytypowanie przez podatników transakcji podlegających dokumentacji.

– Zasadniczo grupy transakcji „towarowa, finansowa, usługowa oraz inna” są dość ogólne. Jednak najczęściej można daną transakcję przypisać do jednej z ww. grup. Ale pojawiają się wątpliwości, czy np. sprzedaż środków trwałych należy zakwalifikować do transakcji „towarowej” czy też do „innej”. A w zależności od tej klasyfikacji obowiązuje inny próg dokumentacyjny – 2 mln lub 10 mln złotych – mówi Małgorzata Ostrowska-Krzewina.

Do tego Ewa Flor zaznacza, że w praktyce istnieją wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustalenia, jaką czynność należy uznać za transakcję kontrolowaną. Mając to na uwadze, Ministerstwo Finansów włączyło ww. kwestię w prace Forum Cen Transferowych. Ono stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w powyższym zakresie.

– Dzięki Forum Cen Transferowych, wiele niejasności zostaje na bieżąco doprecyzowanych przez ekspertów z tej dziedziny. Natomiast ustalanie transakcji jako jednorodnej wymaga od podatnika pewnej skrupulatności i ostrożności, ale też rozsądku. Trudno bowiem byłoby traktować transakcję realizacji usług na rzecz podmiotów powiązanych jako kilka lub kilkanaście różnych transakcji tylko dlatego, że w ramach realizowanej transakcji usługi mogą nieco się różnić. Organy podatkowe i sami podatnicy powinni zatem zawsze dokonywać indywidualnej oceny danej transakcji, uwzględniając wszelkie jej elementy, patrząc na warunki transakcji i podobieństwo istotnych cech charakterystycznych – dodaje Stoch-Mika.

Jak informuje Małgorzata Ostrowska-Krzewina, częstym błędem jest traktowanie progu dokumentacyjnego jako obowiązującego dla transakcji jednorodnej z danym podmiotem powiązanym, podczas gdy próg dotyczy transakcji jednorodnej ze wszystkimi podmiotami powiązanymi. Może się zdarzyć, że podmiot powiązany realizuje transakcję o charakterze jednorodnym (np. sprzedaż wyrobów gotowych wytworzonych we własnym procesie produkcyjnym) z kilkoma firmami powiązanymi. Obrót z danym podmiotem nie przekracza 10 mln zł w danym roku, ale suma obrotów ze wszystkimi podmiotami przekracza ten próg. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, mimo że obroty jednostkowe nie przekraczają progu.

Obowiązek informacyjny

– Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych mają również obowiązek złożyć Szefowi KAS informację o cenach transferowych TPR. To podsumowanie kluczowych danych na temat transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi. Należy wskazać m.in. metodę weryfikacji ceny, rodzaj porównania, a także efekty tego porównania. Z TPR można łatwo wywnioskować, czy transakcja z podmiotem powiązanym została zrealizowana na warunkach rynkowych. Dane zawarte w TPR powinny być odzwierciedleniem informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych. Błędem, który pojawia się niekiedy w składanych deklaracjach, jest ich niezgodność z tym, co podatnik przedstawił w dokumentacji cen transferowych – zaznacza Ostrowska-Krzewina.

Według Ewy Flor, najistotniejszym błędem, skutkującym nieprawidłowościami w raportowaniu dotyczącym cen transferowych, jest niewłaściwa klasyfikacja podmiotów jako podmioty powiązane. Do najczęstszych przyczyn nierozpoznania należy brak wiedzy dotyczącej powiązań np. rodzinnych czy w zakresie wpływania na kluczowe decyzje podejmowane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

– W deklaracji TPR nie ma już za bardzo pola do popełniania większych błędów. Jeśli podatnik prawidłowo sporządzi dokumentację podatkową i analizę porównawczą, to nie powinien mieć problemu z wypełnieniem deklaracji TPR. Podstawowym problemem może być jednak brak świadomości w zakresie obowiązku złożenia tej deklaracji. Nawet jeśli podatnicy nie są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, z uwagi na skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 11n ustawy o CIT, to mają obowiązek złożenia uproszczonej wersji tego dokumentu – informuje Natalia Stoch-Mika.

Zdarza się, że podatnik dopiero po czasie uświadamia sobie, że nie wykazał transakcji, co do której miał taki obowiązek. Jak podkreśla Ewa Flor, w takiej sytuacji należy jak najszybciej to zrobić, tj. przekazać Informację TPR do Szefa KAS. Jednocześnie, na podstawie kodeksu karnego skarbowego, wówczas można skorzystać z uprawnienia do złożenia tzw. czynnego żalu. W celu zadbania o jego skuteczność trzeba m.in. podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

 

Źródło: MondayNews Polska Sp. z o.o. 

BNP Paribas Real Estate Poland z mocniejszym działem Business Intelligence Hub & Consultancy

91f6cad6cc459b5b1a8ebd532f54b7dd
BNP Paribas Real Estate Poland z mocniejszym działem Business Intelligence Hub & Consultancy.

