Tereny inwestycyjne w Polsce mają wzięcie

field-601209_640W 2016 r. hossa utrzymywała się na rynku mieszkaniowym. Dużą popularnością cieszyły się również tereny pod realizację parków handlowych, biurowców oraz inwestycji hotelowych. Ze względu na zmianę prawodawstwa spadła aktywność w sektorze gruntów rolnych.

 

WARSZAWA, 31 stycznia 2017 r. – Firma doradcza JLL podsumowała 2016 r. oraz wskazała trendy na 2017 r. w segmencie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, biurowe, handlowe, hotelowe oraz gruntów rolnych w Polsce.

Daniel Puchalski, Dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w JLL, informuje: „Rok 2016 był bardzo dobry dla większości uczestników rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce. Zainteresowanie terenami pod zabudowę mieszkaniową utrzymywało się, podobnie jak w 2015 r., na wysokim poziomie, szczególnie w największych miastach. Popularnością cieszyły się także tereny, na których możliwa jest realizacja parków handlowych oraz inwestycji hotelowych. Popyt na grunty pod zabudowę biurową utrzymywał się na stabilnym poziomie pomimo rosnącej w szybkim tempie podaży i coraz większej konkurencji na rynku najmu. Jest to efekt, między innymi, powrotu inwestorów do długofalowych strategii opierających się na budowie banków ziemi”.

W 2016 r. najtrudniej było pozyskać ziemię pod inwestycje komercyjne w atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych obszarach Warszawy, Krakowa czy Gdańska. Relatywnie wyższą dostępność gruntów obserwowano we Wrocławiu, Łodzi czy Katowicach, co miało przełożenie na liczbę prowadzonych negocjacji i sfinalizowanych transakcji sprzedaży gruntów.

Grunty pod zabudowę mieszkaniową

Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym rosła już trzeci rok z rzędu. Wobec nisko oprocentowanych lokat bankowych, nabycie nieruchomości wielu inwestorów uznało za najlepszą lokatę kapitału.

„W przypadku gruntów mieszkaniowych, nierównowaga między popytem na atrakcyjne grunty a ich niską podażą miała przełożenie na wzrost cen gruntów w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowo-mieszkaniowej planowanych projektów. Ceny ofertowe i transakcyjne nie osiągnęły tak zawrotnych poziomów jak w 2007 r., a deweloperzy starali się być bardziej ostrożni. Nadal jednakże mamy rekordowo niskie koszty finansowania połączone z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży. Wiele mieszkań kupowanych jest inwestycyjnie oraz z pominięciem finansowania bankowego. Brak silnego wzrostu cen mieszkań wraz z wizją zakończenia rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz wzrostem wymagań banków dotyczących wysokości wkładu własnego kredytobiorcy studzą jednakże optymizm deweloperów. W dłuższym okresie czasu wartości gruntów nie mogą rosnąć szybciej niż ceny mieszkań. W 2017 r. stabilizacja cen gruntów wydaje się bardziej prawdopodobna niż duże wzrosty cen mieszkań lub też spadki marż deweloperskich”, wyjaśnia Jacek Kamiński, Dyrektor w Dziale Wycen, JLL.

 

Obszar Cena (PLN / mkw. PUM*)
Warszawa Śródmieście 2 200 – 4 000** PLN
Warszawa – pozostałe dzielnice 650  – 2 500 PLN
Miasta powyżej 400 000 mieszkańców 550 – 2 000 PLN

Średnie ceny gruntów pod inwestycje mieszkaniowe w 2016 r.

* PUM – Powierzchnia Użytkowa Mieszkań

** Pojedyncze grunty w najlepszych lokalizacjach osiągały ceny nawet 5 000 PLN / mkw. PUM

Źródło: JLL

Polska jest nadal postrzegana jako atrakcyjny rynek mieszkaniowy w Europie. W 2016 r. nastąpił wzrost zainteresowania ze strony podmiotów z zagranicznym kapitałem inwestycjami w segmencie mieszkaniowym – m.in. deweloperów z Ukrainy, Turcji i Skandynawii.

„W 2017 r. nie należy oczekiwać kolejnych rekordów sprzedaży na rynku pierwotnym. Nie oznacza to jednak spadku zainteresowania gruntami pod projekty mieszkaniowe. Deweloperzy chcą uzupełnić banki ziemi, a dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży dysponują środkami finansowymi na realizację tego celu”, informuje Jacek Kamiński.

Grunty pod zabudowę biurową

2016 r. był intensywnym rokiem na rynku biurowym – na rynek trafiła rekordowa liczba metrów kwadratowych, a i popyt utrzymywał się na wysokim poziomie. Inwestorzy analizowali z większym niż w ubiegłych latach zainteresowaniem oferty gruntów poza Warszawą, w tym również w mniej oczywistych lokalizacjach, takich jak Lublin, Szczecin czy Rzeszów.

Warto zaznaczyć, że rynek nieruchomości gruntowych, chociaż związany z rynkiem najmu biur, nie jest jego lustrzanym odbiciem. W efekcie, gdy na rynku najmu rośnie konkurencja i współczynnik pustostanów, ceny gruntów przeznaczonych pod inwestycje biurowe z reguły wykazują jedynie nieznaczną tendencję zniżkową. Nowe transakcje zakupu terenów inwestycyjnych mają miejsce, często z perspektywą rozpoczęcia budowy dopiero za parę lat.

Obszar Cena (PLN / mkw. PUB**)
Warszawa COB* 2 200 – 3 500 PLN
Warszawa obrzeża COB* 1 600 – 2 100 PLN
Warszawa pozostałe 600 – 1 300 PLN
Miasta powyżej 400 000 mieszkańców 600 – 1 500 PLN

Średnie ceny gruntów pod inwestycje biurowe w 2016 r.

 

*COB – Centralny Obszar Biznesu

**PUB – Powierzchnia Użytkowa Biur

Źródło: JLL

„Podobnie jak w ubiegłym roku, w 2017 inwestorzy będą musieli zmierzyć się ze znacznie wyższą podażą pieniądza nad produktem w postaci dostępnych, atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to najbardziej pożądanych, centralnych i dobrze wyeksponowanych lokalizacji. Zainteresowaniem będą cieszyć się nie tylko atrakcyjnie położone działki z budynkami do wyburzenia, przebudowy lub rozbudowy, ale też tereny wymagające ponadstandardowych nakładów finansowych z uwagi na obowiązek przeprowadzenia kosztownej remediacji gruntu lub objęcie ochroną konserwatorską. Pod warunkiem oczywiście, że ich lokalizacja będzie spełniać kryteria inwestora”, wyjaśnia Daniel Puchalski.

Z uwagi na zmieniające się trendy na rynku i rozwój infrastruktury, niektóre lokalizacje, a wraz z nimi działki inwestycyjne, zyskują lub tracą zainteresowanie potencjalnych nabywców. Zmiany w preferencjach inwestorów są szczególnie widoczne w Warszawie. Dużo chętniej analizują oni obecnie działki w sąsiedztwie II linii metra, w tym tereny po prawej stronie Wisły, niż popularne jeszcze parę lat temu grunty na Służewcu Przemysłowym.

Grunty pod zabudowę handlową

W związku z wysokim nasyceniem powierzchnią handlową, przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości inwestorzy bardzo dokładnie analizują ten współczynnik, jak również siłę nabywczą i nawyki zakupowe okolicznych mieszkańców oraz konkurencyjne projekty. Głównym czynnikiem decydującym o ich zainteresowaniu danym gruntem jest jednak taki poziom zainteresowania potencjalnych najemców, który umożliwi szybkie wynajęcie projektowanego obiektu handlowego na warunkach gwarantujących rentowność inwestycji.

Białych plam na mapie handlowej Polski jest coraz mniej. W efekcie nie każdy obszar, dla którego zagwarantowano w planie miejscowym możliwość realizacji obiektu wielkopowierzchniowego, stanowi obiekt zainteresowania inwestorów. W szczególności właściciele gruntów o dużych areałach oraz terenów zlokalizowanych blisko budowanej lub funkcjonującej już galerii handlowej stają przed dylematem określenia nowego sposobu ich zagospodarowania.

„W ubiegłym roku zainteresowaniem cieszyły się grunty m.in. pod parki handlowe w miastach powyżej 100 000 mieszkańców. Obserwujemy jednocześnie wzrost liczby ofert sprzedaży, których przedmiotem są obiekty handlowe mające lata świetności już za sobą, jak również grunty przeznaczone pod obiekty wielkopowierzchniowe, wymagające stworzenia nowej strategii sprzedażowej z uwagi na brak rynkowego uzasadnienia dla realizacji planowanej wcześniej galerii handlowej”, informuje Daniel Puchalski.

Średnie ceny gruntów pod inwestycje handlowe w 2016 r.

Obszar Cena (PLN / mkw. PUU*)
Warszawa – tereny przeznaczone pod handel wielkopowierzchniowy 2 000 – 5 000 PLN
 Warszawa – tereny przeznaczone pod parki handlowe i wolnostojące budynki handlowe 1 500 – 2 000 PLN
Miasta powyżej 400 000 mieszkańców 400 – 1 200 PLN

* PUU – Powierzchnia Użytkowa Usług

Źródło: JLL

Grunty pod zabudowę hotelową

Do najbardziej aktywnych operatorów na rynku w 2016 r., pod których marką otworzyły się lub powstają obiekty hotelowe, należą AccorHotels / Orbis, Hilton Worldwide, Marriott International, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group, Carlson Rezidor Hotel Group czy B&B Hotels. W minionym roku można było zaobserwować również rosnącą liczbę inwestycji i projektów w segmencie condo również w dużych miastach, a nie tylko w popularnych miejscowościach wypoczynkowych. Deweloperzy dostrzegli w tym szansę na dywersyfikację swojej oferty. Natomiast niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb studentów podaż akademików zwróciła uwagę inwestorów prywatnych na ten obszar rynku – komfortowe prywatne akademiki mogą śmiało konkurować z ofertą mieszkań na wynajem.

