Anna Bartoszewicz-Wnuk w zespole Velis Real Estate Tech wesprze rozwój firmy

Anna Bartoszewicz Wnuk - Singujpg
Anna Bartoszewicz-Wnuk w zespole Velis Real Estate Tech wesprze rozwój firmy. Specjalistka dołącza do zespołu Velis Real Estate Tech jako Head of Central & Eastern Europe i będzie odpowiedzialna za rozwój firmy na rynkach CEE.  

Anna jest doświadczonym liderem w obszarze nieruchomości komercyjnych, w którym działa od 24 lat. Przez lata związana była z JLL – budując historię komercyjnego sukcesu firmy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od początku lat dwutysięcznych. Prowadziła w tym czasie działy Badań Rynkowych, Konsultingu, Strategii Miejsca Pracy i Zarządzania Projektami., W okresie ostatnich dwóch lat niezależnie realizowała projekty z zakresu zarządzania aktywami (asset management) oraz badania i doradztwo w sektorze budownictwa senioralnego w Warszawie. Pochodzi z Warszawy, gdzie również mieszka i będzie budować oddział Velis Real Estate Tech – drugi po krakowskiej siedzibie spółki.

„Moja decyzja o współpracy z Velis Real Estate Tech podyktowana jest przeświadczeniem o ogromnym potencjale digitalizacji obsługi nieruchomości i potrzebie przejścia od reaktywnego do prewencyjnego i aktywnego zarządzania nieruchomościami. Możliwości, jakie daje Singu w tym zakresie, w tym nowy moduł do raportowania parametrów pod kątem ESG, są imponujące. Miło mi, że dołączam do firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej i doświadczonego, zgranego zespołu specjalistów, o różnych ciekawych zainteresowaniach poza pracą.” – mówi.

 „Dołączenie Ani do zespołu Velis to kolejny krok ku rozszerzeniu naszej obecności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie i znajomość rynku, które przynosi, są kluczowe dla naszych ambitnych planów rozwoju w regionie. Jestem przekonany, że dzięki jej wkładowi umocnimy naszą pozycję jako lider innowacji w branży i pomożemy wielu obecnym oraz nowym klientom we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań Singu.” – mówi Paweł Malon, CEO Velis Real Estate Tech, firmy dostarczającej platformę Singu.

Źródło: Singu.

Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii – zysk netto za 2023 r. wyniósł 223,8 mln zł

Bank Pocztowy z zewnatrz
Bank Pocztowy w 2023 roku wypracował wynik finansowy netto w wysokości 223,8 mln zł, wyższy o 118,8 mln zł, tj. o 113,1% w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy wynik w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego odnotowany w ujęciu całorocznym.
Jednocześnie w 2023 r.

Bank osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5%, o 18,9 p.p. wyższy r/r o czym zadecydował wzrost zysku netto mimo jednoczesnego wzrostu wartości kapitałów własnych. Jeszcze w tym kwartale Bank planuje zakończyć zrealizowany z sukcesem Plan Naprawy w obszarze kapitałowym.
W opinii Zarządu Banku dobra kondycja finansowa Banku oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach.

Kluczowe liczby w 2023 r.:

 • Zysk 223,8 mln złotych,

 • Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5% – wyższy o 18,9 p.p. r/r,

 • Kapitały własne 815,7 mln zł, wyższe o 95,7% r/r,

 • Dochody z działalności operacyjnej w 2023 r. 535,9 mln zł w porównaniu do
  460 mln zł w 2022 r.,

 • Spadek salda kredytów niepracujących o 29%,

 • Koszty ryzyka na poziomie +0,07%,

 • 30,4 tys. nowych Klientów detalicznych.

Działania Banku Pocztowego w ostatnich latach wymagały podejmowania decyzji zarządczych, które wprowadziły Bank na ścieżkę trwałej poprawy rentowności i wzrostu wypracowywanego rok rocznie zysku netto. W efekcie w 2023 r. Bank Pocztowy osiągnął rekordowy zysk netto na poziomie 223 mln zł.

– Na obecne wyniki patrzymy w horyzoncie kilku ostatnich lat. Takiego efektu – najwyższego w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego zysku netto na poziomie 223 mln zł oraz nieoglądanych w sektorze wysokich zwrotów z kapitału, jakie Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku – nie byłoby przecież, gdyby nie wdrożenie w odpowiednim momencie Planu Naprawy, a następnie jego skuteczna i konsekwentna realizacja. W efekcie nastąpiła istotna poprawa rentowności Banku i jego organiczny rozwój oraz znaczna zmiana wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej, w wyniku czego Bank obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie. Ponadto, co dla mnie bardzo ważne, podejmowane działania pozwoliły nam skutecznie zniwelować lukę płacową w Banku w porównaniu do rynku i wdrożyć dynamiczny, motywacyjny system wynagradzania, tym samym tworząc konkurencyjne, atrakcyjne miejsca pracy – mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Źródło: Bank Pocztowy.

Firma Holcim Polska z nowym prezesem

Maciej Sypek_Prezes Zarządu Holcim Polska
Maciej Sypek objął stanowisko Prezesa Zarządu Holcim Polska. Zastąpił Xaviera Guesnu, który pełnił tę funkcję od 2018 roku.

Maciej Sypek z Holcim Polska związany jest od rozpoczęcia swojej kariery zawodowej w 2007 roku. Od 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego – Sprzedaż i Logistyka Cementu i był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie na polski rynek cementów niskoemisyjnych ECOPlanet. W latach 2015-2019 wdrażał strategię rozwoju zespołów badawczo-rozwojowych i stworzył krajowy dział wsparcia technicznego. Jest absolwentem technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał dyplom z zarządzania w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej w ramach Holcim Discovery Programme. W 2023 roku obronił doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Zdobyte doświadczenie zawodowe i działalność naukowa sprawiają, że rozumie potrzeby rynku i wyzwania stojące przed odpowiedzialnym budownictwem przyszłości.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w Lafarge i Holcim Polska dobrze rozumiem branżę, specyfikę prowadzenia biznesu oraz potrzeby naszych klientów. Dlatego cieszę się, że od początku mogłem być częścią świetnego zespołu, dzięki któremu firma z producenta cementu, kruszyw i betonu stała się producentem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa. Jestem przekonany, że z tak kompetentnymi i wykwalifikowanymi specjalistami w naszej drużynie otworzymy nowy rozdział nie tylko dla historii firmy, ale także dla branży budowlanej w Polsce – mówi Maciej Sypek, Prezes Zarządu Holcim Polska.

Obejmując nowe stanowisko, Maciej Sypek będzie kontynuował ambitne projekty na rzecz dekarbonizacji w całym łańcuchu budownictwa oraz będzie realizował projekty rozwojowe w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Źródło: Holcim Polska.

Grupa Santander wspiera wyrównywanie szans pracowników na polskim rynku pracy

razem
Grupa Santander wspiera wyrównywanie szans pracowników na polskim rynku pracy. Chodzi o wyrównywanie szans na rynku pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nieustannie angażuje się w projekty promujące przywództwo kobiet w biznesie. Bank ogłosił 14. edycję Szkolenia Santander | SW50 Leadership Programme 2024 – LSE dla 50 kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kurs prowadzony jest przez prestiżową uczelnie London School of Economics and Political Science (LSE).

Program skierowany jest do kobiet z 11 państw (Argentyny, Brazylii, Chile, Niemiec, Meksyku, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju). Od momentu rozpoczęcia 1. edycji w projekcie uczestniczyło 750 liderek.

Kompleksowy i realizowany z powodzeniem program Santander W50 odzwierciedla zaangażowanie banku w promowanie przywództwa kobiet. Kluczowym elementem programu są szkolenia, w tym te prowadzone przez naszego wieloletniego partnera – London School of Economics – mówi Rafael Hernández, zastępca globalnego szefa Santander Universidades.

Jesteśmy bardzo dumni z naszej współpracy z Grupą Santander w ramach realizacji tego ważnego programu odpowiadającego na potrzeby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Przy każdej edycji, jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu, a także różnorodności, jaką reprezentują osoby zgłaszające się do programu. W tym roku również czekamy na zgłoszenia i jesteśmy pewni, że dotychczasowy wysoki poziom zostanie podtrzymany – mówi Phil Carter, Associate Director of Executive Education w LSE.

Santander wspiera edukację i przedsiębiorczość oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

Grupa Santander nieustannie wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Trwające już od 27 lat zaangażowanie Banku w edukację, przedsiębiorczość i zwiększanie szans na zatrudnienie wyróżnia go na tle innych instytucji finansowych na świecie. Bank przeznaczył na ten cel ponad 2,2 mld EUR i we współpracy z 1 300 uczelniami udzielił wsparcia ponad milionowi osób i firm. Został także uznany za jedną z instytucji, które w największym stopniu przyczyniają się do zmieniania świata na lepsze według rankingu magazynu Fortune „Change the World” 2023.

O London School of Economics and Political Science (LSE)

London School of Economics and Political Science (LSE) jest uczelnią o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w naukach społecznych. Uczelnia jest doceniana za doskonałą jakość kształcenia akademickiego i jest jednym z najbardziej znanych międzynarodowych uniwersytetów na świecie. Działaniom LSE w zakresie finansowania inicjatyw mających na celu rozwój edukacji przyświeca motto „rerum cognoscere causas”, czyli „poznawać przyczyny i wartości rzeczy”.

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.

Poszukiwanie pracowników w branży produkcyjnej w Polsce jest wyzwaniem

analiza
Poszukiwanie pracowników w branży produkcyjnej w Polsce to ogromne wyzwanie. Obecnie bezrobocie jest na poziomie 5 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sektor produkcyjny boryka się z brakiem rąk do pracy. Firmy niejednokrotnie kierują swoje ogłoszenia nie tylko do Polaków, ale także osób z zagranicy. Wszystko z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na pracowników przy niskim popycie na pracę. W jaki sposób budować Employer Branding w tej trudnej branży?

Aż 75 proc. firm produkcyjnych ma problem ze znalezieniem pracowników. Chodzi głównie o osoby do wykonywania pracy fizycznej, ale i specjalistów od IT. Brakuje także ekspertów od logistyki i HR1. Co zrobić, by zachęcić do podjęcia pracy właśnie u nas? Konieczne jest podejmowanie działań z obszarów Employer Brandingu.

Zadbaj o identyfikację wizualną marki

Profesjonalna i atrakcyjna wizualna reprezentacja marki to kluczowy element budowy silnego Employer Brandingu w branży produkcyjnej. Obejmuje ona różne aspekty, zarówno w sferze online, jak i offline.

 • Strona internetowa. Projektowanie strony internetowej powinno zakładać zorientowane na użytkownika. Sama witryna musi być łatwa do nawigacji i zgodna z identyfikacją wizualną marki. Warto wykorzystać własne, profesjonalnie wykonane zdjęcia, prezentujące różne aspekty pracy w firmie, takie jak produkcja, zespoły pracownicze, a także nowoczesne zakłady czy innowacyjne rozwiązania technologiczne, stosowane w procesach produkcyjnych.

 • Materiały promocyjne, takie jak broszury, ulotki czy prezentacje, powinny odzwierciedlać profesjonalizm i unikalność firmy. Ponownie – wykorzystaj wysokiej jakości zdjęcia przedstawiające produkty, pracowników oraz osiągnięcia firmy. Teksty powinny być klarowne, zwracając uwagę na konkretne atuty pracodawcy i wartości, które wyróżniają firmę na tle konkurencji.

