Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

Od chwili przystąpieni1432035708a do UE, rozpoczął się w Polsce wzrost cen nieruchomości, początkowo gwałtowny, w następnych latach bardziej zrównoważony i bezpieczny. Jest to naturalną konsekwencją otwarcia granic i poszerzenia terenu Unii Europejskiej, a więc swobodnego przepływu kapitału i w jego następstwie wyrównywania cen. Dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej oraz zaufaniu do polskiej waluty i deklaracji przyjęcia docelowo Euro, do Polski cały czas napływają liczne grupy zagranicznych inwestorów. Rosnący popyt z ich strony przyczynia się do wzrostu cen nieruchomości, zwłaszcza w sektorze komercyjnym. Początkowo inwestycje rozwijały się głównie w największych aglomeracjach Polski, obecnie obejmują także mniejsze miasta i miejscowości.

Polska, z populacją ponad 38,4 miliona mieszkańców, jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej należącym do UE. Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 35. miejscu wśród krajów świata i na 6. wśród państw Unii (dane Eurostat i CIA, The World Factbook).

Polska ma cały czas największy i najbardziej aktywny rynek nieruchomości wśród krajów członkowskich UE, a ceny nieruchomości jeszcze nie osiągnęły poziomu cen starej Unii.
Dodatni wzrost PKB, stabilność waluty i niska inflacja tworzą dobry klimat dla inwestorów i stabilizację gospodarczą.

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. wzrósł realnie o 3,0%. Wzrost realny PKB w 2017 r. wyniósł 4,6%.|

Umiejętne inwestowanie w nieruchomości daje możliwość podwójnego zysku: po pierwsze – inwestor otrzymuje stały dochód z wynajmu nieruchomości; po drugie – z rosnącej docelowo wartości nieruchomości.

Wzrost zamożności społeczeństwa, przyczynia się do rosnącego poziomu konsumpcji, a tym samym szybszego posiadania własnych nieruchomości. Duży stały popyt w dłuższej perspektywie czasowej utrzymuje ceny nieruchomości w trendzie wzrostowym.
Rynek nieruchomości, zwłaszcza komercyjnych, charakteryzuje się większą stabilnością i bezpieczeństwem inwestowania niż rynek pieniężny, lokaty bankowe czy papierów wartościowych.

Poniżej podajemy możliwości inwestowania w nieruchomości: