Warszawski rynek biurowy notuje wyższą aktywność wśród najemców

Artur Sutor Cresa_
Według raportu Cresa Polska „Office Occupier: Rynek biurowy w Warszawie” wolumen transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sięgnął ponad 398.100 mkw., co stanowiło 51,2% średniej rocznej z lat 2015-2020.

– Najemcy biur na rynku warszawskim wrócili do rozmów na temat relokacji i renegocjacji umów, ponieważ takie procesy zawsze niosą oszczędności. Zauważamy także coraz większe zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań w zakresie doskonalenia środowiska pracy i tworzenia optymalnych przestrzeni do pracy, spotkań oraz integracji pracowników – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Warszawie na koniec trzeciego kwartału 2021 r. zbliżyły się do 6,2 mln mkw., powiększając się w ciągu roku o 5,8%.

W trzecim kwartale 2021 r. deweloperzy oddali do użytku trzy nowe inwestycje biurowe: Widok Towers (S+B Gruppe, 28.600 mkw.) oraz dwa budynki w ramach kompleksu Fabryka Norblina (Capital Park), tj. Galwan i Plater, z których każdy oferuje po 19.500 mkw. Całkowita podaż nowej powierzchni biurowej od stycznia do września 2021 r. wyniosła 293.900 mkw.

Całkowity wolumen transakcji najmu zawartych w Warszawie w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sięgnął ponad 398.100 mkw., co stanowiło 51,2% średniej rocznej z lat 2015-2020. Tylko w trzecim kwartale najemcy wynajęli blisko 149.300 mkw., co oznacza wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. W strukturze popytu dominowały nowe umowy (54%) i renegocjacje (42%). Natomiast ekspansje stanowiły 4% wolumenu najmu. Trzeci kwartał na stołecznym rynku okazał się najlepszym pod względem aktywności najemców od początku bieżącego roku.

Największymi umowami w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku były renegocjacja umowy najmu 20.600 mkw. w biurowcu Senator (poufny najemca) oraz renegocjacja umowy najmu 13.900 mkw. w Atrium Garden (poufny najemca). Kolejna była umowa przednajmu 11.300 mkw. podpisana przez Urząd Miasta st. Warszawy w Widok Towers.

Absorpcja między styczniem a wrześniem 2021 r. wyniosła 21.100 mkw. W samym trzecim kwartale zmniejszyła się do poziomu 15.200 mkw., co oznacza spadek o 25,8% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej na koniec trzeciego kwartału wyniósł 12,5% i nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast wzrósł o 2,9 p.p. w ujęciu rok do roku.

Aktualne wywoławcze stawki czynszowe wynoszą od 10,0-15,0 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 10,0-16,0 EUR/mkw./miesiąc przy Alejach Jerozolimskich i 14,0-25,0 EUR/mkw./miesiąc w Zachodnim Centrum, do 14,5-27,0 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu.

 

Źródło: Cresa.

Ożywienie po stronie warszawskich najemców w III kw. 2021 roku

Magdalena Czempinska_Knight Frank

Wolumen nowej podaży w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku osiągnął poziom niemal 300 000 m kw., co było wartością jedynie o 5% niższą od wyniku osiągniętego w całym ubiegłym roku na rynku biurowym w Warszawie. Sukcesywnie oddawane do użytku kolejne projekty nie zachęcają jednak deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Obecnie wolumen projektów biurowych na etapie realizacji jest najniższy od dekady i szacowany jest na około 353 000 m kw. Decyzje coraz większej liczby firm, które deklarują powrót do biur przynajmniej w wariancie hybrydowym napawają optymizmem, a potwierdza to również wzrost aktywności najemców w III kw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Współczynnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie 12,5%.

Zrealizowane w pierwszych trzech kwartałach wielkoskalowe inwestycje biurowe: Skyliner (48 500 m kw., Karimpol Polska), Generation Park Y (44 200 m kw., Skanska Property Poland), Warsaw UNIT (56 400 m kw., Ghelamco) i Widok Towers (28 600 m kw., S+B Gruppe) stanowiły 1/3 nowej podaży na warszawskim rynku biurowym. Dzięki dostarczonym na rynek 300 000 m kw. nowoczesne zasoby wzrosły do poziomu 6,16 mln m kw.

„Na podstawie przeanalizowanej przez nas podaży w realizacji do końca 2021 roku na rynek powinno trafić jeszcze około 60 000 m kw. Jeśli deweloperzy nie przesuną dat otwarcia, rok 2021 osiągnie drugi (po 2016 roku) najwyższy wynik po stronie podaży w historii warszawskiego rynku biurowego. Obserwując obecną aktywność deweloperów można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że rok 2022 będzie dla odmiany jednym z najsłabszych pod względem wolumenu zrealizowanej nowej powierzchni biurowej. Projekty z terminem oddania do użytku na 2022 rok oferują ponad 230 000 m kw. powierzchni biurowej. Ten poziom wynika bezpośrednio z niepewności związanej z rozwojem pandemii COVID-19, która sprawiła, że w 2020 roku wiele decyzji o rozpoczęciu nowych inwestycji zostało wstrzymanych do czasu zakończenia pandemii i powrotu aktywności najemców,” – komentuje Magdalena Czempińska, Dyrektor w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Obecnie wolumen projektów biurowych na etapie realizacji jest najniższy od dekady i jest szacowany na około 353 000 m kw.

W minionym kwartale odnotowano wzrost aktywności najemców w porównaniu do II kw. 2021 roku. Podpisane umowy obejmowały niemal 150 000 m kw. W rezultacie tego wolumen popytu zanotowany od początku roku osiągnął blisko 400 000 m kw. i był o około 10% niższy niż w analogicznym okresie 2020 roku.

„Mimo pozytywnego trendu jakim jest większa dynamika działań najemców w trzecim kwartale, odnotowany popyt od początku roku jest najniższy od ponad 10 lat. Kolejny kwartał z rzędu zarejestrowano bardzo wysoki udział renegocjacji umów najmu w wolumenie wynajętej powierzchni i stanowiło około 41%. Pomimo szerokiej oferty w ramach inwestycji na etapie realizacji, zainteresowanie najemców projektami w budowie jest relatywnie małe, a udział umów przednajmu w całkowitym popycie wyniósł zaledwie 10%, przy średnim kwartalnym wyniku z lat 2011-2020 na poziomie 20%. Struktura lokalizacji wolumenu najmu z trzech kwartałów bieżącego roku pokazuje, że największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy centralne (ponad 228 000 m kw. ) oraz Służewiec (ponad 60 000 m kw.),” – wyjaśnia Magdalena Czempińska.

Wzrost aktywności najemców w porównaniu z II kwartałem 2021 roku oraz relatywnie niewielki przyrost nowej podaży sprawiły, że współczynnik pustostanów w III kw. 2021 roku ustabilizował się na poziomie z czerwca 2021. W stolicy dostępne jest nadal 12,5% całkowitych nowoczesnych zasobów biurowych, czyli 768 000 m kw. powierzchni. Ofertę na wynajem poszerzają dodatkowo inwestycje z powierzchnią oferowaną do wynajęcia w ramach podnajmu. W III kw. 2021 roku zidentyfikowano co najmniej 80 000 m kw. takich biur w Warszawie.

„Współczynnik pustostanów wykazuje wyraźne zróżnicowanie pod względem lokalizacji. W obszarach centralnych wyniósł on 13,2% (spadek o 0,6 pp. w porównaniu z II kw. 2021), natomiast w rejonach poza centrum 11,9% (wzrost o 0,5 pp. w ciągu kwartału),” – dodaje Magdalena Czempińska.