Bolesław Kołodziejczyk dołącza do firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości komercyjnych jako ekspert odpowiedzialny za obszar analiz i badań rynkowych oraz konsultingu strategicznego. Ekspert obejmie stanowisko Business and Data Director i wejdzie do zespołu kierowanego przez Justynę Magrzyk-Flemming. Na swoim nowym stanowisku będzie wspierać w doradztwie strategicznym kluczowych klientów i partnerów biznesowych BNP Paribas Real Estate Poland oraz odpowiadać za rozwój i innowacje w obszarze data science.

 

Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych jest dziś coraz trudniejsze. I nie chodzi tylko o otoczenie gospodarcze, które zmienia się w niespotykanym wcześniej tempie, ale także o większą złożoność procesów, szybkość innowacji, czy zupełnie nowe obszary ryzyka związane między innymi z wprowadzanymi regulacjami prawnymi. W niestabilnym świecie wszyscy szukamy jednak szans na bezpieczny i systematyczny rozwój. Chcemy go zagwarantować naszym partnerom poprzez posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także optymalne wykorzystanie naszych danych rynkowych oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych.

mówi Bolesław Kołodziejczyk, Business and Data Director, BNP Paribas Real Estate Poland.

W marketingu i sprzedaży liczą się detale

Mariusz BieleckiEtykieta marketingowa stanowi jeden z kanałów komunikacji między marką a klientem. Prawidłowe wykorzystanie tej przestrzeni skutecznie wspiera promowanie i sprzedaż produktów. Dobrze zaprojektowana etykieta marketingowa przykuwa uwagę odbiorców, a wysoka jakość jej wykonania świadczy o konkurencyjności marki.

Spis treści:
Rozpoznawalna etykieta marketingowa sposobem na wyróżnienie marki
Pierwsze wrażenie robi się raz
Dlaczego wysoka jakość etykiet marketingowych jest tak ważna?

Rozpoznawalna etykieta marketingowa sposobem na wyróżnienie marki

Skuteczna strategia marketingowa obejmuje nie tylko zachęcanie potencjalnych klientów do odwiedzenia sklepów, ale też do podjęcia decyzji o wyborze danego produktu. Jednym z elementów takiej strategii promocyjnej są etykiety marketingowe. Mogą one przyjmować różną postać, kształt oraz treść. Celem jest przykucie uwagi i rozbudzenie w odbiorcy potrzeby zakupu konkretnego produktu. Ten rodzaj etykiety stanowi także nośnik informacji o kluczowych przewagach nad konkurencją lub aktualnych promocjach.

Marki o ugruntowanej pozycji na rynku chętnie wykorzystują etykiety marketingowe do komunikacji z potencjalnymi lub stałymi klientami. Przemyślana identyfikacja graficzna czy hasło sprzedażowe umieszczone na etykiecie to jeden ze sposobów na podkreślenie siły marki. Informacja o niepowtarzalnej promocji pozwala natomiast wskazać korzyści wynikające z wybrania w danym momencie konkretnego produktu.

Pierwsze wrażenie robi się raz

Etykiety marketingowe to również szansa na tworzenie określonego wizerunku nowych marek i budowanie ich rozpoznawalności. W przypadku podmiotów starających się o wzmocnienie swojej pozycji na rynku istotną rolę odgrywa pierwsze wrażenie klientów mających kontakt z marką. Dla wielu firm to duża szansa – wyróżniająca się na tle konkurencji etykieta może sprawić, że klient błyskawicznie podejmie decyzję o zakupie ich produktu.

– Konieczność stosowania wyróżniających się etykiet marketingowych dotyczy różnych branż, w tym także branży AGD. Firma Etisoft od wielu lat dostarcza etykiety do topowych producentów sprzętu gospodarstwa domowego. Wiemy, jak ważne jest budowanie silnej marki na tle konkurencji. Dlatego wykorzystujemy nasz nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie operatorów do tworzenia etykiet najwyższej jakości – mówi Mariusz Bielecki, Młodszy Menedżer Produktu w zakresie etykiet i oznaczeń w Etisoft.

Charakterystyczna etykieta marketingowa ma znaczny wpływ na sprzedaż produktów. Towary są przeważnie zgrupowane na tych samych półkach czy standach. Etykieta pozwala szybko i skutecznie wyróżnić konkretny produkt na tle konkurencji.

Dlaczego wysoka jakość etykiet marketingowych jest tak ważna?

Tworzenie produktów wysokiej jakości oznacza dbałość o najmniejsze szczegóły – w tym także o etykiety marketingowe. W tej kwestii ważne są między innymi: jakość druku, dokładne odzwierciedlenie graficzne projektu czy precyzyjne wykończenie krawędzi i powierzchni.

