Praca w systemie hybrydowym – biuro powinno się dostosować dla lepszych efektów

Osiecka_Dorota_Colliers_Define
Już w
92% organizacji1 wdrożony został hybrydowy model pracy – wynika z kolejnej edycji raportu Hybrid and Beyond opublikowanego przez Colliers. Jednak nie w każdej firmie przejście na model hybrydowy przebiega bezproblemowo – pomiędzy preferencjami organizacji a oczekiwaniami pracowników istnieje znacząca rozbieżność. W rezultacie w wielu organizacjach model pracy nadal się kształtuje, co wpływa na oczekiwania firm poszukujących przestrzeni biurowych. Najemcy dążą do optymalizacji kosztów najmu, ale muszą również zapewnić sobie odpowiedni poziom elastyczności, która z czasem nabiera coraz większego znaczenia.

Jak wynika z raportu Hybrid and Beyond ’23, praca zdalna lub hybrydowa stały się już nową normą, a 73% respondentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Colliers twierdzi, że ich organizacje uważają obecnie wdrożony model pracy za optymalny (rok temu było to 55%). Jednocześnie organizacje starają się zrównoważyć pracę zdalną pracą stacjonarną, niejednokrotnie podejmując działania, które mają na celu zachęcić pracowników do powrotu do biura. Znaczące jest to, że aż 64% organizacji podejmuje takie inicjatywy, a kolejne 9% ­– planuje ich wprowadzenie w najbliższej przyszłości. Nie jest to jednak łatwy proces. Wśród firm próbujących zachęcić pracowników do powrotu, odsetek tych, które napotykają opór ze strony pracowników, wzrósł z 66% do 79% w ciągu roku.

Biorąc pod uwagę to, jak bardzo hybrydowy model pracy zadomowił się w naszej codzienności, szczególnie w mentalności pracowników, organizacje powinny raczej skupić się na dostosowaniu do niego swojej działalności, zamiast dążyć do powrotu do tradycyjnych rozwiązań – tłumaczy Dorota Osiecka, Partnerka w Colliers i Dyrektorka platformy Colliers Define.

Niezależnie bowiem od tego, czy pracownicy pracują zdalnie jeden dzień w tygodniu, czy trzy, skuteczne wdrożenie hybrydowego modelu pracy oznacza zmianę sposobu funkcjonowania organizacji i dostosowanie go do nowej rzeczywistości. Kluczowa jest obecnie umiejętność sprawnego zarządzania modelami pracy i elastyczność w stosowaniu nowych rozwiązań, indywidualnie dopasowanych do celów firmy, sposobu pracy i oczekiwań pracowników. To z kolei wpływa na oczekiwania najemców wobec przestrzeni biurowych. Konstrukcje tradycyjnych umów najmu nie zapewniają organizacjom odpowiedniej elastyczności, tak istotnej z punktu widzenia aktualnych wyzwań, związanych z modelem pracy – dodaje Dorota Osiecka.

Jak zapewnić sobie elastyczność?

W rozwiązywaniu dylematów związanych z przestrzeniami biurowymi pomagają częściowo rozwiązania takie jak biura serwisowe, biura „flex” czy przestrzenie co-workingowe. Nadal jednak z rozwiązań tych korzystają przede wszystkim mniejsze organizacje. Dla dużych przedsiębiorstw mogą one z kolei stanowić dodatkową opcję uzupełniającą portfolio przestrzeni zagwarantowanych w ramach tradycyjnego najmu. Warto bowiem podkreślić, że szczególnie w przypadku dużych firm biuro pełni funkcję integracyjną.

– Szczególnie w dużych organizacjach, gdzie działa efekt skali, koszty związane zarówno z nadmiernym „zapasem”, jak i nazbyt odważną redukcją powierzchni biurowej mogą być znaczące. Najemcy chcą ograniczyć wydatki związane z wynajem powierzchni, z której de facto nie korzystają. Równocześnie muszą radzić sobie z wyzwaniami związanymi z działaniem w dużym rozproszeniu, a nadmierna redukcja powierzchni może uniemożliwić zwiększenie zakresu pracy z biura, w sytuacji gdy organizacja uzna, że jest to w jej najlepszym interesie – zwraca uwagę Dorota Osiecka.

Zalety i wady pracy hybrydowej

Dane zaprezentowane w raporcie Hybrid and Beyond ’23 wskazują, że wpływ pracy hybrydowej na organizacje jest złożony i może przynosić zarówno korzyści, jak i wyzwania. W ciągu minionych 12 miesięcy znaczącej poprawie uległa ocena wpływu pracy zdalnej na work-life balance pracowników. Większość badanych organizacji (65 proc.) ocenia, że praca zdalna ma bardzo pozytywny lub pozytywny wpływ na dobrostan pracowników. Rok do roku znacząco wzrosło również zaangażowanie w budowanie relacji indywidualnych i zespołowych poprzez regularne spotkania jeden na jeden i sesje zespołowe czy organizację regularnych spotkań towarzyskich (wzrost odpowiednio z 46 proc. do 64 proc. oraz z 29 proc. do 46 proc.). Duża zmiana w ciągu minionego roku dokonała się też w obszarze zapewnienia elastycznych warunków pracy (wzrost z 47 proc. do 70 proc.).

Wśród minusów pracy zdalnej respondenci wskazywali, prócz spadku poczucia przynależności do zespołu, pogorszenie przepływu informacji w zespołach i między nimi na poziomie operacyjnym oraz negatywny wpływ na współpracę.

Dobrym pomysłem, aby zminimalizować negatywny wpływ hybrydowego modelu pracy na działalność organizacji, może być przeprowadzenie badań w celu zidentyfikowania zespołów, które skutecznie radzą sobie z wyzwaniami pracy zdalnej. Ich doświadczenia i wdrożone sposoby działania mogą być bowiem wykorzystane do udoskonalenia modelu pracy hybrydowej w całej organizacji – radzi Grzegorz Rajca, psycholog organizacji, ekspert Colliers Define ds. środowiska pracy i zarządzania zmianą. – Wiele wyzwań, które zostały zidentyfikowane w naszych badaniach, może być pokonanych poprzez wypracowanie i rozwijanie modelu pracy w środowisku hybrydowym – dodaje Grzegorz Rajca.

Mapowanie i diagnoza

Wyzwania związane z wypracowaniem przez organizacje efektywnych sposobów funkcjonowania w hybrydowej rzeczywistości wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi. „Hybrid Barometer” to zaprojektowana przez Colliers metodologia, która skupia się na diagnozowaniu funkcjonowania organizacji w modelu hybrydowym. Narzędzie pozwala w krótkim czasie zebrać najważniejsze informacje dotyczące kluczowych aspektów funkcjonowania zespołów rozproszonych: wymiany informacji, poczucia spójności zespołu czy koordynacji działań. Dzięki takiej diagnozie organizacje mogą szybko identyfikować potencjalne ryzyka, wskazywać zespoły, które skutecznie radzą sobie z hybrydową rzeczywistością, oraz te, które potrzebują dodatkowego wsparcia.

Hybrid Barometer nie tylko wskazuje obszary wymagające interwencji, lecz także promuje kulturę uczenia się od innych, promując podejście „peer to peer learning”. W rezultacie firmy otrzymują narzędzie pomagające uporządkować skomplikowaną rzeczywistość pracy hybrydowej – tłumaczy Dorota Osiecka.

Hybrydowy model pracy stawia przed kadrą zarządzającą wyzwania związane nie tylko z dostosowaniem logistyki pracy oraz wykorzystywanych narzędzi i technologii, lecz także związane z wprowadzaniem metod skutecznego zarządzania i rozwijaniem kluczowych umiejętności menedżerskich. Wśród licznych korzyści płynących z elastyczności musimy również rozpoznać potencjalne pułapki, takie jak zanik poczucia przynależności, bariery w komunikacji czy ryzyko wypalenia. Kluczem do skutecznego poruszania się w tym krajobrazie jest iteracyjne podejście – metoda ciągłego testowania, oceniania i dostosowywania. Organizacje powinny angażować pracowników w dialog, monitorować wskaźniki ryzyka i być gotowe na szybkie zmiany w odpowiedzi na wykryte problemy. W erze pracy, która zmienia się w zawrotnym tempie, zdolność do rozpoznawania trendów i adaptacji do nich, jak nigdy dotąd, stanowi klucz do sukcesu.

1 Najwięcej ankiet pochodziło z sektora BPO/SSC, sektora produktów i usług IT, sektora usług dla biznesu oraz sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia i inwestycje). Większość uczestników badania reprezentowała duże organizacje, czyli takie, które zatrudniają w Polsce więcej niż 250 pracowników.

Źródło: Colliers.

Biurowce adaptują się do popularnego obecnie, hybrydowego systemu pracy

alex-knight-309862-unsplash

Polskie biurowce przechodzą proces dopasowywania się do zmieniających się trendów rynkowym. Jednym z nich jest adaptacja do popularnego obecnie, hybrydowego systemu pracy. Zarządcy nieruchomości biurowych chcą ponadto podkreślić zalety stacjonarnych biur na wynajem, aby zachęcić do powrotu pracowników, którzy przeszli na zdalny system pracy, czyli tzw. home office. Starają się więc modyfikować przestrzenie pod takim kątem, aby w oczach pracowników stały się one bardziej interesujące, niż praca w domu.

Spis treści:
Hybrydowy system pracy nową modą?
Plusy widać na drogach
Hybrydowe trudności, czyli w wadach popularnego systemu pracy
Hybrydowy system pracy kontra stacjonarne biura
Home office także wciąż na topie, jednak…
Biura otwarte na zmiany

Hybrydowy system pracy nową modą?

Hybrydowy model pracy posiada wiele zalet. Przede wszystkim daje pracownikom możliwość elastycznego zarządzania czasem pracy oraz miejscem jej wykonywania. Część obowiązków pracownik może wykonywać w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu, a część w stacjonarnym biurze. Często rodzaj pracy wymaga spotkań w zespole i omówienia szczegółów projektu – wówczas skorzystanie ze stacjonarnego biura wydaje się być najlepszym miejscem do takiego spotkania. Ponadto pracownik, który sam zarządza swoim trybem pracy, może się rozwinąć i zwiększyć swój poziom samodzielności przy podejmowaniu decyzji. To z kolei może być korzystne dla przedsiębiorstwa, którego właścicielowi zależy na budowaniu solidnego i doświadczonego zespołu pracowników.
Kolejną zaletą pracy w systemie hybrydowym jest minimalizacja kosztów utrzymania stanowiska pracy. Osoby, które pracują hybrydowo, mogą naprzemiennie korzystać z pracowniczych biurek dostępnych w siedzibie. Takie rozwiązanie sprawia, że przedsiębiorca może ograniczyć wielkość wynajmowanej powierzchni biurowej, a tym samym zmniejszyć comiesięczne koszty utrzymania biura.

Plusy widać na drogach

Nie da się ukryć, że hybrydowy system pracy pośrednio przyczynia się też z korzyścią dla pracowników stacjonarnych, którzy codziennie muszą dojeżdżać do stacjonarnych biur. Zazwyczaj stoją oni w porannych korkach i dojazd do biura zajmuje im sporo czasu, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie natężenie ruchu w godzinach porannych jest bardzo duże.
Dzięki temu, że pracownicy hybrydowi pozostają często w domach lub mogą dojechać do biura w dużo późniejszych godzinach, ilość samochodów na drogach wyraźnie się zmniejszyła. Kierowcy nie stoją w korkach tak długo, jak było to przed wzrostem popularności zdalnych systemów pracy – zarówno hybrydowego, jak również home office, czyli całkowicie zdalnego. Można więc powiedzieć, że hybrydowy system pracy przyczynia się do poprawy porannej sytuacji na drogach, z korzyścią dla pracowników stacjonarnych.
Duże aglomeracje miejskie borykają się z zatłoczonymi drogami, a zmniejszenie się liczby osób, które muszą o poranku dojeżdżać do biura stacjonarnego, jest korzystne. Mniejsze też jest zatłoczenie na parkingach, dzięki czemu nieco łatwiej można znaleźć miejsce parkingowe. Gdyby nie funkcjonował popularny obecnie hybrydowy model pracy, lub cieszący się również dużą popularnością home office, problem z ilością samochodów na drogach byłby dużo poważniejszy.

Hybrydowe trudności, czyli w wadach popularnego systemu pracy

Hybrydowy model pracy posiada dużą liczbę zalet, jednak nie jest przy tym wolny od wad. Jednym z największych minusów, jaki można mu przypisać, jest odpowiedni poziom komunikacji pomiędzy pracownikami w firmie, a także jej zarządem. Po pierwsze, pracownicy wykonujący swoje obowiązki w systemie hybrydowym, nie mają stałego kontaktu z pracownikami stacjonarnymi co może powodować dezinformację, pogorszenie współpracy itp. Z drugiej strony osoby takie muszą wykazać się doskonałą organizacją pracy, w przeciwnym razie ich wydajność może się zmniejszyć. Ponadto pracodawca często nie ma kontroli nad tym, czy pracownik rzeczywiście wykonuje swoje służbowe obowiązki, czy może przeznacza czas pracy na czas wolny. Hybrydowa współpraca wymaga od obu stron – pracownika i pracodawcy – zaufania i rzetelnego podejścia do obowiązków.

Hybrydowy system pracy kontra stacjonarne biura

Hybrydowy system pracy stanowi konkurencję dla zarządców nieruchomości biurowych. Jednak starają się oni współgrać z bieżącymi trendami. W efekcie na rynku powstaje coraz więcej przestrzeni coworkingowych, które oferują możliwość pracy w stacjonarnych biurach na określone godziny, lub w systemie dobowym. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron – pracowników oraz zarządców nieruchomości komercyjnych. Ci pierwsi mają bowiem możliwość skorzystania z profesjonalnie przygotowanej przestrzeni do pracy, z wszelkimi biurowymi udogodnieniami, jak komfortowe biurko do pracy, dostęp do Internetu oraz wszelkich urządzeń biurowych oraz salek konferencyjnych. Z kolei właściciele biurowców zyskują najemców. Nawet, jeśli są to najmy godzinowe lub dobowe, to przynoszą inwestorowi zysk.

Home office także wciąż na topie, jednak…

Mówiąc o zdalnym systemie pracy, nie można pominąć systemu pracy home office. Jest to zdecydowanie bardziej autonomiczny model wykonywania służbowych obowiązków, ponieważ daje pracownikowi większą swobodę w planowaniu dnia pracy. Może on samodzielnie decydować, gdzie chce pracować. Dodatkowo w przypadku niektórych stanowisk, może on także swobodnie dopasowywać do swojego dnia godziny pracy. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które bardzo dobrze potrafią zarządzać własnym czasem. Niemniej należy mieć na uwadze, że nie każdy sprawdzi się w całkowicie zdalnej pracy. Co więcej, pracodawca nie ma wówczas kontroli nad tym, czy pracownik rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki służbowe. Jest to więc dobry system pracy dla osób, które nie są ograniczane sztywnymi godzinami pracowniczymi, a bardziej obowiązkami, które w danym dniu mają wykonać – obojętnie, w jakich godzinach.