„W kolejnych latach branża hotelarska w Polsce może liczyć na dalszy rozwój. Będziemy obserwować rosnącą ofertę condoapartamentów w miastach oraz rozwój turystyki medycznej, co przełoży się na zapotrzebowanie na grunty umożliwiające realizację tego typu inwestycji. Ponadto, rosnący udział młodego pokolenia w grupie gości hotelowych będzie sprzyjać powstawaniu obiektów hotelowych, uwzględniających ich gusta i oczekiwania”, komentuje Daniel Puchalski.

Grunty rolne

Po przyjęciu w maju 2016 r. ustawy ograniczającej obrót ziemią rolną, liczba chętnych na jej zakup znacząco zmalała. Niska aktywność rynku sprawiła, że ceny pod koniec pierwszej połowy roku stały w miejscu, a następnie wykazywały tendencję spadkową. Deweloperzy nierzadko rezygnowali z podejmowania analizy nieruchomości, jeśli tylko zachodziły jakiekolwiek przesłanki wskazujące na możliwość podlegania gruntu pod przepisy nowej ustawy.

„W 2016 r. nastąpiło również bardzo wyraźne, w porównaniu z ubiegłymi latami, zmniejszenie zainteresowania inwestycjami na rynku ziemi rolnej ze strony podmiotów z kapitałem zagranicznym. Inwestorzy gotowi do zaangażowania posiadanych środków finansowych w długoletniej perspektywie zwracają uwagę na stabilność prawa dającą możliwość bezpiecznego planowania. Nagła zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi zaowocowała w wielu przypadkach wstrzymaniem decyzji o rozwoju w Polsce. Co ciekawe jednak, inni inwestorzy postrzegają nowe ustawodawstwo jako szansę. Transakcje na poziomie akcji i udziałów w spółkach stanowią okazję do przejęcia tego typu aktywów”, wyjaśnia Daniel Puchalski.

Perspektywa na 2017

Dotychczasowe zainteresowanie inwestorów gruntami inwestycyjnymi w Polsce, jak również ilość kierowanych do JLL zapytań o tereny w IV kwartale 2016 r. oraz na początku tego roku, pozwala sądzić, że 2017 będzie równie dobry albo nawet lepszy dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości.

„Spodziewamy się kontynuacji aktywności deweloperów w segmencie gruntów mieszkaniowych, jak też równie wysokiego jak w 2016 r. zainteresowania terenami, na których można zrealizować projekty hotelowe w dużych i średnich miastach oraz gruntami handlowymi w miastach powyżej 50 000 mieszkańców. Atrakcyjnie zlokalizowane i przygotowane pod względem prawnym nieruchomości przeznaczone na cele biurowe również znajdą swoich nabywców, jeśli będą położone w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Katowicach czy Łodzi. W przypadku gruntów rolnych, pomimo zmiany ustawodawstwa, dostrzegamy zainteresowanie ze strony podmiotów posiadających duże areały ziemi, co daje szanse na sporadyczne transakcje w tym segmencie rynku”, podsumowuje Daniel Puchalski.

informacja prasowa JLL

Ile wydają Polacy na remont mieszkania?

renovate-1186336_640Z raportu Oferteo.pl wynika, że na prace remontowe najczęściej wydajemy od 30 do 50 tys. zł[1]. Choć decydujemy się na nie przeważnie latem, już teraz warto zacząć do nich przygotowania. Ekspert radzi, by tak duże koszty zaplanować już na początku roku i finansować je z oszczędności. Wskazuje także, z jakich rozwiązań skorzystać, gdy zaplanowany budżet zostanie przekroczony.

Ile kosztuje remont?
Odnowienie mieszkania to zwykle wyzwanie dla domowych finansów. Całkowite koszty zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanych prac, powierzchnia i stan nieruchomości oraz wykorzystane materiały. Wszystkie wydatki warto jednak dokładnie oszacować i uwzględnić w kosztorysie – Im większa skala prac, tym remont będzie droższy i może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego najlepiej jeśli z dużym wyprzedzeniem zaczniemy gromadzić oszczędności na ten cel. Warto zgromadzić kwotę wyższą niż przewidywane wydatki, gdyż często okazują się one większe niż początkowo zakładaliśmy – mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Gdy zabraknie gotówki
Jeśli okaże się, że nie udało nam się zgromadzić odpowiedniej kwoty na czas lub gdy zdecydujemy się powiększyć skalę prac, pomocny może być kredyt. Gdy potrzebujemy pieniędzy na krótki okres (np. na miesiąc) wcale nie musimy korzystać z chwilówki oferowanej przez firmy pożyczkowe. Znacznie tańszym rozwiązaniem będzie karta kredytowa. – Kredyt na karcie może być zupełnie darmowy. Trzeba jednak spełnić dwa warunki. Po pierwsze dotyczy to tylko zadłużenia powstałego poprzez płatności dokonane kartą. Jeśli natomiast wypłacimy pieniądze z karty w bankomacie, bank będzie nam naliczał odsetki. Po drugie dług trzeba spłacić w całości w dniu wskazanym na wyciągu, czyli po około miesiącu – tłumaczy Jarosław Sadowski, Expander

Gdy potrzebujemy większej kwoty i zależy nam na dłuższym okresie spłaty, lepszym rozwiązaniem będzie pożyczka gotówkowa. – Oczywiście na karcie kredytowej też można uzyskać wysoki limit i spłacać go przez kilka miesięcy. Dla wielu osób problemem będzie jednak to, że nie ma wyznaczonych rat i dodatkowo kwotę spłaconego długu można po chwili ponownie wykorzystać. W rezultacie, trudno jest pozbyć się zadłużenia. Dlatego w takich przypadkach lepiej sprawdzają się pożyczki gotówkowe, w których obowiązuje konkretny harmonogram spłaty – radzi ekspert Expandera.

Gdy chcemy pożyczyć więcej
To jednak nie koniec produktów bankowych, które mogą pomóc w przebrnięciu przez wydatki. Tam, gdzie renowacja jest większa lub liczymy się z gruntownym remontem i potrzebujemy przynajmniej 50 000 zł, najbardziej opłacalne może okazać się zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jego spłatę zabezpiecza hipoteka ustanowiona na nieruchomości, co powoduje, że koszty są niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych. – To jednak wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Uzyskanie kredytu hipotecznego trwa też znacznie dłużej – mniej więcej miesiąc. Poza tym uzyskane pieniądze można wykorzystać tylko na elementy trwale związane z nieruchomością. Nie ma więc możliwości, by kupić za nie np. meble, choć zdarzają się oferty kredytów, w których część pieniędzy możemy uzyskać na dowolny cel. Takich ograniczeń nie ma natomiast w przypadku pożyczki hipotecznej. Tu całą kwotę można wydać na dowolny cel, a jest ona i tak tania, ze względu na zabezpieczenie w postaci nieruchomości – tłumaczy Jarosław Sadowski, Expander.

informacja prasowa Expander

[1] http://www.architekturabudowlana.pl/mieszkanie-po-polsku-ile-polacy-wydaja-na-remonty/

Lotnisko w Rzeszowie wynajmuje magazyny Waimea

Waimea Cargo terminal_widok1

Inwestor Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka podpisał umowę z Zarządem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka na wynajem powierzchni magazynowej

 W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki Waimea Holding S.A., inwestor Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka, podpisał umowę z Zarządem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka na wynajem powierzchni logistycznej. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka na powierzchni ponad 1 700 mkw. będzie świadczyć kompleksowe usługi handlingowe przesyłek towarowych. Obiekt ma zostać oddany do użytkowania na początku czerwca 2017 roku.

Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka o łącznej powierzchni  6 800 mkw. powstaje na 2 hektarowej działce położonej na terenie przylegającym do Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Umowa na wynajem powierzchni logistycznej w Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka z Zarządem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka została podpisana w Rzeszowie dnia 31 stycznia br. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, realizując długoterminową strategię rozwoju usług w zakresie frachtu lotniczego, będzie świadczyć kompleksową obsługę handlingową przesyłek towarowych w nowopowstałym obiekcie.

     – Jesteśmy lotniskiem, które ma idealne warunki do rozwoju transportu towarowego. Wierzę, że nowoczesny, profesjonalny terminal  przyciągnie nowych kontrahentów i umożliwi nam szybki wzrost wolumenu cargo. To inwestycja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko lokalnego biznesu, ale również przedsiębiorców z sąsiednich regionów, a także z Ukrainy i Słowacji – podkreśla Michał Tabisz, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. – Poza Okęciem jesteśmy jedynym lotniskiem w Polsce posiadającym przejście fitosanitarne. W połączeniu z możliwościami, jakie otwiera nowy terminal                             i parametrami technicznymi samego lotniska, w perspektywie kilku lat Rzeszów ma szansę stać się centrum frachtu lotniczego oddziaływującym na cały region Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Michał Tabisz. Terminal multimodalny Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka będzie spełniał wszystkie wymagania niezbędne do organizacji przeładunku i zapewni kompleksową obsługę frachtu lotniczego w oparciu                              o najwyższe standardy. – Jestem przekonany, że jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju logistyki w Rzeszowie i całym regionie. Podkarpacie rozwija się w kierunku nowych technologii, a nowe technologie potrzebują transportu lotniczego. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka stworzy doskonałe warunki do obsługi każdego typu operacji lotniczej, w tym największych samolotów transportowych. Nowoczesny terminal cargo zlokalizowany bezpośrednio przy płycie rzeszowskiego portu lotniczego w pełnym zakresie umożliwi operatorowi handlingowemu realizację obsługi lotniczych przewozów towarowych – wyjaśnia Andrzej Rosiński, Prezes Waimea Holding S.A. – W najbliższych dniach planujemy podpisać drugą umowę najmu na 2 800 mkw. powierzchni logistycznej. Najemcą będzie firmą z Rzeszowa specjalizująca się w magazynowaniu i transporcie towarów dla przedsiębiorców na terenie kraju i zagranicą – podkreśla Andrzej Rosiński.