 • Warunki pracy. Wizualizacja rzeczywistych warunków pracy to kluczowy element. Pokaż rzeczywistość codziennego życia w firmie, zarówno na linii produkcyjnej, jak i w biurze. Zdjęcia czy filmy prezentujące pracowników podczas pełnienia codziennych obowiązków, współpracujących ze sobą, pokazujących zaangażowanie i atmosferę pracy, mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów.

 • Zadbaj o branding w zakładzie. Dodaj elementy identyfikacji wizualnej marki na terenie zakładu. To może obejmować logo, hasła reklamowe czy grafiki reprezentujące wartości firmy. Te elementy powinny być widoczne zarówno dla pracowników, jak i odwiedzających.

Co ważne, warto zadbać o to, by zarówno strona internetowa, jak i materiały promocyjne były dwujęzyczne. – Ponadto pracownicy oczekują transparentności i autentyczności. Dlatego wizualna reprezentacja marki powinna oddawać realne oblicze firmy, ukazując jej mocne strony, wartości oraz oferowane możliwości rozwoju. To podejście nie tylko przyciąga odpowiednich kandydatów, ale także buduje trwałe zaangażowanie już zatrudnionych pracowników. – podpowiada Sebastian Kopiej, Prezes Zarządu Agencji PR Commplace

Zadbaj o odpowiednią reklamę

Employer Branding wiąże się z reklamą. Należy zadbać o odpowiedni przekaz online, jak i offline. W poszukiwaniu pracowników w branży produkcyjnej pomocne mogą być kanały OOH takie, jak billboardy czy reklamy na drzwiach supermarketów. Taka forma przekazu jest widoczna dla mieszkańców i trudno ją przeoczyć.

Kolejnym elementem jest organizowanie spotkań dla lokalnej społeczności. Mogą to być pikniki dla pracowników i ich rodzin, ale także festyny, w których mogą wziąć udział nie tylko osoby zatrudnione w firmie. Warto także wspierać wybrane inicjatywy, jak np. wycieczki szkolne, czy fundować stypendia dla wybranych uczniów.

Kluczowe jest, by marka była obecna w mediach. Dlaczego? O tym Sebastian Kopiej z Commplace.

– Obecność marki w mediach to nie tylko sposób na przyciąganie klientów, ale także na budowanie lojalności. Regularnie publikowane newsy, udział w dyskusjach czy kampanie promocyjne pozwalają utrzymać zainteresowanie konsumentów i zbudować pozytywny wizerunek. Klienci coraz częściej oczekują interakcji z markami, a media są doskonałym narzędziem do nawiązywania tej interakcji. W kontekście Employer Brandingu, obecność marki w mediach odgrywa istotną rolę w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników. Potencjalni kandydaci często sprawdzają profile firm na mediach społecznościowych czy opinie na portalach rekrutacyjnych przed podjęciem decyzji o aplikowaniu. Aktywność marki w mediach pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy, prezentując firmę jako atrakcyjne miejsce pracy – wyjaśnia prezes agencji PR.

Dobra identyfikacja wizualna, strona internetowa, media relations, reklama w outdoobrze i online… Jak jeszcze budować pozycję pożądanego pracodawcy? Należy zadbać o odpowiednie benefity pracownicze. Wśród najbardziej pożądanych wymienić można imprezy integracyjne, szkolenia, zapewnienie dojazdu do pracy, dopłata do posiłków czy okresowe premie. Warto także regularnie badać opinie naszych pracowników i sprawdzać, co możemy poprawić.

I nie zapominajmy o ważnym narzędziu, jakim jest LinkedIn. Na tym portalu kluczowe jest budowanie profilu eksperta w swojej dziedzinie, dzielenie się opinią na temat rynku i pokazywanie, w jaki sposób funkcjonuje nasza firma. Platforma jest chętnie wykorzystywana przez pracowników do poszukiwania pracy, zatem warto tam mieć konto i aktywnie się komunikować.

1 Raport „Niedobór talentów”

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Firma doradcza Avison Young z oddziałem w Chorwacji

AY Croatia_team picture 2024
Firma doradcza Avison Young z oddziałem w Chorwacji. 
Avison Young (AY) ogłasza nawiązanie współpracy z dynamicznym zespołem doświadczonych lokalnych ekspertów w Chorwacji.

Ta ekspansja wpisuje się w strategię rozwoju AY w Europie Południowo-Wschodniej i rozwijania potencjału tego regionu. Nowe biuro będzie zlokalizowane w Zagrzebiu. Sektory działania zespołu obejmują nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe i logistyczne, mieszkaniowe, hotelowe a także grunty inwestycyjne. Firma będzie świadczyła m.in. usługi w zakresie rynków kapitałowych, usług dla najemców oraz wycen i doradztwa.
Na czele zespołu stoją Klara Matić w roli Managing Director (Dyrektora Zarządzającego) a także Filip Dumbović i Marko Varga.

Klara Matić, Principal, Managing Director w Avison Young w Chorwacji, powiedziała:

„Cieszymy się, że możemy połączyć siły z Avison Young i wspierać rozwój globalnej firmy w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Nasze doświadczenie na rynku lokalnym w połączeniu z międzynarodowym zasięgiem Avison Young zapewni naszym klientom kompleksowy zakres świadczonych usług doradczych.”

Mark Rose, CEO Avison Young, skomentował:

„Jest to kolejny krok wzmacniający zaangażowanie Avison Young w świadczenie światowej klasy usług w zakresie nieruchomości w wielu regionach geograficznych. Cieszymy się, że rozwijamy się w regionie Europy Południowo-Wschodniej, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów.”

Źródło: Avison Young.

Zarządca nieruchomości komercyjnych HB Reavis w Polsce podsumowuje udany 2023 rok

HBReavis_05_Forest
Zarządca i właściciel nieruchomości komercyjnych HB Reavis w Polsce podsumowuje udany 2023 rok. HB Reavis, właściciel i zarządca nieruchomości komercyjnych, podsumował 2023 rok na polskim rynku. To był pracowity czas, w którym firma była jednym z najaktywniejszych graczy na rynku biurowym w Warszawie. W minionym roku zespół wynajmu HB Reavis z powodzeniem podpisał 14 umów obejmujących łącznie 26,8 tys. mkw. powierzchni.

W 2023 roku HB Reavis skutecznie wdrożyło nową strategię polegająca na wzmocnieniu roli właściciela nieruchomości komercyjnych, który w Polsce zarządza nowoczesnymi budynkami o łącznej powierzchni 220 tys. mkw. Zielony kampus biurowy Forest został praktycznie w całości wynajęty, a ostatnie powierzchnie biurowe zajęły w nim spółki z Grupy Banku Pekao S.A. (6,2 tys. mkw.). Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście biura w Varso Tower, który jest obecnie wynajęty w 85%.

Prowadzimy obecnie rozmowy z firmami zainteresowanymi wynajmem ostatnich wolnych biur w Varso Tower. Podpisaliśmy już umowy z dwoma kolejnymi najemcami wieżowca, które będziemy mogli ogłosić wiosną. Warto podkreślić, że prawie wszyscy klienci budynku zdecydowali się podpisać umowy na okres aż 10 lat, co świadczy o dużym zaufaniu do jego wysokiej jakości i potwierdza stabilny popyt na biura klasy premium, które spełniają potrzeby najbardziej wymagających pracodawców – mówi Karol Wyka, członek zarządu i dyrektor ds. wynajmu HB Reavis w Polsce.

W 2023 roku HB Reavis zadeklarowało realizację celów w zakresie dekarbonizacji, które zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Do 2030 roku firma ograniczy emisje zakresu 1 i 2 o 42%, a najpóźniej do 2050 roku zmniejszy całkowity ślad węglowy o 90%. Kampus biurowy Forest oraz wszystkie budynki Varso Place wpisują się w najnowsze trendy ESG, co potwierdziły niezależne certyfikaty BREEAM oraz WELL.

Źródło: HB Reavis.

3 kluczowe elementy skutecznej promocji dla przedsiębiorców

analiza
3 kluczowe elementy skutecznej promocji dla przedsiębiorców. Zbliżająca się Wielkanoc to okres, w którym wiele firm notuje nagły peak sprzedażowy. Badania M/platform wykazały, że wartość zakupów w tradycyjnym kanale sprzedaży przed Wielkanocą może być nawet o 20% wyższa w stosunku do trzech tygodni poprzedzających ten tydzień. Jednakże istnieje kilka aspektów, które sprawią, że kampania odniesie sukces i wykorzysta siłę nabywczą konsumentów w tym szczególnym czasie.

Nie na ostatnią chwilę

Każda kampania reklamowa wymaga odpowiedniego zaplanowania działań i nie powinna być realizowana ad hoc. Jak wskazuje ekspertka – Sylwia Krysik- Myśliwiec z OOH.pl: Tydzień przed świętami Wielkanocnymi to zdecydowanie za krótki czas na skuteczne przygotowanie kampanii. Planowanie powinno być strategicznym zadaniem, którego implementację rozpoczynamy maksymalnie 3-4 tygodnie wcześniej, zapewniając odpowiednią ilość czasu na stworzenie i rozpowszechnienie treści, ale także na zakup odpowiednich nośników.

Mów do odbiorcy, a nie w przestrzeń

Oprócz timingu, innym kluczowym elementem każdej kampanii reklamowej jest przekaz. W przypadku Wielkanocy, komunikat powinien być dopasowany do atmosfery świąt, nawiązywać do emocji, tradycji, jednocześnie przyciągając uwagę klientów i zachęcając ich do skorzystania z oferty firmy. W tym przypadku warto podeprzeć się danymi z platform analitycznych (np. Ahrefs) i zobaczyć, jakich fraz szukają w tym okresie twoi klienci. Być może okaże się, że dane słowo kluczowe notuje w tym czasie wzrost wyszukiwani i to ono powinno być uwzględnione w przekazie komunikacyjnym. Przykładem może być fraza „sukienka na Wielkanoc” lub „przepisy na wielkanocne ciasta”.

Nośniki reklamowe jako dopełnienie kampanii

Kiedy wiemy już kiedy planować kampanię i jak komunikować się z odbiorcą, pojawia się ostatnie pytanie – gdzie? Należy pamiętać, że Oprócz odpowiedniego czasu i przekazu istotny jest także kanał i nośnik reklamy. Faktem jest, że rynek e-commerce wciąż rośnie, ale chociażby w segmencie FMCG Polacy cały czas preferują zakupy stacjonarne.. Jak zauważa Sylwia Krysik-Myśliwiec z OOH.pl:

Tam gdzie konsument, tam powinien znaleźć się również przekaz reklamowy. To powoduje, że reklama outdoor jest ciągle chętnie planowanym medium, które pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Ciekawy przekaz, ekspozycja w dobrze widocznym miejscu daje gwarancję wysokiej efektywności, nie tylko w największych ośrodkach aglomeracyjnych w kraju, ale również w mniejszych miejscowościach. A okres przedświąteczny, kiedy ruch na ulicach, w centrach handlowych czy komunikacji jest zdecydowanie większy, jeszcze potęguję efekt.

