Santander we współpracy z organizacją (RED) tworzy swój pierwszy fundusz inwestycji społecznych

SBP_zdjecie

Santander we współpracy z organizacją (RED) tworzy swój pierwszy fundusz inwestycji społecznych.

Santander Prosperity to pierwszy fundusz inwestycji społecznych Santander Asset Management (Santander AM). Ten wielocelowy fundusz będzie inwestował w akcje innowacyjnych spółek, które zajmują się głównymi problemami społecznymi w zakresie ochrony zdrowia, dobrostanu, żywienia, edukacji i włączania finansowego.
Fundusz będzie dostępny dla inwestorów w Chile, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz na tych rynkach, na których działa spółka Santander Private Banking International (SPBI).
Santander AM to pierwsza spółka zarządzająca aktywami, która połączyła siły z (RED), organizacją założoną przez Bono i Bobby’ego Shrivera. Fundusz przekaże 15% ze swojej prowizji za zarządzanie na walkę z AIDS oraz zapobieganie i leczenie chorób, które mogą dotknąć każdego z nas.

Źródło: Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska kolejny raz wyróżniony w konkursie „The Best Annual Report”

analiza
Santander Bank Polska został po raz kolejny wyróżniony w konkursie „The Best Annual Report”.

Santander Bank Polska został wyróżniony w aż czterech kategoriach dla banków i instytucji finansowych w konkursie „The Best Annual Report”. Raport za 2021 rok zdobył nagrodę „Best of the Best”. Bank został też wyróżniony za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach i najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Konkurs The Best Annual Report organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Najwyższe standardy sprawozdawczości są podstawą przyjętego przez nas modelu pracy. Doceniają to inwestorzy oraz inni odbiorcy Raportu Rocznego Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Po raz kolejny zaowocowały one również wyróżnieniem naszego raportu rocznego w konkursie. Jest to tym bardziej budujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że mówimy o sprawozdawczości finansowej jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce komentuje Wojciech Skalski, dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej.

Santander Bank Polska oferuje uproszczenie umowy ramowej dla klientów korporacyjnych

wspolpraca

Santander Bank Polska oferuje uproszczenie umowy ramowej dla klientów korporacyjnych.

Bank od kilku lat upraszcza język, jakim komunikuje się z klientami. Do tej pory – na prostsze – zmienił ponad 100 procedur, a także ponad 2 500 szablonów komunikatów e-mailowych i pism do klientów. Od początku listopada Santander Bank Polska wprowadził również uproszczoną, bardziej przyjazną i przystępną umowę ramową dla klientów korporacyjnych. Od początku listopada 2022 roku Santander Bank Polska wprowadził nowy wzór umowy ramowej o świadczenie usług bankowych dla klientów korporacyjnych. Język umowy jest prostszy, zmieniła się także jej szata graficzna oraz format. Umowa jest zgodna z wewnętrznym standardem polskiego języka, który bank stosuje także w innych pismach. W dokumencie dodano także asysty i ikony wskazujące ważne zapisy oraz tabele, które poprawiają jego przejrzystość.

­– Chcemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi, które najlepiej spełniają ich potrzeby i oczekiwania. Aby dobrze je zidentyfikować, staramy się prowadzić z naszymi klientami nieustanny dialog, na wielu płaszczyznach. Stąd wiemy, jak ważna dla relacji klientów z bankiem jest prostota i transparentność usług, ale też komunikacji, jaką do nich kierujemy. Dlatego cieszę się, że możemy zaoferować klientom korporacyjnym nową umowę ramową. Standard prostego języka – którym się posługujemy – pomoże naszym klientom korporacyjnym m.in. zaoszczędzić czas, którego potrzebują, żeby przeczytać i zrozumieć dokument. W naszych działaniach stawiamy przede wszystkim na relacyjną i skuteczną komunikację z naszymi klientami – nie tylko tą bezpośrednią, ale również formalną. Nasza nowa umowa ramowa, jest kamieniem milowym w tym obszarze – mówi Anna Zalewska lider zespołu w Obszarze Korporacyjnej Bankowości Transakcyjnej w Santander Bank Polska.

„ROR na selfie” – już niebawem Bank Pocztowy uruchomi nową usługę

michał_leski_BP_web„ROR na selfie” to nowa usługa, jaką niebawem uruchomi Bank Pocztowy.

Bank Pocztowy planuje uruchomienie usługi „ROR na selfie”. Da ona możliwość założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pomocą skanu twarzy. Nowa usługa pozwoli na uruchomienie rachunku osobistego całkowicie zdalnie, bez potrzeby fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności. W ubiegłym roku Bank takie rozwiązanie wdrożył w zakresie kredytu. Klienci mogą wziąć kredyt podczas rozmowy
z konsultantem, bez obecności w placówce, a potwierdzenie tożsamości odbywa z pomocą wideoweryfikacji, wykorzystującej biometryczną analizę twarzy.

– Wprowadzenie wideoweryfikacji w kolejnym produkcie to następny krok w realizacji strategicznych celów związanych z rozwojem usług cyfrowych Banku. Obecnie finalizujemy proces wprowadzający otwieranie ROR na selfie. Po wdrożeniu tej możliwości, założenie nowego konta zostanie przeprowadzone w całości w aplikacji mobilnej, a potwierdzenie tożsamości Klienta odbywać się będzie dzięki wykorzystaniu biometrycznej analizy twarzy. Identyfikacja Klienta przebiegać będzie przy użyciu kamery telefonu – poprzez wykonanie zdjęcia dowodu osobistego, nagranie krótkiego filmiku z dokumentem tożsamości oraz wykonanie „selfie”, czyli nagranie skanu twarzy. Mobilna aplikacja Banku pomoże w tych czynnościach, podpowiadając jak ustawić głowę lub w jaki sposób ułożyć dowód osobisty – mówi Michał Leski, członek Zarządu Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy odnotował 3,5-krotny wzrost liczby wniosków o konto składanych przez internet

analiza
Bank Pocztowy odnotował 3,5-krotny wzrost liczby wniosków o konto składanych przez internet.

Już 1/3 z wniosków to rachunki otwarte tylko online przez klientów innych banków w ramach otwartej bankowości (AIS). Coraz więcej klientów zakłada rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Pocztowym w pełni online. W ujęciu kwartalnym Bank Pocztowy zanotował 3,5-krotny wzrost liczby ROR-ów zakładanych poprzez stronę internetową. Od czerwca do września br. udział kont osobistych otwieranych na podstawie wniosków składanych na stronie internetowej wzrósł z ok. 3% w czerwcu do 9% we wrześniu. Już 1/3 z nich to rachunki otwarte przez klientów innych banków, z wykorzystaniem usługi AIS (Account Information Service), realizowanej w ramach otwartej bankowości.

Santander Bank Polska wygrywa w rankingu „Bank Przyjazny Firmie”

biznesman

Santander Bank Polska wygrywa w rankingu „Bank Przyjazny Firmie”.

Santander Bank Polska po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu miesięcznika FORBES – „Bank Przyjazny Firmie”. W tegorocznej edycji rankingu Santander Bank Polska został doceniony za jakość obsługi, pozyskiwanie klienta, zdalne kanały kontaktu. W wieloetapowym badaniu oceniano ofertę dla małych i średnich firm, dostępność doradców i ich zaangażowanie w proponowanie rozwiązań, dopasowanych do potrzeb klienta. Istotnym elementem badania są kanały zdalne. Nowością w badaniu jest ocena emocji klienta podczas kontaktu z bankiem.

– Cieszę się, że kolejny już raz doceniono nas za obsługę małych i średnich firm, szczególnie, że w tegorocznym badaniu duży nacisk położono na doradztwo. Chcemy być dla nich partnerem w każdym momencie i zgodnie z nasza misją wspierać ich w codziennych sukcesach. To ważne szczególnie teraz, w trudnych warunkach ekonomicznych, bo te firmy to krwiobieg gospodarki – powiedział Michał Gajewski, prezes Zarządu Santander Bank Polska.

SGI: Oświadczenie Urzędu KNF ws. postulatów deweloperów dotyczących badania zdolności kredytowej jest niezrozumiałe

Robert Stachowiak_prezes SGI

„Oświadczenie Urzędu KNF ws. postulatów deweloperów dotyczących badania zdolności kredytowej jest niezrozumiałe”. Polemika Roberta Stachowiaka, Prezesa Zarządu spółki deweloperskiej SGI.

W ostatnich dniach Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował oświadczenie w sprawie postulatów deweloperów dotyczących badania zdolności kredytowej. Zawarte w nim zapisy przedstawiają niepełny obraz charakterystyki branży i z perspektywy dewelopera trudno się z nimi zgodzić.

Urząd KNF w oświadczeniu z dnia 25 października 2022 roku wskazuje między innymi, że za stale pogarszającą się sytuację na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz deweloperskiego winni są sami deweloperzy, którzy narzucają za wysokie marże. Urząd jednak, przedstawiając dane finalnej transakcji między deweloperem a kupującym, pomija bardzo ważny aspekt czasochłonności inwestycji w tej branży – cały proces deweloperski zajmuje minimum 3 lata. W praktyce zwykle jest to jednak okres około 5 lat, w zakres którego wchodzi zarazem zakup działki, jak i moment zakończenia sprzedaży. Po drodze deweloperzy mierzą się z przygotowaniem projektu, uzgodnieniem kwestii drogowych, dostępami do infrastruktury. Nie można w tym wszystkim zapomnieć o wydłużających się okresach oczekiwania na wszelkie pozwolenia, zgody i akceptacje. Finalnie z pozoru wysoka marża rozkłada się zatem na 4 czy 5 lat realizacji projektu.

Na tej podstawie można spostrzec, że marża jest złą metodą pomiaru rentowności dewelopera, bo jest generowana dopiero po kilku latach. Dodatkowo często jest ona podawana bez uwzględnia kosztów utrzymania spółki, czyli procesu zarządczego, rozumianego jako wszelkie koszty prowadzenia biura, przygotowania inwestycji, pozwoleń, wynagrodzenia pracowników biurowych itd.

Gdzie się podziała podaż?

Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę w oświadczeniu Urząd jest podaż, a w zasadzie jej brak. Zdaniem KNF jest to związane z hurtowym wykupywaniem mieszkań przez fundusze. Co ciekawe, transakcje instytucjonalne w Polsce dopiero zaczynają być „testowane”, a dane wskazują, że stanowią obecnie one zaledwie kilka procent. O ile rynek spodziewa się wzrostu zainteresowania takimi transakcjami wśród funduszy, ich faktyczny wpływ na zjawisko podaży w całej branży należy aktualnie określić jako niski.

Przyczyn małej dostępności mieszkań za to można się doszukiwać między innymi w ciągłym braku działek przygotowanych pod zabudowę. Mimo, że ta kwestia jest stale poruszana, deweloperzy od lat wskazują powagę sytuacji i jej wpływ na fizyczną i finansową dostępność mieszkań, od kilku lat nie są podejmowane żadne znaczące decyzje administracyjne, które miałyby na celu poprawę tej kwestii. Do tego dochodzi brak planów zagospodarowania terenów, a nawet jeśli są, to jest to początek problemów, bo wszelkie uzgodnienia, próby dostosowania potrafią ciągnąć się latami. Obowiązująca od 4 lat specustawa mieszkaniowa, choć cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, jest wykorzystywana w niewielkim odsetku przypadków. W tym wszystkim nie można zapominać o ciągłych zmianach w przepisach, za którymi czasem ciężko nadążyć – z doświadczenia mogę stwierdzić, że na takie trudności natrafiają nawet urzędy.

Kolejny problem to brak dostępnego finansowania dla deweloperów. Wśród banków zauważalna jest tendencja rezygnacji z wspierania projektów mieszkaniowych. W końcu, na całą sytuację ważny wpływ ma również wzrost cen, które są bezpośrednio związane między innymi z podniesieniem stawki VAT do 8% czy wprowadzeniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Sytuacja mieszkalnictwa w Polsce od lat odbiega od europejskich norm. Aby cokolwiek się zmieniło, potrzebna jest jednak współpraca i kompromis wszystkich podmiotów publicznych, nie zaś przerzucanie odpowiedzialności na jedno środowisko. Dlatego choć cieszy, że KNF dostrzega wyzwania stojące przed budownictwem mieszkalnym, zachęcam do wspólnego wypracowania optymalnych rozwiązań w toku dyskusji publicznej.

Źródło: SGI.

Co robić, kiedy nie mamy minimalnego wkładu gotówkowego do kredytu hipotecznego?

fabian-blank-78637-unsplash

Co robić, kiedy nie mamy minimalnego wkładu gotówkowego do kredytu hipotecznego?

Mieszkania z kredytem hipotecznym są obecnie bardzo trudno dostępne. Żeby zaciągnąć kredyt na zakup nieruchomości, trzeba dysponować wkładem własnym. Banki określają minimalną wartość wkładu własnego. Co może stanowić wkład własny, kiedy kredytobiorca nie dysponuje gotówką? Wkład własny może stanowić na przykład posiadana inna nieruchomość lub środki finansowe zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

Czytaj więcej: TUTAJ.

O 33% wzrosła liczba transakcji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem kart

Biuro-prasowe-1200x600_20_10_2022 Płać wirtualnie zyskuj realnie

Bank Pocztowy rozpoczął kampanię pod hasłem: „Płać wirtualnie, zyskuj realnie”, która adresowana jest do klientów w różnym wieku i z różnym statusem społecznym.

Kampania prowadzona jest głównie w social mediach, w serwisie internetowym YouTube oraz w sieci wydawców współpracujących z Google. Działania promocyjne potrwają 6 tygodni.
Klienci Banku Pocztowego od czerwca br. mogą korzystać z debetowej karty wirtualnej
Mastercard. Od wdrożenia przez Bank Pocztowy karty wirtualnej łączna liczba transakcji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem kart Banku wzrosła średnio w miesiącu o 33%.

– Kampania reklamowa Karty Wirtualnej zbudowana jest na przekazie „Płać wirtualnie, zyskuj realnie” i jest skierowana do klientów, którzy podążają za trendami rynkowymi. W tym przypadku jest to zamiłowanie do technologii i rozwijającej się cyfrowości, a także ekologii. Sama kreacja pokazuje jak i gdzie można wykorzystać tę nowoczesną kartę, którą klienci mogą zachować jedynie w portfelu cyfrowym, bez wersji plastikowej – komentuje Mariusz Gorzeń, Dyrektor Departamentu Marketingu i Analiz Biznesowych Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy udostępnił w pełni zdalny proces otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy udostępnił w pełni zdalny proces otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) dla osób, które chcą otworzyć konto bankowe.

Już w kilkanaście minut można zostać klientem Banku Pocztowego z pełnym dostępem do konta.  Usługa online umożliwia klientom podpisanie umowy, założenie rachunku oraz zamówienie karty płatniczej w kilkanaście minut. Obecnie otworzyć konto online w Banku Pocztowym mogą klienci 6 banków. Nowa usługa jest zgodna z dyrektywą unijną PSD2, która ujednolicając rynek płatniczy w UE umożliwia Europejczykom korzystanie z tzw. otwartej bankowości.
Proces otwarcia ROR online dostępny jest dla osób posiadających dowolny rachunek w jednym z banków: Alior, mBank, Santander, Millennium, ING lub Pekao.

– Decyzja o wdrożeniu nowych udogodnień wynika nie tylko z przyjętej przez Bank ścieżki cyfryzacji usług, ale także z zainteresowania Polaków posiadaniem więcej niż jednego rachunku bankowego. W I kwartale br. już 35,6 mln Polaków posiadało ROR. Obserwujemy także, że coraz więcej klientów posiada kilka kont osobistych, co ułatwia np. obsługę pożyczek zaciągniętych w rożnych miejscach lub korzystanie z najatrakcyjniejszych produktów w kilku bankach. Dlatego już dziś klienci 6 banków mogą online podpisać umowę i założyć w Banku Pocztowym rachunek osobisty, a także zamówić kartę płatniczą. Bezpośrednio po założeniu konta, można aktywować bankowość internetową i aplikację mobilną oraz korzystać z Karty wirtualnej. Wprowadzając tę możliwość ułatwiamy klientom zmianę banku lub założenie dodatkowego konta mówi Rafał Gawroński, Dyrektor Zarządzający Pionem Biznesu
i Sprzedaży Banku Pocztowego.

Sektor consumer finance w ujęciu tradycyjnym jako jeden z kluczowych elementów działalności bankowej

P. Siwiec_Mat. prasowySektor consumer finance w ujęciu tradycyjnym jest postrzegany jako jeden z kluczowych elementów działalności bankowej. W sytuacji, gdy firmy pożyczkowe znalazły swoje miejsce na mocno zagęszczonym rynku, przyszłość całej branży opiera się na innowacyjnych technologiach, e-commerce oraz kooperacji z zaawansowanymi FinTechami. Celem jest tworzenie nowych narzędzi biznesowych oraz poddanie się cyfrowej transformacji, aby jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące oczekiwania konsumentów.

Dynamika rozwoju i prostota samego produktu wpisują pożyczki pozabankowe w trwały element całego rynku consumer finance. Sam sektor dzieli się natomiast na dwie wiodące kategorie – pożyczkową oraz bankową. Mniej formalności, sprawny proces decyzyjny oraz przewaga technologiczna coraz mocniej pozycjonują instytucje pożyczkowe w relacji do tradycyjnych podmiotów. Dywersyfikacja kanałów dystrybucji została natomiast wywołana bardzo zróżnicowaną charakterystyką klienta tego sektora w stosunku do względnie niewielkiego przedziału kwot, na jakie się zadłuża.

Branża e-commerce jest zdominowana przez podmioty pozabankowe, które oferują konsumentom bramki czy metody płatności online, zyskując dostęp do danych oraz przepływu środków finansowych. Z drugiej strony firmy FinTech dynamizują rozwój całego rynku, wykorzystując obszary, które są trudno dostępne dla tradycyjnych podmiotów. Specyfika ich działania powinna natomiast być komplementarna i przejrzysta wobec całego ekosystemu, podatnego na zmiany regulacyjne oraz otoczenie gospodarcze.

Z perspektywy rynku consumer finance największym wyzwaniem są regulacje prawne, które odciskają piętno na całej branży. W początkowym okresie pandemii wiele firm wycofało się z rynku lub zawiesiło działalność. Przetrwali najwięksi gracze, którzy odważnie podeszli do nowych wyzwań, przyspieszając zmianę modelu biznesowego lub implementując zupełnie nowe narzędzia. Nie można także zapominać o edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów czy szacowania ryzyka finansowego. Kolejnym wyzwaniem jest coraz mocniej rozwijający się obszar odroczonych płatności, który również wymaga dedykowanej przestrzeni rynkowej – mówi Piotr Siwiec, prezes AIQLabs, właściciela marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”.

Nie wszystkie produkty pożyczkowe osiągnęły poziom sprzed pandemii. Sytuacji nie poprawia galopująca inflacja oraz decyzyjna niepewność konsumentów w kontekście podejmowania zobowiązań finansowych. Pozytywny wpływ na przyjęte strategie biznesowe może wywrzeć pewność prawa, jednak w tej chwili jest to aspekt najmniej przewidywalny. Prym wiodą natomiast takie narzędzia jak kredyty gotówkowe, ratalne, pożyczki oraz karty kredytowe. Istniejąca już infrastruktura pozwala monitorować tendencje rynkowe i działać prewencyjnie w obszarze systemowych turbulencji.

W sektorze pożyczkowym istotną rolą pełnią e-commerce, a także branża płatnicza, które uzupełniają się w naturalny sposób, jednocześnie ułatwiając kreowanie nowych i skutecznych modeli biznesowych, w których centrum znajdują się konsument i jego satysfakcja.

Bank Pocztowy uruchomił nowy proces otwarcia ROR szybszy o 20 %

Bank Pocztowy (2)

Bank Pocztowy wdrożył nowy proces otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).

Bank Pocztowy w ramach projektu „Otwarcie ROR na selfie” unowocześnił dotychczasowy proces wnioskowania o założenie rachunku bankowego. Klienci Banku Pocztowego łatwiej i szybciej otworzą nowe konto, wystarczy na to 10 minut. Wnioski o założenie ROR można składać online, w oddziałach własnych banku oraz w ok. 4700 placówkach Poczty Polskiej. Bank Pocztowy pracuje nad kolejnymi zmianami, które ułatwią klientom zamawianie poszczególnych produktów i usług.

– Korzyści wdrożonych zmian są obopólne – zarówno dla naszego Banku jak i dla naszych Klientów, ponieważ konto ROR będzie można założyć szybciej i sprawniej. Wprowadziliśmy nowy układ edytowalnych pól, zmniejszyliśmy liczbę pól do wypełnienia, a wiele z nich uzupełnia się automatycznie. Wprowadziliśmy także nowe ekrany, które są przyjemniejsze dla oka, nowoczesne oraz proste i zrozumiałe dla użytkownika. Postawiliśmy na obrazki i grafiki, aby ułatwić wybór właściwych opcji. Skróciliśmy treści zawarte na ekranach, a wszystkie potrzebne informacje dostępne są w podpowiedziach. Do wniosku o ROR dodaliśmy także kartę wirtualną, nie trzeba będzie wnioskować o nią w odrębnym procesie – komentuje Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych Banku Pocztowego, która stała na czele Projektu.

RAPORT: Czy Polacy korzystają z Otwartej Bankowości?

973314d3ee033caef901097e29b3c99b
Skrót PSD2 czy nawet termin Otwarta Bankowość „przeciętnemu Kowalskiemu” mówi zapewne niewiele, choć być może korzysta on z usług na nich opartych. Tymczasem, Otwarta Bankowość to prawdziwy przełom w funkcjonowaniu wielu firm, nie tylko z sektora finansowego. Dyrektywę PSD2, regulującą jej funkcjonowanie, zaimplementowano w polskim prawie niemal dokładnie 3 lata temu. W opublikowanym właśnie raporcie firmy Kontomatik znajdziemy podsumowanie tego, co udało się osiągnąć przez ten czas – oraz jakich innowacji możemy się spodziewać w kolejnych latach i przede wszystkim –  jak skorzystały na niej firmy i właśnie “zwykli Kowalscy”. W raporcie przeczytamy analizy i prognozy przedstawicieli wielu firm, które wykorzystują mechanizmy Otwartej Bankowości w swojej działalności.

Spis treści:
Czym jest Otwarta Bankowość i jakie są jej możliwości?
Jak Otwarta Bankowość przyjęła się w Polsce?
Od Otwartej Bankowości do Otwartych Danych

Czym jest Otwarta Bankowość i jakie są jej możliwości?  

Otwarta Bankowość (której ramy regulacyjne ustanowiła Dyrektywa PSD2), umożliwia podmiotom trzecim (ale także bankom) budowę serwisów, aplikacji, produktów czy usług bazujących na dostępie do  danych gromadzonych przez instytucje finansowe. W skrócie, mówimy o niej gdy udostępniane są dane z rachunków bankowych klientów – takie jak na przykład saldo czy historia rachunku – zewnętrznym firmom (tak zwanym TPP, ang. Third Party Providers).

Dzięki temu, firmy te mogą świadczyć cały szereg usług dla klientów: od udzielania pożyczek, przez realizację szybkich przelewów czy ostatnio popularne płatności odroczone, tzw. Buy Now, Pay Later, aż po wykorzystanie danych klientów w działalności innej niż finansowa. Na przykład, firmy pośredniczące w wynajmie mieszkań mogą, analizując historię rachunku bankowego, ocenić wiarygodność płatniczą potencjalnego najemcy. Na tej podstawie mogą oszacować ryzyko związane z najmem, a klientom o wysokiej wiarygodności zaproponować preferencyjne warunki 

– mówi Patryk Pietrzak, Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży w Kontomatik.

Oczywiście dostęp do danych odbywa się – każdorazowo – za zgodą samego klienta. Szczególna kategoria firm TPP może także, na zlecenie i z upoważnienia klienta, realizować operacje na rachunku bankowym klienta.

Jak Otwarta Bankowość przyjęła się w Polsce? 

Dyrektywa PSD2 ustanowiła ramy regulacyjne dla środowiska Otwartej Bankowości. Zobligowała banki do stworzenia odpowiednich interfejsów wymiany danych (API), a na firmy, które chciały z nich korzystać, nałożyła konieczność uzyskania odpowiednich uprawnień.
Branża finansowa w Polsce przekonała się do Otwartej Bankowości – jednak nie od razu i z pewnymi oporami.

Otwarta Bankowość przyjmuje się stopniowo na polskim i europejskim rynku. Zauważyliśmy, że w 2022 roku, w porównaniu do roku 2019, nasi klienci importują dane bankowe średnio około 32% częściej. To oznacza, że więcej klientów naszych klientów chce udostępniać swoje dane finansowe. Tendencja jest rosnąca i jestem przekonany, że w ciągu kolejnych lat odsetek osób korzystających z Otwartej Bankowości, na przykład jako metody weryfikacji swojej zdolności kredytowej, będzie znacząco wyższy”

– wyjaśnia Patryk Pietrzak, Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży w Kontomatik.

Z kolei Katarzyna Jóźwik, General Manager w Smartney przekonuje, że „weryfikacja kredytowa z wykorzystaniem Otwartej Bankowości to około minuta, podczas której jesteśmy w stanie przetworzyć i przeanalizować dane finansowe klientów. Nie zbieramy żadnych zaświadczeń o dochodach, wniosek jest krótki, a decyzja błyskawiczna. Nic dziwnego, że na podobną weryfikację decyduje się nawet ok 70% naszych klientów. Dlaczego ta liczba jest taka istotna? Bo gdy rozpoczynała się w Polsce dyskusja o Otwartej Bankowości, konsumenci bali się udostępniać tak szeroko swoje dane finansowe. Większość z nich deklarowała, że nigdy nie skorzysta z podobnego procesu. Widzimy jednak, że naprawdę szybko przekonali się do podobnych rozwiązań”.
W Polsce, dyrektywa PSD2 zobowiązała banki do udostępnienia API od września 2019 roku. Ten „jubileusz” to jednak tylko jeden z powodów, dla których Kontomatik, jeden z największych w Polsce przedstawicieli sektora fintech i pierwsza polska firma, która uzyskała licencję TPP, opublikowała swój raport. Michał Łukasik, prezes Kontomatik, wyjaśnia:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest w trakcie przeglądu funkcjonowania PSD2. W toku są konsultacje mające na celu rewizję obecnego kształtu dyrektywy, a także stworzenie fundamentów PSD3 i Otwartych Finansów. Mamy możliwość bezpośredniego uczestnictwa w tym procesie, dlatego postanowiliśmy zestawić w jednym raporcie wiedzę z rynku polskiego i europejskiego.

Od Otwartej Bankowości do Otwartych Danych

W raporcie Kontomatika znajdziemy między innymi analizę na temat stopnia realizacji celów, jakie Unia Europejska stawiała przed PSD2. Niedawno takiego podsumowania, wraz z rekomendacjami co do dalszych prac, podjęły się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz niezależna organizacja branżowa, European Digital Finance Association (EDFA). W swoim materiale, Kontomatik przygotował syntezę tych opracowań. Przedstawiciele polskiego biznesu – a także regulatora rynku, KNF – uzupełniają ten obraz o wątki związane ściśle z polskim rynkiem fintech.
Wśród zaproszonych ekspertów znajdziemy przedstawicieli kancelarii prawnej DLK Legal, fintechu pożyczkowego Smartney, banku Raiffaisen Digital Bank, start-upu Ceforai, firmy faktoringowej PragmaGo, firmy wypożyczającej sprzęt elektroniczny Plenti, fintechu z rynku najmu nieruchomości Simpl.rent, AllegroPay czy wreszcie Komisji Nadzoru Finansowego.
To jednak nie wszystko: w raporcie zebrano także opinie i oczekiwania rynku odnośnie dalszego rozwoju – bo Otwarta Bankowość to zaledwie pierwszy krok w zakresie dzielenia się danymi finansowymi.

Zwraca uwagę propozycja EBA, aby przekształcić Otwartą Bankowość w Otwarte Finanse, poprzez rozszerzenie regulacji na inne produkty finansowe niż rachunki płatnicze, w szczególności na ubezpieczenia, inwestycje czy produkty emerytalne 

– zauważa Michał Mostowik, Counsel z kancelarii DLK Legal.

Tego typu ewolucja ma umożliwić jeszcze szerszemu gronu firm, w tym także tym niezwiązanym z finansami, dostęp do danych klientów i w efekcie – przygotowanie dla nich oferty lepiej dopasowanej do indywidualnej sytuacji.
Kolejnym zaś krokiem są tzw. Otwarte Dane (ang. Open Data) – czyli możliwość integrowania danych także spoza sektora finansowego. Otwarte Dane prawdopodobnie obejmować będą  więc informacje o zakresie  korzystania z usług i produktów sektora telekomunikacyjnego, medycznego, energetycznego czy innych. Korzyści, podobnie jak w przypadku Otwartej Bankowości i Otwartych Finansów, są obopólne: firmy mogą lepiej poznać klienta, klienci – dostać produkt lepiej dopasowany do ich potrzeb, a niejednokrotnie także po prostu tańszy.

materiał prasowy

Bank Pocztowy we współpracy z MoneyGram obniżył ceny za nadawanie przekazów pieniężnych do 4 krajów

Bank Pocztowy (1)
Bank Pocztowy we współpracy z MoneyGram uruchomił dwumiesięczną promocję obniżającą ceny za nadawanie przekazów pieniężnych do krajów z tzw. „głównego korytarza”, czyli Ukrainy, Gruzji, Armenii i Mołdawii. Od teraz opłata za transakcję rozpoczyna się już od 9,5 zł. Placówki Banku Pocztowego i Poczty Polskiej to największa sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce.

Przekazy pieniężne od lat są udogodnieniem dla osób, które nie posiadają rachunków bankowych w zagranicznych bankach lub kont walutowych w Polsce. Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że w II poł. ubiegłego roku wartość przekazów międzynarodowych zrealizowanych do i z Polski osiągnęła rekordowy poziom 11 mld zł. Transfery z Polski od pracujących cudzoziemców w I kwartale 2022 wyniosły 6,1 mld zł, czyli o 0,3 mld zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podał NBP w bilansie płatniczym za I kw. W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane do Ukrainy. Wyniosły one 4,7 mld zł i stanowiły 77,6% wszystkich środków.

– Różne analizy pokazują, że poprzez toczącą się wojnę i liczne migracje ludności ukraińskiej liczba przekazów pieniężnych kierowanych na Ukrainę wzrośnie w tym roku o ponad 20%. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie tego typu operacjami wprowadzamy wspólnie z MoneyGram promocję polegającą na obniżeniu cen za nadawanie przekazów pieniężnych do krajów takich jak: Ukraina, Gruzja, Armenia i Mołdawia. Tym samym liczymy na pozyskanie nowych transakcji oraz umożliwienie – szczególnie obywatelom Ukrainy – relatywnie taniego (od 9,50 zł) transferu pieniędzy za granicę. Dla kwot powyżej pułapu 2225 zł zostanie naliczona niższa niż dotychczas opłata w wysokości 2,5% w przypadku Armenii oraz 2,9% dla Mołdawii, Ukrainy i Gruzji. Oferta promocyjna będzie obowiązywać w całym kraju do 12 listopada, dlatego już teraz zapraszamy do placówek bankowych i urzędów pocztowych, gdzie w dogodny sposób można nadać przekaz – informuje Alicja Sierakowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego.

W Banku Pocztowym można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu Dobry Start

Bank_Pocztowy_web

Program rządowy Dobry Start stanowi wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości jednorazowej wypłaty 300 złotych.

Bank Pocztowy uruchomił w ostatnim czasie nową usługę, dzięki której rodzice mogą bezpłatnie składać wnioski o przyznanie dofinansowania zgodnie z zasadami programu Dobry Start. W ramach programu wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny jest wypłacana jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych. Tę wyprawkę szkolną mogą dostać dzieci w wieku do 20 lat lub 24 lat jeśli dotyczy to ucznia z niepełnosprawnością, bez względu na wysokość dochodu rodziny. Wnioski w Banku Pocztowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez bankowość elektroniczną Pocztowy24. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie otrzyma ponad 4,4 miliona dzieci.

– Wypełnienie i złożenie wniosku w naszej bankowości elektronicznej jest bardzo proste i trwa kilka minut. Według oficjalnych informacji rodzice, którzy zrobią to w lipcu lub sierpniu mogą otrzymać dofinansowanie jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Łatwiej więc będzie zaplanować wydatki związane z rozpoczęciem edukacji. Warto zaznaczyć, że wypełnione wnioski w naszej bankowości elektronicznej przed wysyłką do ZUS można także zapisać na własnym komputerze. Co ważne, już po wysłaniu wniosku zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia na wskazany przez klienta adres email- komentuje Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Elektronicznych Kanałów Dystrybucji i e-Płatności Banku Pocztowego.