Zmieniająca się sytuacja rynkowa nie wpłynęła na wywoławcze stawki czynszu, które utrzymywały się dotychczas na stabilnym poziomie (poza niewielkimi korektami odnotowanymi w I kw. 2021 głównie w centralnie zlokalizowanych obiektach). Czynsze wyjściowe w Centralnym Obszarze Biznesu, uwzględniając nowe prestiżowe projekty, kształtują się w przedziale 20-25 EUR/m kw./miesiąc, aczkolwiek zidentyfikowano projekty, w których najlepsza powierzchnia biurowa na najwyższych piętrach wież dochodzi do poziomu nawet 27-28 EUR. W pozostałych lokalizacjach centralnych stawki znajdowały się w przedziale od 15 do 22 EUR/m kw./miesiąc. Czynsze wywoławcze poza centrum wynoszą od 10 do 15 EUR/m kw./miesiąc. Ze względu na szeroki pakiet zachęt, który właściciele budynków oferują przyszłym najemcom, szczególnie w dobie pandemii COVID-19 chcąc przyciągnąć najemców, stawki efektywne pozostają o ok. 20% niższe niż poziom wywoławczy.

Źródło: Knight Frank.

PINK o rynku biurowym w Warszawie w III kwartale 2021 roku

warszawa
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane, które dotyczą rynku najmu powierzchni biurowych w trzecim kwartale 2021 roku w Warszawie. Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

 • Na koniec września 2021 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 6 159 900 m kw.
 • W III kwartale 2021 roku na stołeczny rynek dostarczono 67 600 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w dwóch projektach, a mianowicie: Fabryka Norblina (budynki Galwan i Plater, oferujące łącznie 39 000 m kw.) oraz Widok Towers (28 600 m kw.). Projekty oddane do użytkowania zwiększyły zasoby nowoczesnych biur w centralnych lokalizacjach w Warszawie.
 • Na koniec III kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 12,5% (bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 2,9 pp. w odniesieniu do porównywalnego okresu w 2020 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 767 800 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wyniósł 13,2%, natomiast poza centrum miasta sięgnął 11,9%.
 • W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe przekroczył 398 100 m kw., w tym 149 300 m kw. przypadło na III kw. 2021 roku. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy Centrum, Centralny Obszar Biznesu oraz Mokotów.
 • W okresie od lipca do końca września 2021 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom – 53,5% (włączając umowy przednajmu). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 42,0% zarejestrowanego popytu, a ekspansje – 4,5%.
 • Największymi transakcjami III kwartału 2021 r. były renegocjacje, podpisane przez między innymi: poufnego najemcę z sektora bankowego w Atrium Garden (ponad 13 900 m kw.), poufnego najemcę z sektora bankowego w Wiśniowy Business Park E (5700 m kw.), Nationale Nederlanden Usługi Finansowe (prawie 5100 m kw.) w budynku biurowym Hortus oraz przednajem 7000 m kw. przez CMS w budynku Varso Tower.

Źródło: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Warszawskie biurowce mają się dobrze na tle konkurencji – myhive w Warszawie rośnie w siłę

myhive Mokotów 9

Już cztery budynki, znane do tej pory pod nazwą EMPARK Mokotów Business Park dołączają do należącej do IMMOFINANZ międzynarodowej marki biurowej, myhive.

Tym samym na myhive w Warszawie składa się już dziesięć budynków biurowych. Łącznie oferują one 233.000 m kw. powierzchni pod wynajem. W budynkach swoją działalność prowadzi 165 najemców a pracę wykonuje w nich niemal 17.000 osób.   Zgodne z definicją i założeniami marki, wdrożenie myhive w tej części stołecznego portfela IMMOFINANZ zostało poprzedzone licznymi inwestycjami w zakresie kompleksowej poprawy udogodnień dla użytkowników budynków. Co więcej zmianie uległa sama nazwa tego kompleksu biurowego – od teraz to: myhive Mokotów.
Budynki, które zostały uwzględnione pod brandem myhive to: Taurus – od teraz myhive Mokotów One, Syriusz – od teraz myhive Mokotów Two, Orion – od teraz myhive Mokotów Three oraz Saturn – od teraz myhive Mokotów Four.

„Bardzo pozytywne opinie, które otrzymywaliśmy odnośnie naszego konceptu myhive, zarówno ze strony najemców, jak i rynku, były podstawą do objęcia tą marką również pozostałej części naszego warszawskiego portfela biurowego. Dzięki dokonanym w tej lokalizacji inwestycjom nie tylko zapewniamy wartość dodaną naszym najemcom, ale także osiągamy nasz strategiczny cel, jakim było uwzględnienie pod tym brandem wszystkich naszych budynków w stolicy. Od dziś oficjalnie cały lokalny portfel biurowy IMMOFINANZ funkcjonuje jako myhive, ze swoimi charakterystycznymi wyróżnikami, które widać już od wejścia do każdego z naszych budynków”, powiedziała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ.

Nowe inwestycje biurowe na terenie Warszawy – co buduje się teraz w stolicy?

floriane-vita-88722-unsplash
Na terenie Warszawy stale powstają nowe inwestycje biurowe. Jakie projekty są obecnie realizowane w stolicy kraju? Z cała pewnością najemcy mają w czym wybierać. Dużo inwestycji oferuje nie tylko komfortowe powierzchnie biurowe na wynajem, ale także przestrzenie handlowo-usługowe.

Spis treści:
Pandemia odcisnęła piętno, ale sektor walczy
Nowy system pracy kontra biura na wynajem
Sektor biurowy się nie poddaje
Nowoczesne projekty biurowe w drodze

W Warszawie stale przybywa nowych inwestycji o charakterze biurowym. Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w stolicy kraju jest w dalszym ciągu spore, dlatego deweloperzy i prywatni inwestorzy nieprzerwanie podejmują się kolejnych projektów inwestycyjnych. W efekcie obecnie warszawski rynek ma sporo do zaoferowania.

Pandemia odcisnęła piętno, ale sektor walczy
Rynek biurowy nie poddaje się bez walki. Wybuch pandemii i wprowadzone krótko potem obostrzenia, w tym całkowity lockdown, poważnie zachwiały rynkiem biurowym. Właściciele biurowców stanęli pod ścianą, gdyż nagle, z dnia na dzień, wszystkie budynki zostały zamknięte. Najemcy szybko znaleźli rozwiązanie i przenieśli swoje obowiązki do domowego zacisza. Obecnie, kiedy lockdown został już zniesiony, najemcy wracają do zajmowanych wcześniej biur. niemniej jednak nie wszyscy pracownicy powrócili do stacjonarnych miejsc pracy. System pracy zdalnej i hybrydowej sprawdza się u wielu przedsiębiorców na tyle, że podjęli oni decyzję o redukcji zajmowanej dotąd powierzchni biurowej.

Nowy system pracy kontra biura na wynajem
Po okresie lockdownu i całkowitego zamknięcia biurowców, w sektorze pojawiła się kolejna przeszkoda. Pracownicy, którzy przywykli już do pracowania w domu, w dużej części deklarowali chęć dalszego wykonywania obowiązków w tym systemie. Również wielu pracodawcom układ taki odpowiadał, gdyż pozostawiając pracownika na pracy zdalnej, nie muszą oni utrzymywać dla niego stacjonarnego biurka do pracy. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się także hybrydowy model pracy. Pracownicy część swoich obowiązków wykonują w biurze, a część w domu. Takie rozwiązanie również jest korzystne z punktu widzenia pracodawców, gdyż jedno stacjonarne biurko do pracy może dzielić co najmniej dwóch pracowników, którzy odwiedzają biuro w innych godzinach pracy.