Jakie nośniki reklamy out of home wybrać? Billboardy, ekrany led, streetboardy czy kampanię w tranzycie? Każdy z tych nośników ma swoje zalety i daje inne możliwości ekspozycji komunikatu. Formaty statyczne, takie jak streetoard, to gwarancja nieprzerwanego komunikatu blisko odbiorcy. Zaś wykorzystanie ekranów LED daje elastyczność emisji i interaktywny przekaz. Warto sięgnąć po radę specjalisty w zakresie planowania kampanii out of home, który doradzi jakie formaty sprawdzą się najlepiej.

Skuteczna kampania reklamowa przed Wielkanocą wymaga 3 kluczowych składowych: odpowiedniego czasu, przekazu i nośników. Jeśli zatem planujesz akcję specjalną dla swojej firmy – już teraz zacznij działać, a zdążysz dotrzeć do swoich potencjalnych klientów i zmaksymalizować szansę na peak sprzedażowy w swojej firmie.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Seris Konsalnet: raport wskazuje, że polscy przedsiębiorcy są coraz ostrożniejsi w wydatkach

Tomasz Wojak 1
Seris Konsalnet: raport wskazuje, że polscy przedsiębiorcy są coraz ostrożniejsi w wydatkach. Co trzecia polska firma uważa sytuację rynkową w swojej branży za niekorzystną, a jedynie 17 proc. badanych firm zamierza zwiększyć wydatki i na usługi zewnętrzne – wynika z raportu, jaki na zlecenie Seris Konsalnet przygotowała renomowana firma badawcza Norstat. Raport zawiera dane pochodzące od blisko 600 przedsiębiorstw.

Agencja badawcza Norstat na zlecenie Seris Konsalnet pod koniec 2023 r. przeprowadziła badanie polskich przedsiębiorców pod kątem ich kondycji ekonomicznej, polityki wydatków na usługi zewnętrzne oraz oczekiwań co do nadchodzących miesięcy.

Co trzecia firma spośród prawie 600 przebadanych uważa sytuację rynkową w 2024 r. jako niekorzystną, zaś jedynie 17 proc. planuje zwiększyć wydatki na usługi zewnętrzne. W tej grupie bardziej prawdopodobne jest wdrażanie rozwiązań antykryzysowych, a jednocześnie mniej prawdopodobny jest wzrost wydatków na podwykonawców w tym roku budżetowym. Badanie to zyskuje na znaczeniu w kontekście nadchodzących waloryzacji cen w branży security, co ma bezpośrednie implikacje dla firm korzystających z usług zewnętrznych. Tło ekonomiczne dla tych zmian stanowi rosnąca inflacja, która w 2023 roku osiągnęła poziom 6,2%, a według przewidywań ekonomistów w 2024 roku może wynieść od 4,8% do 8,1%. Dodatkowo, w Polsce obserwujemy wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia wynosi 4242 zł, a od 1 lipca ma wzrosnąć do 4300 zł. Te zmiany ekonomiczne mają kluczowe znaczenie dla sektora usług ochrony i ich klientów.

– Mniej niż połowa badanych przez Norstat firm ocenia obecną sytuację na rynku jako pozytywną – mówi Tomasz Wojak, Prezes Zarządu Seris Konsalnet, komentując wyniki badania. – Aż 30 proc. ocenia ją jako niekorzystną, co trzecia z nich (36 proc.) planuje wdrożenie rozwiązań antykryzysowych oraz ograniczenie kosztów.

Co ciekawe, im mniejsza firma, tym ocena własnej sytuacji jest gorsza, ale tym rzadziej wspominają o działaniach antykryzysowych. Odwrotna sytuacja istnieje w dużych firmach i korporacjach. One lepiej oceniają sytuację rynkową, ale są bardziej skłonne do wdrażania planów antykryzysowych niż małe firmy.

Blisko 41 proc. badanych firm planuje zredukować wydatki związane z podwykonawcami w obecnym roku budżetowym, podczas gdy prawie tyle samo – 42 proc. zamierza zamrozić ten budżet. Jedynie 17 proc. klientów ma w planach wzrost wydatków w tym zakresie – nie jest zaskoczeniem, że jest to bardziej prawdopodobny scenariusz w przypadku tych firm, które oceniają aktualną sytuację na rynku jako korzystną.

– Z badania firmy Norstat oraz z naszych rozmów z klientami można wyciągnąć wniosek, że pojawiła się potrzeba utrzymania status quo w zakresie wydatków na usługi zewnętrze, w tym na ochronę i cleaning – analizuje Tomasz Wojak. – Z jednej strony jest to zrozumiałe w obliczu inflacji i stałego wzrostu cen wszystkich dóbr oraz płacy minimalnej. Dla nas jednak oznacza to realne zmniejszenie wartości zamówień, zatem i spowolnienie w sektorze usług.
Źródło: Seris Konsalnet.

 

 

Audyt nt opinii o marce w internecie – czy warto go wykonać?

Mat.-prasowe-5
Audyt nt opinii o marce w internecie – czy warto go wykonać? 97 proc. klientów czyta opinie o firmie, a 85 proc. konsumentów ufa temu, co zobaczy w Internecie o danej marce. Opinie online są tak samo istotne, jak rekomendacje znajomych – wynika z danych popularnej platformy do monitorowania brandów. Jak przeprowadzić samodzielny audyt opinii o naszej firmie? Czy istnieją na to proste sposoby? I dlaczego w ogóle warto go robić?

Opinie o marce odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu wizerunku firmy i wpływają na decyzje konsumentów. Samodzielny audyt reputacji marki to nieoceniona praktyka, pozwalająca na głębsze zrozumienie, jak Twoja firma jest postrzegana wśród klientów i społeczności. W środowisku online, gdzie informacje krążą błyskawicznie, świadomość opinii o marce staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

Aby przeprowadzić audyt brandu, konieczne jest jej zdefiniowanie, przeanalizowanie pozycji rynkowej, przejrzenie identyfikacji wizualnej i przekazu. Należy także ocenić punkty styku marki i sporządzić plan działania. Pomocne mogą być listy kontrolne, szablony i narzędzia audytu marki.

Dlaczego warto wykonać audyt marki?

Audyt marki to ocena wysiłków związanych z jej budowaniem w celu zidentyfikowania luk, mocnych i słabych stron oraz możliwości ulepszeń. Pomaga upewnić się, że marka jest zgodna z Twoimi celami i rezonuje z odbiorcami. Regularne audyty są niezbędne dla firm, które chcą zbudować solidną i odnoszącą sukcesy markę.

– Przeprowadzenie audytu pozwala na obiektywną ocenę efektywności przyjętej strategii marketingowej. To szansa na weryfikację, czy aktualne działania przynoszą oczekiwane rezultaty, czy też konieczne są modyfikacje – wyjaśnia Sebastian Kopiej, Prezes Zarządu agencji PR Commplace. – W erze mediów społecznościowych istnieje ogromne ryzyko, że reputacja firmy, na skutek negatywnych opinii, może mocno ucierpieć. Audyt stanowi instrument wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń, co umożliwia szybką reakcję i minimalizację potencjalnych szkód.

Audyt marki pozwala także bliżej przyjrzeć się temu, co robi konkurencja.

Jak przeprowadzić samodzielny audyt swojej marki?

Jeśli chcesz samodzielnie zweryfikować, jakie opinie o Twojej marce krążą w obiegowej opinii, Oto kroki, które należy podjąć, aby przeprowadzić audyt marki:

 • Zdefiniuj swoją markę
 • Przeanalizuj pozycję rynkową
 • Przejrzyj identyfikację wizualną
 • Wykonaj audyt przekazu Twojej marki
 • Oceń punkty styku swojej marki
 • Zrób plan działania i monitoruj postępy

W jaki sposób zdefiniować markę? Na tym etapie kompleksowo badana jest tożsamość, wizja, misja, wartości i osobowość Twojej marki, aby mieć pewność, że wysiłki związane z jej budowaniem są spójne, zgodne z celami biznesowymi, odpowiadają docelowym odbiorcom i budują lojalność klientów. A czym jest misja? To coś, co chcemy osiągnąć. Natomiast wizja jest celem na przyszłość. Zdefiniowanie misji i wizji będzie wymagało głębokiego przemyślenia i czasu, ale jest warte zachodu, ponieważ nadaje ton całej Twojej firmie.

Kolejnym krokiem w audycie jest przeanalizowanie pozycji rynkowej. Ten krok obejmuje kompleksowe zbadanie krajobrazu konkurencyjnego Twojej marki, wraz z analizą SWOT i badaniami konsumenckimi.

– W celu zbadania konkurencji warto wybrać dwa silne brandy i przyjrzeć się, w jaki sposób są one pozycjonowane – wyjaśnia Sebastian Kopiej z Commplace. – Należy przyjrzeć się asortymentowi produktów, cenom, kanałom dystrybucji, odbiorcom docelowym, przekazowi i taktyce marketingowej. Kolejnym krokiem powinna być analiza SWOT. Ta w ustrukturyzowany sposób pomoże Ci lepiej zrozumieć pozycję rynkową Twojej marki i zidentyfikować możliwości ulepszeń.

Jak jeszcze badać opinie o firmie? Warto sprawdzić recenzje w Internecie, zamieszczone na jej temat i przeprowadzić ankietę w mediach społecznościowych lub umówić się na wywiady z klientami i zadawać szczegółowe pytania. Pomoże to w stworzeniu skutecznej strategii marketingowej lub ulepszeniu już istniejącej.

A może rebranding?

Audyt powinien także obejmować przegląd identyfikacji wizualnej: strony internetowej, logo i materiałów promocyjnych. W jakiej sytuacji warto pomyśleć o rebrandingu?

 • Zmiana strategicznych celów firmy może być impulsem do rebrandingu. Jeśli brand kieruje się nowymi wartościami, zasięgiem działalności czy chce dotrzeć do innej grupy docelowej, zmiana wizerunku może skutecznie wspierać te transformacje.

 • W przypadku negatywnego wizerunku, skandalu lub kryzysu wizerunkowego, rebranding staje się narzędziem odbudowy zaufania klientów i społeczności. Pozwala na przełamanie negatywnych skojarzeń i rozpoczęcie nowego rozdziału.

 • Fuzje i przejęcia to kolejna sytuacja, w której rebranding może być konieczny. Integracja dwóch różnych firm pod jednym wspólnym wizerunkiem pomaga unifikować kulturę korporacyjną i budować jednolite postrzeganie na rynku.

 • Przemiany wewnętrzne, takie jak restrukturyzacja, zmiana wartości czy nowe kierownictwo, również mogą skłaniać do rebrandingu. To narzędzie pomaga dostosować wizerunek do nowej rzeczywistości firmy.

Rebranding pozwala na odświeżenie i dostosowanie do dynamicznych trendów rynkowych. To również sposób na zwrócenie uwagi nowych pokoleń konsumentów.

Kolejnym krokiem w audycie marki jest audyt przekazu. Na rynku pojawiają się nowe pokolenia klientów. Warto zatem sprawdzić, w jaki sposób mówimy do naszych odbiorców, jakiego języka używamy i jakich kanałów. Podczas badania może okazać się, że nasz przekaz jest przestarzały i musi zmienić taktykę działania.

I na koniec warto sprawdzić, gdzie są punkty styku klienta z marką. Jak to zrobić?

 • Sporządź listę wszystkich miejsc i momentów, w których klienci mają kontakt z Twoją marką. To może obejmować interakcje online, punkty sprzedaży, obsługę klienta, strony internetowe, media społecznościowe, opakowania produktów itp.