Wirtualne karty dla klientów Banku Pocztowego

Bank Pocztowy z zewnatrz

Klienci Banku Pocztowego mogą korzystać z debetowej karty wirtualnej organizacji płatniczej Mastercard.

Jest to pierwsza na polskim rynku karta wirtualna z pakietem ubezpieczeń. Dzięki nowej usłudze przedstawiciele Banku Pocztowego liczą na dalszy wzrost liczby klientów korzystających z kart płatniczych. Przez ostatnie 12 miesięcy liczba transakcji kartami wzrosła w Banku Pocztowym o ponad 20%.
Karta występuje w postaci zapisu elektronicznego w bankowości internetowej, ale posiada także wszystkie cechy karty plastikowej: numer, datę ważności oraz kod zabezpieczający CVC2, co umożliwia dokonywanie transakcji internetowych.

W efekcie ubiegłorocznej decyzji o rozwoju współpracy z Mastercard i oferowaniu klientom Banku kart płatniczych wyłącznie tej organizacji, podjęliśmy szereg wspólnych działań umożliwiających udostępnienie naszym Klientom nowoczesnych i innowacyjnych produktów oraz usług. Obecnie wprowadziliśmy do oferty kartę wirtualną dla klienta detalicznego, w grudniu zeszłego roku kartę biometryczną dla klienta biznesowego, ale to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo – komentuje Rafał Gawroński, Dyrektor Zarządzający Pionu Biznesu i Sprzedaży Banku Pocztowego. – W wyniku wspomnianych działań od kilkunastu miesięcy obserwujemy wyraźny wzrost liczby transakcji kartami. Rośnie także wartość tych transakcji. Liczymy na to, że nasza karta wirtualna, będąca ciekawą alternatywą dla karty plastikowej, zachęci większą liczbę klientów do korzystania z usług i rozwiązań Banku Pocztowego – dodaje Rafał Gawroński.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Asseco dla klientów Santander Bank Polska

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Klienci Santander Bank Polska, posiadający Santander Internet, mogą korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego Asseco, wydawanego po potwierdzeniu tożsamości usługą eID. Klient będzie mógł używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej.

Bank umożliwił klientom posiadającym Santander Internet korzystanie z usługi eID, pozwalającej na zdalne potwierdzenie tożsamości m.in. w procesie pozyskiwania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny ułatwia wiele procesów biznesowych oraz wymianę dokumentów w bieżącej działalności klientów. Wdrożone rozwiązanie wpłynie także korzystnie na usprawnienie procesów wewnątrz banku.

W Santander Bank Polska na pierwszym miejscu stawiamy klienta i jego potrzeby. Umożliwienie naszym klientom uzyskiwania podpisu kwalifikowanego w Asseco w oparciu o eID, to kolejny krok w cyfryzacji procesów i podkreślanie naszej otwartości na potrzeby klientów. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu, dlatego klienci, którzy zdecydują się na użycie tego rozwiązania, będą mogli wykorzystywać go nie tylko do załatwiania spraw bankowych, ale także w swojej codziennej działalności. Usługa eID będzie dostępna zarówno dla reprezentantów firm, jak i klientów detalicznych – powiedział Tomasz Niewiedział, Tribe Leader Client Data Platform w Santander Bank Polska.

Projekt wykorzystania usługi eID oferowanej przez Santander Bank Polska to kolejny etap wdrażania nowoczesnych usług cyfrowych. Rozwiązanie umożliwia zdalne pozyskanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego ponad 3 mln użytkowników Santander Internet. Dzięki temu klienci będą mogli realizować procesy biznesowe bez wychodzenia z domu – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Źródło: Santander Bank Polska.

Konto dla osób z Ukrainy – co mają do zaoferowania polskie banki?

analiza
Od początku wojny w Ukrainie polską granicę przekroczyło już 3,7 mln uchodźców[1]. Z rządowych szacunków wynika, że co trzeci z nich będzie chciał zostać w naszym kraju[2]. Tym, którzy się na to zdecydują, z pewnością potrzebne będzie konto bankowe. Z jego pomocą Ukraińcy mogą wygodnie funkcjonować w naszym kraju, np. uzyskać dostęp do Profilu Zaufanego, który otwiera drogę, chociażby do załatwienia wielu spraw urzędowych online, czy pobierać specjalnie świadczenia z ZUS-u lub rządowych programów specjalnych przeznaczonych dla uchodźców. Oczywiście, nie można także zapominać o wygodzie korzystania z bankowości elektronicznej. Okazuje się, że Ukraińcy mogą otworzyć konto w Polsce na specjalnych warunkach. Banki już przygotowały specjalne oferty dla naszych wschodnich sąsiadów i wiele z nich stosuje uproszczoną procedurę wnioskowania, ograniczając do minimum formalności. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) wyjaśniają najistotniejszych kwestie związane z otwarciem rachunku bankowego przez osoby z Ukrainy.

Spis treści:
Spis treści:
Konto w banku w Polsce – ułatwienia dla obywateli Ukrainy
Otwarcie konta w banku przez obywateli Ukrainy w praktyce
Jakie dokumenty należy przygotować?

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) dostępny w standardowej ofercie każdego banku to dziś absolutny must-have każdego obywatela. Co prawda są tacy, którzy radzą sobie bez niego, ale 9 na 10[3] Polaków posiadających co najmniej jeden rachunek bankowy, pewnie trudno byłoby sobie wyobrazić, że mogliby przestać z niego korzystać. Oprócz oczywistych kwestii, takich jak np. dostęp do kanałów bankowości elektronicznej, czyli m.in. wykonywanie przelewów i innych transakcji online czy staranie się o kredyt przez Internet, dla uchodźców z Ukrainy konto w banku ma jeszcze kilka istotnych zalet. Jakich?

– Jeśli ktoś myśli o stałym pobycie w naszym kraju, własne konto z pewnością mu się przyda – większość pracodawców może wymagać podania jego numeru i wyrażenia zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy. Oprócz tego ROR umożliwia założenie Profilu Zaufanego, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w systemach administracji publicznej i szybko załatwiać sprawy urzędowe online. Wreszcie przecież liczy się zwykła wygoda codziennego korzystania z bankowości online, oszczędność czasu i bezpieczeństwo, o którym trudno mówić, kiedy trzyma się oszczędności i środki pieniężne do zaspokojenia podstawowych potrzeb pod przysłowiową „poduszką”– mówi Tomasz Dąbrowski, ekspert ZFPF, Notus Finanse.

Kolejną dużą zaletą posiadania konta w banku przez osoby z Ukrainy chcące zatrzymać się przez jakiś czas w naszym kraju, jest możliwość odbierania przysługujących im świadczeń, zasiłków i dopłat w bezpieczny i wygodny sposób, prosto na indywidualny rachunek bankowy. Lista tych świadczeń stale się wydłuża i warto wiedzieć, że wiele z nich jest udostępniona uchodźcom po otrzymaniu numeru PESEL:

 • świadczenie z programu „500+” (udzielane na takich samych zasadach jak polskim obywatelom – na każde dziecko do 18. roku życia);
 • jednorazowe świadczenie pieniężne „Dobry Start” w wysokości 300 zł (przyznawane każdemu członkowi rodziny, który trafił do Polski jako uchodźca);
 • świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, niezależnie od kryterium dochodowego;
 • świadczenia rodzinne (na dziecko do 18. roku życia i/lub dziecko uczące się w wieku 18-24 lata
  – przyznawane w zależności od dochodu);
 • świadczenie rodzicielskie (1000 zł miesięcznie wypłacane przez okres 51-72 tygodni po urodzeniu dziecka);
 • świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny);
 • „becikowe” (wypłacane jednorazowo, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1922 zł netto);
 • „żłobkowe” (świadczenie dla osób niepobierających środków w ramach świadczenia „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”; obejmuje maksymalnie 400 zł miesięcznie na pokrycie opiekuna dziennego, kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym jego wysokość nie może przekroczyć faktycznej miesięcznej opłaty, jaką ponoszą rodzice dziecka).

– Konto w banku jest niezbędne do otrzymania większości gwarantowanych świadczeń, ponieważ są one wypłacane tylko w formie bezgotówkowej. Co warto jeszcze zaznaczyć, aby je otrzymać, obowiązkowe jest posiadanie numeru PESEL – zaznacza Tomasz Dąbrowski, ekspert ZFPF, Notus Finanse.

 

Konto w banku w Polsce – ułatwienia dla obywateli Ukrainy

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie i dużym napływem uchodźców (których jest w naszym kraju już 3,7 mln), polskie banki szybko wprowadziły do swoich ofert dedykowane im rozwiązania.

– Duża liczba Ukraińców w naszym kraju poniekąd „wymusiła” działanie na polskich bankach. Na początku marca został opublikowany „Komunikat dot. stanowiska KNF w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy”, w którym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspomniał o konieczności przygotowania dla nich oferty umożliwiającej szybkie otwarcie podstawowego rachunku bankowego wraz z obsługą karty płatniczej, który byłby darmowy. Co więcej UKNF jednoznacznie wskazał, że taki produkt powinien obejmować także „spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta”, czyli tożsamość klienta powinna być potwierdzona co najmniej dwuetapowo, np. poprzez dodatkowe zweryfikowanie jej w postaci wpisania jednorazowego kodu otrzymanego w formie SMS-a na numer telefonu komórkowego podanego na etapie zakładania konta. Aby spełnić ten warunek, banki muszą potwierdzić tożsamość klienta już w momencie składania wniosku o założenie rachunku. Nie będzie to możliwe bez okazania co najmniej jednego z podstawowych dokumentów. Dodatkowo, nadzór zadeklarował wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez banki nowej oferty produktowej – podkreśla Katarzyna Głogowska, ekspert ZFPF, Credipass.

 

Jakie są więc najważniejsze rozwiązania, na których wprowadzenie zdecydowały się banki? Należą do nich:

 • umożliwienie obsługi w języku ukraińskim zarówno w oddziałach, na infoliniach, jak i online (niektóre banki przygotowały też komplet dokumentów, które należy wypełnić na etapie otwierania rachunku w j. ukraińskim).
 • Uproszczona procedura otwarcia konta bankowego (mniejsze wymogi niż w przypadku innych cudzoziemców – o tym, jakie dokładnie są potrzebne dokumenty piszemy niżej).
 • Możliwość założenia konta tymczasowego[4].
 • Część banków umożliwia otwarcie konta bez posiadania numeru telefonu komórkowego
  u polskiego operatora i miejsca zamieszkania na terenie Polski.
 • Bezpłatne prowadzenie rachunku bez dodatkowych warunków (najczęściej oferty te są ograniczone czasowo do 6 lub 12 miesięcy).
 • Brak prowizji przy wypłatach z bankomatów i przelewach wykonywanych na Ukrainę (bez limitu lub ograniczone do kilku transakcji w miesiącu).
 • Możliwość wymiany hrywien na złotówki w kilkudziesięciu placówkach na terenie Polski (opcja dostępna w jednym z państwowych banków).