Biura otwarte na zmiany

Zarządcy nieruchomości o charakterze biurowym zdają sobie sprawę z tego, że system pracy w Polsce ulega ciągłym modyfikacjom. Starają się więc dopasować swoją ofertę do zmieniających się trendów. Na rynek dostarczanych jest więcej nowoczesnych powierzchni biurowych, z których korzystać będą mogli nie tylko całkowicie etatowi pracownicy, ale również Ci, którzy pracują w systemie hybrydowym.
Do łask wracają w wielu miejscach powierzchnie biurowe typu open-space, które umożliwiają skorzystanie w biurka osobom nie pracującym w określonych godzinach w biurach, oraz takim, które nie mają przypisanych pracowniczych biurek. Często są to przestrzenie biurowe wyposażone w wygodne kanapy i biurka, z których pracownicy hybrydowi mogą skorzystać. Najczęściej posiadają oni służbowe laptopy, dzięki czemu mogą usiąść do pracy w wygodnym dla siebie miejscu.
Biura stacjonarne przyciągają pracowników hybrydowych jeszcze jednym – oferują sale konferencyjne. Często są one potrzebne do odbycia zebrania pracowniczego, lub spotkania biznesowego z klientami. Z tego względu praca w systemie hybrydowym, w której pracownik korzysta z dowolności miejsca wykonywania obowiązków służbowych, a równocześnie jest związany z biurem stacjonarnym, wydaje się optymalnym rozwiązaniem, korzystnym nie tylko dla firmy będącej najemcą, ale również dla zarządcy budynku.

Redakcja
Komercja24.pl

Czterodniowy tydzień pracy alternatywą dla pracy zdalnej?

ADP1
Czy czterodniowy tydzień pracy może być alternatywą dla pracy zdalnej? Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który zgodnie z danymi raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).

Spis treści:
Nowy benefit: cztery dni zamiast pracy zdalnej
Młodzi widzą korzyści krótszego tygodnia pracy

Nowy benefit: cztery dni zamiast pracy zdalnej

Zgodnie z tegorocznym wydaniem raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, najbardziej w trybie czterodniowego tygodnia pracy chcieliby pracować przedstawiciele sektora mediów i informacji, gdzie taką opcję wybiera niemal połowa badanych (46,67 proc.). Natomiast w branżach, w których wdrożenie pracy zdalnej często jest trudne lub niemożliwe, odsetek pracowników chcących pracować cztery dni w tygodniu oscyluje między 20 a 30 proc. Dla przykładu, w logistyce 25 proc. pracowników wyraża zainteresowanie krótszym tygodniem pracy. Podobną liczbę zwolenników tego modelu odnotowano w branży gastronomicznej i hotelarskiej (26 proc.) oraz budowlanej (22 proc.).

– Niektóre branże, takie jak TSL, gastronomiczna czy budowalna, ze względu na charakter swojej działalności często nie są w stanie wdrożyć zdalnego trybu pracy. Co więcej, wszystkie te obszary gospodarki mierzą się ze znacznym niedoborem pracowników. Aby zachęcić młodych ludzi do pracy, należy przedstawić im atrakcyjną i konkurencyjną ofertę. Może nią być czterodniowy tydzień pracy – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska. – Zanim jednak pracodawcy zdecydują się na ten benefit muszą w porozumieniu z pracownikami dokładnie opracować zasady, na jakich zostanie wdrożony i zmierzyć się z obawami pracowników np. dot. utraty części wynagrodzenia – dodaje.

– Prawdopodobnie większość z nas doświadczyła nieprzyjemnych emocji, gdy uświadomiliśmy sobie, że na następny dzień trzeba pójść do pracy. Warto zwrócić uwagę, że motywacja do wykonania pracy zmniejsza się również tego samego dnia, zazwyczaj dzieje się to po około 4 godzinie. Jednocześnie, gdy czas przeznaczony na wypoczynek jest zbyt krótki, to nasz organizm nie jest w stanie się właściwe zregenerować, co także wpływa na obniżenie naszej wydajności – komentuje Damian Kasza, psycholog MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. – Pamiętać należy, że istnieją obawy przed wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy. Pracownik może bać się pogorszenia warunków finansowych. W wielu branżach, w tym budowlanej i gastronomi, częstym zjawiskiem są nadgodziny. Ciężko wyobrazić sobie 4-dniowy tydzień pracy, gdzie pozostałe dwa lub trzy dni pracownik przychodzi na nadgodziny, lub dorabia w innym miejscu, aby zapewnić sobie możliwość przetrwania – dodaje psycholog.

Młodzi widzą korzyści krótszego tygodnia pracy

Jak wynika z danych z raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, najchętniej na pracę w czterodniowym tygodniu pracy zdecydowałaby się osoby w wieku 18-24 lat (30,09 proc.). Grono zainteresowanych tą formą pracy maleje jednak wraz z wiekiem. Niespełna tylko 17 proc. pracowników powyżej 55 lat skorzystałoby z takiej możliwości.

– Przedstawiciele Pokolenia Z stawiają na elastyczność i zachowywanie work-life balance, dlatego oni są najbardziej otwarci na nowe modele pracy. Na drugim biegunie mamy natomiast pracownik ów wychowanych w tzw. kulturze pracy, którzy skrócenie czasu pracy traktują jako pierwszy krok do możliwego zwolnienia – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska. – Co ważne jednak, w wielu krajach już teraz działają programy pilotażowe tego modelu pracy. Co możemy uznać za swego rodzaju naturalną ewolucję systemu pracy na świecie, której efekty są coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa. W japońskim oddziale firmy Microsoft, po wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy, efektywność wzrosła o 40 proc., natomiast według programu pilotażowego przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii przy udziale naukowców i think-tanków, cztery dni pracy sprawiają, że pracownicy są szczęśliwsi, rzadziej chorują i odczuwają mniej syndromów wypalenia zawodowego – dodaje ekspertka.

Jak wynika z badania pilotażowego czterodniowego tygodnia pracy przeprowadzonego w 2022 r. przez Boston College, University College Dublin oraz Cambridge University wśród 1000 pracowników, średnie przychody w 33 firmach zaangażowanych w projekt wzrosły o 38 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W czasie testowania tego modelu pracy spadła również absencja pracowników – z 0,6 dnia w miesiącu do 0,4. Na zmianach skorzystali również pracownicy. Dzięki większej liczbie dni wolnych od pracy, poświęcali oni więcej czasu na aktywność fizyczną – średnio o 24 minuty więcej w tygodniu. Po 10-miesięcznym okresie badania, wszystkie 33 firmy zadeklarowały, że nie zamierzają wrócić do pięciodniowego tygodnia pracy.

Źródło: ADP.

Nowa kultura hybrydowa: Tworzenie nowego sposobu myślenia, definiowanie głównych wyzwań i analiza możliwości

Abramczyk Jakub

Tworzenie nowego sposobu myślenia, definiowanie głównych wyzwań i analiza pojawiających się możliwości wokół pracy hybrydowej to spore wyzwanie. Jednak to właśnie strategiczne łączenie ludzi, przestrzeni i technologii pozwala dojść do satysfakcjonującego obie strony porozumienia. W celu stworzenia nowej kultury organizacji, która sprosta modelowi pracy hybrydowej, należy wziąć pod uwagę zarówno przestrzeń biurową, jej design, jak i przede wszystkim potrzeby i style pracy pracowników. Wszystkie wymienione czynniki mogą potencjalnie, jeśli nie zostaną potraktowane z należytą uwagą, stać się krytyczną przeszkodą dla pracy hybrydowej.

Trudno jest sprawić, aby praca hybrydowa była efektywna w biurach, które mamy obecnie, dlatego należy podjąć próby, aby stare przestrzenie „działały” dla nowych sposobów pracy. O ile przestrzeń nie może „tworzyć” kultury organizacji, to z pewnością może ją wspierać. To sprawia, że świeże spojrzenie na biura i technologie, które budują biuro i panującą w nim atmosferę, jest kluczowym krokiem w tworzeniu kultury hybrydowej. W badaniach Poly dotyczących różnych person, które podkreślają fakt, że różni pracownicy prawdopodobnie będą wykonywać podobne czynności w rozmaitych lokalizacjach i przestrzeniach. Badania wykazały, że w okresie przed pandemią indywidualne miejsca pracy zajmowały średnio 65% powierzchni biurowej. W odpowiedzi na pracę hybrydową oczekuje się, że spadnie ona do około 40%. Kluczowym pytaniem jest to, jak powinna być wykorzystana pozostała część przestrzeni. Wymaga to starannego przemyślenia i przeprojektowania biur i dostosowania ich do takich form, które będą wspierać budowanie więzi i rozwój efektywnej kultury hybrydowej.

Należy spojrzeć na sprawę z nieco szerszej perspektywy. Mianowicie, jednym z podstawowych elementów, który aktualnie jest obecny tylko w 15% miejsc pracy, jest wyposażenie sal konferencyjnych technologię VC (virtual circuit – połączenie urządzeń i danych w łączach synchronicznych lub niesynchronicznych, jako obieg pomiędzy dwoma obiektami końcowymi lub urządzeniami w ramach jednej sieci np. VPN). Jest więc to priorytet w zakresie bieżących inwestycji w technologię. Podczas gdy równość cyfrowa w spotkaniach synchronicznych ma kluczowe znaczenie, w przypadku gdy zespoły spotykają się fizycznie rzadziej i mogą być rozmieszczone w różnych strefach czasowych, należy również rozważyć komunikację asynchroniczną.

Nie można pozostawić kultury hybrydowej przypadkowi. Wymaga to od organizacji zdefiniowania podstawowych wartości i jasnego określenia, co to oznacza w świecie hybrydowym. Stworzenie nowej kultury będzie wymagało zaangażowania całego zespołu – bez względu na pozycję w firmie. Należy pamiętać, że sztywny zestaw szczegółowych zasad może zawieść, szczególnie w organizacjach, w których pracownicy czują, że wreszcie mają pewną autonomię nad swoim życiem zawodowym. Oznacza to, że modelowanie i wsparcie ze strony liderów oraz menedżerów wyższego szczebla musi być zrównoważone.

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w firmie Poly.

Badanie Business Link: Pracownicy biurowi z sektora MŚP preferują pracę w systemie hybrydowym

Ewelina Kałużna_Business LinkPomimo zniesienia większości obostrzeń związanych z pandemią tylko co trzeci pracownik z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wrócił do biura na stałe, a jedynie 8 proc. badanych osób wybiera pracę z domu. Jednocześnie znacząco wzrósł odsetek osób, które preferują model pracy hybrydowej (z 30 proc. do 57 proc.), co czyni go najczęściej wybieranym. W 2022 roku w segmencie MŚP był on najbardziej popularny wśród osób na stanowiskach menedżerskich oraz prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Takie dane płyną z badania „Biura Flex w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie firmy Business Link zarządzającej przestrzeniami typu flex.

Spis treści:
Potrzeby pracowników zróżnicowane zależnie od stanowiska
Popyt na elastyczne rozwiązania coraz większy

Ponad dwuletnia perspektywa (od wybuchu pandemii), a także brak powszechnych obostrzeń pozwalają realnie ocenić trwałe zmiany, jakie zaszły w preferencjach pracowników biurowych.

– Już w ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować nasilenie pewnych trendów w pracy biurowej, jednak ich miarodajność była ograniczona ze względu na wciąż obowiązujące restrykcje. Dziś możemy już z przekonaniem mówić o triumfie pracy hybrydowej. Wskazują na to twarde dane – w taki sposób swoje obowiązki wykonuje aż 57 proc. respondentów, którzy wzięli udział w naszym badaniu. Największą zmianę zauważamy w przypadku menedżerów z branży IT. Obecnie hybrydowo pracuje aż 84 proc. z nich. Dla porównania przed pandemią taki model wybierało 48 proc. – mówi Ewelina Kałużna, dyrektor zarządzająca przestrzeniami typu flex Business Link i szefowa zespołu ds. strategicznego doradztwa w zakresie miejsc pracy w spółce biurowej Skanska.

Z raportu Business Link „Biura Flex w Polsce” wynika, że tylko o 2 pp. wzrósł odsetek przedstawicieli sektora MŚP pracujących wyłącznie z domu. Podobnie jak przed pandemią, najczęściej były to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Potrzeby pracowników zróżnicowane zależnie od stanowiska

Preferencje dotyczące organizacji pracy są zależne od stanowiska oraz sposobu zatrudnienia. Doskonałym przykładem jest praca stacjonarna, która nadal cieszy się największą popularnością wśród szeregowych pracowników – tylko z biura pracuje 61 proc. z nich. Jako zalety takiego rozwiązania wskazują oni m.in. możliwość rozdzielenia życia prywatnego od zawodowego, nawiązywanie relacji ze współpracownikami oraz komfortowe warunki do wykonywania obowiązków służbowych.

Z kolei model hybrydowy najczęściej wybierany jest przez osoby zajmujące stanowiska menedżerskie oraz prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Tu wśród plusów w pierwszej kolejności wymieniana jest oszczędność czasu i pieniędzy wydawanych w ciągu dnia pracy.

– W przypadku powierzchni elastycznych [flex] każda z badanych grup wskazuje na nieco inną grupę benefitów. Menedżerowie podkreślają m.in. duży potencjał budowy relacji towarzyskich i zawodowych, a także komfortowe warunki pracy. Pracownicy na niemenedżerskich stanowiskach wśród plusów najczęściej wymieniają poczucie bezpieczeństwa, możliwość produktywnego wykorzystania przerw i szansę na efektywne łączenie pracy z codziennymi obowiązkami. Osoby pracujące na jednoosobowej działalności gospodarczej do zalet dodają motywację do wcześniejszego zakończenia pracy oraz większą wydajność. Tak różne spojrzenia pokazują jak różnorodne powinny być tego typu miejsca – wylicza Ewelina Kałużna.

Popyt na elastyczne rozwiązania coraz większy

Wspomniane różnice przekładają się na odmienne oczekiwania pracowników wobec przestrzeni biurowych. Rozwiązaniem, które pozwala na nie odpowiedzieć, jest oferta biur flex. Według raportu Business Link najwięcej zalet elastycznych przestrzeni biurowych zauważają menedżerowie. Są one atrakcyjne także z perspektywy decydentów, którzy doceniają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy lub nawiązania współpracy na dowolny okres, a także relatywnie niski koszt najmu.

– Przy wyborze biura kluczowe są takie kwestie jak lokalizacja, jakość wyposażenia czy bezpieczeństwo najmu. Czynników o strategicznym znaczeniu dla klientów jest jednak znacznie więcej, dlatego na bieżąco weryfikujemy ich potrzeby oraz oczekiwania i staramy się stale unowocześniać i rozwijać naszą przestrzeń – zaznacza Ewelina Kałużna i dodaje, że biura flex w naturalny sposób uzupełniają tradycyjną ofertę najmu długoterminowego. – Oferta powierzchni biurowych flex to optymalny wariant dla firm, które poszukują elastyczności na poziomie kosztowym. Takie rozwiązanie pozwala na bieżąco dostosowywać rozmiar i charakterystykę wykorzystywanej przestrzeni do bieżących potrzeb danej firmy. Pracownicy podkreślają przy tym, że biura elastyczne ułatwiają im budowanie relacji i nawiązywanie kontaktów zawodowych. Biura tradycyjne sprzyjają natomiast budowaniu więzi z firmą – dodaje dyrektor zarządzająca Business Link.

