Dekpol Budownictwo z inwestycją dla Policji w Poznaniu

Wizualizacja Laboratorium Kryminalistyczne w Poznaniu
Centralne Biuro oraz laboratorium kryminalistyczne to nowe inwestycje, które pomorska firma Dekpol Budownictwo zrealizuje dla poznańskiej policji.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstaje przy ulicy Taborowej, gdzie
w przeszłości znajdowały się koszary Wojsk Taborowych 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Celem realizacji jest przebudowa znajdującego się tam zabytkowego obiektu, rozbudowanie go i dostosowanie do pracy policjantów. Budynek będzie miał ok. 3,5 tysiąca mkw całkowitej powierzchni. Inwestycja powinna zostać ukończona za około 9 miesięcy.

– To wymagający projekt, ponieważ pracujemy na historycznym budynku, który potrzebuje szczególnego traktowania i zabezpieczenia – mówi Mariusz Niewiadomski Dyrektor Operacyjny z Dekpol Budownictwo. – Mamy jednak doświadczenie w tego typu realizacjach i dokładamy starań, by zadbać o najmniejszy szczegół. Prace rozpoczęliśmy od drobiazgowego demontażu elementów wewnętrznych: instalacji, stolarki i okładziny, jak i zewnętrznych, w tym zadaszenia i elewacji. Następnie przystąpimy do realizacji nowych części.

CERES Management Services: rola property managera w budowie i utrzymaniu wartości nieruchomości

Wojciech Zawierucha - CERES
Nieruchomość komercyjna to złożony ekosystem, na którego wpływ wywiera wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a sam budynek silnie oddziałuje na otoczenie, determinując między innymi przepływ osób, a co za tym idzie wpływa na kształt ciągów komunikacyjnych w całej lokalizacji.

Sercem każdego nowoczesnego projektu jest zaawansowany Building Management System, który nadzoruje pracę budynku, w tym pomaga kontrolować bilans energetyczny nieruchomości i dba o zadaną jakość jej środowiska wewnętrznego. Jaka jest obecnie rola Property Managera? Czy sprowadza się głównie do nadzoru nad działaniem systemu BMS i reagowaniu na wskazane nieprawidłowości? Opinią dzieli się Wojciech Zawierucha, Dyrektor Operacyjny w firmie CERES Management Services, która zarządza obecnie nieruchomościami komercyjnymi o łącznej powierzchni wynajmowalnej około 250 000 m kw., zlokalizowanymi w Polsce, Bułgarii i w Rumunii.

Zakres działania Property Managera z punktu widzenia zarówno właściciela budynku, jak i najemcy jest znacznie szerszy niż tylko techniczne utrzymanie projektu i nadzór nad budynkowymi systemami, choć należy podkreślić znaczną i ciągle rosnącą rolę automatyzacji. Zaawansowane systemy BMS pozwalają na skuteczny, zintegrowany nadzór między innymi nad oświetleniem, systemami ogrzewania, klimatyzacji czy odzysku wody szarej, a co za tym idzie pozwalają skutecznie kontrolować bilans energetyczny budynku. Możliwość monitorowania i precyzyjnej regulacji zużycia energii przez poszczególne instalacje w czasie rzeczywistym wprost wpływa na koszty eksploatacyjne, co w obecnej dobie ma zasadnicze znaczenie dla każdego właściciela i użytkownika nieruchomości.

Property Manager odpowiada za cały wachlarz działań pośrednio lub bezpośrednio przekładających się na wartość budynku dla użytkowników i właścicieli nieruchomości, w tym:

  • zarządza finansami, co obejmuje między innymi optymalizację przepływów pieniężnych generowanych przez projekty,
  • reprezentuje właścicieli w relacjach z najemcami, zwłaszcza w kontekście odpowiadania na ich indywidualne potrzeby,
  • reprezentuje właścicieli w rozmowach z regulatorem rynku bądź innymi stronami,
  • dba o kwestie związane z rozliczeniami, w tym podatkowymi czy ubezpieczeniowymi,
  • zarządza umowami najmu, koordynuje ich negocjacje lub renegocjacje,
  • zarządza projektami budowlanymi, w tym wykończeniowymi czy renowacji powierzchni oraz odpowiada za przygotowywanie i rozliczanie budżetów takich projektów,
  • odpowiada za wypełnienie wszystkich wymogów narzuconych przez regulatora: od technicznych po finansowe,
  • dba o marketing i komunikację projektu, co ma duże znaczenie w przypadku między innymi projektów wrażliwych społecznie lub centrów handlowych.

Jako CERES Management Services zarządzamy obiektami w regionie Europy Środkowej i Południowej, dostarczając właścicielom wysoką wartość dodaną również w przypadku projektów mniej oczywistych: często doradzamy i odpowiadamy za kompleksowe repozycjonowanie starszych budynków, co nierzadko obejmuje ich przebudowę lub rozbudowę rekomercjalizację i marketingowe repozycjonowanie. CERES jest odpowiedzialny między innymi za przebudowę kompleksu Radisson w Bukareszcie, jak również za realizację projektów rozbudowy i przebudowy obiektów handlowych, biurowych i magazynowych w stolicy Bułgarii, Sofii. W Polsce odpowiada między innymi za kompleksowe zarządzanie jednym z największych kompleksów biurowych na południu kraju: Bonarka 4 Business, który zlokalizowany jest w Krakowie, w tym za koordynację projektów modernizacji budynków oraz realizację Planu Zrównoważonego Zarzadzania Nieruchomością, który jest wdrażany od 2020 roku.

Reasumując: rola Property Managera wykracza daleko poza mury nieruchomości i obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania inwestycji. W zależności od projektu może rozpocząć się od doradztwa na etapie planowania projektu, poprzez zaangażowanie w różnym stopniu w jego realizację , komercjalizację, aż po bieżące dbanie o wartość nieruchomości oraz kompleksowe zarządzanie jej finansami. Zadaniem dla sprawnego zarządcy jest zapewnienie, że nieruchomość wygeneruje określoną wartość dla wszystkich zaangażowanych w projekt interesariuszy.

Źródło: Ceres Management Services (Ceres).

Najbardziej zamożni ludzie inwestują w nieruchomości

biznesman
Według najnowszego badania Knight Frank przeprowadzonego na potrzeby raportu Wealth Report: Outlook 2023, cztery na dziesięć osób o bardzo wysokich dochodach, których majątek przekracza 30 milionów USD (Ultra-High Net Worth Individuals, UHNWI) zwiększyło go w 2022 r., pomimo roku określanego jako trwały kryzys („permacrisis”). Przyczyniły się do tego inwestycje w nieruchomości, transakcje walutowe, wyczucie rynku i, po raz pierwszy od ponad dekady, zwroty z lokat.

Rezultaty z corocznej ankiety Knight Frank, przeprowadzanej wśród ponad 500 instytucji private banking oraz doradców finansowych w listopadzie 2022 r., w połączeniu z konsultacjami z ekspertami z branży nieruchomości, pokazują, że osoby, których majątek zmniejszył się, jako przyczyny wskazywali wahania na rynkach akcji oraz zmiany stóp procentowych. Przeszkody dla jednych mogą jednak stwarzać możliwości dla innych. Badanie wykazało jednocześnie, że ponad dwie trzecie respondentów spodziewa się w 2023 roku nieznacznego wzrostu majątku ich klientów (47%) lub nawet znaczącego (21%). Jako najważniejsze źródła pomnażania tych majątków wskazano nieruchomości (46%), technologie (33%) i rynki akcji (28%).