– W przygotowaniu etykiet marketingowych przez Etisoft o zachowanie powtarzalności koloru, braku niedodruków czy błędów drukarskich dbają specjalne systemy wizyjne i dział kontroli jakości. W zależności od zamawianego wolumenu istnieje możliwość przygotowania etykiet marketingowych wykonane metodą fleksograficzną lub cyfrową. Sposobem na jeszcze mocniejsze wyróżnienie produktu na tle konkurencji jest wykorzystanie błyszczącej folii z efektem hologramu. Mieniąca się kolorami etykieta skutecznie przyciąga wzrok i zachęca do bliższego zapoznania się z produktem. Niestandardowy kształt etykiety połączony z odpowiednią kolorystyką z pewnością zaintryguje potencjalnego klienta. Do większości etykiet marketingowych umieszczanych bezpośrednio na produkcie używamy materiałów z klejem łatwoodlepnym, wykorzystujemy też rozwiązania bezklejowe w formie przywieszek lub tzw. wieszaków – wymienia ekspert.

Przywiązywanie wagi do estetyki detali świadczy o tym, że marka buduje spójny wizerunek. Przygotowanie produktu do sprzedaży z należytą dbałością obejmuje nie tylko wykorzystanie wysokiej klasy materiałów do realizacji procesów produkcyjnych. Wymaga także użycia dobrej jakości materiałów do procesów związanych z pozostałymi etapami łańcucha sprzedażowego, w tym tworzenia etykiet marketingowych niezbędnych w komunikacji z klientem.

Przygotowanie wysokiej jakości etykiet marketingowych buduje przekaz marki odpowiedzialnej za satysfakcję klientów w kwestii nawet najmniejszych detali. Starannie wykonana etykieta marketingowa pozwala wyróżnić produkt na tle konkurencji, zwiększyć sprzedaż, wzmocnić rozpoznawalność marki oraz usprawnić proces komunikacji z klientem.

Źródło: Etisoft.

Nieruchomość komercyjna Lublin Plaza podpisała umowy najmu powierzchni z nowymi partnerami biznesowymi

lublin_plaza
Nieruchomość komercyjna Lublin Plaza podpisała umowy najmu powierzchni z nowymi partnerami biznesowymi.

W ostatnich miesiącach 2022 r. do grona najemców Lublin Plaza dołączyło sześć nowych marek. Centrum handlowe poszerzyło swoją ofertę w segmencie zdrowia i urody, a także rozrywki oraz gastronomii.
W sierpniu br. zadebiutował w Lublin Plaza butik optyczny marki Fielmann. Z kolei od września br. dostępna jest oferta Kodano Optyk, profesjonalnego salonu optycznego. W otwartej w listopadzie Galerii Selfie Fun można zapozować w specjalnie przygotowanych aranżacjach, a następnie udostępnić ciekawe zdjęcia, rolki i filmy w mediach społecznościowych. Z kolei miłośnicy klasycznych automatów z grami, mogą odwiedzić otwarty w czerwcu salon Game Point. W grudniu natomiast została otwarta drogeria Hebe. Do Lublin Plaza w grudniu zawitała również sieć Czas na herbatę, oferująca szeroki wybór herbat i oparte na nich autorskie kompozycje. Lublin Plaza ma też świetne wieści dla tych, którzy kochają modę w związku z podpisaniem umów najmu z Grupą CCC dotyczących otwarcia salonu marki eobuwie.pl z kolekcjami najlepszych polskich i światowych marek, oraz sklepu HalfPrice – nowego konceptu w kategorii off-price.

Nowe centrum danych Netskope w Warszawie pierwszą inwestycją w tej części Europy

SantaClara-Netskope-ExteriorSign(2)
Nowe centrum danych Netskope w Warszawie pierwszą inwestycją w tej części Europy.

Netskope to amerykańska firma, globalny lider w zakresie cyberbezpieczeństwa, która dostarcza klientom na całym świecie ujednoliconą platformę bezpieczeństwa SASE (ang. Secure Access Service Edge).
Firma Netskope, lider na rynku Secure Access Service Edge (SASE) i cyberbezpieczeństwa, otwoerzyła swoje centrum danych (NewEdge) w Warszawie. W sumie amerykańska firma zrealizowała już 62 podobnych inwestycji na całym świecie, na które przeznaczyła ponad 100 milionów dolarów. Niedawno podobne centrum danych zostało otwarte w Brukseli. Warszawska inwestycja to pierwszy taki obiekt w Europie Środkowo- Wschodniej.

Platforma Netskope zapewnia bezpieczne przetwarzanie i kontrolę dostępu do wszelkich danych w środowisku chmury informatycznej, sieci internetowej oraz modelu pracy zdalnej czy też hybrydowej. Dla wielu naszych klientów ważne jest, aby wszelkie aktywności ich pracowników były zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej albo w kraju, w którym jest ich główna siedziba. Centrum danych w Warszawie przełoży się lepszy zasięg dostępnych usług Netskope przy wysokiej wydajności i mniejszych opóźnieniach, co niewątpliwie może być bardzo ważne dla firm i przedsiębiorstw korzystających z różnych rozwiązań chmurowych. Uruchomione centrum pokazuje też, że firma chce dynamicznie oferować swoje usługi na polskim rynku. Polska ma być także hubem, który umożliwi dostawę rozwiązań dla klientów z innych krajów Europy Wschodniej.”- komentuje Michał Borowiecki, dyr. regionalny Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Innowacje na rynku nieruchomości i utylizacja paneli fotowoltaicznych

asia-chang-Yr-PvhKiorM-unsplash
Panele fotowoltaiczne wciąż cieszą się dużą popularnością. Jako że świadomość ekologiczna Polaków nieustannie się zmienia, to wiele osób już na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania zaczęło zadawać sobie pytanie – co zrobić po 25-30 latach, gdy panele nie będą nadawały się do dalszego użytkowania? I ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych? Odpowiadamy.

Spis treści:
W jaki sposób można utylizować panele fotowoltaiczne?
Na czym polega utylizacja paneli?
Koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych

W jaki sposób można utylizować panele fotowoltaiczne?

Anty-fani rozwiązania, jakim są panele fotowoltaiczne często przytaczają argument, że najczęściej stosowaną metodą utylizacji paneli jest ich spalanie, podczas którego do środowiska mogą przedostać się toksyczne substancje. Podobnie jak w przypadku pozbywania się zniszczonych opon – nie jest to jednak rekomendowane działanie. Istnieją bowiem ekologiczne sposoby utylizacji paneli, które eliminują ten problem. Jakie? Zużyte moduły najlepiej przekazać odpowiedniej firmie, zajmującej się ich recyklingiem. Są to wyspecjalizowane jednostki, które z modułów PV odzyskują szkło, aluminium, miedź i tworzywo sztuczne. Nowoczesna technologia sprawia, że 80-90% ogniw fotowoltaicznych nadaje się do ponownego użytku. Surowce wtórne sprawdzą się też w różnych branżach. Właśnie dlatego instalację fotowoltaiczną można uznać za ekologiczne źródło energii.

Na czym polega utylizacja paneli?

Jak tłumaczy Szymon Osłowski z KOBO Energy: Recykling krzemowych ogniw fotowoltaicznych polega na demontażu ramy od reszty modułu. Dzięki temu oddziela się części szklane i aluminiowe, które można następnie przetopić. Następnie usuwane są kable i skrzynkę przyłączeniową, po czym precyzyjnie tną i zgniatają materiał. Pozostałe komponenty poddawane są obróbce termicznej, podczas której tworzywo sztuczne jest odparowywane. Ogniwa fotowoltaiczne nadają się do dalszej obróbki, z czego 80% można ponownie wykorzystać. Pozostałe 20% przetapia się do tzw. wafli, które przydają się do produkcji nowych paneli.

Koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych

Nie ma tutaj gotowych odpowiedzi. Wszystko zależy od sposobu odbioru, czy wielkości. Natomiast średnia cena utylizacji paneli fotowoltaicznych wynosi 1,5 zł/kg, a jeśli ktoś ma ją od nas odebrać, powinniśmy jeszcze doliczyć koszty transportu – około 2,5 zł/km. Instalacja o mocy 4 KW na domu jednorodzinnym składa się z 12 modułów, z których każdy waży 19 kg. To oznacza, że w tym przypadku utylizacja fotowoltaiki kosztuje około 340 zł.

Jest to jednak szacunkowy koszt, który zależy m.in. od tworzywa, z jakiego wykonano panele, czy też ilości modułów.

Mimo popularności panelu fotowoltaicznych wiele osób wciąż błędnie uważa, że paneli nie można będzie poddać recyklingowi. Co więcej, naukowcy nieustannie opracowują nowe metody utylizacji, które pozwolą jeszcze bardziej zmniejszyć wpływ odpadów na środowisko.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

CTP z mocniejszym zespołem ds. nieruchomości w Polsce

4e2e24555ce94ab390af7c39bcebbb24
Firma CTP z mocniejszym zespołem ds. nieruchomości w Polsce.

Deweloper powierzchni logistycznych i przemysłowych zatrudnił nowych specjalistów. Do CTP w Polsce dołączyli dyrektor finansowy oraz nowi menedżerowie działu leasingu. Powiększanie zespołu kluczowych specjalistów to jeden z elementów strategii rozwoju CTP na polskim rynku. Firma wzmacnia swoje struktury w Warszawie i okolicach oraz na Śląsku, czyli na dwóch największych rynkach magazynowych w Polsce z dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową i dostępem do wyspecjalizowanych pracowników sektora przemysłu. Dla CTP to ważny kierunek ekspansji.

Za nadzorowanie działów księgowości oraz kontrolingu odpowiadać będzie Dominika Duda-Słoma, która objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w CTP w Polsce.
Stanowisko Leasing Manager obejmują Damian Michalski i Łukasz Tomczyk.
Damian Michalski będzie odpowiedzialny za komercjalizację projektów magazynowych w Centralnej Polsce oraz na rynku warszawskim.
Natomiast Łukasz Tomczyk w CTP będzie odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych w Polsce południowej, w szczególności na Górnym Śląsku.