 • Przeanalizuj, jakie są główne oczekiwania klientów na każdym punkcie styku. Zidentyfikuj, czego oczekują, jakie problemy mogą wystąpić, a także jakie są ich cele na danym etapie interakcji z marką.

 • Skorzystaj z ankiet, badań opinii i analizy feedbacku klientów, aby uzyskać wgląd w ich doświadczenia na różnych etapach interakcji z marką. Zadawaj pytania dotyczące satysfakcji, łatwości użytkowania, poziomu obsługi klienta itp.

Audyt marki jest niezbędny dla każdej firmy poszukującej sposobów na poprawę swoich wyników. Na rynku dostępne są także specjalistyczne narzędzia, które ułatwiają wykonanie audytu, a także wyspecjalizowane firmy, w tym agencje PR, które oprócz audytu zaproponują także skuteczny plan działania na podstawie otrzymanych wyników.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Krakowski architekt Dr Bartosz Dendura nagrodzony przez prestiżowy brytyjski magazyn BUILD

bartosz-dendura
Krakowski architekt Dr Bartosz Dendura nagrodzony przez prestiżowy brytyjski magazyn BUILD.

Brytyjski magazyn BUILD nagrodził Studio4SPACE w szóstym dorocznym konkursie Sustainable Building Awards, poświęconym zrównoważonemu budownictwu. Krakowskie biuro dr. Bartosza Dendury zostało docenione za swoje proekologiczne realizacje i podejście do tego typu projektów. Otrzymało główną nagrodę w kategorii małych pracowni architektonicznych. To kolejny międzynarodowy sukces dr. Dendury i jego zespołu, który na początku grudnia ub.r. odebrał w Atenach nagrodę Europe 40 under 40. Studio4SPACE zdobyło już kilka statuetek za innowacyjne i zrównoważone projekty, w tym m.in. European Property Awards.

Wielokrotnie wyróżniana Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE tym razem została nagrodzona w szóstym dorocznym konkursie Sustainable Building Awards, organizowanym przez brytyjski magazyn BUILD. Panel sędziowski i zespół badawczy oceniał zaangażowanie, wiedzę i innowacyjność wykazane przez nominowanych. Jak podkreślają organizatorzy, o zwycięstwie nie decydowała popularność kandydatów. Liczył się ich faktyczny wkład w zrównoważony rozwój. Krakowskie biuro dr. Bartosza Dendury otrzymało główną nagrodę w kategorii małych pracowni architektonicznych.

Bardzo cieszymy się z tego uznania. Jest ono potwierdzeniem, że obrany przez naszą pracownię kierunek promowania zrównoważonych rozwiązań jest słuszny i ceniony przez światową branżę. Ta nagroda podsumowuje cały cykl naszych codziennych działań. Poza projektami i zachęcaniem klientów do korzystania ze zrównoważonych rozwiązań, prowadzimy badania zachowań i postaw Polaków wobec ekorozwiązań w budownictwie. We współpracy z platformą analityczno-badawczą UCE RESEARCH opublikowaliśmy szereg raportów ukazujących to, ile pracy jest jeszcze przed nami w celu przekonywania Polaków do prośrodowiskowych rozwiązań – komentuje dr Bartosz Dendura z Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE, który pełni też rolę adiunkta w naukowo-badawczym Zespole Architektury Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Źródło: Biuro architektoniczno-projektowe Studio4SPACE.

Kobiety coraz częściej w „męskich” sektorach gospodarki

wspolpraca
Kobiety coraz częściej podejmują pracę w tych samych sektorach gospodarki co panowie, wynika z najnowszego raportu Grupy Progres. Jest ich więcej nie tylko w branżach, ale też zawodach, które dotychczas uważane były za typowo męskie. Aż 77 proc. pań deklaruje, że podjęłoby pracę w „męskiej” profesji i tak też robią. W sektorze produkcji samochodów już 36 proc. pracowników tymczasowych stanowią kobiety, tyle samo jest ich w przemyśle stoczniowym, a w sektorze TSL – w wielu polskich firmach – tymczasowo zatrudnianych jest nawet 67 proc. pań.

Podział polskiego rynku pracy na branże „męskie” i „damskie” powoli zaczyna zanikać. Kobiety coraz częściej chciałyby wejść w świat męskich zawodów, a wśród tych najbardziej popularnych – w których chcą pracować panie – są mechanik samochodowy, spawacz i budowlaniec, kierowca czy operator maszyn produkcyjnych. Co więcej, 63 proc. z nich nie zgadza się z twierdzeniem, że niektóre zawody powinni wykonywać jedynie mężczyźni, a niektóre tylko kobiety. Innego zdania jest 37 proc. pań uważających, że są profesje, które powinny być dedykowane jednej płci – do tych „męskich” zalicza m.in. te wymagające siły fizycznej i dźwigania ciężkich rzeczy. I mimo że – jak podaje raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – kobiety pracują w usługach, handlu, nieruchomościach czy branży turystycznej, to coraz częściej można je też spotkać w budownictwie, sektorze elektrycznym i metalurgicznym, transporcie, produkcji oraz rolnictwie.

 

– Istnieje kilka czynników, które mogą skłaniać kobiety do podejmowania pracy w tradycyjnie męskich sektorach i zawodach. Przede wszystkim zarobki w tego typu branżach są zdecydowanie wyższe niż w sektorach, w których najczęściej zajmują one etaty tj. handel, usługi czy HoReCa. Nie bez znaczenia jest postawa pracodawców, są oni coraz bardziej otwarci na różnorodność i równość płci w miejscu pracy. Dostrzegają też korzyści płynące z różnic w perspektywach i umiejętnościach, jakie do zespołu wnoszą panie. Również zmieniające się wymagania rynku pracy i rozwój technologiczny pomagają się przełamać i sprawiają, że wiele tradycyjnie „męskich” zawodów staje się bardziej dostępnych dla kobiet – mówi Iwona Wieczyńska, dyrektor regionu w Grupie Progres.

Źródło: Holding Grupy Progres (fragment artykułu).

Drugi rok z rzędu polski oddział Prologis „Diamentem Forbes 2024″

20240206_diamenty_forbes_v1
Drugi rok z rzędu polski oddział Prologis został uznany za „Diament Forbes 2024”. To wyróżnienie otrzymują najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy w Polsce.

Tegoroczna 16. edycja rankingu zostały opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów oceny znalazły się m.in. wyniki finansowe za ostatnie trzy lata, wartość majątku spółki, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza oraz brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Wyróżnione spółki zostały podzielone według województw, w których mają swoje główne siedziby oraz kategorii poziomu przychodów: 5–50 mln złotych, 50–250 mln złotych oraz powyżej 250 mln złotych.

„Konsekwentny i dynamiczny rozwój na tak konkurencyjnym rynku jakim są nieruchomości magazynowe to ogromny sukces. Jesteśmy dumni, ze ponownie znaleźliśmy się w prestiżowym gronie „Diamentów Forbesa 2024”. Dziękuję całemu zespołowi Prologis w Polsce, bo to właśnie dzięki zaangażowaniu naszych pracowników możemy osiągać tak dobre wyniki i dostarczać najwyższą jakość naszym klientom – powiedział Paweł Sapek, Senior Vice President i szef Prologis w Europie Środkowej.

Prologis w Polsce jest właścicielem i zarządcą 2,38 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni magazynowej położonej w 22 parkach logistycznych. Firma zamknęła 2023 rok ze znacznym wzrostem liczby inwestycji oraz wskaźnikiem pustostanów znacznie poniżej średniej rynkowej.

Źródło: Prologis.

Seris Cleaning: Wyzwania zarządzania firmą sprzątającą

Małgorzata Kmieć (3)
Duże firmy sprzątające to organizacje, w których struktura pracownicza, zakres wykonywanych obowiązków i stopień skomplikowania wykonywanych kontraktów są wyzwaniem dla zarządzających nimi managerów. Co zaskakujące, wśród najważniejszych zadań z zakresu zarządzania projektami cleaningowymi jest… prewencja.

Warszawa, 06.02.2024 – Zarządzanie firmą sprzątającą, zwłaszcza dużą, to olbrzymie wyzwanie. Duże kontrakty, tysiące pracowników, zróżnicowane obiekty, szeroki wachlarz technologiczny– to niezliczone możliwości popełnienia błędu każdego dnia. A błędy są kosztowne – mierzone nie tylko wielkością kar zapisanych w umowie, ale również odpowiedzialnością cywilną.

Jak zatem tak duże firmy jak Seris Cleaning, która zatrudnia ponad 3 tys. osób, radzą sobie z problemami, niedopatrzeniami i błędami, wynikającymi z codziennej pracy rzeszy pracowników liniowych na obsługiwanych milionach metrów kwadratowych powierzchni?

– Sprzątanie może wydawać się prostą czynnością, jednak w rzeczywistości wymaga precyzji i odpowiedniego planowania – mówi Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna Seris Cleaning. – Nie mniej jednak ważnym aspektem w tej usłudze jest prewencja, czyli zapobieganie problemom, zanim one wystąpią. Zasadniczymi składnikami prewencji są audyty, szkolenia, plany działania oraz stały nadzór. Bardzo istotna też jest komunikacja z klientem – który powinien wiedzieć jakie mogą wystąpić zagrożenia i w jaki sposób chcemy je zniwelować.

Niedopatrzenia pracowników w każdej branży zdarzały się i zdarzać się będą – wszędzie tam, gdzie pracuje człowiek, jest miejsce na błędy i na ich poprawę. Najczęściej firma cleaningowa spotyka się z trzema rodzajami problemów – brakiem pracownika, nienależytym wykonaniem pracy lub uszkodzeniem mienia. W przypadku absencji pracownika sprawa jest prosta – firma organizuje zastępstwo. W przypadku nienależytego wykonania usługi menadżer sprawdza przyczynę i w zależności od problemu wdraża działania naprawcze. Jedne z najczęściej pojawiających się błędów do problemy związane z nieodpowiednim zastosowaniem środków, czy nieuwagi pracowników.

Największym wyzwaniem dla firmy cleaningowej jest przypadek, gdy dochodzi do zniszczenia mienia w związku z wykonanym sprzątaniem. W takim przypadku najczęściej angażuje się technologa, który dokonuje wnikliwego audytu i ustala przyczynę problemu.

– Sprzątanie jest i trudne, i proste – mówi Ewelina Strojna, Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju w Seris Cleaning. – To się tak tylko wydaje, że wystarczy pracownika wyposażyć w narzędzia i środki czystości i wskazać obiekt do sprzątania. Nic bardziej mylnego. U wielu obsługiwanych przez nas klientów są wprowadzone wysokie standardy, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać. Stąd też koncentrujemy się na specjalistycznych szkoleniach dla pracowników każdego szczebla, często w kooperacji z firmami technologicznymi i dostawcami. Pracownik musi mieć być wyposażony w specjalistyczną wiedzę, dzięki czemu jesteśmy wstanie uniknąć często występujących szkód cleaningowych.

Najważniejsza jest prewencja

Cleaning to branża, w której pracownicy wszystkich szczebli nieustannie się szkolą. W związku z tym, że branża cały czas dynamicznie się rozwija, kompetencje pracowników muszą iść w ślad za tym. Postęp technologiczny jest mocno zauważony w usługach cleaningowych, stąd też coraz większe zaangażowanie pracowników z umiejętnościami technicznymi i technologicznymi. Zasada jest prosta: im większe kompetencja, tym prawdopodobieństwo wystąpienia szkody mniejsze.