Flora Harley, Partner, Dział Badań Rynku Nieruchomości Mieszkaniowych w Knight Frank powiedziała: „Nieruchomości były wskazane przez 46% respondentów ankiety Knight Frank jako najlepsza opcja inwestycyjna, między innymi ze względu na możliwość zabezpieczenia się przed inflacją, a także z uwagi na korzyści płynące z dywersyfikacji portfela. Ponadto, inwestując bezpośrednio inwestorzy zyskują większą kontrolę nad aktywami oraz mają możliwość znalezienia okazji cenowych. Jeden na dziesięciu respondentów wskazał, że klienci szukają właśnie tzw. distressed assets. Tendencja ta nie ogranicza się tylko do nieruchomości – akcje i sektor technologii były wskazywane przez około jedną trzecią naszych respondentów jako źródła bogacenia się. Na pytanie, jakie są największe zagrożenia dla pomnażania majątków przez najbogatszych, należących do grupy UHNWI w 2023 r., ankieta wykazała, że mogą to być inflacja (67%), stopy procentowe (59%) oraz ryzyko polityczne/geopolityczne (53%).”

Liam Bailey, global head of research w Knight Frank dodał: “Z uwagi na to, że 68% ankietowanych sklasyfikowanych jako UHNWI spodziewa się zwiększenia ich majątku w 2023 r., przewidujemy zmianę strategii portfela. Warto tutaj wspomnieć, że poszukiwanie okazji cenowych w sektorze nieruchomości odgrywa znacznie większą rolę niż w ostatnich latach. Presja na obniżanie cen nieruchomości, spowodowana wyższymi stopami procentowymi, stworzyła okno dla prywatnego kapitału – zwłaszcza, że wkraczamy w nową fazę rynku z historycznie niskimi zasobami zarówno na rynkach mieszkaniowych jak i komercyjnych.”

Najważniejsze wnioski z ankiety:

1. Jedna trzecia światowego majątku jest alokowana w drugim i trzecim domu, które należą do grupy najzamożniejszych (UHNWI). Ponad jedna czwarta nieruchomości jest zlokalizowana poza krajem ich rezydencji. Najbogatsi na Bliskim Wschodzie mają tych nieruchomości najwięcej (41%).
2. Przeciętnie milioner typu UHNWI jest właścicielem 4,2 domu. W Azji mają tych domów po pięć domów. Pokazuje to niezachwianą atrakcyjność sektora nieruchomości mieszkaniowych.
3. Wyższe stopy procentowe ograniczą popyt na nieruchomości mieszkaniowe w 2023 r. W tym roku około 15% grupy UHNWI chce kupić taką nieruchomość mieszkaniową, w porównaniu z 21% w badaniu z poprzedniego roku. Apetyt jest największy wśród milionerów z Bliskiego Wschodu.
4. Inwestorzy najchętniej lokują kapitał w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Pierwszą piątkę zamykają Australia i Francja.
5. Nieruchomości uznano za najlepszą opcję inwestycyjną zarówno dla bezpośrednich, jak i pośrednich inwestycji. Jeden na pięciu milionerów z grupy UHNWI planuje bezpośrednio zainwestować w 2023 r., a 13% szuka możliwości pośrednich inwestycji.
6. Sektor opieki zdrowotnej, magazynowy i biurowy są wskazane jako najlepsze do inwestowania przez grupę najzamożniejszych w 2023 r. Sektor najmu instytucjonalnego (PRS) oraz hotelowy uzupełniają pierwszą piątkę. Około jedna trzecia respondentów jest zainteresowana zainwestowaniem w każdy z pięciu największych sektorów w 2023 r.
7. Źródło energii (57%), możliwość renowacji (33%) i użyte materiały wraz z ich śladem węglowym (30%) są coraz częściej brane pod uwagę przez najzamożniejszych klientów przy zakupie nieruchomości inwestycyjnej.
8. Wśród inwestycji alternatywnych sztuka pozostanie najbardziej pożądaną. 59% najbogatszych należących do grupy UHNWI prawdopodobnie wybierze właśnie ten segment. Zegarki zajmują drugie miejsce, wskazane przez 46% ankietowanych, a następnie wino z 39% zainteresowaniem.

Źródło: Knight Frank.

W Kępnie powstaje nowa nieruchomość komercyjna – Pasaż Kępiński startuje z budową, a równocześnie domyka proces komercjalizacji

Pasaż Kępiński_RefieldW Kępnie powstaje nowa nieruchomość komercyjna – Pasaż Kępiński startuje z budową, a równocześnie domyka proces komercjalizacji.

Rozpoczęła się budowa Pasażu Kępińskiego – nowego i jak dotychczas największego parku handlowego z portfela firmy Refield. Na starcie realizacji projekt jest wynajęty w 90 proc. Klienci zrobią pierwsze zakupy w obiekcie w listopadzie 2023 roku.
Pasaż Kępiński będzie miał około 10 tys. mkw. powierzchni handlowej oraz 375 miejsc parkingowych. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma PHU GRA-MAR Joanna Woźniak.
Ofertę handlową Pasażu Kępińskiego będą tworzyć m.in.: pierwszy w mieście i okolicy Lidl, Martes Sport, Rossmann, Pepco, Dealz, Neonet, marki z grupy LPP: Sinsay, Cropp, House, a także CCC, Big Star i KiK.

– Wynajęliśmy już 90 proc. powierzchni i finalizujemy ostatnie umowy z kolejnymi znanymi sieciowymi markami. Pasaż Kępiński powstaje w doskonałej lokalizacji. Będzie największym i najatrakcyjniejszym obiektem handlowym w rejonie Kępna i okolic, dlatego nie dziwi ogromne zainteresowanie, jakim cieszy się wśród najemców – podkreśla Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu Refield.

Colliers: Potrzeba lokalności kształtuje rynek handlowy

Chrusciel_Magdalena_Colliers
Po oddaniu ponad 319 tys. mkw. GLA powierzchni, całkowita podaż w sektorze centrów handlowych na koniec 2022 roku wyniosła ponad 12,7 mln mkw. GLA
, a nasycenie powierzchnią osiągnęło 327 mkw. na 1 000 mieszkańców. Rok 2022 zapamiętany zostanie jako rok licznych wyzwań dla branży handlowej. Wojna w Ukrainie, wzrost cen surowców oraz wysoka inflacja miały znaczący wpływ na zmniejszenie wydatków Polaków na zakupy oraz usługi, a co za tym idzie, również na kondycję firm handlowych. Z drugiej jednak strony wielu deweloperów oraz sieci handlowe sprostało tym wyzwaniom i z sukcesem dostosowało się do nowych warunków.

Spis treści:
Podaż w małych miastach górą
Debiuty i wyjścia z rynku
Nowe koncepty
E-commerce podbija rynek
Ponad 13 mln mkw. w 2023?
Kolejne wyzwanie

Podaż w małych miastach górą

W 2022 roku oddano do użytku 27 obiektów handlowych, a 10 rozbudowano, przy czym ponad 60% nowo oddanej powierzchni handlowej powstało w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Do największych otwarć zaliczyć należy parki handlowe: Karuzela Kołobrzeg (30 tys. mkw.) oraz dwa obiekty Atut w Krakowie – przy ulicach Bunscha (25 tys. mkw.) i Galicyjskiej (23 tys. mkw.).

– Mniejsze ośrodki miejskie wciąż cieszą się zainteresowaniem deweloperów, którzy lokują tam swoje inwestycje handlowe. Parki handlowe i centra zakupowe budowane w małych miastach, umożliwiające korzystanie z usług, handlu i gastronomii w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, są wciąż atrakcyjne dla ich mieszkańców i pozwalają na realizację wszystkich podstawowych potrzeb w jednym miejscu – mówi Magdalena Chruściel, Dyrektor w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.

Na dostępną podaż powierzchni handlowej wciąż wpływają losy obiektów, w których głównym najemcą były hipermarkety brytyjskiej sieci Tesco. W 2022 roku w efekcie przebudowy dawnych hipermarketów powstały trzy parki handlowe: Aniołów Park w Częstochowie (17,5 tys. mkw.), Karuzela Puławy (14 tys. mkw.) oraz Cuprum Park w Lubinie (13 tys. mkw.), a także sklepy DIY Castorama w Stalowej Woli oraz Leroy Merlin w Warszawie. Z kolei dawne Tesco w Szczecinie przeznaczono na cele magazynowe.