Sektor biurowy się nie poddaje
Pomimo zmian w systemie pracy i nowych trudności, przed jakimi stanął rynek biurowy, deweloperzy nie rezygnują z nowych inwestycji. Analitycy rynku szacują, że w ciągu kilku lat sytuacja wróci do stanu sprzed pandemii. Co więcej, stolica nie odczuła aż tak negatywnie skutków pandemii, co mniejsze miasta. W dalszym ciągu to właśnie Warszawa uznawana jest za kolebkę biznesu i najemcy najczęściej tutaj poszukują przestrzeni biurowej do wynajęcia. Deweloperzy nieprzerwanie realizują podjęte przez siebie projekty i dostarczają na warszawski rynek nowoczesne powierzchnie biurowe na wynajem.

Nowoczesne projekty biurowe w drodze
W Warszawie trwa budowa kilku naprawdę ciekawych inwestycji biurowych, które już w przeciągu najbliższych lat trafią do oferty na wynajem. poniżej prezentujemy przykładowe inwestycje biurowe, które realizowane są na terenie Warszawy:

– The Bridge –> ten warszawski wieżowiec powstaje przy ulicy Grzybowskiej 73 oraz Europejskim Placu 3. Biurowiec budowany jest w dzielnicy Wola. Budowa wieży The Bridge rozpoczęła się w III kwartale 2021 roku. Inwestor – Ghelamco Poland – planuje zakończyć budowę i oddać obiekt do użytku w IV kwartale 2024 roku. Obiekt dostarczy 49 tys. m2 powierzchni użytkowej, z czego największą część zajmie powierzchnia biurowa – 47 tys. m2. pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na lokale handlowo-usługowe. Obiekt będzie oferował biura w standardzie technicznym klasy A. Na terenie inwestycji deweloper planuje zapewnić 280 miejsc parkingowych. Projekt architektoniczny opracowała pracownia UNStudio z Holandii przy współpracy z polskim biurem projektowym PBPP Projekt.

– Lixa –> nowoczesny kompleks biurowy Lixa również powstaje w dzielnicy Wola, dokładniej wzdłuż ulicy Karolkowej i Kasprzaka. Budowa obiektu rozpoczęła się w styczniu 2019 roku. Deweloper planuje jej zakończenie w 2024 roku. Powierzchnia biurowa, jaką dostarczy kompleks Lixa, wyniesie 75 tys. m2. Inwestycja powstaje pod szyldem spółki Yareal Polska. Za projekt architektoniczny odpowiadają architekci z pracowni HRA Architekci z Warszawy, natomiast generalnym wykonawcą inwestycji jest PORR. Na kompleks Lixa w Warszawie będą składać się cztery budynki z niezależnym dostępem do lobby i parkingu, które oferować będą biura w standardzie technicznym klasy A. Kompleks dostarczy na rynek również powierzchnie handlowo-usługowe na wynajem. Obiekt będzie mógł pochwalić się ekologicznym certyfikatem BREEAM z oceną Excellent.

– SKYSAWA –> Wieżowiec SKYSAWA to znana inwestycja, która budowana jest obecnie na warszawskich Śródmieściu przy ulicy Świętokrzyskiej 36. Budowa inwestycji rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku. Jej zakończenie i oddanie inwestycji do użytku inwestor planuje na połowę 2022 roku. Inwestorem projektu jest Polski Holding Nieruchomości z Warszawy. projekt architektoniczny opracowała pracownia Projekt Polsko – Belgijska Pracownia Architektury, natomiast generalnym wykonawcą została spółka budowlana PORR. Powierzchnia użytkowa wieżowca ma osiągnąć 65 tys. m2. Największą część będzie stanowiła powierzchnia biurowa, która zajmie prawie 37 tys. m2., która zaoferuje biura na wynajem w standardzie klasy A. Poza funkcją biurową, kompleks będzie pełnił także funkcję hotelową. Na kompleks będą składały się dwa budynki. Inwestycja SKYSWA będzie posiadała bezpośrednie połączenie ze stacją metra Rondo ONZ.

– Forest –> zespół budynków biurowych Forest powstaje w warszawskiej dzielnicy Wola, wzdłuż ulicy Burakowskiej 14. Budowa inwestycji rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Jej zakończenie inwestor – HB Reavis Poland – zaplanował na IV kwartał 2021 roku. Powierzchnia użytkowa budynków powstających w ramach kompleksu osiągnie niemal 79 tys. m2. Najwięcej powierzchni będą zajmowały biura, które zajmą około 71 tys. m2. Pozostałą powierzchnię będą stanowiły lokale handlowe i usługowe. Nad projektem architektonicznym kompleksu czuwają architekci z pracowni HRA Architekci. inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Na terenie zespołu biurowego docelowo ma powstać 800 miejsc parkingowych.

Na podstawie powyższych przykładowych inwestycji widać, że wśród deweloperów i inwestorów popularną obecnie dzielnicą jest Wola. To właśnie tutaj realizowanych jest wiele nowoczesnych kompleksów biurowych. Przeważnie w dzielnicy tej powstają efektowne wysokościowce, które dostarczą w ciągu najbliższych lat dużą liczbę powierzchni biurowej do wynajęcia. Poza biurami, w ramach większości projektów powstają także powierzchnie handlowe i usługowe.
Eksperci rynkowi szacują, że w najbliższym czasie rynek biurowy będzie podnosił się z kolan i starał powrócić do poziomu wynajmu sprzed okresu pandemii. Eksperci spekulują także, że w okresie kilku najbliższych lat sektor ten powinien odzyskać formę i ponownie zacznie dynamicznie się rozwijać. Prognozy zdają się potwierdzać zachowania deweloperów, którzy nie rezygnują z podejmowania się kolejnych projektów inwestycyjnych. Warszawa wydaje się być jednym z lepszych lokalizacji, by rozpocząć realizację projektów biurowych.

Redakcja
Komercja24.pl

W Warszawie powstanie nowoczesny kompleks biurowy od Skanska

Skanska_Studio_1

Deweloper Skanska buduje w Warszawie nową inwestycję biurową.

Studio, bo tak nazywa się kompleks biurowy, którego budowa rusza przy ulicy Prostej, dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. Kompleks biurowy będzie składał się z dwóch budynków biurowych. W kompleksie przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów. Odległość od stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji Rondo ONZ to zaledwie kilka minut pieszo, co stanowi duży atut lokalizacyjny. Pierwsza faza inwestycji ma 17 600 mkw. GLA powierzchni najmu, czternaście kondygnacji naziemnych i trzy podziemne. Ukończenie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań, a także rozmowy z potencjalnymi najemcami pokazują, że biura wciąż pełnią dla firm ważną rolę. Jesteśmy o tym przekonani i dlatego uruchamiamy kolejny projekt na warszawskiej Woli – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce i w Czechach w spółce biurowej Skanska. – Studio zaoferuje najwyższej jakości powierzchnie biurowe, ale przede wszystkim będzie to bezpieczne miejsce pracy, co potwierdzi certyfikacja WELL Health-Safety Rating. To szczególnie ważne w kontekście ciągle trwającej pandemii i powrotu pracowników do biur – dodaje Mariusz Krzak.