Skuteczne i niezbędne są szkolenia podstawowe czyli te, które są przeprowadzane przed i w momencie rozpoczęcia pracy na danym obiekcie. Plan szkoleń ustawiony jest po wcześniejszym bardzo skrupulatnym audycie zerowym, w wyniku którego stworzony jest plan higieny i zostaje dobrana odpowiednia technologia sprzątania. Powstały materiał jest kompendium wiedzy dla zarządzających, w tym do przygotowania i przeprowadzania szkoleń na każdym etapie.

Odbywające się cykliczne szkolenia dla pracowników. Jedne z nich dotyczą stricte szkód cleaningowych, skoncentrowanych na przyczynach ich powstawania i metodach przeciwdziałania.

– Nasi technologowie i dostawcy mają szeroką widzę na ten temat. Korzystamy również z ich wiedzy i wsparcia – mówi Małgorzata Kmieć. – Wolimy położyć nacisk na szkolenia, edukację i prewencję niż na naprawianie szkód. Nie ukrywam, że te szkolenia cieszą się największym zainteresowaniem wśród naszego zespołu.

– Szkolenia obejmują nie tylko nasz personel, ale także i pracowników klienta – mówi Ewelina Strojna. – Klient przeważnie nie ma takiej wiedzy jak firma sprzątająca i może stawiać wymagania, które są nie do spełnienia, może oczekiwać działań, które są szkodliwe dla jego obiektu – stąd potrzeba edukowania i współpracy z klientem.

Testowanie to też prewencja

Większość nowych budynków ma standardowe powierzchnie, do których są dostępne karty technologiczne – zawierające informacje od producenta o sposobie ich pielęgnacji i czyszczeniu. Gorzej, gdy obsługa dotyczy starych budynków. Tutaj karty technologiczne nie zawsze są dostępne. W takich przypadkach za zgodą klienta firma cleaningowa robi próbę zastosowania odpowiednich środków i urządzeń na niewielkim fragmencie powierzchni. Jeśli testy wychodzą pomyślnie, tworzy się pod to odpowiedni plan technologiczny.

Z pozoru prosta usługa, jaką jest sprzątanie, niesie ze sobą wiele wyzwań. Duża firma sprzątająca borykać się musi nie tylko z rotacją personelu i koniecznością utrzymania przez nowych pracowników wypracowanych już standardów, ale także z dużym stopniem skomplikowania usługi na wymagających obiektach, głównie z branży spożywczej czy przemysłu. Utrzymanie i aktualizacja wiedzy wśród szerokiej rzeszy pracowników na wielu szczeblach wymaga ciągłego szkolenia, sprawdzania jakości, aktualizacji i wdrażania poprawek. To nieustanna praca nad jakością usługi, która nigdy nie ma końca.

Autor: Seris Cleaning.

Stena Recycling: Polska na drodze do zrównoważonej gospodarki

Aleksandra Surdykowska_Stena Recycling (1)
W dzisiejszym świecie troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, a koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego zyskuje na znaczeniu. Chcąc sprostać zmieniającemu się rynkowi warto zapoznać się z modelami biznesowymi GOZ. Opisują one sposób, w jaki firma generuje, oferuje i dostarcza wartość różnym grupom interesariuszy, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Ideą przewodnią przyświecającą tym modelom jest zmniejszenie ilości odpadów i efektywne wykorzystanie surowców, co przekłada się na zrównoważone podejście do produkcji i konsumpcji.

W obliczu współczesnych wyzwań związanych z kryzysem środowiskowym i ciągłą eksploatacją zasobów nieodnawialnych, wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko staje się kluczowym elementem działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, koncepcja gospodarki cyrkularnej zdobywa coraz większe znaczenie, a jednym z kluczowych sposobów realizacji tej idei jest znajomość i wykorzystanie wiedzy na temat Modelu Kołowego GOZ. Stosowany jest on w ramach tworzenia cyklu życia produktu. Jest to 7 modeli biznesowych, które przyporządkowane są do 3 etapów cyklu gospodarki obiegu zamkniętego – produkcji, użytkowania i końca życia produktu bądź usługi.

Etap I: Produkcja – odpowiedzialne podejście do surowców

W pierwszym etapie, produkcji, kładziemy nacisk na cyrkularne surowce, odzysk produktów ubocznych, modyfikację i naprawę. Wykorzystanie surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Współpraca między przedsiębiorstwami, gdzie odpady jednej firmy stają się surowcem dla innej, jest kluczowa dla redukcji ilości odpadów oraz obniżenia kosztów pozyskiwania surowców.

Etap II: Użytkowanie – nowe modele biznesowe

Drugi etap, użytkowanie, skupia się na modelach biznesowych opartych na świadczeniu produktów jako usługi oraz zapewnianiu dostępu do produktów zamiast ich posiadania. To podejście sprzyja efektywnemu wykorzystaniu zasobów, redukcji zużycia surowców i minimalizacji odpadów.

Etap III: Koniec życia – odpowiedzialny recykling

W ostatnim etapie, końcu życia, skupiamy się na odzysku surowców, umożliwiając ponowne wykorzystanie zużytych materiałów w nowych produktach, procesach lub łańcuchach wartości.

Świadomi konsumenci, zrównoważone wybory

Z badania The Circular Voice przeprowadzanego w maju 2023 r., na zlecenie Stena Recycling, wynika, że polscy konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważone podejście do produkcji, a 72% uważa możliwość ponownego przetworzenia produktów za istotną. W tym kontekście, budowanie lokalnych partnerstw między sektorami i branżami jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału zamknięcia obiegu materiałów i surowców. Jak podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling: „Zamykanie obiegu surowców, wykorzystanie materiałów z recyklingu i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów nie tylko chronią środowisko, ale także stanowią szansę na redukcję kosztów, wzrost efektywności oraz budowanie przewagi konkurencyjnej wśród firm.”

Źródło: Stena Recycling.

Sescom opublikował dane skonsolidowane za pełny rok obrotowy 2022/23

Sescom_Sławomir Halbryt
Sescom opublikował dane skonsolidowane za pełny rok obrotowy 2022/23. Sescom kontynuuje wzrostowy trend przychodowy – spółka zaraportowała zwiększenie sprzedaży o 48% r/r w pierwszym kwartale roku 2023/2024.

 

Według szacunków sprzedaży, w pierwszych 3 miesiącach roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 r. – grudzień 2023 r.) Sescom wypracował 69,1 mln zł sprzedaży skonsolidowanej, co oznacza wzrost o 48 proc. w ujęciu rok do roku.

 

W całym roku obrotowym 2022/23 Sescom osiągnął w ujęciu skonsolidowanym 229,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost rok do roku o 44 proc., natomiast EBITDA grupy wzrosła z 5,1 do 21,6 mln zł.

 

Dynamika sprzedaży grupy poza Polską wzrosła w minionym roku 87%. Istotny udział w zagranicznych wzrostach miała pierwsza zagraniczna akwizycja – PCB Technical Solutions Limited. Kolejnych celów przejęcia Sescom poszukuje w Niemczech.

– Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i niepewnej sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy, miniony rok obrotowy okazał się względne stabilny. Wykorzystaliśmy ten czas na dalszy rozwój organiczny, komercjalizację nowych rozwiązań, a także nabycie PCB Technical Solutions w Wielkiej Brytanii. Dobre wyniki za miniony rok to rezultat połączenia tych trzech czynników – tłumaczy Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Źródło: Sescom.

Firma MLP Group z nowym Country Managerem

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Firma MLP Group z nowym Country Managerem. Został nim Peter Falb. Peter Falb objął stanowisko Country Managera w austriackim oddziale MLP Group. Do jego obowiązków będzie należało przede wszystkim rozwijanie projektu MLP Business Park Vienna oraz kolejnych inwestycji dewelopera w tym kraju.

Peter Falb awansował na stanowisko Country Managera odpowiedzialnego za rozwój na rynku austriackim. Do MLP Group dołączył ponad rok temu, pełniąc dotychczas funkcję Commercial Director.

Austria to ważny kierunek ekspansji dla MLP Group. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęta została budowa pierwszego miejskiego projektu logistyczno-biznesowego na rynku austriackim. MLP Business Park Vienna dostarczy ponad 53,6 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni typu City Logistics. Inwestycja zostanie poddana certyfikacji ekologicznej DGNB na poziomie Gold. Obiekty zostaną oddane do użytkowania w IV kwartale 2024 r.

Peter Falb to doświadczony manager, który w trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej pracował dla licznych podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, finansowaniem i zarządzaniem aktywami magazynowymi, biurowymi oraz handlowymi. Dla firmy EYEMAXX Real Estate AG rozwijał projekty magazynowe w Niemczech i Serbii oraz handlowe w Czechach i Polsce. Zajmował się również zarządzaniem aktywami dla CA Immobilien Anlagen, gdzie odpowiadał za węgierskie i polskie portfolio firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu na kierunku Zarządzanie Biznesem, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Wyceny Nieruchomości na Politechnice Wiedeńskiej.

 Źródło: MLP Group.

Marcin Szczeciński został nowym Dyrektorem Regionalnym biura Grupy Reesco we Wrocławiu

Marcin Szczeciński_Reesco
Marcin Szczeciński został nowym Dyrektorem Regionalnym biura Grupy Reesco we Wrocławiu. Na początku stycznia 2024 roku Marcin Szczeciński objął stanowisko Dyrektora regionu wrocławskiego Grupy Reesco, zajmującej się projektowaniem oraz przebudową obiektów komercyjnych.

Marcin Szczeciński z firmą związany jest od 2020 roku. Do tej pory, jako Project Manager, z powodzeniem zarządzał kluczowymi projektami w regionie Dolnego Śląska. Przed dołączeniem do Grupy Reesco związany był ze znanym ośrodkiem narciarskim Czarna Góra Resort, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy.

W nowej roli Marcin Szczeciński będzie odpowiedzialny za kontynuację rozwoju wrocławskiego oddziału Grupy Reesco i współpracę z klientami. Zajmie się również analizą i ekspansją na nowe gałęzie sektora budowlanego. Już od czasów studiów Marcin Szczeciński wiązał swoją przyszłość z Wrocławiem, gdzie mieści się biuro regionalne, którym obecnie kieruje.

– Jak wiele polskich miast, Wrocław stawia na trend zrównoważonego rozwoju. Rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz inwestorów, co skutkuje powstawaniem nowych budynków oraz modernizacją istniejących, zgodnie z normami ekologicznymi. Ciekawym przykładem jest ostatnio przeprowadzona z sukcesem przez Reesco przebudowa Lobby w budynku Globis, wyróżniająca się nie tylko ciekawą architekturą, lecz także niską energetycznością oraz niskoemisyjnością – mówi Marcin Szczeciński, Dyrektor Regionalny we Wrocławiu w Grupie Reesco.

Grupa Reesco we Wrocławiu działa w obszarze office, retail i hospitality. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem prowadzą projekty w formule desing & build oraz general contracting, wykonując przestrzenie szyte na miarę klientów. Firma, zwracając uwagę na zrównoważony rozwój i ekologię, odnotowuje w regionie sukcesy w realizacji przebudów zgodnych z najnowszymi standardami ekologicznymi.