Nakłady na innowacje oraz ich znaczenie w Polsce stale rosną

mat.-pras.-Polskie-produkty-i-uslugi-CBRTP-1
Nakłady na innowacje oraz ich znaczenie w Polsce stale rosną. To one są siłą napędową rozwoju wielu małych i dużych firm oraz zwiększania konkurencyjności na rynku. Jednym z liderów wśród ośrodków badawczych, które wspierają przedsiębiorstwa w tego typu przedsięwzięciach, jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP), które z sukcesem wprowadziło wiele przełomowych rozwiązań na rynek nie tylko polski, ale i światowy. Intensywnie pracuje też nad kolejnymi innowacjami.

Spis treści:
Czym są innowacje i dlaczego wymagają profesjonalnego wsparcia?
Przełomowe rozwiązania podbijają rynek

Czym są innowacje i dlaczego wymagają profesjonalnego wsparcia?

Innowacje to pewne unikalne rozwiązania, które odpowiadają na niezaspokojone dotąd potrzeby, mają przynieść korzyści zarówno samej firmie, jak i gospodarce oraz konsumentom. Takie nowości mogą dotyczyć produktów, usług, technologii czy organizacji firmy.

Stworzenie koncepcji konkretnej innowacji oraz jej efektywne wdrożenie wymagają specjalistycznych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, a także odpowiedniego zaplecza technologicznego. Ośrodek badawczy pełni rolę partnera, który – jako zewnętrzny dział R&D – zapewnia firmie to wszystko i towarzyszy jej na całej drodze, od opracowania pomysłu, przez wdrożenie gotowego rozwiązania, aż po pozyskanie i rozliczenie dofinansowania na innowację – podkreśla Grzegorz Putynkowski, Prezes Zarządu CBRTP.

Przełomowe rozwiązania podbijają rynek

Przygotowane przy wsparciu ośrodka badawczo-rozwojowego innowacje przynoszą firmom oszczędności w konkretnych częściach działalności, a także zwiększają wydajność pracy i przewagę konkurencyjną. CBRTP to sztab specjalistów z wielu dziedzin. Dysponuje unikatowym parkiem maszynowym i aparaturą badawczą.

Firma z sukcesem zrealizowała liczne projekty i opracowała wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Na swoim koncie ma już ponad 30 opracowanych patentów i sukcesywnie przygotowuje nowe. Łączna kwota inwestycji to 248 mln zł. To między innymi rozwiązania w zakresie przemysłów maszynowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, wysokiej technologii i kompozytowego, a także energetyki, budownictwa, hutnictwa czy motoryzacji.

Ważną częścią działalności CBRTP są rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii i służące szeroko rozumianemu zdrowiu człowieka. Będąc interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym, prowadzi prace związane między innymi z implementacją różnych systemów optymalizacji zarządzania energią, a także jej wytwarzaniem i magazynowaniem. Jako jeden z wiodących ośrodków w Polsce opracował i uruchomił produkcję małoskalową aparatów fotowoltaicznych do zastosowań domowych i przemysłowych. Sukcesem okazały się także nanokompozytowe, refleksyjne warstwy materiałów strażackich ubrań ochronnych.

Obecnie pracuje między innymi nad urządzeniem do bezinwazyjnego monitorowania cukrzycy, które może diametralnie zmienić codzienne życie diabetyków. Kolejny projekt, który może okazać się przełomowym, to prace nad semitransparentnymi ogniwami słonecznymi, które pozwolą na montaż fotowoltaiki na elewacjach budynków.

Budowanie silnej pozycji na rynku poprzez innowacje jest niezwykle efektywną drogą. Z naszej strony pierwszym krokiem zawsze jest dokładna analiza potrzeb klienta, audyt technologiczny i przygotowanie trafnej, indywidualnie dobranej strategii kreowania przewagi konkurencyjnej. Następnie proponowane są potencjalne rozwiązania i rekomendacja najlepszego z nich. Po podjęciu decyzji zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej związanej z dofinansowaniem przedsięwzięcia, a następnie wspólnie realizujemy cały projekt – dodaje Grzegorz Putynkowski z CBRTP.

Jak widać, dzięki współpracy przedsiębiorstw i ośrodków badawczych powstają rozwiązania, które mogą wygenerować zyski, zrealizować konkretne cele biznesowe firmy i stać się odkryciem nie tylko na skalę lokalną czy krajową, ale też na miarę rynku światowego.

 

Źródło: CBRTP.