Informacje nt inwestycji:
Łączna powierzchnia najmu I fazy kompleksu Studio: 17 600 mkw. GLA, całego kompleksu: ok. 43 000 mkw. GLA.
Liczba kondygnacji naziemnych/podziemnych I fazy kompleksu Studio: 14/3
Generalny wykonawca: Skanska S.A.
Autor projektu architektonicznego: Arrow Architects, Grupa 5 Architekci.

W warszawskim biurowcu Domaniewska 45 pojawił się nowy najemca

Domaniewska 45-1
Biurowiec Domaniewska 45 to wykończony w wysokim standardzie, kameralny budynek biurowy w Warszawie. Obiekt został oddany do użytku w 2014 roku. 

Nowym najemcą jest wpółka z grupy BRU Textiles, która wybrała budynek Domaniewska 45 na lokalizację swojego nowego biura. Firma wprowadziła się do niego z początkiem sierpnia. Najemca ma do swojej dyspozycji powierzchnię ponad 200 m kw. Knight Frank, będący agentem wyłącznym odpowiedzialnym za komercjalizację obiektu, doradzał właścicielowi, firmie ASD Real Estate. Z kolei najemcę reprezentował Maxon Nieruchomości.
Obiekt oferuje około 9 850 metrów kw. powierzchni najmu, rozmieszczonej na 8 kondygnacjach nadziemnych. Budynek biurowy położony jest w biznesowej części warszawskiego Mokotowa.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Domaniewska 45 zyskała uznanie w oczach BRU Textiles – międzynarodowej firmy o ugruntowanej pozycji w branży tekstylnej. Regularne wprowadzanie się nowych najemców do budynku Domaniewska 45 potwierdza owocną współpracę z właścicielem oraz jego elastyczność i otwartość na potrzeby najemców” – mówi Damian Kapusta, Negocjator w Knight Frank.

Jak elastyczni są właściciele warszawskich biurowców?

Janusz Garstka_Knight Frank

Zauważalny spadek aktywności najemców połączony z wysoką podażą nowej powierzchni biurowej przekłada się na wzrost współczynnika pustostanów. W Warszawie w I połowie 2021 roku wynosił on 12,5%. Czy na rynku nieruchomości obserwujemy zatem większą elastyczność właścicieli biurowców?

„Rozmawiając z właścicielami budynków biurowych widzimy, że spora część z nich jest skłonna do większej elastyczności przy podpisywaniu i renegocjacji umów niż miało to miejsce przed pandemią. Jednym z czynników wpływających na to jest bezsprzecznie wzrost współczynnika pustostanów. W ostatnim kwartale w Warszawie zwiększył się on o 1,1 pp. Natomiast dla porównania z II kw. 2020 aż o 4,6 pp. W praktyce oznacza to, że obecnie mamy dostępne do wynajęcia od zaraz 760 000 m kw. powierzchni biurowej,” – mówi Janusz Garstka, Dyrektor działu Reprezentacji Właściciela.

Aktywność najemców nadal pozostaje na niższym poziomie niż w latach poprzednich, dlatego właściciele niektórych biurowców, żeby nie zostać z pustymi powierzchniami skłonni są do podpisywania krótszych umów najmu. Przed pandemią standardem rynkowym przy renegocjacjach były 3-5 letnie kontrakty. Teraz zdarzają się sytuacje, w których najemcy przedłużają umowy tylko na rok. Większość tego typu przypadków dotyczy jednak budynków starszych, z rynku wtórnego, które właśnie w ten sposób starają się zabiegać o nowych najemców i obecnych. Jeżeli chodzi o projekty z rynku pierwotnego, nadal podpisywane są umowy nie krótsze niż na 5 lat.

Niewątpliwie w oczach najemców atrakcyjne są biurowce z powierzchniami, które można wynająć na krótko, oferujące zaplecze konferencyjne oraz wszelkiego rodzaju nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mają wpływ na komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowników budynku.

„Na rynku biurowym w Warszawie nadal obserwowana jest większa niż przed pandemią skłonność najemców do renegocjacji kontraktów. Przedłużenia istniejących umów stanowiły ponad 40% wolumenu wynajętej powierzchni w I połowie 2021 roku,” – dodaje Janusz Garstka.
Wywoławcze stawki czynszu na stołecznym rynku utrzymywały się dotychczas na stabilnym poziomie, jednak na początku 2021 roku odnotowano już niewielkie korekty, najczęściej w wysokości ok. 0,5 EUR.

„Właściciele biurowców chcąc przekonać najemców do relokacji oferują potencjalnym klientom coraz bardziej konkurencyjne i elastyczne warunki najmu, które są połączone z równie atrakcyjnymi zachętami finansowymi. Mówimy tu o zwolnieniach z czynszu, dodatkowym budżecie na aranżacje powierzchni czy też innych rozwiązaniach finansowych, które pozwalają obniżyć stawkę czynszu,” – komentuje Janusz Garstka.

Możemy spodziewać się, że bezpieczeństwo, oszczędności oraz elastyczność będą w dalszym ciągu wiodącymi tematami w kolejnych miesiącach na rynku biurowym.

Autor: Janusz Garstka, Knight Frank.

Warszawski wieżowiec Varso Tower z najemcą na 5 tys. mkw. powierzchni

image_processing20210730-30284-tt7824
Wieżowiec Varso Tower w Warszawie pozyskał nowego najemcę na powierzchnię biurową.

Deweloper HB Reavis podpisał z kancelarią Greenberg Traurig umowę wynajmu biura o powierzchni 5 tys. mkw. w wieżowcu Varso Tower. Umowa została podpisana na okres 10 lat.
Greenberg Traurig to czołowa międzynarodowa kancelaria prawna, zatrudniająca około 2,2 tys. prawników w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Polski oddział Greenberg Traurig wprowadzi się do Varso Tower jesienią 2022 roku i zajmie w budynku trzy piętra, od 31 do 33. W procesie najmu kancelarię kompleksowo wspierała firma Savills. Z kolei firma Argon Legal zapewniła HB Reavis doradztwo prawne w negocjacjach.
Zakończenie budowy warszawskiego wieżowca planowane jest na wiosnę 2022 roku.

Rynek biurowy w Warszawie: kolejne wysokościowce czekają na najemców

Magdalena Czempinska_Knight Frank
Warszawski rynek biurowy sukcesywnie powiększa się o kolejne metry nowoczesnej powierzchni biurowej, która obecnie sięga niemal 6,1 mln m kw. Tylko w pierwszej połowie roku 2021 roku na rynek trafiło około 226 000 m kw. powierzchni biurowej. Aktywność najemców wciąż pozostaje na niższym poziomie w porównaniu do lat poprzednich, a podpisane do końca czerwca umowy najmu opiewały na 250 000 m kw. Relacja wysokiej podaży i niższego popytu skutkowała dalszym wzrostem współczynnika pustostanów, który wyniósł 12,5%.

W pierwszej połowie roku pozwolenie na użytkowanie otrzymało 10 budynków biurowych o łącznej powierzchni około 226 000 m kw. Co ważne, aż 67% tej powierzchni stanowiły 3 biurowce: Skyliner (48 500 m kw., Karimpol Polska), ostatni etap kompleksu Generation Park – Y (44 200 m kw., Skanska Property Poland) oraz Warsaw UNIT (56 400 m kw., Ghelamco).