 Już dziś Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka posiada pełną zdolność do obsługi wszelkich typów lotniczych transportów towarowych, zarówno samolotów cargo w technologii jednostek ładunkowych ULD jak i tradycyjnych. Zakres usług handlingowych będzie obejmował pełną obsługę wszystkich rodzajów towarów, w tym przesyłek niebezpiecznych – DGR, przesyłek wartościowych – VAL, przesyłek łatwopsujących się – PER  oraz przesyłek o nietypowych gabarytach. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka wyposażony zostanie w najnowocześniejsze urządzenia do kontroli bezpieczeństwa towarów o pojemności lotniczych kontenerów transportowych, zestaw wag do ważenia towarów w różnych jednostkach ładunkowych, systemy bezpieczeństwa w tym monitoringu i dostępu, magazynowe urządzenia transportowe i załadunkowe, urządzenia do obsługi i formowania lotniczych jednostek towarowych, ciągnik lotniskowy do transportu zestawów towarowych z funkcją holowania samolotów, specjalistyczne zestawy regałów i stelaży magazynowych. Obiekt będzie posiadał także chłodnie i mroźnie, specjalne wyposażone magazyny przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych. W budynku będą funkcjonowały wysokiej klasy klimatyzowane pomieszczenia biurowe dla potrzeb spedytorów i agencji celnych. Inwestor prowadzi rozmowy w zakresie wynajmu powierzchni biurowej w budynku Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka.

Ważnym atutem inwestycji jest położenie przy drodze wojewódzkiej nr 869, która po przebudowie umożliwi łatwą komunikację z autostradą A4 i drogą ekspresową S19. Generalnym wykonawcą Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka jest firma Trasko–Inwest. Budowa realizowana jest zgodnie z założonym planem. Otwarcie obiektu zaplanowano na początek czerwca 2017 roku. Finansowanie inwestycji zapewnione jest z kapitału Grupy Waimea, obligacji korporacyjnych oraz kredytów bankowych.

Resatauracja Oro najemcą w centrum handlowym Wola Park

Restauracja Oro

21 stycznia w Wola Parku otworzył się nowy lokal gastronomiczny – Oro. Restauracja zajęła powierzchnię 277 mkw.

Wyróżnikiem restauracji Oro jest wystrój wnętrza, w którego centralnym punkcie znajduje się unikalny włoski piec. Zbudowany w stylu pompejskim przez budowniczych z Włoch umożliwia przygotowanie pizzy według tradycyjnych metod. Restaurację Oro odwiedzający Centrum znajdą na Foodcourcie na drugim piętrze.

PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. – prognoza GUS

GUSO 2,8 proc. wzrosła polska gospodarka w minionym roku. Takie dane opublikował Główny Urząd Statystyczny. Jest to najsłabszy wzrost PKB w ciągu ostatnich trzech lat, ale lepszy niż w latach 2011 – 2012 i lepszy od ostatnich prognoz analityków.

Na stosunkowo gorszych danych zaważyło głównie mocne hamowanie w inwestycjach i gorszy bilans handlowy. Ratunkiem dla PKB okazała się natomiast konsumpcja i tu z pewnością wpływ miał program 500 Plus.

Eksperci spodziewają się, że najgorsze już za polską gospodarką, a obecny rok przyniesie utrzymanie konsumpcji na obecnym poziomie i wzrost inwestycyjny, co powinno znaleźć odbicie w wynikach PKB.

Kolejni najemcy w centrum handlowym Vivo! Krosno

VIVO! Krosno 1Austriacki inwestor IMMOFINANZ odkrywa kolejne karty ujawniając nazwy trzech najemców VIVO! Krosno – swojego aktualnie największego projektu deweloperskiego w Polsce, w sektorze handlowym. Do grona marek, które zaprezentują swoją ofertę w tym obiekcie już w IV kwartale br. dołączyły: Home&You, Martes Sport oraz CCC.  Krośnieńska inwestycja, jest realizowana przez IMMOFINANZ wspólnie z partnerem tj. firmą Acteeum Group (udziały firm w projekcie kształtują się na poziomie: 85% IMMOFINANZ i 15% Acteeum).

Sektor odzieży i akcesoriów sportowych będzie reprezentowany w VIVO! Krosno przez Martes Sport, który podpisał umowę najmu na ponad 750 m kw. Natomiast CCC, tj. lider polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia oraz jego największy krajowy producent, otworzy swój salon w przyszłym krośnieńskim centrum handlowym na łącznej powierzchni niespełna 700 m kw.

Home&You to marka stworzona dla osób ceniących oryginalność i piękno wnętrz. W jej ofercie znajdują się zarówno gustowne naczynia stołowe, tekstylia domowe jak i mnóstwo wyjątkowych dodatków (m.in. lampy, świece, wazony i ramki na zdjęcia itp.). W VIVO! Krosno Home&You zajmie powierzchnię o łącznej wielkości 250 m kw.

Prace na budowie VIVO! Krosno realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Od momentu wmurowania kamienia węgielnego pod ten projekt wykonane zostały wszystkie stopy fundamentowe oraz znacząca część słupów prefabrykowanych. Aktualnie generalny wykonawca przymierza się do realizacji kanalizacji pod-posadzkowej, a w dalszej kolejności wykonywane będą prace pod przyszłą płytę fundamentową.

Panattoni najemcą biur Warsaw Spire

Warsaw Spire nocWarsaw Spire, flagowy projekt Ghelamco Poland, zyskał kolejnego najemcę – firmę Panattoni Europe, filię jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowej w Europie. Firma wprowadzi się do swojej nowej siedziby na placu Europejskim w sierpniu tego roku, zajmując 1730 m kw. na 39. piętrze wieżowca.

Umowa została podpisana na okres 5 lat. Doradcą Panattoni Europe w procesie pozyskania nowej siedziby była międzynarodowa firma CBRE. Panattoni Europe jest europejską filią amerykańskiego dewelopera Panattoni Development Company, który zarządza inwestycjami na 200 rynkach Europy i Ameryki Północnej. Pierwsze europejskie biuro Panattoni zostało otwarte w Polsce w 2005 r., a od tego czasu firma rozszerzyła działalność na cały kontynent. Od początku swojej działalności spółka zrealizowała w Europie projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 4,3 miliony mkw.

 

Kompleks Warsaw Spire przy placu Europejskim tworzą trzy obiekty: 220-metrowy wieżowiec oraz dwa 55-metrowe budynki, które łącznie oferują 109 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Znakomita lokalizacja przy wielkim węźle komunikacyjnym na rondzie Daszyńskiego, obejmującym II linię metra i liczne przystanki tramwajowe i autobusowe, zapewnia wszystkim najemcom dogodne połączenie z całym miastem oraz szybki dojazd do dworców i lotniska. Deweloper zadbał także o infrastrukturę dla rowerzystów (oddzielna rampa, prysznice, parkingi, stacja Veturilo) oraz osób zmotoryzowanych (rozległy, podziemny parking na 1 300 samochodów).

W kompleksie Warsaw Spire wynajęte jest już ponad 90% powierzchni biurowej.  Znajdą się tu siedziby międzynarodowych firm i instytucji, tj. MasterCard, Samsung, BNP Paribas Securities Services, Adecco Poland, Benefit Systems, Bilfinger HSG Facility Management, Calypso, Compare King, Daftcode, Eleven Sports Network, Frontex, Ghelamco Poland, JLL, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz The Heart Warsaw. Od 1 sierpnia 2017 roku swoją siedzibę będzie tu miała również firma Panattoni Development Europe.

Polacy chcą usług pośredników kredytowych?

accountant-1238598_640

• Według badań, wybór kredytu hipotecznego jest trudny dla 85% Polaków, a 3/4 badanych chciałoby, żeby ktoś im w tym pomógł.

• Większość Polaków dobrze  ocenia porady doradców bankowych oraz pośredników kredytowych, jednak ci drudzy lepiej wypadają w ocenie uczciwości i niezależności.

• Aż 92% Polaków nie chce zmian w przepisach o pośrednictwie kredytowym w proponowanym przez rząd kształcie.

W mediach od tygodni toczy się debata o kształcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Profesjonalni pośrednicy kredytowi są zdania, że nowe regulacje są niezbędne do rozwoju odpowiedzialnego rynku i bezpieczeństwa kredytobiorców. Jednak niektóre z proponowanych przez rząd zapisów, będą miały bardzo negatywny wpływ na całą branżę, mogąc wręcz doprowadzić do jej upadku. Mowa o zakazie wynagradzania pośredników przez banki i przerzucenie płatności za usługi pośredników i doradców kredytowych na klientów.

O zdanie Polaków na ten temat zapytała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przy pomocy domu badawczego Maison&Partners.

Polacy nie chcą sami wybierać kredytu

Z badań wynika, że dla 85% Polaków wybór dobrego kredytu hipotecznego jest trudny, a 76% badanych chciałoby, aby ktoś im pomógł w podjęciu decyzji. Jest to zdanie zarówno osób, które już przechodziły przez proces kredytowy, jak i tych, które dopiero zamierzają wziąć kredyt. Osoby, które spłacają obecnie kredyt, aż w 43 % przypadków korzystali z pomocy pośrednika kredytowego. Natomiast 64% tych, którzy dopiero rozważają taką decyzję, wyraża chęć skorzystania z jego porad.

– Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badań by móc potwierdzić to, co ci z nas, którzy na co dzień zajmują się pośrednictwem kredytowym wiedzą – że pełnimy ważną rolę społeczną, że znakomita większość z prawie 20 tys. ludzi pracujących w tej branży rzetelnie i uczciwie wykonuje swoją pracę. Polacy chcą pośredników i bezpłatnego do nich dostępu– tłumaczy Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Przewodniczący Komitetu KPF.