Źródło: Business Link.

Colliers o wyzwaniach pracy hybrydowej w raporcie „Hybrid and Beyond”

Blank Małgorzata_Colliers

Wiele przedsiębiorstw zakłada, że hybrydowy model pracy łączy najkorzystniejsze aspekty pracy z biura i z domu, postrzegając jednocześnie zmianę trybu pracy jako zadanie wymagające niewielkiej dawki zaangażowania i przygotowania.

Są to jednak wyłącznie pozory. Budowanie poczucia przynależności pracowników do zespołów, dostosowanie powierzchni biurowej do nowego stylu pracy czy interpretacja istniejących przepisów prawa w kontekście pracy zdalnej – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją „hybrydowe przedsiębiorstwa” i które wskazali ankietowani w raporcie firmy Colliers „Hybrid and Beyond”. Nie oznacza to jednak, że firmy powinny zrezygnować z tego modelu, a raczej solidnie przygotować się na zmianę i jej konsekwencje.

– Dziś wskazane wprost przez ustawodawcę obowiązki pracodawcy w praktyce ograniczają się do trzech obszarów: wydania polecenia pracy zdalnej (przy czym nie jest ona dokładnie zdefiniowana i spotykamy się z wątpliwościami pracodawców, jak kwalifikować ten rodzaj pracy), zweryfikowania możliwości technicznych oraz lokalowych pracownika pod kątem wykonywania zleconej pracy oraz zapewnienia pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. Pozostałe kwestie mogą być interpretowane jedynie na podstawie przepisów prawa pracy oraz przepisów BHP. Przysparza to pracodawcom szeregu trudności. Z drugiej strony prowadzi do wypracowywania przez rynek własnych dobrych praktyk, które mają załatać luki w istniejących regulacjach. Pozostaje mieć nadzieję, że nowelizacja aktualnego kodeksu pracy wprowadzi jasne i czytelne zasady, dając pracodawcom odpowiedni czas na ich wdrożenie – twierdzi Małgorzata Blank, Dyrektor w Dziale Prawnym, Colliers.

Pełny raport dostępny jest na oficjalnej stronie Colliers.

Źródło: Colliers.

Colliers: praca hybrydowa w nowej rzeczywistości

Dudek Karolina_Colliers Define

O ile przed pandemią aż 76% organizacji zatrudniało osoby pracujące wyłącznie stacjonarnie, o tyle przyjęcie takiej samej strategii zatrudniania w przyszłości deklaruje zaledwie 24% organizacji przebadanych przez Colliers.

W związku z tą znaczącą zmianą na rynku pracy dostrzegamy nowe zjawiska – zmieniają się oczekiwania pracowników względem pracodawcy oraz sposób kształtowania przestrzeni biurowych, które dziś muszą odpowiadać potrzebom hybrydowych pracowników. Raport Colliers „Hybrid and Beyond”, opracowany z partnerami HRK S.A. i Well.hr, pokazuje najważniejsze aspekty wdrażania pracy hybrydowej w firmach funkcjonujących na polskim rynku1.

1 Eksperci Colliers od lat śledzą zmiany zachodzące w środowisku pracy. W czerwcu i lipcu 2022 roku przeprowadzili badania wśród grupy blisko 150 respondentów reprezentujących obszary HR, Operacji, Finansów, Administracji i Nieruchomości.

Tendencje na rynku pracy wskazują, że miejsce wykonywania obowiązków zawodowych przestaje być czynnikiem warunkującym zatrudnienie. Jak wynika z raportu Colliers, w dłuższej perspektywie czasowej 33% firm zamierza zatrudniać pracowników zdalnych, mieszkających w niedalekiej odległości od biura, a 34% deklaruje chęć zrekrutowania pracowników pracujących zdalnie z dowolnego miejsca w Polsce. Mimo globalnego otwierania się rynku pracy najmniej popularną strategią, której wdrożenie planuje tylko 10% badanych organizacji, jest zatrudnianie osób pracujących z dowolnego miejsca na świecie.

„Dziś nieliczne firmy pracują wyłącznie w trybie stacjonarnym lub w pełni zdalnym. Badania pokazują, że do tej pory aż 89% organizacji wdrożyło hybrydowy model pracy. Większość pracowników tych przedsiębiorstw działa w trybie pracy zdalnej w zakresie dwa-trzy dni w tygodniu, 24% pracowników pracuje głównie z biura, a 18% –wykonuje pracę w trybie, w którym przeważa praca zdalna. Jednocześnie 21% badanych przedsiębiorstw planuje w przyszłości zwiększenie zakresu pracy realizowanej z biura” – mówi Karolina Dudek, Associate Director, People & Places Advisory, Colliers Define.

Źródło: Colliers.

Praca w modelu hybrydowym jeszcze bardziej komfortowa dzięki Cisco Webex

Cisco Webex #1

Praca w modelu hybrydowym może być jeszcze bardziej komfortowa dzięki Cisco Webex.

Obecnie praca w modelu hybrydowym dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, a wręcz staje się standardem w coraz większej ilości sektorów. Nadal natomiast wiąże się z wyzwaniem utrzymania dobrych relacji oraz regularnej komunikacji pomiędzy pracownikami. Najczęściej wybieraną formą współpracy zdalnej są wideokonferencje. Według badania Dimensional Research, 56 proc. pracowników wypełniających swoje obowiązki z domu poświęca na nie większość swojego czasu pracy. Ponadto aż 95 proc. zatrudnionych doświadcza ogólnego zmęczenia spotkaniami online, a u 81 proc. związane jest ono z pojawieniem się dolegliwości fizycznych, takich jak bóle głowy, napięcie szyi i ramion oraz zmęczenie oczu. Zaskakujące jest to, że wymienione schorzenia powiązane są bezpośrednio z problemami w komunikatorach, jak m.in. brak wyciszenia hałasu w tle, słaby dźwięk lub niska jakość wideo.

Niechęć do spotkań w trybie zdalnym czy hybrydowym będzie tylko rosła, jeśli kierownictwo firm nie będzie zainteresowane poprawieniem doświadczeń użytkowników” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Ponadto badanie wskazuje, że 42 proc. osób zatrudnionych planuje opuścić obecnego pracodawcę w ciągu najbliższych 2 lat i ma to związek m.in. z nawykami dotyczącymi spotkań wideo. Komfort pracy jest najważniejszy. Pracownik powinien posiadać odpowiednie stanowisko pracy w biurze, a dodatkowo teraz, w realiach pracy zdalnej, należy mu zapewnić wygodne narzędzia do komunikacji. Wystarczy wspomnieć, że wirtulnym spotkaniom towarzyszą często zmęczenie, stres czy frustracja.

Dlatego wszystkie wprowadzane funkcjonlaności w ramach Cisco Webex, od tych najprostszych, jak logowanie bezhasłowe czy usuwanie szumu w tle, po te bardziej innowacyjne, jak np. możliwość dodania napisów i tłumaczeń w czasie rzeczywistym w 100 językach, mają na celu zapewnienie użytkownikowi, że jego spotkanie przebiegnie bez przeszkód” – dodaje Przemysław Kania.

Źródło: Cisco.

Poly: Zasada „kija i marchewki” nie sprawdzi się przy zachęceniu pracowników do powrotu do biura

Poly_06-09-2022

Liderzy technologiczni są bardzo świadomi oczekiwań pracowników, które ewoluowały przy pandemii. Po ponad dwóch latach mierzenia się z wyzwaniami logistycznymi i organizowania przestrzeni do pracy w domowych warunkach zatrudnieni oczekują znacznie więcej od firmy niż wrócenie do przestrzeni sprzed „nowej normalności” i pracy na „starych zasadach”. Chcąc zorganizować powrót pracowników do biura, konieczne staje się dopasowanie nie tylko przestrzeni do potrzeb zatrudnionych, ale również zbudowanie silnej kultury organizacji. Powrót zespołów do siedziby firmy może być wyzwaniem, dlatego tym bardziej nie powinien być związany z presją – lecz wizją komfortowej pracy, umacniania pozycji w zespole czy rozwoju.

Należy przyznać, że ponowne wykonywanie służbowych obowiązków z siedziby firmy związane jest z licznymi zmianami organizacji pracy. Raport RTO (Return to office) obrazuje główne wyzwania związane z pracą hybrydową, takie jak zmieniające się oczekiwania zatrudnionych oraz brak zachowania równości podczas spotkań pomiędzy pracownikami zdalnymi a tymi biorącymi w nich udział z biura. Jednak powrót do pracy z siedziby organizacji wymaga również przystosowania sal konferencyjnych oraz skoordynowania większej ilości procesów IT. Wyzwania związane z powrotem pracowników do biura, ich oczekiwaniami i doświadczeniami są dużo bardziej złożone, niż mogłoby się pierwotnie wydawać – szczególnie że należy rozpatrywać je w równym stopniu pod kątem kulturowym, co technicznym. Wrócenie do biura na starych zasadach może nie zachęcić pracowników do zmiany. Większość pracodawców przyznaje, że muszą obrać taktykę przyciągnięcia zatrudnionych do siedziby firmy, niż nakazanie im powrotu, jednak samo wykonanie jest dużo bardziej skomplikowane. Zatrudnieni przyzwyczaili się do bardziej elastycznego i autonomicznego podejścia do obowiązków służbowych, prywatne grafiki zostały dostosowane do nowego modelu współpracy, a domowe przestrzenie zaaranżowane do komfortowej pracy. Dlaczego więc teraz mieliby z tego rezygnować na rzecz zatłoczonych biur i utrudniających pracę rozmów współpracowników? Tu właśnie pojawia się potrzeba zmiany nie tylko w zaaranżowaniu przestrzeni, ale również w kulturze organizacji tak, aby proces RTO, przebiegł bez utraty zaufania i lojalności członków zespołów.

Segmentacja ról i funkcji pracowników może pomóc organizacjom podejmować lepsze decyzje dotyczące powrotu do biura, które będą dopasowane do oczekiwań zespołów. Stawianie ludzi na pierwszym miejscu pomoże w zidentyfikowaniu preferencji i zachowań poszczególnych pracowników, a w konsekwencji budowaniu pozytywnych doświadczeń. Niektóre osoby mają wyraźne powody, aby wrócić do biura, takie jak mało dogodne warunki pracy w domu czy większa potrzeba socjalizacji. Inni zaś mogą lepiej radzić sobie z modelem zdalnym, mając możliwość skupienia i wykorzystania czasu pracy do maksimum w zaciszu mieszkania.

Pierwszym krokiem do wdrożenia procesu powrotu do biura pracodawcy powinni dokładniej przyjrzeć się zespołom i ich potrzebom. Zapytanie pracowników o zdanie może mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost ich zadowolenia, a co za tym idzie także doświadczeń i opinii o wykonywanej pracy. Jednak zbyt wiele firm pomija ten aspekt – który jest w gruncie rzeczy najważniejszy – wprowadzając nowe, ogólne zasady powrotu do pracy dla całej organizacji. Bardzo istotne staje się również wywiązywanie się ze zobowiązań i obietnic składanych pracownikom – jeżeli zdeklarowaliśmy dostarczyć przysłowiową „wędkę”, powinniśmy zadbać o to, aby nie zawieść zaufania zatrudnionych. W przeciwnym wypadku organizacja może zostać oskarżona o stosowanie metody „kija i marchewki”, co negatywnie wpłynie nie tylko na reputację organizacji, ale również motywację członków zespołu.

 

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w firmie Poly.

AIQLabs: Model hybrydowy zwiększa produktywność i efektywność

P. Siwiec_Mat. prasowy

Badania wskazują, że kończy się era pracy biurowej, a nadchodzi czas pracy hybrydowej. W wielu branżach umacnia się perspektywa, zgodnie z którą połączenie modelu zdalnego z biurowym staje się najbardziej pożądanym sposobem wykonywania obowiązków zawodowych. Jak wynika z badania Pracuj.pl, na pracę hybrydową stawia aż 59,5% pracowników oraz kandydatów.

Zgodnie z badaniem, 26% respondentów deklaruje, że chciałoby pracować wyłącznie w biurze. 14% stawia na pracę w pełni zdalną. Model hybrydowy wpisuje się w oczekiwania każdej ze wspomnianych grup, umożliwiając wykonywanie obowiązków służbowych zarówno z domu, jak i stacjonarnie, z biura. Badanie wskazuje również, że zdalna rekrutacja jest w pełni akceptowalna dla zdecydowanej większości kandydatów. Tylko 13% badanych podchodzi do takiego procesu sceptycznie.

Po zniesieniu restrykcji pandemicznych, wiele firm stanęło przed wyzwaniem związanym z usystematyzowaniem modeli pracy. Większość z nich postawiła na pracę hybrydową uwzględniającą wizyty w biurze w określonych dniach tygodnia. Taki sposób działania doskonale sprawdzał się w czasach pandemii w AIQLabs. FinTech jest właścicielem popularnych marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”.

Nie mieliśmy zakusów, aby w pełni wracać do pracy stacjonarnej w naszym biurze w Warszawie. Pandemia uświadomiła nam, że obowiązki można wykonywać właściwie z każdego miejsca i nie traci na tym efektywność. Co więcej, zauważyliśmy, że pracownicy stali się bardziej produktywni i kreatywni, maksymalnie koncentrując się na realizacji konkretnych zadań, a nie na tym, żeby wyłącznie przetrwać roboczogodziny w biurze. Wszyscy tracimy mniej czasu na dojazdy, jednocześnie zyskując więcej przestrzeni na życie prywatne. Do pracy hybrydowej podchodzimy bardzo elastycznie, dzięki czemu zyskaliśmy również w oczach potencjalnych pracowników – mówi Piotr Siwiec, prezes AIQLabs.

Wnioski z raportu Cisco skłaniają do refleksji te firmy, które zdecydowały się na przymusowy powrót do biur. Z badania wynika, że praca hybrydowa poprawia samopoczucie pracowników, umożliwia równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększa wydajność. Trzy czwarte respondentów uważa, że dzięki takiemu modelowi poprawiły się ich relacje z bliskimi, a niemal ośmiu na dziesięciu ocenia, że możliwość pracy poza biurem, bez konieczności codziennych dojazdów do firmy, polepszyła ich work-life balance.

Koncepcja pracy hybrydowej to także szerszy wachlarz możliwości rekrutacyjnych i łatwiejszy dostęp do specjalistów spoza Warszawy. W AIQLabs większość pracowników i tak przychodzi do biura z własnej woli, ale są wśród nas osoby, które zaglądają do firmy sporadycznie. Nie stanowi to dla nas żadnego kłopotu, liczą się przede wszystkim efekty pracy, z których wszyscy jesteśmy rozliczani. Wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne pozwalają nam natomiast nadrabiać towarzyskie zaległości, a także lepiej poznać nowe osoby, które dołączyły do nas już w trakcie pandemii – dodaje Konrad Sałgut, dyrektor IT w AIQLabs.