„Rondo Daszyńskiego już od kilku lat sukcesywnie buduje swoją pozycję nowego biznesowego serca Warszawy. Oddane budynki stanowią zdecydowaną większość nowej podaży w tym półroczu. Warto tutaj zaznaczyć, że tak duże inwestycje są kontynuacją budów rozpoczętych jeszcze przed pandemią, a aktywność deweloperów względem nowych projektów ma zachowawczy stosunek. Decyzje o kolejnych realizacjach będą raczej wstrzymywane do czasu zakończenia pandemii i powrotu aktywności najemców,” – komentuje Magdalena Czempińska, dyrektor w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Obecnie wolumen nowych projektów w trakcie realizacji jest najniższy od dekady i wynosi 360 000 m kw. Jeżeli deweloperom uda się dotrzymać zakładanych harmonogramów to ok. 130 000 m kw. powierzchni trafi na rynek jeszcze w tym roku, a oznaczać to będzie drugi pod względem nowej podaży wynik po rekordowym 2016 roku. Głównym skupiskiem inwestycji w budowie są centralne strefy biznesowe, na terenie których realizowane jest 75% nowej podaży.

Ostrożnościowe podejście najemców utrzymuje się w dalszym ciągu. Wolumen podpisanych umów w pierwszej połowie 2021 roku zanotował wynik około 250 000 m kw., z czego drugi kwartał stanowił niemal 60% tego wolumenu. Pierwsze sześć miesięcy to jednak najniższy półroczny wynik po stronie popytu od 10 lat. Analizując dokładanie strukturę podpisanych umów niemal połowę wolumenu w pierwszych sześciu miesiącach stanowiły nowe umowy i ekspansje (49%). Wyraźnie spadło zainteresowanie projektami w budowie i zaledwie 11% wynosiły umowy przednajmu. W dalszym ciągu najemcy nie ryzykują i wybierają bezpieczne dla nich rozwiązania, tj. przedłużenia istniejących umów, które stanowiły 40% wolumenu wynajętej powierzchni.

„Dobrze skomunikowane Śródmieście i bliska Wola przyciągają nowych najemców. To właśnie strefy centralne i okolice Ronda Daszyńskiego cieszyły się największym zainteresowaniem firm, które wynajęły tam odpowiednio 60 000 m kw. i 52 000 m kw. Nowoczesne budynki biurowe i rozwiązania technologiczne, które oferują, zwłaszcza te zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowników są w kręgu zainteresowań firm rozważających relokację. Miejsce na podium zamyka Służewiec z wynikiem 35 000 m kw.,” – dodaje Magdalena Czempińska.

Odczuwalny spadek aktywności najemców wraz z wysoką podażą nowej powierzchni, skutkują wzrostem współczynnika pustostanów w Warszawie do poziomu 12,5%. W ciągu kwartału zwiększył się on o 1,1 pp., natomiast w porównaniu z II kw. 2020 – aż o 4,6 pp. Powyższy współczynnik pustostanów przekłada się na niemal 760 000 m kw. powierzchni dostępnej do wynajęcia od zaraz. Należy pamiętać, że faktyczny wolumen powierzchni na wynajem jest wyższy, ponieważ na rynku dostępna jest także powierzchnia oferowana do wynajęcia w ramach podnajmu.

„Obawy i niewiadome w tej dynamicznie zmieniającej się pandemicznej sytuacji przez wiele miesięcy nie wpływały na zmianę wywoławczych stawek czynszu na stołecznym rynku biurowym. Dopiero na początku 2021 roku odnotowano niewielkie korekty, które zamykały się w wysokości 0,5 EUR. Zmiany te głowie można zaobserwować w projektach zlokalizowanych w centralnych lokalizacjach,” – wyjaśnia Magdalena Czempińska.

Przyglądając się bliżej stawkom czynszu, to powierzchnia w Centralnym Obszarze Biznesu oferowana jest za 20-25 EUR/m kw./miesiąc, aczkolwiek zidentyfikowano projekty, w których najlepsza powierzchnia biurowa na najwyższych piętrach wież dochodzi do poziomu nawet 27-28 EUR. W pozostałych lokalizacjach centralnych stawki wahały się od 15 do 22 EUR/m kw./miesiąc. Czynsze wywoławcze poza centrum wynoszą od 10 do 15 EUR/m kw./miesiąc. Ze względu na szeroki pakiet zachęt oferowanych przez właścicieli budynków, którzy szczególnie w dobie pandemii COVID-19 chcą przyciągnąć najemców, stawki efektywne pozostają o ok. 20% niższe niż poziom wywoławczy.
Autor: Magdalena Czempińska, dyrektor w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Warszawski biurowiec Wola Retro przyciągnął kolejnego najemcę

Wola Retro (1)

Biurowiec Wola Retro w Warszawie należy do spółki Develia S.A. Już niedługo do budynku wprowadzi się nowy najemca.

SIGNAL IDUNA, nowy najemca warszawskiego biurowca, jest jedną z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w naszej części Europy. Firma przeniesie się do biurowca Wola Retro w III kwartale 2021 roku. Firma wynajęła 1 170 metrów kw. powierzchni biurowej. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Wola Retro to miejsce, które odpowiada na stale rosnące wymagania biznesu. Satysfakcjonujące wyniki komercjalizacji przestrzeni biurowej to efekt uzyskany nie tylko dzięki oferowanym przez nas udogodnieniom, świetnej lokalizacji i dostępności do komunikacji miejskiej, ale też inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania w kwestii bezpieczeństwa – mówi Izabela Miśta-Brzeska, senior leasing manager w Develia S.A. – Od początku pandemii wdrażamy systemy, które wpływają na wysoki komfort pracy w naszym biurowcu. Jako jeden z pierwszych obiektów na rynku dysponujemy m.in. przepływowymi lampami wiruso- oraz bakteriobójczymi czy zaawansowanymi technologicznie wentylatorami oczyszczającymi powietrze – dodaje Karol Tański, junior leasing manager w Develia S.A.

Raport PINK: Rynek biurowy w Warszawie w II kw. 2021 r.

warszawa
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opracował raport na temat sytuacji na rynku biurowym w Warszawie. Jest to raport za II kwartał br.

Opublikowane zostały zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w drugim kwartale 2021 roku. Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

 • Na koniec czerwca 2021 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły niespełna 6 100 000 m kw.
 • W II kwartale 2021 roku na stołeczny rynek dostarczono prawie 60 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w dwóch projektach – Warsaw UNIT o powierzchni niemal 57 000 m kw. (zlokalizowany w strefie Centrum) oraz EQ2 (niecałe 3 000 m kw., strefa West). Łącznie z 8 projektami oddanymi do użytkowania w I kwartale, od początku 2021 roku na rynek dostarczono ponad 226 000 m kw. powierzchni biurowej.
 • Na koniec II kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 12,5% (wzrost o 1,1 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 4,6 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2020 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 760 000 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wyniósł 13,8%, natomiast poza centrum miasta sięgnął 11,4%.
 • W drugim kwartale 2021 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął 140 000 m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy COB oraz Centrum. W I połowie roku łączny popyt na biura wyniósł niemal 250 000 m kw.
 • W okresie od kwietnia do końca czerwca 2021 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – 48%, oraz nowym umowom – 45% (włączając umowy przednajmu). Ekspansje stanowiły 7% zarejestrowanego popytu.
 • Największymi transakcjami II kwartału 2021 r. były: renegocjacja umowy najmu niemal 21 000 m kw. przez poufnego najemcę w budynku Senator, umowa przednajmu podpisana przez Urząd Miasta st. Warszawy w budynku Widok Towers na 11 300 m kw., oraz renegocjacja umowy na 7 500 m kw. przez Janssen Cilag w Wiśniowy Business Park F.

