Dompress: Czy ceny za mieszkania na sprzedaż pójdą w górę?

Lokum Deweloper
Dompress: Czy ceny za mieszkania na sprzedaż pójdą w górę? Czy wraz ze spadkiem inflacji ceny nowych mieszkań przestały rosnąć? Czy w tym roku możemy spodziewać się dalszych podwyżek? Jakich? Jakie czynniki o tym zdecydują? 

Czy mieszkania będą droższe

Czy wraz ze spadkiem inflacji ceny nowych mieszkań przestały rosnąć? Czy w tym roku możemy spodziewać się dalszych podwyżek? Jakich? Jakie czynniki o tym zdecydują? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

W 2024 roku obserwujemy wzrosty cen mieszkań, choć mają one łagodniejszy charakter niż w ciągu minionych 12 miesięcy. Przyczyną jest w dużym stopniu wąska oferta dostępnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową, które także cały czas drożeją. Po okresie pewnej stabilizacji cen generalnego wykonawstwa tu także mamy do czynienia z podwyżkami, co jest związane z uwolnieniem funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wzrostu popytu na usługi budowlane.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal 

Oczekujemy, że w tym roku ceny mieszkań będą dość stabilne, a pod koniec roku można się spodziewać większego ruchu, w związku z nowym programem kredytów, czy wzrostem kosztów wykonawstwa i materiałów po tym, jak zaczną ruszać pierwsze inwestycje finansowane z odblokowanego KPO. W takim scenariuszu można zakładać umiarkowaną, kilkuprocentową podwyżkę cen mieszkań w skali całego 2024 roku.

W tym roku spodziewamy się kontynuacji trendów rynkowych zapoczątkowanych w 2023 roku. Widzimy, że kwestie administracyjne oraz biurokratyczne będą dalej miały wpływ na podaż na rynku pierwotnym. Będą jednym z kluczowym czynników wpływających na rosnące koszty działalności, co finalnie przekłada się na wyższy koszt końcowy zakupu mieszkania.

Największe spółki deweloperskie będą poprawiały swoją konkurencyjność za sprawą możliwość zakupu dużych gruntów, pozwalających na powstanie wieloetapowych inwestycji. Będą też miały dostęp do atrakcyjnego finansowania swoich przedsięwzięć.  Dodatkowymi czynnikami stymulującymi mogą okazać się zarówno obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku, jak również uruchomienie nowego rządowego wsparcia dla kupujących mieszkania.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Ani wzrost, ani spadek inflacji nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu cen mieszkań. Oczywistym jest, że ceny wykonawstwa energii, transportu i materiałów mają znaczący wpływ na wzrost cen mieszkań, ale nie są to jedyne czynniki cenotwórcze w przypadku mieszkań. Na tym rynku zasadnicze znaczenie ma relacja podaży do popytu efektywnego, czyli nie zainteresowania mieszkaniami, ale realnych możliwości nabywczych.

Podaż ze względu na niedobór gruntów i ciągnące się latami procedury formalne, kurczy się z roku na rok a przy stymulowanym programami rządowymi popycie, to gotowy przepis na kolejny wzrost cen.

Szacujemy, że do połowy roku ceny będą rosły w tempie 1-2 proc. miesięcznie. Znaczące odbicie cen przewidujemy w drugiej połowie roku.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Ceny mieszkań rosną i niestety tego procesu nie zatrzyma sama spadająca inflacja. Wpływ na cenę nieruchomości ma wiele innych czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami gruntów, których dostępność maleje, w związku z tym ich zakup wiąże się z coraz wyższymi kosztami.

Kolejna rzecz to wciąż wysokie koszty realizacji inwestycji, także poprzez rosnące wynagrodzenia pracowników czy nowe regulacje prawno-techniczne.  Wszystkie rozciągające się w czasie formalności i procesy administracyjne związane z budową to także kolejny koszt. To wszystko składa się na końcową cenę m2.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Wyhamowanie inflacji to na pewno dobry prognostyk ustabilizowania cen mieszkań, jednak zmiany jakie zachodzą w zakresie przepisów dotyczących warunków technicznych mogą przynieść kolejne fale podwyżek. Wymagania, jakie stawiane są przed deweloperami w związku z tymi zmianami przełożą się na jakość budowanych mieszkań, ale należy się spodziewać, że ta podwyższona jakość spowoduje dalszy wzrost cen.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Ceny mieszkań są przede wszystkim warunkowane cenami materiałów budowlanych oraz niską podażą, która jest wynikiem zbyt wolnych procedur administracyjnych. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę obecnie trwa około 1,5 roku – 2 lata, a kiedyś było to 6-9 miesięcy. Ograniczony dostęp do gruntów, a także mała liczba wydawanych pozwoleń na budowę znacznie spowalnia proces realizacji projektów, a także wpływa na systematyczny wzrost cen mieszkań. Dlatego administracja państwowa, jak i samorządowa powinny maksymalnie ułatwiać procedury, tak aby budowy mogły być realizowane jak najsprawniej. To jest przestrzeń, która na pewno powinna być poprawiona.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Rynek nieruchomości podlega zmianom cenowym. Należy jednak pamiętać, że wartość nieruchomości kształtuje wiele czynników, a wskaźnik inflacji jest tylko jednym z nich. Przede wszystkim, na cenę nieruchomości ma wpływ nabycie gruntów, a obecnie brak dostępnych działek z odpowiednimi pozwoleniami na budowę lub objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powoduje wzrost cen ziemi. Długotrwałe procedury administracyjne i uzyskanie pozwolenia na budowę wydłużają czas wprowadzenia inwestycji na rynek. Do tego należy dodać ogólny wzrost kosztów realizacji inwestycji. To wszystko powoduje, że może nastąpić dalszy wzrost wartości nieruchomości. Przewiduje się jednak, że tempo wzrostu będzie niższe od tego, które miało miejsce w ostatnich miesiącach, a spodziewany wzrost cen do końca 2024 roku będzie jednocyfrowy.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Ceny nowych mieszkań wciąż utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie. Obecnie sytuacja cenowa na rynku nieruchomości w dużej mierze zależy od daty wprowadzenia nowego programu dopłaty do kredytów mieszkaniowych oraz jego warunków. Warto jednak wiedzieć, że na ceny mieszkań wpływa wiele różnych czynników, m.in. poziom stóp procentowych, dostępność kredytów hipotecznych, demografia, migracje zarówno Polaków, jak i obcokrajowców, czy ceny materiałów budowlanych.

W 2024 roku na rynku pojawiły się lokale, których budowę rozpoczęto w 2022 r., a był to okres, gdy liczba rozpoczętych budów była mniejsza niemal o 20 proc. niż średnia z lat 2019-2021, co skutkuje niedopasowaniem popytu i podaży. Dlatego w tym roku prognozowany jest dalszy wzrost cen. Eksperci szacują nominalny wzrost cen mieszkań o 10-15 proc.

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Według danych rynkowych dynamika wzrostu cen mieszkań w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła około 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród deweloperów, z której wynika, że podwyżki cen z ich perspektywy sięgnęły około 15 proc. Ponadto, branża prognozuje, że w 2024 roku wzrost będzie mniejszy, ale nadal utrzyma się na dwucyfrowym poziomie. W związku z tym, nie należy spodziewać się spadku cen mieszkań, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty zakupu materiałów budowlanych oraz gruntów, których dostępność jest coraz bardziej ograniczona.

Źródło: Dompress.pl

Czy ekologiczne mieszkania na sprzedaż przyciągają Polaków?

Greendustry Zabłocie, Q3D Group
Czy ekologiczne mieszkania na sprzedaż przyciągają Polaków? Zwiększa się nasza świadomość na temat ekologii, jednak kwestie dotyczące eko-budownictwa to dla wielu wciąż sprawa drugorzędna. Głównym problemem są nie tylko wysokie koszty takich inwestycji, ale też brak wiedzy na temat długoterminowych korzyści.

Dysonans między potrzebą a kosztem

Z jednej strony rozwiązania proekologiczne w budownictwie są dla nas ważne, z drugiej jednak – na tyle kosztowne, że rzadko kiedy decydujemy się na ich wprowadzenie we własnym zakresie. Ten specyficzny dysonans dobrze obrazują dwa badania przeprowadzone przez UCE Research i Studio4Space. Pierwszy sondaż ich autorstwa wskazuje, że aż 50,2 proc. Polaków popiera wprowadzenie przepisów zobowiązujących deweloperów do wykorzystywania materiałów ekologicznych, w tym recyklingowych. Wyniki drugiego z nich są jednak w pewnym sensie sprzeczne – tylko niespełna 16 proc. z nas szuka materiałów ekologicznych w trakcie kupowania artykułów budowlanych do remontu lub budowy. Ci, którzy tego nie robią, najczęściej twierdzą, że są one zbyt drogie, przez co nieopłacalne – Wysokie ceny paneli słonecznych, systemów grzewczych opartych na energii odnawialnej i materiałów budowlanych o niskim wpływie na środowisko sprawiają, że dla wielu z nas ekologiczność staje się poniekąd luksusem, na który nie możemy sobie pozwolić. Takie trudności powodują, że ludzie rezygnują z wyboru bardziej zrównoważonych opcji na rzecz tych, które są przystępniejsze cenowo – mówi architekt Paweł Koperski, członek zarządu Q3D Concept.

Unijne wyzwania dla branży

Wysokie koszty budowy odbijają się na kieszeniach wszystkich uczestników rynku, stąd też może brać się pewna nieufność klientów odnośnie materiałów ekologicznych. Przy obecnych, wysokich cenach rynkowych, spowodowanych m.in.  programem „Bezpieczny kredyt 2%”, skupiamy się głównie na tym, by koszt metra kwadratowego był dla nas względnie akceptowalny. Od ekologicznych rozwiązań w nowych inwestycjach nie ma jednak ucieczki, gdyż nie jest to już wcale rynkowy wyróżnik, czy przewaga konkurencyjna, a praktycznie konieczność, nakładana przez regularnie wprowadzane rozporządzenia Unii  Europejskiej. W marcu doszło do ostatecznego przegłosowania przez Parlament Europejski nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej (EPBD). W praktyce oznacza to przełomowe zmiany dla budownictwa w całej UE. Od 2030 r. wszyscy inwestorzy będą zobowiązani do budowy wyłącznie zeroemisyjnych budynków. – To rozporządzenie stawia nowe wyzwania przed całą branżą, ale otwiera też nowe możliwości. Wprowadzenie standardów budynków zeroemisyjnych wymagać będzie innowacji technologicznych, nowych rozwiązań architektonicznych i zastosowania bardziej ekologicznych materiałów budowlanych. Jednocześnie konieczne będzie zaangażowanie ze strony rządów krajowych, które będą musiały dostosować swoje przepisy budowlane i stworzyć odpowiednie ramy wsparcia dla sektora budowlanego w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości – mówi architekt Paweł Koperski, członek zarządu Q3D Concept.

Powolna zmiana?

Ewolucja świadomości ekologicznej wśród nabywców mieszkań to nieustanny proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Wraz z coraz większą dostępnością informacji na temat zmian klimatycznych oraz wpływu naszych działań na środowisko, ludzie stają się coraz bardziej świadomi konieczności podejmowania zrównoważonych decyzji, również w zakresie wyboru miejsca zamieszkania. Jednakże zmiana nawyków i preferencji konsumenckich nie następuje z dnia na dzień. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie oraz skupienie się na ekologicznych aspektach w codziennym użytkowaniu mieszkań jest jednak kluczowe, aby kontynuować tę ewolucję.

Pomimo znacznego rozwoju trendu ekologicznego w naszym kraju, odnoszę wrażenie, że w praktyce w branży mieszkaniowej ekologia to wciąż sprawa drugorzędna. Rzadko zdarza się, że ktoś w biurze sprzedaży pyta, jakie ekologiczne rozwiązania zostały zastosowane w danej inwestycji, nadal to cena i lokalizacja są dla nabywców najważniejsze – mówi architekt Paweł Koperski. – Dlatego  budowanie ekologicznych mieszkań to nie tylko kwestia stosowania innowacyjnych technologii czy materiałów o mniejszym wpływie na środowisko, ale też edukowanie nabywców na temat korzyści płynących z takich rozwiązań oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w procesie budowy bardziej zrównoważonej społeczności. Nie zapominajmy również o roli, jaką powinno pełnić Państwo w całym tym procesie. Przy obecnych bardzo wysokich cenach gruntów i wszystkich innych składowych, które mają wpływ na ostateczny koszt wytworzenia nowych mieszkań, konieczne jest strategiczne wsparcie Państwa, aby przy tak wysokich cenach rozwiązań ekologicznych, możliwe było ich stosowanie. Póki co pojęcie zeroemisyjności jest wciąż tylko ideą polityczna, a cały ciężar realizacji tego pomysłu w budownictwie spoczywa na coraz mniejszej grupie społecznej, czyli właśnie klientach – dodaje.

Źródło: Prime Time PR.

Biznes na wynajmie krótkoterminowym? 5 cech idealnego mieszkania

deborah-cortelazzi-615800-unsplash
Wraz z rozwojem turystyki w Polsce rośnie popularność apartamentów na wynajem. Obecnie rynek najmu krótkoterminowego przeżywa istny rozkwit. Szacuje się, że do 2030 roku globalnie będzie rósł w skali każdego roku aż o ponad 11%. Zakup mieszkania z myślą o najmie krótkoterminowym to obecnie jedna z najlepszych form inwestycji w nieruchomości. Grunt to wybrać odpowiedni lokal. Jakie powinno być idealne mieszkanie na wynajem krótkoterminowy? Podpowiadamy.

Zakup mieszkania na wynajem krótkoterminowy to dobra forma inwestycji

Wartość globalnego rynku wynajmu krótkoterminowego wyniosła w 2022 roku aż 110 miliardów dolarów. Portale takie jak Airbnb czy Booking są dziś synonimem nowoczesnego i komfortowego podróżowania. Apartamenty na wynajem to popularne rozwiązanie nie tylko wśród turystów, ale także osób podróżujących w celach służbowych.

Zakup mieszkania na wynajem krótkoterminowy staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla polskich inwestorów. Przede wszystkim wiąże się z większą elastycznością niż wynajem długoterminowy. Inwestor może decydować o terminach wynajmu i dostosowywać je do własnych potrzeb i preferencji. Posiadanie mieszkania na wynajem krótkoterminowy może stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dzięki różnorodności inwestycji można zmniejszyć ryzyko i zwiększyć potencjalne zyski.

Jedną z największych korzyści zakupu mieszkania pod wynajem krótkoterminowy jest wysoki zwrot z inwestycji – zwłaszcza w porównaniu do wynajmu długoterminowego. Krótsze okresy wynajmu pozwalają na elastyczne dostosowanie cen w zależności od sezonu, wydarzeń lokalnych czy popytu na rynku.

Ile można zarobić na wynajmie krótkoterminowym?

Rentowność wynajmu to podstawa udanej inwestycji. Zarobki z wynajmu krótkoterminowego mogą być różne i zależą od wielu czynników. Głównym z nich jest lokalizacja. Mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak centrum miasta, blisko głównych atrakcji turystycznych czy biznesowych, mają większy potencjał zarobkowy. W niektórych miejscach popyt na wynajem krótkoterminowy może podlegać sezonowości, na przykład w turystycznych miejscowościach nad morzem lub w górach. W sezonie letnim lub zimowym ceny mogą być wyższe ze względu na większe zainteresowanie wynajmem.

Nie bez znaczenia jest standard nieruchomości, w tym dostępne wyposażenie. Mieszkania o wysokim standardzie, dobrze wyposażone i nowocześnie urządzone, wycenia się lepiej – wyjaśnia Agnieszka Pachulska, dyrektorka warszawskiego oddziału PROFIT Development.