Jeżeli przepisy wejdą w życie w proponowanym przez rząd kształcie, zaledwie 29% Polaków, którzy już spłacają kredyt, skorzystałoby ponownie z usług pośrednika. Jeszcze gorzej na płatne usługi pośredników reagują osoby, które decyzje kredytowe mają przed sobą – tylko 20% z nich gotowych jest na dodatkowe koszty. Dla porównania, gdyby w tej kwestii przepisy się nie zmieniły, to skorzystanie z takich usług deklaruje aż 2/3 Polaków.

80% kredytobiorców jest zadowolonych z pomocy pośrednika

W badaniu zapytano także, jak pracę pośrednika oceniają osoby, które skorzystały z jego usług. Okazuje się, że aż dla 80% osób porady były pomocne, rzetelne i wiarygodne oraz świadczyły o dużym rozeznaniu w rynku. Podobnie osoby te oceniały doradztwo pracowników banku, jednak pośrednicy zostali ocenieni jako bardziej uczciwi i niezależni. Pomimo tak dobrej oceny pracy pośredników kredytowych, zaledwie 1/3 osób spłacających kredyt, zdecydowałaby się na ponowne skorzystanie z ich usług, jeżeli byłyby one płatne.

– Lata rzetelnej pracy większości pośredników kredytowych sprawiły, że ta profesja stała się użyteczna i oczekiwana przez klientów. Staliśmy się też ważnym, efektywnym partnerem dla banków.  Mamy świadomość, że mimo odpowiedzialnych działań profesjonalnej części rynku, nie uniknęliśmy błędów w naszej pracy i  chcemy zrobić wiele, by tych błędów uniknąć w przyszłości. Dlatego też nie mówimy tylko o negatywnych konsekwencjach proponowanych zapisów ustawy, ale przede wszystkim o tym, że mamy rozwiązania, które uczynią branżę jeszcze bardziej transparentną i bezpieczną dla jej interesariuszy. Wsłuchując się w głosy uczestników parlamentarnej Komisji Finansów Publicznych, której posiedzenie odbyło się 24 stycznia br.,  głosy przedstawicieli urzędów oraz posłów, dostrzegliśmy szansę na takie właśnie podejście do tej bardzo ważnej dla rynku sprawy, w którym koncentrujemy się na szukaniu najlepszych dla klientów rozwiązań. – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

Polacy chcą mieć wybór

Zdecydowana większość, bo aż 92% Polaków jest zdania, że zmian w przepisach nie powinno się wprowadzać, a przynajmniej nie w planowanym kształcie: ponad jedna trzecia (36%) jest za pozostawieniem obecnego modelu wynagradzania, przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli nad jakością pracy pośredników. 56% natomiast chce mieć wybór, czy skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa, czy z płatnego doradztwa i uważa, że najlepsze byłoby równoległe funkcjonowanie obu tych modeli. Wyniki badań jednoznacznie wskazują jednak, jak dużą barierę skorzystania z usług pośredników kredytowych może stanowić konieczność ich opłacenia z własnej kieszeni – przypuszczalnie przy dopuszczeniu obu modeli, więcej osób decydowałoby się korzystać z usług doradców opłacanych z prowizji bankowej.

Tylko 8% respondentów oczekuje wprowadzenia (jako wyłącznego) modelu doradztwa odpłatnego przez klientów.

– Polacy, co obrazują jednoznacznie wyniki badań, nie tylko potrzebują, ale już dziś doceniają pozytywną rolę usług, świadczonych przez pośredników w zakresie kredytu hipotecznego. I jest to niezwykle ważny głos. Ten rodzaj mądrości zbiorowej winien być ważną wskazówką dla legislatorów, a w większym jeszcze stopniu dla Ustawodawcy – Polacy oczekują zdecydowanie, że model pośrednictwa, jaki obecnie funkcjonuje będzie utrzymany. Jednocześnie klienci, zarówno Ci którzy już skorzystali z usług pośrednika, jak i ci, którzy dopiero zamierzają to zrobić, nie chcą tracić tego co dobre, co już posiadają, a oczekują, że aktualny model bezpłatnego pośrednictwa zostanie uzupełniony przez model  płatnego doradcy. Co ważne w kontekście procesu implementacji dyrektywy hipotecznej, realizacja tej społecznej rekomendacji byłaby zgodna z duchem europejskim tej dyrektywy – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

 Badanie zostało zrealizowane przez firmę Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

informacja prasowa www.brandscope.pl

Warszawska Wola wyrasta na najlepszą lokalizację biurową

warsaw-996626_640Dzięki swojej wielofunkcyjnej infrastrukturze centrum biznesu, które tworzy się na warszawskiej Woli zyskuje przewagę nad służewieckim zagłębiem biurowym

Na bliskiej Woli, która płynnie łączy się ze Śródmieściem powstaje nowe warszawskie centrum biznesu z wieżami biurowymi wokół ronda Daszyńskiego. W czterech narożnikach ronda i terenach sąsiednich w budowie jest kilka dużych obiektów biurowych, a kolejne inwestycje są planowane. Jak obliczają specjaliści, w ciągu kilku lat może tu powstać ok. 700 mkw. powierzchni biurowej. Obecnie jest już prawie 500 tys. mkw. biur, w których pracuje około 42 tys. osób.

Wola zyskała na atrakcyjności dzięki poprawie warunków komunikacyjnych. Otwarta została druga linia metra, rozbudowane główne arterie i sieć komunikacji miejskiej. Dzielnica od kilku lat intensywnie się rozbudowuje. Deweloperzy realizują tu przemyślane projekty, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poza kompleksami biurowymi tworzą place miejskie, sklepy, restauracje, kawiarnie, kluby i placówki usługowe, które usytuowane są zwykle w atrakcyjnych pasażach lub skwerach tworzonych w sąsiedztwie biurowców. W ten sposób aktywizowana jest przestrzeń miejska. Wzbogacają ją deptaki, tereny zielone i miejsca służące rekreacji z fontannami i małą architekturą, jak i specjalnymi strefami kulturalnymi.

Od początku rozbudowy Woli powstają tu również liczne osiedla, które tworzą zaplecze mieszkaniowe kształtującego się centrum biznesu. Nowe projekty usytuowane są m.in. przy ulicy Karolkowej, Giełdowej, Kolejowej, Ordona, Siedmiogrodzkiej, alei Prymasa Tysiąclecia, Wolskiej, Sowińskiego, Kasprzaka, czy Jana Kazimierza, przy której ulokowało się wyjątkowo wiele osiedli.

Niedaleko do domu

Niektórzy deweloperzy dostrzegli potencjał synergii i chętnie łączą działalność w segmencie komercyjnym i mieszkaniowym. Projekty mieszkaniowe realizują w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów komercyjnych. Dzięki temu obiekty biurowe lepiej funkcjonują, a mieszkania nabierają wartości inwestycyjnej. Przykładami takich projektów jest m.in. inwestycja Mennica Residence, obok której powstaje kompleks Mennica Legacy Tower oraz Dzielna 64 i Studio Centrum budowane w pobliżu loftowego kompleksu biurowego Dzielna 60. Na brak zainteresowania zakupem mieszkań w tych projektach deweloperzy nie mogą narzekać, lokale kupowane są głównie w celach inwestycyjnych.

– Celem, który sobie wyznaczyliśmy przy realizacji projektów mieszkaniowych jest połączenie przystępnej ceny mieszkań, dzięki ich zoptymalizowanej powierzchni z jakością, z jakiej znany jest nasz projekt biurowy Dzielna 60 w tej samej lokalizacji. Inwestycje mieszkaniowe, które obecnie realizujemy w jego sąsiedztwie tworzą z budynkami biurowymi komplementarną całość uzupełnioną także o funkcje handlowo- usługowe, które dostarczy pasaż przy przedłużonej ulicy Bellottiego. W ten sposób chcemy aktywizować cały obszar i nadać mu ciekawy, funkcjonalny charakter z korzyścią dla wszystkim użytkowników – informuje Tomasz Sadłocha, członek zarządu Ochnik Development.

– Mieszkania w tej lokalizacji chętnie kupują inwestorzy. Liczą na atrakcyjny zysk z wynajmu z uwagi na usytuowanie i standard budynków – przyznaje Tomasz Sadłocha. Dodaje, że rentierem można już zostać nabywając mikroapartament w kwocie 180 tys. zł netto w budynku Studio Centrum.

Podobne przedsięwzięcia, w których w sąsiedztwie biur realizowane są projekty mieszkaniowe można znaleźć też w innych częściach Warszawy. Na Mokotowie kompleks biurowy Harmony Office Center realizowany jest obok osiedla Grazioso, a osiedle Brzozowy Zakątek rozbudowuje się w sąsiedztwie Wilanów Office Park.

Wielofunkcyjna Wola

Na Woli planowane są również kompleksy wielofunkcyjne, które oferować będą nie tylko powierzchnię biurową, ale także konferencyjną, handlową i hotelową. Nowe inwestycje komercyjne, które powstają w wolskim city reklamowane są nawet jako miejsca spotkań wielu pokoleń. Inwestorzy konsekwentnie realizują ideę miastotwórczości i wraz z powstającymi obiektami kreują nową tkankę miejską. Dokładają starań, by budynki komercyjne żyły także poza godzinami pracy biur. Śledzą, jak z rozwojem rynku zmieniają się preferencje najemców i wychodzą z inicjatywą, chcąc stworzyć jak najbardziej atrakcyjną infrastrukturę.

O tym, że w zagłębiu biurowym niezbędna jest infrastruktura towarzysząca zapomnieli niestety projektanci parków biurowych, które powstały na terenie warszawskiego Służewca Przemysłowego. Niekontrolowany wzrost rynku biurowego na tym obszarze bez planów zagospodarowania i wizji całości spowodował ograniczenie pozostałych, istotnych funkcji zabudowy. Pracownicy firm w największym w Polsce centrum biznesu pozbawieni zostali dostępu do zaplecza usługowo-handlowego, kulturalnego i rekreacyjnego, a także mieszkaniowego. W okolicy Domaniewskiej brakuje atrakcyjnej przestrzeni publicznej, deptaków, ciągów pieszych oraz miejskich terenów zielonych.