Radykalne wymaganie powrotu do biur nie rozwiązuje wyzwań w zakresie budowania więzi emocjonalnych czy relacji międzyludzki w środowisku korporacyjnym. AIQLabs tempo zmian uzależnia od preferencji i odczuć pracowników. Praca hybrydowa jest obecnie najlepszym kompromisem pomiędzy praca zdalną a biurową.

Źródło: AIQLABS Sp. z o.o.

Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego?

Abramczyk Jakub

W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu. Dodatkowo ponad połowa badanych wskazuje, że zastanawiając się nad zmianą pracy, szukałaby pracodawcy, który pozwala na samodzielne wybranie modelu współpracy – wynika z badania Pracuj.pl, przeprowadzonych w marcu 2022 r. Po kilku miesiącach pracy poza siedzibą organizacji, wielu pracowników odkryło, jak może wyglądać ich nowa codzienność pracy – mieszanka legalnych dni pracy w domu i tych „po staremu”, z biura.

Według „The Economist” podczas pandemii liczba przepracowanych godzin przez pracowników hybrydowych była większa o 30%, w porównaniu z zatrudnionymi wykonującymi służbowe obowiązki z siedziby firmy. Jednak Polacy w dalszym ciągu opowiadają się za modelem hybrydowym – świadczą o tym wyniki badania firmy VELUX, które przedstawiają co myślą na ten temat. Jak się okazuje, większość respondentów uważa, że obecnie podział na życie prywatne i zawodowe jest dobrze wyważony, a nawet woleliby częściej pracować z domu, bo zdaniem 54% ankietowanych, poprawia to ich jakość życia. Dwie trzecie (66%) Polaków pracujących zdalnie lub hybrydowo uważa, że dzięki pracy z domu czują większą swobodę, nawet jeśli wiąże się to ze wzrostem liczby poświęconych na to godzin. Paradoksalnie, 60% z nich twierdzi, że oszczędzając czas na dojazdy i zyskując większą elastyczność w dopasowaniu dziennych obowiązków ma znacznie więcej czasu dla siebie oraz bliskich. Wprowadzając na stałe hybrydowy model pracy do organizacji, warto zainwestować nie tylko w ergonomiczne krzesła, biurka typu sit/stand, monitory i inne udogodnienia i rozwiązania technologiczne – niezwykle ważna jest koncentracja na dobrostanie psychicznym pracowników. Odpowiednie podejście, wysłuchanie i chęć zrozumienia aktualnych potrzeb zatrudnionych odgrywają znaczącą rolę w ich poczuciu bycia widzianym i wysłuchanym, a przede wszystkim satysfakcji z pracy. Niestety łatwo jest zapomnieć o potrzebach pracowników, gdy fizycznie nie ma ich w siedzibie firmy, jednak to właśnie oni często odgrywają dużą rolę w postrzeganiu przedsiębiorstwa przez klientów i kształtowaniu opinii.

Należy pamiętać, że elastyczność może stać się „obciążeniem” dla pracowników, a szczególnie gdy komunikacja jest prowadzona we wszystkich możliwych porach dnia, istnieje duże ryzyko wypalenia zawodowego. Wielu osobom trudno jest wyznaczyć granice prywatności podczas pracy z domu, więc kiedy widzą nieodczytaną wiadomość od szefa późnym wieczorem, a są w zasięgu laptopa czy telefonu służbowego chcą pilnie zareagować – jednak znaczna część odpowiedzialności za work-life balance zatrudnionych spoczywa na osobie zarządzającej organizacją. W dobrym hybrydowym miejscu pracy ważne jest, aby zaznaczyć współpracownikom, że nie oczekuje się odpowiedzi natychmiast – jednocześnie należy jasno informować, kiedy pracownicy powinni być online i dostępni – nawet w świecie, w którym godziny pracy stają się coraz bardziej płynne.

W interesie organizacji jest jasne określenie zasad dotyczących tego, jak zatrudnieni powinni się zachowywać, jeśli chodzi o formalną i nieformalną współpracę. Po ustaleniu zasad cyfrowej etykiety pracownikom łatwiej jest budować poczucie przynależności i wspólnoty – niezależnie od tego, czy znajdują się w sali konferencyjnej, w biurze, czy w domu w salonie, próbując utrzymać kontakt wzrokowy z resztą zespołu za pomocą kamery. Dobre samopoczucie psychiczne jest także wynikiem możliwości oceny, gdzie i kiedy jest mu najwygodniej i najłatwiej rozwiązywać pewne zadania lub odbywać spotkania. Doświadczenie zaufania ze strony przełożonego co do wyboru własnych godzin pracy, miejsca i metody, nie tylko pomaga zwiększyć wydajność pracownika, ale także pozwala czuć się częścią firmy, kreując jej kulturę.

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w firmie Poly.

AIQLabs: Model hybrydowy zwiększa produktywność i efektywność

P. Siwiec_Mat. prasowy
Badania wskazują, że kończy się era pracy biurowej, a nadchodzi czas pracy hybrydowej. W wielu branżach umacnia się perspektywa, zgodnie z którą połączenie modelu zdalnego z biurowym staje się najbardziej pożądanym sposobem wykonywania obowiązków zawodowych. Jak wynika z badania Pracuj.pl, na pracę hybrydową stawia aż 59,5% pracowników oraz kandydatów.

Zgodnie z badaniem, 26% respondentów deklaruje, że chciałoby pracować wyłącznie w biurze. 14% stawia na pracę w pełni zdalną. Model hybrydowy wpisuje się w oczekiwania każdej ze wspomnianych grup, umożliwiając wykonywanie obowiązków służbowych zarówno z domu, jak i stacjonarnie, z biura. Badanie wskazuje również, że zdalna rekrutacja jest w pełni akceptowalna dla zdecydowanej większości kandydatów. Tylko 13% badanych podchodzi do takiego procesu sceptycznie.

Po zniesieniu restrykcji pandemicznych, wiele firm stanęło przed wyzwaniem związanym z usystematyzowaniem modeli pracy. Większość z nich postawiła na pracę hybrydową uwzględniającą wizyty w biurze w określonych dniach tygodnia. Taki sposób działania doskonale sprawdzał się w czasach pandemii w AIQLabs. FinTech jest właścicielem popularnych marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”.

Nie mieliśmy zakusów, aby w pełni wracać do pracy stacjonarnej w naszym biurze w Warszawie. Pandemia uświadomiła nam, że obowiązki można wykonywać właściwie z każdego miejsca i nie traci na tym efektywność. Co więcej, zauważyliśmy, że pracownicy stali się bardziej produktywni i kreatywni, maksymalnie koncentrując się na realizacji konkretnych zadań, a nie na tym, żeby wyłącznie przetrwać roboczogodziny w biurze. Wszyscy tracimy mniej czasu na dojazdy, jednocześnie zyskując więcej przestrzeni na życie prywatne. Do pracy hybrydowej podchodzimy bardzo elastycznie, dzięki czemu zyskaliśmy również w oczach potencjalnych pracowników – mówi Piotr Siwiec, prezes AIQLabs.

Wnioski z raportu Cisco skłaniają do refleksji te firmy, które zdecydowały się na przymusowy powrót do biur. Z badania wynika, że praca hybrydowa poprawia samopoczucie pracowników, umożliwia równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększa wydajność. Trzy czwarte respondentów uważa, że dzięki takiemu modelowi poprawiły się ich relacje z bliskimi, a niemal ośmiu na dziesięciu ocenia, że możliwość pracy poza biurem, bez konieczności codziennych dojazdów do firmy, polepszyła ich work-life balance.

Koncepcja pracy hybrydowej to także szerszy wachlarz możliwości rekrutacyjnych i łatwiejszy dostęp do specjalistów spoza Warszawy. W AIQLabs większość pracowników i tak przychodzi do biura z własnej woli, ale są wśród nas osoby, które zaglądają do firmy sporadycznie. Nie stanowi to dla nas żadnego kłopotu, liczą się przede wszystkim efekty pracy, z których wszyscy jesteśmy rozliczani. Wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne pozwalają nam natomiast nadrabiać towarzyskie zaległości, a także lepiej poznać nowe osoby, które dołączyły do nas już w trakcie pandemii – dodaje Konrad Sałgut, dyrektor IT w AIQLabs.

Radykalne wymaganie powrotu do biur nie rozwiązuje wyzwań w zakresie budowania więzi emocjonalnych czy relacji międzyludzki w środowisku korporacyjnym. AIQLabs tempo zmian uzależnia od preferencji i odczuć pracowników. Praca hybrydowa jest obecnie najlepszym kompromisem pomiędzy praca zdalną a biurową.

Źródło: AIQLABS Sp. z o.o.

Poly: Samopoczucie pracowników to główny powód reorganizacji pracy

Poly
Ostatnia ewolucja modelu pracy wywołała znaczną rewolucję w jej organizacji. Jesteśmy w centrum nieplanowanej i nieoczekiwanej transformacji, która nie tylko zmienia podejście do niej, ale wprowadza też nowy model współpracy.

Ta modyfikacja znanej wcześniej definicji pracy wymusza również serie zmian w sposobie myślenia, określania priorytetów organizacji i sposobu wykonywania służbowych obowiązków. Musimy pamiętać, że wraz z tymi przemianami pojawiają się nowe możliwości i wyzwania. Mamy do czynienia z zupełnie nowym krajobrazem biznesowym, który dynamicznie się zmienia i łączy ludzi bez względu na ich lokalizacje – jednak ta ewolucja wymaga od biznesu modernizacji przestrzeni oraz wsparcia rozwiązań technologicznych, aby sprostać ewoluującym oczekiwaniom pracowników.

Zdefiniowanie nowego pojęcia pracy nie jest tak proste, jak mogłoby się pozornie wydawać. Coraz więcej zatrudnionych, chce wykonywać swoje obowiązki z innego miejsca niż siedziba firmy. Warto zauważyć, że daje im to szeroki zakres nowych możliwości, w których mogą oni wyciągnąć szereg korzyści. Oszczędność czasu i środków na dojazdy do biura, większa swoboda w doborze lokalizacji pracy oraz elastyczność to tylko kilka atutów nowego modelu współpracy. Jednak przed zmianami związanymi z ograniczeniem kontaktów społecznych, w większości organizacji uważano, że rozwój kariery i budowanie sieci kontaktów zawodowych zależy wyłącznie od fizycznej obecności w miejscu pracy. W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Poly, 60% decydentów w firmach zgodziło się ze stwierdzeniem, że jeśli pracownicy nie będą przebywać w biurze, nie zbudują relacji niezbędnych przy rozwoju swojej kariery. Biznes czeka szereg wyzwań, aby znormalizować nową formę współpracy, tak aby każdy członek zespołu miał takie same szanse na wydajną pracę i samorozwój bez względu na swoją lokalizację. Warto zwrócić uwagę, że pracodawcy muszą zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami i podejmować decyzje, których wcześniej nie musieli nawet brać pod uwagę. Szczególnie że cena jest wysoka – źle przeprowadzone transformacje w modelach pracy lub kulturze organizacji mogą powodować niezadowolenie zatrudnionych i prowadzić nawet do utraty talentów.

Jednak dobrą wiadomością jest fakt, że właściwie przeprowadzone zmiany w modelu pracy w firmie mogą zwiększyć jej atrakcyjność rynkową. Aby jednak tak się stało, należy wziąć pod uwagę głos pracowników i ich aktualne potrzeby związane z preferencjami wykonywania obowiązków służbowych. Oczywiście, głosy zawsze będą podzielone i można spodziewać się rozbieżnych opinii w tej kwestii, jednak w rzeczywistości kompromis jest możliwy. W nowych realiach rynkowych obowiązkiem firm staje się zaspokojenie potrzeb pracowników, również tych hybrydowych, mimo że bardzo często mogą wydawać się one całkowicie od siebie odmienne. Należy jednak zauważyć, że zapewniając odpowiednie narzędzia i wsparcie jest to osiągalne. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich, jeśli chodzi o politykę hybrydowych form pracy. Może to być po części spowodowane różnymi stopniami rozwoju firm, wielkością organizacji czy branżą. Jednak, kiedy pracownicy są naprawdę wysłuchani i wyposażani tak, aby mogli wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafią – organizacja będzie mogła realnie odczuć poprawę ich wydajności i budować konkurencyjność oraz renomę biznesu na rynku.

Praca hybrydowa okazała się najlepszym rozwiązaniem i modelem współpracy, który dał pracownikom szereg nowych możliwości – jednak postawił też nowe wyzwania przed biznesem. Miejmy nadzieję, że minęły już najgorsze chwile pandemii, więc możemy pokusić się o ocenę tego, jak tak naprawdę ewoluowała praca, jaką znaliśmy. Przyszłość pracy jest pisana na nowo, a dobre samopoczucie pracowników – w również w hybrydowych konfiguracjach – staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. W nowych realiach współpracy nie powinno mieć już znaczenia czy członkowie zespołu pracują w domowym biurze, czy może biorą udział w spotkaniu w sali konferencyjnej zarządu będąc w firmie lub łączą się online z innej lokalizacji.

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w Poly.

Wielka Rotacja – czyli polski odpowiednik globalnego trendu: Wielkiej Rezygnacji

Jacek Ratajczak
Tyko w samych Stanach Zjednoczonych w 2021 roku z pracy odeszło ponad 20 milionów pracowników. Wielka Rezygnacja, bo tak określa się to zjawisko, dociera także do Europy. Dużą skalę rezygnacji z pracy odnotowano między innymi w Wielkiej Brytanii. Jednak, czy w Polsce będziemy mieli do czynienia z masowymi odejściami pracowników? Jaka będzie przyszłość rodzimego rynku pracy?

W kraju nad Wisłą 80% pracowników podczas pandemii nie przepracowało ani jednego dnia zdalnie. Natomiast przeciążenie pracą zdalną, izolacja od ludzi oraz brak rozgraniczenia pomiędzy życiem prywatnym, a pracą, to główne przyczyny masowego odchodzenia z pracy za wielką wodą.

– W Polsce mamy pięć głównych gałęzi gospodarki i żadna z nich nie nadaje się do całkowitego przejścia na pracę zdalną, czy nawet hybrydową. Produkcja, transport, budownictwo, handel czy rolnictwo, funkcjonują stacjonarnie, wręcz w ściśle określonych godzinach. Mam w dodatku wrażenie, że w przypadku Wielkiej Rezygnacji w USA to myli się trochę przyczyny ze skutkami. To po stronie pracodawców bowiem leży zorganizowanie pracy tak, aby pracownicy biurowi odczuli w minimalny sposób skutki przymusowego przejścia na zdalny czy hybrydowy tryb pracy. Tam, gdzie się to nie udało widzimy tego skutki – mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Jeżeli chodzi o Polskę, myślę, że mamy raczej do czynienia z Wielką Rotacją, z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, inflację i wzrost kosztów życia, mało osób będzie mogło sobie pozwolić na dłuższą przerwę w pracy. Polacy szukają raczej nowych możliwości – dodaje Kubisiak.