Na stawki wpływają także konkurencja na rynku, sposób zarządzania nieruchomością oraz wysokość opłat związanych z utrzymaniem mieszkania (tj. podatek, czynsz, koszt artykułów codziennego użytku i sprzątania, prowizje dla platform oferujących wynajem krótkoterminowy, czy też ewentualne koszty kredytu hipotecznego).

Koszty wynajmu nieruchomości to zwykle kilkaset złotych za dobę. Przyjmując cenę 350 zł za dobę przy obłożeniu 20 dni w miesiącu, zarobek wyniesie 7000 zł. Od tego trzeba odjąć wspomniane koszty.

Idealne mieszkanie na wynajem krótkoterminowy – 5 cech, które zapewnią zyski

Mieszkanie idealne pod zakup na wynajem krótkoterminowy musi spełniać określone wymagania, aby przyciągać gości i zapewniać im komfortowy i satysfakcjonujący pobyt. Najważniejszym atutem bez wątpienia jest lokalizacja. Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania z myślą o wynajmie krótkoterminowym warto szczegółowo przeanalizować atrakcyjność turystyczną miasta.

Mieszkanie powinno znajdować się w ciekawym miejscu w mieście – najlepiej w sercu turystycznym, kulturalnym lub biznesowym, w zależności od grupy docelowej. Turyści często preferują jedzenie na mieście, dlatego w pobliżu nie powinno zabraknąć restauracji serwujących dania z różnych kuchni świata. W niedalekiej okolicy powinny znajdować się także sklepy, apteka i centra handlowe. Ważnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność lokalizacji jest także obecność trenów rekreacyjnych, np. parków.

Nieruchomość na wynajem powinna być dobrze skomunikowana z głównymi atrakcjami miasta i innymi ważnymi punktami. Łatwy dostęp do środków transportu publicznego umożliwia sprawne poruszanie się po mieście, co jest cenione wśród potencjalnych wynajmujących. Kluczowe znaczenie ma też bliskość lotniska czy dworca kolejowego/autobusowego lub dobre połączenie z tymi miejscami.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest atrakcyjność samego mieszkania. Mieszkanie musi być w pełni wyposażone i komfortowo urządzone. Powinno zapewniać gościom wszystkie niezbędne udogodnienia. Wysokiej jakości meble, nowoczesne sprzęty AGD, pościel, ręczniki oraz dostęp do internetu to absolutne minimum. Niewątpliwymi atutami będą: balkon lub taras, miejsce parkingowe w garażu podziemnym, rowerownia, wózkownia czy pralnia.

Nie można zapomnieć o odpowiednim standardzie. Konkurencja na rynku wynajmu krótkoterminowego jest wysoka, dlatego najemca powinien zadbać o to, by wyróżnić swoją ofertę na tle pozostałych – podkreśla Agnieszka Pachulska z PROFIT Development. – Zadbaliśmy o to, żeby nasza nowa inwestycja Konopacka wyróżniała się wysokim standardem. Mieszkania mierzące od 25 do 50 metrów będą wyróżniać się komfortem i funkcjonalnością. Mieszkańcy i turyści będą mieć do dyspozycji rowerownię, stację naprawy rowerów oraz pralnię. Niewątpliwym atutem Konopackiej jest też lokalizacja. Nieruchomość usytuowana jest w sercu warszawskiej Pragi, która słynie z pięknej, zabytkowej architektury, wyjątkowego klimatu i doskonałego połączenia z pozostałymi częściami stolicy. – wylicza.

Ostatni, jednak nie mniej ważny, czynnik, na który powinien zwrócić uwagę potencjalny inwestor, to bezpieczeństwo – zarówno okolicy, jak i samej nieruchomości. Goście powinni czuć się bezpiecznie podczas pobytu w wynajętym mieszkaniu. System alarmowy czy monitoring znacznie podnoszą atrakcyjność apartamentu.

Podsumowując – mieszkanie na wynajem krótkoterminowy powinno łączyć doskonałą lokalizację, wysoki standard i bezpieczeństwo. Inwestycja w taką nieruchomość to gwarancja zadowolenia gości i wysokich dochodów z wynajmu.

Autor: PROFIT Development.
Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Grupa Murapol z kwietniową promocją na nowe mieszkania na sprzedaż

Gdańsk-Murapol Portovo
Grupa Murapol z kwietniową promocją na nowe mieszkania na sprzedaż z rynku pierwotnego.

224 tys. zł w Gdańsku, 187 tys. zł we Wrocławiu i 166 tys. zł w Krakowie – to przykładowe wartości bonusów, jakie Grupa Murapol oferuje klientom w ramach nowej, kwietniowej promocji. To atrakcyjna okazja dla osób szukających lokali na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Deweloper objął kwietniową promocją 330 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych z pakietami bonusów w miastach, w których aktualnie posiada ofertę. Co kryją w sobie pakiety dołączone do lokali?

Kwietniowa pula to nowa szansa na zakup mieszkania lub upolowanie godnej uwagi okazji inwestycyjnej. Lokale z pakietami bonusów dostępne są w 21 inwestycjach z aktualnej oferty dewelopera, zarówno w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław czy Gdańsk, jak i w mniejszych miejscowościach regionalnych: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chorzowie, Gliwicach, Lublinie, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu i Tychach. W promocyjnej cenie mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego z pakietem bonusów można zyskać m.in. rabat, nawet dwa miejsca postojowe naziemne lub w podziemnych halach garażowych, smart home w wersji premium oraz ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu lub pobytu w szpitalu. Zakup lokalu w kwietniowej promocji pozwoli cieszyć się oszczędnościami w wysokości nawet 224 tys. zł!

Klienci, którzy zdecydują się na zakup mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego z nowej puli promocyjnej mogą liczyć nie tylko na atrakcyjne bonusy. Z analiz rynkowych wynika, że osoby poszukujące lokali w inwestycjach deweloperskich wybierają mieszkania kompaktowe, funkcjonalne i z nowoczesnymi eko udogodnieniami. Zróżnicowane metraże i układy naszych lokali zachęcają nabywców zainteresowanych zakupami na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Istotną rolę odgrywa też lokalizacja nieruchomości, bo klienci kładą duży nacisk na dobre skomunikowanie z centrum i dostęp do infrastruktury miejskiej. To wszystko bezpośrednio wpływa na ich decyzje zakupowe, dlatego inwestycje Grupy Murapol cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Jeśli dołożymy do tego promocyjne pakiety bonusów o wartości nawet 224 tys. zł, to mamy gwarantowany przepis na udaną transakcję – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Źródło: Grupa Murapol.

Dom Development z bogatszą ofertą mieszkań na sprzedaż w Warszawie

Osiedle Przy Forcie - Widok na elewację budynku od ul. Przy Forcie
Dom Development z bogatszą ofertą mieszkań na sprzedaż w Warszawie.

Warszawska oferta Dom Development wzbogaciła się pod koniec marca o ponad 300 lokali na Mokotowie i w Ursusie. Dom Development rozpoczął właśnie budowę mieszkań w II etapie projektu Harmonia Mokotów u zbiegu al. Polski Walczącej i al. Józefa Becka, a także nowego Osiedla Przy Forcie, zlokalizowanego w pobliżu wyjątkowych terenów rekreacyjnych w zabytkowym Forcie V Włochy. Od początku roku Dom Development rozpoczął realizację blisko 700 mieszkań w Warszawie.

– Naszą ambicją jest, aby rok 2024 był dla Dom Development rokiem rekordowej sprzedaży, dlatego nieustannie pracujemy nad uzupełnianiem oferty. Zaczynamy od Warszawy, gdzie pod koniec marca zaczęliśmy realizację 337 lokali w dwóch atrakcyjnych dzielnicach. Natomiast od początku roku uruchomiliśmy budowę blisko 700 lokali w stołecznych projektach. Wkrótce będziemy informować o dalszej rozbudowie oferty mówi Monika Perekitko, Członek Zarządu Dom Development.

Źródło: Dom Development.

Grupa Dom Development osiągnęła kwartalną sprzedaż powyżej 1000 lokali

Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód - Warszawa
W I kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. sprzedała 1 011 lokali netto wobec 914 w analogicznym okresie 2023 roku (wzrost o 11% r/r), w tym 422 lokale w Warszawie, 267 w Trójmieście, 203 we Wrocławiu oraz 119 w Krakowie.

Największą kwartalną sprzedaż Grupa odnotowała w projektach: Osiedle Przy Ryżowej (78 lokali), Harmonia Mokotów (71) oraz Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód (67) w Warszawie, Osiedle Beauforta (53 lokali) w Trójmieście, Osiedle Braniborska (92 lokale) we Wrocławiu oraz Górka Narodowa (97 lokali) w Krakowie.
W I kwartale 2024 roku Grupa przekazała nabywcom 921 lokali (wobec 1 350 w I kwartale 2023 roku), w tym 526 lokali w Warszawie, 293 w Trójmieście, 45 we Wrocławiu oraz 57 w Krakowie.
Na wynik finansowy za I kwartał 2024 roku wpływają głównie przekazania w projektach: Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód (303 lokale), Apartamenty Solipska (101) i Przystanek Międzylesie (100) w Warszawie, Doki (255 lokali) w Trójmieście, Osiedle Nowodworska (33 lokale) we Wrocławiu oraz Górka Narodowa (57 lokali) w Krakowie.

Źródło: Dom Development S.A.

Mieszkania, które cieszą właścicieli

LifeSpot Warszawa - Pustelnicka
W ciągu ostatnich lat nasze poczucie szczęścia wzrosło, a odsetek osób deklarujących się jako “bardzo szczęśliwe” jest obecnie ponad dwukrotnie większy niż jeszcze w 2021 r. Zwiększyła się również liczba osób zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania. Dominują wśród nich zwłaszcza osoby z pokolenia silver.

Bliskość przyrody i życie we wspólnocie

Raport Otodom “Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski” z 2023 roku jednoznacznie wskazuje, że jesteśmy relatywnie zadowoleni ze swojej aktualnej sytuacji życiowej. Deklarowane przez nas poczucie szczęścia w ciągu ostatnich dwóch lat potrafiło nawet wzrosnąć – w 2021 roku wynosiło średnio 6,59 w dziesięciostopniowej skali, a w 2023 roku – już 7,08. Zmianę widać najbardziej w przypadku analizy deklaracji skrajnych. Odsetek osób wskazujących, że są „maksymalnie szczęśliwi” wzrósł ponad dwukrotnie (z 6,1  do 12,9 proc.)., natomiast odsetek osób „zupełnie nieszczęśliwych” spadł – i to także dość wyraźnie – z 2,1 do 1,5 proc. Jeśli chodzi o poczucie szczęścia z sytuacji mieszkaniowej, to statystyki również i tutaj są pozytywne.  Zadowolenie zadeklarowało w tym aspekcie 40 proc. badanych. Neutralne odpowiedzi wybrało 34 proc. respondentów, a niezadowolonych było 26 proc. Średnia zadowolenia na 10-punktowej skali to zaś 7,63. Ankietowani, jako argumenty za swoim zadowoleniem, szczególnie mocno akcentowali rolę przyrody. Najważniejsze elementy to według nich posiadanie ogrodu, tarasu lub balkonu. Wpływ mają również: większa liczba pokoi, internet stacjonarny, duże okna oraz nasłonecznienie, osobna kuchnia, odpowiedni rozkład  pomieszczeń oraz posiadanie miejsca parkingowego lub garażu -”Szczęśliwe mieszkanie” to nie tylko kwestia samego dachu nad głową, ale przede wszystkim harmonijnej przestrzeni, która sprzyja codziennemu życiu. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie w budynkach dużej ilości światła naturalnego i funkcjonalnych rozwiązań. Nie można też zapominać o najbliższym otoczeniu mieszkania. Ludzie żyjący na danym osiedlu powinni mieć możliwość spędzania czasu razem, we wspólnocie – służyć temu mogą specjalnie wybudowane skwery, mikroparki, kluby sąsiedzkie, zewnętrzne siłownie czy ogrody umieszczone na dachach budynków – mówi Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza.

Seniorzy szczęśliwsi niż młodzi dorośli

Zebrane w ubiegłym roku dane pozwalają bliżej przyjrzeć się również poszczególnym grupom wiekowym Polaków. Okazuje się, że najbardziej szczęśliwe są osoby starsze. Z publikacji „Szczęśliwy dom. Silversi: doświadczenie pracy nad szczęściem” wyłania się bardzo pozytywny obraz osób po 60. roku życia. Najszczęśliwsi są ci silversi, którzy nie żyją w pojedynkę. Aż 71 proc. zadowolonych w tej grupie ma przy sobie bliską osobę, z którą może dzielić codzienne życie. Osoby po 60-tce, mimo wyższego ryzyka problemów zdrowotnych i większego zaniepokojenia toczącą się za polską granicą wojną, co do zasady są szczęśliwsze. Najmniej zadowoleni z życia są zaś młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 34 lat nieposiadające dzieci. Jak wynika z raportu “Szczęśliwy dom. Młodzi dorośli: szczęście do poprawki”, aż 37 proc. z nich jest nieszczęśliwych, 44 proc. deklaruje umiarkowany poziom dobrostanu, a zaledwie 19 proc. cechuje wysoki poziom odczuwanego szczęścia. Znaczna część młodych dorosłych (54 proc.) mieszka w miejscu, które nie jest ich własnością. To jednak nie owa własność ma znaczący wpływ na niską ocenę ich poziomu szczęścia. Młodzi Polacy najczęściej nie są zadowoleni ze swojego najbliższego otoczenia. Negatywnie lub neutralnie ocenia je blisko 80 proc. respondentów w tej grupie. To, co jest dla nich istotne, to natomiast  swobodne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, poczucie sprawczości, niezależności i możliwość aktywnego kształtowania swojego otoczenia. Istotna jest także interakcja z innymi, brak poczucia osamotnienia lub po prostu zróżnicowane i pozytywne relacje sąsiedzkie – Udogodnienia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu jakości życia mieszkańców, szczególnie w kontekście różnych grup wiekowych. Współcześni klienci stawiają nam coraz wyższe wymagania, jeśli chodzi o warunki życia, ale są to wymagania całkowicie zrozumiałe. Osiedla mają w sobie łączyć przede wszystkim komfort, wygodę i nowoczesne podejście. Przykładem działań sprzyjających zwiększeniu odczuwania szczęścia przez lokatorów mogą być z pozoru niewielkie rzeczy, jak np. możliwość zdalnego podpisywania umów, szybki internet czy zapewnienie na miejscu usług konserwatorskich. Kluczowym elementem jest również tworzenie przestrzeni sprzyjających interakcjom społecznym i nie mam tu na myśli wyłącznie zewnętrznych siłowni czy klubów sąsiedzkich, ale też cykliczne wydarzenia. Przykładem mogą być organizowane w naszych inwestycjach regularne letnie seanse filmowe dla mieszkańców, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Magdalena Rybicka Dyrektor Sprzedaży i Marketingu LifeSpot.

Źródło: LifeSpot.

W których dzielnicach Warszawy mieszkania na sprzedaż najszybciej zyskują na wartości?

FOT-Profit-Development_Konopacka_1
W których dzielnicach Warszawy mieszkania na sprzedaż najszybciej zyskują na wartości? Rynek nieruchomości w Warszawie jest jednym z najatrakcyjniejszych w kraju i wyróżnia się pod względem liczby dostępnych lokali mieszkaniowych1. Stolica stwarza znakomite warunki do inwestycji. Duży potencjał inwestycyjny mają dziś nie tylko Śródmieście, Ochota czy Mokotów, ale też inne dzielnice. W której części stolicy warto dziś kupić mieszkanie? Sprawdzamy.

Warszawski rynek nieruchomości przyciąga inwestorów

Stolica, największe miasto Polski oraz jedno z głównych centrów biznesowych Europy Środkowej –Warszawa od lat przyciąga krajowych i zagranicznych inwestorów. Inwestowanie w warszawskie nieruchomości to dla wielu strategiczna decyzja finansowa i dobry sposób na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.

Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. To ważny ośrodek biznesowy, kulturalny i naukowy. Miasto stale inwestuje w rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Stolica napędza polską gospodarkę, a silna gospodarka gwarantuje stabilne warunki inwestycyjne na rynku nieruchomości.

Inwestorów przyciąga także wartość warszawskich nieruchomości. Ceny mieszkań w stolicy nieustannie rosną. Obecnie za 1 mkw. nieruchomości trzeba zapłacić średnio 15 640 zł (dane z 26.03.2024 r., sonarhome.pl). Tylko od początku roku kwota ta podniosła się o 3,9%. Wzrost wartości nieruchomości to szansa dla inwestorów na pomnożenie swojego kapitału.

Nie można zapomnieć o stabilnym rynku najmu. Duże zapotrzebowanie na mieszkania ze strony studentów, pracowników sektora usługowego oraz osób zatrudnionych w korporacjach sprawia, że w stolicy opłaca się inwestować w mieszkania na wynajem.

Warszawa oferuje przy tym zróżnicowane możliwości inwestycyjne – od luksusowych apartamentów w centrum po niedrogie mieszkania na obrzeżach miasta. W których dzielnicach nieruchomości najszybciej zyskują na wartości?

Wilanów – tu prestiż łączy się z wygodą

Położony w lewobrzeżnej części stolicy Wilanów ma ogromny potencjał inwestycyjny. To dobre miejsce na inwestycję w nieruchomość na wynajem. Obecnie (stan na 26.03.2024 r.) w Wilanowie jest 358 mieszkań na wynajem w cenie od 2750 do nawet 16 tys. zł miesięcznie (dane otodom.pl). Za 1 mkw nieruchomości z rynku pierwotnego trzeba średnio zapłacić nieco ponad 17 600 zł, co stanowi wzrost o 2,8% od początku 2024 r.

Wilanów to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Warszawy, znana z licznych zielonych przestrzeni, eleganckich willi i luksusowych apartamentów. To miejsce bogate historycznie i kulturowo. Największą atrakcją dzielnicy jest Pałac w Wilanowie, będący perełką architektoniczną całego miasta.

Na uwagę zasługuje także doskonale rozwinięta infrastruktura. Znajdują się tu liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, place zabaw, szkoły, przedszkola oraz centra sportowe, co czyni Wilanów wygodnym miejscem do życia.

Wilanów jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, co ułatwia mieszkańcom szybkie i wygodne przemieszczanie się po całej Warszawie. Dzielnica stale się rozwija i ewoluuje. Powstają nowe inwestycje mieszkaniowe, biurowe i komercyjne. Niedawno stołeczni radni zapowiedzieli budowę 4. linii metra, która ma połączyć Tarchomin z Wilanowem. Inwestycja ma wynieść 56 mln zł, a prace powinny zakończyć się do 2027 r. Nowa linia metra zdecydowanie wzmocni potencjał inwestycyjny dzielnicy.

Praga Północ – dzielnica, która stawia na rozwój

Położona w prawobrzeżnej części miasta, o relatywnie małej powierzchni (ok. 11,3 km2) Praga Północ to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się części Warszawy. Dzielnica od lat przechodzi przez proces rewitalizacji, przyciągając inwestorów i nowych mieszkańców. Praga Północ charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem, z urokliwymi, historycznymi ulicami i zabytkowymi budynkami. Jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, co ułatwia mieszkańcom szybkie i wygodne przemieszczanie się po całej Warszawie. To miejsce, gdzie spotykają się różnorodne kultury i społeczności. Liczne wydarzenia, festiwale, koncerty i galerie sztuki sprawiają, że Praga Północ tętni życiem artystycznym i kulturalnym.

Praga Północ ma niezwykle zróżnicowaną i bogatą ofertę nieruchomości. Powstają tu liczne nowe osiedla. Na szczególną uwagę zasługują nieruchomości z sektora premium. Jedną z nich jest Konopacka, czyli nowa inwestycja firmy PROFIT Development, która łączy nowoczesność z tradycją. Konopacka to wyjątkowa inwestycja na mapie stolicy. Jedną część nieruchomości stanowi zabytkowa oficyna, odtworzona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, a drugą – zupełnie nowa tkanka, zintegrowana z kamienicą – tłumaczy Agnieszka Pachulska, dyrektorka warszawskiego oddziału PROFIT Development.

Nieruchomość będzie liczyć 149 mieszkań o powierzchni od 25 do niemal 60 m2. Zakończenie prac planowane jest na maj przyszłego roku. Nieruchomości z sektora premium szczególnie zyskują na wartości w czasie, co czyni je dobrą i opłacalną formą inwestycji – zauważa przedstawicielka PROFIT Development.

A co z cenami na Pradze Północ? Średnia cena za 1 mkw mieszkania pod koniec marca wynosiła niecałe 15 tys. zł (czyli 3,34% więcej niż na początku roku). Obecnie w dzielnicy są 244 mieszkania na wynajem w cenie 2500-9000 zł miesięcznie.

Ursus – duży wybór mieszkań i atrakcyjne ceny

Obecnie jest dobry moment na inwestycje w mieszkania na Ursusie. Duża dostępność gruntów sprawia, że ceny są relatywnie niskie. Jednak taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Grunty pod inwestycje mieszkaniowe kiedyś się skończą, co spowoduje wzrost cen gotowych nieruchomości. Obecnie za 1 mkw mieszkania na Ursusie trzeba zapłacić 13 434 zł – to wciąż atrakcyjna stawka, ale aż o 7,14% wyższa niż na początku 2024 r. Dzielnica oferuje 199 mieszkań na wynajem w atrakcyjnej niskiej cenie (2000-5800 zł).

Ursus to lewobrzeżna dzielnica Warszawy, która do 1977 r. funkcjonowała jako samodzielne miasto. Prężnie się rozwija, stając się coraz ciekawszym i wygodniejszym miejscem do życia. Charakteryzuje się spokojnym i przyjaznym środowiskiem, jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą, w tym szkołami, przedszkolami, placówkami medycznymi, sklepami, punktami usługowymi oraz centrami handlowymi, a także zapewnia bliskość natury.

Jak widać warszawski rynek nieruchomości ma duży potencjał inwestycyjny. Zakup nieruchomości to nie tylko sposób na lokatę posiadanych środków finansowych, ale także szansa na pomnożenie swoich oszczędności.

1 Stan na luty 2024, https://www.money.pl/gospodarka/mieszkania-wracaja-do-oferty-eksperci-mowia-o-anomalii-na-rynku-7003360571538208a.html

Autor: PROFIT Development.
Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Niemal 1,9 tys. nowych mieszkań na sprzedaż w ofercie Grupy Murapol w 6 miastach

Sosnowiec-Murapol Apartamenty na Wzgórzu
Niemal 1,9 tys. nowych mieszkań na sprzedaż w ofercie Grupy Murapol w 6 miastach.

Grupa Murapol, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy, wprowadza do swojej oferty 1 860 nowoczesnych lokali w nowych projektach oraz kolejnych etapach realizowanych już przedsięwzięć. Nowa oferta jest dostępna zarówno w miastach, w których deweloper działa już od lat, czyli w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu i Gliwicach, jak i w nowej lokalizacji na mapie działalności, czyli w Lublinie. Łącznie na koniec pierwszego kwartału Grupa Murapol stawia do dyspozycji klientów ok. 4,7 tys. lokali.

Murapol Forum to inwestycja mieszkaniowa zaprojektowana przy ul. Targowej w EC1 Łódź. Murapol Primo, pierwszy projekt Grupy Murapol w Lublinie. Murapol Motivo to nowoczesny projekt nieruchomościowy, który wzbogaci wrocławskie portfolio Grupy Murapol. Murapol Osiedla Verde, zlokalizowane przy ul. Wagrowskiej, na styku trzech poznańskich dzielnic – Starołęka, Rataje i Żegrze. Murapol Apartamenty na Wzgórzu, powstające w dzielnicy Sielec w Sosnowcu to wieloetapowy projekt mieszkaniowy. Murapol Osiedle Szafirove realizowane jest na terenie Starych Gliwic przy ul. Szafirowej, wśród malowniczych okoliczności przyrody, nieopodal Lasu Dąbrowa.

– Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie nowymi mieszkaniami zarówno ze strony klientów kupujących lokale na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. To duża szansa dla takich firm jak Grupa Murapol, która ma zdolność stałego uzupełniania i rozbudowywania swojej oferty produktowej. Jako deweloper z najbardziej dostępnym geograficznie portfelem mieszkań i apartamentów inwestycyjnych wykorzystujemy potencjał zarówno największych rynków, jak i mniejszych lokalizacji, w których też są klienci ze swoimi potrzebami lokalowymi. Wprowadzenie do oferty tak pokaźnej paczki blisko 1,9 lokali w 6 miastach jest możliwe dzięki naszej sprawności działania, zarówno w zakresie akwizycji gruntów, kompetencji projektowych oraz przygotowania inwestycji. Z nieskrywaną satysfakcją, ale i zaciekawieniem rozpoczynamy komercjalizację naszej pierwszej inwestycji w Lublinie. mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – Wierzymy, że przewagi naszego produktu czyli kompaktowe lokale z eco udogodnienia oraz atrakcyjne lokalizacje inwestycji, odpowiedzą na potrzeby szerokiego grona klientów, którzy obecnie szukają dla siebie lokali, czy to na własne potrzeby czy w celach inwestycyjnych – dodaje Nikodem Iskra.

Źródło: Murapol S.A.

WGN o popycie na luksusowe nieruchomości w Polsce

97cdc029c67164a58b3b8a6701c6d9e582b2daed
WGN o popycie na luksusowe nieruchomości w Polsce. Słowo wstępne do kwartalnika „ApartamentyREZYDENCJE”  nr 2/2024.

Popyt w Polsce na luksusowe nieruchomości mieszkalno-inwestycyjne stale rośnie i nadal nie jest łatwo znaleźć dobrą ofertę spełniającą wszystkie wymogi kupującego.
Inwestorami w nieruchomości ekskluzywne są głównie osoby posiadające gotówkę, dlatego też obrót nieruchomościami w tym segmencie nie jest uzależniony od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej i dostępności kredytów.
Należy zaznaczyć, że te nieruchomości nierzadko kupowane są hobbystycznie, często dla podkreślenia swojego statusu majątkowego.

Autorka: Monika Michniak, Redaktor Naczelna Apartamenty&Rezydencje.

Czytaj więcej: TUTAJ.

 

Nowe mieszkania na sprzedaż w ramach podkrakowskiej inwestycji Apartamenty na Wzgórzach

Apartamenty na Wzgórzach_3
Nowe mieszkania na sprzedaż w ramach podkrakowskiej inwestycji Apartamenty na Wzgórzach.

J.W. Construction wprowadziło do sprzedaży kolejny budynek w kameralnej, efektywnej energetycznie inwestycji Apartamenty na Wzgórzach w Zawadzie, nieopodal Myślenic.
Deweloper zrealizował ten projekt z myślą o klientach poszukujących w pobliżu Krakowa spokojnej, zielonej oazy w atrakcyjnej cenie.

– Apartamenty na Wzgórzach przyciągają uwagę przede wszystkim ze względu na malownicze położenie na przestrzennym, pagórkowatym terenie. Pod zabudowę przeznaczono mniej niż połowę z 30 hektarów powierzchni, na której znajduje się inwestycja. Oznacza to niskie nasycenie zabudowy i dostęp do licznych terenów zielonych, czego nie znajdziemy w inwestycjach miejskich,  w tym prywatnego, blisko 8-hektarowego parku leśnego – komentuje Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction. – W kolejnych latach w okolicy pojawi się tu także połączenie kolejowe na trasie Kraków-Myślenice, co dodatkowo usprawni komunikację ze stolicą Małopolski – dodaje Małgorzata Ostrowska.
Apartamenty na Wzgórzach to kolejna inwestycja z portfela J.W. Construction bazująca na technologii szkieletowej i drewnianych prefabrykatach produkowanych w należącej do dewelopera fabryce w Tłuszczu. Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów we wnętrzach panuje korzystny mikroklimat bez smogu, bakterii i wirusów – to idealne środowisko np. dla alergików. W projekcie wdrożono ponadto szereg dodatkowych rozwiązań, jak ogrzewanie podłogowe, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy rekuperacja, które sprawiają, że inwestycja jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także o niskich kosztach utrzymania.

Źródło: J.W. Construction.

Mieszkanie czy dom za miastem? Nowe trendy na 2024 rok na rynku nieruchomości inwestycyjnych w segmencie mieszkaniowym

chuttersnap-597667-unsplash
Mieszkanie czy dom za miastem? Nowe trendy na 2024 rok na rynku nieruchomości inwestycyjnych w segmencie mieszkaniowym. Jak wynika z danych serwisu RynekPierwotny.pl, tylko od czerwca do listopada 2020 roku na rynku pierwotnym sprzedano 2299 domów, podczas gdy od stycznia 2019 roku do maja 2020 roku – 3617. Boom na zakup domu od dewelopera, który zaczął się w 2020 roku, trwa nadal. Czy przed nami kolejny rok szału na zakup domów od deweloperów, czy jednak szykuje się powrót do zakupu mieszkań? Przedstawiamy trendy mieszkaniowe na 2024 rok.

Jak wyglądał 2023 rok na rynku nieruchomości?

Pod koniec 2022 i na początku 2023 roku na rynku nieruchomości panował względny „spokój”. Dodatkowy bufor przy wyliczaniu zdolności kredytowej, wprowadzony w kwietniu 2022 roku oraz rosnące stopy procentowe spowodowały znaczny spadek zdolności kredytowej Polaków, co przełożyło się na niski popyt na nieruchomości. Do tego doszły rosnące koszty budowy, co doprowadziło do tego, że deweloperzy wprowadzili do sprzedaży mniej mieszkań i rozpoczęli mniej nowych inwestycji. Sytuację nieco poprawił start programu wsparcia finansowego dla osób planujących zakup pierwszej nieruchomości – „Pierwsze mieszkanie”.

Mimo tego, w 2023 roku mogliśmy zaobserwować brak równowagi między podażą a popytem. 2024 rok ma przynieść długo wyczekiwaną stabilizację. Od września 2023 roku podaż stopniowo rośnie, dzięki zwiększonej aktywności deweloperów.

W 2023 roku Polacy chętnie kupowali i mieszkania, i domy. Co przyniesie 2024 rok? Czy zainteresowanie domami od deweloperów będzie dalej na wysokim poziomie? A co z inwestowaniem w mieszkania?

Klienci będą chętniej kupować mieszkania

Według JLL w drugim kwartale 2023 roku sprzedaż mieszkań na 6 największych rynkach w Polsce wzrosła o 36% w porównaniu do I kwartału. Z danych serwisu Otodom wynika natomiast, że w 2023 roku deweloperzy sprzedali 54,3 tys. mieszkań na 7 głównych rynkach. To o 45% więcej niż rok wcześniej. Wpływ na zwiększony ruch na rynku mieszkaniowym bez wątpienia miał jeden z instrumentów programu „Pierwsze mieszkanie” – „Bezpieczny kredyt 2%”. Choć program zakończono z początkiem tego roku, to nie oznacza to końca udzielania kredytów hipotecznych ze wsparciem państwa – wyjaśnia Tomasz Stoga, prezes PROFIT Development. – Rząd zapowiedział bowiem nowy program – „Mieszkanie na start”, który podobnie jak BK2% ma pomóc w zakupie pierwszej nieruchomości.