– Większość instytucji bankowych błyskawicznie wyciągnęła „pomocną dłoń” do uchodźców i przygotowała dla nich specjalne rozwiązania, aby mogli jak najszybciej otworzyć własny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Polsce na uproszczonych zasadach. Część z nich jest ograniczona czasowo, ale ponieważ sytuacja pozostaje dynamiczna, przedstawiciele banków zapowiadają, że będą pracować nad kolejnymi rozwiązaniami i ułatwieniami – zaznacza Tomasz Dąbrowski, ekspert ZFPF, Notus Finanse.

 

Otwarcie konta w banku przez obywateli Ukrainy w praktyce

Większość banków wymaga od uchodźców chcących otworzyć konto osobistej wizyty w oddziale. Tylko nieliczne (aktualnie jeden) umożliwiają złożenie wniosku online i podpisanie umowy w obecności kuriera, przy czym opcja ta jest dostępna wyłącznie dla polskich rezydentów, czyli osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie naszego kraju.Bariera językowa nie powinna stanowić tu problemu – wiele banków deklaruje, że ich konsultanci są przygotowani do obsługi klienta w języku angielskim, a ostatnio również w języku ukraińskim. Zdarza się też, że za pośrednictwem infolinii można umówić się na rozmowę w oddziale, a bank zadba o to, by w danym terminie w placówce był obecny pracownik mówiący w języku, który zrozumie potencjalny klient. Zadaniem takiej osoby jest nie tylko przedstawienie oferty, ale też pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów.

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Podstawą jest potwierdzenie tożsamości. Polskie banki w przypadku obywateli Ukrainy akceptują aktualnie:

 • ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku;
 • ukraiński dowód osobisty w wersji „książeczkowej” (wydany przed 2016 rokiem);
 • dowód osobisty wydany w jednym z krajów UE;
 • paszport zagraniczny;
 • paszport biometryczny;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 • krótkoterminową wizę Schengen typu C;
 • długoterminową wizę krajową typu D;
 • karta pobytu stałego lub czasowego;
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (obcokrajowcy, którzy nie są zameldowani w Polsce na okres dłuższy niż 30 dni, nie otrzymają go „z urzędu”, ale mogą złożyć wniosek o nadanie go we właściwym urzędzie gminy; czas oczekiwania zależy od kolejki wniosków oczekujących na rozpatrzenie);
 • numer TIN (ukraiński odpowiednik numeru NIP, ale tylko w przypadku osób z ważnym paszportem lub dowodem osobistym);
 • potwierdzenie tożsamości wydane przez konsulat lub polski urząd.

 

– Obowiązujące przepisy jednoznacznie nie regulują, na podstawie jakich dokumentów banki powinny weryfikować tożsamość klientów. W związku z tym ustalają własne wymogi. Dla pewności dobrze jest wcześniej wejść na stronę banku i sprawdzić, jakie dokumenty są akceptowane przez dany podmiot. Pomóc w tym przypadku może również pośrednik finansowy, który doskonale zna aktualne oferty banków – wyjaśnia Katarzyna Głogowska, ekspert ZFPF, Credipass.

[1] Dane Straży Granicznej.
[2] EWL Group, Raport specjalny „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”.
[3] Narodowy Bank Polski, Raport „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 roku”, grudzień 2021 r.
[4] Konto tymczasowe mogą otworzyć ci obywatele Ukrainy, którzy – z różnych powodów – nie są w stanie dostarczyć kompletu wymaganych dokumentów. Taki rachunek będzie działał w ograniczonym zakresie do momentu dostarczenia dokumentów niezbędnych do założenia konta stałego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Limity dotyczą tu zarówno maksymalnych wpływów oraz obciążeń, jak i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem bankowości online.

 

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

Bank Pocztowy do odwołania zawiesza wykonywanie międzynarodowych przekazów pieniężnych poprzez MoneyGram do Rosji

Biuro_prasowe_MoneyGram załącznik

Zarząd Banku Pocztowego poinformował o podjętej decyzji. Dotyczy ona zawieszenia do odwołania realizacji przekazów pieniężnych poprzez MoneyGram do Rosji.

Realizacja przekazów pieniężnych nie jest już możliwa zarówno w sieci własnej Banku Pocztowego jak i 4700 placówkach oraz filiach placówek pocztowych.
W dalszym ciągu można wykonywać przekazy międzynarodowe MoneyGram do ponad 200 krajów na całym świecie, w tym do Ukrainy. To największa taka sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce.
Bank Pocztowy współpracuje z MoneyGram od 2008 roku. Co roku poprzez sieć Banku i placówki Poczty Polskiej realizowanych jest około 500 tysięcy przekazów.

Bank Pocztowy, podobnie jak większość odpowiedzialnych instytucji na świecie, podejmując dziś decyzje biznesowe dokłada starań, by stanowczo wyrazić swój sprzeciw wobec ataku Rosji na Ukrainę. Decyzja o zawieszeniu przekazów do Rosji wpisuje się w działania wspierające Ukrainę oraz sankcjonujące dokonaną przez Rosję, brutalną agresję na ten kraj – mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Polska i Polacy starają się wspierać naszych sąsiadów i przyjaciół z Ukrainy wszelkimi możliwymi sposobami. Blokada przekazów pieniężnych to jeden z takich mechanizmów. Można oczywiście przekazywać pieniądze poprzez MoneyGram w naszej sieci do Ukrainy. Te środki tam są bardzo potrzebne – komentuje Marcin Ledworowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego.

Czy bankowość wirtualna może powtórzyć sukces bankowości osobistej?

Abramczyk Jakub

Aż 60% użytkowników polskiej bankowości pozytywnie ocenia cyfryzację w tym sektorze – uważając, że ułatwia ona codzienne zarządzanie finansami osobistymi i gwarantuje ich bezpieczeństwo. Aż 10 milionów klientów w Polsce korzysta z usług bankowych za pośrednictwem smartfona – wynika z badania Mastercard „Polacy cenią sobie bankowość mobilną i online za wygodę i szybkość, oczekują bezpieczeństwa”. Jednak nadal tematy związane z pieniędzmi bywają kontrowersyjne i delikatne.

Bankowość internetowa przegrywa z tą osobistą, szczególnie gdy potrzebne są konsultacje finansowe lub inne usługi, które wiążą się z elementem zaufania. Mimo to oczekiwania klientów dynamicznie się zmieniają, a nowoczesne instytucje finansowe dostrzegają rosnącą akceptację „bankowości wideo” i usług wirtualnych jako nowego czynnika wyróżniającego je na tle konkurencji. Ten trend jest najwyraźniej zauważalny w przypadku bankowości detalicznej i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Banki coraz chętniej korzystają z centrów kontaktu i „wirtualnych asystentów”, jednak prawdopodobnie, nie oznacza to, że w całości postawią na bankowość wirtualną. W obecnej sytuacji trend wskazuje na tworzenie nowych, dodatkowych kanałów komunikacji do interakcji z klientem, jednak nadal istotna jest możliwość odbycia spotkań osobistych przy bardziej znaczących transakcjach i działaniach związanych z budowaniem relacji. Instytucje finansowe w strategii komunikacji, nie muszą rezygnować z interakcji twarzą w twarz na rzecz wirtualnych. Istnieje droga pośrednia, która pozwala na połączenie doświadczenia w zakresie usług finansowych w systemie hybrydowym. Polega na tym, że część osób pracuje i spotyka się w biurze, podczas gdy reszta zespołu może wykonywać służbowe obowiązki z innych miejsc. Zgodnie z przyjętymi wcześniej standardami, interakcje z klientami powinny odbywać się wyłącznie „twarzą w twarz”. Jednak różne pokolenia mają inne oczekiwania i potrzeby.

Wpływ nowych technologii oraz załatwiania niezbędnych spraw bez wychodzenia z domu rozpowszechnił się na tyle skutecznie, że kiedy dzisiejsi nastolatkowie zaczną podejmować decyzje związane z bankowością, nie będą chcieli fizycznie odwiedzać banku, skoro mogą zaoszczędzić czas (i pieniądze) dzięki interakcjom zdalnym. Jest to pokolenie, które zdobywa wykształcenie przez Internet, wirtualnie kontaktuje się z rodziną i przyjaciółmi, a także korzysta z usług opieki zdrowotnej na odległość. Dlaczego, więc nie mieliby przeprowadzać kluczowych transakcji bankowych lub rozmów w zaciszu własnego domu, korzystając z tych samych urządzeń i technologii, które dobrze znają.

Hybrydowa współpraca oferuje korzyści w postaci spełnienia różnych preferencji użytkowników końcowych, niezależnie od tego, kim są i gdzie przebywają. Doradca majątkowy prawdopodobnie nadal będzie odwiedzał klienta w jego prywatnym gabinecie lub mieszkaniu, aby prowadzić dyskusje na temat wymagających, strategicznych inwestycji. Kasjerzy bankowi i posiadacze rachunków bieżących nadal będą chcieli kontaktować się ze sobą zdalnie ze względu na prostotę i szybkość obsługi. Z kolei zespoły zajmujące się fuzjami i przejęciami będą musiały angażować ekspertów z różnych stref czasowych, aby każdy miał równe szanse. Oznacza to zmianę sposobu myślenia o tym, jak klienci i same banki angażują się oraz wymieniają doświadczeniami na każdym etapie ich indywidualnych lub instytucjonalnych decyzji.

 

Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w Poly.

Bank Pocztowy podpisał umowę z MoneyGram na kolejne 5 lat współpracy w zakresie obsługi przekazów pieniężnych

Bank Pocztowy z zewnatrz

Bank Pocztowy podpisał umowę z MoneyGram na kolejne 5 lat współpracy w zakresie obsługi przekazów pieniężnych.

Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne, które chcą nadać za granicę lub odebrać w Polsce przekaz. Nie muszą być przy tym klientami Banku Pocztowego. Przekazy do ponad 200 krajów poprzez MoneyGram można zrealizować w sieci Banku Pocztowego oraz placówkach pocztowych zlokalizowanych na terenie kraju, w sumie w ponad 4700 punktach. To największa taka sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce. Już na początku przyszłego roku Bank umożliwi swoim Klientom posiadającym rachunek w Banku Pocztowym nadawanie oraz odbieranie przekazów pieniężnych w swojej bankowości internetowej.

 

– Przekazy pieniężne to udogodnienie dla tych osób, które nie posiadają rachunków bankowych w zagranicznych bankach lub walutowych w Polsce. Dzięki współpracy z MoneyGram ułatwiamy Polakom oraz cudzoziemcom pracującym i przebywającym w Polsce wysyłanie pieniędzy do ich rodzin czy odbiór środków pieniężnych. Od kilkunastu miesięcy obserwujemy wzrost w zakresie wysyłki przekazów pieniężnych. Szczególnie jest to widoczne w okresach świątecznych. W sumie rocznie realizujemy około 500 tysięcy przekazów o wartości około 600 mln złotych – komentuje Alicja Sierakowska, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego.

– Wieloletnie partnerstwo między Bankiem Pocztowym i MoneyGram pozwala Polakom z całego świata wspierać finansowo rodziny mieszkające w Polsce – szybko, z partnerami godnymi zaufania i za racjonalną opłatą. W roku 2021 ponownie wzrosła średnia transakcja wysyłana do Polski, co obrazuje poprawiającą się sytuację polskich emigrantów, a Bank Pocztowy i Poczta Polska gwarantują dostępność gotówki w najszerszej sieci placówek w Polsce. Wzrost gospodarczy Polski w ostatnich latach spowodował duży napływ migrantów, głównie z Wspólnoty Niepodległych Państw. Korzystają oni szeroko z oferowanej usługi, a już od stycznia 2022 kwota jednorazowej transakcji wzrosła do 20 000 zł, co przyczyni się do dalszego wzrostu rynku. MoneyGram od lat inwestuje w polski rynek i posiada tu m. in. największe na świecie centrum operacyjne wspierające globalną sieć placówek MoneyGram – powiedział Zbigniew Furmańczak, Dyrektor Sprzedaży MoneyGram na Europę Wschodnią, Kraje Bałtyckie, Rosję i WNP.

Trzy konkurencje bankowej rywalizacji na CX

R. Regucki_Medallia
Wygląda na to, że banki w zdecydowanej większości zdążyły już uświadomić sobie, jak ważne jest dbanie o doświadczenia użytkowników ich cyfrowych usług. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że wyjście z takiego założenia i parę udogodnień w mobilnej aplikacji wystarczy do usatysfakcjonowania klientów i „zatrzymania ich u siebie”.

Spis treści:
Upraszczanie „zakupowych podróży”
Poszanowanie portfela klienta
Humanistyczna digitalizacja

Klienci bankowości elektronicznej są coraz mniej tolerancyjni na braki w obszarze CX (Customer Experience) i bardziej zdecydowani w kwestii zmiany swojego dotychczasowego banku. Wystarczy spojrzeć na garść aktualnych statystyk. Według analizy Signicat jeszcze w 2019 r. swoje aplikacje bankowe „porzucało” 39% europejskich klientów e-bankowości. W minionym roku odsetek ten wzrósł już do 63%. Pośród tych największych instytucji finansowych, swój dotychczasowy bank ma zmienić w okresie od 2020 do 2022 r. blisko 30% klientów, o czym donosi raport Foresight Research.

Tymczasem, tradycyjny sektor bankowy coraz mocniej odczuwa presję konkurencji w postaci fintechów. Tych przybywa w błyskawicznym tempie. W regionie EMEA, w 2019 r. funkcjonowało ich na rynku ponad 3,5 tys. W lutym tego roku, według portalu Statista, tego typu startupów było już blisko trzykrotnie więcej – 9311. Wykorzystujące nowe technologie i ukierunkowane na wypełnianie „luk” w funkcjonalnościach internetowej bankowości przedsiębiorstwa mogą oczywiście być świetnymi partnerami tradycyjnych banków, ale mogą również wybrać drogę konkurowania z nimi – na doświadczenia klientów.

Sektor bankowy zdaje się o tym wiedzieć, o czym świadczy choćby fakt, że dziś jedynie 14% instytucji finansowych przeznacza mniej niż jedną czwartą swojego budżetu na CX. Aż 82% inwestuje w relacje z klientem od 25% do 50% swoich środków – połowa z tej grupy wydaje zaś dokładnie połowę całkowitego budżetu na ten cel, o czym informuje niedawne opracowanie serwisu The Financial Brand. No dobrze, ale o czym konkretnie mówimy, mając na myśli udoskonalanie doświadczeń klientów bankowości? Głównie o trzech „konkurencjach CX”, w których instytucje finansowe chcą dzisiaj wysuwać się na prowadzenie przed konkurencją:

Upraszczanie „zakupowych podróży”

Liderzy tej konkurencji inwestują w możliwość jak najszybszej identyfikacji powodów, dla których zarówno nowi, jak i obecni klienci rezygnują ze swoich „zakupowych podróży” w cyfrowych serwisach bankowych i aplikacjach. Mowa tutaj o rejestracji i zamawianiu nowych kart płatniczych i kredytowych, wnioskach debetowych lub pożyczkowych czy zakupach nowych usług w ramach swojego konta, takich jak ubezpieczenia podróżnicze czy choćby bilety komunikacyjne bądź parkingowe. Chodzi o uproszczenie całego procesu od A do Z, a nie jedynie o ułatwienie zawarcia samej transakcji. Tak, by był on możliwie najprostszy i intuicyjny, czyli bez skomplikowanych i długich formularzy, w jednym bądź zaledwie kilku łatwych krokach „od chęci finalizacji” zakupu. Najwięcej udało się w tej konkurencji osiągnąć jednak bankom przez uproszczenie samego procesu zakładania u nich konta, a następnie zadbania o nawiązanie bliższej relacji z klientem w kluczowych pierwszych trzech miesiącach korzystania z ich e-bankowości. W końcu, w przypadku większości fintechów do zostania ich użytkownikiem wystarczy krótka rejestracja na podstawie maila i stworzenia hasła – banki wymagają oczywiście nieco więcej informacji, oraz weryfikacji, niemniej im ta następuje szybciej i prościej, tym lepiej oceniają to klienci.

Poszanowanie portfela klienta

W dobie przechodzenia na cyfrowe kanały komunikacji i interakcji pojawia się pytanie nie tylko o to, jak polepszyć wrażenia klienta, ale również o sposób na zredukowanie kosztów związanych z obcowaniem z daną bankową marką. Konkrety? Na pierwszy plan wysuwa się tutaj ograniczanie, a nawet całkowite eliminowanie potrzeby odwiedzania fizycznych placówek bankowych. A co za tym idzie – brak obciążeń związanych z dojazdem do placówek czy choćby opłatami parkingowymi ze względu na to, iż często są one ulokowane w centrach miast. Podobnie z autentykacją, wszelkimi zmianami danych osobowych czy modyfikacjami ustawień konta, które, jeśli mogą zostać wykonane z poziomu aplikacji mobilnej (np. przy użyciu smartfonowych czytników biometrycznych), bez wykonywania połączeń na infolinię, oszczędzają także sporo czasu. Najczęściej działa to w obie strony. Banki dbają o portfel i czas swojego klienta, ale jednocześnie także o swój. W jaki sposób? Redukując koszty związane z pracą centrów kontaktowych, które nie muszą odbierać setek kolejnych telefonów związanych z prostymi sprawami, które można załatwić poprzez cyfrowe platformy. Co więcej, nie muszą też wykonywać kolejnych, proponując usługi kredytowe, po które klient sam może sięgnąć, sprawnie przechodząc przez „zakupową podróż” od zgłoszenia zapotrzebowania do pojawienia się środków na koncie. W pełni automatycznie, za pośrednictwem kilku kliknięć w ekran smartfona.

Humanistyczna digitalizacja

Można odnieść wrażenie, że cyfryzacja bankowości poza szeregiem swoich korzystnych aspektów może prowadzić do ograniczania, a w efekcie nawet totalnego wyciszenia interakcji pomiędzy klientem a pracownikami, w tym doradcami i specjalistami banku. Jeśli jednak w tę stronę zaczną zmierzać procesy digitalizacyjne w danej instytucji, popełni ona ogromny błąd. Rozwiązania technologiczne powinny być istotnym wsparciem, ale jedynie wsparciem, a nie „zamiennikiem” nieocenionego kapitału ludzkiego. Choć klienci bankowości, w tym także coraz liczniejsze grupy osób z pokoleń Y i Z, cenią sobie możliwość łatwego i intuicyjnego załatwiania spraw i sięgania po usługi finansowe z poziomu popularnych „apek”, lubią chatboty i voiceboty, to nadal chcą mieć możliwość zgłoszenia się do „żywego” doradcy i zapytania o poradę w sprawie wyboru ubezpieczenia kredytu, zakupu konkretnego funduszu, ustalenia limitu debetowego, etc. W badaniu Monigle, w którym 8500 klientów bankowych zostało zaproszonych do oceny 50 wiodących instytucji finansowych, faworyzowano te, które pomimo cyfryzacji nadal zachowują „zhumanizowane” interakcje. Jak z kolei dowodzi ostatnia analiza Cynergy Bank, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy z sektora MŚP, blisko 80% respondentów jest przekonanych, że cyfrową transformację bankowości należy bez dwóch zdań równoważyć z udziałem kapitału ludzkiego. Najbardziej pożądaną usługą okazała się być możliwość dostępu do obsługi klienta „non-stop” w modelu 24/7.

Reasumując, sektor tradycyjnej bankowości ma przed sobą wiele wymagających wyzwań, jednak jego przedstawiciele są już w większości świadomi, że muszą stanąć do rywalizacji we wszystkich trzech konkurencjach. Pamiętając przy tym, że chodzi nie tylko o wdrażanie rozwiązań natury czysto technologicznej, ale podnoszenie jakości doświadczeń klientów także we wciąż niesłabnącej na znaczeniu sferze klasycznych kontaktów międzyludzkich.

Autor: Ryszard Regucki, Senior Alliance Manager CEE, Medallia.

Santander Bank Polska tworzy nowe możliwości rozwoju biznesu online

DeathtoStock_Wired7Internet coraz częściej staje się miejscem, w którym przedsiębiorcy zakładają i prowadzą swoje firmy.

Fakt ten dostrzegł Santander Bank Polska. Bank nawiązał współpracę z nazwa.pl, co ma na celu ułatwić klientom firmowym rozpoczęcie działalności online. Na osoby, które zdecydują się na skorzystanie z oferty, czeka 30% zniżki na hosting, domenę i związane z nimi dodatkowe usługi. dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze mogą, za pośrednictwem banku, korzystać z e-usług, w tym e-Księgowości, e-Faktoringu czy e-Umów.

Nasz Partner, nazwa.pl, jest specjalistą od tworzenia i prezentacji marki w Internecie. Przeniesienie biznesu do świata wirtualnego nie zawsze jest proste. Chcemy pomóc przedsiębiorcom zwiększyć rozpoznawalność ich firm poprzez ułatwienie dostępu do profesjonalnych usług hostingowych – mówi Mirosława Mioducka, Project Manager w Santander Bank Polska.

Przedstawiciele branży e-commerce otwarci na współpracę z bankami

DeathtoStock_Meticulous-09
Przedstawiciele branży e-commerce i bankowość internetowa coraz częściej podejmują się współpracy.

Jeden z polskich liderów e-handlu w Polsce – IdoSell, rozpoczął współpracę z bankiem BNP Paribas. Firma IdoSell od ponad dwóch dekad wiedzie prym w polskim e-commerce, dostarczając narzędzia do tworzenia własnych sklepów internetowych. Przedsiębiorstwo stale coraz to nowszych rozwiązań, które pozwalają klientom maksymalizować sprzedaż. Doświadczenie i efektywność IdoSell oraz Bank BNP Paribas została połączona w integracji, w postaci systemu ratalnego dla sklepów internetowych. Konsumenci będą mogli starać się o kredyt nawet do 40 tys. zł.

– Produkt, który wdrożyliśmy we współpracy z bankiem BNP Paribas daje klientom IdoSell bardzo duże możliwości. Mogą oni m.in. elastycznie dopasować ofertę ratalną do swoich aktualnych promocji. Takie akcje są stosowane z dużym powodzeniem przez największe sklepy internetowe w Polsce – mówi Dominik Bednarczyk, Product Manager z IdoSell. – Klienci, którzy chcą kupić dobra luksusowe albo drogą elektronikę, a nie mają akurat wolnej ilości gotówki, szukają możliwości rozłożenia zakupów na raty. Jeśli sklep nie ma rat pośród swoich systemów płatności, jest przez klientów pomijany. To pokazuje, że ten styk finansowania zakupów z e-commerce jest dla sprzedawców niezwykle korzystny. Bank BNP Paribas jest dużym bankiem, rozpoznawalnym na polskim rynku. Konsumenci darzą tę firmę zaufaniem, dlatego zapewne gdy zobaczą jej logo w sklepie, chętnie skorzystają z nowej formy płatności.  – dodaje.

– Integracja z IdoSell idealnie wpisuje się w strategię banku w zakresie rozwoju na kluczowym dla nas rynku e-commerce. Dzięki współpracy docieramy z kredytem ratalnym do tysięcy sklepów, które korzystają z rozwiązania IdoSell- mówi Ewa Sokołowska Dyrektor Biura Rozwoju Sprzedaży Internetowej w Banku BNP Paribas. – Klient dokonujący zakupów w sklepie może wygodnie i bezpiecznie skorzystać z finansowania Banku BNP Paribas. Proces wnioskowania jest prosty i 100% online. Z rozwiązania mogą korzystać dotychczasowi i nowi Klienci banku. Wystarczy złożyć wniosek tradycyjnie albo skorzystać ze ścieżki otwartej bankowości Klient wybiera ścieżkę, a następnie wysyła do banku wniosek. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, na ekranie pojawi się powiadomienie o jego pozytywnym rozpatrzeniu oraz link do pobrania dokumentów kredytowych. Po zapoznaniu się z nimi, wystarczy kliknąć przycisk „Podpisz umowę”, aby zawrzeć umowę kredytową online. Sklep otrzymuje środki bezpośrednio od Banku i wysyła zamówienie do Klienta – wyjaśnia. 

IdoSell to platforma, która nie tylko stara się nieustannie maksymalizować sprzedaż w sklepach internetowych, ale też wspiera połączenie sprzedaży tradycyjnej z tą internetową. Od lat prowadzi inicjatywy, które mają doprowadzić do synergii tych dwóch form handlu m.in. poprzez omnichannel, płatności odroczone czy też współpracę z InPost (np. przez wprowadzenie usługi Smile).

Założenie konta bez wychodzenia z domu?

Marcin Ledworowski Członek Zarządu Banku Pocztowego_web
Bank Pocztowy powraca z usługą możliwości założenia konta bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej.

Usługa ta dostępna była w czasie lockdownu, po czym Bank Pocztowy zdecydował się ją zawiesić. Teraz powraca w nowej odsłonie. Bank Pocztowy udostępnia na powrót możliwość założenia konta bez wychodzenia z domu. Klient nie musi już więc podpisywać umowy w placówce. Wystarczy, że złoży wniosek o otwarcie Konta w Porządku online bądź przez contact center Banku. Dokumenty do podpisu zostaną mu dostarczone do wybranego miejsca w ciągu 2 dni roboczych.

Santander Bank Polska zaoferuje przedsiębiorcom najnowsze instrumenty z oferty KUKE

analiza
Santander Bank Polska jest pierwszym polskim bankiem, który zaoferuje przedsiębiorcom najnowsze instrumenty z oferty KUKE.

Dzięki nowym instrumentom z oferty KUKE krajowi eksporterzy będą mogli zwiększyć finansowanie swoich inwestycji i zabezpieczać sprzedaż na zagraniczne rynki.
Polscy eksporterzy, którzy w trakcie trwania pandemii koronawirusa wykazali wyjątkową odporność na niespotykane wcześniej zaburzenia rynkowe, otrzymują do dyspozycji nowe rozwiązania.
Podpisane porozumienie między KUKE i Santander Bank Polska przyczyni się do promowania nowego systemu wsparcia eksportu wśród klientów banku.

Finansowanie eksportu i ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach jest jednym z priorytetów w działaniach Santander Bank Polska. Eksporterzy to dynamiczne i kreatywne firmy, nastawione na rozwój, nie bojące się konkurencji. Doświadczenia pandemii tylko potwierdziły, że banki powinny stawiać na coraz szerszą z nimi współpracę i wspierać ich ekspansję. Cieszymy się, że partnerem w tych przedsięwzięciach na jeszcze szerszą skalę będzie KUKE, z którą współdziałamy od lat przy różnych transakcjach. Zaoferowane w tym roku przez KUKE rozwiązania to zupełnie nowa jakość wsparcia dla eksporterów, dająca szansę na zwielokrotnienie obecności Polski na światowych rynkach. To też szansa na pobudzenie krajowych inwestycji nastawionych na eksport i przekonanie kolejnych firm, by odważnie wychodziły za granicę ze swoimi produktami i usługami. Już wkrótce pierwsi klienci powinni skorzystać z najnowszych rozwiązań oferowanych przez nas. Widzimy bardzo duże możliwości wykorzystania gwarancji KUKE dla finansowania obrotowego oraz inwestycyjnego, dzięki czemu firmy będą mogły pozyskać większe limity kredytowe – powiedział Juan de Porras Aguirre, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska.

 

Seniorzy coraz bardziej ubankowieni – według danych ZUS 75% pobiera emeryturę na rachunek bankowy

Prezes Banku Pocztowego_web
Niemal 25 procent rachunków zakładanych w ostatnich miesiącach w Banku Pocztowym to Konta w Porządku Plus przeznaczone dla seniorów. Jak podaje ZUS, który wspólnie z Bankiem Pocztowym w poprzednich latach działał na rzecz upowszechnienia usług finansowych wśród seniorów – obecnie już trzech na czterech emerytów pobiera świadczenia bezpośrednio na rachunek bankowy.

Już co czwarte konto zakładane w Banku Pocztowym to rachunek przeznaczony dla seniora. Od początku 2020 roku sprzedaż ROR dedykowanych tej grupie wiekowej stanowi średnio w miesiącu około 25% wszystkich kont otwieranych w Banku. W ostatnich latach Bank Pocztowy był jedną z kilku instytucji finansowych, które w ramach wspólnych działań z ZUS oferowały darmowe rachunki dla seniorów.

– Cieszy nas postępujący wzrost liczby seniorów korzystających z wygodnej i bezpiecznej formy otrzymywania świadczeń emerytalnych – na konto bankowe. To dla nas bardzo ważna grupa Klientów, dlatego z tym większym przekonaniem jesteśmy częścią tej zmiany, oferując produkty dopasowane do potrzeb osób starszych, które pozwalają im powoli wchodzić w nowocześniejszy świat bankowości. Szeroki dostęp do usług finansowych, który zapewniamy, eliminuje wykluczenie w dostępie do sektora bankowego – ze względu na wiek czy miejsce zamieszkania – to jeden z elementów naszej strategii rozwoju. Warto nadmienić, że obecnie niemal 40 procent rachunków otwartych w Banku Pocztowym, to rachunki dla seniorów, wszystkie umożliwiają korzystanie z bankowości elektronicznej, ale także z dedykowanego finansowania, które niedawno uruchomiliśmy – mówi Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Większe ubankowienie osób starszych to także ich większe bezpieczeństwo – nie tylko to finansowe, ograniczające ryzyko współczesnych zagrożeń jak próby wyłudzeń „na wnuczka”. W dzisiejszych czasach to także zwiększenie bezpieczeństwa własnego zdrowia – dlatego także konta dla seniorów dają możliwość ograniczenia obrotu gotówkowego i częstych wizyt w banku na rzecz płatności bezgotówkowych i zdalnych form kontaktu z bankiem – dodaje Jakub Słupiński.

W poprzednich latach w ramach współpracy z ZUS Bank Pocztowy proponował seniorom przede wszystkim darmowe otwarcie i prowadzenie rachunku, brak opłat za kartę oraz wpłaty i wypłaty w placówkach banku, a także darmowe przelewy. Obecnie w ofercie Banku znajduje się Konto w Porządku Plus, czyli przygotowany z myślą o seniorach ROR z możliwością obsługi w placówkach Banku i Poczty Polskiej, a także za pośrednictwem zdalnych kanałów – bankowości internetowej i mobilnej czy przez Infolinię Banku Pocztowego lub serwis IVR. Konto w Porządku Plus daje także możliwość skorzystania z usługi dostarczenia gotówki do domu przez listonosza, a do rachunku wydawane są karty płatnicze, jedna z kart do wyboru to karta z logo Caritas, która daje możliwość wspierania szlachetnych inicjatyw.

Z myślą o swoich najstarszych klientach Bank Pocztowy wprowadził również specjalną ofertę kredytu gotówkowego. Kredyt w Porządku z niską prowizją dla seniorów przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, których jedynym źródłem dochodu jest emerytura. Dodatkowe finansowanie w wysokości do 5000 złotych na okres maksymalnie 36 miesięcy seniorzy mogą uzyskać bez przestawiania bankowi dodatkowego zabezpieczenia. Z takiej oferty można skorzystać do 30 czerwca br. – w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, lub przekazać prośbę o kontakt listonoszowi.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obecnie około 7 mln Polaków pobiera świadczenia emerytalne. Jak podaje ZUS około 75 proc. z nich otrzymuje pieniądze bezpośrednio na konto bankowe.
Autor: Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Redan przedłużył umowę kredytową z HSBC

umowa

Redan przedłużył umowę z bankiem HSBC Continental Europe o kolejny rok.

Przedłużenie umowy da możliwość korzystania z produktów finansowych oferowanych przez bank HSBC Continental Europe. Limit obejmujący kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw został utrzymany na tym samym co dotychczas poziomie i wynosi 3 mln USD. Natomiast  czym limit kredytu w rachunku bieżącym może wynosić maksymalnie 1,8 mln USD. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 r.  Redan jest współkredytobiorcą razem z Top Secret sp. z o.o.

Przedłużenie współpracy o kolejny rok z naszym wieloletnim partnerem finansowym jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Utrzymanie dostępu do otwartego rachunku i linii akredytyw zapewni nam możliwość dalszego rozwoju. Podpisanie aneksu przez HSBC potwierdza jednocześnie wiarę banku w potencjał spółki oraz możliwość dalszej odbudowy wyników finansowych – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Santander Bank Polska uruchamia platformę One Trade Portal dla firm

ben-rosett-10614-unsplash

One Trade Portal to pierwsza tego typu bankowa platforma w Polsce, która dostarcza klientom firmowym prosty i wydajny sposób zarządzania produktami finansowania handlu zagranicznego oraz produktami bankowości transakcyjnej. One Trade Portal zapewni wielu firmom dostęp do wybranych produktów i usług, z których do tej pory mogły korzystać wyłącznie największe korporacje.

Platforma One Trade Portal wykorzystuje przewagę konkurencyjną, jaką Grupie Santander daje bieżąca współpraca i wymiana know-how między bankami działającymi w ramach Grupy na różnych rynkach, w tym m.in. w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Południowej. Powstałe narzędzie zapewnia płynną i wygodną obsługę zarządzania produktami finansowymi dla klientów lokalnych jak i działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Już teraz na platformie przedsiębiorcy mogą korzystać z usługi GPI Tracker oraz Instant Account Information (IAI). Pierwsza z nich umożliwia sprawdzanie statusu płatności wysłanej poprzez sieć SWIFT. Dzięki GPI Tracker można na bieżąco sprawdzać m.in. przebieg płatności, czas jej realizacji czy opłaty jakie są pobierane przez poszczególne banki realizujące daną transakcję. Zaletą tego rozwiązania jest możliwości śledzenia w bardziej przejrzysty sposób płatności na każdym jej etapie – od chwili przesłania zlecenia do potwierdzenia realizacji płatności. Usługa GPI Tracker jest świadczona w bankach, które przystąpiły do inicjatywy SWIFT GPI.

Natomiast Instant Account Information (IAI) to usługa, która umożliwia dostęp do firmowych rachunków bieżących prowadzonych w Santander Bank Polska w czasie rzeczywistym, wraz z informacją o aktualnym saldzie oraz historią transakcji. Dzięki usłudze IAI klient w czasie rzeczywistym może zarządzać swoimi kontami na całym świecie np. przeliczać środki na wszystkich kontach na wybraną przez siebie walutę, grupować i szeregować rachunki według różnych parametrów, na przykład kraju, waluty lub innych wybranych kryteriów. Innowacyjność narzędzia polega na wykorzystaniu interfejsów API do przetwarzania informacje z wielu kont i krajów w najwygodniejszy dla użytkownika sposób. Możliwość podglądu rachunków zagranicznych spółek z grupy kapitałowej klienta prowadzonych lokalnie w bankach Grupy Santander zostanie udostępniona w nadchodzących miesiącach.

„One Trade Portal to niezwykle wygodne i intuicyjne rozwiązanie, które ułatwi funkcjonowanie wielu firmom. Szczególnie tym, których główna działalność związana jest z eksportem lub importem towarów. Portal dostarcza rozwiązania i usługi takie jak GPI Tracker czy IAI, dzięki którym łatwiejsze będzie zarządzanie płatnościami czy monitorowanie ich przepływu. W kolejnych etapach platforma będzie rozbudowywana o nowe, przydatne funkcjonalności i usługi w obszarach cash management oraz trade finance” – mówi Rafał Pokora, Dyrektor Departamentu Globalnej Bankowości Transakcyjnej w Santander Bank Polska.

W kolejnych fazach planowane są wdrożenia produktów biznesowych i usług umożliwiających m.in. kompleksową obsługę przelewów międzynarodowych i transakcje wymiany walut w procesie płatności. Przelewy One Trade umożliwią natychmiastowe przesłanie pieniędzy na inny rachunek w bankach Grupy Santander, a także do beneficjentów, którzy posiadają rachunki w innych bankach, w krajach w których obecna jest Grupa.

W następnych etapach rozwoju platformy Grupa Santander planuje uruchomienie rozwiązań dotyczących finansowania handlu i kapitału obrotowego. Będą to produkty Trade Finance – One Trade – np. inkaso importowe/eksportowe, akredytywy eksportowe i importowe, gwarancje. Wśród planowanych rozwiązań dot. kapitału obrotowego znajdą się m.in. globalne usługi confirmingu czy dyskonto należności. W planach jest też wdrożenie funkcji ułatwiających handel, dotyczących digitalizacji łańcucha wymiany handlowej, a także usług niefinansowych takich jak np. wyszukiwanie kontrahenta, negocjacje, zawieranie umów, logistyka czy ubezpieczenia.

Jak korzystać z platformy One Trade Portal?
Z usług w One Trade Portal może skorzystać każda firma, która jest klientem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej lub Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska, posiada aktywną usługę bankowości elektronicznej iBiznes24, oraz wykupi do niego dostęp. One Trade Portal jest udostępniony na stronie internetowej, do której klient loguje się poprzez lokalną bankowość elektroniczną – iBiznes24 z zastosowaniem mechanizmu SSO (Single Sign On). Po zakończeniu procesu implementacji klienta i wskazanych użytkowników platformy, na pulpicie iBiznes24 pojawi się aktywny baner o nazwie „One Trade Portal”. Po jego kliknięciu, użytkownik zostanie przekierowany na platformę One Trade Portal.
Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.

BNP Paribas REIM usprawnia strategię i zarządzanie operacyjne transakcjami paneuropejskimi

mike-wilson-113302-unsplash
BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) wprowadza nowy system kierowania działalnością w zakresie zarządzania inwestycjami i aktywami. Wdrożenie nowego systemu organizacyjnego pod kierownictwem Sigrid Duhamel, Chief Investment Officer, wytycza nowe cele strategiczne dla platformy w Europie. Pozostają one niezmiennie ambitne i obejmują przeprowadzenie transakcji o wartości ponad 3 mld euro w zdywersyfikowanych klasach aktywów w całej Europie w 2021 r.

Ustrukturyzowany system zarządzania pozwoli wesprzeć rozwój działalności paneuropejskiej

Wsparcie na poziomie regionalnym dla nowego systemu zarządzania, którym kierować będzie Sigrid Duhamel, zapewnią:Isabella Chacón-Troidl (CIO BNP Paribas REIM Germany), odpowiedzialna za obszar obejmujący Niemcy, Europę Środkową, Austrię, kraje nordyckie, a obecnie również Holandię. Do jej obowiązków należy także koordynacja zarządzania aktywami na poziomie paneuropejskim.Guillaume Delattre (CIO BNP Paribas REIM France), który rozszerza swoje obowiązki poza Francję na Belgię, Luksemburg, Hiszpanię i Portugalię. Będzie także nadzorował inicjatywy związane z zarządzaniem nieruchomościami na poziomie paneuropejskim.Vincenzo Nocerino (CIO BNP Paribas REIM Italy), który oprócz swoich obowiązków we Włoszech będzie wspierał działalność transakcyjną w Wielkiej Brytanii oraz inwestycje paneuropejskie wraz z Sigrid Duhamel.

Sigrid Duhamel, 55 l., pełni funkcję Chief Investment Officer BNP Paribas REIM od marca 2020 r. oraz CEO BNP Paribas REIM France od połowy 2017 r. Sigrid nadzoruje strategię dotyczącą inwestycji i zarządzania aktywami na wszystkich rynkach i we wszystkich klasach aktywów wraz z europejskim zespołem liczącym 100 osób. Wcześniej pełniła funkcję CEO CBRE Global Investors France, a następnie była dyrektorem ds. nieruchomości korporacyjnych w Grupie PSA, gdzie odpowiadała za globalny portfel nieruchomości. Sigrid posiada podwójne obywatelstwo: francuskie i duńskie. W 1990 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), a w 1995 roku uzyskała tytuł MBA w INSEAD.
Guillaume Delattre, 50 l., od 2017 roku pełni funkcję Chief Investment Officer w BNP Paribas REIM France. Równolegle koordynuje inicjatywy związane z zarządzaniem nieruchomościami na poziomie paneuropejskim. Guillaume Delattre dołączył do BNP Paribas Real Estate w 1995 r. i pełnił różne funkcje, w tym zastępcy szefa działu transakcji wynajmu biur w Paryżu, szefa BNP Paribas Real Estate w Belgii, a następnie w Hiszpanii, a także szefa działu Corporate Coverage. Posiada dyplom ESC Lille-Skema Business School uzyskany w 1994 roku.

Isabella Chacón-Troidl, 44 l., od 2017 r. pełni funkcję CIO w BNP Paribas REIM Germany. Do jej obowiązków należy również koordynacja zarządzania aktywami na poziomie paneuropejskim. Przed dołączeniem do BNP Paribas REIM Germany, Isabella Chacón-Troidl pracowała w międzynarodowej firmie prawniczej w Barcelonie, która zajmowała się doradztwem w zakresie inwestycji w nieruchomości. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Regensburgu oraz studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (IREBS).
Vincenzo Nocerino, 39 l., pełni funkcję Chief Investment Officer BNP Paribas REIM Italy od 2020 r. Wcześniej był dyrektorem ds. transakcji w UBS Real Estate & Private Markets. Zajmował się również rozwojem komercyjnym i pozyskiwaniem funduszy korporacyjnych we Włoszech. Vincenzo Nocerino ukończył studia na kierunku Business Administration na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Dążenie do inwestowania w Europie w sposób zrównoważony i odpowiedzialny

Nowa struktura organizacyjna odpowiada naszym ambicjom, aby promować paneuropejskie programy w ramach BNP Paribas REIM, wzmocnić naszą wiedzę na temat rynków lokalnych oraz lepiej identyfikować nowe, zdywersyfikowane, zrównoważone i wysokowydajne możliwości inwestycyjne w całej Europie. W 2021 r. BNP Paribas REIM przewiduje ponad 2 mld euro inwestycji w całej Europie w sektorze mieszkaniowym, opieki zdrowotnej, biurowym i logistycznym.Na przykład, w obszarze nieruchomości związanych z opieką medyczną, w pierwszej połowie 2020 r. BNP Paribas REIM uruchomił fundusz Health Property Fund Europe, obejmujący szpitale, kliniki i domy spokojnej starości z opieką medyczną, zlokalizowane w głównych krajach strefy euro. Tymczasem w marcu ubiegłego roku ogłoszono, że więcej kapitału zostanie pozyskane w 2021 r.Kolejnym przykładem zrównoważonego i wysokowydajnego funduszu jest „European Impact Property Fund” (EIPF), uruchomiony pod koniec 2020 roku. Ten pierwszy fundusz podstawowy koncentrujący się na europejskich nieruchomościach ma na celu dostosowanie się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. EIPF dąży do 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym swoim portfelu w ciągu 10 lat, a inwestorzy instytucjonalni przeznaczyli już na ten cel 300 mln euro. Dzięki temu innowacyjnemu i społecznie odpowiedzialnemu funduszowi, BNP Paribas REIM planuje wzmocnić swoje zaangażowanie w kryteria ESG poprzez przyjęcie podejścia inwestycyjnego uwzględniającego wpływ działalności na klimat.

Dostosowując w ten sposób nasz system zarządzania, planujemy usprawnić rozwój naszej działalności na poziomie paneuropejskim, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego doświadczenia na każdym z rynków. Inwestycje w wysokości 2,4 mld euro w 2020 r. oraz dezinwestycje o wartości 800 mln euro świadczą o naszej zdolności do wdrażania naszych strategii inwestycyjnych, oraz utrzymywania ich na innowacyjnym, prężnym i zrównoważonym poziomie w imieniu naszych klientów-inwestorów. Jesteśmy pełni ambicji i patrzymy w przyszłość z optymizmem

Sigrid Duhamel, Chief Investment Officer BNP Paribas REIM

Źródło: BNP Paribas REIM.