Prawdziwą piętą achillesową mokotowskiego zagłębia biurowego, w którym pracuje ponad 80 tys. osób, jest jednak komunikacja, zarówno publiczna, jak i prywatna. Brak metra utrudnia dojazd, a do potwornych korków dochodzą tu jeszcze kłopoty z parkowaniem.

Służewiec odrabia straty

Dlatego w ciągu ostatnich dwóch lat mogliśmy obserwować coraz liczniejsze wyprowadzki najemców z biur zlokalizowanych w tzw. strefie południowej górnej Warszawy. A jak prognozują specjaliści, w najbliższym czasie można spodziewać się jeszcze wzrostu migracji. Na relokacjach zyskuje przede wszystkim Wola i centralny obszar biznesowy Warszawy.

Służewieckie zagłębie zaczyna odrabiać straty. Tworzą się plany poprawy komunikacji i infrastruktury wokół biurowców, a deweloperzy wyspecjalizowani w budownictwie mieszkaniowym wychodzą ze swoimi projektami. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż dalsze poszerzanie obszaru zabudowy biurowej, a budować jest gdzie, bo na tym terenie na swoją kolej czekają jeszcze grunty, na których powstać może 300 tys. mkw. biur.

Na terenie Służewca w realizacji i w fazie planowania jest także kilka tysięcy mieszkań. Najwięcej inwestycji mieszkaniowych powstaje w okolicy ulicy Cybernetyki i Obrzeźnej, a także przy Garażowej, Konstruktorskiej, Bokserskiej i Woronicza.

informacja prasowa Ochnik Development

Savills zarządcą biurowca Novilis Business House

Nobilis_1

Z początkiem stycznia 2017 roku, Savills został zarządcą nowoczesnego budynku biurowego Nobilis Business House we Wrocławiu. Deweloperem obiektu jest Echo Investment. Budynek, zlokalizowany tuż obok Pasażu Grunwaldzkiego, został oddany do użytkowania w sierpniu 2016 i oferuje 16 000 m kw. powierzchni do wynajęcia. Za komercjalizację obiektu od czerwca 2016 roku odpowiada Dział Reprezentacji Wynajmującego Savills.

Nobilis Business House to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu.  Sąsiedztwo Centrum Handlowo-Rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki, oferuje szeroką ofertę gastronomiczną oraz wiele innych udogodnień dla użytkowników budynku. Do najemców Nobilis Business House należą, m.in.: firma BNY Mellon, przychodnia Synexus, Eurobank, firma Skąpiec.pl i kantyna Jadłomania.

English Home z lokalem handlowym w Galerii Tarnovia

English Home Galeria Tarnovia (1)

W styczniu br. oferta wnętrzarska Galerii Tarnovia powiększyła się o sklep English Home. To pierwszy salon tej sieci w Tarnowie.

 English Home to marka znana miłośnikom aranżacji wnętrz łącząca w swojej ofercie elementy angielskiej klasyki i orientalnego stylu tureckiego. W styczniu grono salonów sieci obecnych w najlepszych centrach handlowych w Polsce powiększyło się o sklep w Galerii Tarnovia. Nowy salon ulokowany jest na parterze Galerii, gdzie zajmuje 152 m kw.

Centrum handlowe Wroclavia z certyfikatem BREEAM

widok od strony ul. Suchej_skrzyĹĽowanie z ul. BorowskÄ…Centrum handlowe Wroclavia uzyskało certyfikat BREEAM Interim, który potwierdza przyjazność budynku dla jego użytkowników i środowiska. Budynek zdobył 81,3% punktów (ocena excellent), co jest najwyższym rezultatem w Polsce dla centrum handlowego w budowie.

 Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) przyznawany przez BRE Global Ltd. (Building Research Establishment) to międzynarodowy certyfikat ekologiczny.

Po sprawdzeniu szeregu czynników Wroclavii przyznano 81,3% punktów (certyfikat BREEAM Interim z oceną excellent), co jest najwyższym rezultatem uzyskanym w Polsce przez centrum handlowe będące w fazie budowy. Jest to również najwyższa ocena zdobyta na etapie projektowym przez Unibail-Rodamco, które posiada w swoim portfolio 71 centrów handlowych w największych miastach Europy.

W ramach certyfikacji BREEAM we Wroclavii wykonano kompleksowe analizy i prognozy dotyczące kilkudziesięciu obszarów, m.in. wypływu na zdrowie i dobre samopoczucie przebywających w budynku osób (tu ważny był m.in. dostęp do świeżego powietrza, odpowiednia temperatura oraz natężenie dźwięku), zużycia energii i wody oraz ich monitoringu, emisji dwutlenku węgla, zarządzania odpadami, dostępu do transportu publicznego, a także zrównoważonego zarządzania całym budynkiem.

Kolejne etapy certyfikacji

Certyfikacja Wroclavii odbywa się w formacie NEW CONSTRUCTION, stosowanym dla inwestycji budowanych od podstaw (w odróżnieniu od certyfikacji BREEAM IN-USE, dla budynków już istniejących). Uzyskany certyfikat – BREEAM Interim na poziomie excellent – dotyczy centrum handlowego. Dla części biurowej Wroclavii certyfikacja prowadzona jest odrębnie, a proces jeszcze trwa.

Uzyskanie certyfikatu BREEAM Interim wieńczy pierwszą część certyfikacji, właściwą dla trwającego obecnie projektowego etapu inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor będzie się ubiegał o tzw. BREEAM Final Certificate, potwierdzający zastosowanie na etapie budowlanym przyjętych wcześniej założeń.

Jaskinia Minoutaura – willa Pabla Picassa sprzedana

picasso3 hektarowa posiadłość, w której ostatnie lata życia spędził słynny artysta znalazła nowego właściciela. Willa mieści się w miejscowości Mougins w Prowansji, we Francji. Informację o jej sprzedaży podał burmistrz tego miasteczka, a opublikował Wall Street Journal.

Posiadłość L’Antre du Minotaure (czyli Jaskinia Minotaura) uważana jest za jedną z najwspanialszych w tym rejonie Francji. Nowy nabywca nieruchomości to Rayo Withanage – prezes banku Scepter Partners.

Willa Picassa miała bujną historię. Między innymi zamieszkiwał w niej Winston Churchill. Ceny transakcji nie ujawniono.

 

Jaka przyszłość czeka rynek mieszkaniowy?

home-1353389_640Już w grudniu branża deweloperska ogłaszała rekordowe wyniki sprzedaży mieszkań. Obecnie wiemy, że wynik na poziomie 62 tys. sprzedanych lokali w 6 największych miastach był bezprecedensowy i ciężko go będzie powtórzyć w tym roku.

Jakich zmian w najbliższych miesiącach spodziewają się deweloperzy i jakie mają plany inwestycyjne? Potencjał rynku oceniają eksperci Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Bouygues Immobilier Polska oraz portalu RynekPierwotny.pl.

Rynek deweloperski charakteryzuje się dojrzałością, która ma swoje odzwierciedlenie
w dwóch aspektach – po pierwsze, mimo bardzo dużego popytu ceny mieszkań utrzymują się na stabilnym poziomie i nie podlegają drastycznym wahaniom. Po drugie inwestorzy na bieżąco obserwują zapotrzebowanie i zachowania nabywców, dzięki czemu wprowadzają do sprzedaży mniej więcej tyle lokali, ile sprzedają, co zapewnia równowagę między podażą a popytem.

– W 2016 roku sprzedaliśmy 1100 mieszkań z naszej oferty dostępnej w 3 kluczowych miastach – Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. W tym roku planujemy wprowadzić do sprzedaży 11 nowych inwestycji. Łącznie dostarczymy rynkowi ok. 1600 mieszkań. Zakładam, że popyt będzie się utrzymywał na stabilnym poziomie, ponieważ potrzeby mieszkaniowe Polaków jeszcze długo nie będą w pełni zaspokojone – komentuje Krzysztof Foder, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Stabilność na rynku pracy kształtuje popyt na mieszkania

Jak podkreślają eksperci, popyt na mieszkania jest silnie skorelowany z sytuacją na rynku pracy. Bezpieczeństwo zatrudnienia to jeden z głównych determinantów, które wpływają na zakup własnego M.

– To zwłaszcza dobra sytuacja na rynku pracy wpływa na wysoki popyt wewnętrzny. Pomagać będą także rekordowo niskie poziomy stóp procentowych, które powinny być stabilne. Z jednej strony zapewnia to tani kredyt mieszkaniowy, a z drugiej skutkuje niskim oprocentowaniem lokat. To ostatnie w połączeniu z wciąż niestabilną sytuacją na giełdzie czy ryzykiem związanym z innymi formami inwestowania powoduje, że rośnie grupa osób inwestująca w mieszkania na wynajem. Przede wszystkim taka forma zapewnia duże bezpieczeństwo i umożliwia stopę zwrotu na poziomie ok. 5% rocznie – komentuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Jak się będą kształtowały ceny i preferencje nabywców?

– Aby określić perspektywy w zakresie poziomu cen najbardziej zasadne wydaje się użycie słowa stabilizacja. Mamy z nią do czynienia już od roku 2013. W tym zakresie nic nie wskazuje na to, aby rok 2017 zmienił ten stan rzeczy. Warto podkreślić, że obecna podaż mieszkań dostosowana jest do realnych potrzeb rynku. Znacząco wzrosła produkcja mieszkań w najbardziej pożądanym i przystępnym cenowo segmencie popularnym. Obecnie stanowi ona w zależności od miasta od 60%

do 70% całości podaży. Deweloperzy zrozumieli, że należy budować dobre jakościowo mieszkania w przystępnych cenach. Choć większość z nas deklaruje chęć zamieszkania w sercu metropolii, to często po analizie siły nabywczej wybieramy dzielnice oddalone od centrum, gdzie możemy nabyć mieszkanie w rozsądnej cenie – dodaje Foder.

Podobnego zdania jest również kolejny ekspert.

– Dane GUS-u i obserwacje portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że mieszkaniowe preferencje Polaków już od wielu lat są dość przewidywalne i prawie niezmienne. Średnia powierzchnia kupowanego mieszkania ciągle oscyluje na poziomie 53 mkw. – 55 mkw. W przypadku rynku pierwotnego i wtórnego, zdecydowanie największą popularnością cieszą się lokale o powierzchni 40 mkw. – 60 mkw. Takie mieszkania stanowią dokładnie połowę całej oferty deweloperów prezentowanej przez serwis RynekPierwotny.pl – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Zdaniem przedstawicieli rynku niewykluczone jest to, że popyt na mieszkania jest pośrednim efektem programu 500 Plus, ponieważ rodziny chcące zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość inwestują w aktywo, które jest bezpieczne.

– Rodziny wielodzietne, które dobrze radziły sobie przed uruchomieniem programu, dodatkowe środki przeznaczają na inwestycje w przyszłość dzieci czy podwyższanie standardu ich życia. W obu przypadkach zmiana mieszkania na większe odpowiada na te potrzeby – dodaje Płochocki – Z kolei program Mieszkanie Plus, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, pozostanie nadal bez wpływu na branżę, ponieważ, jak widzimy po programie pilotażowym, skupia się głównie w miastach,
w których deweloperzy nie są aktywni.

Duże firmy będą wchodzić na nowe rynki

Eksperci zgodnie prognozują, że przyszłość rynku deweloperskiego przyniesie konsolidację funkcjonujących na nim podmiotów. Najwięksi deweloperzy w Polsce mają udziały w rynku nie przekraczające 4%, podczas gdy w Europie główni gracze posiadają ich kilkanaście.

– Rynek deweloperski cały czas jest bardzo mocno rozdrobniony, natomiast koniunktura powoduje, że coraz więcej dużych graczy wychodzi również na nowe obszary. Takim przykładem jest między innymi nasza spółka, która w ostatnich latach uruchomiła dwie nowe agencje w Poznaniu oraz we Wrocławiu – mówi Foder.

Najszybciej rosną duże firmy, dzięki czemu rynek się profesjonalizuje. Taka sytuacja jest korzystna nie tylko dla nabywców, którym oferuje się coraz lepsze usługi i więcej możliwości, ale również dla całej branży.

informacja prasowa

Maluch plus – nowy program pomocowy dla rodzin

shoes-505471_640Premier Beata Szydło zapowiedziała podczas wizyty w Stalowej Woli na Podkarpaciu wdrożenie nowego programu socjalnego. Maluch Plus ma być programem budowy żłobków i przedszkoli.

Rząd na wsparcie budowy tych placówek chce w tym roku przeznaczyć pół miliarda złotych. Beata Szydło powiedziała również, że do tej pory w ramach programu 500 plus wsparcie trafiło do blisko 4 mln dzieci.

Regionalne rynki biurowe w IV kw. 2016

light-828547_640Polish Office Research Forum opublikował dane za czwarty kwartał 2016 r. dotyczące rynku powierzchni biurowych w ośmiu głównych miastach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin).

Dane rynkowe, które są przygotowywane wspólnie przez zespół analityków, dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytkowania, liczby i wielkości transakcji najmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

  • Na koniec czwartego kwartału 2016 r. łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w ośmiu miastach regionalnych wyniosły 3 924 900 m2. Najwięcej powierzchni znajduje się w Krakowie (915 800 m2), Wrocławiu (847 800 m2) oraz Trójmieście (633 900 m2).
  • W 2016 roku do użytkowania oddano projekty o łącznej powierzchni 491 400 m2. Najwięcej nowej powierzchni – 149 300 m2 ukończono w Krakowie oraz we Wrocławiu (141 500 m2). W czwartym kwartale do użytku oddano 178 900 m2, z czego największymi projektami były Business Garden I (Vastint Poland) o powierzchni 36 600 m2 we Wrocławiu, oraz Dot Office (budynki B, C i D) Grupy Buma o powierzchni 26 600 m2 w Krakowie.
  • Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało ponad 423 600 m2 powierzchni biurowej, co stanowi 10,8% łącznych zasobów (wzrost o 1,7 pp. w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Szczecinie – 14,7%, najniższy w Łodzi – 6,2%.
  • Całkowity wolumen transakcji najmu zawartych w 2016 roku wyniósł ponad 580 700 m2, z czego 179 600 m2 w czwartym kwartale. Najwięcej powierzchni w 2016 roku zostało wynajęte w Krakowie (187 800 m2).
  • Wśród największych transakcji w 2016 roku można wymienić: umowę przednajmu zawartą przez firmę Credit Suisse w budynku Grunwaldzki Center we Wrocławiu (10 800 m2), umowę najmu powierzchni 10 800 m2 podpisaną przez firmę Intel w Gdańsku (Tryton Business House), transakcję przednajmu 10,700 m2 powierzchni, zawartą w budynku Enterprise Park E w Krakowie przez firmę Aon oraz umowę przednajmu 10 500 m2 zawartą przez BNY Mellon w budynku Sagittarius Business House we Wrocławiu.

Polish Office Research Forum (dawniej Warsaw Research Forum) –  Forum zrzeszające sześć firm doradczych działających na rynku nieruchomości: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank i Savills. Przedstawiciele tych firm dążą do ujednolicenia publikowanych wskaźników poprzez gromadzenie i porównywanie kwartalnych danych.

informacja prasowa C&W

X-kom z lokalem handlowym w Kupcu Poznańskim

x-kom_w_kupcu_poznanskim_001Jedyny w Poznaniu salon popularnej marki x-kom w połowie listopada przeniósł się do dwukrotnie większego niż dotychczas lokalu w Kupcu Poznańskim i podpisał z właścicielem centrum nową umowę. Obecnie marka ma do dyspozycji 300 m2 powierzchni. Dodatkowa przestrzeń handlowa pozwala na prezentację większej ilości produktów, a klienci w jeszcze bardziej komfortowych warunkach mogą zapoznać się z ofertą sklepu lub odebrać zamówione wcześniej produkty.

Oprócz większej przestrzeni handlowej salon x-kom zyskał również dodatkową powierzchnię magazynową. Dzięki czemu marka może zapewnić m.in. szybszą realizację zakupów. Co więcej, zmiany te pozwoliły na lepszą organizację pracy sprzedawców oraz wpłynęły na wygodę klientów.

Amtra wynajmuje magazyny samoobsługowe

Magazyny self storage w Sosnowcu, Sejfboksy, fot. Sejfboksy (24)Grupa kapitałowa Amtra zajmująca się do tej pory dystrybucją i produkcją chemii samochodowej oraz profesjonalnych środków utrzymania czystości (m.in. WD-40, Wunder Baum, Moje Auto, Clinex) inwestuje w rynek magazynów samoobsługowych.

Pod koniec 2016 roku kosztem blisko 1 miliona zł firma uruchomiła w Sosnowcu mający ponad 1,2 tys. m kw. magazyn self storage – Sejfboksy.

Firma już w 2010 roku stworzyła w województwie pierwszy magazyn self-storage. Niewielka hala liczyła wówczas zaledwie 25 boksów. Najnowsza inwestycja jest pięciokrotnie większa.  W hali liczącej 1200 m kw. inwestor stworzył  120 komórek magazynowych. Magazyny do użytku oddano w grudniu ubiegłego roku.  Jest to dopiero trzecia tego typu inwestycja w województwie śląskim, z czego dwie należą obecnie do sosnowieckiej firmy.

– Rozwijamy inwestycję, bo rośnie popyt na powierzchnię self-storage w całej Polsce. To trend jaki przetacza się przez całą Europę. W ostatnich 2 latach rynek ten zaczął się dynamicznie rozwijać, także w województwie śląskim rośnie zapotrzebowanie na powierzchnię samoobsługową – mówi Jarosław Nowakowski, dyrektor generalny Grupy Kapitałowej Amtra.

Na potrzeby nowej inwestycji Amtra wyremontowała poprzemysłową halę znajdującą się kompleksie fabrycznym przy ul. Schoenów w Sosnowcu. Koszt całej realizacji wyniósł prawie 1 milion zł.

 

Eiffage rozbudowuje obiekt przemysłowy Unilever

Z lotu ptaka_1Firma Eiffage Polska Budownictwo podpisała z Unilever Polska S.A. kontrakt na rozbudowę budynku produkcyjnego przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu. Obie firmy będą współpracować w Polsce po raz pierwszy.

Celem rozbudowy fabryki Unilever jest zwiększenie powierzchni produkcyjnej o nową halę. Jej powierzchnia całkowita wyniesie ponad 3000 m2. Oprócz hali, w ramach zlecenia powstanie duży podziemny zbiornik retencyjny na wody deszczowe – będzie odbierać do 305 m3 wody. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie również infrastruktura techniczna zakładu.

Podczas realizacji, oczekiwane są bardzo wysokie standardy BHP. Szczególnie istotny będzie etap wykończenia obiektu, gdy zastosowane zostaną powłoki – wszystkie muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Powierzchnie muszą być łatwo zmywalne, bardzo gładkie, wykończone obło i pozbawione zakamarków. Na etapie użytkowania pozwoli to utrzymywać najwyższe rygory czystości.

Kontrakt realizowany jest w formule „Projektuj i buduj”, co uelastyczni realizację budowy oraz pozwoli na wprowadzanie niezbędnych zmian i usprawnień do projektu, bez konieczności wprowadzania zmian do umowy.  Zakończenie prac nastąpi w czerwcu 2017 roku.

Inwestycja w liczbach:

· Adres inwestycji: ul. Bałtycka, Poznań

· Powierzchnia całkowita: 3 007,63 m2

· Powierzchnia użytkowa: 2 858,84 m2

· Inwestor: Unilever Polska S.A.

· Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo S.A.

· Planowane zakończenie prac: II kwartał 2017 r.

MLP wynajęło 100 tys. mkw. magazynów

MLP AGI MediaW minionym roku MLP Group podpisało 27 umów wynajęcia łącznie ponad 95,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Szczególnie udany był IV kwartał minionego roku, kiedy podpisano umowy najmu łącznie na ponad 48,6 tys. mkw., czyli więcej niż łącznie w pierwszych trzech kwartałach roku.