Dlaczego Polacy kupują mieszkania? Dużą rolę odgrywa lokalizacja. Nowe osiedla mieszkaniowe zwykle powstają w miastach, często nieopodal centrum lub w komfortowych, dobrze skomunikowanych dzielnicach. W mieście łatwiej o dobrą pracę, zwłaszcza taką, która jest zgodna z wykształceniem i zainteresowaniami. Na uwagę zasługuje także szeroka oferta atrakcji, łatwy dostęp do opieki medycznej oraz rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa. Życie w mieście jest po prostu wygodne – mówi Stoga. – Zwłaszcza jeśli sama inwestycja mieszkaniowa wyróżnia się wysokim standardem! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza nowa nieruchomość Konopacka właśnie taka była.

Konopacka to nietuzinkowa inwestycja na mapie Warszawy. Usytuowana w sercu Pragi nieruchomość będzie łączyć nową, współczesną formę ze starą, zabytkową częścią budynku. Konopacka to 149 mieszkań o wysokim standardzie, przestronne balkony i tarasy, ogólnodostępna pralnia, monitoring i otoczenie pięknej, klimatycznej architektury. To także znakomita lokalizacja – świetne połączenie z pozostałymi częściami Warszawy, obecność sklepów, restauracji i innych punktów – mówi prezes firmy PROFIT Development.

Domy od dewelopera dalej popularne

Już w 2020 roku, aż 60% ankietowanych w pewnym badaniu deklarowało, że w przyszłości chciałoby posiadać dom z ogrodem. Dziś jest podobnie – własny dom to wciąż marzenie wielu Polaków. Własny dom to przede wszystkim prywatność, o jaką ciężko mieszkając w bloku – mówi Stoga. – Polacy cenią sobie przestrzeń, możliwość odpoczynku we własnym ogrodzie i spokój.

Jak się okazuje, dużą popularnością cieszą się nieruchomości deweloperskie. Zakup domu od dewelopera to pewność, że wszystko zostanie wykonane według najwyższych standardów, gwarancja ceny oraz mniejszy stres związany z inwestycją.

Prym wiodą nieruchomości usytuowane tuż pod miastem lub w mieście. Takie lokalizacje łączą komfort miejskiego życia z bliskością natury, zielenią i spokojem. W tę charakterystykę idealnie wpisuje się Wiaduktowa – wrocławska inwestycja PROFIT Development, usytuowana w części Brochowa. Wiaduktowa to osiedle kompleksowe składające się ze 102 mieszkań. Nietuzinkowym rozwiązaniem, będącym wyrazem troski o ekologię, są zbiorniki retencyjne na wodę, którą mieszkańcy będą mogli podlewać swoje ogródki. Oprócz tego 50% miejsc parkingowych na osiedlu będzie przygotowana tak, by umożliwić ładowanie aut elektrycznych.

Rynek nieruchomości wkroczył w 2024 rok z przytupem, co potwierdzają pierwsze badania prowadzone m.in. przez serwis Otodom. Tylko w styczniu deweloperzy wprowadzili do oferty aż 5,3 tys. lokali, czyli o 43% więcej niż miesiąc wcześniej. Podaż wreszcie się zwiększa. Jednak czy dogoni popyt? Polacy chętniej będą kupować domy czy mieszkania? Będziemy z ciekawością obserwować i komentować rozwój sytuacji na polskim rynku nieruchomości.

Źródło: PROFIT Development.

Totalbud ze stanem surowym zamkniętym w ramach nieruchomości inwestycyjnej Markowy Targówek

2

Totalbud ze stanem surowym zamkniętym w ramach nieruchomości inwestycyjnej Markowy Targówek.

Warszawska spółka generalnego wykonawstwa Totalbud SA osiągnęła stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego Markowy Targówek w Markach przy ulicy Kosynierów. Zlokalizowany w aglomeracji warszawskiej obiekt zaprojektowała pracownia POLE Architekci. Budynek powstaje na działce o powierzchni 3603 mkw.
Markowy Targówek na pięciu kondygnacjach zaoferuje 86 mieszkań dla około 250 mieszkańców. Zróżnicowane mieszkania będą miały powierzchnie od 25 do 125 mkw. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkań osiągnie około 5100 mkw. W podziemnej kondygnacji garażowej znajdzie się 77 miejsc parkingowych.

„Dla naszych klientów wynajęliśmy do opracowania Markowego Targówka renomowaną pracownię architektoniczną nagradzaną za projekty budynków wielorodzinnych, włącznie z bardzo prestiżową Nagrodą Roku SARP” – mówi prezes Revi Kompanii Deweloperskiej Mariusz Sawoniewski. „Realizujemy nietypowy, ciekawy architektonicznie budynek z różnymi elementami budownictwa kategorii premium. Jednocześnie będziemy mogli oferować lokale w bardzo konkurencyjnych cenach w stosunku do cen mieszkań zlokalizowanych na Targówku lub. Białołęce. Starannie wybieraliśmy działkę pod tę inwestycję i jest to już doceniane przez nabywców mieszkań. Lokalizacja z jednej strony w bliskości Centrum Handlowego M1 w Markach, z drugiej zaś od strony cichej, spokojnej dzielnicy willowej i terenów zielonych pozwoli naszym klientom korzystać z bogatej infrastruktury, a jednocześnie z relaksu” – dodaje prezes Revi.

„Będzie to spokojny, kameralny, elegancki budynek, którego elewacja będzie wykończona tynkiem strukturalnym o wysokiej gramaturze w barwie złamanej bieli wraz z dodatkami w stonowanym szampańskim kolorze” – podsumowuje Wojciech Gajewski z pracowni POLE Architekci.

Ze strony Totalbudu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

Źródło: Totalbud.

Invest Komfort rozpoczął budowę kompleksu mieszkaniowego Wita 77 w Gdańsku

WITA77 - lot ptaka_low resInvest Komfort rozpoczął budowę kompleksu mieszkaniowego Wita 77 w Gdańsku.

Ruszyła budowa nowego autorskiego kompleksu mieszkaniowego Wita 77 w Gdańsku. Inwestycja, firmowana przez czołowego trójmiejskiego dewelopera Invest Komfort, powstaje w dzielnicy Strzyża. Bliskość wszystkich atrakcji miasta oraz możliwość szybkiego dostania się do biznesowej, akademickiej, rozrywkowej czy rekreacyjnej części miasta zainspirowały twórców do stworzenia miejsca, którego koncepcja opiera się na wartościach, wyznawanych przez młodych, dynamicznych mieszkańców.

„Mieszkaj, tak jak lubisz i żyj, tak jak chcesz” to główne motto przyświecające słynącemu z niekonwencjonalnych rozwiązań trójmiejskiemu deweloperowi Invest Komfort przy tworzeniu idei nowej inwestycji mieszkaniowej Wita 77. Lokalizacja na gdańskiej Strzyży przy ulicy Wita Stwosza 77, gwarantuje szybki dostęp do bogatej lokalnej infrastruktury, jak i oferty handlowo-rozrywkowej modnego Wrzeszcza.

Wśród młodszych pokoleń istnieje ogromna potrzeba budowania relacji, również sąsiedzkich. To przecież z myślą o poszukujących nowych kontaktów, powstały wspólne stoły w kawiarniach. Opracowując koncept Wita 77, postawiliśmy więc na silną integrację kulturową i społeczną w przestrzeniach wspólnych. Przyszli mieszkańcy znajdą tu wszystko, co wpisuje się w ich kod kulturowy – profesjonalną kuchnię, aby wspólnie gotować; ogromny stół, przy którym można jeść, rozmawiać, poznawać się, czy pracować; a także wygodną strefę klubową. To jedno z nielicznych, o ile nie jedyne, takie rozwiązanie na rynku w zakresie oferowanych udogodnień.” – komentuje Michał Ciomek, wiceprezes Invest Komfort.

Projekt architektoniczny osiedla: Marek Łańcucki / Studio Maarte
Projekt wnętrz w częściach wspólnych: Maciej Ryniewicz/Akurat, Rafał Kaletowski
Projekt architektury krajobrazu: Małgorzata Sobótka / Studio Krajobraz

Źródło: Invest Komfort.

Lokum Deweloper przekazuje lokale mieszkalne

Lokum DeweloperW 2023 roku Lokum Deweloper przekazał klientom 774 lokale, dzięki czemu odnotował 451,3 mln zł przychodu, co przełożyło się na 100,7 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności stricte deweloperskiej. Oznacza to marżę w wysokości 22,3%. Całkowity zysk spółki został dodatkowo wsparty przez zdarzenia jednorazowe.

Lokum Deweloper w 2023 wydał klucze do 774 lokali. Przychody sięgnęły 451,3 mln zł, czyli o 23% więcej r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności deweloperskiej (nie obejmujący zdarzeń jednorazowych) osiągnął 100,7 mln zł, co oznacza rentowność w wysokości 22,3%, zaś całkowity wyniósł 138,0 mln zł.
Grupa zwiększyła też kontraktację mieszkań. Od stycznia do końca grudnia zawarto 706 umów deweloperskich i przedwstępnych, a więc o 62% więcej niż rok wcześniej.
W 2023 r. Lokum Deweloper wypłacił dywidendę za 2022 r. w wysokości 30,42 mln zł, 1,69 zł na akcję.

Miniony rok wiązał się z zakończeniem realizacji kilku projektów dewelopera. Do użytku oddano III etap Lokum Verde, etapy IV-V Lokum Porto we Wrocławiu oraz etap IIIb osiedla Lokum Vista w Krakowie – łącznie 685 lokali. W drugiej połowie 2023 r. Lokum Deweloper rozpoczął budowę nowego osiedla Lokum la Vida oraz kolejnych etapów Lokum Porto we Wrocławiu – łącznie 388 lokali. Na koniec 2023 r. Grupa miała 392 lokale w realizacji. Rok 2024 deweloper otworzył z ofertą obejmującą 361 mieszkań, w tym 274 gotowe do odbioru.

– Rok 2023 był powrotem do normalności na rynku mieszkaniowym. Już od pierwszego kwartału widoczna była duża poprawa nastrojów, jak i możliwości finansowych naszych klientów. Korzystali oni ze spadku inflacji, wzrostu wynagrodzeń, obniżenia stóp procentowych, a także od połowy roku z programu wsparcia w postaci Bezpiecznego Kredytu 2%. Na rynku dostępne jeszcze były gotowe mieszkania, w stosunkowo niskich cenach. Dzięki temu wielu klientów mogło zrealizować swoje potrzeby mieszkaniowe, odroczone przez trudną sytuację poprzedniego roku. Nasza spółka była dobrze przygotowana na te potrzeby dysponując zarówno dużą pulą lokali gotowych, jak i takich, których realizacja finalizowana była w drugiej połowie roku. Przełożyło się to na dobre wyniki spółki, redukcję zadłużenia, czyli umocnienie fundamentów finansowych dla realizacji nowych osiedli – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Źródło: Lokum Deweloper.

Deweloper Develia przekazuje mieszkania w ramach II etapu inwestycji Malta Point w Poznaniu

Malta_Point
Twa przekazywanie lokali mieszkalnych nabywcom w II etapie osiedla Malta Point, które firma deweloperska Develia realizuje w Poznaniu. Niemal wszystkie znalazły już nowych właścicieli – w ofercie pozostało tylko 6 z wybudowanych 155 mieszkań.

Osiedle Malta Point to funkcjonalna, wieloetapowa inwestycja powstająca przy ul. Brneńskiej w Poznaniu w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Budowa II etapu została ukończona 3 miesiące przed planowanym terminem dzięki sprawnej pracy spółki Develia Construction. Autorem projektu jest Biuro Architektoniczne Archikwadrat z Poznania. Ukończenie tego etapu planowane jest na drugi kwartał 2025 r.

– Develia Construction zarządzała procesem budowy II etapu projektu Malta Point, który uzyskał pozwolenie na użytkownie już po 17 miesiącach od rozpoczęcia robót. Sprawna organizacja pod okiem doświadczonej kadry technicznej, znajomość lokalnego rynku budowlanego oraz współpraca ze sprawdzonymi podwykonawcami pozwoliły na skrócenie harmonogramu przy jednoczesnym dochowaniu wysokiej jakości prac i staranności wykonania – mówi Rafał Winkiel, członek zarządu Develia Construction.

Źródło: Develia.

YIT rozpoczyna realizację nowej nieruchomości inwestycyjnej Portowa Zabłocie w Krakowie

YIT_Portowa_Zabłocie_1
Firma YIT rozpoczyna realizację nowej nieruchomości inwestycyjnej Portowa Zabłocie w Krakowie.

YIT rozpoczyna realizację swojej nowej inwestycji Portowa Zabłocie. Jest to pierwszy projekt fińskiego dewelopera w stolicy Małopolski. Powstający przy ul. Portowej budynek poszerzy krakowską ofertę mieszkaniową o blisko 160 mieszkań. Zakończenie prac, realizowanych przez generalnego wykonawcę – Erbud, planowane jest na IV kwartał 2025 r. Wraz z rozpoczęciem budowy ruszyła sprzedaż mieszkań.

– Rozpoczęcie realizacji naszej pierwszej inwestycji w Krakowie to niezwykle ważny krok w rozwoju YIT w Polsce. Cieszymy się, że zaczynamy od tak znakomitej lokalizacji i zarazem mocno wierzymy w to, że klienci docenią nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także naszą kulturę, fińskie korzenie oraz wartości, którymi kierujemy się podczas projektowania i budowy naszych projektów mieszkaniowych – mówi Tomasz Konarski, prezes YIT w Polsce.

Portowa Zabłocie powstaje w jednym etapie, w ramach którego wybudowanych zostanie 156 mieszkań na 8 kondygnacjach naziemnych. W parterze przewidziano lokale usługowe. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji także miejsca parkingowe zlokalizowane w garażu podziemnym. Dokładny adres inwestycji to ul. Portowa 45, tuż obok planowanej szkoły podstawowej.
Autorem projektu jest krakowska pracownia architektoniczna UCESS.

Źródło: YIT.

Co obecnie jest najważniejsze dla osób kupujących lokale mieszkalne?

Naturalnie Aluzyjna_JW Construction
Jakie czynniki decydują o wyborze mieszkań? Co jest kluczowe dla nabywców? Jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane są w nowych inwestycjach? Które są najwyżej punktowane przez kupujących? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.       

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Dziś – chyba bardziej niż kiedykolwiek – dla kupujących najbardziej liczy się cena mieszkania. Dlatego nasze lokale projektujemy w taki sposób, aby były jak najbardziej funkcjonalne, bez zbędnych ciągów komunikacyjnych. Tam, gdzie jest to możliwe, rozkłady mieszkań umożliwiają ich ewentualną rearanżację, jak na przykład wydzielenie dodatkowej, niewielkiej sypialni lub miejsca do pracy w dużych kawalerkach czy mieszkaniach dwupokojowych. Kupujący mają zagwarantowaną dodatkową powierzchnię zewnętrzną w postaci tarasu lub balkonu, a w przypadku kondygnacji parterowych – ogródka. Staramy się dobierać lokalizacje naszych inwestycji tak, by powstawały w okolicy o rozwiniętej infrastrukturze usługowej i edukacyjnej, w sąsiedztwie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Dla kupujących kluczowymi parametrami wyboru jest zwykle cena, lokalizacja oraz jakość budownictwa, w tym zastosowane rozwiązania projektowe i funkcjonalne. Bywa, że te czynniki mają dla poszczególnych klientów różną wagę, jednakże większość kupujących zwraca uwagę na skomunikowanie, estetykę wykończenia, zagospodarowanie terenów zewnętrznych i udogodnienia, a także bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych.

Coraz powszechniej klienci oczekują rozwiązań ekologicznych, ograniczających zużycie energii w częściach wspólnych, gdyż przekłada się to na ograniczenie kosztów. Dlatego montujemy w naszych inwestycjach panele fotowoltaiczne czy stosujemy retencję wody.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

Jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o zakupie mieszkania, jest lokalizacja. Klienci bardzo często zwracają uwagę na fakt, jak daleko będą musieli dojeżdżać do pracy, czy dzieci będą mogły chodzić pieszo do szkoły, a także, czy w pobliżu znajduje się odpowiednia infrastruktura i przystanki komunikacji miejskiej. Oczywiście lokalizacja wymarzona przez klientów nie zawsze jest lokalizacją, w której finalnie decydują się kupić mieszkanie. Powodem są tu ograniczenia finansowe, dlatego jeżeli już wybiorą dzielnicę, w której znajdują się inwestycje podobne cenowo, to wybiorą tę, która posiada pożądane przez nich atuty, takie jak odpowiednio nasłonecznione i widne mieszkania, funkcjonalne rozkłady, duże balkony, miejsca postojowe, rowerownie i komórki lokatorskie, rozwiązania ekologiczne czy estetycznie zaprojektowane części wspólne oraz zadbany i dobrze zagospodarowany teren bezpośrednio przy inwestycji.

W kwestii ekologicznych rozwiązań liczą się przede wszystkim te, które wpływają na oszczędność energii, a w dalszej perspektywie na obniżenie rachunków. Z tego powodu pod koniec 2023 roku wprowadziliśmy do nowych inwestycji system automatyki mieszkaniowej Appartme. Zwiększa on bezpieczeństwo lokalu, a także pozwala oszczędzać energię.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Najważniejsze dla klientów cechy inwestycji są częściowo zależne od segmentu rynku. W segmencie popularnym kluczowym czynnikiem jest cena. Kolejna cecha to ilość pokoi w stosunku do powierzchni. Pozostałe kwestie to dostępność komórek lokatorskich i miejsc postojowych, wykończenie część wspólnych i zagospodarowanie terenu. Klienci cenią zielone patia z placami zabaw, pozbawione ruchu samochodowego. Istotną zaletą jest również balkon, zwłaszcza w przypadku większych mieszkań, im większy tym lepiej.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Coraz częściej pada pytanie o czynsz oraz o ogólne koszty utrzymania nieruchomości, jako że obserwujemy w ostatnich latach ich stały wzrost. Przykładowo, z początkiem tego roku wzrosło minimalne wynagrodzenie, które dotyczy służb utrzymania nieruchomości, np. ochrony, firm sprzątających czy pielęgnujących zieleń. Przełoży się to na wzrosty czynszów.

Staramy się spoglądać na rynek w długofalowej perspektywie, dlatego też przewidzieliśmy ten trend już wcześniej. Zgodnie z naszą strategią, inwestujemy w ostatnim czasie w technologie szkieletowe i budownictwo bazujące na prefabrykatach z drewna wraz z dodatkowymi, ekologicznymi rozwiązaniami, jak fotowoltaika, pompy ciepła czy rekuperacja. Realizowane przez nas w tym duchu efektywne energetycznie inwestycje, jak Naturalnie Aluzyjna i ECOBerensona w Warszawie czy Apartamenty na Wzgórzach w podkrakowskiej Zawadzie są, nie tylko przyjazne dla środowiska, ale wyróżniać  się będą również niskimi kosztami utrzymania nieruchomości.

Dorota Gdaniec, specjalista ds. sprzedaży gruntów w Alter Investment

Dzisiejszy rynek mieszkaniowy jest bardzo rozwinięty i zróżnicowany pod względem udogodnień. Nabywcy z pewnością cenią sobie dostęp do komunikacji oraz infrastruktury handlowo-usługowej. Niemniej jednak, sam projekt musi cechować się udogodnieniami, bardzo istotna jest ilość miejsc parkingowych oraz winda. Jeden z naszych projektów przewiduje wyprowadzenie szybu windy aż na dach budynku, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z usytuowanego tam terenu rekreacyjnego, zapewniającego widok na panoramę Gdańska.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Dzisiejszy klient rozglądający się za mieszkaniem od dewelopera jest świadomy i dobrze wyedukowany. Szuka nie tylko wygodnego lokalu, ale komfortowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia. Mieszkańcy ekologicznego osiedla Miasteczko Jutrzenki chwalą udogodnienia, które zapewniają im relaks i wypoczynek tuż obok miejsca zamieszkania, tj. edukacyjne place zabaw dla dzieci, zielone dachy, restauracje i kawiarnie, sklepy, lokale usługowe, paczkomaty czy miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy doceniają prywatną przestrzeń Aurec Active, w której mogą uprawiać sport o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności przemieszczania się do odległych centrów sportowych.

Wszystkie osiedla projektujemy zgodnie z ideą 15 -to minutowego miasta, aby najpotrzebniejsze sprawy załatwić tuż koło domu w czasie nie dłuższym niż kwadrans pieszo lub jazdy rowerem. Projekty realizujemy zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i idei smart home. Instalujemy w budynkach elementy oszczędzające energię, m.in.: panele fotowoltaiczne, wentylację mechaniczną czy gruntowne wymienniki ciepła.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Klienci przywiązują dużą wagę do metrażu i układu funkcjonalnego pomieszczeń, a także powierzchni dodatkowych, takich jak garderoby, tarasy czy ogródki. Przyszli mieszkańcy szukają dobrych lokalizacji, które zapewniają szybkie i wygodne dotarcie do szkoły, pracy, na uczelnię. Nasze inwestycje znajdują się w centrum lub w jego sąsiedztwie, co ułatwia swobodne korzystanie z dogodnej komunikacji, infrastruktury miejskiej czy oferty edukacyjnej.

Nabywcy zwracają uwagę także na najbliższe otoczenie mieszkania, doceniając atrakcyjnie zaaranżowane, zielone części wspólne. Cenią sobie udogodnienia takie jak parkingi, place zabaw, siłownie terenowe czy lokale handlowo-usługowe znajdujące się na terenach realizowanych przez nas osiedli. Kupujący coraz częściej poszukują także korzystnej oferty wykończenia lokum pod klucz. Klienci zwracają uwagę również na elementy gwarantujące wzrost wartości nieruchomości w perspektywie czasu, doceniając tym samym podwyższony standard naszych inwestycji. Charakteryzuje je ponadczasowa architektura i wysokiej jakości materiały wykończeniowe budynków. Stylowa mała architektura, fontanny, oczka wodne, kwietne pergole dopełniają estetykę osiedli. Decyzja zakupowa jest coraz częściej powiązana z rozwiązaniami energooszczędnymi obecnymi na osiedlach. Projekty naszych inwestycji uwzględniają duże okna, maksymalnie doświetlające przestrzeń naturalnym światłem, szklenia trzyszybowe, a także oświetlenie led, czujniki ruchu oraz stanowiska do ładowania aut elektrycznych, parkingi i stacje napraw dla rowerów. Nabywcy doceniają także zastosowanie rozwiązań ekologicznych w postaci licznych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, łąk kwietnych oraz zielonych dachów i ścian, które zapobiegają przegrzewaniu budynków i tworzeniu miejskich wysp ciepła. Na terenach naszych osiedli zapewniamy minimum 30 proc. powierzchni biologicznie czynnej. W projektach uwzględniamy także ogrody deszczowe, mające retencjonować wody opadowe oraz zbiorniki z deszczówką do podlewania zieleni.

Monika Szostek, Marketing Manager w Okam Capital

Atrakcyjna lokalizacja, wysoka jakość wykończenia, a także udogodnienia bezpośrednio na terenie osiedla lub w jego bliskim sąsiedztwie to najważniejsze kryteria, którymi kierują się klienci w segmentach medium plus i premium. Nasze inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane są w strategicznych lokalizacjach. Charakteryzuje je rozbudowana okoliczna infrastruktura, łatwy dostęp do ważnych punktów w mieście. Od 2018 roku rozwijamy Nową Politykę Jakości, która obejmuje proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania, podnoszące komfort życia, a także wpływające pozytywnie na środowisko naturalne. Stawiamy na rozwiązania smart, umożliwiające zdalne zarządzanie mieszkaniem.

Tworzymy przestrzenie wspólne, Strefy mieszkańca z bilardem, siłownią, sauną czy miejscem do co-workingu, a także zielone tereny do odpoczynku czy aktywnego spędzania czasu na powietrzu.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Klienci szukający mieszkania są świadomi swoich potrzeb i mają dobre rozeznanie rynku. Dlatego zawsze zwracają uwagę na standard mieszkań. Kupujący oczekują bardzo zaawansowanej oferty technologicznej i eko, a także rozwiązań niskoemisyjnych, jak światłowodów, oświetlenia LED, systemów SMART HOUSE w cenie, trzyszybowych okien, systemu monitoringu i bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego zagospodarowania terenu: zieleni, parków, placów zabaw, elementów antysmogowych, ładowarek do samochodów elektrycznych czy ławek solarnych oraz infrastruktury rowerowej. Takie elementy wdrażamy na każdym osiedlu. Dodatkowo balkony, ogródki i loggie są zawsze ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji.

Karolina Bronszewska, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

W procesie wyboru mieszkania czy domu, klienci konsekwentnie przywiązują wagę do trzech kluczowych elementów. Są to lokalizacja, wielkość mieszkania i cena. Coraz większe znaczenie odgrywa również standard inwestycji i zastosowane rozwiązania ekologiczne. Klienci zaczynają myśleć o zakupie mieszkania długoterminowo również w kontekście przyszłych kosztów jego utrzymania.

Dlatego konsekwentnie kładziemy nacisk na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, wprowadzając innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Działania skierowane są na ograniczenie zużycia wody i energii, zwłaszcza w obszarze obsługi części wspólnych nieruchomości. W inwestycjach wielorodzinnych stosujemy zbiorniki retencyjne, panele fotowoltaiczne, systemy rekuperacji oraz oświetlenie LED w częściach wspólnych budynków. Z kolei, w naszych domach jednorodzinnych, takich jak w projekcie Nova Królikarnia, wykorzystujemy hybrydowe systemy grzewcze, łączące pompę ciepła, rekuperację oraz piec gazowy, co zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie o około 50 proc. Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia energetycznego systemu grzewczego panelami fotowoltaicznymi.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Dla dzisiejszych kupujących mieszkań istotne jest przede wszystkim położenie inwestycji, jakość wykończenia, infrastruktura w okolicy oraz dostępność komunikacji publicznej. Nabywcy najczęściej pytają o plany zagospodarowania przestrzennego w okolicy, dostępność sklepów, placów zabaw, szkół i przedszkoli. W naszych projektach staramy się uwzględnić nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne zarządzanie budynkiem, monitoring, czy możliwość korzystania z rozwiązań ekologicznych.

Dawid Wrona, członek zarządu, dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom

Aspekt ceny niezmiennie pozostaje dla nabywców mieszkań istotny, ale coraz częściej są skłonni zapłacić więcej za atrakcyjną lokalizację czy wysoki standard. Do najistotniejszych elementów inwestycji należy dziś rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, a także handlowo-usługowa, dostępność miejsc parkingowych w garażach i na zewnętrznych parkingach, a przede wszystkim tereny zielone, sprzyjające relaksowi, integracji sąsiedzkiej oraz rekreacji. Kluczową rolę odgrywają również rozwiązania technologiczne.

W przypadku naszych inwestycji mieszkańcy doceniają udogodnienia Life Service, takie jak mobilny dostęp do części wspólnych, punkt odbioru paczek, stacja ładowania pojazdów elektrycznych czy rowerownie. Jednocześnie nasi klienci komunikują potrzeby związane z usprawnieniem całego procesu zakupowego. Wobec tego oferujemy także usługi komplementarne, jak pakiety wykończenia wnętrz, inteligentne systemy do zarządzania mieszkaniami lub wsparcie w uzyskaniu finansowania czy ubezpieczenia.

Źródło: dompress.pl

Archicom z nową nieruchomością inwestycyjną we Wrocławiu

Archicom_Przystan_Reymonta_1
Mieszkania blisko centrum miasta, z widokiem na główną rzekę Wrocławia oraz tereny zielone – to najnowsza propozycja Archicomu. Przystań Reymonta będzie nowym kwartałem dolnośląskiej stolicy, który dostarczy w pierwszym budynku niemal 200 mieszkań oraz przestrzenie handlowo-usługowe. Ogłoszenie inwestycji jest jednocześnie startem przedsprzedaży czyli możliwości rezerwacji lokali, które będą gotowe w pierwszym kwartale 2026 roku.

Archicom oferuje w przedsprzedaży możliwość rezerwacji 197 mieszkań w wyjątkowej lokalizacji z tzw. waterfrontem, który nada okolicy nowej energii. Mieszkania powstaną w budynku o kaskadowej konstrukcji od czterech do dziesięciu pięter, z przykuwającym uwagę już od momentu wejścia do środka reprezentacyjnym lobby. Poszukujący własnej przystani do życia mogą wybierać spośród lokali posiadających od jednego do pięciu pokoi. Do każdego z nich będzie przypisana dodatkowa powierzchnia typu loggia, balkon, taras lub ogródek, którą można zaaranżować w dowolny sposób np. jako przestrzeń do odpoczynku lub domową enklawę zieleni. Przystań Reymonta zaprojektowano przy wałach nadodrzańskich, z widokiem na rozległą roślinność i dostępem do bulwaru spacerowego nad kanałem miejskim. To wielofunkcyjna przestrzeń blisko centrum dolnośląskiej stolicy kreująca nową miejską perspektywę do komfortowego życia i gwarantująca przemianę zaniedbanego wcześniej terenu w atrakcyjny kwartał blisko wody, parków, beach barów oraz licznych ścieżek rowerowych i infrastruktury do rekreacji.

Budujemy wyjątkową przystań, która stanie się kluczem do wyjątkowego życia. W Archicom wierzymy, że każdy na pewnym etapie swojego rozwoju zawodowego i prywatnego potrzebuje stabilizacji gwarantującej komfort zamieszkania, odpoczynku po ciężkim tygodniu pracy oraz możliwość spędzania czasu wolnego z rodziną w zielonym otoczeniu. W naszej miastotwórczej inwestycji pobliski nurt Odry doda energii, a zaprojektowane w każdym detalu przestrzenie będą zgodne ze zdrowym stylem życia. Mieszkając w Przystani Reymonta w kwadrans załatwi się wszystko co sprawi, że życie będzie harmonią, a dojazd autem, tramwajem, autobusem i rowerem do szkoły, pracy lub na wrocławski Rynek można potraktować w kategoriach kilkuminutowego wypadu, a nie długotrwałej i uciążliwej rutyny dnia codziennego. Uruchomiliśmy przedsprzedaż mieszkań z większego budynku, a już wkrótce ogłosimy start przedsprzedaży lokali z mniejszego obiektu. Warto więc na bieżąco śledzić nasze kanały komunikacji.- mówi Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Źródło: Archicom.

Firma Dantex wprowadziła do oferty ostatni budynek w ramach projektu mieszkaniowego Osiedla Aurora

Osiedle Aurora_2
Firma Dantex wprowadziła do oferty ostatni budynek w ramach projektu mieszkaniowego Osiedla Aurora. Pula mieszkań, dostępnych w finałowym etapie inwestycji zlokalizowanej w granicznym kwartale dzielnic Włochy i Ochota, powiększy się o 142 mieszkania na sprzedaż. 

Nowa część projektu obejmuje 142 mieszkania, których metraże oscylują w granicach od 28 do 120 m². Oferta została przemyślana pod kątem potrzeb singli, par i rodzin z dziećmi. Osoby zainteresowane mieszkaniem w tej części Warszawy mogą bowiem wybierać spośród kawalerek oraz 2-, 3-, 4- i 5-pokojowych lokali, dopasowując wielkość przestrzeni do indywidualnych wymagań życiowych. Największą część oferty mieszkaniowej ostatniego budynku Osiedla Aurora stanowią mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe, licząc odpowiednio 45 i 66 lokali o takich układach. W finałowym etapie przewidziano parking podziemny, komórki lokatorskie, wózkownię oraz boksy rowerowe.

Budowę rozpoczęliśmy we wrześniu zeszłego roku. Koniec prac przewidujemy w grudniu 2025 roku, co pozwoli nam uzyskać pozwolenie na budowę w lutym 2026 roku i oddać mieszkania do użytku jeszcze przed końcem maja” – mówi Alan Dąbrowski, Kierownik Biura Sprzedaży.

Źródło: Dantex.

Deweloper Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu mieszkań w ramach inwestycji Szmaragdowy Park w Gdańsku

Szmaragdowy Park_II
Deweloper Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu mieszkań w ramach inwestycji Szmaragdowy Park w Gdańsku.

Firma deweloperska Develia uruchomiła sprzedaż II etapu osiedla Szmaragdowy Park w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. W inwestycji przy ul. Topazowej powstanie 41 mieszkań. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 7 900 zł brutto.
Szmaragdowy Park to kameralne osiedle powstające bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Kolorowy”. W II etapie inwestycji, w niskim, 3-piętrowych budynku powstanie 41 mieszkań o metrażach od 35 do 92 m kw.

– Orunia Górna to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rejonów Gdańska w ostatnich latach. Jest to idealna lokalizacja dla tych, którzy cenią ciszę i spokój, ale nie chcą rezygnować z wygód, jakie oferuje miejska infrastruktura. Rozległe tereny zielone idealnie nadają się do spacerów i rowerowych wycieczek. Konsekwentnie rozbudowywana jest też infrastruktura lokalna i drogowa – podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

Źródło: Develia S.A.

Archicom z dobrą przedsprzedażą apartamentów z krakowskiego projektu WITA

ARC_VIL_01_03Archicom z dobrą przedsprzedażą apartamentów z krakowskiego projektu WITA.

Wyjątkowa lokalizacja, a na niej przedsięwzięcie gwarantujące atrakcyjną i inspirującą przestrzeń zarówno dla lokalnej społeczności jak i inwestorów oraz turystów. Taki będzie projekt WITA czyli krakowski debiut Archicomu formatu destinations. Mikrodzielnica zapewni komfortowe mieszkania oraz strefę handlowo-usługową, gastronomiczną oraz biurową. A wszystko to w promieniu 15-minutowego spaceru lub rowerowej przejażdżki od zabytkowego Rynku. Archicom prowadzi od niedawna przedsprzedaż niemal 100 apartamentów a klucze do nich będą wydawane w listopadzie przyszłego roku.
Inwestycję w formule 15-minutowego miasta zaprojektowano w krakowskiej pracowni MOFO Architekci.

Oficjalny start przedsprzedaży ogłosiliśmy na początku marca i od tego czasu nasi klienci mogą dokonywać rezerwacji mieszkań, które oddamy do użytku w budynku D. Zainteresowanie lokalami jest bardzo duże. W pierwszych dwóch tygodniach przedsprzedaży dużym powodzeniem cieszyły się kawalerki, których do tej pory mamy zarezerwowanych najwięcej – informuje Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Źródło: Archicom.

Firma deweloperska Varitex uzyskała pozwolenie na budowę nowego osiedla mieszkaniowego w Łodzi

dfg
Firma deweloperska Varitex z dumą ogłasza otrzymanie pozwolenia na budowę nowego osiedla w Łodzi – Osiedla Zuchów. – Ta inwestycja stanowi ważny krok w rozwijaniu naszej oferty mieszkaniowej w regionie – mówi Michał Ulacha, prezes Varitex.

Osiedle Zuchów zostanie zlokalizowane w południowo-zachodniej części miasta Łodzi przy ul. Zuchów, blisko wjazdu na drogę ekspresową S14. Planowany etapowany projekt obejmuje cztery budynki mieszkalne. W trzypiętrowych blokach wielorodzinnych będzie można odbierać klucze do 136 lokali o różnych metrażach – od około 27 mkw. do 70 mkw. To doskonała oferta zarówno dla singli, rodzin z dziećmi, jak i inwestorów szukających bezpiecznej lokaty dla swoich oszczędności.

– Lokalizacja nowego osiedla to jeden z największych atutów tej inwestycji! W odległości około 800 m znajdują się centra handlowe PORT Łódź i IKEA, gdzie można zrobić zakupy lub spędzić wolny czas. W pobliżu są też przystanki tramwajowe i autobusowe, które umożliwiają dojazd do centrum w kilkanaście minut. Rodziców ucieszy fakt, że szkoła podstawowa nr 148 jest oddalona od Osiedla Zuchów tylko o 850 m, a przedszkole o 200 m. Dodatkowo przychodnia lekarska jest tuż za rogiem. W okolicy znajdują się również tereny zielone, sklepy, placówki edukacyjne i przychodnie lekarskie – wylicza Michał Ulacha.

 

Źródło: Varitex.

Barometr Archicom pt. „Wyjątkowo Mieszkać”

Barometr Archicom-Wyjątkowo mieszkać
Nawet 76% mieszkańców Polski deklaruje, że czuje się szczęśliwa w swoim miejscu zamieszkania1. Okazuje się, że mieszkanie i jego najbliższa okolica są kluczowymi kryteriami dla fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu. Współczesna definicja wyjątkowej przestrzeni wykracza daleko poza dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej, placówek edukacyjnych i medycznych czy też oferty kulturalnej lub rozrywkowej. Jaki dom stanowi w związku z tym najlepszą inwestycję w dobrostan?

Dobrostan to stan postrzegany subiektywnie przez każdą osobę. Według modelu PERMA sformułowanego przez Martina Seligmana prawdziwe szczęście wynika z pozytywnych emocji, szczerego zaangażowania w wartościowe działania, budowania trwałych relacji z ludźmi, poczucia sensu i dążenia do realizacji celów. Biorąc pod uwagę fakt, że we współczesnych realiach dom i jego najbliższe otoczenie to nie tylko miejsce do życia i wypoczynku, ale nierzadko także pracy i integracji społecznej, spędzamy tam coraz większą część każdego dnia. Wobec tego wybór odpowiedniego mieszkania jest kluczową inwestycją dla satysfakcji z własnego życia.

W najnowszym wydaniu Barometru Archicom pt. „Wyjątkowo mieszkać” udowadniamy, że mieszkanie i jego okolica odgrywają kluczową rolę dla indywidualnego dobrostanu. Kreowanie przestrzeni jest w związku z tym projektowaniem szczęścia jej mieszkańców. Dziś mamy świadomość, że wyjątkowe miejsce zamieszkania musi być schronieniem, ale także umożliwiać odpoczynek, socjalizację i pracę. Choć bliskość infrastruktury twardej i miękkiej jest dla nas niezmiennie istotnym kryterium, okazuje się, że o prawdziwy wellbeingu dbamy poprzez kontakt z naturą oraz pielęgnując kontakty społeczne – z rodziną, przyjaciółmi czy też sąsiadami – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Dobrostan we własnym mieszkaniu

Standard zamieszkiwania w dużym stopniu wyznacza specyfika mieszkania. Z Barometru Archicom wynika, że do najważniejszych elementów wpływających na dobre samopoczucie należą: naturalne doświetlenie, wyraźne rozdzielenie strefy dziennej od nocnej i kuchni od strefy wypoczynkowej, przestrzeń na przechowywanie, a także dostęp do prywatnego tarasu, ogródka lub balkonu. Coraz częściej jednak do mieszkań wkraczają również rozwiązania technologiczne. Zarówno dla większego komfortu życia, jak i realizacji prośrodowiskowych nawyków. Ponad 85% ankietowych biorących udział w badaniu opublikowanym w Barometrze Archicom byłoby skłonnych zaimplementować w swoim mieszkaniu aplikację do zarządzania zużyciem prądu, temperaturą i światłem.

Ze zrealizowanego przez nas badania wynika, że młodzi ludzie są zainteresowani innowacjami, które stanowią integralną część ich życia. Blisko 48% respondentów korzysta z dedykowanych aplikacji, które ułatwiają codzienność, a ponad 85% widzi dla nich zastosowanie również w swoim mieszkaniu. Wśród tego rodzaju innowacji największą popularnością cieszą się: urządzenia AGD sterowane smartfonem lub głosem, system do zarządzania temperaturą, światłem lub bezpieczeństwa, a także samowystarczalne i inteligentne AGD. Wiemy również, że zdecydowana większość ankietowanych chce mieszkać w ekologicznym miejscu, a zastosowanie technologii wiąże się nie tylko z komfortem, ale także pielęgnowaniem wartości, w które wierzą – mówi Dawid Wrona, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak mieszkać wyjątkowo, nie można dziś pominąć aspektów multifunkcjonalności przestrzeni do życia, a także rosnącego znaczenia technologii w mieszkalnictwie. Niezwykle ważne okazuje się zrozumienie, że osiedle to nie tylko zbiór budynków, a tradycyjne podejście do projektowania nie jest wystarczające. Tkanka miejsca powinna w związku z tym nie tylko adresować potrzeby związane bezpośrednio z zamieszkiwaniem, ale także wspierać budowanie poczucia przynależności do społeczności i miejsca, kształtować nawyki i umożliwiać życie w zgodzie z otaczającym światem oraz nadrzędnymi wartościami.

1 Szczęśliwy Dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski 2023, Otodom.

Źródło: Archicom.

Mieszkania z segmentu premium coraz bardziej popularne?

chuttersnap-800664-unsplash
Rośnie apetyt na mieszkania na sprzedaż z segmentu premium. Nabywcy sięgają po nieruchomości z wyższej półki dla wygody, prestiżu i większych zysków

Nieruchomości o podwyższonym standardzie i luksusowe są stosunkowo niewielkim segmentem rynku. Przyciągają uwagę inwestorów zwiększoną odpornością na zawirowania rynkowe. W Polsce jest wiele osób, które mogą pozwolić sobie na najwyższą jakość mieszkania, a naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą deweloperzy oferujący produkt premium, jakiego wcześniej nad Wisłą nie było –twierdzą analitycy ThinkCo w raporcie „Z wyższej półki. Mieszkania o podwyższonym standardzie i luksusowe”.

Autorzy wskazują, że najczęściej spotykanymi klientami w segmencie mieszkań z wyższej półki są ludzie w wieku 40-60 lat, przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów, przede wszystkim chcący zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe. – Za zakupem przemawia wiele argumentów, w których emocje mieszają się z kalkulacjami. Doraźnie to większy komfort, który uważają za nagrodę za swoją długą pracę, ale też potwierdzenie swojego statusu społecznego. Traktują nieruchomość jako inwestycję, która zabezpiecza interesy ich samych oraz ich bliskich, zwłaszcza dzieci – dodaje Tomasz Bojęć, Partner Zarządzający w ThinkCo.

Nie brakuje również klientów w innym wieku i o innych motywacjach, dlatego w raporcie pojawia się dodatkowo dziesięć charakterystycznych typów kupców i najemców, których wiele dzieli, ale łączą ich wysokie wymagania i konkretne oczekiwania. Nie muszą spieszyć się z wyborem, ponieważ ich aktualne warunki mieszkaniowe są wystarczające – oglądają wiele ofert w podobnym segmencie, co daje im porównanie cen i jakości, jakich można się spodziewać.

Co ciekawe, klienci nieruchomości luksusowych w Polsce charakteryzują się wyraźnym zróżnicowaniem preferencji w zależności od regionu. Przykładowo w Warszawie największą wagę przykładają do nowoczesności oraz wygodnego skomunikowania z centrum miasta i kluczowymi instytucjami, podczas gdy dla klientów z Małopolski istotna jest bliskość zabytków i zieleni.

Silna pozycja Trójmiasta

Według danych Otodom ze stycznia 2024 r. wśród dużych miast najwyższy odsetek ofert mieszkań o podwyższonym standardzie i luksusowych znajdziemy w Gdyni, gdzie stanowią one łącznie 17% wszystkich ofert. Stanowią też kilkanaście procent ofert w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Wyjątkowo rozbudowana oferta premium w Trójmieście wynika z unikatowego w skali kraju połączenia zalet dużych miast, dostępu do morza i licznych zabytków.

Powyższe dane są pomocne przy wskazaniu najbardziej rozbudowanych rynków, jednak autorzy raportu zastrzegają, że w pełni dokładne określenie liczby mieszkań premium nie jest obecnie możliwe, nawet przy wykorzystaniu największej bazy ogłoszeń w kraju. – Nieruchomości luksusowe często nie trafiają na popularne platformy internetowe. W Polsce ten segment tak naprawdę dopiero powstaje i obserwujemy ogromne zainteresowanie klientów naszymi projektami, zgłaszają chęć nabycia apartamentu jeszcze przed startem sprzedaży – dodaje Rafał Kula, prezes i współzałożyciel NOHO Investment.

Co znaczy, że mieszkanie jest z wyższej półki?

Mieszkania o podwyższonym standardzie powinny zapewniać większą niż przeciętna powierzchnię pomieszczeń (o 20-30%) oraz ich wysokość (powyżej 260 cm). Standardowo posiadają duże balkony lub tarasy, niektóre mieszkania oferują sypialnie z prywatną łazienką. Mogą występować jako pojedyncze loka­le w budynkach zdominowanych przez mieszkania standardowe, wówczas zlokalizowane są często na wyższych piętrach. W przypadku całych budynków o podwyższonym standardzie normą jest winda (niezależnie od liczby pięter) oraz parking podziemny. W tego typu nieruchomościach cena za metr kwadratowy jest najczęściej o ok. 30% wyższa niż średnia w danym mieście.

Autorzy przekonują, że na miano luksusowych zasługują jedynie nieruchomości oferujące wyjątkowy komfort życia. Apartamenty powinny być przestronne, z wysokością pomieszczeń przekraczającą 275 cm. Oczekiwać można odrębnej garderoby i przestronnej kuchni, która może być oddzielona od części dziennej, a przynajmniej niektóre z sypialni powinny być połączone z prywatnymi łazienkami.

Budynki w tym segmencie powinny charakteryzować się niebanalną architek­turą, duże znaczenie ma też efektowna strefa wejściowa oraz starannie pielęgnowana zieleń wokół obiektu. Mieszkańcy powinni mieć dostęp do szeregu udogodnień, takich jak strefa wellness i spa, pokoje klubowe czy infrastruktura sportowa. Kluczowa dla zakwalifikowania do tego segmentu jest też bardzo atrakcyjna lokali­zacja. Te i inne zalety skutkują ceną za mkw. co najmniej 80% wyższą niż średnia w danym mieście, a często znacznie więcej.

– W przypadku luksusowych apartamentów cena za mkw. pozostaje na podobnym poziomie niezależnie od powierzchni i liczby pomieszczeń, nawet w przypadku dużych lokali, zatem inaczej niż w segmencie popularnym. Oczywiście na polskim rynku – z wyłączeniem przestronnych willi – segment high-end pod względem metrażu oferowanych lokali i wielkości pomieszczeń pozostaje w tyle za zachodnimi standardami. Ale i to zmienia się dynamicznie wraz z wyraźnym wzrostem wzrostem popytu na tego typu nieruchomości – komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Drugi dom, inwestycja lub wszystko na raz

Coraz częściej motywem zakupu luksusowych nieruchomości jest chęć posiadania second home – atrakcyjnie zlokalizowanego apartamentu nad morzem, w górach lub nad jeziorem. Trend second home to rozwinięcie tradycyjnej idei domku letniskowego, obecnie często w formie w pełni wyposażonych, komfortowych apartamentów lub domów.

– Second home to w teorii miejsce odpoczynku, w praktyce wiele tych obiektów jest przeznaczona do krótkoterminowego wynajmu. Inwestorzy rzadko przebywają w swoich apartamentach, pozostawiając ich zarządzanie operatorowi, który dba m.in. o wysokie obłożenie obiektu, sprzątanie i marketing. Inwestorom bardziej niż na własnym wypoczynku zależy na atrakcyjnym zwrocie z inwestycji – dodaje Kamil Krzyżanowski, Prezes Renters.pl.