W Polsce bezrobocie w kwietniu tego roku wyniosło 5,2% utrzymując się stabilnie od miesięcy. Jednak od początku roku widać duży ruch w liczbie ogłoszeń rekrutacyjnych. Według analizy 50 największych portali rekrutacyjnych, liczba ogłoszeń wzrosła o 37% w stosunku do analogicznego okresu. Sami pracownicy biurowi do momentu pandemii mieli minimalne doświadczenie z pracą zdalną. Szacuje się, że przed pandemią zaledwie około 5% z 5 milionów polskich pracowników biurowych pracowało z domu.

– Pandemia przewróciła nasz świat do góry nogami. Wywołała ogromny stres, a tam, gdzie równowaga w pracy została zachwiana, wśród pracowników zaczęły pojawić się myśli związane ze zmianą. I mimo, że już jesteśmy w nowej normalności, pewnych doświadczeń nie da się zapomnieć – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Przed pracodawcami stoi obecnie wyzwanie związane z adaptacją do nowych warunków, w tym pracy hybrydowej. Tu potrzebne są rozwiązania systemowe, które będą uniwersalne dla całej organizacji – mówi Martyna Matusik, psycholog i doradca zawodowy.

Potrzeba systemowych rozwiązań związana jest także z nowymi regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej. Tu z pomocą może przyjść technologia ułatwiająca między innymi rozliczanie pracy hybrydowej.

– Znaczna część pracowników, którzy podczas pandemii „przymusowo” pracowali zdalnie, obecnie oczekuje od pracodawcy kontynuacji pracy w modelu hybrydowym. Jest to duże wyzwanie, ponieważ bez wsparcia technologii trudno będzie zarządzić tak zwanymi „gorącymi biurkami”, nie mówiąc już o rozliczaniu czasu pracy. Działy HR rozumieją, że bez elastycznego podejścia do nowej rzeczywistości firma zacznie tracić pracowników. Dziś narzędzia wspierające pracę hybrydową, to nie tylko praktyczne rozwiązanie wyzwań związanych z nową legislacją, ale przede wszystkim element zapewnienia dobrego doświadczenia pracownikom. „Employee Experience” projektuje się dziś podobnie do „user experience”, a stawką źle – lub wcale niezaprojektowanego doświadczenia, jest często ryzyko utraty pracownika – mówi Jacek Ratajczak, CEO Zonifero, firmy dostarczającej aplikację wspierającą pracownika i pracodawcę w zakresie pracy hybrydowej.

– Myślę, że pracodawcę kandydaci będą oceniali jak produkt, przez pryzmat liczby gwiazdek, a ważnym czynnikiem będzie to, jak zaadaptowaliśmy się do nowych warunków. W jaki sposób odpowiadamy na indywidualne potrzeby pracowników. Na znaczeniu zyskuje między innymi inkluzywne miejsce pracy, czyli takie w którym każdy będzie mógł czuć się dobrze i bezpiecznie – podsumowuje Katarzyna Salamończyk-Napierska z Volkswagen Poznań.

W otaczającej nas obecnie rzeczywistości amerykańska „Wielka Rezygnacja” raczej nie będzie dotyczyć polskiego rynku pracy. To co stanie się jednak znakiem naszych czasów to „Wielka Rotacja”. Sposobów na ograniczanie tego zjawiska jest kilka, jednak eksperci mówią zgodnie, że tematu nie można przespać, a do jego rozwiązania należy podejść systemowo. Budowanie doświadczenia pracowniczego jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań każdej organizacji, która chce sprawnie funkcjonować w nowej postpandemicznej biurowej rzeczywistości.

materiał prasowy

Praca hybrydowa sprawniejsza dzięki urządzeniom Cisco Webex

DeathtoStock_Wired2
Cisco Webex wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników, którzy pracują obecnie w modelu hybrydowym.

„W tej nowej rzeczywistości urządzenia Webex zostały zaprojektowane tak, aby w pełni wykorzystać to, co najlepsze w pracy hybrydowej. Użytkownicy urządzeń Webex deklarują większą produktywność oraz lepszą współpracę, a 65% twierdzi, że nigdy nie odczuwa frustracji podczas spotkań wideo” – mówi Snorre Kjesbu, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, Webex Devices w Cisco.

Pracę hybrydową można wykonywać w sposób elastyczny, przy czym część pracy można wykonywać z dowolnego miejsca.
Cisco oferuje nowy Webex Room Bar – urządzenie do sal konferencyjnych, które zmienia pokoje spotkań oraz małe i średnie sale konferencyjne w centrum aktywnej współpracy. Urządzenie od Cisco wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby idealnie kadrować wszystkie osoby obecne w pokoju. Dzięki temu zapewnia wszystkim obecnym równe możliwości uczestniczenia w rozmowie, niezależnie od miejsca, w którym pracują. Dźwięk przestrzenny sprawia, że każdy uczestnik spotkania czuje, jakby cały zespół był obecny w pomieszczeniu.

Praca hybrydowa w Polsce – cena kompromisu między pracownikiem a pracodawcą

HBReavis_biuro_01

Poniżej prezentowane są wyniki raportu „Wellbeing 2.0: Co czeka świat pracy hybrydowej?”.

Spis treści:
Podtrzymywanie więzi kluczem do wydajności
Sygnał ostrzegawczy dla pracodawców
Zdania pracodawców podzielone
Praca hybrydowa nie rozwiąże wszystkich problemów
Jak najlepiej wykorzystać potencjał pracy hybrydowej?
Poczuć się dobrze w biurze

57 proc. ankietowanych pracowników twierdzi, że przez pracę zdalną straciło więź ze współpracownikami, co negatywnie wpłynęło na ich efektywność, a 56 proc. z nich aktywnie szuka nowej pracy – wynika z badań1 przeprowadzonych przez HB Reavis. Co na to ich pracodawcy? Czy zyskujący na popularności model pracy hybrydowej jest rozwiązaniem problemów?

Opublikowany przez HB Reavis raport „Wellbeing 2.0: Co czeka świat pracy hybrydowej?” to druga po raporcie „Przyszłość pracy” analiza wpływu pandemii na zmianę modelu pracy i jej konsekwencje. Wnioski płynące z badania międzynarodowej grupy respondentów nie pozostawiają wątpliwości, że praca hybrydowa jest kompromisem, pieczętującym nową erę współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Podtrzymywanie więzi kluczem do wydajności

Ponad 40 proc. ankietowanych przyznało, że podczas pracy zadanej ich efektywność zmalała. Spośród wszystkich regionów objętych badaniem, to warszawianie najbardziej odczuli negatywne skutki tego modelu pracy. Stwierdziło to 50 proc. pytanych, mimo że 70 proc. z nich deklarowało, że dysponuje wydzieloną przestrzenią do pracy w domu. Przyczyną spadku wydajności okazał się brak możliwości pracy zespołowej i bezpośrednich kontaktów. Odpowiedziało tak 57 proc. badanych, którzy podkreślili, że spotkania zdalne pogarszają wyniki ich pracy , ale także ogólne samopoczucie.

Sygnał ostrzegawczy dla pracodawców

Wnioski z raportu są daleko idące – złe samopoczucie pracowników przekłada się także na ich zaangażowanie i lojalność wobec pracodawców. 62 proc. ankietowanych wątpi w swoje przywiązanie do obecnego pracodawcy, z uwagi na słabsze poczucie więzi z kolegami oraz niższą efektywność pracy. 37 proc. badanych odczuwa silną frustrację z powodu braku bezpośrednich kontaktów w biurze, a 56 proc. pytanych aktywnie szuka nowej pracy.

Zdania pracodawców podzielone

Opinia pracodawców na temat konsekwencji pracy zdalnej i potrzeb pracowników wynikających ze zmiany sposobu pracy jest spolaryzowana. 55 proc. pytanych jest zadowolona z wydajności pracowników po rozpoczęciu pandemii, 52 proc. ankietowanych jest usatysfakcjonowanych jakością pracy zespołów zdalnych, a aż 73 proc. uważa, że ich pracownicy czują silniejszą więź z firmą i kolegami w porównaniu z czasem sprzed pandemii. Są też pracodawcy, którzy widzą, że praca zdalna wiąże się z problemami, z którymi ich zespoły sobie trudno radzą. 29 proc. pracodawców zauważyło, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym została zaburzona. Jak więc ją odzyskać, kiedy wiadomo, że dawna „normalność” już nie wróci? Pomysłem wydaje się być praca hybrydowa.

Praca hybrydowa nie rozwiąże wszystkich problemów

Coraz więcej firm planuje lub już wybrało pracę hybrydową jako nowy model funkcjonowania firmy. Zakłada on podzielenie tygodnia roboczego zazwyczaj według zasady: trzy dni pracy z biura, dwa dni z domu. To elastyczne podejście z pewnością pomoże zażegnać kryzys, trzeba mieć jednak na uwadze, że praca hybrydowa nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, ponieważ różny jest charakter działalności firm, różni są także ich poszczególni pracownicy. Pogodzenie potrzeb wszystkich nie jest łatwe, co widać w liczbach – 19 proc. pracowników chce pracować jak najwięcej zdalnie, podczas gdy 48 proc. woli wrócić do biura i standardowego trybu pracy. 25 proc. ankietowanych uważa, że praca poza biurem będzie hamować ich rozwój zawodowy. 33 proc. pytanych deklaruje, że chce pracować w modelu hybrydowym lub nie ma jeszcze pewności. Z kolei 33 proc. pracodawców planuje w przyszłości wrócić do tradycyjnego modelu pracy z biura, a 38 proc. chce w dalszym ciągu pracować zdalnie jak najwięcej – co pokazuje, że nie będzie jednego, nowego modelu pracy. Rożne warianty pracy hybrydowej będą kompromisem pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Jak najlepiej wykorzystać potencjał pracy hybrydowej?

Pracodawcy stosując elastyczne rozwiązania muszą zdawać sobie sprawę z potrzeb swoich pracowników.

Jak wynika z raportu, poczucie więzi z firmą i współpracownikami to podstawowy czynnik wpływający na ogólne samopoczucie pracowników – 47 proc. ankietowanych jest zdania, że to dzięki temu czują się dobrze w pracy. Dla 41 proc. pytanych ma to związek z towarzyską stroną pracy biurowej – wspólnymi wyjściami na lunch czy pogaduszkami przy kawie. Relacje z ludźmi są ważne do tego stopnia, że 30 proc. badanych przyznało, że brak kontaktów zaburzył ich zdrowie psychiczne. Jak wynika z badania, 23 proc. pracodawców nie podjęło żadnych działań, aby zintensyfikować lub wzmocnić poczucie więzi między pracownikami. Dlatego planując zmianę modelu pracy na hybrydowy, firmy mogą zoptymalizować czas, który pracownicy spędzają wspólnie w biurze, umożliwiając intensywną pracę zespołową i odbudowując w ten sposób osłabione relacje.

Poczuć się dobrze w biurze

Dobra organizacja pracy to nie wszystko. Pielęgnowaniu relacji sprzyja dobrze zaprojektowana przestrzeń biurowa, podzielona na strefy, w których każdy może pracować tak, jak lubi – w różnej wielkości grupach lub indywidualnie, w przestrzeni mniej formalnej lub przy biurku. Dobre samopoczucie, czyli tzw. „wellbeing” poprawia efektywność pracy i cementuje poczucie przynależności pracowników do organizacji. Budowanie ekosystemu biznesowego to inwestycja na lata – przynosi wymierne korzyści w postaci poprawy wyników firmy i jej dalszego prężnego rozwoju.

Więcej wniosków z badania można znaleźć na https://hb.hbreavis.com/pl/wellbeing-whitepaper

1 Badanie zostało przeprowadzone latem 2021 r. w dwóch oddzielnych badaniach ankietowych, w grupach:

  • 172 pełnoetatowych pracowników

  • właścicieli firm, partnerów, dyrektorów i kierowników wyższego szczebla oraz zarządców budynków

materiał prasowy

Współpraca w modelu hybrydowym to niepisany obowiązek organizacji

Abramczyk Jakub

Osiągnęliśmy punkt zwrotny w postrzeganiu pracy hybrydowej – stała się ona nieodzownym elementem modelu współpracy. Aż 38% pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe hybrydowo – wynika z opracowania Microsoft z marca 2022 r. Według badań przeprowadzonych przez firmę Poly, aż sześć na dziesięć organizacji uważa, że straci pracowników, jeśli nie wdroży odpowiednich rozwiązań związanych z pracą hybrydową, jednak mniej niż połowa z nich jest w pełni przygotowana na przyjęcie tej strategii.

Ten model oferuje wiele możliwości ochrony i wspierania dobrego samopoczucia pracowników poprzez elastyczne godziny pracy oraz poprawę równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jednak spowodował on również zatarcie granic „tradycyjnego” czasu pracy. Brak konkretnych reguł w tym zakresie wpłynął na budowanie poczucia obowiązku u zatrudnionych, aby byli stale dostępni i pozostawali w okolicy komputera nawet po zakończeniu pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Poly obrazują, że prawie połowa respondentów jest zdania, że w ich firmie panuje niezdrowa kultura przepracowania. Dane firmy Microsoft wyraźnie wskazują na wydłużenie dnia pracy i wzrost liczby osób pracujących po godzinach. Przeciętny użytkownik Microsoft Teams spędził o 252% więcej czasu na spotkaniach online niż przed wybuchem pandemii. Organizacje powinny więc jasno określić swoje oczekiwania dotyczące etykiety komunikacji w hybrydowym świecie pracy, gdzie czas oraz miejsce coraz bardziej się zacierają i wciąż brakuje ugruntowanych norm kulturowych. Będzie się to wiązało z inwestycjami w narzędzia cyfrowe do planowania czasu pracy, jak również większego zwrócenia uwagi na kulturę, zaufanie i kooperację. Konieczne staje się stworzenie nowej etykiety współpracy, która zaspokoi potrzeby zarówno biurowych, jak i zdalnych pracowników.

Siedziba firmy stała się centrum współpracy, podczas gdy dom lub inna przestrzeń stanowi miejsce do pracy indywidualnej. W modelu hybrydowym pracownicy przychodzą do biura wyłącznie dla atmosfery, sposobności na czerpanie energii od kolegów i wymiany doświadczeń, a praca, przy której potrzebne jest skupienie – zostaje wykonana w samotności poza biurem. Z badania przeprowadzonego przez Steelcase, wynika, że cztery z pięciu najważniejszych priorytetów pracowników w miejscu pracy dotyczyły prywatności i miejsc do pracy indywidualnej. Badanie Instytutu Badawczego Genslera przeprowadzone na 2 300 pracownikach biurowych pokazuje podobną historię – 6 na 10 pracowników chciałoby mieć przypisane biurko w biurze. Przesłanie jest jasne: biura potrzebują różnorodnych przestrzeni, aby zaspokoić więcej potrzeb, niż początkowo zakładano. Otwarte miejsca do współpracy i komunikacji muszą współistnieć z zamkniętymi, spokojnymi obszarami do koncentracji.