Debiuty i wyjścia z rynku

W 2022 roku na polskim rynku zadebiutowało 12 marek, a w wśród nich odzieżowa sieć Outhorn, która w marcu uruchomiła pierwszy sklep stacjonarny w CH Focus w Budgoszczy, sieć drogerii DM Drogerie Markt, marki perfumeryjne (Aromas Artesanales, Diptyque, Jo Malone), odzieżowe (Philipp Plein, Gudi Home, Jott), a także firma jubilerska Lovisa. W Zgorzelcu, Wrocławiu oraz Warszawie otwarto lokale ukraińskiej sieci Lviv Croissants.

– W 2023 roku możemy spodziewać się kolejnych debiutów ukraińskich marek, a te działające już w Polsce będą prowadzić ekspansję. Ich aktywność będzie widoczna w wielu sektorach, w tym w gastronomii, modzie czy usługach – mówi Wojciech Wojtowicz, Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

W konsekwencji wojny w Ukrainie z polskiego rynku zniknęły marki z kapitałem rosyjskim. Sankcjami objęta została sieć sklepów Go Sport, w efekcie czego złożyła wniosek o upadłość, a syndyk masy upadłościowej wybrał na początku 2023 roku ofertę brytyjskiego funduszu Frasers Group. O zakończeniu działalności poinformowała również sieć dyskontów Mere.

Z Polski wycofały się też sieci Orsay oraz Sfera, a wniosek o upadłość złożyła sieć TXM Textil Market. W grudniu zamknięty został jedyny salon marki Hollister w Polsce, zlokalizowany w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów.

Nowe koncepty

W ubiegłym roku przybyło również sklepów typu pop-up, czyli tymczasowych sklepów ze zmieniającą się lokalizacją. W centrach handlowych otworzyły je m.in. UNIQLO, Kapsula, Miloo Home, Diptyque, „Vogue Polska”, Wydawnictwo Osnova, DVBLS, Prysznic Modowy oraz Tchibo, poza nimi – marka Yes (w sezonie letnim w Gdyni).

– Na kierunek rozwoju rynku handlowego w Polsce duży wpływ ma wpomiany trend, którego ideą jest zapokajanie swoich potrzeb w pobliżu miejsca zamieszkania. Dostrzegły go także działające sieci i aby odpowiedzieć na oczekiwania klientów, opracowały koncepty dedykowane mniejszym ośrodkom. I tak w sierpniu w warszawskiej dzielnicy Ursus otworzył się pierwszy sklep Castorama w formacie Express o powierzchni do 500 mkw. Odnotować należy także powstanie nowych konceptów znanych marek sieci spożywczych, np. Lewiatan w chwilę czy Biedronka ultra mini. Z kolei sieć Żabka ogłosiła również koncept placówek typu drive, przeznaczonych dla kierowców samochodów – mówi Wojciech Wojtowicz.

E-commerce podbija rynek

W 2022 roku odnotowano kolejny wzrost udziału sprzedaży e-commerce w handlu detalicznym. Zgodnie z danymi GUS, wahał się on między 8,4% w lipcu do 11,9% w listopadzie, a wejście w życie dyrektywy Omnibus – cyfrowej oraz towarowej – uregulowało informacje o cenach produktów i zmieniło zasady dotyczące rękojmi oraz gwarancji konsumenckiej.

– Rozwój e-commerce w 2022 roku wiązał się również ze wzrostem liczby automatów paczkowych. Najwięcej lokalizacji mają spółki InPost (blisko 20 tysięcy paczkomatów) i Allegro (ok. 3 tysiące urządzeń). Co ciekawe, oprócz wolnostojących automatów paczkowych coraz częściej możemy spotkać te lokowane w budynkach – zarówno w lokalach dostępnych z ulicy, jak i w centrach handlowych. To efekt dążenia sprzedawców do zaspokajenia oczekiwań klientów. Dziś liczy się bowiem szybkość dostaw. Allegro poszło o krok dalej i wprowadziło dostawy tego samego dnia do automatów paczkowych – zaznacza Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Usługi szybkiej sprzedaży i dostawy w mniej niż 30 minut funkcjonują także na rynku spożywczym. W 2022 roku na rynku q-commerce odnotowano start usługi Barbora Express, a właściciel sieci sklepów Żabka uruchomił sklep e-grocery Delio.

– Należy jednak zaznaczyć, że w 2023 roku w sektorze e-commerce ważnym aspektem będzie wpływ procesów dostaw i zwrotów na środowisko oraz rosnąca świadomość konsumentów w tej kwestii. Spodziewany jest dalszy wzrost udziału technologii w dostarczaniu klientom najwyższej jakości usług – dodaje Dominika Jędrak.

Ponad 13 mln mkw. w 2023?

W budowie lub w trakcie prac modernizacyjnych znajduje się obecnie ok. 280 tys. mkw. GLA., z czego ok. 60 proc. powierzchni stanowią parki handlowe w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Wśród największych, których otwarcie planowane jest w 2023 roku, wymienić można Bawełniankę w Bełchatowie oraz Fort Wola w Warszawie (oba po ok. 23 tys. mkw.).

Na rynku pojawią się także kolejne nieruchomości typu mixed-use. W pierwszej połowie tego roku otwarta ma zostać przestrzeń Food Hall Montownia w projekcie wielofunkcyjnym Doki na terenie Młodego Miasta w Gdańsku. W Gdyni trwa budowa kompleksu Gdynia Waterfront, natomiast w Łodzi realizowane są projekty takie, jak Fuzja oraz Widzewska Manufaktura. W Warszawie w dzielnicy Praga-Północ zapowiedziano zaś inwestycję Drucianka Campus dewelopera Liebrecht & wooD.

Kolejne wyzwanie

Po dwóch latach zmagań rynku handlowego z efektami pandemii COVID-19, wzrostami kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów w 2023 roku dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na poziom opłat eksploatacyjnych i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest zatwierdzony plan wzrostu stawek płacy minimalnej w Polsce.

Jednocześnie wzrost cen energii może zwiększyć znaczenie efektywności energetycznej budynków i przyspieszyć wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, skupionych wokół inicjatyw ESG. Przykładem takich działań jest instalacja paneli fotowoltaicznych zasilających budynki. Spodziewane są również przebudowy i renowacje obiektów, które mają na celu ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla.

Źródło: Colliers.

WGN pośredniczy w sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim

5645-1l
WGN Piotrków Trybunalski pośredniczy w sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt komercyjny o łącznej powierzchni 1706 metrów kw.
Działki: 14/44; 14/45 i 14/46, które wchodzą w skład nieruchomości, stanowią utwardzoną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej wraz z parkingiem, odpływami, infrastrukturą drogową między innymi do działki nr 14/47.
Ponadto na działce nr 14/45 znajdują się utwardzone chodniki o nawierzchni betonowej kostki brukowej i działki te powiązane są funkcjonalnie z działką 14/47.
Na działce głównej ok. oznaczonej numerem 14/47 znajduje się utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej.
Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Istnieje możliwość budowy nieruchomości o charakterze handlowo-usługowym.
Grunt inwestycyjny został wystawiony na sprzedaż za 1 333 000 złotych.

Nieruchomość inwestycyjna Face2Face Business Campus w Katowicach ma nowego zarządcę

Face2Face_1_low res (źródło Echo Investment)
Nieruchomość inwestycyjna Face2Face Business Campus w Katowicach ma nowego zarządcę.

Nieruchomość inwestycyjna Face2Face Business Campus to niemal pięćdziesięciotysięczny kompleks biurowy budynków w Katowicach. Inwestycja ma nowego zarządcę. Właściciel obiektu, spółka joint venture czeskiego funduszu Investika realitní fond oraz luksemburskiego inwestora private equity Bud Holdings, powierzył zarządzanie inwestycją firmie doradczej Savills.
Savills świadczy kompleksowe usługi doradcze dla rynku nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami biurowymi, handlowymi i przemysłowo-magazynowymi.