  Źródło: PINK.

REDD ANALYTICS: 2 mln m kw. powierzchni biurowej w budynkach oddanych czeka na swoich najemców

REDD1 (1)
Analitycy REDD poinformowali, że w czerwcu 2021 roku, wyłącznie w obiektach oddanych do użytku, na najemców czekały 2 mln metrów kw.

Jak zauważają analitycy REDD, jest to kolejny miesiąc wzrostu wolnej powierzchni biurowej na rynku. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Polsce plasują się na poziomie niemal 13 mln metrów kw.
W Warszawie znajduje się obecnie niemal 7 mln metrów kw. powierzchni biurowej. Są to dane o zasobach biur uwzględniających wszystkie budynki klas: A, B i C.

Mówiąc o wolnej powierzchni w budynkach istniejących oraz tych w budowie, to na koniec czerwca na rynku dostępnych było ponad 2,7 mln mkw. biur. Obserwowaliśmy kontynuację wzrostu wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia. W oddanych obiektach biurowych przybyło 66 tys. mkw. powierzchni, a w obiektach w budowie pojawiło się prawie 25 tys. mkw. gotowych na przyjęcie najemców – mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

 

Biurowiec Warsaw Trade Tower zatrzymuje swojego najemcę. Grupa Azoty przedłuża umowę

Warsaw Trade Tower
Grupa Azoty przedłużyła umowę najmu w wieżowcu Warsaw Trade Tower, który należy  do Globalworth.

Grupa Azoty wynajmuje powierzchnie biurowe w Warsaw Trade Tower od 2013 roku. Spółka zajmuje w wieżowcu powierzchnię 1160 metrów kw. na 31 piętrze.
Wieżowiec Warsaw Trade Tower zlokalizowany jest na warszawskiej Woli. Inwestycja liczy 42 piętra, 208 m wysokości. Swoim najemcom oferuje docelowo 45 000 metrów kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Warsaw Trade Tower to ikona stołecznego rynku biurowego. Budynek cieszy się uznaniem zarówno nowych, jak i dotychczasowych najemców, którzy często decydują się w nim zostać na dłużej. Dzieje się tak, ponieważ jak mało który biurowiec WTT jest w stanie zapewnić jednocześnie centralną lokalizację, znakomitą komunikację, ponadczasową architekturę, a dzięki wielomilionowym inwestycjom w modernizację także nowoczesne rozwiązania i najwyższy standard powierzchni biurowej. Grupa Azoty doceniła te atuty, czego efektem jest podpisana umowa najmu na kolejne lata. – powiedziała Anna Korwin-Kulesza, Senior Leasing Manager w Globalworth Poland

CA Immo podpisało umowę przedłużenia najmu powierzchni biurowej w Warsaw Towers

Warsaw Towers_1

Biurowiec Warsaw Towers to nowoczesny, 15-piętrowy budynek klasy A. Jest on położony w ścisłym centrum Warszawy.

najemca, PGE Systemy S.A.,  zdecydował się na pozostanie w biurowcu na okres kolejnych 5 lat. W procesie negocjacji najemcy doradzała firma CBRE.

Grupa Kapitałowa PGE od lat jest naszym najemcą. Nasza współpraca układa się znakomicie, czego najlepszym dowodem jest kolejna już umowa najmu. Nasz partner docenił doskonałą lokalizację Warsaw Towers w  ścisłym centrum stolicy, komfortowe i funkcjonalne przestrzenie biurowe oraz najwyższą jakość zarządzania budynkiem. Dzięki przeprowadzce PGE Systemy S.A., Warsaw Towers może pochwalić się komercjalizacją na poziomie 94%. Ten bardzo dobry wynik dodatkowo zyskuje na znaczeniu w tych szczególnych czasach – powiedział Dawid Wątorski, Leasing Manager w CA Immo.

Biurowiec Warsaw Towers oferuje łącznie 21 000 mkw. powierzchni komercyjnej. Na parterze budynku znajduje się także pasaż handlowo-usługowy. Biurowiec uzyskał certyfikaty BREEAM na poziomie „Excellent” (przyznanemu za znakomite zarządzanie budynkiem) oraz „Very Good” (za rozwiązania techniczne  zastosowane w projekcie).

Dom Maklerski X-Trade Brokers zajmie blisko 4 400 mkw. powierzchni biurowca Skyliner w Warszawie

Skyliner_1
Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB) – należący do grona największych na świecie brokerów Forex & CFD – wprowadzi się do Skylinera. Spółka zajmie blisko 4 400 mkw. powierzchni biurowca.

Grupa XTB od ponad 15 lat zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do setek rynków na całym świecie, wykorzystując do tego własne platformy transakcyjne (xStation i xStation Mobile). Spółka dostarcza także na skalę globalną wiodące technologie dla instytucji finansowych. Zdobyła zaufanie ponad 317 tys. klientów i jest regulowana przez największe organy nadzoru: FCA, KNF, CySEC oraz IFSC. Swoje oddziały prowadzi w prestiżowych lokalizacjach mieszczących się w ponad 13 krajach tj. Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Chile. Od sierpnia 2016 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa XTB na całym świecie zatrudnia ponad 550 osób, z czego większość pracuje
w Warszawie. Od stycznia 2022 roku nową siedzibą firmy stanie się budynek Skyliner. XTB zajmie trzy piętra w budynku zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego.

Ostatnie kilka lat to dla XTB czas wyjątkowo dynamicznego rozwoju, który przełożył się
na wzrost zatrudnienia w praktycznie każdym zespole odpowiedzialnym za kluczowe obszary biznesowe w firmie. Szukaliśmy miejsca, które będzie nie tylko świetnie skomunikowane, ale także nowoczesne, wykonane w wysokim standardzie i zapewniające możliwości adaptacji przestrzeni poprzez dostosowanie jej do naszych wymagań. Skyliner spełnia te oczekiwania, a przy tym znajduje się w niedalekiej odległości od naszego poprzedniego biura, dzięki czemu nasi pracownicy nie będą musieli zmieniać swoich przyzwyczajeń jak chodzi o podróż do pracy – powiedział Paweł Szejko, dyrektor finansowy i członek zarządu XTB.

W procesie wynajmu Grupa XTB była reprezentowana przez agencję Knight Frank,
a właściciela biurowca – Grupę Karimpol – reprezentowało CBRE Polska.

mat.pras.

Rynek biurowy w Warszawie wciąż się rozrasta – będą nowe biurowce

Bartłomiej Zagrodnik_Partner Zarządzający w Walter Herz.
W 2020 roku posypały się w Warszawie wnioski o pozwolenia na budowę.

W pandemicznym, minionym roku liczba złożonych w Warszawie wniosków o pozwolenie na budowę budynków oferujących powierzchnie biurowe wzrosła o ponad 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, czytamy w raporcie Pozwolenia na budowę obiektów biurowych Warszawa 2016-2020, opracowanym przez Walter Herz.

– Najwięcej wniosków, jak wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wpłynęło w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Od 2017 do 2019 roku ilość składanych wniosków obniżała się regularnie, co zaowocowało spadkiem liczby rozpoczynanych inwestycji oraz powierzchni biurowych będących w budowie na warszawskim rynku. W 2020 roku także wystartowało znacząco mniej projektów, ale co ciekawe, istotnie wzrosła ilość złożonych wniosków o pozwolenie na budowę obiektów biurowych w porównaniu do 2019 roku. Istnieje więc szansa, że podaż powierzchni w trakcie realizacji, która ostatnio wyraźnie się obniżała, ponownie wzrośnie. Z 700-780 tys. mkw. biur, które były w budowie w latach 2016-2019, na koniec 2020 roku ich ilość spadła do poziomu 550 tys. mkw. powierzchni – mówi Krzysztof Foks, Analyst w Walter Herz.