Najwięcej powierzchni spośród nowych klientów zakontraktowała sieć MAKRO Cash & Carry Polska, dla której MLP Group dostarczy łącznie 27,9 tys. mkw. w ramach trzech parków logistycznych: MLP Pruszków II, MLP Wrocław oraz MLP Czeladź. Z kolei firma Auto Partner, importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych, wynajęła 18,7 tys. mkw. w parku MLP Pruszków II oraz MLP Bieruń. Makita specjalizująca się w dystrybucji silników elektrycznych i elektronarzędzi będzie korzystać z 9,8 tys. mkw. w MLP Pruszków II. Natomiast firma ABM produkująca silniki i systemy napędowe będzie miała do dyspozycji 6,4 tys. mkw. w MLP Lublin.

Nowi najemcy w Sopot Centrum

LSFOTOGRAFIA (39 of 83)Sopot Centrum to nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks, w którym skupia się energia łącząca miasta Gdańsk, Sopot i Gdynię. Właściciele obiektu zadbali o jego różnorodność dostosowaną do potrzeb odwiedzających – punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne oraz biurowe.

Całość tworzy unikatowe na mapie Trójmiasta miejsce spotkań towarzyskich, biznesowych i kulturalnych. Utworzenie w Sopot Centrum ciągu komunikacyjnego dla podróżnych i otwartej strefy gastronomicznej stworzyło rewolucyjną przestrzeń, w której ulokowało się blisko 16 autorskich restauracji i kawiarni.

Jedną z ostatnich podpisanych pod koniec 2016 roku umów najmu, jest umowa z Kapeo Laser. Zagospodarowanie jednego z większych lokali, (1016 m2) uzupełni usługi Sopot Centrum o klub muzyczny i nową gastronomię. W ofercie najmu Sopot Centrum pozostał do wynajęcia już tylko jeden lokal o profilu gastronomicznym. Jest nim dwupiętrowy lokal C.-1.5.1, z na poziomie -1, o pow. 293,7 m2 z 68 m2 ogródkiem. Tym samym poziom komercjalizacji lokali gastronomicznych, biurowych i handlowych przekroczył 80%.

Tak dobrą lokalizacją w centrum miasta, wzbogaconą o szeroką ofertę parkingową, infrastrukturalną i gastronomiczną zainteresowali się także przedsiębiorcy poszukujący powierzchni biurowych i wielkopowierzchniowych. Do Najemców, którzy w 2017 roku otworzą swoje lokale dołączyli:

Tiger Gym – Klub powstanie w lokalu o powierzchni 1080 m2 i mieścić się będzie w budynku C Sopot Centrum. Tiger Gym to największa w Trójmieście sieć klubów fitness, na którą składa się obecnie siedem placówek. Tiger Gym rozpoczął swoją działalność 12 lat temu w CH Manhattan. Od tego czasu sieć intensywnie się rozwija i dziś może pochwalić się najbardziej nowoczesnymi studiami fitness w Trójmieście. We wszystkich klubach Tiger Gym znajdują się klimatyzowane sale zajęć ruchowych i spinningu, jacuzzi oraz suche sauny firmy Klafs. Oferta sieci obejmuje zajęcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, indywidualne programy treningowe, porady dietetyka, zabiegi odchudzające oraz masaże. Do dyspozycji klientów pozostają bary oraz sklepiki, w których można nabyć odżywki, suplementy diety i kosmetyki. Klub zostanie otwarty na przełomie I i II półrocza 2017 roku, z początkiem stycznia rozpoczęły się prace adaptacyjne lokalu.

KFC – W podobnym terminie otwarcie 280 m2 lokalu w Sopot Centrum planuje KFC Polska. Lokal będzie jedyną restauracją tej sieci zlokalizowaną w tej części Sopotu, dostępną w centrum miasta zarówno dla mieszkańców, turystów jak i podróżujących. KFC jest barem szybkiej usługi, specjalizującym się w potrawach z kurczaka w którym nie przetworzone mięso oraz warzywa pochodzą od lokalnych dostawców i hodowli. Smak ręcznie przygotowywanych na miejscu: panierowanych, smażonych i grillowanych świeżych kurczaków docenił cały świat, stawiając KFC nieprzerwanie od lat na podium światowej czołówki sieci typu Fast Food.

LST Sp. z o.o. założona przez Dr.-Ing. Karola Doerffera w Gdańsku w 1993 roku, jest spółką międzynarodowej grupy konsultingowej Westernacher i jej oficjalnym przedstawicielstwem w Polsce. Od 1997 roku jest partnerem SAP. LST specjalizuje się w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania logistyką i zarządzania zasobami ludzkimi. 3 lokale biurowe Najemcy stworzą centrum konsultingowe o powierzchni 650 m2.

Komnaty Nieruchomości –  Pośrednik nieruchomości zajmujący się obsługą apartamentów oraz pośrednictwem przy ich sprzedaży. Spełniając najwyższe wymagania klientów, działalność firmy koncentruje się wokół nowoczesnej oraz historycznej architektury, akcentując kameralny klimat i lokalną tożsamość miasta. Łączenie tradycji z nowoczesnością już niebawem rozpocznie się na 80m2 poziomu 3 Sopot Centrum.

Instytut Renew – Nowoczesny instytut oferuje zabiegi anti-aging, medycyny estetycznej, modelowania sylwetki, oraz zabiegi relaksujące i odprężające. Przeszło 111 metrowy gabinet spełniać będzie najwyższe standardy usług, wykorzystując najlepsze i najnowocześniejsze dostępne na rynku światowym urządzenia zabiegowe i metody pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Zabiegi przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę lekarzy i kosmetologów.

informacja prasowa

Kolejne lokale handlowe sieci Komfort

Poznań (Galeria Panorama), Pruszcz Gdański (Centrum Victory) oraz Wałbrzych (CH Piaskowa Góra) – oto miasta, w których otwarte zostały kolejne sklepy Komfort.

Komfort nie zwalnia tempa ekspansji. W ubiegłym roku otworzył 38 nowych salonów, a w tym roku planuje powiększenie sieci o kolejne 30 lokali. Najnowsze otwarcia nastąpiły w Poznaniu (Galeria Panorama, ul. Górecka 30), Pruszczu Gdańskim (Centrum Victory, ul. Dobrowolskiego 8) oraz Wałbrzychu (CH Piaskowa Góra, ul. Długa 5a).

Wszystkie sklepy są lokalami własnymi sieci, a ich powierzchnie wynoszą odpowiednio: 680 mkw, 390 mkw oraz 393 mkw. Wnętrza zaaranżowane zostały w oparciu o projekt nagrodzony tytułem Best Shop Concept 2015.

Komfort jest największą polską siecią z materiałami do aranżacji podłóg i częścią grupy MSG (Michał Sołowow Group).

BNP Paribas podsumowuje rok 2016 na rynku magazynów

pys_fabianczyk_katarzyna_8_web

Ponad 180 000 metrów kwadratowych wynajętej powierzchni magazynowej to wynik, jaki osiągnął Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych BNP Paribas Real Estate Poland na koniec 2016 roku. Na tę liczbę składają się m.in. takie transakcje jak: DTS (łącznie ponad 6 000 m kw. powierzchni magazynowej), K-Flex (ponad 10 000 m kw.) czy Clipper (prawie 10 000 m kw).

To był doskonały rok dla całego sektora nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce. Całkowita podaż przekroczyła barierę 11 milionów metrów kwadratowych i wciąż się zwiększa. Rekordowo duża ilość oddanej w tym roku do użytku powierzchni, niska stopa pustostanów i wolumen inwestycji będących w trakcie realizacji są najlepszym świadectwem dobrej kondycji tej części rynku. Rekordowa liczba 180 000 m kw. sprawia, że BNP Paribas Real Estate Poland może pochwalić się ugruntowaną pozycją w czołówce ekspertów w dziedzinie powierzchni magazynowych – ocenia Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland.

Naszym celem strategicznym na nadchodzący rok jest ekspansja na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie sieci regionalnych agencji. Jest to solidna podstawa do tego, aby kolejny rok zakończył się jeszcze bardziej spektakularnym wynikiem – dodaje Katarzyna Pyś-Fabiańczyk.

Jak ustawa o obrocie gruntami rolnymi wpływa na rynek magazynów?

R.Osiecka

Komentarz Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO:

Nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi funkcjonuje już ponad pół roku, jej skutki są coraz bardziej odczuwalne przez sektor magazynowo-produkcyjny. Obserwujemy, że ustawa bezsprzecznie ograniczyła dostępność terenów inwestycyjnych.

 Jednym pozytywnym skutkiem ustawy jest to, że na gruntach, które od 2008 roku czekały na nabywców teraz ruszają budowy. A zatem ustawa spowodowała, że działki, które były oceniane do tej pory jako mniej atrakcyjne, znajdują teraz  inwestorów.  Przykładem są inwestycje w Piotrkowie Trybunalskim  lub Błoniach pod Warszawą.

W przeciwieństwie do działek ze starego banku ziemi ustawa zamroziła naturalny obrót najbardziej atrakcyjnymi terenami położonymi na obrzeżach aglomeracji.

Z czego to wynika? Otóż tereny takie często nie są objęte planami zagospodarowania i w praktyce traktowane są jako rolne więc ustawa ogranicza  ich sprzedaż na wolnym rynku.

Przykładem jest Łódź, gdzie jest bardzo wielu chętnych inwestorów na grunty o dużych powierzchniach a gotowych działek po prostu w tej chwili brakuje .

W związku z tym już teraz obserwujemy wzrost cen działek objętych planami a w konsekwencji spodziewamy się wzrostu czynszów za powierzchnie magazynowe co niekorzystnie wpłynie na rozwój rynku.

Co w tej sytuacji można zrobić? Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z gminami i inwestorami  przy planowaniu strategii gospodarowani gruntami i uchwalania planów, co w przyszłości zaowocuje nowymi inwestycjami.