Marcin Szczeciński prywatnie jest zwolennikiem aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu na łonie natury. Uwielbia rowerowe podróże oraz wspinaczkę sportową. We Wrocławiu ceni sobie również połączenie miejskiego stylu życia z praktycznie nieograniczonymi możliwościami wyjazdów w nieodległe Sudety.

– We Wrocławiu zakochałem się w momencie rozpoczęcia studiów. Fascynuje mnie swoją otwartością kulturową i architekturą. Ścisłe centrum to perełka Dolnego Śląska, odwiedzana przez wielu turystów z całej Europy, a Śródmieście to wspaniałe miejsce dla biznesu i codziennej aktywności prywatno-zawodowej Wrocławia – dodaje Marcin Szczeciński.

Źródło: Grupa Reesco.

LivUp podsumowuje 2023 rok i mówi o planach na 2024 rok

LivUp_Kraków
LivUp podsumowuje 2023 rok i mówi o planach na 2024 rok.

Firma LivUp, działająca na polskim rynku najmu instytucjonalnego, zakończyła 2023 rok
z portfelem ponad 750 lokali mieszkalnych w Warszawie i Krakowie. W minionym roku spółka weszła ze swoją ofertą na nowy rynek, oddając pod wynajem swój pierwszy projekt w stolicy Małopolski, przeniosła swoją siedzibę i przeszła rebranding. LivUp nie zwalnia tempa. W 2024 roku planuje finalizację projektu, który wprowadzi na warszawski rynek ponad 160 mieszkań w ramach swojej platformy. Celem na najbliższe 3 lata jest powiększenie portfolio do 2.000 mieszkań.

W minionym roku LivUp rozszerzył swoją działalność na Kraków inaugurując nową inwestycję w Bronowicach przy ulicy Zaczarowane Koło 2. Powiększyła ona portfolio firmy o blisko 80 nowych mieszkań. W 2024 roku LivUp planuje oddać do użytku inwestycję na warszawskiej Pradze ze 160 lokalami na wynajem. Cele firmy na najbliższe 3 lata zakładają rozszerzenie platformy do około 2.000 mieszkań. Choć plany rozwoju spółki obejmują także inne miasta regionalne, to priorytetem w najbliższych latach będą lokalizacje w Warszawie i Krakowie.

– W 2024 roku oddamy do dyspozycji inwestycję na warszawskiej Pradze
z ponad 160 mieszkaniami. Będziemy także realizować projekt w Śródmieściu, który będzie unikatowy w naszym portfolio i dostarczy kolejnych 80 lokali w 2026 roku, a jego szczegółami pochwalimy się już wkrótcezapowiada Roee Shamir, CEO w LivUp. – Mimo spowolnienia, które obserwowaliśmy na rynku PRS spowodowanego niższą podażą projektów w budowie, długim czasem oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę oraz wysokimi stopami procentowymi, z sukcesem zabezpieczamy kolejne inwestycje w ramach naszej platformy i będziemy stopniowo wprowadzać je na rynek zgodnie z założonym planem.

W każdej ze swoich inwestycji LivUp wprowadza liczne udogodnienia, takie jak prywatne sale fitness, w których odbywają się bezpłatne zajęcia jogi, lounge roomy, które w ciągu dnia służą za przestrzeń coworkingową, a wieczorem stają się strefą relaksu i wspólnego spędzania czasu, a także infrastrukturę dla rowerzystów oraz programy zniżkowe dla najemców. Nieruchomości LivUp oferują szeroki wybór lokali: kawalerki oraz mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. Wszystkie są umeblowane i wykończone w wysokim standardzie. Strategia firmy zakłada nowoczesny i ponadczasowy projekt wnętrz, w którym nacisk kładziony jest na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, a także wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań dla użytkowników. Ze względu na zróżnicowaną ofertę lokali najemcami nieruchomości LivUp są zarówno single, pary, jak i rodziny z dziećmi, przeważnie w wieku 25 – 40 lat.

W związku z dynamicznym rozwojem w 2023 roku LivUp zmienił swoją siedzibę oraz odświeżył identyfikację wizualną. Nowe, większe biuro firmy znajduje się w budynku Zaułek Piękna na warszawskim Śródmieściu. Wnętrze zaprojektowane przez pracownię ID Studio doskonale wyraża wartości i potrzebę rozwoju LivUp.

– W ostatnich latach skupialiśmy się na rozbudowie naszej platformy PRS i wypracowaniu pozycji w tym sektorze. Wynikiem tej ewolucji jest nowa, większa siedziba i odświeżona identyfikacja wizualna. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie ważne jest, by za nim nadążać. Nowe logo symbolizuje istotę naszego wzrostu, innowacyjności i pełnej życia społeczności LivUp. Jesteśmy gotowi dostarczać jeszcze więcej wyjątkowych doświadczeń mieszkalnych i nieustannie chcemy wyznaczać nowe standardy na polskim rynku PRS – podsumowuje Roee Shamir, CEO LivUp.

Źródło: LivUp.

Spółka RAFAKO zawiera porozumienie z Gwarantami

helloquence-61189-unsplash
Zarząd Spółki RAFAKO zawarł porozumienie z Gwarantami – Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną w sprawie obowiązku zapłaty Wymagalnej Raty Układowej. Zgodnie z postanowieniem Spółka zobowiązała się do uregulowania Wymagalnej Raty Układowej do końca kwietnia 2024 roku.

Spółka RAFAKO, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą, podpisała kluczowe porozumienie z wierzycielami w sprawie Wymagalnej Raty Układowej. Porozumienie to jest wynikiem intensywnych negocjacji prowadzonych pomiędzy Zarządem Spółki RAFAKO
a przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, mBanku S.A., Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną. Celem przyjętego porozumienia było szczegółowe uzgodnienie warunków uregulowania przez RAFAKO Wymagalnej Raty Układowej.

Prezes Zarządu RAFAKO wyraził zadowolenie z osiągnięcia porozumienia, podkreślając, że jest to kluczowy krok w kierunku stabilizacji finansowej i utrzymania siły rynkowej spółki.

Przyjęte porozumienie pomiędzy Spółką Rafako a wierzycielami: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji kapitałowej oraz w dalszej kolejności biznesowej RAFAKO – informuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu RAFAKO.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, Spółka RAFAKO zobowiązała się do uregulowania Wymagalnej Raty Układowej do 30 kwietnia 2024 roku.

materiał prasowy

Sun & Snow: Ferie zimowe mogą przynieść najlepszą frekwencję w kurortach od 2019 r.

20190113_Sun_Snow białka tatrzańska1
Firma Sun & Snow operator zarządzający wynajmem blisko 2,5 tys. apartamentów, w ponad 50 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce, spodziewa się, że tegoroczny okres ferii zimowych może zakończyć się wynikami porównywalnymi, lub nawet lepszymi niż notowane w 2019 r., czyli przed pandemią.

Jak wynika z danych na dzień 15 stycznia br., czyli w momencie rozpoczęcia się okresu ferii zimowych, rezerwacji w poszczególnych kurortach jest nieznacznie więcej niż rok wcześniej w analogicznym czasie. Poza nielicznymi wyjątkami, w zależności od terminu i lokalizacji, turystów jest od kilku do nawet 20 proc. więcej. Najbardziej obleganymi destynacjami w ofercie Sun & Snow jest Białka Tatrzańska, gdzie wolnych zostało tylko 20 proc terminów i apartamentów. Dużą popularnością cieszą się także Krynica Zdrój i Szklarska Poręba, gdzie obecnie notowane jest blisko 75 proc. obłożenia. W czołówce najpopularniejszych destynacji znalazło się także tradycyjnie Zakopane, gdzie pozostało zaledwie 30 proc. miejsc.

W obecnym sezonie zimowym notujemy kilka trendów, które mogą być dobrym prognostykiem dla całej branży turystycznej. Po pierwsze, powróciły wcześniejsze rezerwacje, realizowane na kilka tygodni przed planowanym przyjazdem. To bardzo dobry sygnał świadczący o powrocie naszych przyzwyczajeń wypoczynkowych, i chęci odwiedzenia ulubionych lokalizacji. Notujemy też wzrost zainteresowania całą ofertą, nie tylko kurortami górskimi, ale także nadmorskimi. Jak jednak pokazują dane min. dla Zakopanego czy innych bardzo popularnych kurortów, turyści zwracają też coraz większą uwagę na ceny, które w mniejszych miejscowościach mogą być niższe, choćby za sprawą tańszych usług dodatkowych czy kosztów wyżywienia” – mówi Mariola Skorupa, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Sun & Snow.

Źródło: Grupa Sun & Snow.

Firma Commercecon podsumowuje działalność w 2023 roku

Katarzyna Zawisza-Bednarczyk_Współwłaścicielka i Członkini Zarządu Commercecon
Firma Commercecon podsumowuje działalność w 2023 roku.

Jak w 2023 r. radziła sobie branża budowlana? Jakie wyzwania czekają generalnych wykonawców obiektów przemysłowych w bieżącym roku? Jakie plany na nadchodzące miesiące ma Commercecon? Między innymi na te pytania odpowiadają współwłaścicielki i członkinie zarządu firmy – Katarzyna Zawisza-Bednarczyk oraz Katarzyna Malinowska-Solarek.

Rok 2023 za nami. Czy był łatwiejszy niż poprzednie dwa, bardzo trudne lata?

Katarzyna Malinowska-Solarek: Miniony rok z całą pewnością nie był łatwiejszy od poprzednich. Oczywiście w niektórych obszarach funkcjonowania branży budowlanej sytuacja się poprawiła – nie musieliśmy mierzyć się z tak dynamicznym wzrostem cen paliw, energii czy materiałów budowlanych, których poziom na przestrzeni roku się ustabilizował, nie notowaliśmy także ogromnych problemów z dostępnością materiałów, które wcześniej mogły utrudniać terminową realizację zleceń. Wciąż jednak dotykały nas – generalnych wykonawców, problemy w obszarze zatrudnienia i, podobnie jak inwestorzy, musieliśmy mierzyć się z wysokimi kosztami finansowania naszej działalności.

Katarzyna Zawisza-Bednarczyk: Ale warto zwrócić uwagę na nowe wyzwanie, z jakim sektor budownictwa przemysłowego zderzył się w ostatnich 12 miesiącach. Mowa o pogarszających się nastrojach inwestycyjnych, których efektem był zauważalny spadek popytu na nowe hale magazynowe i obiekty produkcyjne. Mniejsza liczba postępowań przetargowych automatycznie przełożyła się na ostrzejszą walkę o pozyskanie kontraktów, co z kolei miało wpływ na osiągane przez wykonawców marże.
Problemów faktycznie wiele. Zacznijmy od, wspomnianej na końcu, konkurencji. Jednym ze skutków pandemii był nagły wzrost popytu na nową przestrzeń magazynową i produkcyjną. Generalni wykonawcy nie tylko nie musieli martwić się o pozyskiwanie kontraktów, ale mogli wręcz wybierać w realizacjach. Sytuacja się jednak zmieniła.

