REDD ANALYTICS: 2 mln m kw. powierzchni biurowej w budynkach oddanych czeka na swoich najemców

REDD1 (1)
Analitycy REDD poinformowali, że w czerwcu 2021 roku, wyłącznie w obiektach oddanych do użytku, na najemców czekały 2 mln metrów kw.

Jak zauważają analitycy REDD, jest to kolejny miesiąc wzrostu wolnej powierzchni biurowej na rynku. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Polsce plasują się na poziomie niemal 13 mln metrów kw.
W Warszawie znajduje się obecnie niemal 7 mln metrów kw. powierzchni biurowej. Są to dane o zasobach biur uwzględniających wszystkie budynki klas: A, B i C.

Mówiąc o wolnej powierzchni w budynkach istniejących oraz tych w budowie, to na koniec czerwca na rynku dostępnych było ponad 2,7 mln mkw. biur. Obserwowaliśmy kontynuację wzrostu wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia. W oddanych obiektach biurowych przybyło 66 tys. mkw. powierzchni, a w obiektach w budowie pojawiło się prawie 25 tys. mkw. gotowych na przyjęcie najemców – mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

 

Ponad milion metrów kw. wolnej powierzchni biurowej w Polsce

Martin Lipinski

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce deweloperzy dostarczyli ponad 530 000 mkw. 305 000 mkw. przypadło w udziale ośmiu głównym rynkom regionalnym (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Katowice, Lublin i Szczecin), z kolei w Warszawie w tym czasie oddano do użytku 231 600 mkw. Nowa podaż wraz z umiarkowanym popytem spowodowały, że obecnie dostępnych od ręki jest ponad 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej. Firma AXI IMMO prezentuje najnowsze dane dla polskiego rynku powierzchni biurowych na zakończenie III kwartału 2020 r.

W strukturze nowej podaży w okresie od lipca do września br. najwięcej nowoczesnej powierzchni biurowej  oddano w Warszawie. Deweloperzy dostarczyli na ten rynek sześć projektów (131 500 mkw.), wśród których największymi były kompleks The Warsaw HUB (Ghelamco, 89 000 mkw.), budynek Biura przy Warzelni (Echo Investment, 24 000 mkw.) i The Park 7 (White Star RE, 10 000 mkw.). W regionach tylko na czterech z ośmiu analizowanych rynków ukończono prace nad nowymi inwestycjami (129 500 mkw.). Najwięcej powierzchni dostarczono we Wrocławiu (48 900 mkw.), Krakowie (38 200 mkw.), Trójmieście (30 400 mkw.) i Łodzi (12 000 mkw.). Natomiast sumarycznie od początku roku w Warszawie oddano ok. 231 600 mkw., z kolei na głównych rynkach regionalnych ponad 305 000 mkw. z czego najwięcej w Krakowie (107 300 mkw.), Trójmieście (60 300 mkw.) i Wrocławiu (57 200 mkw.). Nowa podaż spowodowała, że na koniec III kw. 2020 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynoszą ok. 11,5 mln mkw. Liderem pozostaje Warszawa (5 822 400 mkw.) przed regionalnymi rynkami (ok. 5,7 mln mkw.), wśród których tradycyjnie najwięcej powierzchni znajduje się w Krakowie (1 521 400 mkw.), Wrocławiu (1 235 000 mkw.) i Trójmieście (898 800 mkw.).

„Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami rynek biurowy na skutek pandemii COVID-19 przechodzi przez szereg zmian. Zarówno pod względem popytowym jak i podażowym. Po pierwsze widzimy nadal postępujące zmiany w zakresie pracy zdalnej, która wpływa na decyzje najemców odnośnie do długości podpisywanych umów, a przede wszystkim ich rodzaju. Decyzje o ewentualnych planach o ekspansji czy relokacji są odkładane. Po drugie na wszystkich rynkach obserwujemy pogłębiającą się ofertę powierzchni do wynajęcia na zasadach podnajmu. Na zakończenie II kw. 2020 r. wskazywaliśmy, że w Warszawie dostępność tego rodzaju oferty stanowiła około 1% jej całkowitych zasobów, a dziś jest to już ok. 1,5%. Po trzecie część z firm obecnie dużo bardziej przychylnie, jako opcję tymczasową, analizuje elastyczne formy najmu. Po czwarte do czasu uspokojenia się sytuacji na rynku spodziewamy się, że większość z planowanych na najbliższe lata nowych projektów zostanie wstrzymana do min. 70% skomercjalizowana obecnie dostępnych inwestycji,” – wskazuje Martin Lipiński, Dyrektor Działu powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, AXI IMMO.

Na koniec września br. w Polsce wolumen dostępnej od ręki powierzchni biurowej wyniósł 1 238 800 mkw. (10,7%). Najwięcej do wynajęcia od zaraz pozostaje w Warszawie (559 200 mkw.), Krakowie (188 800 mkw.) Wrocławiu (176 500 mkw.) i Trójmieście (84 700 mkw.). Ogółem w regionach wolna powierzchnia na koniec III kw. wyniosła 679 600 m kw. i tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy  wzrosła o ok. 108 000 mkw. Najwięcej powierzchni przybyło we Wrocławiu (43 800 mkw.), Trójmieście (32 100 mkw. i Krakowie (24 400 mkw.). Przyjmując wartości procentowe dla każdego z rynków, w stolicy współczynnik pustostanów osiągnął wartość 9,6% (+1,7 pp. kw./kw. i +1,4 pp. r/r). z kolei w regionach wynosi on 11,9% (+1,7 pp. kw./kw.). Najwięcej procentowo wolnej powierzchni odnotowano w Łodzi i Wrocławiu – 14,3%, Poznaniu – 13,3%, Krakowie 12,4% i Lublinie (10,4%), a najmniej w Katowicach – 7,0%, Szczecinie – 7,3%, Trójmieście – 9% i Warszawie (9,6%).

„Reasumując, obecna sytuacja na rynku jest dobra dla wszystkich podmiotów, które z różnych przyczyn dotychczas zastanawiały się czy wynajęcie powierzchni biurowej w biurowcu to na pewno rozwiązanie skrojone na ich potrzeby. Skorzystanie z oferty podnajmu może w znaczący sposób wpłynąć na ich przyszłe decyzje o rozwoju strukturalnym. Z naszych doświadczeń wynika, że najemcy, którzy zdecydowali się na przetestowanie pracy na elastycznej powierzchni czy w ramach zespołów projektowych u klienta podejmowali decyzję o relokacji ich biznesu z mieszkania czy domu do mniejszego biura w biurowcu. Zmiana niosła ze sobą lepszą organizację i efektywność pracy, a otoczenie innych firm wpływało na podniesienie ich prestiżu” – dodaje Martin Lipiński.

W trzecim kwartale 2020 r. wolumen transakcji najmu na polskim rynku biurowym wyniósł 239 500 mkw. W Warszawie od lipca do końca września br. wynajęto 113 200 mkw. (-40% r/r). natomiast w regionach podpisano łącznie umowy na 126 300 mkw. Najwyższą aktywność najemców odnotowano we Wrocławiu (46 200 mkw.), Trójmieście (30 400 mkw.) i Krakowie (25 300 mkw.). Z kolei podsumowując pierwsze trzy kwartały 2020 r. w Warszawie najemcy wynajęli prawie 447 500 mkw., natomiast w regionach w analogicznym okresie podpisano umowy na 459 500 mkw., najwięcej w Krakowie (140 000 m kw.), Wrocławiu (108 800 m kw.) i Trójmieście (82 100 mkw.). Za popyt w III kw. w Warszawie odpowiadały w podobnym stopniu nowe umowy (47,9%, w tym umowy przednajmu) i renegocjacje/przedłużenia (47,6%). Najniższy wynik przypadł ekspansjom – 4,5%. Z kolei w regionach najwyższy udział w popycie stanowiły odnowienia umów (52%), a następnie nowe umowy (31%) i ekspansje (17%).

 

* Dane na podstawie Axi Immo Group i PINK.

Źródło: AXI IMMO.

Warszawski rynek biur reaguje na pandemię

Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL
Popyt na koniec III kwartału 2020 był o 35% niższy niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, a na rynku rośnie ilość przestrzeni biurowej przeznaczonej na podnajem.  

Spis treści:
Popyt
Podaż
Rynek inwestycyjny – trzeci najlepszy wynik
Pustostany i czynsze

Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na warszawskim rynku biurowym na koniec trzeciego kwartału 2020 r.

Aktualna dynamika na warszawskim rynku biurowym różni się od tej, do której przyzwyczaiły nas poprzednie lata. Popyt między pierwszym a trzecim kwartałem obniżył się o 35% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Jednocześnie pandemia dodatkowo wpłynęła na spodziewany wzrost wskaźnika pustostanów, który jest w dużym stopniu związany ze znacznym wolumenem nowej podaży. Warto natomiast pamiętać, że projekty planowane na kolejne lata nie będą mieć skali tych oddawanych właśnie do użytku lub będących w realizacji, co powinno zrównoważyć ewentualne niedobory popytu.

Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL

Popyt

Między pierwszym a trzecim kwartałem tego roku wynajęto w Warszawie łącznie 447 000 mkw. powierzchni. Największą popularnością ponownie cieszyły się Centrum i Mokotów, odpowiedzialne za 71% całkowitego zapotrzebowania na biura.
 

W ostatnich trzech miesiącach największa transakcja sięgnęła 6200 mkw., a siedem największych umów stanowiły przedłużenia, czasem połączone z ekspansją. Obecnie najemcy często decydują się na przedłużenie umowy na krótki okres i czekają na powrót do normalności przed podjęciem długoterminowych zobowiązań.

Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL

Do największych transakcji najmu w tym roku. należały: rekordowa umowa przednajmu PZU w Generation Park Y – pierwszym budynku wieżowym  Skanska w Polsce (46 500 mkw.), umowa typu sale and leaseback DSV na Mokotowie (20 000 mkw.) oraz odnowienie umowy i ekspansja Poczty Polskiej w Domaniewska Office Hub (19 800 mkw.).

Nowym trendem na warszawskim rynku biurowym jest zwiększona podaż powierzchni na podnajem. Obecnie w stolicy na zainteresowane nim firmy czeka ok. 118 000 mkw. tego typu przestrzeni, z czego ok. 60% przypada na centralne części miasta. Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z podnajmem biur, tj. w zakresie wykończenia, długości trwania umowy czy też w ogóle obowiązku uzyskania zgody wynajmującego na transakcję podnajmu. Dlatego też nie dla każdego najemcy jest to optymalne rozwiązanie. W tej sytuacji wiele przedsiębiorstw rozważa jako alternatywę biura typu flex. Mogą one być lepszym rozwiązaniem dla najemców oczekujących na oddanie docelowych budynków biurowych, wykończenie powierzchni, bądź też ustalających dopiero docelowy model środowiska pracy.

Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL

Podaż

O stycznia do końca trzeciego kwartału na warszawski rynek dostarczono 238 000 mkw. biur, z czego największą nową inwestycją jest kompleks The Warsaw Hub, zrealizowany przez Ghelamco Poland. Ponadto, po kilku latach stale rosnącej aktywności deweloperskiej, wolumen powierzchni w budowie spada.

W ostatnich latach w realizacji pozostawało od 700 000 mkw. do 800 000 mkw., a teraz jest to ok. 600 000 mkw. Deweloperzy znacznie ostrożniej podchodzą do rozpoczynania nowych budów, co w rezultacie może spowodować powstanie luki podażowej, zwłaszcza poza centrum miasta. To z kolei prawdopodobnie zwiększy atrakcyjność i konkurencję o powierzchnie w najlepszych budynkach tam zlokalizowanych.

Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL

Rynek inwestycyjny – trzeci najlepszy wynik

Na warszawski rynek przypadło 61% kapitału zainwestowanego w polskim sektorze biurowym w tym roku. W okresie od stycznia do września zawarto w stolicy aż osiemnaście transakcji biurowych o łącznej wartości blisko 940 mln euro. Jest to trzeci najlepszy wynik dla pierwszych dziewięciu miesięcy roku w ciągu ostatniej dekady. Jednocześnie ograniczenia związane z podróżowaniem i wizytowaniem nieruchomości opóźniają do pewnego stopnia realizację nowych transakcji, pomimo zainteresowania Warszawą ze stroną inwestorów.

Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, JLL

Warto zauważyć, że wszystkie obiekty biurowe, które zmieniły właścicieli w trzecim kwartale (Generation Park Z, Chmielna 89 (65%) i Concept Tower) znajdują się w obszarze Zachodniego Centrum.

Pustostany i czynsze

Obecna sytuacja gospodarcza bezpośrednio wpływa na wskaźnik pustostanów w Warszawie. W III kwartale  wzrósł on do 9,6% (8,4% w strefach centralnych i 10,4% w strefach poza centrum), co stanowi wzrost o 1,8 p.p. w stosunku do końca 2019 r. (i 1,7 p.p. w ujęciu kwartalnym). Tym statystykom towarzyszy zwiększona podaż przestrzeni na podnajem. Co ważne, w perspektywie kolejnych lat na rynek dostarczane będzie mniej nowych biur, co przełoży się na stopniową absorpcję dostępnej powierzchni.
Najwyższe czynsze transakcyjne dla najlepszych nieruchomości w szerokim centrum wynoszą od 18 do 24 euro/mkw./m-c, a poza nim do 16 euro/ mkw./m-c.
Źródło: JLL.

Wydawnictwo WSIP pozostaje w biurowcu Equator II w Warszawie na kolejnych 5 lat

Equator_II_fot

CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przedłużył umowę najmu z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi w biurowcu Equator II.

Equator II  położony jest w Alejach Jerozolimskich, na pograniczu Śródmieścia i Ochoty i Warszawie. Oddany do użytku w 2011r, 14-piętrowy budynek klasy A dysponuje powierzchnią o wartości 23 100 mkw. GLA.
Powierzchnia zajmowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Equator II wynosi 2 459 mkw. Umowa z CPIPG została przedłużona na ponad 5 lat.

„Ogromnie cieszymy się z zaufania, jakim obdarzył nas kolejny prestiżowy najemca – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przedłużając umowę najmu o ponad 5 lat. Mamy nadzieję, że przejście na właścicielski model zarządzania w Equator II pozytywnie wpłynie na zacieśnianie relacji z obecnymi w biurowcu firmami, a także na stałe podnoszenie komfortu pracy i standardów obsługi, co pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu najmu w perspektywie długoterminowej.” – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office w CPIPG Polska.

Obecnie CPIPG jest właścicielem 14 biurowców w Warszawie (zarządza właścicielsko trzynastoma z nich), o łącznej powierzchni przekraczającej 314 000 mkw.

mat.pras.

BNI Polska przenosi się ze Spektrum Tower do Warsaw Trade Tower w Warszawie

Warsaw Trade Tower w Warszawie
Międzynarodowa organizacja biznesowa – BNI Polska – przenosi się ze Spektrum Tower do przestronnego biura na 38 piętrze budynku Warsaw Trade Tower, również należącego do Globalworth. W biurowcu na Woli firma zajmie blisko 1 000 mkw. W transakcji kompleksowo doradzała firma Walter Herz.

BNI Polska to wieloletni najemca naszego Spektrum Tower, który postanowił poszukać większej przestrzeni dla rozwoju swojego biznesu. Firma specjalizuje się w biznesowym networkingu, dlatego zależało jej nie tylko na przestronnym biurze, ale również na reprezentacyjnej przestrzeni, w której można komfortowo organizować spotkania biznesowe. Zaoferowaliśmy 38. piętro w Warsaw Trade Tower z pięknym widokiem na panoramę Warszawy. BNI Polska zostaje z Globalworth, zmieniając swój warszawski adres i niemal trzykrotnie zwiększając powierzchnię biurową. Jesteśmy przekonani, że przestronne wnętrza u szczytu Warsaw Trade Tower staną się idealnym miejscem do pracy i organizowania wyjątkowych spotkań networkingowych

Anna Korwin-Kulesza, Senior Leasing Manager w Globalworth

BNI Polska szukał przestrzeni, która będzie wyróżniać się wśród warszawskich biur, ale także umożliwi mu nieograniczony oraz stabilny rozwój biznesu. W związku z tym wspierając kompleksowo naszego klienta zaproponowaliśmy powierzchnię spełniającą jego oczekiwania, a także zadbaliśmy o jak najlepsze warunki kontraktu negocjując ofertę finansową oraz umowę najmu. Biuro w WTT jest idealnie dostosowane do wymogów BNI Polska. Dobrze skomunikowana lokalizacja w centrum Warszawy, możliwość dalszego rozwoju w ramach budynku, a także zaplecze konferencyjne to atuty, które przyczyniły się do podjęcia decyzji o zlokalizowaniu w nim głównej siedziby naszego klienta

Martyna Markiewicz, Senior Leading Negotiator w Walter Herz

W  związku z dynamicznym rozwojem podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji Biura Narodowego BNI. Nowa, trzykrotnie większa powierzchnia biurowa umożliwi podjęcie współpracy z nowymi ekspertami. To z kolei wpłynie na rozwój organizacji i skalowalność biznesu. Nowa lokalizacja zapewni nie tylko przestrzeń biurową, ale również sale konferencyjne do spotkań z przedsiębiorcami odwiedzającymi biuro oraz profesjonalne studio nagraniowe wykorzystywane przez BNI do nagrań materiałów szkoleniowych. Obecnie trwają prace nad aranżacją nowego biura. Przygotowujemy się do ważnego i oczekiwanego przez cały zespół  wydarzenia w historii firmy, jakim będzie przeprowadzka i zmiana siedziby planowana już wkrótce, bo na przełomie marca i kwietnia 2021 roku

Ryszard Chmura, Prezes Zarządu BNI.

BNI to największa na świecie organizacja rekomendacji biznesowych, zrzeszająca ponad 270 tysięcy przedsiębiorców w ponad 9400 Grupach BNI w 70 krajach.

Warsaw Trade Tower to 42-piętrowa wieża biurowa zlokalizowana na warszawskiej Woli i jeden z najwyższych wieżowców w stolicy. W kwietniu ubiegłego roku nieruchomość uzupełniła portfolio Globalworth – czołowego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Budynek oferuje ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej.

mat.pras.

Ponad 48 000 m kw. specjalistycznych posadzek Deckshield w The Warsaw Hub – najnowocześniejszym budynku w Polsce

The Warsaw HUB by night

The Warsaw Hub to kompleks trzech wież, które stanowią węzeł biznesowo-hotelowo-usługowo-handlowy, usytuowany przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, w samym centrum nowej dzielnicy biznesowej stolicy. Ten najbardziej zaawansowany technologicznie zespół budynków w Polsce, którego inwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą jest Ghelamco, został zaprojektowany przez biuro architektoniczne AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Na wspólnym parkingu podziemnym tego obiektu wykonano specjalistyczne posadzki Deckshield, których producentem i dostawcą jest Flowcrete Polska, wiodący ekspert od posadzek żywicznych.

W The Warsaw Hub, na sześciopoziomowym parkingu podziemnym, który oferuje ponad 1000 miejsc postojowych, na powierzchni ponad 30 000 m kw., wykonano wysokiej jakości, specjalistyczne posadzki Deckshield, zbudowane z żywicy poliuretanowej wzmocnionej piaskiem kwarcowym.

Systemy posadzkowe Deckshield są elastyczne i wodoszczelne, a przy tym trwałe, wytrzymałe mechanicznie i odporne na ścieranie. Mają wysoką zdolność mostkowania rys w podłożu, dzięki czemu skutecznie zabezpieczają elementy konstrukcyjne budynku przed działaniem czynników zewnętrznych. Są odporne na działanie paliwa, olejów, smarów i innych samochodowych płynów eksploatacyjnych, a także chlorków zawartych w solach odladzających, wwożonych na oponach. Dodatek piasku kwarcowego nadaje im właściwości przeciwpoślizgowe. Te specjalistyczne powłoki tłumią także hałasy związane z ruchem pojazdów, m.in. pisk opon, co zwiększa komfort wszystkich użytkowników budynku, a do tego są łatwe do utrzymania w czystości i zachowują estetyczny wygląd przez lata.

Ze względu na wielofunkcyjny charakter The Warsaw Hub, parking w tym obiekcie pełni również rolę reprezentacyjną. Posadzki są narażone na silne obciążenia użytkowe, związane zarówno z intensywnym ruchem pojazdów, jak i częstym czyszczeniem myjkami samojezdnymi. Z tego powodu podstawowym wymogiem było zastosowanie elastycznej posadzki o podwyższonej odporności mechanicznej. Za wzór przyjęliśmy wcześniejszą realizację z wykorzystaniem systemu parkingowego Deckshield w wysokościowcu biurowym Warsaw Spire, gdzie rozwiązanie posadzkowe także zostało „uszyte na miarę” biorąc pod uwagę zastosowane w budynku rozwiązania konstrukcyjne,” – powiedział Piotr Jakóbczak, dyrektor sprzedaży we Flowcrete Polska Sp. z o.o.