Organizacje powinny ponownie ocenić, co oznacza „obecność” w miejscu pracy i zadbać o to, by pracownicy mieli do dyspozycji narzędzia cyfrowe, które pozwalają im efektywnie pracować i „pozostać w kontakcie” – co zyskuje na znaczeniu, kiedy wykonują swoje obowiązki zdalnie. Firmy muszą równoważyć aspekt „zawsze dostępny” w modelu hybrydowym, aby chronić zatrudnionych przed przepracowaniem. Ważne jest, aby działy kadr, IT i nieruchomości w firmie mogły ściślej ze sobą współpracować i mieć wspólną, holistyczną wizję hybrydowych rozwiązań – może to wymagać pewnego „przeorganizowania” biznesu. Kluczową decyzją, jaką należy podjąć przy wdrażaniu hybrydy, jest to, czy pracownicy będą wyposażeni w standardową technologię, co stworzy równe szanse, czy też będą mogli spersonalizować wykorzystywane rozwiązania technologiczne, aby dostosować ją do własnych preferencji.

Źródło: Poly.

Kiedy kończy się praca w domu a zaczyna życie w biurze?

Abramczyk Jakub

Prawie 3/4 (72%) polskich pracodawców twierdzi, że pandemia i wzrost liczby osób pracujących poza biurem spowodowały trudności przy rozwijaniu i utrzymaniu kultury pracy, a aż 38% rodzimych biznesów przyznaje, że wskaźnik rotacji pracowników był wyższy niż zazwyczaj – wynika z badania Poly „Recruit, Retain and Grow”. Więcej niż połowa respondentów z Polski (55%) zgadza się ze stwierdzeniem, że w czasach, gdy tak wiele osób pracuje w domu, biuro nie jest już wizytówką firmy, a to technologia i doświadczenie są na wagę złota.

Dlatego też ważniejsze niż kiedykolwiek staje się nastawienie pracodawców na realne potrzeby zatrudnionych, tak aby współpraca była satysfakcjonująca dla obydwu stron. Nie mniej ważna pozostaje kwestia zadbania o budowanie wyraźnych granic między czasem pracy a odpoczynkiem – z naszych badań wynika, że zachwianie równowagi w tym aspekcie może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji.

Pandemia zmusiła nas do mądrzejszego podejścia do sposobu wykorzystania przestrzeni i technologii, co świadczy o tym, że aż 64% pracodawców z Polski „podpisuje się” pod tym stwierdzeniem. Niektórzy z nich wprowadzili permanentne zmiany, jeśli chodzi o wspieranie hybrydowego i zdalnego modelu pracy – pozostali nadal eksperymentują z tymczasowymi lub nowymi zasadami współpracy. Te zmiany związane są z wyzwaniami takimi jak: ocena indywidualnych wyników, zrozumienie różnych stylów pracy i tworzenie nowej kultury organizacyjnej firmy. Oferowanie większej elastyczności w zakresie godzin pracy, miejsca wykonywania zadań czy benefitów wpływających na samopoczucie zatrudnionych ma za zadanie utrzymać dobre relacje na linii pracownik-pracodawca. Według wyników badania „Recruit, Retain and Grow”, ponad połowa respondentów (51%) twierdzi, że nieprzestrzeganie nowych standardów oraz brak określenia zasad współpracy hybrydowej mogą doprowadzić do utraty pracowników, a nawet braku perspektywy na przyciągnięcie nowych talentów.

Niewiele organizacji było przygotowanych na ogromną zmianę stylu pracy, jaką spowodowała pandemia. Jednak każdy, bez względu na rozmiar biznesu, musiał sprostać temu wyzwaniu, polegając przede wszystkim na technologii. Konieczne stało się zadbanie o odpowiednie wyposażenie pracowników bez znaczenia na miejsce wykonywania służbowych obowiązków. Aż 26% polskich pracodawców zadeklarowało, że zapewniło dodatek technologiczny dla swoich pracowników, a kolejne 25% przyznało zatrudnionym określony budżet, który mogli wydać na wybrane przez siebie technologie wspierające pracę hybrydową. Dzięki temu możliwy stał się elastyczny wybór lokalizacji wykonywania obowiązków służbowych bez utraty jakości czy wydajności pracy. Dodatkowo odpowiednie dobranie rozwiązań do potrzeb zatrudnionych zwiększyło ich komfort oraz miało wpływ na poziom satysfakcji.

Warto zauważyć, że aż 44% liderów z polskich firm uważa, że ich moralnym obowiązkiem jest chronienie pracowników przed nadmierną ilością pracy. Niestety w wyniku wprowadzenia dynamicznych zmian, na skutek których biuro firmy przestało być jedynym miejscem wykonywania służbowych zadań, a coraz częstszym zjawiskiem stało się wyrabianie nadgodzin. Aż 35% ankietowanych z Polski przyznaje, że zachęca pracowników, aby nie przeglądali służbowych maili poza godzinami pracy i robili regularne przerwy, a 12% wskazuje, że stosuje procedury, aby upewnić się, że zatrudnieni nie pracują przez długi czas (np. śledzenie czasu pracy). Niezdrowa kultura przepracowania obserwowana zazwyczaj podczas pracy zdalnej może prowadzić do zmniejszonej wydajności i efektywności, a także szybkiego wypalenia zawodowego. Dlatego właśnie budowanie kultury organizacji oraz ścisłe określenie zasad współpracy staje się kluczem do obopólnej satysfakcji i pozwala określić koniec czasu pracy w domu, na rzecz życia prywatnego w tej samej przestrzeni.

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w Poly.

Badanie Cisco: pracownicy twierdzą, że praca hybrydowa czyni ich szczęśliwszymi i bardziej wydajnymi

DeathtoStock_Wired3
Cisco prezentuje wyniki badania dotyczącego dobrostanu pracowników w modelu hybrydowym, ich oczekiwań związanych z tym modelem, obaw oraz kwestii gotowości organizacji do funkcjonowania w tym trybie.

Spis treści:
Praca hybrydowa poprawiła różne aspekty dobrego samopoczucia pracownikówStrategiczne i taktyczne wnioski dla organizacji, aby lepiej przygotować się na przyszłość pracy hybrydowej

Jak wynika z nowego globalnego badania Cisco, praca hybrydowa przyczyniła się do poprawy samopoczucia pracowników na całym świecie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wzrostu ich wydajności. Chociaż organizacje odniosły już z tego powodu korzyści, należy zrobić jeszcze więcej, aby zbudować kulturę integracji i w pełni wdrożyć hybrydowe modele pracy. Tylko wtedy możliwa będzie poprawa doświadczenia pracowników oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu ich gotowości.

Badanie Cisco „Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a Ty?” (tyt. oryg. „Employees are ready for hybrid work, are you?”) wykazało, że prawie połowa ankietowanych pracowników (46,8%) zauważa poprawę jakości swojej pracy. Podobna liczba (ok. 45%) uważa, że wzrosła także ich wydajność. Dodatkowo 66,8% twierdzi, że ich zadania mogą być obecnie wykonywane jednakowo dobrze zarówno zdalnie, jak i w biurze. Z badania przeprowadzonego wśród 28 000 pracowników z 27 krajów wynika jednak, że tylko niemal co czwarty z nich (23,4%) uważa, że jego firma jest „bardzo dobrze przygotowana” na hybrydową pracę w przyszłości. W Polsce tego samego zdania jest jedynie 18,9% zapytanych osób.

„Zarówno pracownicy, jak i firmy dostrzegają wymierne korzyści w zakresie kluczowych wskaźników – od poprawy ogólnego samopoczucia pracowników, po lepszą produktywność i wydajność pracy” — powiedziała Anupam Trehan, People & Communities Leader, Senior Director, People & Communities, Cisco APJC. „Niemniej jednak należy zrobić jeszcze więcej, aby w pełni wykorzystać możliwości przyszłości pracy hybrydowej, zwłaszcza w zakresie budowania kultury integracyjnej, opracowywania strategii zaangażowania pracowników oraz wdrażania infrastruktury technologicznej, która pozwoli organizacjom osiągnąć poziom gotowości pracowników”.

Praca hybrydowa poprawiła różne aspekty dobrego samopoczucia pracowników

W badaniu Cisco przeanalizowano wpływ pracy hybrydowej na pięć kategorii dobrego samopoczucia – emocjonalne, finansowe, psychiczne, fizyczne i społeczne – przy czym prawie 70% respondentów (67,6%) stwierdziło, że praca hybrydowa i zdalna poprawiły różne aspekty ich samopoczucia.

Czas spędzony poza biurem zwiększył równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w przypadku 59,7% pracowników z Polski, ze średnią ogólnego badania na poziomie 79% pracowników. Do tej poprawy przyczyniły się bardziej elastyczne harmonogramy pracy (59,5%) oraz znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie czasu dojazdu do pracy (59,3%). Ponad połowa osób (ok. 54%) zaoszczędziła co najmniej cztery godziny tygodniowo, pracując w domu, a prawie jedna piąta respondentów (19,7%) zyskała dodatkowo osiem lub więcej godzin tygodniowo.

Prawie połowa (49,8%) wskazała „czas spędzony z rodziną, przyjaciółmi i zwierzętami domowymi” jako najlepszy sposób na zagospodarowanie tego dodatkowego czasu. Znaczna część ankietowanych (64,3%) stwierdziła, że praca zdalna poprawiła relacje rodzinne, a 43,3% respondentów potwierdziło wzmocnienie relacji z przyjaciółmi.

42,9% respondentów uważa też, że dzięki pracy zdalnej poprawiła się ich sprawność fizyczna. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych z Polski (57%) ćwiczy więcej, gdy pracuje zdalnie, przy czym średnio jest to 125 dodatkowych sesji treningowych w ciągu roku. Podobna liczba (ok. 52%) twierdzi, że praca hybrydowa pozytywnie wpłynęła na ich nawyki żywieniowe.

Biorąc pod uwagę poprawę różnych aspektów dobrego samopoczucia, niemal 69% pracowników (68,7%) twierdzi, że możliwość pracy z dowolnego miejsca uczyniła ich szczęśliwszymi. Co ciekawe, średni wynik dla tego pytania na poziomie globalnym plasuje się na wyższym poziomie, aż 82,2%. Ponad połowa (55,2%) twierdzi, że praca hybrydowa przyczyniła się do obniżenia poziomu ich stresu. 34,8% uważa, że taki model jest bardziej relaksujący, a środowisko pracy mniej obciążające, podczas gdy nieco ponad 22% pracowników przypisuje mu zmniejszenie poziomu stresu dzięki większej elastyczności.

Nie wszyscy jednak zgłaszali pozytywne doświadczenia – ponad połowa (51,9%) uważała, że w przypadku pracy hybrydowej i zdalnej nasiliły się trudność związane z mikrozarządzaniem.

Strategiczne i taktyczne wnioski dla organizacji, aby lepiej przygotować się na przyszłość pracy hybrydowej 

Biorąc pod uwagę zalety płynące z pracy hybrydowej, badanie pokazuje, że ponad 61% respondentów z Polski chce z niej w przyszłości korzystać, łącząc pracę zdalną z pracą w biurze. 11% pragnie pracować w pełni zdalnie, a niemal jedna czwarta (24,4%) chce przebywać w biurze w pełnym wymiarze godzin.

Nie ma jednak pewności, w jaki sposób różne style pracy mogą wpłynąć na integrację i zaangażowanie zespołu. 46% respondentów twierdzi, że osoby pracujące w pełni zdalnie będą miały problemy z zaangażowaniem w relacje ze współpracownikami i firmą (45%), w porównaniu z osobami, które wykonują pracę zdalną i stacjonarną. Ponadto z badania wynika, że zaufanie będzie kluczowym elementem, którym organizacje będą musiały zarządzać – podczas gdy 66% respondentów uważa, że ich przełożony ufa, iż będą oni wydajni, pracując zdalnie, mniejsza liczba (47,9%) wierzy, że można zaufać ich kolegom w tej kwestii.

Wyniki te podkreślają potrzebę stworzenia kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu, która stanie na czele przyszłości pracy hybrydowej. 68,5% twierdzi, że ich firma musi przemyśleć swoją kulturę i sposób myślenia, aby praca hybrydowa była rzeczywiście integracyjna. Kluczowe zmiany mające na celu wsparcie hybrydowej siły roboczej, które pracownicy chcieliby widzieć, to większa elastyczność w określaniu godzin pracy (56,4%) oraz większy nacisk na dobre samopoczucie pracowników i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (50,6%).

Jednocześnie to technologia pozostanie kluczowym elementem umożliwiającym funkcjonowanie w przyszłości coraz bardziej zróżnicowanych i rozproszonych pracowników. Prawie sześciu na dziesięciu respondentów (55,2%) uważa, że regularne problemy z łącznością ograniczają karierę pracowników zdalnych. W związku z tym 80,6% twierdzi, że infrastruktura sieciowa jest niezbędna do bezproblemowej pracy w domu, ale tylko 62% zaznacza, że ich firma dysponuje obecnie odpowiednimi rozwiązaniami na tym polu (przy średnim globalnym wskaźniku na poziomie 67,9%).

Prawie trzy czwarte (73%) uważa również, że bezpieczeństwo cybernetyczne ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy hybrydowej, ale tylko 59% twierdzi, że ich organizacja dysponuje obecnie odpowiednimi możliwościami i protokołami. Zaledwie 56,8% uważa, że wszyscy pracownicy w ich firmie rozumieją zagrożenia cybernetyczne związane z pracą hybrydową, a 64,5% uważa, że liderzy biznesowi mają odpowiednią wiedzę i świadomość tych zagrożeń.

Raport stanowi podsumowanie wyników badania wśród pracowników etatowych (28 025 osób) w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Respondenci pochodzili z 27 rynków obejmujących wszystkie kontynenty poza Antarktydą, w tym m.in. z Polski, Włoch, Niderlandów, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Źródło: Cisco.

Firmy inwestują w kolejne cyfrowe narzędzia wspomagające pracę zdalną

DeathtoStock_Meticulous-09
Popularność pracy zdalnej i w systemie hybrydowym rośnie. Firmy inwestują w kolejne cyfrowe narzędzia wspomagające pracę zdalną.

Spis treści:
Produktywność w ramach pracy zdalnej
Kolejny etap cyfrowej transformacji

Wbrew obawom wielu pracodawców, system pracy hybrydowej z reguły nie wpływa negatywnie na produktywność zespołu. Przy tym w blisko 40% przypadków odnotowano wzrost efektywności1. W związku z rosnącym zaufaniem do home office, biznes chętnie kontynuuje proces cyfryzacji. Wpłynęła na to również stabilizacja rynkowa po okresie pandemii, która miała związek m.in. z uwolnieniem budżetów inwestycyjnych. Organizacje, które w obliczu lockdownu podjęły decyzję o doraźnej digitalizacji swoich zasobów, dziś chcą również efektywnie nimi zarządzać. Według danych Iron Mountain, zainteresowanie wdrożeniem cyfrowych repozytoriów danych wzrosło w ostatnich miesiącach o blisko 100%2.