By maksymalizować dochody, właściciele decydują się na własne pobyty zwykle po sezonie i poza okresami wzmożonego ruchu turystycznego, takimi jak majówka i święta. Najwięcej obiektów second home znajduje się nad polskim morzem, jednak także południe Polski, a zwłaszcza tereny górskie, cieszą się popularnością. Metraż tego typu lokali zazwyczaj występuje w przedziale od 35 do 45 metrów kwadratowych.

Możliwość wypoczynku w tym samym miejscu odpowiada wielu klientom – 20% ankietowanych w Polsce obiera co roku ten sam kierunek w czasie urlopu. Rok 2020 przyniósł też rozpowszechnienie się pracy zdalnej, a w 2022 r. już 32% badanych pracowników z Polski planowało tzw. workation, czyli wykonywanie obowiązków zawodowych z atrakcyjnych turystycznie miejsc.

Publikacja została opracowana przez zespół ThinkCo. Partnerami strategicznymi opracowania są Otodom, NOHO Investment oraz Renters.pl.

Źródło: ThinkCo.

Nowa inwestycja mieszkaniowa dewelopera Develia rośnie w Krakowie

Centralna Vita
Nowa inwestycja mieszkaniowa dewelopera Develia rośnie w Krakowie.

Deweloper Develia wprowadza do sprzedaży nowoczesny kompleks mieszkaniowy na krakowskich Czyżynach. Pierwszy etap, oferujący 371 lokali, właśnie trafił do oferty. Inwestycja, zlokalizowana zaledwie 5 km od Rynku Głównego, doskonale wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego. Architektura projektu, opracowana przez pracownię SARAN Architekci, ma aspiracyjny charakter oraz prostą i elegancką formę.

Do sprzedaży został wprowadzony I etap inwestycji, w ramach którego powstanie 371 lokali o powierzchniach od 33 do 95 m kw. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w I kwartale br., a ukończenie – na koniec 2025 roku. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 11 400 zł brutto za metr kw.

– Centralna Vita to nowe otwarcie wśród naszych krakowskich inwestycji. Oferujemy szeroki wybór rozkładów i metraży, począwszy od kawalerek, aż po przestronne
4-pokojowe apartamenty rodzinne. Atrakcyjnie zaprojektowane przestrzenie zewnętrzne w postaci dziedzińców oraz terenów zielonych zapewnią miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Dodatkowo na parterach budynków znajdą się sklepy i punkty usługowe, co podniesie komfort codziennego życia. Ze względu na atrakcyjne ceny polecamy ten projekt szczególnie osobom, które są na etapie wyboru pierwszego mieszkania – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develii.

Źródło: Develia.

Mieszkania na sprzedaż z segmentu premium – ile kosztują?

Develia_Grzegorzecka 77
Mieszkania na sprzedaż z segmentu premium – ile kosztują? Jakie mieszkania realizowane w wyższym standardzie znajdziemy w ofercie deweloperów? W których inwestycjach je kupimy? Jaką mają powierzchnię? Jakie udogodnienia zapewniają projekty?  Sondaż przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.    

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Jednym z najbardziej luksusowych mieszkań w naszej ofercie jest czteropokojowy apartament o powierzchni ponad 111 mkw., zlokalizowany w krakowskim projekcie Grzegórzecka 77. Na uwagę zasługuje przestronny, blisko 43-metrowy, ustawny salon z aneksem kuchennym. Do mieszkania przypisany jest też ponad 10-metrowy balkon. Dzięki licznym przeszkleniom i wysokim oknom mieszkanie jest doskonale nasłonecznione. Całość kosztuje około 2 mln zł.

Grzegórzecka 77 to inwestycja o podwyższonym standardzie, którą realizujemy na krakowskich Grzegórzkach, tylko 2 km od staromiejskiego Rynku Głównego i 200 metrów od Bulwarów Wiślanych. Osiedle powstaje w okolicy o bogatej infrastrukturze lokalnej, zgodnie z ideą miasta 15-minutowego. Mieszkańcy będą mogli zaspokoić większość codziennych potrzeb bez korzystania z auta. Zadbaliśmy również o bezpośrednie otoczenie projektu. Przestrzenie wspólne na osiedlu urozmaicają alejki spacerowe, fontanna i plac zabaw, a wewnętrzny dziedziniec jest obsadzony zróżnicowaną paletą ozdobnych roślin.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Aktualnie w ofercie firmy najbardziej luksusowymi i najdroższymi z dostępnych apartamentów są te, które powstają w katowickich wysokościowcach. W inwestycji Atal Olimpijska w Katowicach dostępne jest 120-metrowe mieszkanie usytuowane na 29. piętrze, które można nabyć za 1 722 000 zł.

Atal Olimpijska będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na Górnym Śląsku. Ten 35-piętrowy, śląski drapacz chmur mierzyć będzie 128,66 m.

Spektakularnym zwieńczeniem obiektu będzie umiejscowiony na dachu taras widokowy, który pozwoli cieszyć oko imponującym widokiem na panoramę Katowic, a nawet góry. Budynek zaoferuje najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne, jak m.in.: aluminiowa fasada z dużymi przeszkleniami, wentylowana elewacja i balustrady ze szklanym wypełnieniem.

Zaplanowano w nim liczne udogodnienia, jak rowerownię, pomieszczenia na akcesoria oraz strefę wypoczynku z zielenią i małą architekturą. Na parterze budynku znajdzie się recepcja. W apartamentach tej klasy zastosujemy klimakonwektory podłogowe, które umożliwiają odzysk ciepła oraz efektywne ogrzewanie, chłodzenie i wentylację. Dodatkowo zastosowana powłoka na szybach okien pozwoli obniżyć zużycie energii.

Apartament o powierzchni 161 mkw., położony na 33. piętrze oferujemy natomiast w inwestycji Atal Sky+ w Katowicach. Cena mieszkania to 1 935 000 zł. Apartament znajdzie się w stanowiącym dominantę inwestycji budynku A, liczącym 36 kondygnacji naziemnych. Będzie to, obok budynku Atal Olimpijska, jeden z najwyższych obiektów mieszkalnych na Śląsku. Teren rekreacyjno-usługowy zlokalizowany zostanie na dwóch kondygnacjach. Na terenie inwestycji powstanie ogromny, nowoczesny plac zabaw z zabawkami edukacyjnymi oraz ścieżkami sensorycznymi, a także części relaksacyjne: pole do jogi, kino plenerowe, strefy sąsiedzkie z osiedlowymi biblioteczkami, ogródki sąsiedzkie, obserwatorium przyrody i hotele dla owadów.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Obecnie najbardziej luksusowe mieszkania dostępne w naszej ofercie zlokalizowane są w inwestycji Nad Odrą w Szczecinie. To lokale o metrażu od 56 mkw. do 126 mkw. w bardzo modnej Łasztowni, z widokiem na rzekę, które oferujemy w cenie 17 600 zł/mkw. Mamy też w ofercie piękne, widokowe apartamenty na ostatnich piętrach inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku. Mówimy tu o metrażach od 45 mkw. do 72 mkw. w cenie od 18 500 zł/mkw. do 20 000 zł/mkw.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Jednym z najbardziej prestiżowych projektów jest kompleks apartamentowy Royal Residence w warszawskim Wilanowie. Zespół kameralnych budynków jest malowniczo zlokalizowany w wyjątkowo atrakcyjnej części Wilanowa. Łącznie powstaje tu blisko 1200 lokali w otulinie zieleni parkowej z towarzyszącymi strefami usługowymi i pasażem handlowym. Wszystkie apartamenty są wyposażone w Smart House. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków zachowana jest w dużym stopniu naturalna zieleń parkowa, bez absolutnie żadnej ingerencji dewelopera. To projekt realizowany z ukłonem w stronę ESG. Znajdują się tu wszystkie najnowsze elementy eco w standardzie. Ponadto, inwestujemy w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Ceny w tej inwestycji mogą osiągać wysokie pułapy, przykładowo apartament na parterze, o powierzchni 96 mkw. wraz z dużym ogródkiem o metrażu 50 mkw. mamy w cenie 1,76 mln zł.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest       

Najbardziej luksusowe mieszkania w naszej ofercie czekają na klientów obecnie w projekcie Apartamenty Oszmiańska II na warszawskim Targówku Mieszkaniowym oraz w inwestycji Enklawa Ursynów, zlokalizowanej przy ulicy Kłobuckiej na pograniczu Ursynowa i Mokotowa. Mieszkania mają powierzchnię od 81 mkw. do 112 mkw. Ceny zaczynają się od 1 251 000 zł brutto. Inwestycje oferują niezbędne udogodnienia dla najbardziej wymagających klientów.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

Z naszej oferty warte uwagi są przede wszystkim dwa czteropokojowe apartamenty w poznańskiej inwestycji Lune de Malta o powierzchni 112 mkw. i 117 mkw., z przestronnymi salonami z aneksem kuchennym oraz dwoma łazienkami. Każde z mieszkań jest doskonale doświetlone, ma wysokość 3 m i posiada rolety zewnętrzne w oknach. Ogromnym atutem są tutaj balkony i tarasy dachowe o powierzchni 68 mkw. i 38 mkw.

Na uwagę zasługuje także samo osiedle, w którym zlokalizowane są oba apartamenty. Na terenie inwestycji znajduje się zielona strefa relaksu z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w piłkę, plac zabaw i ścieżki spacerowe. Dodatkowo, zadbaliśmy o infrastrukturę przyjazną rodzinom z dziećmi i zaprojektowaliśmy wózkownie oraz stojaki na rowery. Na terenie osiedla znajduje się także ładowarka do samochodów elektrycznych, a całość inwestycji jest monitorowana. Z ekologicznych rozwiązań zastosujemy również zielone dachy i logotermy, a części wspólne budynków zostaną wykonane w podwyższonym standardzie.

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Jedną z naszych najbardziej prestiżowych propozycji są Apartamenty przy Kwitnącej Wiśni w ramach inwestycji Modern Mokotów w Warszawie. Budynek mieści 40 lokali, spośród których na specjalne wyróżnienie zasługują apartamenty o powierzchni ponad 140 mkw. Ponadstandardowa wysokość zwiększy dostępną przestrzeń mieszkalną, a duże, szklane portfenetry i okna narożne zapewnią doskonałe doświetlenie oraz wyjątkowe widoki. Na parterze znajdzie się funkcjonalna i reprezentacyjna strefa lounge. Budynek apartamentowy wyróżni się unikalną, rubinową kolorystyką, tarasowym układem i przyciągającą wzrok fasadą. Wpisuje się w nowoczesną tkankę miejską, gwarantując jednocześnie dostęp do zieleni.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Zauważamy, że mieszkania z wyższej półki z ekologicznego osiedla Miasteczko Jutrzenki są na celowniku coraz większej liczby kupujących. Ekskluzywne lokale mieszkalne w dogodnej lokalizacji stanowią doskonałą propozycję dla turystów, którzy w okresie wakacyjnym poszukują przestronnego mieszkania w wysokim standardzie, skoncentrowanego na komfort i wygodę. Dlatego lokale luksusowe w tym projekcie są przestronne, z dużymi tarasami i nierzadko z widokiem na piękna warszawską panoramę.

Wiele do zaoferowania ma także przestrzeń osiedlowa, tj. liczne tereny zielone, solarne ławki, oczko wodne, edukacyjny plac zabaw dla dzieci i strefa relaksu zlokalizowana na dachach budynków mieszkalnych. Szczególnym miejscem jest także Aurec Active, czyli prywatna przestrzeń do relaksu i ćwiczeń udostępniona tylko dla mieszkańców, w której mogą bezpłatnie trenować w stacjonarnych i plenerowych siłowniach lub dowolnie korzystać z sal fitness i pilates.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Najbardziej prestiżowe apartamenty oferujemy na wrocławskim osiedlu Lokum Porto położonym na Starym Mieście, skąd w zaledwie kilka minut można dostać się spacerem do Rynku, a pełna infrastruktura miejska jest dostępna na wyciągnięcie ręki.

Największy apartament o imponującym metrażu 150 mkw.  zajmuje całe piętro budynku, zapewniając maksimum prywatności przyszłym mieszkańcom. Przynależą do niego dwa tarasy o powierzchniach 18 mkw. i aż 38 mkw.  oraz cztery balkony. Apartament wyposażony jest też w klimatyzację. Ten wyjątkowy lokal składa się z trzech bardzo ustawnych pokoi, gabinetu oraz bardzo przestronnego salonu z aneksem kuchennym. Znajdują się w nim dwie łazienki, osobna toaleta, a także garderoba. Nieruchomość zorientowana jest na cztery strony świata, co obecnie jest rzadko spotykane, a widok rozpościerający się z okien obejmuje tereny zielone biegnące wzdłuż Odry oraz centrum Wrocławia. Niewątpliwym atutem apartamentu są liczne okna, które sprawiają, że do wnętrz wpada bardzo duża ilość naturalnego światła.

W ofercie osiedla Lokum Porto jest dostępnych jeszcze kilka wyjątkowych apartamentów o standardzie premium. Budynki, w których się znajdują wyróżnia mała liczba lokali, co nadaje im kameralny charakter. Otacza je zielone patio, gdzie ruch kołowy ograniczony jest do minimum. Elegancką architekturę podkreślają części wspólne ze starannie wyselekcjonowaną zielenią oraz oczkami wodnymi. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje siłownia terenowa, plac zabaw a także stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Monika Szostek, Marketing Manager w Okam Capital

Nasza oferta mieszkaniowa w całości odpowiada na oczekiwania wymagających klientów, szukających apartamentów z wyższej półki. We prowadzonych obecnie projektach mamy dostępne duże mieszkania z metrażu powyżej 100 metrów, które obejmują po kilka pokoi i przylegające do nich przestrzenie zewnętrzne, tj. tarasy, ogródki, balkony czy loggie. Przykładem może być rewitalizowany, kameralny budynek Warzelnia by Bohema na warszawskiej Pradze Północ, który jest wyjątkowy z uwagi na historię i architekturę. Powstanie w nim 67 apartamentów o charakterze loftów o powierzchni od 28 mkw. do 104 mkw.

Wyjątkową inwestycją z uwagi na lokalizację bezpośrednio w Dolinie Trzech Stawów jest Inspire w Katowicach. Nowe mieszkania z niczym nieprzesłoniętym widokiem na zieleń i wodę weszły do sprzedaży wraz z uruchomionym ostatnim etapem inwestycji.

Mocną stronę osiedla Cityflow na stołecznej Woli stanowią, nie tylko mieszkania, ale też rozległe tereny zielone. Mieszkania mają tu metraże nawet ponad 150 mkw. Projekt cechują rozwiązania przyjazne środowisku, a wśród nich układ automatycznego nawadniania terenów zielonych wodą deszczową, przestrzenie do relaksu, w tym zaciszna oaza z leżakami i hamakami, amfiteatr, plac z mgłą wodną i ogródek warzywny. Każde mieszkanie zostanie wyposażone w system inteligentnego domu, podnoszący komfort życia i wpływający na bezpieczeństwo.

Karolina Bronszewska, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

W ramach naszej oferty wyróżnić możemy osiedle domów Nova Królikarnia. To projekt kameralnych willi, zlokalizowanych na Dolnym Mokotowie w Warszawie. Osiedle cechuje kameralna, niska zabudowa czy otaczająca budynki zieleń. Projekt ten nawiązuje do ponad stuletniej idei Miasto Ogród, gdzie ponad 60 proc. powierzchni stanowi obszar biologicznie czynny.

Osiedle zostało zaprojektowane jako oaza w sercu miasta, otoczona zielonym parkiem o powierzchni ponad 5 tys. mkw. Domy jednorodzinne w tej inwestycji mają własne jezioro, plac zabaw i ścieżki do biegania. Każdy z budynków wyróżnia się ponadstandardową wysokością pomieszczeń. Strefa dzienna na parterze to 3 metry, natomiast strefy prywatne na piętrach są wysokie na 2,8 metra.