W efekcie, na parkingu w The Warsaw Hub, podobnie jak wcześniej w Warsaw Spire, zastosowano pogrubioną warstwę żywicznej posadzki poliuretanowo-kwarcowej Deckshield.

Wszystkie posadzki żywiczne w inwestycji The Warsaw Hub, w tym Deckshield, wykonała firma CHEMOBUD Sp. z o.o. z Puław, autoryzowany wykonawca Flowcrete.

mat.pras.

Rynek elastycznych powierzchni biurowych przeżywa dynamiczny rozwój

Mindspace_1
Pandemia COVID-19 spowodowała wiele zmian, również w sektorze biurowym i tym samym, znacząco wpłynęła na preferencje najemców. Wielu z nich podjęło lub rozważa podjęcie decyzji o przeniesieniu części swoich oddziałów lub wręcz siedzib do przestrzeni typu flex. Wśród głównych przyczyn wzrastającego zainteresowania powierzchniami elastycznymi są: możliwość powiększania lub redukcji przestrzeni, brak długoterminowych zobowiązań, a także konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Jak wynika z analiz ekspertów Mindspace, globalnego operatora butikowych, elastycznych powierzchni do pracy, w trakcie pandemii wiele firm zaczęło myśleć o powierzchniach typu flex jak o alternatywie dla tradycyjnego biura. Elastyczność zyskała na znaczeniu zarówno wśród pracodawców, jak i ich pracowników. Pomimo tego, iż okazało się, że praca z domu jest możliwa nie tylko tymczasowo, to naturalne wyzwania z nią związane skłaniają do powrotu do biur – oferujących jednak znacznie więcej niż dotychczas. Przestrzenie typu flex nieustannie zyskują więc na znaczeniu.

Elastyczność umowy

Wynajem przestrzeni biurowych typu flex to atrakcyjne rozwiązanie z wielu względów. Najważniejsze z nich to: optymalizacja wydatków, krótkie okresy wypowiedzenia, możliwość redukcji czy też zwiększenia wynajmowanej powierzchni w każdej chwili – bez konieczności podpisywania długoterminowych zobowiązań.

Jednym z wiodących operatorów oferujących elastyczne umowy najmu jest Mindspace, posiadający obecnie 31 lokalizacji na świecie. Firma oferuje wynajem przestrzeni zarówno na pojedyncze miesiące, jak i na dłuższe okresy, dzięki czemu każdy klient ma możliwość pracy w najlepszym dla siebie wymiarze czasu oraz miejscu. W każdej lokalizacji Mindspace, do dyspozycji klientów są zarówno prywatne biura, jak i powierzchnie wspólne, które są dostępne dla wszystkich członków 24 godziny na dobę.

Elastyczne warunki umowy najmu to nasza specjalność. Cenią ją sobie zarówno nasi stali,  jak i nowi klienci. Od początku działalności w Mindspace oferowaliśmy i nadal oferujemy umowy uwzględniające indywidualne potrzeby każdego najemcy – i właśnie tego, zwłaszcza teraz, szuka wiele firm. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że w tak niepewnych czasach, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, wynajem przestrzeni biurowych typu flex jest rozwiązaniem idealnym – powiedział Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu Mindspace. – W zależności od kierunku, w jakim zmierza rynek, w razie potrzeby reagujemy i dostosowujemy się do nowej sytuacji w naprawdę bardzo szybkim tempie. Nie da się ukryć, że elastyczność w wydaniu Mindspace ma wiele zalet – dodał.

Aspekt finansowy

W odpowiedzi na coraz częstsze zapytania o zalety powierzchni elastycznych, Mindspace stworzył specjalny kalkulator. Dzięki zawartemu w nim algorytmowi, każdy przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia, które rozwiązanie – wynajem biura tradycyjnego czy powierzchni typu flex – będzie dla niego korzystniejsze pod względem finansowym. Do kalkulatora wystarczy wprowadzić kilka danych dotyczących m.in. miasta, liczby pracowników, prognozowanego okresu najmu czy preferowanych udogodnień. Na podstawie tych informacji, algorytm wyliczy szacowane nakłady pieniężne w euro lub centach.

Jak się okazuje, wynajem elastycznych przestrzeni do pracy pozwoli zaoszczędzić firmom nawet do 60% kosztów. Oczywiście wysokości kwot zależą od różnych parametrów. Co jest jednak niezmienne – przedsiębiorstwa, które decydują się na wynajem powierzchni typu flex, poniekąd dzielą ją z innymi. Oszczędności wynikają więc ze współdzielenia sal konferencyjnych, kuchni, holu, łazienek, a także ze znacznie niższych kosztów sprzątania, konserwacji, internetu, ubezpieczenia czy braku konieczności zakupu mebli i sprzętu biurowego. Jak wskazują wyniki algorytmu Mindspace, firma zatrudniająca 25 osób i wynajmująca przestrzeń biurową typu flex przez trzy lata w San Francisco, będzie mogła zaoszczędzić z tego tytułu ok. 244 000 USD. Nie ma więc wątpliwości, że w czasach pandemii i spowolnienia gospodarczego, właściwe decyzje biznesowe mają o wiele wyższą wartość niż dotychczas.

Źródło: Mindspace.

REDD ANALYTICS: Biura bez wakacji. Stolica bezkonkurencyjna

REDD1 (6)
Warszawa jest w czołówce miast pod względem nowych umów najmu. W sierpniu w bazie REDD zarejestrowano rekordową liczbę nowych umów najmu, aż 280, z czego ponad połowę w Warszawie. Najwięcej sierpniowych transakcji na rynku biurowych zarejestrowano w budynkach klasy A. Jak pokazują dane REDD, rynek biurowy nie miał „urlopu”.

Spis treści:
Warszawa: Najwięcej nowych umów najmu w stolicy
Najemcy wybierają A-klasę. 84% transakcji w biurowcach o wysokim standardzie

Dane REDD wskazują, że na polskim rynku dostępnych jest obecnie 4542 modułów biurowych o łącznej powierzchni 2.50 mln m2. W sierpniu 2020, rynek zasiliły 52 moduły biurowe, które nie zostały zaabsorbowane przez nowe umowy najmu. Tym samym, zasoby wolnej powierzchni zwiększyły się o 25,000 m2.

— Spośród ponad 25 rynków regionalnych monitorowanych przez REDD, największy negatywny bilans wynajętych i zwolnionych biur w sierpniu zanotowały Wrocław (-23,214 m2), Warszawa (-18,126 m2) i Łódź (-6,434 m2) — wylicza Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Warszawa: Najwięcej nowych umów najmu w stolicy

Mimo negatywnego bilansu w Warszawie, stolica jest liderem rynków regionalnych pod względem nowych umów najmu, gdzie zawarto ponad 55% (154 z 280) ze wszystkich zarejestrowanych w sierpniu.

Najemcy wybierają A-klasę. 84% transakcji w biurowcach o wysokim standardzie

Najwięcej sierpniowych transakcji na rynku biurowych zarejestrowano w budynkach klasy A (138) zlokalizowanych głównie w Warszawie (72).

Analizując poniższe zestawienie danych warto zwrócić również uwagę na nowe umowy najmu w warszawskich budynkach B-klasowych (75) — takich transakcji zawarto więcej niż w obiektach o wysokim standardzie. Przy czym, należy zauważyć ogromną dysproporcję w wolumenie wynajętej powierzchni.

— Umowy najmu w budynkach wysokiego standardu dotyczą dużych przestrzeni biurowych o średniej powierzchni 667 m2, podczas gdy zawierane umowy w obiektach B-klasowych dotyczą małych modułów. W sierpniu, średnia wielkość wynajętego biura w takim obiekcie wyniosła zaledwie 85 m2. — mówi Judyta Bartnicka, analityczka REDD.

Źródło: REDD.

Warszawski kompleks biurowy Park Rozwoju ma nowego najemcę

Park Rozwoju_2
Grupa DEKRA w Polsce, część międzynarodowego koncernu DEKRA SE, światowego lidera w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa w biznesie, została nowym najemcą w należącym do EPP kompleksie biurowym Park Rozwoju w Warszawie. Siedziba firmy o powierzchni 1500 mkw. zlokalizowana jest w II etapie inwestycji. Umowa została podpisana na 7 lat.

– Witamy firmę DEKRA w Parku Rozwoju! Cieszymy się, że dalszą biznesową historię nasz nowy najemca będzie tworzył w mokotowskiej inwestycji EPP. Jesteśmy przekonani, że przestrzeń biurowa, zaaranżowana wśród zieleni, będzie przyjaznym miejscem do rozwijania biznesu na warszawskim rynku – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

–  Jako Grupa DEKRA w Polsce dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, w pracy i w domu. Stale się rozwijamy i rozbudowujemy nasze portfolio usług dla biznesu: być globalnym partnerem na rzecz bezpiecznego świata. Wiemy, jak ważny jest wpływ komfortu w miejscu pracy na efektywne wykonywane obowiązków przez pracowników. Zależy nam więc, aby nasi eksperci mogli pracować w wygodnych, przyjaznych i nowoczesnych warunkach. Dlatego też zdecydowaliśmy się przenieść naszą warszawską siedzibę do Parku Rozwoju. Jesteśmy pewni, że biuro w tej lokalizacji spełni wszystkie oczekiwania zarówno naszych pracowników, jak i kontrahentów oraz klientów, dlatego też zdecydowaliśmy się na zawarcie siedmioletniej umowy najmu – mówi Dominika Grosman, Szef Zespołu Marketingu i Rzecznik Prasowy Grupy DEKRA w Polsce.

mat.pras.

Rynek biurowy i magazynowy w centrum zainteresowania inwestorów

Paweł Nowakowski_Cresa
Według raportu firmy doradczej Cresa „Rynek inwestycyjny w Polsce w I poł. 2020 r.” wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł ponad 2,85 mld euro i był to drugi najwyższy wynik w historii. Głównymi motorami wzrostu były rynki biurowe i magazynowe, które łącznie wygenerowały nieco ponad 84% wolumenu. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym wyniosła prawie 1,08 mld euro, czyli najwięcej w historii, natomiast w przypadku rynku biurowego osiągnęła prawie 1,33 mld euro i był to drugi najlepszy wynik w tym segmencie.