Stanowiska, które mogą być najpopularniejsze w 2023 roku

Mat.-prasowe-praca-w-OZE
Wysoka inflacja i trudna sytuacja gospodarcza w kraju mobilizują Polaków do poszukiwania pracy w pewnym sektorze. Takim bez wątpienia jest rynek odnawialnych źródeł energii. Ten, z roku na rok, notuje wzrosty. Coraz więcej Polaków sięga po pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. OZE gwarantują oszczędności. Jakie stanowiska będą najpopularniejsze na rynku OZE? Gdzie można zarobić najwięcej pieniędzy?

Spis treści:
Najwięcej stanowisk jest w sektorze paneli fotowoltaicznych
Boom na handlowców w 2023 roku

Światowe zatrudnienia w sektorze odnawialnych źródeł energii wzrosło do 12,7 miliona osób. Najwięcej jest zatrudnionych w Azji – tamtejszy region odpowiada za 2/3 zatrudnienia na całym świecie. Aż 4,3 miliona osób pracuje w sektorze fotowoltaiki, co stanowi ponad 1/3 całkowitej siły roboczej zatrudnionej w OZE1.

Najwięcej stanowisk jest w sektorze paneli fotowoltaicznych

Jak wskazują dane, najwięcej osób jest zatrudnionych w sektorze fotowoltaiki. Tendencje zatrudnienia kształtowane są przez wiele czynników: wzrost popularności paneli fotowoltaicznych, odpowiednią politykę dofinansowań do instalacji, a także dążenie firm i osób indywidualnych do działania w myśl zrównoważonego rozwoju.

– Polacy zrozumieli, jak ważna jest niezależność energetyczna. Tendencja widoczna jest na całym świecie. Branża odnawialnych źródeł energii rośnie, co wskazują liczne dane. W związku z dużym popytem na rynku pojawiają się osoby z zupełnie nowymi kompetencjami. Obecnie potrzebna jest kadra do kompleksowego budowania sektora. To odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł – mówi Szymon Masło, prezes Neptun Energy.

A jakie stanowiska będą na topie w 2023 roku? Rynek potrzebuje osób, które zajmują się produkcją paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, a także ich montażem. Poszukiwane są także osoby, które zadbają o logistykę dostaw i będą czuwać nad łańcuchami dostaw. To odpowiedzialne zajęcie, wymagające myślenia analitycznego. Rynek potrzebuje także ekspertów, którzy zajmą się projektowaniem instalacji. W 2023 roku wzrośnie także popyt na osoby, które zajmą się aspektami prawnymi: pozwoleniami i zdobywaniem gruntów pod instalacje. Rynek potrzebuje także handlowców.

Boom na handlowców w 2023 roku

W 2023 roku wzrośnie zapotrzebowanie na handlowców. Jakie kompetencje należy posiadać, by sprzedawać OZE? To przede wszystkim komunikatywność, elastyczność i odporność na stres. A na jakie zarobki mogą liczyć handlowcy? To nawet 20 000 złotych w pierwszym miesiącu pracy.

– Coraz więcej osób jest zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Nie posiadają jednak wiedzy, jakie instalacje wybrać i jakie są najbardziej efektywne rozwiązania. I tu z pomocą przychodzą handlowcy. Ich rolą jest edukacja społeczeństwa, a także pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań. Kto może sprzedawać OZE? Wszystkie osoby, które posiadają otwarty umysł i potrafią rozmawiać z drugim człowiekiem. Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe. Zatrudniamy zarówno młode osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i pracowników, którzy chcą się przekwalifikować i zmienić swoje życie. Zarobki w branży OZE są bardzo atrakcyjne. A posiadanie dobrej, stabilnej i odpowiednio płatnej pracy to remedium na trudne i niepewne czasy – mówi Szymon Masło, prezes Neptun Energy.

Zatrudnienie tylko w sektorze fotowoltaiki w Polsce wynosi 90 000 tys. osób. Nasz kraj jest jednym z liderów w Europie pod względem zatrudnienia w OZE.

Prognozy wskazują, że do 2030 roku w sektorze odnawialnych źródeł energii będzie pracować ponad 38 milionów osób na całym świecie. Dane wyraźnie wskazują, że branża jest chłonna i potrzebni są nowi pracownicy z odpowiednimi kompetencjami. Osoby, które chcą znaleźć pewną i dobrze płatną pracę powinny szukać jej w sektorze odnawialnych źródeł energii. To remedium na trudne i niepewne czasy.

1 https://www.irena.org

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Inwestycja Baltic Line w Gdańsku z pozwoleniem na użytkowanie

Baltic-Line-wizual-3
Dekpol Deweloper zakończył realizację gdańskiej inwestycji. Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie dwóch budynków (obejmujących 40 lokali) w ramach kameralnego kompleksu Baltic Line.

Inwestycja położona jest w sercu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku. Dzięki atrakcyjnemu otoczeniu i licznym udogodnieniom pozwoli mieszkańcom i gościom na wyjątkowy wypoczynek. Kompleks Baltic Line stanowi zespół 3 kameralnych budynków liczących łącznie 60 apartamentów o zróżnicowanych metrażach wynoszących od 26 do 38 m2, charakteryzujących się wysokim standardem wykończenia. Każdy z lokali posiada balkon, loggię lub ogródek. Termin całkowitego zakończenia inwestycji zaplanowano na I kwartał 2023 r.