W wyniku podpisanej umowy rozbudowaliśmy portfel zarządzanych nieruchomości na południu Polski o kolejny prestiżowy budynek i poszerzyliśmy nasza współpracę z funduszem INVESTIKA. Face2Face Business Campus to jeden z trzech największych projektów biurowych w Katowicach, który jest skomercjalizowany w niemal w 100%” – mówi Wioletta Nowotnik, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami biurowymi, Savills.

Historyczna Stara Rzeźnia w Poznaniu przejdzie metamorfozę

cam03_new
Historyczna Stara Rzeźnia w Poznaniu przejdzie metamorfozę.

Vastint otrzymał pozwolenie na remont wraz ze zmianą funkcji trzech pierwszych budynków historycznych w kompleksie Stara Rzeźnia w Poznaniu. W ramach prac zostaną one odrestaurowane i przekształcone w obiekty biurowe. Plan rewitalizacji pozostałej części Starej Rzeźni jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych zorganizowanych przez władze miasta Poznania w ramach procedury uchwalania planu miejscowego.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, inwestycję rozpoczynamy od renowacji historycznych budynków zlokalizowanych tuż przy wejściu głównym na teren Starej Rzeźni od strony ul. Garbary. W przeszłości były to budynki administracyjne dyrekcji i działu handlowego (później przedszkole) oraz portiernia. Po zakończeniu prac, tj. renowacji elewacji i remoncie wnętrz, obiekty będą oferować powierzchnię biurowo-usługową. W jednym z nich planujemy otworzyć biuro projektu, gdzie będzie można obejrzeć makietę Starej Rzeźni oraz uzyskać informacje na temat inwestycji. Prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej latem tego roku, zaraz po wyborze generalnego wykonawcy”, – mówi Rafał Przybył, Regional Manager Vastint Poland.

Newport Logistics Fund finansuje budowę nieruchomości inwestycyjnej pod Amsterdamem

Bez tytułu
Newport Logistics Fund finansuje budowę nieruchomości inwestycyjnej pod Amsterdamem. 

Finansowaną nieruchomością będzie centrum dystrybucyjne pod Amsterdamem. Newport Logistics Fund sfinansuje realizację centrum dystrybucyjnego w parku biznesowym Stichtsekant w Almere pod Amsterdamem. Na Centrum Dystrybucyjne w Almere składać się będzie 19 600 m kw. powierzchni magazynowej, ponad 2100 m kw. biurowej oraz antresola, zajmująca blisko 1600 m kw. Zakończenie budowy planowane jest na początek 2024 roku, a inwestycja osiągnie 23 400 m kw.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że kolejny projekt naszego Funduszu jest zlokalizowany w najlepszej lokalizacji w Holandii blisko Amsterdamu. Drugi projekt w naszym portfolio zapewnia inwestorom dywersyfikację pod względem aktywów i położenia geograficznego” – powiedział Szymon Ostrowski Dyrektor Zarządzający Newport Logistics Fund.

Nieruchomość komercyjna CTPark Sulechów na ukończeniu

b80d00710553ae3b32708b531b685fa7
Nieruchomość komercyjna CTPark Sulechów jest już na ukończeniu.

Deweloper i inwestor CTP wchodzi w decydującą fazę realizacji pierwszego etapu nieruchomości komercyjnej CTPark Sulechów. Realizacja tej inwestycji umożliwi prowadzenie szerokiego zakresu operacji magazynowo-produkcyjnych. Nowy obiekt, zlokalizowany w województwie lubuskim, dostarczy na rynek w pierwszej fazie ponad 81 000 mkw. przestrzeni najmu. Docelowo cały kompleks liczyć będzie ponad 93 400 mkw.

W drugim kwartale tego roku oddamy pierwszy z dwóch budynków CTPark Sulechów, umacniając naszą obecność na polskim rynku magazynowo-przemysłowym. Tym projektem odpowiadamy na potrzeby najemców szukających powierzchni o wysokich parametrach technicznych. To ważne z punktu widzenia płynności prowadzonych działań i jakości realizowanych operacji produkcyjno-logistycznych. Z racji na nasz model biznesowy, który zakłada, że jesteśmy „asset holderem”, budujemy nasze nieruchomości, przykładając szczególną uwagę do jakości materiałów, tak, aby realizowane obiekty mogły służyć naszym najemcom w niezmiennym stanie przez długie lata. To podejście dotyczy także naszego parku w Sulechowie – wyjaśnia Piotr Flugel, Country Construction Director & COO w CTP Polska.

W Zabrzu powstanie nowa nieruchomość komercyjna, która dostarczy ok. 2 700 mkw. powierzchni handlowej

Park handlowy_Zabrze (1)
W Zabrzu powstanie nowa nieruchomość komercyjna, która dostarczy ok. 2 700 mkw. powierzchni handlowej.

Nieruchomość komercyjna powstanie przy ulicy Wolności 480 na terenie dzielnicy Zaborze, w której mieszka około 27 000 mieszkańców. Park handlowy dostarczy na lokalny rynek około 2 700 mkw. powierzchni. Do dyspozycji klientów oddany zostanie również parking na 60 miejsc. Otwarcie nowego obiektu przewidziane jest na IV kwartał 2024 roku. Scallier odpowiada za przygotowanie koncepcji komercjalizacji, wynajem oraz prowadzenie procesu deweloperskiego.

„Nowy park handlowy dostarczy nowoczesnych powierzchni handlowych dopasowanych do wymagań lokalnych społeczności. Lokalizacja, w której realizujemy obiekt jest postrzegana jako typowo handlowa: mieści się przy głównych, śląskich arteriach komunikacyjnych i z licznymi punktami usługowo-handlowymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji” – mówi Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier odpowiedzialna za komercjalizację projektu w Zabrzu. W promieniu 300 metrów znajdują się paczkomaty InPost i Orlen, placówka Poczty Polskiej, placówki bankowe, przychodnia, dwie stacje benzynowe, a także sklepy sieci Lidl oraz Aldi. Do nowej nieruchomości wprowadzimy punkty oferujące komplementarny asortyment i usługi, i stworzymy pełnowartościową handlową lokalizację, w której mieszkańcy będą mogli zrealizować niemal wszystkie codzienne potrzeby” – podkreśla Anna Wojciechowska.

LCube kupił grunt komercyjny pod nową inwestycję w okolicach Wrocławia

28b216d393a31ef93e5c6ff0df4c31d1
LCube kupił grunt komercyjny pod nową inwestycję w okolicach Wrocławia.

Deweloper magazynowy nabył kolejną działkę w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. LCube chce wybudować na gruncie park magazynowy o powierzchni prawie 60 tys. mkw. Nowy budynek powstanie na terenie sąsiadującym z inną inwestycję dewelopera, Logistic Park Wrocław I. Budowa inwestycji rozpocznie się w I kwartale 2023 roku.
Zakupiona przez dewelopera działka ma 13 ha powierzchni.

„Położenie i doskonałe skomunikowanie Dobrzykowic jest ogromnym atutem naszej inwestycji. Na sąsiedniej działce rozpoczynamy wkrótce realizację Logistic Park Wrocław I. Duże zainteresowanie najemców tą lokalizacją, oraz dynamiczny rozwój Wrocławia i całego Dolnego Śląska spowodowały, że zdecydowaliśmy się dalej inwestować w tym miejscu. Popyt w regionie jest ciągle wysoki – w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku firmy wynajęły w regionie prawie 650 tys. mkw. magazynów. Najwięcej we Wrocławiu i okolicach – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

WGN pośredniczy w sprzedaży luksusowego hotelu w Karpaczu za 31 000 000 PLN

13597-8
WGN Bolesławiec pośredniczy w sprzedaży luksusowego hotelu w Karpaczu.

Przedmiotem sprzedaży jest hotel Alpejski w Karpaczu. Jest to czterogwiazdkowy hotel wybudowany w stylu tyrolskim. Nieruchomość inwestycyjna posiada udokumentowaną wysoką rentowność. Istnieje możliwość rozbudowy hotelu o 150 miejsc noclegowych lub 50 – 100 apartamentów. Hotel położony jest na działce o pow. 13 950 m2 w spokojnej dzielnicy miasta. Pokoje hotelu wspaniale komponują się z całością budynku.
Nieruchomość inwestycyjna została wystawiona na sprzedaż za 31 000 000 złotych.