Rozbudowali magazyny Pomorskiego Centrum Logistycznego

Pomeranian_Logistic_Centre_bird_viewGoodman buduje obecnie w Pomorskim Centrum Logistycznym drugi magazyn o powierzchni 36 700 m2. Pięć nowych umów najmu, zawartych  jeszcze przed oddaniem budynku do użytku, potwierdza wysoką atrakcyjność PLC na rynku powierzchni magazynowych.

21 000 m2 zostało łącznie wynajęte przez pięć polskich firm z branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Firmy te zajmą moduły o powierzchni między 3 500 m2 a 5 200 m2. Pozostała przestrzeń (15 700 m2) będzie dostępna do natychmiastowego wynajęcia już w czerwcu.

„Port w Gdańsku odgrywa ważną rolę w Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, który łączy państwa nordyckie z krajami Europy Wschodniej i Południowej. Nasza elastyczność w zakresie budowy i zarządzania nieruchomościami, a także duża dostępność powierzchni sprawiają, że PLC jest idealnym rozwiązaniem dla klientów z różnych branż – zarówno tych, którzy prowadzą działalność operacyjną na wielką, jak i mniejszą skalę, oraz tych, którzy chcą, aby ich firma rozrastała się na inne rynki europejskie,” powiedział Maciej Madejak, Goodman Head of Business Development w Polsce.

Maksymalna powierzchnia centrum może wynieść 500 000 m2. Na terenie PLC Goodman oferuje możliwość budowy elastycznej przestrzeni magazynowej wraz ze zintegrowanymi biurami. W zależności od potrzeb operacyjnych, klienci mogą skorzystać z oferty gotowej powierzchni do wynajęcia lub rozwiązań szytych na miarę typu BTS („build-to-suit”).

Nowe lokale handlowe w Galerii Wisła

1W ciągu najbliższych tygodni Galeria Wisła wzbogaci się o nowy salon oferujący modne ubrania i akcesoria. Salon marki SZACHOWNICA pojawi się na pierwszym piętrze Galerii, w lokalu o powierzchni ponad 340 mkw. To będzie pierwszy salon tej marki w regionie płockim.

SZACHOWNICA to nowoczesna ogólnopolska sieć salonów odzieżowych, zlokalizowanych w najpopularniejszych galeriach i pasażach handlowych na terenie całej Polski.

Otwarta w listopadzie 2008 Galeria Wisła jest pierwszym nowoczesnym centrum handlowo – rozrywkowym regionu płockiego. Klienci galerii mogą wybierać z oferty ponad 120 lokali handlowych i punktów usługowych mieszczących się na 4 kondygnacjach.

SERGO buduje nowe magazyny pod Paryżem

SEGRO_METRO_Cash_and_Carry_FranceSEGRO powiększa swój portfel klientów i w regionie Île-de-France, w pobliżu Paryża, utworzy nowe centrum logistyczne dla spółki METRO Cash & Carry France. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 57 400 m², a jego oddanie przewidziane jest na koniec 2017 r.

Budynek będzie charakteryzował się wysoką jakością, co potwierdzają planowane parametry dotyczące jego wpływu na środowisko naturalne oraz starania SEGRO podjęte w zakresie jego certyfikacji ekologicznej HQE (Haute Qualité Environnementale) na poziomie „Bardzo Dobry”.

Położenie SEGRO Logistics Centre Mitry-Mory jest wyjątkowo korzystne. Jego lokalizacja na południowym wschodzie od Roissy, a także w pobliżu dróg A104 i A1 zapewnia doskonały dostęp do komunikacji publicznej, w tym dworca kolejki podmiejskiej RER Mitry-Claye.

Również w Europie Centralnej deweloper posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szytych na miarę potrzeb klienta z branży handlowej. Jedne z ostatnich tego typu przedsięwzięć to Centrum Dystrybucyjne TESCO w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki czy obiekt dla sieci sklepów Żabka zbudowany w SEGRO Logistics Park Gdańsk.

Nowi najemcy w centrum handlowym Wroclavia

Wroclavia

Inwestor podpisał kolejne umowy najmu. We Wroclavii powstaną dwa duże sklepy: dwupoziomowy Peek & Cloppenburg (niemal 4 tys. m²) oraz Smyk (prawie 800 m²).

W Peek & Cloppenburg (P&C) będzie można kupić odzież najbardziej renomowanych światowych marek i projektantów. W kolejnym sklepie, który powstanie we Wroclavii – SMYK – klienci znajdą wszystko, czego potrzebują dzieci od momentu urodzenia aż do 14 roku życia.

Właściciel Wroclavii, firma Unibai-Rodamco wynajęła już 75% powierzchni handlowej.

Wroclavia to powstający w sercu Dolnego Śląska nowoczesny kompleks handlowo-biurowy zintegrowany z dworcem autobusowym Polbus. Otwarcie centrum planowane jest na październik 2017 r.

Sprzedaż mieszkań Dekpol mocno w górę

Dekpol Nowa Motlawa (c) KD Kozikowski DesignDekpol w 2016 r. sprzedał łącznie 537 mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 40% względem poprzedniego roku – informuje deweloper. W wyniku finansowym za miniony rok rozpoznanych zostanie 176 lokali przekazanych klientom, w porównaniu do 150 mieszkań rozpoznanych w poprzednim roku.

W Gdańsku Dekpol realizuje obecnie: nowoczesny kompleks mieszkalno–hotelowy Nowa Motława, Osiedle Młoda Morena, Osiedle Młoda Morena Park oraz Osiedle Zielone. W Gdyni realizowane jest Osiedle Na Fali, a w Tczewie Nowe Rokitki Park oraz Osiedle Nowe Rokitki.

Zgodnie z założeniami Zarządu Dekpolu udział działalności deweloperskiej w przychodach ogółem Grupy Kapitałowej zwiększy się istotnie w 2017 roku. W głównej mierze wiązać się to będzie z zakończeniem realizowanych obecnie projektów deweloperskich, które rozpoznane zostaną w przychodach Grupy. Prognoza Zarządu zakłada, że w 2017 roku łączne przychody ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 500 mln zł.

Prologis podsumowuje rok na rynku magazynów

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości logistycznych, podsumował wyniki swojej działalności w czwartym kwartale, jak również w całym 2016 roku w Europie.

Wyniki Operacyjne

Prologis Europe zamknął czwarty kwartał ze współczynnikiem zajętości na poziomie 96.7 procent, co stanowi wzrost
o 90 punktów bazowych w ciągu roku 2016. Firma podpisała nowe umowy oraz przedłużenia najmu obejmujące 718 200 metrów kwadratowych w czwartym kwartale i 3,5 miliona metrów kwadratowych w całym 2016 roku – 54 procent więcej niż w 2015 roku.

 Na koniec kwartału spółka była właścicielem lub inwestorem, w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture, nieruchomości i projektów deweloperskich o łącznej powierzchni 17 milionów metrów kwadratowych w Europie.

„2016 był jak dotąd najlepszym rokiem pod względem wynajmu powierzchni, co przełożyło się na najwyższy w historii poziom zajętości portfolio w Europie” – powiedział Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę. „Pomimo zawirowań politycznych, klienci nadal koncentrują się na wynajmie długoterminowym a nastroje pozostają pozytywne. Jest to napędzane dużym popytem wśród klientów z sektora handlu detalicznego i branży motoryzacyjnej. Dzięki mocnym fundamentom operacyjnym oraz coraz bardziej atrakcyjnym zyskom przewidujemy, że ten rok będzie kolejnym okresem silnego wzrostu.” – dodał Bannatyne.

Rynki cieszące się  najsilniejszym zainteresowaniem ze strony klientów w czwartym kwartale:

· Wielka Brytania, Niemcy i Holandia  w Europie Północnej;

· Lyon, Hawr, Barcelona i Walencja w Europie Południowej;

· Praga, Budapeszt i Bratysława w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kluczowe nowe umowy najmu w czwartym kwartale:

· 34 300 metrów kwadratowych z firmą Yusen Logistics w East Midlands w Wielkiej Brytanii;

· 32 500 metrów kwadratowych z firmą Sainsbury’s w Northhampton w Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęte Inwestycje

Podaż obiektów dystrybucyjnych klasy A pozostaje na niskim poziomie na wszystkich rynkach europejskich.
W czwartym kwartale Prologis Europe rozpoczął 13 budów o łącznej powierzchni 309 000 metrów kwadratowych
w Czechach, Niemczech, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii. 65 procent inwestycji stanowiły budynki typu  build-to-suit, a 35 procent obiekty spekulacyjne.

Nowe inwestycje:

· 56 000 metrów kwadratowych dla firmy Tesco, w pobliżu Bratysławy na Słowacji;

· 24 000 metrów kwadratowych dla firmy Action w Moissy II we Francji;

· 14 000 metrów kwadratowych dla firmy Dwell w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii.

Transakcje Kupna i Sprzedaży

W 2016 roku Prologis nabył w całej Europie budynki o łącznej wartości 70 milionów Euro i łącznej powierzchni 121 500 metrów kwadratowych, a także 18 gruntów o łącznej powierzchni 1,3 miliona metrów kwadratowych. Transakcje te wpisują się w strategię spółki, polegającą na ostrożnym inwestowaniu na rynkach globalnych. W 2016 roku spółka sprzedała nieruchomości w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Szwecji na łączną sumę 259 milionów euro.

„Rynek logistyczny pozostaje prężnie rozwijającą się i atrakcyjną klasą aktywów, która czerpie korzyści z wysokiego popytu, niskiego poziomu pustostanów i wzrostu stawek czynszowych w całej Europie” – powiedział Joseph Ghazal, chief investment officer Prologis w Europie. „Aktywność inwestycyjną na rynku deweloperskim w 2016 roku charakteryzowało selektywne podejście do obiektów spekulacyjnych; większy udział stanowiły budynki wielkopowierzchniowe typu build-to-suit.”