O czym pamiętać w procesie komunikacji korporacyjnej w branży IT?

Sebastian Kopiej
O czym pamiętać w procesie komunikacji korporacyjnej w branży IT? Komunikacja korporacyjna skierowana jest do interesariuszy firmy, klientów biznesowych, a także pracowników. Jak skutecznie mówić do tych grup docelowych? O czym należy pamiętać? Branża IT w Polsce jest chłonna i dynamiczna. Cały czas poszukiwani są nowi pracownicy, którzy mają specyficzne wymagania dotyczące formy zatrudnienia i wynagrodzenia. Jak mówić do pracowników IT w ramach komunikacji korporacyjnej? Oto kilka wskazówek.

Spis treści:
Pytaj, czego potrzebują twoi pracownicy
Przede wszystkim rozmowa

Najwięcej pracowników z branży IT jest poszukiwanych w Warszawie – 34 proc., a także w Krakowie – 16 proc. i we Wrocławiu – 16 proc1. To wyraźny sygnał do pracodawców, szczególnie z tamtejszych regionów, by jeszcze lepiej dbali o swoich pracowników i komunikowali się z nimi w odpowiedni sposób. Czyli jaki?

Pytaj, czego potrzebują twoi pracownicy

Jak pokazują dane, w 55 proc. firm z branży IT nie istniała możliwość pracy zdalnej. A czego oczekują pracownicy? Co drugi z nich preferuje zatrudnienie w trybie hybrydowym, natomiast 48 proc. chce cały czas pracować zdalnie. Jedynie 2 proc. osób preferuje stałą pracę z biura.

– Forma zatrudnienia, a także system pracy, to dwa główne zagadnienia, które zdominują rynek w 2023 roku. W ramach komunikacji korporacyjnej pracodawcy z branży IT powinni wsłuchiwać się w potrzeby swoich pracowników. Istotne jest przeprowadzanie badań pracowniczych i ankiet, by sprawdzić, jakie są wymagania osób zatrudnionych. Poznanie opinii pracowników pomoże nam uniknąć rotacji w firmie. Pracodawcy powinni wziąć pod uwagę preferencje zatrudnionych. Jeśli ci oczekują elastycznego podejścia do miejsca, w którym wykonują obowiązki zawodowe – pracodawca powinien wziąć pod uwagę potrzeby pracowników – wyjaśnia Sebastian Kopiej z agencji PR Commplace.

Pracodawcy powinni przynajmniej raz na kwartał badać poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, zanim ci zaczną szukać nowego zatrudnienia.

Przede wszystkim rozmowa

Wielu pracodawców zapomina o podstawowej kwestii, jaką jest rozmowa ze swoimi pracownikami. Należy poruszać także takie tematy, które nie są wygodne. Do 3 głównych powodów zmiany pracy wśród pracowników IT zaliczyć należy: nieadekwatne wynagrodzenie (43 proc.), brak możliwości rozwoju (36 proc.) i niesatysfakcjonujące projekty (26 proc.). Trudno jednak przeciwdziałać skutkom niezadowolenia pracowników z wymienionych obszarów, jeśli nie ma się o nich pojęcia.

– Zapracowani pracodawcy zapominają o rozmowie ze swoimi pracownikami. W ramach komunikacji korporacyjnej powinny być organizowane cykliczne spotkania, podczas których pracodawca poinformuje, jaka jest sytuacja finansowa firmy, a także jakie nowe projekty pojawią się na horyzoncie. Spotkania to także czas na rozwianie wszelkich wątpliwości, jakie pojawiają się po stronie pracowników. Nie warto pozwalać, aby w firmie pojawił się szum komunikacyjny. Ten może bowiem doprowadzić do rotacji i wielu odejść pracowników – dodaje Sebastian Kopiej z Commplace.

46 proc. pracowników przyznaje, że może zmienić pracę, jeśli otrzyma lepszą ofertę. Zaś 29 proc. zdecydowanie nie chce szukać innej firmy. Mając na uwadze te dane, jak jeszcze firmy powinny rozmawiać z pracownikami? Jakie działania podejmować? Komunikacja wewnętrzna odgrywa kluczową rolę w procesie zatrzymania pracowników w firmie. Kolejnym krokiem jest oferowanie ciekawych benefitów, a jednym z nich są spotkania firmowe i wyjazdy integracyjne. Początek roku to świetny czas na to, by zaplanować imprezy i wybrać odpowiedni scenariusz.