Katarzyna Zawisza-Bednarczyk: Tak, i to bardzo. Niestety w ostatnich dwóch latach optymizm inwestorów bardzo osłabł, a wraz z nim – chęć i gotowość firm do inwestowania w nowe obiekty produkcyjne, ale przede wszystkim w nową przestrzeń magazynową. Lista powodów tej sytuacji jest długa. Niepewna sytuacja geopolityczna, położenie naszego kraju (sąsiedztwo z Ukrainą, na terenie której wciąż toczy się wojna), wzrost kosztów finansowania inwestycji, brak programów preferencyjnych dla nowych inwestorów czy wreszcie długi proces administracyjny poprzedzający rozpoczęcie budowy – to wszystko spowodowało, że staliśmy się niepewnym i mniej atrakcyjnym inwestycyjnie rynkiem.

Katarzyna Malinowska-Solarek: Nowych kontraktów jest znacznie mniej, a to automatycznie prowadzi do ostrzejszej konkurencji między wykonawcami. Często, chcąc zdobyć zlecenie, firmy budowlane zmuszone są do obniżania cen swoich usług, co niekorzystnie wpływa na ich kondycję finansową. O ile duże i średnie przedsiębiorstwa, takie jak Commercecon, dzięki dobrej koniunkturze i wypracowanym w ostatnich latach zyskom ten trudny okres przetrwają, to wielu małym podwykonawcom grozi upadłość. Warto zauważyć, że tak wielu postępowań upadłościowych, jak w 2023 r., nie notowaliśmy od bardzo dawna. W samym pierwszym półroczu ur. niewypłacalność ogłosiło 331 firm budowlanych. Tym samym liczba niewypłacalności w tym okresie wzrosła o 159 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r.

Fragment wywiadu Commercecon / materiał prasowy

Przedsiębiorcy o perspektywach dla Śląska: To jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Gliwice_Śląsk

Przedsiębiorcy o perspektywach dla Śląska: To jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy Środkowo-Wschodniej.
Dynamiczny rozwój Śląska to zasługa przyjętych planów i konsekwentna praca nad ich wdrożeniem i rozwojem. Na terenie Śląska działa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w prestiżowym rankingu FDI Business Financial Times 2019 została sklasyfikowana jako numer 1 w Europie oraz numer 2 na świecie, i na terenie której 540 przedsiębiorstw zainwestowało około 44 miliardów złotych i stworzyło 90 000 miejsc prac. W znaczącym stopniu to przyspieszyło modernizację Regionu, który jest jednym z najgęściej zaludnionych w kraju. Potencjał ludzki, doskonale rozwinięta infrastruktura i strategiczna lokalizacja przyciągają największe globalne firmy – na terenie Strefy zainwestowały między innymi takie firmy, jak: Opel Manufacturing Polska, Isuzu Motors Polska, Electrolux, Roca czy ZF TRW Poland. O tym w czym tkwi potencjał Śląska mówią przedstawiciele przedsiębiorców działających w Polsce.

Przewagi konkurencyjne Śląska

Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym terenem w Polsce – ludność mieszkająca w miastach regionu w 2015 roku stanowiła ponad 77% wszystkich mieszkańców województwa, podczas gdy poziom średnio krajowy wynosił nieco ponad 60%.

Województwo Śląskie jest drugim pod względem liczby mieszkańców województwem w Polsce z populacją wynoszącą ponad 4.5 mln osób. Konurbacja śląska, według różnych koncepcji obejmująca kilkadziesiąt miast, jest uznawana za największą aglomerację w naszym kraju. Śląsk jest także najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce, a do głównych sektorów zaliczmy górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy i w ostatnim czasie również branżę samochodową.

Oprócz tego Polska znajduje się na trasie międzykontynentalnego transportowego kolejowego projektu Nowy Szlak Jedwabny i obecnie pełni rolę bramy Chin w Europie, 90% bowiem wszystkich ładunków kolejowych jest transportowanych do Europy poprzez teren naszego kraju. Przejście graniczne Brześć-Terespol i znajdujący się za nim punkt przeładunkowy Małachowice są najczęściej używanym do tego typu transportu miejscem tranzytu z Chin do Europy.

Województwo Śląskie jest największym w Polsce węzłem komunikacyjnym z wysoko rozwiniętą bazą przemysłową. Do najważniejszych transportowych arterii województwa można zaliczyć: autostrady A1 i A4, drogi E40 i E75 (nazywane trasą europejską), a także kilkanaście dróg krajowych i dróg wojewódzkich.

Województwo śląskie ma również najbardziej rozwiniętą sieć kolejową w Polsce – całkowita długość szlaków kolejowych eksploatowanych w województwie składa się z tras liczących ponad 2,1 tys. km. Na dworcach kolejowych w Katowicach i Gliwicach roczna odprawa podróżnych kształtuje się na poziomie powyżej 2 mln osób. Przez dworzec główny w Katowicach przejeżdżają pociągi EuroCity i InterCity, co stwarza możliwość bezpośredniego połączenia kolejowego z dużymi europejskimi miastami: Berlin, Wiedeń, Budapeszt, Bratysława, Praga, Moskwa, Hamburg.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, zlokalizowany ok. 30 km od Katowic, znajduje się na czwartym miejscu wśród polskich portów lotniczych, zarówno pod względem liczby odprawianych pasażerów, jak i liczby operacji lotniczych. Ponadto, region ma bardzo dobre połączenie z drugim największym lotniskiem w Polsce, tj. Portem Lotniczym Kraków-Balice, który znajduje się w odległości ok. 60 km od Katowic.

Wśród największych zasobów województwa są wykwalifikowani pracownicy

Śląsk jest strategicznie ulokowany na skrzyżowaniu głównych szlaków transportowych w tym kolejowych (E 30, E 65 i C-E 65) i drogowych obejmujących autostrady A1 i A4 oraz drogi ekspresowe S1 i S86. W promieniu 90 km od śląskiej stolicy – Katowic znajdują się 3 międzynarodowe porty lotnicze o znaczeniu regionalnym (Katowice Airport, Kraków Airport oraz Airport Ostrava). Także sieć lokalnych szlaków komunikacyjnych w tym dróg i kolejowych jest bardzo dobrze rozwinięta, co bierze się stąd, że województwo śląskie to najgęściej zaludnione województwo w kraju oraz o największym stopniu urbanizacji (369 osób na 1 km2 przy średniej krajowej na poziomie 123 osoby na km2). Na obszarze stanowiącym niecałe 4% powierzchni Polski żyje ponad 4,5 miliona mieszkańców, tj. ponad 12% ludności kraju. W promieniu 100 km od Katowic mieszka 8,5 miliona osób1. Atrakcyjność Śląska poza najlepszą w kraju komunikacją bierze się z kompetentnej i wykształconej kadry. Na Śląsku w 2017 roku na uczelniach wyższych studiowało ponad 120,5 tyś. osób. W przemyśle i budownictwie pracowało 37,8% zatrudnionych, a poziom bezrobocia wynosił 5,2% przy średniej krajowej na poziomie 6,6%2.

„Śląsk niezaprzeczalnie wyróżnia się na terenie Polski i Regionu Europy Środkowo-Wschodniej liczbą mieszkańców, poziomem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, dostępem do wykwalifikowanych pracowników, a co więcej: nieustanna modernizacja Śląska sprawi, że w niedługim czasie ilość inwestycji dokonywanych przez firmy dostrzegające potencjał Regionu się zwiększy. Zmieniać się będzie także struktura zatrudnienia na Śląsku, co także rodzi duże możliwości. Dostrzegamy istniejący oraz rodzący się potencjał Śląska również ze względu na ilość zapytań ze strony inwestorów i ilość realizowanych projektów magazynowych wzdłuż kluczowych szlaków komunikacyjnych regionu” – mówi Sebastian Wiśniewski, Założyciel i Zarządzający Grupą Fortis, która obok rozwoju własnych projektów deweloperskich w Polsce (firma zrealizowała nieruchomości o wartości ponad 250 milionów PLN) realizuje działania dla inwestorów z zakresu land development w tym wyszukiwania odpowiednich gruntów inwestycyjnych na ich potrzeby.

Samorządy aktywnie wspierają inwestorów i przedsiębiorczych ułatwiając im prowadzenie i rozwój biznesu

„Na terenie Śląska swoje siedziby mają firmy, które są liderami w swoich kategoriach, a samorządy aktywnie je wspierają realizując szereg aktywności. Na przykład w Gliwicach powstały Nowe Gliwice, Centrum Edukacji i Biznesu, na terenie którego swoje siedziby ma kilkadziesiąt podmiotów z sektora nowych technologii. Na realizację tego projektu miasto przeznaczyło 24 miliony Euro. Z kolei Katowice, stolica Śląska to między innymi dynamicznie rozwijający się sektor usług wsparcia dla biznesu: BPO, SSC. Międzynarodowych inwestorów przyciąga doskonała lokalizacja i komunikacja, rozwijająca się infrastruktura i dostęp do wykształconej kadry. Swoje biura w regionie otworzyły między innymi: Accenture, IBM, Fujitsu Technology Solutions, Honeywell, Ista, PwC, Capgemini, Huawei, czy PKP Cargo” – mówi Dominik Leszczyński, Założyciel i Zarządzający DL Invest Group, jednego z najprężniej rozwijających się deweloperów i inwestorów w Polsce, który wywodzi się ze Śląska i w regionie realizuje liczne projekty magazynowe, biurowe i handlowe w tym jeden z największych parków logistycznych w Polsce – DL Invest Park Psary, w którym w zeszłym roku umowę na wynajem ponad 120 000 mkw. powierzchni magazynowych podpisał jeden ze światowych liderów rynku mody, a wcześniej w tym samym projekcie powierzchnie wynajęły między innymi DHL Supply Chain, Stokrotka, Gefco, Still czy FM Logistic. Potencjał rozwoju DL Invest Park Psary przekracza 350 000 mkw. nowoczesnych powierzchni komercyjnych. Firma DL Invest Group wybudowała i skomercjalizowała również nowoczesne projekty biurowe w Katowicach i Gliwicach, które uzyskały między innymi certyfikaty ekologiczne BREEAM na poziomie Excellent, oraz odrestaurowała nieruchomości zabytkowe dostarczając w sumie jedynie na śląskie rynki około 70 000 mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych.

1 https://invest-in-silesia.pl/

2 Województwo Śląskie Statystycznie, Urząd Statystyczny w Katowicach

Źródło: Advanced Communication Sp. z o.o.

Santander Bank Polska z tytułem Top Employer 2024

ben-rosett-10614-unsplash
Santander Bank Polska po raz kolejny znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce i Europie. Certyfikat jest potwierdzeniem zaangażowania banku w tworzenie lepszego środowiska pracy, wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz przyjaznej kultury organizacyjnej.

Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie badania najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie to obejmuje sześć obszarów, na które składa się 20 tematów związanych ze środowiskiem pracy, pozyskiwaniem talentów, uczeniem się, różnorodnością, integracją i dbaniem o dobrostan pracowników.

 To już ósmy rok z rzędu, kiedy Santander Bank Polska uzyskuje certyfikację Top Employer Polska i Top Employer Europe, a tym samym znajduje się w gronie pracodawców, którzy dbają o swoich pracowników. To wyróżnienie świadczy nie tylko o naszym zaangażowaniu w udoskonalanie środowiska pracy, ale podkreśla też naszą pasję do rozwijania potencjału każdego z naszych pracowników. Zależy nam na tym, aby pracownicy byli sercem i rozumem organizacji ­– czuli się jej częścią oraz by wyznaczali kierunki i mieli wpływ na zachodzące w niej zmiany. To właśnie dzięki nim nasza organizacja jest tak wyjątkowa. To pracownicy budują nasz bank i wpływają na kulturę w nim panującą. Doceniam ich codzienną postawę i bardzo im dziękuję, bo to dzięki nim otrzymujemy te wyróżnienia – mówi Dorota Strojkowska, członkini Zarządu Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska dba o rozwój pracowników i ich pozytywne doświadczenia, jak również zwiększa ich zaangażowanie. Bank promuje inkluzywność w miejscu pracy, zachęca pracowników do udziału w wielu aktywnościach i projektach, których celem jest zdobywanie nowych kompetencji oraz rozwój zawodowy i osobisty.