– Jeśli deweloperzy i inwestorzy rozpoczną budowę zaplanowanych projektów będzie można spodziewać się zachowania ciągłości wysokiej podaży dostarczanej na warszawski rynek biurowy. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z luką podażową. Spadek dostępności atrakcyjnych powierzchni może z kolei przełożyć się na mniej korzystne oferty dla najemców – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz. – Należy też zwrócić uwagę, że adaptacja systemu pracy zdalnej, który wpłynie na zmianę układów funkcjonalnych przestrzeni biurowych, będzie jednocześnie zachęcać do wyboru biur w lepszych lokalizacjach – dodaje Bartłomiej Zagrodnik.

Raport Walter Herz pokazuje, że zdecydowana większość, bo aż 70 proc. zamierzeń planowanych w ciągu minionych 5 lat w Warszawie dotyczyła przebudowy, rozbudowy, remontu lub zmiany aranżacji przestrzeni. Zaledwie 9 proc. z ponad 1400 złożonych w tym czasie wniosków związanych było z budową nowych obiektów zawierających powierzchnie biurowe. W 2016 roku liczba zgłoszeń wzrastała, by w 2017 roku osiągnąć najwyższy poziom w badanym okresie, a w kolejnych latach zaczęła spadać.
Wydawane w latach 2016 -2020 pozwolenia umożliwiały realizację budynków oferujących biura w większości dzielnic Warszawy. Przy czym, wyraźnie mniejsza ilość decyzji dotyczyła terenów, w których dominuje zabudowa mieszkaniowa z bardzo niewielkim udziałem budynków o przeznaczeniu biurowym. Śródmieście, rejon ronda Daszyńskiego oraz Służewiec, gdzie przeważają biurowce, charakteryzują się natomiast zdecydowanie największą ilością wydanych pozwoleń. Mamy tu więc ścisłą zależność między liczbą istniejących budynków biurowych na danym obszarze miasta i ilością wydanych, przychylnych decyzji w tej strefie.

Analiza Walter Herz mówi, że do 84 proc. wniosków z kategorii XVI, obejmującej budynki biurowe i konferencyjne, które złożone zostały w ostatniej pięciolatce organy administracyjne odpowiedzialne za ich wydawanie w Warszawie przychyliły się. Tylko w przypadku 3 proc. wniosków wydana została decyzja odmowna. Bez rozpatrzenia pozostało 4 proc., inwestorzy wycofali 3 proc. z ogółu wniosków, tyle samo zostało zawieszone, 2 proc. trzeba uzupełnić, a dla 1 proc. z nich wydano decyzję umarzającą.
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę wnioski o pozwolenie na budowę obiektów z zaprojektowanymi nie tylko powierzchniami biurowymi procent wydanych decyzji pozytywnych jest już niższy o 9 pp. Kształtuje się na poziomie 75 proc. Z odmową spotkało się 7 proc. wniosków skategoryzowanych jako obiekty o różnych funkcjach. Wycofanych zostało 5 proc. wniosków, podobna ilość nie została rozpatrzona, a po 4 proc. było takich, w przypadku których postępowanie zostało zawieszone oraz zapadła decyzja umarzająca.

W przepisowym terminie, do 65 dni, jaki jest na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę decyzje otrzymało tylko 63 proc. inwestorów zainteresowanych realizacją w Warszawie obiektów biurowych i konferencyjnych w ostatnich 5 latach. Średni czas pomiędzy datą złożenia wniosku i wydania decyzji wyniósł 74 dni.

Źródło: Walter Herz.

Warszawski rynek biurowy w I kwartale 2021 roku

warszawa
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) publikuje zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w pierwszym kwartale 2021 roku.

Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.
 • Na koniec marca 2021 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 6 043 300 m kw.
 • W I kwartale 2021 roku na stołeczny rynek dostarczono około 167 100 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ośmiu projektach. Największymi z nich były Skyliner o powierzchni 48 500 m kw. oraz Generation Park Y (44 300 m kw.), oba zlokalizowane w strefie Centrum. Ponadto na rynek dostarczono: Forest Kampus (19 700 m kw., w strefie Centrum), kolejne dwa budynki (M oraz N) kompleksu Koneser (17 700 m kw., w strefie Wschód), II etap kompleksu Moje Miejsce (15 200 m kw., w strefie Mokotów), X20 (13 700 m kw., w strefie Mokotów) oraz pierwszy budynek kompleksu Baletowa Business Park (8000 m kw., w korytarzu Puławskiej).
 • Na koniec I kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 11,4% (wzrost o 1,5 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 3,9 pp. w odniesieniu do porównywalnego okresu w 2020 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 691 600 m kw.W strefach centralnych współczynnik pustostanów wyniósł 12,2%, natomiast poza centrum miasta sięgnął 10,9%.
 • W pierwszym kwartale 2021 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął prawie 109 300 m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się niezmiennie strefy Mokotów oraz Centrum.W okresie od stycznia do końca marca 2021 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom – 66% (włączając umowy przednajmu). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 32% zarejestrowanego popytu, a ekspansje – 2%.
 • Największymi transakcjami I kwartału 2021 r. były: umowa przednajmu Zarządu Transportu Miejskiego w Fabryce PZO na 9800 m kw., renegocjacja umowy na 7500 m kw. przez Credit Suisse w Atrium 2 oraz odnowienie umowy przez Royal Bank of Scotland na 5700 m kw. w Wiśniowy Business Park.

Źródło: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Biurowiec w Warszawie sprzedany za ponad 60 mln euro. Biurowiec Wołoska 24 przechodzi do portfela ZFP Investments

Woloska_9-1

Wołoska 24, biurowiec wybudowany przez Ghelamco ma nowego właściciela. Został nim czeski fundusz inwestycyjny ZFP Investments. Wartość transakcji wyniosła ponad 60 mln euro.

Wołoska 24 to biurowiec klasy A położony na warszawskim Mokotowie. Został zrealizowany przez Ghelamco w 2016 roku. Nowym właścicielem biurowca jest czeski fundusz inwestycyjny ZFP Investments należący do słowackiego funduszu IAD Investments. IAD Investments jest najstarszą słowacką firmą zarządzającą aktywami. Działa w krajach Europy Środkowej od ponad 25 lat. Posiada nieruchomości na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, a od grudnia 2017 roku także w Polsce. W procesie sprzedaży interesy właściciela reprezentowały firmy CBRE oraz Allen&Overy. Wśród doradców kupującego znalazły się Squire Patton Boggs, ARCADIS oraz TPA.

Zmiana właściciela nastąpiła poprzez nabycie udziałów w spółce celowej.

– W ZFP Investments cieszymy się, że mimo tych niełatwych czasów udało nam się sfinalizować tę transakcję ze światowej klasy deweloperem jakim jest Ghelamco. Wołoska 24 doskonale pasuje do naszego zdywersyfikowanego portfela. Wierzymy, że ten wysokiej klasy budynek wraz z renomowanymi najemcami zapewni naszym klientom pomyślną przyszłość – mówi Peter Lukáč, członek zarządu ZFP Investments.