1 Raport „Przygotuj się na rekrutację IT w 2022 roku. Rynek pracy IT w Polsce”

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Menedżerowie, którzy demotywują pracowników? HR przychodzi z pomocą

Czy-menedzerowie-demotywuja-pracownikow-4-sposoby-jak-HR-moze-to-naprawic
Marzeniem każdego HR-owca są zadowoleni pracownicy i wielu potencjalnych kandydatów na dane stanowisko. Niestety, niejednokrotnie menedżerowie podejmują działania, które demotywują pracowników i mogą doprowadzić nawet do ich odejścia z pracy. Wynika to z braku doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, a także niewystarczającej empatii. W takiej sytuacji zadaniem HR jest podejmowanie odpowiednich kroków, by utrzymać pracownika w firmie. Jak to zrobić?

Spis treści:
Jak HR może pomóc?
Skąd bierze się demotywowanie pracowników?

Współcześni pracownicy są narażeni na wiele stresów. To przede wszystkim rosnąca presja kosztowa, a także wysoka inflacja, która jest bolączką Polaków. Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotną rolę odgrywa dbanie o zdrowie psychiczne. Część pracowników jest bardzo wrażliwa na wszelką krytykę i nie każdy potrafi sobie z nią poradzić. Jak HR może ratować sytuację, gdy menedżerowie demotywują zatrudnionych?

Skąd bierze się demotywowanie pracowników?

Niejednokrotnie celem firmy jest bycie innowacyjnym przedsiębiorstwem. W ten sposób marka chce być postrzegana przez środowisko B2B, a także pracowników. Z jednej strony firma pragnie być innowacyjna, a z drugiej wprowadza oszczędności, które uniemożliwiają podejmowanie innowacyjnych aktywności. Ten swoisty dysonans może doprowadzić do demotywacji pracowników.

Kolejnym powodem demotywacji jest brak jasno określonym celów. Menedżerowie chcą rozwijać firmę i poszukują nowych sposobów, aby zrealizować zadanie. W tym celu wymyślają pomysły, które są realizowane przez… krótki czas. Dopóki na horyzoncie nie pojawią się kolejne. Brak konsekwencji prowadzi do destabilizacji.

– Jeśli menedżerowie nie wiedzą, w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi, wówczas może dochodzić do demotywacji pracowników. Kluczowe są odpowiednia komunikacja i podążanie w tym samym kierunku – uważa Sebastian Kopiej, CEO agencji PR Commplace. – Należy myśleć w kategoriach think big. Najczęstszym popełnianym błędem jest brak strategii employer brandingowej. Ta powinna wskazywać kierunki rozwoju nie tylko firmy, ale i poszczególnych pracowników.

Błędy są często zakorzenione w słabej komunikacji, co przekłada się na złą kondycję zespołu.

Jak HR może pomóc?

Zadaniem HR-owców jest m.in. utrzymanie pracownika w firmie. Nawet gdy jest ona źle zarządzana przez menedżerów. McKinsey przedstawił metody, w jaki sposób HR może pomóc pracownikom1.

  • Istotne jest dostosowanie oceny pracownika do celów i strategii zespołu. W tym celu McKinsey wyselekcjonował cztery punkty do rozmowy. Warto zadać pracownikowi proste pytania: jaka jest twoja praca, jak się masz, jak możesz się poprawić i co to oznacza dla zespołu i jego celów.

  • Cele i strategie zgodne z możliwościami pracowników. HR powinien zaproponować menedżerom wprowadzenie realnych założeń. Na początku należy się zastanowić, co jesteś realnie osiągnąć. Stawianie sobie wygórowanych celów może doprowadzić do demotywacji pracowników.

  • Sprawdź, jaka jest perspektywa pracownika. HR może przeprowadzić rozmowy z pracownikami, by sprawdzić, jak postrzegają obecne zajęcie i czy jest ono dla nich ważne i istotne społecznie. Warto podkreślić, że dialog odgrywa kluczową rolę.

  • Zaplanuj audyty. Stworzenie odpowiedniego systemu pomoże uniknąć dużej rotacji w firmie. W tym celu należy weryfikować czy ludzie i procesy są dostosowane do celu.

Co jeszcze może zrobić HR? Jeśli widoczny jest spadek motywacji warto zadbać o organizację wyjazdu motywacyjnego dla pracowników.

– Wyjazdy integracyjne do czas dla pracowników. Mogą poznać się wzajemnie, ale także w mniej zobowiązujących okolicznościach porozmawiać z kadrą zarządzającą o swoich oczekiwaniach wobec pracodawcy i pracy, jaką wykonują na co dzień – zauważa Katarzyna Bemsz, ekspert od eventów firmowych organizowanych przez Dwór Korona Karkonoszy.

Kontakt z menedżerami jest również ważnym elementem rozwoju kariery pracowników. Kiedy odbywa się to w nieformalnych lub mniej formalnych okolicznościach, przedstawiciele kadry zarządzającej mają okazję pokazać, że znają i cenią poszczególnych pracowników. W toku codziennych obowiązków takich okazji zwykle brakuje, tymczasem okazanie uznania dla wykonywanej pracy jest niezwykle budujące i motywujące.

1 https://www.hrmorning.com/articles/meaning-at-work/

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.