Źródło: Santander Bank Polska.

Firma J.W. Construction świętuje 30-lecie swojej działalności

Logo_30lecie_JWCFirma J.W. Construction świętuje 30-lecie swojej działalności.

J.W. Construction to jeden z największych i najbardziej znanych deweloperów w Polsce. Firma jest obecna na rynku już 30 lat. Przez ten czas oddała do użytku niemal 35 tysięcy mieszkań oraz 600 domów. JWC wypracowało także unikatową, wielowątkową formułę biznesową, inwestując w rozwój na rynku deweloperskim, hotelowym i aparthotelowym. Strategiczne plany na kolejne lata uwzględniają m.in. rozwój działalności hotelarskiej, a także technologii budowlanej bazującej na budynkach prefabrykowanych z drewna, która pozwala tworzyć deweloperowi efektywne energetycznie osiedla.

Początki J.W. Construction sięgają połowy 1993 roku i działalności w charakterze generalnego wykonawcy, głównie na rynku warszawskim. Firmę powołał do życia Józef Wojciechowski, dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorców, który w tym czasie wrócił do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kilkanaście lat prowadził na Florydzie swoją firmę budowlaną.

— Rozpoczęłam pracę w J.W. Construction w 1994 roku, w zakładzie produkcyjnym w Teresinie. JWC robiło wówczas na lokalnym rynku ogromną furorę. Firma z doświadczeniem prosto ze Stanów to było coś nowego i ekscytującego — wspomina Katarzyna Szajnwald, Dyrektorka Hotelu 500 w Zegrzu i jedna z najstarszych stażem pracownic J.W. Construction. — To była zupełnie inna epoka na rynku mieszkaniowym. Średnia cena metra kwadratowego wynosiła wówczas ok. 635 zł — dodaje Katarzyna Szajnwald.

Źródło: J.W. Construction.

Firma Signify siódmy rok z rzędu w globalnym rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index

wspolpraca
Firma Signify siódmy rok z rzędu w globalnym rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index.

Signify uzyskała najwyższe noty (100/100 na dzień 8 grudnia 2023 r.) w 50 kategoriach, takich jak cele redukcji emisji, produkty o niskim śladzie węglowym, wydajność wykorzystania i zamknięty obieg zasobów, zużycie energii, zarządzanie innowacjami, działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także ocena przestrzegania praw człowieka, ograniczanie negatywnego wpływu działalności firmy w tym zakresie i działania naprawcze.

Ranking Dow Jones Sustainability World Index to kluczowy wyznacznik efektywności działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasza obecność na tej liście w kolejnym roku to ogromny zaszczyt. Osiągnięcie to jest dowodem głębokiej integracji zrównoważonego rozwoju ze strategią i działalnością biznesową, a także podkreśla nasze zaangażowanie we włączenie działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w cały nasz łańcuch wartości podsumowuje Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify.

Źródło: Signify.

Santander Bank Polska wprowadza nowe narzędzie do zdalnego podpisywania dokumentów korporacyjnych

olloweb-solutions-520914-unsplash
Santander Bank Polska wprowadza nowe narzędzie do zdalnego podpisywania dokumentów korporacyjnych. SignHub umożliwia szybkie i bezpieczne załatwianie formalności bankowych przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Wprowadzenie SignHub to kolejne z działań Santander Bank Polska zmierzające do pełnej digitalizacji procesu obiegu i podpisywania dokumentów elektronicznych w banku. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby klientów korporacyjnych banku, którzy często oczekują szybkiej, zdalnej, ale również bezpiecznej obsługi swoich dokumentów, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują. Nowe rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale promuje również ideę bankowości paperless i przyczynia się do ograniczenia wpływu działalności banku na środowisko.

– Podpisywanie umów w SignHub to rozwiązanie, które przynosi klientom korporacyjnym Santander Bank Polska wiele korzyści. Jedną z nich jest znacząca oszczędność czasu. Dzięki SignHub podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym zajmuje dosłownie kilka minut. Opracowując nasze rozwiązania, które ułatwiają klientom prowadzenie biznesu, chcemy jednocześnie tworzyć je w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dla środowiska. Tym bardziej cieszę się, że od teraz klienci korporacyjni będą mogli korzystać z SignHub, który powstał w zgodzie z ideą paperless – mówi Adriana Kluczek, liderka zespołu optymalizacji i digitalizacji procesów dla klientów korporacyjnych w Santander Bank Polska.

Źródło: Santander Bank Polska.

Akcje Archicom powracają do indeksów sWIG80 i sWIG80TR

01.03.2023 Warszawa, n/z Agata Domanska fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

W dniu 15 grudnia br. przeprowadzona została kwartalna korekta portfeli indeksów, o której w swoim komunikacie poinformowała spółka GPW Benchmark. W wyniku korekty, w indeksach sWIG80 i sWIG80TR ponownie znajdą się akcje spółki Archicom.

Dołączenie do grona największych spółek giełdowych potwierdza słuszność przyjętej strategii, która zakłada wypracowanie pozycji ogólnopolskiego dewelopera pierwszego wyboru oraz sprzedaż na poziomie 4 tys. mieszkań rocznie.
Dołączenie Archicom do rankingu indeksów sWIG80 i sWIG80TR GPW Benchmark ogłosiła w komunikacie z dnia 30 listopada 2023 r. Po kwartalnej korekcie portfeli indeksów przeprowadzonej po sesji w dniu 15 grudnia br., ogólnopolski deweloper dołączył do grona 140 największych spółek notowanych w ramach trzech głównych indeksów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WIG20, mWIG40, sWIG80).

Warto podkreślić, że akcje Archicom zajęły w indeksach sWIG80 i sWIG80TR od razu wysoką pozycję, plasując się na 23. miejscu. To bezwzględnie potwierdza znaczący wzrost płynności w obrotach spółki na giełdzie. Wysłaliśmy do rynku komunikat o tym, że w przypadku akcji Archicom dopełniony jest warunek stosownego poziomu minimalnej płynności obrotów. Możemy spodziewać się, że w dłuższej perspektywie obecność w indeksach przyniesie spółce wymierne i odczuwalne korzyści. Należą do nich m.in. konsekwencje pełnoprawnego uczestnictwa w rankingu małych i średnich spółek. – mówi Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

Źródło: Archicom S.A.

Grupa Nest Bank S.A. powołała do życia spółkę leasingową

Nest Leasing LOGO_1
Nest Leasing rozpocznie działalność operacyjną w II kwartale 2024 roku. 

Nest Leasing skupi się na finansowaniu zarówno samochodów, pojazdów transportu ciężkiego, jak i maszyn budowlanych czy sprzętu medycznego. W ofercie spółki znajdzie się także szeroka paleta produktów dodatkowych takich jak ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. W zarządzie spółki znalazł się Lech Stabiszewski, działający w branży leasingowej od ponad 20 lat.

Janusz Mieloszyk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Nest Banku oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Nest Leasing, podkreśla: Chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorców. Dążymy do tego, aby nasza oferta dla sektora MŚP była kompletna i posiadała wszystkie usługi, których potrzebuje mały i średni biznes.  Dlatego leasing, który stanowi ważną formę finansowania działalności MŚP, wkrótce również zostanie włączony do naszej oferty produktowej. Budowanie spółki leasingowej powierzyliśmy najbardziej doświadczonym specjalistom na rynku. Wierzymy, że dzięki nim Nest Leasing szybko dołączy do grona najlepszych leasingodawców w Polsce.

Źródło: Grupa Nest Bank S.A.

Firma Resi4Rent umocniła się na pozycji lidera na polskim rynku nieruchomości PRS

Zielona sciana_Kraków Błonia_Resi4Rent_fot_mat_prasowe
Firma Resi4Rent umocniła się na pozycji lidera na polskim rynku nieruchomości PRS.

Firma Resi4Rent umocniła się na pozycji lidera na polskim rynku PRS, zamykając rok z liczbą ponad 4100 lokali w swoim portfolio oraz planami inwestycyjnymi na kolejne miesiące.
W ciągu roku Resi4Rent powiększyła swoją ofertę o 3 nowe projekty: dwa w Warszawie przy ul. Wilanowskiej i Białej Foty oraz jeden we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej. Łącznie w ramach tych inwestycji firma zrealizowała 1110 nowych mieszkań w abonamencie, odpowiadając tym samym za jedną czwartą nowej podaży na rynku PRS1. Dzięki nowo otwartej inwestycji przy ul. Jaworskiej, w 2023 roku Wrocław stał się dla Resi4Rent drugim rynkiem, po Warszawie, z największą liczbą zrealizowanych lokali. Wrocławskie projekty firmy obejmują już blisko 1000 mieszkań w abonamencie, a jej ogólnopolskie portfolio składa się z ponad 4100 lokali, w 13 lokalizacjach, w 6 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. Resi4Rent pozostaje rynkowym liderem reprezentując ok. 30% całkowitych zasobów PRS w Polsce. Platforma utrzymała także wysoki wynik obłożenia budynków, który przez cały rok oscylował w granicach 98-99% we wszystkich projektach. Rekordowe zainteresowanie najemców odnotowano dla inwestycji Warszawa Wilanowska. Osiedle zostało skomercjalizowane w zaledwie 17 tygodni od otwarcia w lipcu 2023 roku (374 lokale).

– Oprócz otwarcia nowych inwestycji i ich komercjalizacji, największym wyzwaniem 2023 roku była dla nas sytuacja gospodarcza, którą konsumenci bezpośrednio odczuli jako wzrost kosztów życia, w tym również wydatków mieszkaniowych. Aby złagodzić skutki wysokiej inflacji i podwyżek cen energii proponowaliśmy im elastyczne rozwiązania. Część obecnych mieszkańców skorzystała z możliwości zmiany lokalu na mniejszy w tym samym lub innym budynku naszej platformy, co pozwoliło im zoptymalizować koszty eksploatacji. W przypadku nowych klientów obserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie kawalerkami, które z uwagi na niższe czynsze we wszystkich naszych lokalizacjach najszybciej znajdowały najemców. Większe lokale wybierali zazwyczaj cudzoziemcy, którzy przeprowadzali się do naszych inwestycji wraz z rodzinami. Biorąc pod uwagę perspektywę naszych klientów dokonaliśmy zmian w projektach wnętrz, aby zoptymalizować funkcjonalność pomieszczeń i w konsekwencji wyeliminować zbędną przestrzeń do ogrzania i oświetlenia. Dodatkowo, dla większego bezpieczeństwa finansowego, oprócz ubezpieczenia OC Najemcy dla każdego klienta, wprowadziliśmy we współpracy z Simpl.rent i PZU także możliwość wykupienia ubezpieczenia płatności czynszu dla osób, które chcą obniżyć kaucję przy zawarciu umowy – mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

1 Knight Frank, dane z października 2023.

Źródło: Resi4Rent.