Produktywność w ramach pracy zdalnej

Pomijając aspekt technologiczny, największą barierą przy wdrażaniu pracy zdalnej w okresie pandemii okazał się brak wystarczającego zaufania pracodawców do członków swojego zespołu. Managerowie obawiali się wówczas przede wszystkim niskiej skuteczności w pełni zdalnego zarządzania, ale także obniżenia efektywności pracowników. Badania rynkowe potwierdzają, że wybór preferowanego przez zespół modelu pracy miał częściej pozytywny wpływ na ich satysfakcję, a tym samym również poziom zaangażowania. Nawet 40% pracodawców deklaruje wzrost produktywności pracowników od czasu, gdy okoliczności wymusiły funkcjonowanie w nowych realiach3. Już w 2021 r., po kilkunastu miesiącach pandemicznych doświadczeń, aż 92% managerów oceniało pracę zdalną pozytywnie4. Nie oznacza to jednak końca wyzwań w tym obszarze.

Z mojego doświadczenia wynika, że zaufanie pracodawców do pracy zdalnej konsekwentnie rośnie. Ma to oczywiście związek z coraz dłuższym stażem funkcjonowania w tym modelu. Ostatnie miesiące pokazały, że nie warunkuje on mniejszego zaangażowania pracowników. Obawy managerów nie były jednak zupełnie bezzasadne. W firmach, które nie przykładały wcześniej wagi do kształtowania świadomej, innowacyjnej kultury organizacyjnej, przekonanie pracowników do nowych technologii często okazywało się kłopotliwe. Kluczem do rozwiązania tego problemu okazała się technologia. Nie chodzi bynajmniej o narzędzia do zdalnego kontrolowania czasu pracy, czy produktywności pracowników, które często przynosiły odwrotne skutki. Wymieniając czynniki, które w największym stopniu utrudniają pracę zdalną, pracownicy wskazują głównie brak zdalnego dostępu do dokumentów oraz narzędzi, tj. platform komunikacyjnych5. W związku z tym największe korzyści zapewniło firmom wdrożenie innowacyjnych, ale jednocześnie intuicyjnych rozwiązań umożliwiających sprawną współpracę podczas pracy zdalnej również tym pracownikom, którzy nie byli dotychczas otwarci na innowacje – mówi Tomasz Morawski, Senior Account Manager w Iron Mountain Polska.

Zwiększony kredyt zaufania wobec pracowników przyniósł z czasem pożądane efekty. Blisko 50% osób deklaruje, że brak bezpośredniego nadzoru wpłynął pozytywnie na szybkość realizacji zawodowych obowiązków6. Mimo to wciąż istnieje grono pracodawców, którzy patrzą na home office sceptycznie. Nowe oczekiwania na rynku pracy sprawią, że już wkrótce zmiana ich podejścia będzie koniecznością. Ponad połowa pracowników wykazuje dziś gotowość do odejścia z organizacji, która nie zapewni im oczekiwanej możliwości elastycznej pracy7.

Kolejny etap cyfrowej transformacji

Rosnące zaufanie do pracy zdalnej, a także coraz większa świadomość biznesu dotycząca nieuchronnej konieczności wdrożenia w przyszłości modelu hybrydowego sprawiają, że biznes wkracza w kolejną fazę cyfryzacji. W pandemii obserwowano lawinowy wzrost popytu na usługi digitalizacji dokumentów, które były dla większości firm doraźnym rozwiązaniem. Dziś biznes chce kontynuować cyfrową transformację, a w związku ze stopniową stabilizacją rynku po pandemii – w wielu przypadkach odmrożono budżety na inwestycje technologiczne.

Gdy zdalny dostęp do najważniejszych firmowych dokumentów okazał się koniecznością, zainteresowanie usługami cyfryzacji wzrosło na niespotykaną wcześniej skalę. Jednocześnie organizacje w zdecydowanej większości ograniczyły się do działań, które miały zagwarantować im ciągłość biznesową. Sceptycyzm wobec dalszych inwestycji technologicznych miał związek z niepewnością. Zarówno w obszarze finansowania kolejnych projektów, jak i rzeczywistej potrzeby ich wdrażania. W mojej opinii sytuacja, która zaskoczyła nas przed dwoma laty, dziś jest nową normalnością, co potwierdzają dane Iron Mountain. W pierwszym kwartale 2022 r. odnotowaliśmy 100% wzrost zainteresowania wdrożeniem cyfrowych repozytoriów danych, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku8. Jeśli digitalizacja danych była pierwszym krokiem na ścieżce cyfryzacji, implementacja narzędzi, taki jak eVault, stanowi naturalną kontynuację procesu. Poza nieograniczonym dostępem do cyfrowej dokumentacji bez potrzeby wizyty w biurze, repozytoria zapewniają również bezproblemowe zarządzanie danymi zgodnie z przyjętą polityką uprawnień. Czas potrzebny do znalezienia konkretnych informacji jest tym samym skrócony z kilkunastu minut do zaledwie kilkunastu sekund – podsumowuje Tomasz Morawski, Senior Account Manager w Iron Mountain Polska.

Samo przejście na dane w formacie cyfrowym nie jest w pełni efektywne. Aby uwolnić potencjał zgromadzonych informacji, należy również odpowiednio nimi zarządzać. Można spodziewać się, że przychylność pracowników do modelu hybrydowego, a także konsekwentne budowanie technologicznej kultury organizacyjnej doprowadzą do kolejnych inwestycji w obszarze innowacji. Wkraczając na ścieżkę cyfryzacji, nie należy zapominać jednak o podstawach, które odgrywają kluczową rolę w kontekście budowania efektywności pracowników zdalnych.

1 Reshaping productivity. A changed workplace after covid-19, Kyocera, 2022
2 Dane własne Iron Mountain
3 Reshaping productivity. A changed workplace after covid-19, Kyocera, 2022
4 Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników, Antal, 2021
5 Praca z domu czy z biura?, CBRE, 2021
6 Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii? ClickMeeting, 2021
7 Work Reimagined Employee Survey, EY, 2021
8 Dane własne Iron Mountain

Źródło: Iron Mountain.

Niemal 60% pracodawców uważa, że straci obecnych i potencjalnych pracowników, jeśli nie „rozgryzie” hybrydowego modelu pracy

Poly
Hybrydowy model pracy rozwija się w Polsce. Firma Poly (NYSE: POLY) opublikowała raport badający, w jaki sposób organizacje reagują na potrzeby pracowników w zakresie miejsca pracy.

Nowe badanie Poly „Recruit, Retain and Grow”, analizuje politykę pracy, kulturę i praktyki wellness przez pryzmat ponad 2500 globalnych decydentów biznesowych. Postpandemiczne postawy i oczekiwania podkreślone w badaniu pokazują, że pracownicy odwiedzają biuro trzy dni w tygodniu, przy czym najpopularniejszym dniem jest środa.

Spis treści:
Kluczowe wnioski z nowego badania firmy Poly
Strategia i równość są niedopasowane
Inne ważne punkty widzenia pracodawców
Równość i ewolucja – klucz do rekrutacji, zatrzymania i rozwoju w hybrydowej erze pracy
Wyrównywanie doświadczeń w biurze poprzez przeprojektowanie

„W firmie Poly uważamy, że możliwość stworzenia hybrydowego środowiska pracy nie jest ostatecznym celem, ale punktem wyjścia dla organizacji. Nasze najnowsze badania potwierdzają ten punkt widzenia” komentuje John Goodwin, Senior Vice President of Public Affairs w Poly. „Pracownicy są entuzjastami firm, które stosują holistyczne podejście do definiowania swojej kultury, oferują elastyczność w zakresie miejsca i sposobu pracy oraz zapewniają odpowiednie narzędzia, aby odnieść sukces.”

Kluczowe wnioski z nowego badania firmy Poly:

Rekrutacja oraz zatrzymanie pracowników stają się wyzwaniem: Ponad połowa (56%) wszystkich organizacji uważa, że jeśli nie zajmie się swoimi hybrydowymi procesami i planami pracy, zacznie tracić pracowników oraz nie będzie w stanie przyciągnąć nowych talentów. Szczególnie wyraźnie stało się to w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) aż 60%, w porównaniu do 55% w regionie EMEA i 53% w obu Amerykach. W skali globalnej organizacje już odczuły skutki tej sytuacji – 58% z nich odnotowało większą rotację pracowników od początku pandemii.

Pracownicy składający wypowiedzenia uznali, że główne powody odejścia są związane z podejściem pracodawcy do pracy hybrydowej:

Pracownicy znaleźli lepiej dopasowaną pracę (19%)
Zatrudnieni nie uzyskali oczekiwanej elastyczności pracy hybrydowej (16%)
Członkowie zespołów byli niezadowoleni ze sposobu, w jaki pracodawca traktował COVID (9%)

Strategia i równość są niedopasowane
Mniej niż połowa (48%) wszystkich organizacji jest w pełni gotowa do pracy hybrydowej, a 37% jest przygotowanych tylko w perspektywie krótkoterminowej. Kolejne 52% uważa, że model hybrydowy to tylko chwilowy epizod. Tymczasem po 24% pracodawców z obu Ameryk i regionu Azji, Australii i Pacyfiku oraz 17% pracodawców z regionu EMEA oczekuje od swoich pracowników powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin.

Inne ważne punkty widzenia pracodawców
Pracownicy powinni mieć prawo do wnioskowania o elastyczny czas pracy od pierwszego dnia pracy (80%)
Członkom zespołów narzuca się zasady dotyczące liczby dni, w których muszą być w biurze (84%)
Zatrudnieni przebywają w siedzibie firmy sporadycznie, więc zmniejszenie powierzchni biurowej jest kolejnym krokiem (22%)

Kultura panująca w organizacji ma ogromny wpływ na wydajnośc pracowników: Aż 72% badanych firm odnotowało wzrost produktywności w wyniku przejścia na pracę hybrydową, przy czym średnia globalna wynosi 27%. Jednak 62%, 61% i 56% organizacji w regionach APAC, EMEA i obu Ameryk uważa, że jeśli pracownicy nie przebywają w biurze, nie zbudują relacji potrzebnych do rozwoju ich kariery.

Inne kluczowe obawy dotyczyły m.in.:
Pracodawcy dostrzegają problem niezdrowej kultury przepracowania (49%)
Firmy nie podejmują działań, które zapobiegłyby poczuciu, że pracownicy muszą być zawsze w gotowości (51%)
Organizacje obawiają się, że praca zdalna sprawiła, iż tworzenie i utrzymywanie kultury pracy stało się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej (74%)

Równość i ewolucja – klucz do rekrutacji, zatrzymania i rozwoju w hybrydowej erze pracy

Według badań firmy Poly, technologia i doświadczenia są postrzegane przez większość firm jako wizytówki firmy, a nie tylko przestrzeń biurowa (64%). Mnożenie dostępnych przestrzeni pracy, a nie definiowanie, czy jest to przestrzeń wirtualna, zewnętrzna, zdalna czy hybrydowa, pomoże pracodawcom opracować solidną strategię pracy hybrydowej.

Wyrównywanie wirtualnych doświadczeń poprzez zapewnianie pracownikom równych spotkań
Przyszłościowe firmy w równym stopniu inwestują w oprogramowanie i urządzenia, przy czym aplikacje w chmurze i oprogramowanie do współpracy stanowią po 92%, a zestawy słuchawkowe, kamery i głośniki odpowiednio 89%, 86% i 83%.

Wyrównywanie doświadczeń w biurze poprzez przeprojektowanie
Aż 77% firm zmienia aranżację biura, wprowadzając więcej przestrzeni na planie otwartym, miejsc do współpracy, stref ciszy i miejsc do spotkań towarzyskich. Ostatecznie to pracownicy są najważniejsi dla pracodawcy i to oni będą w głównej mierze korzystać z tych przestrzeni.

 

Źródło: Poly.

W jaki sposób sprostać wyzwaniom pracy hybrydowej w usługach finansowych?

Poly
Nowy raport Poly przedstawia wyniki badania na temat odpowiedniej równowagi pomiędzy wirtualnymi a bezpośrednimi spotkaniami, które pomimo sytuacji pandemicznej nadal mają kluczowe znaczenie w budowaniu relacji z klientami w świecie usług finansowych.

Spis treści:
Podnieś poziom wirtualnego spotkania, aby móc swobodnie rozmawiać i poruszać nawet subtelne tematy
Zastosuj podejście „gdziekolwiek i kiedykolwiek” w kontekście spotkań online, aby uzyskać ekskluzywne wrażenia
Personalizuj doświadczenia klientów wśród pracowników centrów kontaktowych, dzięki technologii ukierunkowanej na człowieka

Poly (NYSE: POLY), globalna firma komunikacyjna, która za sprawą swoich urządzeń i technologii umożliwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i współpracę w czasie rzeczywistym bez względu na lokalizacje pracowników, ogłosiła wydanie nowego raportu „Praca hybrydowa w usługach finansowych: ryzyko czy szansa?”. Powstał on w celu podzielenia się wnioskami na temat optymalizacji relacji z klientami, współpracy między zespołami oraz zatrzymywania talentów w firmie w erze wirtualnej. Przeprowadzana analiza może pomóc firmom, działającym w branży usług finansowych oraz zachować elastyczność dzięki dostępnej technologii.

Nowy raport Poly obrazuje, jak zachować kulturę biznesową i relacje z klientami, oraz podkreśla trzy kluczowe wyzwania, na które firmy świadczące usługi finansowe muszą zwracać uwagę:

Podnieś poziom wirtualnego spotkania, aby móc swobodnie rozmawiać i poruszać nawet subtelne tematy

Branża usług finansowych bazuje na relacjach twarzą w twarz. Fuzje i przejęcia, o wysokiej stawce, często w równym stopniu zależą od subtelnych sygnałów emocjonalnych i mowy ciała. Zainwestuj w jakość wirtualnego spotkania, aby podnieść jakość obrazu, uchwycić więcej niewerbalnej komunikacji i przenieść miękkie umiejętności na ekran. „Profesjonalne urządzenia audio i wideo firmy Poly poprawiają wygląd, inteligentnie śledzą ruchy mówcy i wyciszają dźwięki z otoczenia podczas wygłaszania przemówienia” – powiedział Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe z firmy Poly.

Zastosuj podejście „gdziekolwiek i kiedykolwiek” w kontekście spotkań online, aby uzyskać ekskluzywne wrażenia

Wzmożona zmienność na rynkach finansowych zachwiała stabilnością portfeli klientów w czasie, gdy spotkania osobiste stały się niemal niemożliwe. Zarządzający majątkiem i doradcy finansowi – pragnąc odnowić kontakty przy jednoczesnym poszanowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego – dążą do zapewnienia większej dostępności pracowników w celu poprawy bezpieczeństwa majątkowego klientów. „Wirtualne spotkania powinny być pozbawione szumów z otoczenia a pracownik powinien być dobrze widziany, aby budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania oraz zapewnić komfort rozmówców w dowolnym miejscu. Technologia ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu tego celu” – dodał ekspert Poly.