Firma zarządzająca nieruchomościami MVGM podpisała nową umowę z PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital

87d843c728ac2ba9a115d4d9e6f30040
Firma zarządzająca nieruchomościami MVGM podpisała nową umowę z PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital.

MVGM, wiodąca w Polsce i Europie firma zarządzająca nieruchomościami podpisała nową umowę z PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital. Zawarta umowa rozszerza  dotychczasową współpracę o komercjalizację powierzchni handlowo-usługowych, znajdujących się w pięciu budynkach biurowych należących do obu podmiotów. To pierwszy kontrakt dotyczący świadczenia usług wynajmu w sektorze biurowym, w którym MVGM zapowiada dynamiczny rozwój.
Na portfel pięciu budynków biurowych, należących do PineBridge Benson Elliot i Sharow Capital składają się obiekty klasy A zlokalizowane w głównych miastach regionalnych Polski: Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Krakowie i we Wrocławiu.

 

Doświadczanie mojego zespołu wraz z ugruntowaną pozycją MVGM na rynku pozwalają nam rosnąć w obszarze najmu zarządzanych przez nas nieruchomości. W MVGM najważniejsze są dla nas partnerskie relacje z klientami oparte o zaufanie. Dlatego nie tylko rozwijamy główną linię biznesową firmy, ale cały czas wprowadzamy nowe usługi, które z przyjemnością wdrażamy w zarządzanych przez nas nieruchomościach. Ofertę komercjalizacji, którą do tej pory realizowaliśmy w nieruchomościach handlowych, chcemy także rozszerzyć o takie sektory jak: biurowy, mieszkaniowy i magazynowo-logistyczny. – oiwuedział Łukasz Mazurczak, Dyrektor Zarządzający MVGM.

Nieruchomość komercyjna NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim przyciągnęła kolejnego handlowego najemcę

NoVa Park_2022Nieruchomość komercyjna NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim przyciągnęła kolejnego handlowego najemcę.

Nowym najemcą centrum handlowego w Gorzowie Wielkopolskim została sieć So Caffee. Jest to jedna z największych ogólnopolskich sieci kawiarni. Najemca zajął lokal o powierzchni około 105 metrów kwadratowych. Kawiarnia zlokalizowana jest na poziomie 0, pomiędzy mBankiem a salonem Kubenz.

Wiemy, jak ważna dla naszych Klientów jest oferta gastronomiczna, dlatego wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i poszerzamy naszą ofertę o markę So Coffee. To pierwsza kawiarnia tej popularnej sieci w naszym województwie, stąd wybór najemcy tym bardziej nas cieszy. Obserwujemy, że NoVa Park już od wielu lat jest idealną destynacją dla marek, które debiutują na naszym rynku, a możemy zdradzić, że już wkrótce będziemy informować o kolejnych otwarciach w naszym centrum” – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC.

Platforma online DL Welcome stworzona z myślą o lepszym zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi

DL Piano - Katowice
W ramach DL Invest Group wystartowała platforma online – DL Welcome. Jej celem jest umożliwienie współpracy i wymiany informacji z najemcami.

Platforma DL Welcome stanowi kolejny krok w kierunku budowy długoterminowych relacji i jakości środowiska wewnętrznego i zewnętrznego nieruchomości komercyjnych należących do DL Invest Group. Wcześniej firma wdrożyła strategię zrównoważonego rozwoju DL Green. Firma konsekwentnie realizuje program budowy wartości nieruchomości i lojalizacji najemców poprzez wielowątkowe programy komunikacyjne.
Platforma online DL Welcome jest narzędziem komunikacyjnym, którego podstawowymi celami są m.i.:
– ułatwianie wymiany informacji pomiędzy zarządcami, a najemcami,
– stworzenie dla najemców platformy komunikacji w celu promocji ich produktów i usług,
– organizacja spotkań promocyjnych i społecznościowych dla najemców,
– możliwość rezerwacji online dodatkowych powierzchni konferencyjnych lub biurowych w koncepcie biur serwisowanych DL Space, który jest rozwijany w biurowcach należących do DL Invest Group,
– możliwość zamieszczania ogłoszeń nie tylko służbowych, ale także dotyczących prywatnych zainteresowań najemców.

DL Welcome to efektywne narzędzie w kontekście budowy społeczności naszych najemców. To miejsce w sieci, które umożliwia nie tylko wsparcie rozwoju biznesu naszych najemców, ale także zaangażowanie ich pracowników poprzez promocję ich prywatnych zainteresowań. Zachęcamy naszych najemców do aktywnego udziału w działaniach platformy DL Welcome. W ramach aktywności z nią związanych działania prowadzą między innymi kluby fitness Calypso, które znajdują się w naszych biurowcach – DL Piano przy Wrocławskiej 54 i DL Atrium przy Korfantego 138 w Katowicach promując zdrowy styl życia i organizując akcje promocyjne dla użytkowników naszych powierzchni. Działania także prowadzą i planują inni nasi najemcy w tym restauracje, firmy IT, przedszkola czy też liczne sklepy i punkty usługowe – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. Tworzenie przyjaznego środowiska wewnątrz i na zewnątrz naszych nieruchomości jest naszym priorytetem. DL Welcome to platforma komunikacji dla wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie nieruchomości z naszego portfolio. My komunikujemy na niej podejmowane przez DL Invest Group działania obliczone na ekologię oraz rozwój lokalnych społeczności. W ramach naszej Fundacji wspieramy lokalne inicjatywy, jak nasadzenia drzew, organizację warsztatów na temat środowiska naturalnego dla najmłodszych, zakładanie i utrzymanie pszczelich pasiek, czy też wsparcie lokalnych, sportowych drużyn, co przekłada się na dalszą popularyzację sportu i zdrowego stylu życia. A to jedynie wybrane działania – podkreśla Dominik Lesczyński.

Jakie miasta przyciągają inwestorów na rynku komercyjnym?

thong-vo-2482-unsplash
Jakie polskie miasta przyciągają inwestorów na rynku komercyjnym?

Inwestorzy cały czas interesują się dużymi miastami regionalnymi, jak Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków itp. Nieustannie też przyglądają się sytuacji w stolicy. Warszawa trzyma mocną pozycję, nie schodząc z piedestału, jeśli chodzi o prestiż inwestycyjny. Deweloperzy chętnie realizują w tym mieście nowe projekty. Te z kolei jeszcze na etapie budowy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców.

Sektor nieruchomości premium oznacza stabilną inwestycję?

alex-knight-309862-unsplash
Czy sektor nieruchomości premium zapewnia stabilną inwestycję?

Polski sektor nieruchomości premium trzyma mocną pozycję. Wielu inwestorów uznaje, że to bezpieczna lokata kapitału. Nieruchomości z segmentu premium najwolniej tracą na wartości rynkowej. Co więcej, w sprzyjającym okresie ich wartość rynkowa może bardzo wzrosnąć. Dzięki temu właściciel będzie mógł sprzedaż nieruchomość po wyższej cenie, niż ta w której ją nabył.

Na warszawskim Wawrze stanęła nowa nieruchomość inwestycyjna

Piotr Krajewski - Fotografia Architektury / Architectural Photography

Na warszawskim Wawrze stanęła nowa nieruchomość inwestycyjna.

Budynek produkcyjno-magazynowy firmy Kradex, który wyglądem nawiązuje do wytwarzanych w nim plastikowych form, powstał w Warszawie. Minimalistyczna bryła jest dziełem stołecznej pracowni 77STUDIO architektury. Obiekt zachowuje swój przemysłowy charakter, a jednocześnie wpisuje w spokojne, zielone otoczenie Wawra. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się mieszana zabudowa domów jednorodzinnych, niewielkich zakładów usługowych, warsztatów i magazynów. Na tym tle zaprojektowany przez 77STUDIO architektury trzykondygnacyjny budynek, wyróżnia się gabarytami oraz kubiczną formą.