– Przed wybuchem pandemii COVID-19 przewidywaliśmy, że rynek inwestycyjny może ustanowić kolejny rekord. Pomimo historycznie wysokiego wyniku w pierwszej połowie roku, przewidujemy wyhamowanie aktywności inwestycyjnej w Polsce w drugim półroczu, a następnie szybkie odbicie w kolejnych 12 miesiącach – mówi Paweł Nowakowski, Dyrektor działu rynków kapitałowych Cresa Polska.

Wolumen inwestycyjny w pierwszej połowie bieżącego roku był o prawie 7% wyższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W pierwszej połowie 2020 roku odnotowano 52 transakcje o łącznej wartości ponad 2,85 mld euro. Dominującymi sektorami w pierwszym półroczu były rynki biurowy oraz magazynowy, które wygenerowały łącznie 2,41 mld euro wolumenu inwestycyjnego. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku handlowym wyniosła 0,45 mld euro, czyli prawie 16% wolumenu. Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację rynku hotelowego, którego działalność była zamrożona przez znaczną część pierwszego półrocza, nie sfinalizowano na nim żadnej transakcji.

– Dużym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszy się w szczególności sektor magazynowy, w którym odnotowany wolumen przekroczył miliard euro, co jest rekordowym wynikiem dla tego sektora w pierwszym półroczu. Najbardziej atrakcyjne aktywa magazynowe oferują długoletnie umowy najmu, a dynamiczny rozwój branży e-commerce dodatkowo przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą klasą aktywów wśród zarówno najemców, jak i inwestorów – dodaje Paweł Nowakowski.

Wysoki stopień aktywności wykazywał Savills Investment Management, który był kupującym w 3 transakcjach nieruchomości magazynowych o łącznej wartości ponad 290 mln euro. Do najbardziej aktywnych inwestorów w pierwszej połowie 2020 roku należała również spółka CPI Property Group, która zakupiła 5 budynków biurowych w Warszawie za prawie 230 mln euro. Warto również podkreślić transakcję sprzedaży 61,49% udziałów portfolio biurowego i handlowego GTC węgierskiemu inwestorowi Optima Investment za około 550 mln euro.

Jeżeli chodzi o wielkość transakcji, to podobnie jak w latach poprzednich, w których zazwyczaj dominowały transakcje w przedziale 50-100 mln euro, również w tym roku największy udział w wolumenie miały transakcje z tego przedziału i stanowiły one 34% całkowitego wolumenu. Nieznacznie mniejszy udział miały transakcje o wartości 100-200 mln euro (28% wolumenu).

– W połowie 2020 roku stopy kapitalizacji dla najlepszych budynków biurowych, zlokalizowanych w COB w Warszawie i z najemcami posiadającymi długie umowy najmu, kształtowały się na poziomie 4,5%. W przypadku nieruchomości magazynowych najbardziej atrakcyjne stopy kapitalizacji wynosiły 5,5% i dotyczyły obiektów typu BTS z pojedynczym najemcą i umowami najmu zawartymi na okres 10 lat lub dłużej. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości handlowych osiągają poziom 5,0% i dotyczą głównie dominujących, wielkomiejskich centrów handlowych, które skutecznie adaptują się do zachodzących przemian demograficznych i zmieniających się nawyków konsumentów – podsumowuje Paweł Nowakowski, Dyrektor działu rynków kapitałowych Cresa Polska.

Źródło: Cresa Polska.

Sektor powierzchni biurowych w obliczu koronawirusa – podsumowanie debaty

2020_07_30 Debata Mindspace

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na preferencje najemców biurowych. Zainteresowanie przestrzeniami typu flex w Polsce nie zwalnia tempa, a wręcz może przyspieszyć. To tylko jeden z wniosków dotyczący przyszłości biur, płynący z debaty pt. „Wpływ koronawirusa na rynek powierzchni biurowych w Polsce perspektywa brokera”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Mindspace, globalnego operatora butikowych, elastycznych powierzchni biurowych, udział wzięli przedstawiciele agencji doradczych JLL, CBRE, Colliers International oraz Cushman & Wakefield.

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zmiany w naszym życiu oraz w środowisku pracy. Na skutek koronawirusa większość z nas zaczęła pracować zdalnie. W efekcie tego wielu graczy rynku nieruchomości – agencji doradczych, właścicieli, operatorów, jak i zarządców obiektów biurowych – od kilku miesięcy zadaje sobie pytania dotyczące przyszłości biur. Z naszych obserwacji wynika, że wiele firm w trakcie pandemii zaczęło traktować elastyczne powierzchnie biurowe jako alternatywę dla tradycyjnego biura. Świadczy o tym, między innymi, wzrost zainteresowania przestrzeniami Mindspace wśród potencjalnych klientów. Ten trend widoczny jest również w naszym warszawskim oddziale, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe typu flex nadal będzie w Polsce rosło. Prognozujemy wyraźne odejście od tradycyjnego modelu najmu przez operatorów powierzchni flex  na rzecz elastycznych umów opartych na partnerstwie pomiędzy operatorem a właścicielem budynku. Spodziewamy się również znaczącej konsolidacji w branży, tj. szeregu połączeń i przejęć. W naszej ocenie nastąpi to w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy – powiedział na początku debaty Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu Mindspace.

Podczas spotkania wszyscy prelegenci byli zgodni w temacie zmieniających się, na skutek koronawirusa, preferencji najemców biurowych. Z obserwacji ekspertów wynika, że wiele przedsiębiorstw podjęło lub rozważa podjęcie decyzji o przeniesieniu części swoich oddziałów lub wręcz siedzib do przestrzeni typu flex. Rozwiązania te zostaną wdrożone z myślą o optymalizacji wydatków oraz możliwości redukcji czy też zwiększenia wynajmowanej powierzchni w każdej chwili – bez konieczności podpisywania długoterminowych zobowiązań.

Bez wątpienia w dobie pandemii elastyczność umów najmu zyskała na znaczeniu – także w przypadku klientów z sektora MŚP czy dużych korporacji. W tak nieprzewidywalnych czasach, z jakimi mamy teraz do czynienia, krótkie umowy, często z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, okazały się dla wielu firm idealnym rozwiązaniem, a niekiedy i ratunkiem. Potwierdza to wartość elastyczności dla najemców, również tych dużych, i ugruntowuje pozycję rozwiązań typu flex na rynku nieruchomości komercyjnych. Wynajmujący na tradycyjnym rynku biurowym od kilku już lat uczą się od operatorów flex, w jaki sposób dbać o swoich najemców i jak zaspakajać ich wciąż rosnące potrzeby. Powierzchnie elastyczne są swoistym prekursorem zmiany perspektywy wynajmujących z „tenant-centric” na „human-centric”. W wyniku tej zmiany zyskują wszyscy, a w szczególności pracownicy biur – skomentował Adam Lis, Doradca ds. Elastycznych Rozwiązań Biurowych w JLL.

COVID-19 dotkliwie odcisnął piętno na wszystkich segmentach rynku nieruchomości. Jeśli chodzi o jego wpływ na rynek powierzchni biurowych typu flex, mamy do czynienia z utrwaleniem obecnego już trendu, że jest to doskonałe rozwiązanie dla nowych firm, w szczególności dla podmiotów zagranicznych – biorących pod uwagę  horyzont czasowy od kilku miesięcy do 2 lat. Po drugie, obserwujemy, że przestrzenie typu flex zyskują na popularności zarówno wśród firm szukających stałej siedziby, jak i biura tymczasowego, umożliwiającego zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb. Tutaj bardzo wyraźne jest zainteresowanie przedsiębiorstw, które nie chcą lub nie mogą pracować z domu, a jednocześnie nie są obecnie skłonne podjąć długoterminowych decyzji w związku z niestabilną sytuacją rynkową – dodał Konrad Szaruga, ekspert ds. elastycznych powierzchni biurowych w CBRE

Z kolei zdaniem Mikołaja Niemczyckiego reprezentującego międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, rosnące zainteresowanie najemców biurowych przestrzeniami typu flex spowodowane jest przede wszystkim zmieniającymi się oczekiwaniami ich pracowników.

–  Pandemia udowodniła, że home office jest rozwiązaniem, które sprawdza się nie tylko tymczasowo, jednak naturalne wyzwania związane z pracą z domu skłaniają ku powrotowi do biura. Zmieniły się jednak oczekiwania pracowników, którzy dzisiaj spodziewają się większej swobody doboru miejsca i formy pracy. W najbliższych latach zyskają więc Ci pracodawcy, którzy zapewnią odpowiednią infrastrukturę dla pracowników, preferujących pracę z domu lub zdecydują się otworzyć tzw. biura satelickie, zlokalizowane na obrzeżach miast lub w zagłębiach mieszkaniowych. To właśnie w tych lokalizacjach, oferowanych na elastycznych warunkach najmu, dostrzegamy największy potencjał dla dalszego rozwoju segmentu biur flex. Mogą one wypełnić istotną lukę, odpowiadając na nowe potrzeby pracowników – powiedział Niemczycki.

Jak podkreśliła podczas spotkania Renata Hartle, manager ds. strategii flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International, koronawirus znacząco wpłynął nie tylko na oczekiwania pracowników względem ich środowiska pracy, ale i na codzienne funkcjonowanie obiektów biurowych:

Pandemia COVID-19 zdecydowanie przyśpieszyła wejście technologii na rynek nieruchomości. Systemy rezerwacji biurek oraz analizy zajętości powierzchni przez ostatnie lata były postrzegane jako gadżet, dziś natomiast stają się najbardziej poszukiwanym rozwiązaniem wspierającym powroty do biur. Na szczycie listy popularności są również technologie wspierające bezdotykowe poruszanie się po powierzchni oraz elastyczne zarządzanie parkingiem – powiedziała reprezentantka Colliers International.

Rzeczywiście, koronawirus znacząco zmienił sposób funkcjonowania miejsc pracy. Pomimo tego, że nasza strategia działań nie uległa zmianie – nadal koncertujemy się na komercjalizacji – dzisiaj mamy dodatkowe zadanie. Musimy zapewnić użytkownikom powierzchni Mindspace pełne bezpieczeństwo. W minionych miesiącach w Mindspace Koszyki wykonaliśmy ogrom pracy, aby dostosować tę przestrzeń najszybciej, jak to możliwe, do nowych realiów. Priorytetem naszych działań było zapewnienie zdrowej i zarazem profesjonalnej przestrzeni do pracy naszym członkom oraz ich gościom. Dziś z pełną odpowiedzialnością mogę potwierdzić, że elastyczność to naprawdę nasza specjalność – powiedział  Michał Kwinta, Senior Community Manager w Mindspace Koszyki.

Organizatorem debaty pt. „Wpływ koronawirusa na rynek powierzchni biurowych w Polsce – perspektywa brokera” był Mindspace, globalny operator butikowych, elastycznych przestrzeni biurowych dla firm dowolnej wielkości, który obecnie posiada łącznie 31 lokalizacji w Europie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

 

Źródło: Mindspace.

Biura w nowej rzeczywistości. Co dalej?

alexander-pemberton-95212-unsplashNa początku roku tętniące życiem, w drugim kwartale – szczególnie w czasie lockdown’u – w większości opustoszałe i z zupełnie inaczej zorganizowaną pracą. Dziś wiele biur wróciło już do życia, choć duża część pracowników wciąż pracuje zdalnie w pełnym wymiarze miesięcznym lub pojawia się w biurze jedynie w trybie rotacyjnym. Autorzy raportu „Rynek biurowy w Warszawie, At A Glance 2020 Q2” w kryzysowym czasie zwracają uwagę na solidną podaż i popyt, rekordową umowę najmu, ale także na dużą niepewność w nadchodzących kwartałach.

To, jak biurowce poradzą sobie w zupełnie nowych realiach pokażą najbliższe trzy kwartały. Uczestnicy rynku dziś skupiają się na ocenie minionych trzech miesięcy. Zarówno najemcy, deweloperzy jak i inwestorzy wnikliwie analizują negatywne oraz pozytywne skutki lockdown’u planując obecną oraz przyszłą perspektywę biznesową włączając do swych analiz pracę zdalną. W najbliższej perspektywie koronawirus i spodziewane spowolnienie gospodarcze z pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie w decyzjach uczestników rynku biurowego. Często dziś zadawane pytanie, czy część powierzchni biurowej nie okaże się zbędna ze względu na szerokie  możliwości świadczenia pracy w trybie zdalnym, jest w głównej mierze podstawą do szukania odpowiedzi na to jak realnie taka decyzja wpłynie na codzienne funkcjonowanie firmy oraz jej konkurencyjność w długiej perspektywie czasu.

Pomimo ogólnej fascynacji szerokimi możliwościami pracy zdalnej patrzymy optymistycznie na kolejne kwartały bieżącego roku na rynku biurowym. Sytuacja związana z globalną pandemią obnażyła słabości organizacyjne tego rozwiązania szczególnie w krajach azjatyckich, gdzie dostęp do Internetu, niekiedy również i do prądu, poza budynkiem biurowym jest mocno ograniczony. W związku z tym upatrujemy szansę dla naszego regionu w przeniesieniu części procesów i kompetencji firm właśnie do Polski. Aktualnie przedsiębiorstwa przeprowadzają wnikliwą analizę możliwości szerszego zastosowania pracy zdalnej. Analizowane są aspekty prawne, przepisy prawa pracy oraz bieżąca wymiana informacji wśród pracowników, którzy są  podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania firmy w długim okresie czasu

Mikołaj Laskowski, Head of Office Agency, BNP Paribas Real Estate Poland

Mimo pandemii świat warszawskich biur nie stanął w miejscu. Analitycy z BNP Paribas Real Estate Poland podsumowali, że w okresie maj – czerwiec zasoby rynku biurowego w Warszawie powiększyły się o ok. 100 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni. To wynik, który reprezentuje ok. 62 proc. całej ubiegłorocznej nowej podaży. Do końca czerwca swoje podwoje otworzyły m.in.: drugi z kompleksu trzech biurowców w Varso Place (40 tys. m kw.) i biurowa piramida przy Chmielnej 89 (25 tys. m kw.).

W ostatnich latach popyt na biura był bardzo wysoki, i to nie tylko w stolicy. To właśnie dlatego w pierwszych miesiącach pandemii deweloperzy nie wcisnęli hamulca, a wszystkie znaczące projekty były realizowane niemal zgodnie z planem lub z niedużym opóźnieniem powodowanym mniejszą dostępnością i mobilnością pracowników budowlanych bądź czasowymi problemami w łańcuchach dostaw materiałów z zagranicy. Zakładając, że w drugiej połowie roku żadna z większych budów nie stanie, czego deweloperzy na razie nie sygnalizują, to do końca grudnia Warszawa może wzbogacić się o kolejne ok. 219 tys. m kw. powierzchni. Tym samym w całym 2020 r. sektor biurowy w Warszawie może powiększyć się o ok. 330 tys. m kw. nowej powierzchni, ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku

Klaudia Okoń, Konsultant w Dziale Analiz i Doradztwa BNP Paribas Real Estate Poland, współautorka analizy

Z podsumowania drugiego kwartału wynika, że w porównaniu z okresem styczeń-marzec zaskakująco dobrze wyglądał popyt brutto na stołeczne biura. Wyniósł on prawie 196 tys. m kw., z czego ok. 29 proc. przypadło na renegocjacje i przedłużenia dotychczasowych kontraktów. Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland podkreślają, że najwięcej przedłużonych umów podpisano w biurowcach, które mieszczą się w strefach Centrum, COB oraz na Mokotowie. Niepewność związana z ewentualną drugą falą COVID-19 i spowolnieniem gospodarczym sprawia, że część firm wstrzymuje nadal swoje plany rozwojowe, co w krótkiej perspektywie przekłada się na przesunięcia decyzji o wynajęciu nowego biura. W drugim kwartale padł też kolejny biurowy rekord. Grupa PZU wynajęła cały biurowiec Generation Park Y przy rondzie Daszyńskiego, podpisując umowę najmu na 46,5 tys. m kw. powierzchni. W 140-metrowym wieżowcu wybudowanym przez Skanska, w ciągu dwóch lat ubezpieczeniowy gigant urządzi swoją nową siedzibę skupiając jednocześnie miejsca pracy dla kilku tysięcy osób, którzy dotychczas pracowali w kilku rozproszonych lokalizacjach.
Analiza drugiego kwartału sygnalizuje też nieznaczny wzrost wskaźnika pustostanów, który od 5 lat systematycznie spadał, aby na koniec pierwszego kwartału osiągnąć rekordowo niski pułap 7,5 proc. Na koniec czerwca powierzchnia niewynajęta stanowiła 7,9 proc., co i tak jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę znaczny wolumen dostarczonej nowej powierzchni. Warto zauważyć, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wskaźnik wakatów obniżył się o 0,6 p.p. Dodatkowo zaobserwować można wzrostowy trend pojawiających się powierzchni do podnajęcia. Analitycy podkreślają, że najchętniej podnajmowane są moduły biurowe o wielkości od 300 do800 m kw.  Na tę chwilę decyzje dużych, stabilnych, globalnych firm z podpisanymi wieloletnimi umowami najmu nie mają wpływu na rozwój sytuacji podnajmów powierzchni. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland dodają, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięcej wakatów zostało zasiedlonych w strefie korytarzy Żwirki i Wigury (spadek o 3,8 p.p.) i Puławska (spadek o 3,2 p.p.). Ze wzrostem pustostanów, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, musi radzić sobie strefa Zachód, w której w drugim kwartale poziom wakatów urósł o 2,6 p.p. Autorzy analizy zaznaczają, że obecna sytuacja może nasilić trend spadku popularności obiektów starszych, niespełniających nowoczesnych parametrów technicznych, leżących w mało dogodnej lokalizacji, a także biurowców wymagających gruntownej modernizacji. Pandemia może przyspieszyć konieczność modernizacji oraz ewentualnej konwersji takich budynków na funkcje inne niż biurowa.
Najbliższe miesiące będą dla sektora biurowego czasem reorganizacji. Wymogi sanitarne sprawią, że większość pracowników wróci do przearanżowanych biur. Zachowanie dystansu społecznego łatwiejsze będzie w otwartych przestrzeniach, w których zmniejszy się liczba zajmowanych biurek, a w niektórych przypadkach przestrzenie będą wygrodzone. Część najemców może zdecydować się na ustalenie liczby pracowników, którzy w jednym czasie będą mogli przebywać w biurze. W wielu przypadkach będzie  oznaczać to kontynuowanie pracy zdalnej w systemie rotacyjnym. Przed zarządcami stoi natomiast zadanie polegające na zmniejszeniu porannych i popołudniowych szczytów w głównych ciągach komunikacyjnych.

W nowej biurowej rzeczywistości słowem kluczem będzie elastyczność, zarówno jeśli chodzi o prawa i obowiązki stron w umowach najmu, jak również o dostosowywanie w szybkim czasie powierzchni pod kątem pojawiających się potrzeb

Mikołaj Laskowski, Head of Office Agency, BNP Paribas Real Estate Poland

Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland.

Warszawski wieżowiec Warsaw UNIT drapie chmury – ma już blisko 200 metrów wysokości

Wiecha na Warsaw UNIT_1

Warszawski wieżowiec Warsaw UNIT drapie chmury – ma już blisko 200 metrów wysokości. Zakończyły się prace nad żelbetową konstrukcją Warsaw UNIT, a na jego szczycie zawisła symboliczna wiecha. Tym samym powstający w centrum stolicy wieżowiec Ghelamco ma już blisko 200 m (dokładnie 196,4 m).

Warsaw UNIT jest najwyższym wśród wieżowców, jakie obecnie powstają w nowej dzielnicy biznesowej w rejonie ronda Daszyńskiego. Po ukończeniu będzie również jednym z najwyższych budynków w Polsce. Na 45 piętrach zapewni w sumie 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Konstrukcja budynku osiągnęła właśnie 196,4 m, a na szczycie zawisła symboliczna wiecha. Po zamontowaniu na budynku stalowych konstrukcji z podestami pod instalacje techniczne jego wysokość osiągnie 202 metry.

Warsaw UNIT to kolejny projekt, który jest naszym wkładem w budowę biznesowego centrum Warszawy na Woli. Z radością obserwuję szybko postępującą budowę. Dzięki tej inwestycji Warszawa wzbogaci się o kolejny spektakularny budynek odzwierciedlający jej dynamiczny, metropolitarny charakter – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Choć budowa jeszcze trwa, Warsaw UNIT już teraz robi wrażenie. Smukła, rozrzeźbiona bryła wieżowca stworzyła wielkomiejski narożnik pomiędzy ulicą Prostą a Pańską. Jego podium pokryła niezwykła elewacja przypominającą łuski. To tak zwana „smocza skóra” – rodzaj kinetycznej fasady zbudowanej z tysięcy płytek, które reagują na każdy powiew wiatru. Dzięki temu codziennie prezentuje się inaczej, w zależności od siły i kierunku wiatru.

 Najnowszy projekt Ghelamco jest również pierwszym wieżowcem w Polsce starającym się o prestiżowy certyfikat WELL w najnowszej wersji v2 Core. Ten wielokryterialny system certyfikacji bierze pod uwagę przede wszystkim te parametry budynku, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie jego użytkowników.

Doniesienia o kryzysie w sektorze biurowym są przesadzone

Andreas Trumpp_Savills Investment Management
Doniesienia o kryzysie w sektorze biurowym są przesadzone. Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny, przewiduje, iż obawy związane z brakiem zapotrzebowania na powierzchnie biurowe po pandemii COVID-19 są przesadzone, a inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na pojawiające się atrakcyjne oferty cenowe na rynku nieruchomości.

Biura zlokalizowane w Centralnych Dzielnicach Biznesowych (CBD), charakteryzujące się dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi, są szczególnie dobrze przygotowane, aby przeczekać okres zawirowań i przynosić inwestorom zyski. Budynki wydajne, dostępne i oferujące różnorodne udogodnienia dla najemców osiągną najlepsze wyniki w przyszłości – wynika z nowego raportu „Czy przyszłość pracy to praca z domu czy w biurze?”.

Chociaż pandemia pokazała, że praca z domu jest możliwa dla większej liczby przedsiębiorstw i zawodów niż wcześniej zakładano, badania wskazują, że tylko niewielka część pracowników chce w pełnym wymiarze pracować z domu po powrocie do normalności.* W raporcie wymieniono szereg wad pracy z domu, które ujawniły się na skutek braku dostępu do biur z powodu koronawirusa – m.in. nieprzystosowanie miejsca pracy, brak prywatności czy poziom hałasu.

Ponadto wielu pracowników nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiednio wydzielonej przestrzeni do pracy. Dla znacznej grupy osób ogromnym wyzwaniem jest także pogodzenie obowiązków zawodowych i opieki nad dziećmi w jednym miejscu. Z kolei, poczucie samotności, izolacji i zacierające się granice pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, to tylko niektóre z mniej uchwytnych i trudniej mierzalnych problemów związanych z pracą z domu na dłuższą metę – wskazuje Savills IM w swoim opracowaniu.

W raporcie podkreślono związek pomiędzy wydajnością pracowników a bezpośrednimi interakcjami z ludźmi, które pobudzają innowacyjne myślenie, rodzą nowe pomysły, ułatwiają dzielenie się wiedzą, wspomagają uczenie się w miejscu pracy oraz rozwój umiejętności. Jak przewiduje Savills IM, kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynie na zwiększenie odpowiedzialności korporacyjnej i koncentrację pracodawców na zapewnieniu odpowiedniej jakości środowiska pracy w biurze, w tym uwzględnieniu dodatkowej powierzchni na pracownika i zapewnieniu przestrzeni do odpoczynku. Powszechniejsze w biurach staną się także elastyczne metody pracy oraz innowacje technologiczne, takie jak technologie bezdotykowe czy biometryczne.

Andreas Trumpp, Head of Research, Europe, Savills IM, powiedział:

Izolacja spowodowana pandemią COVID-19 wywołała mnóstwo spekulacji na temat kontynuacji pracy z domu po zakończeniu kryzysu. Rzeczywistość będzie jednak o wiele bardziej umiarkowana. Z całą pewnością nie mamy do czynienia z kryzysem najmu powierzchni biurowych w Centralnych Dzielnicach Biznesowych, ale raczej z dobrymi okazjami do zakupu dla inwestorów, jeżeli pojawią się obniżki cen. Podczas gdy spowolnienie gospodarcze będzie miało wpływ na perspektywy wzrostu czynszów w krótkim okresie, powierzchnie biurowe w centralnych lokalizacjach miast są jak najbardziej przyszłościowe i w dłuższej perspektywie powinny stanowić fundament każdego odpowiednio zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

* Przykłady pochodzą z ankiet przeprowadzonych przez British Council for Offices oraz wniosków z badania U.S. Work From Home Survey 2020 przeprowadzonego przez Gensler.

Źródło: Savills Investment Management.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego najemcą w biurowcu Central Tower w Warszawie

Central_Tower
Bank Gospodarstwa Krajowego najemcą w biurowcu Central Tower w Warszawie. CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych

w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podpisał umowę najmu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wynajęta przestrzeń w biurowcu Central Tower uzupełni powierzchnię tymczasowej siedziby banku, która mieści na Chmielnej 73.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

W styczniu 2021 BGK zajmie niemal 4200 mkw. na sześciu piętrach biurowca Central Tower. W ten sposób powiększy tymczasową siedzibę firmy, która mieści się przy Chmielnej 73.

„Przenosimy się na czas modernizacji z naszej historycznej siedziby w Alejach Jerozolimskich 7. Zależało nam przede wszystkim, aby przez ten czas BGK funkcjonował w nowoczesnym środowisku pracy i dobrej lokalizacji. Na przełomie roku swoje miejsce pracy znajdzie tu 30 proc. pracowników centrali BGK. Lokalizacja gwarantuje nam także wygodę współpracy z tymczasową siedzibą główną BGK w pobliskim biurowcu przy ul. Chmielnej 73.” – mówi Tomasz Jankowiak, dyrektor biura zarzadzania środowiskiem pracy w BGK.

Central Tower jest jednym z najlepiej położonych i skomunikowanych budynków biurowych w stolicy. Położony jest w ścisłym centrum miasta, u zbiegu ulic Chałubińskiego i Al. Jerozolimskich. Oferuje blisko 15 000 mkw. powierzchni klasy A na 26 piętrach.

„Central Tower to doskonała lokalizacja dla firm, które planują dalszy rozwój i dbają o komfort pracy swoich pracowników.” – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office w CPI Property Group Polska – „Doskonała lokalizacja, wysoka rozpoznawalność i standard budynku stanowią o konkurencyjności Central Tower na warszawskim rynku biurowym” – dodaje.

mat.pras.

Biura do podnajmu. Pierwsze takie dane w Polsce

Biura do podnajmu. Pierwsze takie dane w Polsce. Na pięciu największych rynkach regionalnych w Polsce jest co najmniej 60 tys. m kw. powierzchni biurowej dostępnej w formule podnajmu. Dostawca danych o rynku biurowym – platforma REDD – jako pierwsza w Polsce zaczęła gromadzić dane o biurach dostępnych w podnajmie.

Najwięcej biur do podnajmu dostępnych jest w Warszawie (24,142 m kw.), z czego prawie 40 proc. w budynkach A-klasowych w Śródmieściu.

REDD_1 (1)

Dostępna powierzchnia w podnajmie stanowi zaledwie 2.5 proc. całkowitej powierzchni dostępnej w Warszawie (1.01 mln m kw.). W pozostałych miastach, najwięcej powierzchni w podnajmie dostępnej jest we Wrocławiu (14,148 m kw.), Łodzi (8,019 m kw.) oraz Krakowie (7,482 m kw.).

REDD_2 (1)

Bardzo uważnie obserwujemy rynek biurowy w ostatnich miesiącach. Część firm dąży już do uzyskania bardziej elastycznych warunków najmu, pozwalających im na bieżąco dostosowywać wielkość zajmowanej powierzchni do ich aktualnych potrzeb. Niektóre z nich już dziś rozważają podnajem obecnie wykorzystywanej powierzchni. Nasi analitycy zauważyli wzmożony ruch dotyczący tego specyficznego obszaru, który w dobie gwałtownych ruchów rynkowych w ostatnim czasie zyskał na szczególnym znaczeniu – mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

 Źródło: REDD.

KróLEWska pod opieką Colliers International

KróLEWska_fot1

Colliers International objął w zarządzanie budynek KróLEWska, zlokalizowany w samym sercu biznesowego centrum Warszawy. To kolejny w tym roku biurowiec w śródmieściu stolicy, który znalazł się pod opieką zarządców z firmy Colliers.

KróLEWska to kameralny budynek biurowy o powierzchni ok. 6 tys. mkw., położony przy ulicy Królewskiej 18 w Warszawie. Deweloperem, generalnym wykonawcą i projektantem inwestycji była firma S+B Gruppe AG, a obecnym właścicielem obiektu jest fundusz Generali Real Estate Fund CEE. Dzięki atrakcyjnej i prestiżowej lokalizacji, rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej i handlowo-usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie oraz najwyższej jakości rozwiązaniom, na swoją siedzibę KróLEWską wybrało wiele renomowanych firm, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Powierzchnie biurowe spełniają wszystkie wymogi dotyczące nowoczesnego standardu biur klasy AA. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technicznym budynek otrzymał certyfikat LEED GOLD.

Nowy najemca w Business Garden Warszawa

Piotr Krajewski - Fotografia Architektury / Architectural Photography

Vastint Poland zawarł umowę najmu powierzchni biurowej z Pfizer, jednym
z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Firma wprowadzi się
do Budynku 3 drugiego etapu Business Garden w Warszawie. W procesie negocjacji warunków umowy Pfizer reprezentował JLL.

Business Garden zlokalizowany jest przy ul. Żwirki i Wigury, w pobliżu stacji Szybkiej Kolei Miejskiej, łączącej Warszawskie lotnisko z dworcem kolejowym Warszawa Centralna. Kompleks oferuje blisko 90 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej rozlokowanej w siedmiu budynkach. Na terenie kompleksu funkcjonuje także hotel, centrum konferencyjne, restauracja, klub fitness i galeria sztuki. Całość dopełnia przestronny ogród.

Lokalizacja projektu, niska gęstość zabudowy, zielone otoczenie budynków
oraz energooszczędne systemy były głównymi czynnikami, które skłoniły firmę Pfizer do wyboru flagowej inwestycji Vastint.

C&W skomercjalizuje budynek „B” kompleksu biurowego LIXA

kompleks_lixa
Na mocy podpisanej w czerwcu br. umowy, międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield stała się wyłącznym agentem komercjalizującym budynek „B”, wchodzący w skład kompleksu biurowego LIXA, realizowanego na warszawskiej Woli przez firmę deweloperską Yareal.

Pierwszy etap inwestycji (budynki A i B) o łącznej powierzchni najmu 27 900 mkw. ma zostać oddany do użytku w III kwartale 2020 roku.

LIXA to obecnie największy projekt biurowy firmy Yareal zlokalizowany wzdłuż ul. Kasprzaka, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Karolkową. Kompleks będzie składał się z czterech budynków, z czego obiekty A (22 000 mkw.) i B (5 900 mkw.) mają zostać oddane do użytku do końca 2020 roku, kolejna faza inwestycji tj. budynek C/D (łącznie 20 000 mkw.) w 2021 r., a ostatni budynek E (17 000 mkw.) w 2022 roku. Obiekt zlokalizowany tuż przy realizowanej II linii metra, w pobliżu licznych przystanków autobusowych i tramwajowych zaoferuje łącznie około 65 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A.

Kompleksowi LIXA, który na tle innych budynków biurowych w okolicy Ronda Daszyńskiego wyróżnia się konceptem architektonicznym nawiązującym do przedwojennego modernizmu przygotowanym przez pracownię HRA (Hermanowicz Rewski Architekci), już na etapie realizacji przyznany został ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Vorwerk Polska wprowadza się do Argonu

Argon, III etap Alchemii, Gdańsk
Vorwerk Polska, firma oferująca wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne Thermomix®, podpisała umowę najmu 440 metrów kw. powierzchni biurowej w budynku Argon w kompleksie Alchemia w Gdańsku. Będzie to dwudzieste siódme biuro firmy w Polsce.

Umowa najmu została podpisana na 5 lat. W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza Walter Herz.
W związku z rozwojem firma Vorwerk Polska poszukiwała większego biura od dotychczas zajmowanego w Gdańsku. Firma wybrała Argon na swoje Biuro Okręgowe ze względu na nowoczesne wyposażenie budynku, dobrą lokalizację i biznesowe otoczenie kompleksu Alchemia. Nowe biuro będzie miejscem spotkań i szkoleń przedstawicieli handlowych, zajmujących się sprzedażą bezpośrednią urządzenia Thermomix® oraz spotkań z klientami. Nowe biuro firmy w Gdańsku zostanie otwarte w połowie sierpnia 2018 roku.

Wyboru budynku zawsze dokonujemy pod kątem możliwości aranżacji wnętrza zgodnie z naszymi standardami. Wszystkie oddziały firmy przygotowane są według spójnego wzoru, dlatego tak istotna jest możliwość dostosowania przestrzeni do wymagań i potrzeb biura okręgowego” – zaznacza Małgorzata Winiarska, kierownik ds. administracyjnych Vorwerk Polska.

Biurowiec Moje Miejsce z symboliczną wiechą

Moje Miejsce

Moje Miejsce to nowy inwestycja zlokalizowana na Dolnym Mokotowie, która nabiera wysokości. Budowany przez Echo Investment pierwszy biurowiec osiągnął najwyższy punkt konstrukcyjny i zwieńczony został tradycyjną wiechą.

Pierwszą łopatę na budowie Mojego Miejsca wbito jesienią 2017 roku, a już kilka miesięcy później możemy spojrzeć na ten kawałek nowej miejskiej tkanki ze szczytu budynku biurowego. Według planu, jego budowa zakończy się już w 2019 roku.

Moje Miejsce rośnie w oczach. Zbliżamy się do momentu, kiedy tworzony przez nas kwartał miasta zostanie oddany do użytku. Wkrótce pierwsi pracownicy będą mogli powiedzieć, że Moje Miejsce należy właśnie do nich” – mówi Michał Żelski z Działu Biur Echo Investment.

Pierwszy budynek tej inwestycji to ponad 18 tys. metrów kw. powierzchni biurowej i usługowej. Będzie miał 5 kondygnacji użytkowych. Do końca 2019 roku Echo Investment zbuduje w tej inwestycji jeszcze jeden biurowiec o powierzchni ponad 17 tys. mkw. Oprócz przestrzeni do pracy, Moje Miejsce będzie również miało część mieszkaniową oraz pełną infrastrukturę miejską.

SAVILLS: 10 mln mkw. powierzchni biurowej w Polsce

panorama Warszawy_fot. m.st. Warszawa_low res
W Polsce znajduje się już 10 milionów mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, podaje firma doradcza Savills podsumowując rynek nieruchomości w tym sektorze. Do 2028 roku całkowite zasoby biurowe mogą zwiększyć się nawet do 24 mln mkw.

Na 10 mln mkw. całkowitych zasobów biurowych w Polsce składa się blisko 5 400 000 mkw. powierzchni w Warszawie i ponad 4 600 000 mkw. w ośmiu głównych miastach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin). Do osiągnięcia tego poziomu przyczyniły się budynki, które oddane zostały do użytku od początku roku. Do największych z nich należą Olivia Star w Gdańsku, Sagittarius Business House we Wrocławiu, Proximo II oraz Equator IV w Warszawie, a także O3 Business Campus III w Krakowie, Spokojna 2 w Lublinie i .KTW I w Katowicach – podają eksperci Savills.

W nieco ponad osiem lat podwoiliśmy całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, co pozwoliło nam przekroczyć próg 10 mln mkw. To dowodzi imponującego tempa rozwoju polskiego rynku. Warszawa jest pod względem zasobów biurowych liderem wśród środkowoeuropejskich stolic, ale rosnąca pozycja naszej gospodarki, którą obrazuje chociażby zmiana klasyfikacji Polski w prestiżowych międzynarodowych indeksach ekonomicznych, pozwala nam zacząć porównywać się do miast Europy Zachodniej. W tym kontekście Polska ma nadal sporo do nadrobienia, a tym samym potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju. Sprzyja temu wysoka aktywność najemców i inwestorów. Zachowując dzisiejszą dynamikę w przeciągu najbliższych 10 lat nasz rynek biurowy w całej Polsce powinien przekroczyć 24 mln mkw., czyli wciąż niewiele więcej, niż obecnie wynoszą zasoby w samym tylko Monachium, które jest największym rynkiem biurowym w Niemczech” – powiedział Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce.

Karczunkowska Office Park w pełni skomercjalizowany

Karczunkowska Office Park

Przy okazji zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną warszawska firma Totalbud pracująca od wielu lat na rynku generalnych wykonawców wprowadziła się do swojej nowej siedziby. 

Nową siedzibę firmy stanowi Karczunkowska Office Park w Warszawie na Ursynowie przy ulicy Karczunkowskiej 46. Czterokondygnacyjny budynek z garażem w podziemiu został także zaprojektowany przez Totalbud. Nieruchomość stanęła na działce o powierzchni 11635 metrów kw., jaką Totalbud kupił wraz z warunkami zabudowy. Powierzchnia zabudowy wyniosła 3105 metrów kw., natomiast kubatura obiektu osiągnęła 24628 metrów sześciennych.

Właścicielem budynku jest Totalbud, sam natomiast zajmuje w nim jedno piętro. Własny projekt i inwestycję komentuje prezes Totalbudu Mariusz Pałka: „W okolicy panuje duża konkurencja w kwestii obiektów biurowo-magazynowych, ale mamy satysfakcję, że nasz budynek ma na tym tle bardzo dobrą opinię. Zaprojektowaliśmy go tak, aby w częściach biurowych i magazynowych mógł pomieścić różne firmy o zróżnicowanych specyficznych potrzebach i zostało to w pełni docenione. Łącznie w obiekcie znalazło siedziby sześć firm, co skomercjalizowało KOP w całości. Inwestycję tę zrealizowaliśmy z bardzo dobrych materiałów. Zarówno w fazie projektowej, jak i wykonawczej dołożyliśmy wszelkich starań, aby budynek miał jakość i wewnętrzne funkcjonalności obiektów klasy A, choć oczywiście z powodu lokalizacji formalnie rzecz biorąc klasy takiej nie ma”.

BNP Paribas: biurowe trendy w Warszawie

warszawa

Eksperci z BNP Paribas Real Estate opracowali raport nt warszawskiego rynku powierzchni biurowych na koniec I kwartału 2018 roku.

Jak podkreślają eksperci z BNP Paribas Real Estate Poland, największe zainteresowanie najmem nowej powierzchni pochodziło z sektora profesjonalnych usług dla biznesu, spośród których najbardziej aktywny jest segment operatorów serwisowanych powierzchni biurowych i przestrzeni co-workingowych. Stała ekspansja powierzchni tego typu jest odpowiedzią na wyraźną potrzebę elastyczności artykułowaną przez najemców oraz wpisuje się w zaobserwowane na rynku pracy trendy.

Postępująca ewolucja stylu pracy tworzy swego rodzaju presję: zmieniają się i rosną oczekiwania co do tego, co ma zaoferować powierzchnia biurowa. By na nie odpowiedzieć, nie wystarczy udostępnienie kolorowych, ale powierzchownych rozwiązań, lecz konieczne jest sięgnięcie głębiej i modyfikacja DNA biur oparta na wnikliwej analizie tego, co dzieje się z organizacjami oraz jak zmieniają się wykonywane zadania. Tylko wówczas ludzie będą się dobrze czuli w swoim środowisku pracy” – powiedziała Karolina Dudek, Workplace Strategy Manager, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

W centralnym obszarze biznesu powstają nowe inwestycje biurowe, dostarczając tym samym kolejne tysiące metrów kwadratowych atrakcyjnej powierzchni biurowej. Może się to przełożyć na wzrost ilości pustostanów w starszych nieruchomościach.

Legendarny CDT znów otwarty dla Warszawy

CEDET IMMO/JLL

CEDET IMMO/JLL

Spółka IMMOBEL Poland, inwestor i deweloper słynący z realizacji spektakularnych
projektów, zakończył rewitalizację i rozbudowę legendarnego CEDET-u,
zlokalizowanego w samym sercu Warszawy przy ul. Kruczej 50.

Centralny Dom Towarowy (CDT, CEDET) zbudowany został w latach 50-tych XX wieku. Dzięki inwestorowi odzyskał swój pierwotny charakter.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 400 mln EUR.

Rewitalizacja Cedetu była wypadkową przyszłościowego myślenia o budynku, dostosowania go do dzisiejszych realiów i potrzeb z jednoczesnym poszanowaniem jego historii.Chcieliśmy, aby ten budynek, tak jak w czasach, których powstawał był wizytówką Warszawy i miejscem spotkań jej mieszkańców. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że tak się stało i oddajemy warszawiakom piękny budynek, który podniesie jakość przestrzeni miejskiej na tym obszarze, a także ją ożywi i uatrakcyjni.” – powiedział Jacek Wachowicz, prezes IMMOBEL Poland.

Zmodernizowany CEDET będzie pełnił funkcję usługowo-handlowo-biurową.
Całkowita powierzchnia budynku wynosi 22 000 metrów kw., powierzchnia handlowo-usługowa wynosi 7000 metrów kw., zaś powierzchnia podziemna – 12 000 metrów kw.

Generalnym wykonawcą była Korporacja Budowlana Doraco.
Budynek został oddany do użytku w dniu 16 maja br.

ECC Real Estate będzie działać w biurowcu Topaz

Karolina_Kacperska__1_
ECC Real Estate to firma deweloperska, działająca na rynku od ponad 25 lat. Firma wybrała teraz nowe miejsce na swoje biuro. Będzie to biurowiec Topaz w Warszawie.

Kompleks biurowy, w skład którego wchodzą biurowce Topaz i Nefryt, zlokalizowany jest w biznesowym centrum Mokotowa, przy ulicy Domaniewskiej 39. ECC Real Estate wynajęło powierzchnię około 370 metrów kw. W procesie negocjacji najemcę wspierali konsultanci BNP Paribas Real Estate Poland.
Topaz przykuł uwagę ECC Real Estate z kilku powodów. Z jednej strony była to lokalizacja w centrum biznesowym Mokotowa, spory wybór restauracji w okolicy i bliskość komunikacji miejskiej, a z drugiej rozwiązania techniczne i renoma samego biurowca. Projekt autorstwa JEMS Architekci to dowód, że gruntownie przemyślane i bardzo dobrze zaplanowane obiekty z biegiem czasu wcale nie muszą tracić na znaczeniu – powiedziała Karolina Kacperska, Młodszy Konsultant w dziale wynajmu powierzchni biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

 

Prestiżowe biurowce Warszawy – przegląd inwestycji

patrick-tomasso-89367-unsplash
Stolica naszego kraju prezentuje przekrój najbardziej prestiżowych inwestycji biurowych w kraju. Powstające w Warszawie inwestycje potwierdzają, że popyt na luksusowe powierzchnie biurowe i handlowo-usługowe stale wzrasta.

Postanowiliśmy przyjrzeć się kilku inwestycjom, które wyróżniają się na biurowej mapie Warszawy.

Warsaw Trade Tower
Wieżowiec mieści się w dzielnicy Wola w Warszawie. Budynek zachwyca swoją konstrukcją. Jest wysoki na 208 metrów, na 184 metrze odcina się linia dachu. Posiada 42 kondygnacje naziemne. Wysokościowiec jest obecnie własnością funduszu Akron Investment Central Eastern Europe II.
Na powierzchnię budynku składa się 35 kondygnacji biurowych, 5 technicznych oraz 2 o charakterze handlowym. W podziemiu znajdują się 3 kondygnacje zaadaptowane na parking oferujący około 300 miejsc parkingowych. Ponadto obiekt oferuje 150 miejsc parkingowych naziemnych.
Fundament Warsaw Trade Tower sięga w sumie 11 metrów pod ziemię. W latach 2015-2016 biurowiec przeszedł modernizację, podczas której został dostosowany do najwyższych standardów rynkowych.
Warsaw Trade Tower to jeden z najwyższych budynków w Polsce.

Central Point (CBD One)
Ten biurowiec również znajduje się w Śródmieściu Warszawy. Budynek jest jeszcze w fazie budowy, ale inwestycja już teraz zasługuje na wyróżnienie. Całkowita powierzchnia budynku będzie wynosić 21 tysięcy metrów kw. powierzchnia użytkowa wyniesie 19 tysięcy metrów kw., przy czym na część biurową przeznaczonych zostanie 18 tysięcy metrów kw., a na powierzchnię handlową – około 1 tysiąca metrów kw. Central Point będzie liczył 22 kondygnacje naziemne i zaoferuje 83 miejsca parkingowe.
Projekt biurowca zachwyca swoją strzelistą, szklaną konstrukcją. Wielu najemców już teraz jest zainteresowanych zajęciem tam przestrzeni.

Rondo 1
Biurowiec swoją nazwę otrzymał od lokalizacji przy Rondzie ONZ 1. Jako pierwszy biurowiec w stolicy otrzymał certyfikat LEED Gold. Wysokość całkowita budynku wynosi 192 metry, na co składa się 40 kondygnacji. Powierzchnia użytkowa wynosi 61 tysięcy metrów kw. Właścicielem budynku jest MGPA.
W niższej, 10-piętrowej części budynku znajduje się galeria handlowo-usługowa. 40-piętrowa, wyższa część, pełni funkcję biurową.
Wieżowiec, dzięki złożonej konstrukcji, zachwyca swoją bryła. Szklana konstrukcja nadaje mu przy tym lekkości.

Q22
Ten nowoczesny biurowiec mieści się w dzielnicy Śródmieście. Powstał on w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się Hotel Mercure Fryderyk Chopin. Budynek oferuje ponad 91 tysięcy metrów kw. powierzchni całkowitej. Powierzchnia użytkowa wynosi prawie 54 tysięcy metrów kw., a powierzchnia biurowa – 50 tysięcy metrów kw. Biurowiec oferuje 350 miejsc parkingowych. Obiekt otrzymał certyfikat BREEAM Interim Excellent.
„Q” w nazwie inspirowane było słowem „quality”, czyli jakość, oraz „quartz”, gdyż biurowiec swoim kształtem przypomina ułamany kryształ kwarcu.

Varso
Ten budowany obecnie kompleks biurowy powstaje w dzielnicy Wola. Obiekt ten ma być czwartym pod względem wysokości budynkiem na terenie Europy.
Nazwa Varso jest inspirowana łacińską nazwą stolicy – Varsovia.
Na kompleks Varso będą składały się trzy budynki: 230-metrowa wieża główna (z iglicą licząca 310 metrów wysokości) oraz dwa wieżowce o wysokości 90 i 81 metrów wysokości. Ich całkowita powierzchnia wyniesie około 140 000 metrów kw. 7 tysięcy metrów z tej powierzchni przeznaczonych będzie pod działalność handlowo-usługową.
Na wysokości 230 metrów ma powstać taras z widokiem na panoramę Warszawy, który będzie udostępniany odpłatnie turystom. Na 46 i 47 piętrze ma znajdować się część restauracyjna. W części podziemnej znajdzie się czterokondygnacyjny parking oferujący miejsca dla 1100 samochodów, 80 motocykli oraz 750 rowerów.
Generalnym wykonawcą jest HB Reavis Construction. Zakończenie budowy zaplanowane jest na 2020 rok.

Cushman & Wakefield – raport z rynku biurowego w Warszawie

jan_szulborskiMiędzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield poddała analizie wyniki za i kwartał 2018 r. na rynku biurowym Warszawy.

Cushman & Wakefield wyniki swojej analizy publikuje w raporcie „MARKETBEAT: RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE”.

Eksperci Cushman & Wakefield  doszli do wniosku, że wskaźnik powierzchni niewynajętej jest na najniższym poziomie od 2013 roku. Jeśli natomiast chodzi o aktywność ze strony najemców, to osiągnęła ona najwyższy poziom w historii prowadzenia statystyk.

Aktywność najemców w pierwszym kwartale 2018 roku jest największa od początku prowadzenia statystyk dla warszawskiego rynku biurowego. Ta rekordowo wysoka ilość wynajętej powierzchni po pierwszym kwartale roku potwierdza niesłabnące zainteresowanie najemców powierzchnią biurową i stanowi dobrą prognozę na dalszą część roku” – powiedział Jan Szulborski, konsultant w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, autor raportu.

Rynek biurowy w Warszawie utrzymał wysokie tempo

warszawa Firma doradcza JLL opracowała raport podsumowujący sytuację na warszawskim rynku biurowym na koniec I kwartału 2018 r.

JLL zwraca uwagę na fakt, że 2017 rok był bardzo udany dla warszawskiego segmentu biurowego. Wszystko wskazuje też na to, że Warszawa utrzymała tempo rozwoju także w pierwszym kwartale br.

Jak podają specjaliści JLL, spada poziom pustostanów, popyt sięgnął znakomitych 202 000 metrów kw., zaś w budowie jest 770 000 metrów kw. biur. Zauważaly jest również wzrost zapotrzebowania na elastyczne powierzchnie i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania technologiczne dedykowane nieruchomościom biurowym. Przykładem może być integracja usług związanych z wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistością, które zwiększają atrakcyjność danego budynku w oczach najemców. Ciekawym narzędziem jest też śledzenie przepływu osób, co w efekcie sprzyja optymalizacji planowania przestrzeni i umożliwia dostosowywanie się na bieżąco do zmian nawyków i preferencji pracowników. Technologie są również kluczem do wzrostu znaczenia elastycznych przestrzeni pracy. Dowodem na to może być ostatnia decyzja Cambrige Innovation Center o rozpoczęciu działalności w Warszawie, gdzie CIC będzie rozwijać start-upy, nowoczesne technologie oraz wspierać rozwój innowacyjnej społeczności w Warszawie. Technologie zmieniają rynek biurowy na naszych oczach i możemy być pewni, że najbliższe lata niejednokrotnie nas w tym aspekcie zaskoczą” – mówi Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.

Podsumowanie sytuacji na rynku biurowym w Warszawie – raport Knight Frank

Karol Grejbus_Dyrektor Reprezentacji Najemcy_Knight Frank_20.04.18
Knight Frank opracowało raport podsumowujący sytuację na warszawskim rynku biurowym w pierwszym kwartale 2018 roku.

„Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku zasoby biurowe w Warszawie wyniosły około 5,3 mln m2. Na stołeczny rynek dostarczono dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni 23.700 m2″ – komentuje Karol Grejbus, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy.

Jak podkreśla Karol Grejbus, w pierwszych trzech miesiącach br. deweloperzy wystartowali z budową około 72 tysięcy metrów kw. powierzchni biurowych w trzech projektach. Pod koniec marca w trakcie budowy było zatem ponad 800 metrów kw. powierzchni biurowych.

Do największych projektów na etapie realizacji specjalista Knight Frank zalicza: Varso, należace do HB Reavis, Warsaw Hub, którego deweloperem jest Ghelamco Poland czy biurowiec Mennica Legacy Tower realizowany przez Golub GetHouse.

Jak dodaje, popyt na powierzchnie biurowe w stolicy utrzymuje się na wysokim poziomie.