Personalizuj doświadczenia klientów wśród pracowników centrów kontaktowych, dzięki technologii ukierunkowanej na człowieka

Inwestowanie w cyfrowe doświadczenia klienta jest niezbędne, zarówno dla podtrzymania ich lojalności, jak i zadbania o pracowników. Nowy model biznesowy musi zachować bezpośrednią, osobistą obsługę jako podstawowy czynnik wyróżniający, jednocześnie spełniając wymagania pracowników contact center dotyczące zapewnienia lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. „Zaleca się inwestowanie w oprogramowanie omnichannel w contact center oraz wysokiej klasy zestawy słuchawkowe i kamery, aby umożliwić agentom jakościową i wydajną pracę z dowolnego miejsca” – powiedział Jakub Abramczyk z firmy Poly.

Źródło: Poly.

Czy w dobie pracy hybrydowej wszyscy staliśmy się cyborgami?

W czasach, w których obecnie funkcjonujemy, wszyscy pracownicy są bioniczni. Jesteśmy wspomagani przez technologię praktycznie na każdym kroku – przez wsparcie w zdobywaniu wiedzy, zwiększenie produktywności czy komunikację w czasie rzeczywistym ze współpracownikami bez względu na ich lokalizację. Nawet jeśli technologia nie jest jeszcze fizycznie częścią naszego ciała, jesteśmy z nią coraz bardziej zżyci, a nasze codzienne działania są wspomagane przez aplikacje, programy czy słuchawki i zestawy do audio oraz wideokonferencji.

Należy zauważyć, że innowacyjne rozwiązania znacznie zwiększają możliwości w zakresie pracy hybrydowej, jednak nie wolno nam zaniedbywać takich kwestii jak kontakty międzyludzkie, bezpieczeństwo i prywatność, które będą miały duży wpływ na to, jak myślimy o technologii w miejscu pracy. Lockdown jeszcze bardziej zobrazował nie tylko wachlarz możliwości, które daje biznesowi wdrożenie rozwiązań technologicznych, ale również szereg korzyści.

Aż 91% globalnych organizacji wspiera obecnie pracę w domu, w porównaniu do 63% przed wybuchem epidemii – wynika z badania Nemertes Research. Firmy, które odpowiednio wcześniej wprowadziły systemy umożliwiające sprawną komunikację oraz rozwiązania chmurowe pozwalające na pracę z dowolnego miejsca były w zdecydowanie lepszym położeniu w dobie powszechnej pracy zdalnej wymuszonej sytuacją epidemiologiczną. Jednak warto zauważyć, że pracownicy szybko przyzwyczaili się do nowego modelu współpracy – na tyle, że wykonywanie służbowych obowiązków w starym modelu wyłącznie z siedziby firmy wydaje się już mniej atrakcyjna, szczególnie że przy wsparciu rozwiązań technologicznych możliwa jest realizacja zadań zawodowych bez straty dla biznesu.

Rozwój technologii umożliwił sprawną komunikację i znacznie zmniejszył bariery we współpracy, pozwalając na elastyczną oraz komfortową pracę. Firmy, które umocniły swoją pozycję na rynku, stworzyły sieć ludzi i technologii, które dzięki ścisłej kooperacji tworzą wartość dla klienta. W tym systemie lokalizacja nie jest już istotna, a na znaczeniu zyskują indywidualne talenty oraz zaangażowanie pracowników. Większa elastyczność w doborze miejsca pracy przyniosła pracownikom szereg korzyści. Z naszych badań wynika, że aż 34% pracowników biurowych w Polsce ceni sobie pracę z domu za znaczną oszczędność czasu na dojazdy, ten sam odsetek zatrudnionych (34%) wskazuje, że wykonywanie służbowych obowiązków poza siedzibą firmy przyczyniło się do mniejszego odczuwania stresu w związku z pracą.

Przedsiębiorcy powinni pogodzić się z faktem, że przyszłość to elastyczne środowisko pracy, które powinno zaspokajać potrzeby wszystkich członków zespołu. Zauważamy, jednak że w tym obszarze jest jeszcze dużo do zrobienia. Z badania „Poly Evolution of the Workplace” wynika, że pomimo rosnącej popularności pracy zdalnej i hybrydowej wiele firm nie zapewniło swoim pracownikom odpowiednich narzędzi. Nadal aż ⅕ (20%) respondentów z Polski nie została wyposażona w urządzenia do komfortowej pracy. Aplikacje w chmurze, oprogramowanie do współpracy, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do audio i wideokonferencji wpisały się już w podstawowe wyposażenie wszystkich zatrudnionych, dlatego warto zadbać, aby pracownicy posiadali rozwiązania do pracy, bez względu na miejsce jej wykonywania. Sposób, w jaki pracujemy – zmienił się na dobre, a hybrydowy model współpracy zostanie z nami na dłużej, co oznacza, że firmy muszą wyposażyć swoje miejsca pracy i pracowników jak najszybciej, jeśli chcą odnieść sukces.

Należy przyznać, że pandemia była „zapalnikiem” technologicznej rewolucji, w której większa część życia osobistego oraz zawodowego została przeniesiona do online ze względów bezpieczeństwa. Jednak musimy pamiętać, że pracownicy nie są maszynami. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie bezpośrednim znacznie uwypukliło potrzebę inwestowania w kulturowe i behawioralne elementy elastycznej pracy, które pozwalają zatrudnionym odnaleźć się w nowej normalności. Nowe technologie dają firmie wiele możliwości, jednak nie możemy zapominać, że jesteśmy tylko ludźmi, a rozwiązania IT same w sobie nie są panaceum. Jednak odpowiednio wykorzystywane mogą pomoc w utrzymaniu zadowolenia pracowników i kultury biznesu.

 

 

Autor: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w Poly.

Porównywarka finansowa technologicznie w hybrydowym modelu pracy

Jacek Ratajczak

Spółka Totalmoney.pl, jedna z największych polskich porównywarek finansowych, będąca częścią WP Holding, wprowadziła innowacyjne rozwiązanie z zakresu Work-Tech wspierające pracowników. Spółka, z pomocą aplikacji Zonifero, dostosowała pracę w swoich biurach do nowego hybrydowego modelu pracy.

Zonifero wsparło spółkę w zarządzaniu przestrzenią ponad 1750 m² biura we Wrocławiu. We wrześniu rozpoczęto także wdrożenie aplikacji w ramach Grupy WP w biurowcach w Gdańsku i nowej siedzibie w Warszawie. Rozwiązanie stało się narzędziem umożliwiającym sprawną pracę w modelu hybrydowym.

Z aplikacji codziennie korzysta ponad 300 pracowników, którzy z poziomu telefonu mogą zarezerwować biurko, salę konferencyjną, czy miejsce parkingowe. Co jest szczególnie istotne w momencie, kiedy część pracowników pracuje zdalnie z domów, a cześć w przestrzeni biurowej. Organizacja biurowego życia w modelu hybrydowym wymaga technologicznego wsparcia. Za sprawą aplikacji Zonifero pracownicy Totalmoney otrzymują bieżące powiadomienia, mają dostęp także do interaktywnej mapy przestrzeni biurowej, czy listy współpracowników.

– Wdrożyliśmy aplikację Zonifero ze względu na hybrydową pracę pracowników w dobie pandemii. Dzięki aplikacji, która generuje dzienny raport, wiemy, ilu pracowników codziennie pojawia się w biurze. Zoptymalizowaliśmy również wykorzystanie ponad 200 dostępnych biurek, a także miejsc parkingowych – mówi Daria Hudyma, Office Manager w Totalmoney.pl.

Dostęp do aplikacji pracownicy mają z poziomu swojego smartfonu, dzięki czemu w łatwy sposób mogą zarządzać swoją pracą, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa związane z pandemią.

– Stworzone przez nas rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania związane zarówno z kwestiami bezpieczeństwa, jak i zmianą modelu pracy ze stacjonarnej na hybrydową. Zonifero, nie tylko czyni pracę bezpieczniejszą, ale także zwiększa produktywność pracowników przy zachowaniu więzi społecznych i interakcji pomiędzy pracownikami. Dla wielu naszych klientów, w tym Totalmoney, bardzo ważne w dobie powszechnych cyberataków jest bezpieczeństwo aplikacji, a szczególnie danych w niej zawartych. Cieszymy, się, że spełniamy w tym względzie wymagania nawet najbardziej wymagających klientów – mówi Jacek Ratajczak, CEO Zonifero.

Autorzy rozwiązania wdrożonego przez Totalmoney.pl, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych zajmujących się obszarem Work-Tech i Prop-Tech w Polsce. Wśród klientów Zonifero znajdują się liderzy rynku nieruchomości komercyjnych, klienci z branży FMCG oraz wydawcy ogólnopolskich mediów. Startup zrealizował także wdrożenia w Singapurze, na Węgrzech oraz we Francji. Na jesieni 2021 spółka planuje kampanię crowdfundingową szukając inwestorów. Firma jest spółką zależną notowanej na NewConnect technologicznej grupy kapitałowej TenderHut.

artykuł ekspercki / materiał prasowy

3 najważniejsze prognozy dotyczące sposobów pracy w firmach na rok 2022

Poly
Długo oczekiwany powrót do „normalności” nie musi być związany z powielaniem starych nawyków. Praca hybrydowa pozostanie z nami na stałe, jednak nowy rok przyniesie nieodwracalne zmiany nie tylko w sposobie postrzegania, ale również wykonywania służbowych obowiązków.

Spis treści:
Prognoza 1 – Koniec z pracą w stałych godzinach
Prognoza 2 – Polimorficzne biura wyposażone w odpowiednie narzędzia
Prognoza 3 – Równość: nowy imperatyw

Sytuacja epidemiologiczna wywarła na firmach konieczność umożliwienia pracy zdalnej, wszędzie tam, gdzie tylko było to możliwe, oraz zweryfikowania zaangażowania pracowników w nowym modelu współpracy. Należy jednak zwrócić uwagę, że siła napędowa do wdrażania zmian zostanie równomiernie podzielona między pracodawców a pracowników w nadchodzącym roku. Firmy, które chcą utrzymać swoją pozycję na rynku, będą musiały zrozumieć i przyjąć tę fundamentalną zmianę, aby znaleźć równowagę między technologią i transformacją modelu współpracy.

Prognoza 1 – Koniec z pracą w stałych godzinach

Podobnie jak „dżin” uwolniony z lampy pracownicy, którzy poznali zalety pracy w modelu hybrydowym, nie mają ochoty wracać do korporacyjnego życia na pełny etat. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Poly, aż 80% pracowników z Europy i Bliskiego Wschodu woli pracować przez kilka dni w tygodniu z domu. Powodem jest duża potrzeba elastyczności oraz „wielka rezygnacja” zatrudnionych, w związku z tym mają oni więcej możliwości wyboru sposobu i miejsca pracy.
„Pracownicy potrzebują zachowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz większej elastyczności, aby móc iść do dentysty, wziąć udział w szkolnym przedstawieniu lub zamienić dni pracy, czy spotkać się ze starym przyjacielem w dogodnych dla siebie godzinach. Zamiast być zasobem, który wymaga zarządzania, pracownicy przyjęli rolę klienta: wiedzą, czego chcą, kiedy i jak oraz otwarcie o tym mówią. Jeżeli firma zignoruje ich głos, poszukają nowego miejsca pracy” – mówi Paul Clark, Senior Vicepresident w Poly na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Prognoza 2 – Polimorficzne biura wyposażone w odpowiednie narzędzia

Biura nie będą już fizycznymi przestrzeniami z przypisanymi pracownikom biurkami. Przyszłe miejsca pracy będą ekosystemami przestrzeni i pomieszczeń, które odpowiadają nawykom oraz potrzebom różnych osób. Członkowie zespołów nie będą już przychodzić do biura dlatego, że muszą, a dlatego, że chcą. Konieczność zapewnienia możliwie najlepszych doświadczeń z pracy doprowadzi do znaczących zmian w projektowaniu pomieszczeń i inwestycjach w urządzenia oraz technologie do współpracy w budynkach biurowych.

„Organizacje, które nie będą wspierać elastycznego miejsca pracy w 2022 r., będą miały trudności z umacnianiem kultury współpracy. Podczas pandemii, zmniejszenie częstotliwości fizycznych spotkań członków zespołu stworzyło konieczność kreatywnego i innowacyjnego podejścia do kontaktu między współpracownikami. Nieformalne pogawędki lub nieplanowane spotkania przy ekspresie nie były możliwe w czasie pracy zdalnej, a przecież takie momenty przyczyniają się do wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów. Sprawna komunikacja oraz płynna współpraca jest niezbędna dla komfortu i poczucia przynależności pracowników – warto również zauważyć, że związek pomiędzy ich dobrym samopoczuciem a wynikami biznesowymi jest znaczący” – dodaje Clark.

Prognoza 3 – Równość: nowy imperatyw

W czasie pandemii głównym priorytetem biznesu było utrzymanie ciągłości procesów, a firmy musiały przyjąć filozofię opartą na możliwości wyboru. Sytuacja, w której członkowie zespołów mogą samodzielnie podejmować decyzje związane z organizacją pracy, jest doskonałym czynnikiem wyrównującym i katalizatorem produktywnej współpracy. Takie podejście stanowi doskonałą okazję dla firmy, aby lepiej zrozumieć, czego pracownicy oczekują od pracy. Ostatnie badania Uniwersytetu Stanforda pokazują, że ponad 40% zatrudnionych aktywnie szukałoby nowego miejsca pracy, gdyby ich pracodawcy nie oferowali modelu hybrydowego.

„Głównym wyzwaniem związanym z elastyczną, hybrydową pracą jest zapewnienie wszystkim równych szans. Wyrazistość i jakość obrazu oraz dźwięku są niezbędne do lepszej współpracy między zespołami. Bez względu na to, gdzie ludzie zdecydują się (lub będą musieli) pracować – będą oczekiwać wsparcia ze strony urządzeń i technologii. Dostęp do narzędzi umożliwiających komunikację jest kluczem do zapewnienia wszystkim pracownikom tych samych informacji w tym samym czasie i uniknięcia stronniczości” – komentuje Clark.

Źródło: Poly.

Hybrydowy model pracy zakróluje na polskim rynku?

alexander-pemberton-95212-unsplash
Hybrydowy model pracy zyskuje w Polsce coraz większe uznanie zarówno w oczach pracowników, jak i pracodawców.

Polacy przeszli już próbę pracy zdalnej. Lockdown pozwolił zweryfikować, czy stacjonarne biurka pracy są potrzebne wszystkim pracownikom. Okazuje się, że obecnie najlepiej sprawdza się hybrydowy model pracy. Pracownicy wykonują część obowiązków z domowego zacisza, a część w stacjonarnym biurze. Takie rozwiązanie niweluje główną wadę pracy zdalnej, czyli zupełny brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracodawcami a pracownikami.