Estetyka budynków inspirowana jest stylem Skandynawii i Szwajcarii. Dlatego zieleń, światło czy widoki są integralną częścią wnętrz, a ogród jest funkcjonalnym przedłużeniem salonu. Wykończenie domów zostanie zrealizowane z użyciem najwyższej jakości materiałów, takich jak drewno, szkło czy ozdobna cegła elewacyjna, które podkreślą nowoczesny, lekki i elegancki charakter domów.  Wizerunek ten dopełniają także tarasy dachowe z wejściem przez szklane drzwi typu skydoor, które dodatkowo doświetlają klatkę schodową.

W ramach projektu Nova Królikarnia dbamy także o obecność zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań. Jednym z kluczowych elementów jest nowoczesny system ogrzewania oparty na hybrydowej pompie ciepła, połączonej z kotłem gazowym, który automatycznie uruchamia się przy temperaturze poniżej 5°C. Inwestycja uwzględnia również rozwój elektromobilności, oferując gniazda do ładowania pojazdów elektrycznych w garażach. Aby zapewnić zdrowe środowisko wewnętrzne, w każdym domu zastosowaliśmy system filtracji powietrza, który eliminuje alergeny i zanieczyszczenia dzięki zastosowaniu rekuperacji. Działamy również na rzecz ochrony środowiska poprzez wtórne wykorzystanie wód opadowych i zastosowanie skrzynek rozsączających na terenie ogrodów z pompą głębinową, zbierającą deszczówkę z dachów czy możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. Wybrane budynki wyróżniają się także zielonymi dachami, które pełnią funkcję dodatkowej izolacji termicznej.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Obecnie tworzymy wyjątkowy projekt nad jeziorem Ławki pod Jezioranami. To idealnie zlokalizowane domy na ponad 5,6 ha gruntu. Dojazd do Jezioran, zarówno z Warszawy, jak i Trójmiasta jest komfortowy, dzięki czemu idealnie wpisuje się w potrzeby weekendowego odpoczynku od zatłoczonych miast. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddane ponad 1,5 ha części wspólnych, które będę sprzyjać aktywnościom sportowym oraz integracji sąsiedzkiej. Cały grunt przylega do jeziora. Domy posiadać będą cztery pokoje. Salon w każdym z domów został zaprojektowany w sposób nowatorski, zacierający granicę pomiędzy domem a atrakcyjnym tarasem na długie letnie wieczory.

Źródło: dompress.pl

Murapol organizuje Mieszkaniowy Dzień Otwarty

Bielsko-Biała-Murapol Trzy Lipki

materiał prasowy


Osoby szukające nowoczesnych lokali na własne potrzeby lub w celach inwestycyjnych z pewnością zainteresuje informacja, że już 16 marca Grupa Murapol organizuje Mieszkaniowy Dzień Otwarty. Dlaczego warto odwiedzić w tym dniu biuro sprzedaży dewelopera? To nie tylko okazja do rozmowy o ofercie katalogowej oraz aktualnej promocji, ale też szansa na zyskanie dodatkowych korzyści do mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego objętego marcową akcją specjalną.

Mieszkaniowy Dzień Otwarty odbędzie się już w najbliższą sobotę w biurach sprzedaży Grupy Murapol w 13 miastach: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach i Wrocławiu. Doradcy dewelopera będą do dyspozycji klientów od godz. 9.00 do 14.00 i z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą podjąć decyzję zakupową.

Podczas spotkania będzie można porozmawiać z doradcami m.in. o marcowej puli, która obejmuje aż 410 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych z pakietami bonusów o wartości nawet 196 tys. zł. Oferta promocyjna dostępna jest w 23 inwestycjach w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Wieliczce i Wrocławiu. W promocyjnej cenie lokalu z pakietem bonusów można zyskać m.in. rabat, nawet dwa miejsca postojowe naziemne lub w podziemnych halach garażowych, smart home w wersji premium oraz ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

– Nowoczesne inwestycje z komfortowymi lokalami i ekologicznymi udogodnieniami oraz wiosenne bonusy o wartości nawet 196 tys. zł to jednak nie wszystko, co mamy do zaoferowania. Podczas Mieszkaniowego Dnia Otwartego szykujemy dla naszych klientów atrakcyjną niespodziankę. Przychodząc 16 marca do biura sprzedaży w swoim mieście, można liczyć na jeszcze więcej korzyści do wybranego mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego objętego marcową promocją. Jakie to korzyści? O szczegóły należy pytać naszych doradców w biurach sprzedaży. Bez względu na to, czy to pora na własne mieszkanie, czy na inwestycję w nieruchomość, nie warto zwlekać z decyzją zakupową – kto pierwszy ten ma większy wybór – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Źródło: Grupa Murapol.

Deweloper Develia rozbudowuje nieruchomość inwestycyjną Bemosphere w Warszawie

Bemosphere nowy etapDeweloper Develia rozbudowuje nieruchomość inwestycyjną Bemosphere w Warszawie.

Ruszyła sprzedaż mieszkań w nowym etapie inwestycji Bemosphere, którą Develia realizuje na warszawskim Chrzanowie w dzielnicy Bemowo. W jego ramach powstaną trzy budynki (Atmo, Vital i Time), w których znajdzie się 213 lokali w różnorodnej palecie metraży i rozkładów.

– Okolica, w której powstaje Bemosphere, wyróżnia się dobrą infrastrukturą komunikacyjną – najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 350 metrów od osiedla, a bliskość ul. Połczyńskiej oraz trasy S8 (ok. 5 min samochodem) zapewniają dogodne połączenie z całym miastem. Trwają prace nad połączeniem ulicy Szeligowskiej z Nowoczłuchowską. Rozwiązanie to usprawni wyjazd z osiedla, jednak wyjątkowym udogodnieniem dla mieszkańców będzie otwarcie w bezpośrednim sąsiedztwie Bemosphere stacji II linii Metra Chrzanów, co planowane jest już w 2026 roku podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

Projektantem tego etapu Bemosphere jest pracownia Paka. Archi Spółka z o.o. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na koniec marca br., a ukończenie powinno nastąpić w IV kwartale 2025 roku. Ceny zaczynają się już od 14 600 zł za metr kwadratowy.

Źródło: Develia S.A.

Dompress.pl: Czy nowe przepisy budowlane wpłyną na ceny mieszkań na polskim rynku nieruchomości?

Flow_Archicom
Dompress.pl: Czy nowe przepisy budowlane wpłyną na ceny mieszkań na polskim rynku nieruchomości? Czy przepisy zawarte w znowelizowanej specustawie mieszkaniowej, nakazujące budowę 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie wpłyną na ceny lokali? Jak nowe regulacje budowlane, które mają obowiązywać od 1. kwietnia br., przełożą się na koszt inwestycji? O ile mieszkania oferowane w nowych projektach mogą być z tego powodu droższe? Sondaż przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.       

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

W naszej opinii nakaz budowy 1,5 miejsca parkingowego na każde mieszkanie będzie szkodliwy dla rynku i klientów. Obecnie rzadko można spotkać osiedla, gdzie wskaźnik ten jest niższy niż 1 stanowisko postojowe na 1 lokal. W typowej inwestycji deweloperskiej lokale 1-2 pokojowe stanowią połowę oferty, a ich nabywcy często rezygnują z zakupu miejsca parkingowego. Dotyczy to zwłaszcza projektów zlokalizowanych w centrach aglomeracji.

Dlatego też podnoszenie tego wskaźnika jest bezcelowe i niepotrzebnie spowoduje dalszy wzrost cen mieszkań. Warto pamiętać, że koszt wybudowania 1 stanowiska postojowego to około 100 tys. zł, gdzie ich cena sprzedaży oscyluje średnio w okolicy 35 tys. zł. Różnicę tę deweloperzy muszą wkalkulować w cenę wszystkich lokali.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Wprowadzenie nakazu budowy 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie z pewnością wpłynie na koszty inwestycji deweloperskich. W niektórych przypadkach wymusi to konieczność budowy nie jednej, lecz na przykład dwóch kondygnacji garaży podziemnych, co może generować dodatkowe koszty w wysokości od 5 do 10 proc. w skali inwestycji.

Ponadto, ograniczenia związane z powierzchnią działki mogą utrudniać wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na miejsca parkingowe. W rezultacie deweloperzy, zgodnie z przepisami prawa, mogą być zmuszeni do zmniejszenia liczby budowanych mieszkań w danym projekcie.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Patrząc na obecne trendy i odchodzenie społeczeństwa od samochodów wymóg budowy większej ilości miejsc jest pomysłem  chybionym. Miejsca w hali garażowej często sprzedawane są poniżej kosztów wytworzenia, a w związku z tym cena mieszkania musi być odpowiednio wyższa, aby projekt ostatecznie był rentowny.

Koszt budowy miejsc parkingowych, a szczególnie hal garażowych, zawsze wpływa na cenę metra kwadratowego mieszkania, więc ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztu budowy mieszkania. W konsekwencji zmiana ta, w mojej ocenie, będzie negatywna.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Nasza spółka realizuje również inwestycje w Niemczech. Mamy więc porównanie z regulacjami na tamtejszym, o wiele bardziej rozwiniętym rynku. Jesteśmy zdania, że zamiast wprowadzać tego rodzaju normy parkingowe, a także inne, wpływające na koszt wytworzenia, o wiele lepiej by było zaczerpnąć od sąsiadów rozwiązania, które funkcjonują od lat i się sprawdzają.

To zresztą częsta praktyka także w innych krajach Europy. Tam deweloper i przedstawiciele władz lokalnych siadają do stołu i rozmawiają o możliwości zabudowy działki na cele mieszkaniowe. Spisują na tę okoliczność umowę urbanistyczną, określają priorytety, prezentują oczekiwania wobec dewelopera, np. zrealizowanie jakiegoś elementu inwestycji służącej społeczności. W ten sposób obydwie strony są usatysfakcjonowane. To myślenie nakierowane na realizację realnych potrzeb, a nie traktowanie en bloc wszystkich inwestycji pod dany przepis.

Z doświadczenia wiemy, że liczba realnie potrzebnych miejsc parkingowych różni się w zależności od inwestycji. Inna będzie w ścisłym centrum, inna w lokalizacji podmiejskiej. Najbardziej kosztowna jest budowa podziemnych hal garażowych, co ma wpływ na cenę wytworzenia metra mieszkania.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Lokatorzy nowoczesnych osiedli mają dość zabetonowanych przestrzeni i hałasu, marzą o zieleni, ciszy i wypoczynku na łonie natury. Z drugiej strony jednak, codzienne poszukiwanie miejsca parkingowego przyprawia ich o ból głowy. Deweloperzy muszą pogodzić oba te aspekty, aby dopasować ofertę do oczekiwań współczesnych nabywców. Kompromis w tej kwestii w 2023 roku próbowali znaleźć rządzący.

Niestety pomysł odgórnego nakazu zapewnienia minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w danej inwestycji może odbić się na cenach mieszkań. Warto wiedzieć, że ceny miejsc parkingowych w garażach podziemnych są zwykle nawet o połowę niższe od kosztów poniesionych na ich budowę. Koszt budowy miejsca postojowego to ok. 70 tys. zł, a stanowiska sprzedawane są za 30-40 tys. zł. Różnica ta, czyli pozostałe koszty wraz z doliczoną wartością rynkową miejsca postojowego rozkładane są zatem na wszystkich kupujących, niezależnie od tego, czy korzystają z garażu podziemnego, czy nie, a więc automatycznie rośnie cena za każdy lokal.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Na koszt budowy miejsc parkingowych wpływa wiele czynników. Budowa zewnętrznego parkingu naziemnego nie jest aż tak kosztochłonna jak hale garażowe, ale budując parking na gruncie tracimy tzw. PUM, czyli liczbę mieszkań na danej działce, a to już przekłada się na koszt inwestycji, gdyż cena gruntu w m2 mieszkania rośnie. Wpływa więc to finalnie na cenę mieszkania.

Budowa parkingów podziemnych jest bardzo droga, hala garażowa może być sytuowana na kondygnacji minus jeden, ale może mieć też kilka kondygnacji podziemnych. Wspomniany  koszt budowy zależy więc też od liczby kondygnacji, ale też od jakości gruntu, na jakim realizujemy budowę. Można budować też hale z parkliframi, a te konstrukcje również dodatkowo kosztują nawet kilka tys. euro za sztukę.

Podsumowując, wspomniany wymóg ze specustawy zdecydowanie wpłynie na wzrost kosztów realizacji  projektu i finalnie na samą cenę mieszkania. Choć warto wspomnieć, że już dzisiaj niektóre projekty przewidują po 1,5 a nawet 2 miejsca na 1 lokal.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

Trzeba zdawać sobie sprawę, że już dziś są w realizacji inwestycje, które posiadają 1,5, a nawet 2 miejsca parkingowe na jedno mieszkanie. Nie jest to więc sytuacja niespotykana, ważne jednak, żeby zrozumieć, że takie rozwiązanie kosztuje i te koszty ponosi przede wszystkim deweloper. Najbardziej czasochłonnym i kosztochłonnym etapem budowy są bowiem prace w ziemi.

Jeżeli nowe przepisy dotyczące zwiększenia współczynnika miejsc parkingowych wejdą w życie, będziemy musieli zrealizować więcej miejsc postojowych w halach garażowych, a to będzie mogło oznaczać, że zamiast dwóch poziomów takiego garażu podziemnego, będzie trzeba wybudować trzy. Konsekwencją tego mogą być podwyżki cen mieszkań, gdyż koszty budowy całej inwestycji wzrosną.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Nie przewidujemy wpływu zmiany tych przepisów na wzrost cen mieszkań. Obserwujemy niedobór miejsc postojowych, a nie ich nadmiar więc nie upatrujemy tej zmiany jako problemu.

Jakub Serek, dyrektor ds. Planowania Kosztów Realizacji w Archicom

Biorąc pod uwagę ograniczoną podaż działek pod zabudowę wielorodzinną w dużych miastach, zwiększona liczba miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie spowoduje konieczność budowania większych garaży podziemnych. Bezpośrednio przełoży się to na wzrost średnich kosztów realizacji inwestycji o kilkanaście procent. W przypadku niesprzyjających warunków gruntowo-wodnych i braku możliwości wykonania kolejnych kondygnacji podziemnych może to spowodować zmniejszenie liczby mieszkań w ramach projektu. W związku z tym należy spodziewać się wzrostu cen gruntów w przeliczeniu na PUM, co w efekcie przełoży się na wyższy koszt lokalu dla klienta końcowego.

Marek Starzyński, dyrektor ds. sprzedaży w Okam

Nakład finansowy na budowę hali garażowej stanowi znaczną część całościowych kosztów realizacji inwestycji. Tym samym przyjęcie zapisów zwiększających współczynnik postojowy w naturalny sposób wpłynie na wzrost kosztów realizacji projektów mieszkaniowych z uwagi na konieczność powiększenia parkingu czy budowy jego kolejnych kondygnacji.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Trudno odnieść się do tego projektu, nie sądzę jednak, aby miał on wpływ na bieżące funkcjonowanie rynku mieszkaniowego. Od lat spełniamy najbardziej wymagające wytyczne dotyczące budownictwa mieszkaniowego i nowe przepisy nie wpłyną na naszą działalność.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Zgodnie ze znowelizowaną specustawą mieszkaniową i jej wymogiem co do liczby miejsc parkingowych, cena mieszkań może wzrosnąć. Trudno jednak w tej chwili dokładnie określić o ile procent. To zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, koszty budowy parkingów, konkurencja na rynku, czy polityka cenowa dewelopera. Można jednak spodziewać się, że nowe regulacje z pewnością wpłyną na podwyżki cen w nowych projektach.

Źródło: dompress.pl