– Jego jednorodny, czysty w formie kształt jest próbą uporządkowania przestrzeni i stworzenie ładu tego fragmentu osiedla – mówi Paweł Naduk, właściciel 77STUDIO architektury w Warszawie. – Prosta, minimalistyczna bryła prostopadłościanu nawiązuje do specyfiki prowadzonej przez firmę działalności. Czyste w formie pudełko może przywoływać skojarzenie z wytwarzanymi w niej osłonami.

Bieg Na Szczyt nieruchomości komercyjnej Rondo 1 w Warszawie już 18 marca 2023 roku

2022.05.21 Warszawa Bieg na szczyt Rondo1 fot. Bartłomiej Zborowski


autor fot. Bartłomiej Zborowski

W dniu 18 marca 2023 roku biegacze ponownie pojawią się w nieruchomości komercyjnej Rondo 1 w Warszawie.

Rejestracja do startu w XI Biegu Na Szczyt biurowca Rondo 1 już trwa. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że spodziewają się rekordowej frekwencji.
Bieg Na Szczyt Rondo 1 można uznać za kultową pozycję nie tylko w kalendarzu stołecznych wydarzeń sportowych, ale i na światowej mapie towerrunningu. Warszawski biurowiec dwukrotnie – w 2016 i 2022 roku – był gospodarzem Mistrzostw Europy w Bieganiu po Schodach, a co roku w Rondo 1 rywalizują najlepsi biegacze po schodach na świecie.
Wydarzenie Bieg Na Szczyt Rondo 1 ma nie tylko wymiar sportowy, ale również  charytatywny.

– Za nami już 10 lat pięknej historii Biegu Na Szczyt Rondo 1. Tym razem powiększamy limit uczestników o dodatkowe 100 osób. Liczymy, że dzięki temu w Rondo 1 pojawi się rekordowa liczba biegaczy i biegaczek, co przełoży się na dodatkowe środki na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które niezmiennie wspieramy od pierwszej edycji biegu – mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director w pionie marketingu, międzynarodowej firmy zarządzającej nieruchomościami Cushman & Wakefield.

Nowe inwestycje w górach w 2023 roku

1fc042ea17dfa5ef1046fd2fa842a61c
Firma Sun & Snow Real Estate wprowadziła właśnie do sprzedaży budynki apartamentowe „Monte Sol Residence” – inwestycję w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby, w zacisznej uliczce, tuż przy Skwerze Radiowej Trójki i pomniku Ducha Gór.

Jak mówi Prezes Zarządu Sun & Snow Real Estate Sp. z o.o. Paweł Kobierski: „Monte Sol Residence to absolutnie najlepsza lokalizacja w sercu Szklarskiej Poręby. Nasz przepiękny projekt powstaje na ulicy Gimnazjalnej w ścisłym centrum kurortu, gdzie słychać tylko szum przepływającego tu potoku, a jednocześnie turystyczne atrakcje, restauracje i sklepy są w zasięgu kilku minut spacerem. Z okien naszych eleganckich apartamentów rozciągać się będzie przepiękny widok na szczyty Karkonoszy. Wszystko to sprawia, że jesteśmy przekonani, że apartamenty w „Monte Sol Residence” to najlepsza inwestycja na 2023 rok – taka unikatowa lokalizacja i najwyższy standard wykończenia, z biegiem lat, tylko zyskają na wartości.”

Ta klimatyczna inwestycja zaprojektowana została przez najlepszych architektów, w poszanowaniu historii tego miejsca. Monte Sol Residence nawiązuje architekturą do zabytkowego pensjonatu House Maibach, który stał na tym terenie w XIX wieku. Dzisiaj znowu miejsce to będzie tętniło życiem. Sun & Snow oferuje w przedsprzedaży 83 apartamenty.

W ofercie są 1, 2 i 3 pokojowe lokale o zróżnicowanych metrażach, od 22 do 55 m2. Każdy z apartamentów wyposażony będzie w klimatyzację oraz wspomagające energooszczędność i optymalizację kosztów utrzymania rozwiązania inteligentnego domu. Dodatkowo, dla podniesienia standardu i wygody gości, w wybranych apartamentach, możliwa będzie instalacja prywatnej sauny w łazience.

Inwestycja „Monte Sol Residence” zapewni odpoczywającym wiele atrakcji. Do dyspozycji gości zaprojektowane jest: SPA z sauną oraz jacuzzi i zewnętrzny basen typu infinity. Najmłodszym i młodzieży pobyt urozmaici czas spędzony w sali zabaw i gier, a fanom białego szaleństwa oraz górskich wycieczek rowerowych do dyspozycji firma odda narciarnię i rowerownię. Właściciele czworonogów, będą mogli też skorzystać z dedykowanej dla swoich pupili myjki.

Spółka posiada już pozwolenie na budowę inwestycji, start prac budowlanych przewidziany jest na początek wiosny bieżącego roku.

 „W Szklarskiej Porębie sezon trwa cały rok a Monte Sol Residence to apartamenty w najlepszej lokalizacji, blisko wszystkich atrakcji kurortu i pięknych szlaków turystycznych z doskonałym dojazdem do inwestycji, zarówno samochodem jak i pociągiem, co jest dodatkową zaletą zarówno dla właścicieli jak i potencjalnych turystów. Jesteśmy więc pewni, że Monte Sol Residence to najlepszy i bezpieczny adres na ulokowanie kapitału; taka lokalizacja i standard projektu tylko zyskają na wartości a dodatkowo przynosić będą stałe dochody z wynajmu.” – deklaruje Marcin Dumania, Prezes Zarządu spółki Sun & Snow Sp. z o.o.

Źródło: Sun & Snow Sp. z o.o. 

W Rybakach powstanie nowa nieruchomość komercyjna – rusza budowa nowoczesnego hotelu

Hotel w Rybakach_wizualizacja
W Rybakach powstanie nowa nieruchomość komercyjna – rusza budowa nowoczesnego hotelu.

Zakończyła się procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu możliwa będzie budowa hotelu oraz domów letniskowych w popegeerowskiej miejscowości Rybaki na Warmii. Inwestor chce zrealizować jedne z najbardziej ekologicznych tego typu obiektów w Polsce. Zapowiada także współfinansowanie szeregu inwestycji publicznych.
Według zamierzeń spółki Projekt Rybaki-Łańsk, powstać ma obiekt hotelowy wraz z strefą prozdrowotną i spa, który pomieści maksymalnie 600-700 osób w ok. 350 pokojach.

Cieszymy się z zakończenia trwającej piąty rok, transparentnej procedury planistycznej. Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy poparli nasz projekt. Teraz czekamy na uprawomocnienie uchwały, co pozwoli nam wejść w kolejny etap prac – podkreśla Rafał Szczepański, prezes zarządu spółki Projekt Rybaki-Łańsk.

– Koncepcja hotelu jest nastawiona na maksymalne poszanowanie przyrody. Budynki będą efektywne energetycznie i zostaną wyposażone w system ogrzewania, czerpiący energię z pomp ciepła i gazu. Z kolei prąd będzie pozyskiwany m.in. z własnej instalacji fotowoltaicznej zaznacza Rafał Szczepański.

Centrum Bawełnianka w Bełchatowie pozyskało nowego najemcę lokalu handlowego

Bawełnianka_wizualizacja (1)
Realizowany właśnie projekt inwestycyjny Galeria Handlowa Bawełnianka mieści się w sercu miasta, na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie.

Do grona najemców Galerii Bawełnianka dołączyła polska sieć salonów modowych Carry. Nowy najemca zajmie w nieruchomości komercyjnej lokal o powierzchni ok. 700 mkw.
W obiekcie znajdować się będzie ponad 80 sklepów i punktów usługowych, strefa rozrywki z kinem i klubem fitness. Do dyspozycji klientów będzie również unikalna strefa gastronomiczna w industrialnym stylu oraz komfortowy parking na 700 miejsc. Inwestorem Bawełnianki jest firma GBB Invest sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest spółka TG Capital Sp. z o.o., należąca do holdingu finansowego działającego głównie w branży deweloperskiej oraz inwestycyjnej. Wynajem prowadzi międzynarodowa firma Cushman&Wakefield. Za nadzór inwestorski nad komercjalizacją obiektu odpowiada firma Mallson Polska.
Otwarcie nieruchomości komercyjnej planowane jest wiosną 2023 roku.

Nieruchomość komercyjna Westfield Mokotów z nowym najemcą handlowym

Westfield Mokotów świątecznie
Nieruchomość komercyjna Westfield Mokotów to jedno z najpopularniejszych miejsc na modowej mapie Warszawy.

Handlowa nieruchomość komercyjna powiększa swoją ofertę. Po znanych zagranicznych markach, Jo Malone i Jott, przyszedł czas na ceniony rodzimy brand. Polska marka Elementy, mocno zaangażowana w promocję zrównoważonej mody, otworzyła swój butik w centrum.
Butik marki Elementy znajduje się na pierwszym piętrze Westfield Mokotów, w strefie The Designer Gallery.

Westfield Mokotów przyciąga wyjątkowe marki, które wybierają naszą przestrzeń na swoje pierwsze w Polsce butiki, jak choćby Jo Malone i Jott, czy na flagowe salony, jak np. Mango i Lacoste. Otwarcia polskich marek cieszą nas szczególnie. Od lat wspieramy działania rodzimych projektantów, które cenione są przez klientów nie tylko w Polsce. Dlatego też bardzo się cieszymy z otwarcia butku Elementy – pięknej przestrzeni wypełnionej doskonałej jakości ofertą. – mówi Izabela Wójcik, dyrektor Westfield Mokotów – Bliska jest nam także filozofia samej marki oraz jej zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnej konsumpcji.

Clifford Chance doradzała Hillwood Polska w związku z finansowaniem budowy nowej nieruchomości inwestycyjnej

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Clifford Chance doradzała Hillwood Polska w związku z finansowaniem budowy nowej nieruchomości inwestycyjnej.

Chodzi o budowę parku logistycznego w Łodzi Chocianowicach. Kancelaria prawna Clifford Chance doradzała deweloperowi powierzchni produkcyjno-magazynowych, w związku finansowaniem parku logistycznego w Łodzi Chocianowicach, udzielonym przez Bank Pekao S.A. na kwotę ponad 54,4 mln euro. W skład zespołu weszli prawnicy z Departamentu Nieruchomości i Budownictwa: Maciej Bocheński (Counsel), odpowiedzialny za aspekty finansowania transakcji oraz Adrian Król (Associate) doradzający w kwestiach budowlanych.
Nieruchomość inwestycyjna Hillwood Łódź Chocianowice to centrum logistyczne zlokalizowane w południowej części Łodzi, które oferuje ponad 97.000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Deweloper STRABAG Real Estate wybuduje w Warszawie nową nieruchomość komercyjną

3a34d392c922b6a27f1d11967dc5843c
Deweloper STRABAG Real Estate wybuduje w Warszawie nową biurową nieruchomość komercyjną.

Deweloper zrealizuje w stolicy kompleks biurowo-hotelowy Upper One. W ramach projektu powstaną dwa budynki oferujące 35 900 mkw. powierzchni biurowej i około 11 000 mkw. GLA przestrzeni hotelowej. Inwestor otrzymał już pozwolenia na rozbiórkę inwestycji Atrium International i budowę nowego projektu. Pierwszym krokiem w realizacji projektu będzie demontaż i wyburzenie biurowca Atrium International – prace rozpoczną się w I kwartale 2023 roku.
Generalnym wykonawcą Upper One, odpowiedzialnym także za prace rozbiórkowe, jest spółka budowlana STRABAG.

W Katowicach powstają najbardziej energooszczędne nieruchomości biurowe w Polsce

EcoCity_01
W Katowicach powstają najbardziej energooszczędne nieruchomości biurowe w Polsce.

Konstrukcja pierwszych dwóch budynków w ramach inwestycji ECO City Katowice  osiągnęła docelową wysokość. Projekt inwestycyjny jest realizowany przez GPP. Inwestycja zyskała najwyższą w Unii Europejskiej ocenę 94% w ramach certyfikacji BREEAM. Niemal 60% jej powierzchni inwestycji  zajmą tereny zielone. To najbardziej przyjazne użytkownikom i energooszczędne biurowce w Polsce.
Oddanie do użytku pierwszego etapu inwestycji ECO City Katowice planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.
Nieruchomość inwestycyjna ECO City Katowice zapewni 30 000 m2 nowoczesnej, przyjaznej użytkownikom i środowisku oraz efektywnej energetycznie powierzchni biurowej.

– Aktualna sytuacja rynkowa i związane z nią drastyczne podwyżki cen nośników energii spowodowały to, że już nikt obojętnie nie przechodzi obok naszych inwestycji. Dzięki ograniczeniu o połowę zapotrzebowania budynków na energię osiągamy dziś od 12 do nawet 20 zł/m2 oszczędności najmowanej powierzchni w skali jednego miesiąca – podkreśla Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP S.A.

Bouygues Immobilier Polska z nowym biurem w Warszawie

cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash
Bouygues Immobilier Polska z nową inwestycją w Warszawie.

Francuski deweloper w ostatnich tygodniach poprzedniego roku przeniósł swoją główną siedzibę do biurowca Rondo 1 w Warszawie. Teraz w tej samej lokalizacji otwiera również nowe biuro sprzedaży i zaprasza klientów na wyjątkowy wieczór z rabatami.
Biuro główne w pierwszym europejskim wieżowcu z certyfikatem ekologicznym LEED® Platinum, a od stycznia nowe biuro sprzedaży – również w biurowcu Rondo 1. W nowej siedzibie głównej na 24. piętrze Rondo 1 pracuje 70 osób.

– Chcemy być jeszcze bliżej klientów i zapewniać im swobodny dostęp do naszych biur. Umiejscowienie biura sprzedaży w tym samym budynku co biura centralnego pomoże nam jeszcze lepiej koordynować przepływ informacji i proces sprzedaży. Zyskamy na tym wszyscy – nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci  – podkreśla Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Nieruchomość komercyjna Panattoni Park Bydgoszcz IV z najemcą na 42 000 m kw.

de0b7df64d2ffac3542b952f9dfbf92a
Nieruchomość komercyjna Panattoni Park Bydgoszcz IV z najemcą na 42 000 m kw. powierzchni.

Nowym najemcą nieruchomości komercyjnej jest firma Nissin Logistics. Panattoni wynajął firmie 42 000 m kw. w ramach nieruchomości inwestycyjnej Panattoni Park Bydgoszcz IV. Firmie Nissin to japoński operator logistyczny. Rozpoczęta w tym roku inwestycja to pierwszy park logistyczny powstający w zachodniej części miasta, który docelowo będzie składał się z trzech budynków o całkowitym metrażu 110 000 m kw.

– „Z firmą Nissin współpracujemy już od ponad trzech lat. Nasza pierwsza umowa najmu dotyczyła Panattoni Park Bydgoszcz II, jednak ze względu na rozwój skali operacji logistycznych klient zdecydował się na relokację do większej przestrzeni w ramach Panattoni Park Bydgoszcz IV. W nowej lokalizacji będzie miał do dyspozycji halę, która jest wydzielona z parku i posiada oddzielny wjazd. Dla Nissin dodatkowym atutem naszej nowej inwestycji było umiejscowienie w zachodniej części miasta” – mówi Andrzej Spiesz, Development Director w Panattoni.

Nowe inwestycje biurowe wejdą na polski rynek nieruchomości komercyjnych

floriane-vita-88722-unsplash
Nowe inwestycje biurowe wejdą na polski rynek nieruchomości komercyjnych. Pomimo trudnej sytuacji w polskiej gospodarce, która pośrednio odbija się również na polskim rynku nieruchomości, sektor biurowy nie zamierza zwalniać tempa. Deweloperzy wprowadzają na rynek kolejne inwestycje, które zapewnią najemcom dostęp do nowoczesnych przestrzeni o charakterze biurowym.

Spis treści:
Sektor biurowy w poprzednich latach nieco podupadł
Sektor biurowy w Polsce w 2023 roku
Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju wpłynie na rynek nieruchomości
Co obecnie buduje się na polskiej mapie nieruchomości w segmencie biurowym?
Czy w kolejnych latach będzie lepiej?

Sektor biurowy w poprzednich latach nieco podupadł

Kilka ostatnich lat nie była dla sektora biurowego łaskawych. Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa, sytuacja w tym sektorze rynku nieruchomości komercyjnych cały czas się pogarszała. Zamknięte obiekty biurowe były nierentowne i przynosiły swoim właścicielom straty. Nawet po zniesieniu lockdownu, który czasowo obowiązywał na terenie całego kraju, najemcy nie od razu powrócili do swoich stacjonarnych biur. System pracy zdalnej sprawdził się na tyle, że wielu pracowników do dzisiaj wykonuje swoje obowiązki z domowego zacisza i pracuje na zasadzie home office. W ostatnich latach wzrosła również popularność pracy w systemie hybrydowym, która wymaga od pracownika jedynie czasowej obecności w biurze stacjonarnym. Resztę obowiązków osoba taka może wykonywać z dowolnego miejsca. Dzięki takiemu rozwiązaniu jedno pracownicze biurko może być dzielone na nawet kilku pracowników. To dla pracodawcy duża oszczędność miejsca, dzięki czemu nie musi on wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej. Wszystko to negatywnie odbijało się na popycie na powierzchnie biurowe do wynajęcia.
Niemniej już w 2022 roku można było dostrzec wyraźną poprawę sytuacji w sektorze. Najemcy coraz częściej powracali do stacjonarnych biur, a wielu przedsiębiorców decydowało się na ekspansję i wynajmowało dodatkowe powierzchnie biurowe w różnych lokalizacjach. Dało się to zauważyć zwłaszcza w przypadku firm działającej w branży e-commerce oraz IT.

Sektor biurowy w Polsce w 2023 roku

Czy w bieżącym, 2023 roku możemy spodziewać się wyraźnych zmian na rynku nieruchomości komercyjnych w segmencie biurowym? Pomimo poprawy sytuacji w sektorze w ubiegłym roku, w stosunku do okresu z kulminacyjnego trwania pandemii koronawirusa, nie należy podchodzić do najbliższej przyszłości tego sektora zbyt optymistycznie.
Wprawdzie wielu przedsiębiorców rozwija swoje biznesy, to jednak obecna podaż w segmencie biurowym jest na tyle duża, że wachlarz inwestycji do wyboru jest naprawdę szeroki. O ile aktywność najemców jest zadowalająca, o tyle deweloperzy nieco wyhamowali z realizacją kolejnych projektów inwestycyjnych. Za takim obrotem spraw stoi niekorzystna sytuacja w Polsce. Koszty budowy i wykończenia nowych nieruchomości są bardzo wysokie, ze względu na drogie materiały budowlane i wykończeniowe. Zwiększyły się też koszty usług, więc deweloperzy muszą się liczyć z wyższymi wycenami od swoich podwykonawców. Dodatkowo ograniczona została dostępność finansowania, a wiele inwestycji powstawało przy wsparciu bankowych kredytów. W efekcie można się spodziewać, że w 2023 roku deweloperzy będą wprawdzie realizowali nowe projekty inwestycyjne w sektorze biurowym, jednak będzie ich mniej, niż można by się spodziewać.

Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju wpłynie na rynek nieruchomości

Bieżąca, niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju odbija się na rynku nieruchomości w Polsce. Deweloperzy i prywatni inwestorzy zachowują wzmożoną ostrożność przy podejmowaniu się realizacji nowych projektów. Część inwestorów, która chciałaby się podjąć budowy biurowca, nie może tego obecnie zrobić ze względu na brak możliwości finansowania inwestycji przy wsparciu kredytu bankowego. Deweloperów odstraszają też wysokie koszty realizacji projektów, które przełożyłyby się na wysokie stawki za biura na wynajem, co nie byłoby atrakcyjne dla najemców, i w efekcie proces komercjalizacji obiektu przebiegałby dłużej.

Co obecnie buduje się na polskiej mapie nieruchomości w segmencie biurowym?

Pomimo niesprzyjających warunków, na terenie kraju wciąż powstają nowe inwestycje o charakterze biurowym. Można do nich zaliczyć biurową inwestycję Nova Silesia, która powstaje obecnie w Katowicach, wzdłuż ulicy Piotra Skargi. Budowa inwestycji rozpoczęła się w 2022 roku, a jej zakończenie zaplanowane zostało na 2024 rok. Na trzynastu kondygnacjach do użytku ma zostać oddanych 35000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, z czego 30000 metrów kwadratowych zajmie powierzchnia biurowa. Autorami projektu są architekci z pracowni APA Wojciechowski Architekci. Nova Silesia w Katowicach to inwestycja spod szyldu spółki Vastint Polska. Nowoczesny kompleks biurowy będzie się składał z dwóch biurowców, każdy liczący po trzynaście kondygnacji, oraz siedmio-kondygnacyjnego budynku hotelowego.

Ku końcowi ma się budowa inwestycji Biurowiec E Nowy Rynek w Poznaniu. Inwestycja powstaje wzdłuż ulic Wierzbięcice i Stanisława Matyi. Budowa projektu ruszyła w 2021 roku, natomiast zakończenie budowy inwestycji i oddanie jej do użytku zostało zaplanowane na 2023 rok. Biurowiec będzie docelowo liczył czternaście kondygnacji. Na powierzchni tej na najemców czekać będzie 28500 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej. Projekt inwestycji opracowali architekci z pracowni JEMS Architekci. Inwestorem projektu jest Skanska z Warszawy. Nowoczesna bryła budynku będzie wpisywała się w okoliczny, miejski klimat.

W stolicy województwa dolnośląskiego powstaje biura inwestycja Quorum. Biurowiec wzrasta przy ulicy Sikorskiego we Wrocławiu, a inwestorem projektu jest Cavatina Holding. Budowa inwestycji rozpoczęła się w 2020 roku, a jej zakończenie zostało zaplanowane na drugą połowę 2024 roku. W ramach projektu powstaną cztery budynki – jeden, liczący dwadzieścia cztery kondygnacje, budynek o charakterze mieszkalnym, oraz trzy budynki biurowo-usługowe. Inwestycja dostarczy 92050 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej. Projekt wyróżniać się będzie ponadczasową i estetyczną bryłą.

Czy w kolejnych latach będzie lepiej?

Można się zastanawiać, czy kolejne lata będą dla sektora nieruchomości w segmencie biurowym bardziej łaskawe. Niestety, przy bieżącej sytuacji ciężko jest spekulować. Z pewnością gdyby banki poluzowały politykę kredytową, inwestorom łatwiej byłoby uzyskać kredyt na finansowanie planowanych przez nich projektów inwestycyjnych. Aby sytuacja na rynku nieruchomości miała się polepszyć, ustabilizować muszą się również ceny materiałów budowlanych oraz materiałów wykończeniowych. Obecnie ich ceny są bardzo wysokie, a czasami wręcz trzeba czekać na dostawę kolejnych partii towarów od producenta, co groziłoby przestojem na placu budowy. W związku z trudnościami, jakie pojawiły się na rynku nieruchomości w Polsce, możemy się spodziewać, że w bieżącym, 2023 roku deweloperzy zachowają spokój i będą dostarczać na rynek niezbędne minimum w celu uzupełnienia podaży. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne lata przyniosą poprawę sytuacji i przyczynią się do ponownej ekspansji w tym sektorze rynku nieruchomości komercyjnych.

Redakcja
Komercja24.pl