– Wołoska 24 to świetnie zlokalizowany biurowiec posiadający prestiżowych najemców. Dziękuję wszystkim stronom zaangażowanym w przeprowadzenie transakcji. Jestem przekonany, że budynek będzie świetnym uzupełnieniem portfolio budowanego przez ZFP Investments – mówi Jeroen van der Toolen, Managing Director CEE of Ghelamco.

Wołoska 24 to nowoczesny budynek biurowy zlokalizowany na warszawskim Mokotowie. Biurowiec jest wynajęty niemal w 100 proc., a wśród jego najemców znajdują się tak prestiżowi najemcy, jak: NEST BANK, ARVAL Group, Hyundai czy Teleperformance.

Wołoska 24 liczy 23 500 mkw. powierzchni biurowej. Budynek posiada 518 miejsc postojowych w parkingu podziemnym oraz dodatkowy parking naziemny. Dla rowerzystów zrealizowano oddzielny parking, szatnie i prysznice. Komfortowy dojazd do budynku zapewniają dwa niezależne wjazdy od ulicy Wołoskiej i Magazynowej oraz bliskie sąsiedztwo przystanków autobusowych i tramwajowych.

Tak jak wszystkie projekty Ghelamco, biurowiec Wołoska 24 zrealizowano według najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa. Budynek posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

 

Źródło: Ghelamco Poland.

Warszawski biurowiec pnie się w górę – nowa inwestycja komercyjna P180 od Skanska

16032021_Skanska P180 (1)
Trwa budowa najnowszego biurowca Skanska – P180! Inwestor przygotował nowe wizualizacje, na których na rzeczywisty obraz okolicy nałożony został projekt budynku – dając w ten sposób możliwość spojrzenia w przyszłość i zobaczenia jego finalnego wyglądu. Prace idą zgodnie z założonym harmonogramem, a oddanie biurowca do użytku zaplanowane jest na III kwartał 2022 roku.

P180 powstaje u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, tuż przy metrze Wilanowska i dostarczy ok. 32 tys. mkw. nowoczesnej i innowacyjnej przestrzeni biurowej. Za projekt odpowiada pracownia PRC Architekci. Biurowiec będzie ubiegał się o wymagające certyfikaty: WELL, który pozwala na holistyczne spojrzenie na zdrowie, samopoczucie i komfort osób przebywających w biurowcach oraz uzupełnienie standardów zielonego budownictwa, a także LEED oraz Obiekt bez Barier. Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami.

mat.pras.

Boom na mniejsze powierzchnie biurowe w prestiżowych lokalizacjach

Adrian Bojczuk

Od ponad roku obserwujemy wśród mniejszych firm rosnące zainteresowanie najmem powierzchni biurowej w realizowanych przez nas nowych, warszawskich projektach biurowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się SKYSAWA zlokalizowana w jednym w najznakomitszych punktów Centralnego Obszaru Biznesu, tuż przy Rondzie ONZ. Otrzymujemy zdecydowanie więcej zapytań od mniejszych klientów, którzy myślą o wynajmie biura w prestiżowej lokalizacji, ale ich zapotrzebowanie na powierzchnię oscyluje w zakresie 200-300 mkw. Liczba tych zapytań stała się dla nas impulsem, by jeszcze raz przyjrzeć się projektowi, który obecnie jest na półmetku realizacji i znaleźć odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Spis treści:
Wysokie piętro wieżowe dla dwóch najemców
Spektrum różnych możliwości
O inwestycji SKYSAWA

Wysokie piętro wieżowe dla dwóch najemców

Po wnikliwej analizie możliwych rozwiązań zdecydowaliśmy się przeprojektować najwyższe kondygnacje SKYSAWA, tak by Ci najbardziej wymagający klienci, poszukujący mniejszych, ale prestiżowych przestrzeni znaleźli je właśnie w naszej inwestycji. Wieża SKYSAWA będzie liczyć ponad 155 metrów wysokości, a całkowita powierzchnia piętra na najwyższych kondygnacjach, między 27. a 37. piętrem to ok. 500 mkw. Tak niewielka powierzchnia piętra wieżowego od początku mocno wyróżnia SKYSAWA na tle innych nowopowstających biurowców w Warszawie. Teraz wyróżnimy się jeszcze mocniej, ponieważ dzięki ostatnim zmianom w projekcie, polegającym na zoptymalizowaniu układu części wspólnych na 11 najwyższych piętrach, zyskaliśmy dodatkowe kilkaset metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Wprowadzone modyfikacje pozwalają nam lepiej dostosować wielkość biur do potrzeb konkretnych klientów i gdy zajdzie taka potrzeba, swobodnie dzielić najwyższe piętra SKYSAWA na dwóch najemców. Ponadto nowy układ pięter pozwala klientom na aranżację przestrzeni w sposób wykorzystujący potencjał funkcjonalny każdego metra kwadratowego.

Spektrum różnych możliwości

Równocześnie w ofercie powierzchni biurowych SKYSAWA mamy też przestrzenie dla klientów, którzy szukają dużych metraży. Mogą oni wynająć w SKYSAWA piętra o wielkości prawie 3 tys. mkw. GLA. Jest to możliwe dzięki przewidzianej przez inwestora opcji łączenia w poziomie dwóch kondygnacji SKYSAWA. Dotyczy to pięter od 2 do 4 z osiągalnym metrażem od 2400 m kw. do prawie 3000 m kw., jak również pięter 5-8, które po połączeniu dają powierzchnię ponad 1700 mkw. Natomiast część budynku zaczynająca się od 10 piętra a kończąca się na 15 piętrze to ok. 750 mkw. powierzchni brutto na każdym piętrze. Tak duża różnorodność dostępnych metraży w SKYSAWA, daje nam możliwość sprostania wymaganiom szerokiemu spektrum klientów.

O inwestycji SKYSAWA

SKYSAWA to nowoczesny kompleks biurowo-handlowy o powierzchni ok. 34 200 mkw., którego budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca 2019 r. Kluczowym atutem inwestycji jest doskonała lokalizacja w ścisłym centrum stolicy tuż obok Ronda ONZ, w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Twardej, Mariańskiej i alei Jana Pawła II. SKYSAWA jako jedna z nielicznych inwestycji w Warszawie będzie mieć bezpośrednie połącznie ze stacją metra. Obiekt posiada certyfikat BREEAM Interim na najwyższym poziomie Outstanding. Zgodnie z harmonogramem budynek A inwestycji liczący około 9.800 mkw. ma być gotowy w trzecim kwartale 2021 r., zaś zakończenie budowy budynku B – wieży liczące ponad 155 m wysokości zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r. Inwestorem kompleksu SKYSAWA jest Polski Holding Nieruchomości. Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum firm PORR, TKT engineering i ELIN. Nadzór inwestorski nad budową sprawuje polski oddział międzynarodowej grupy konsultantów – Gleeds Polska.

Komentarz Adriana Bojczuka, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Najmu i Nieruchomości PHN S.A.

Biurowiec w Warszawie X20 z nowym najemcą – do biur wprowadza się InPost

X20_dzień

Firma InPost jeszcze w tym roku wprowadzi się do warszawskiego biurowca X20, zlokalizowanego przy ulicy Czerniakowskiej 87a. W budynku zajmie około 3 800 m kw. W procesie najmu InPost doradzała międzynarodowa firma doradcza Knight Frank. Budynek X20 został zrealizowany przez White Star Real Estate i AIG Global Real Estate.

InPost lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie. Firma jest pionierem i liderem na rynku automatyzacji dostaw przesyłek – wyznacza niedościgniony standard w szybkości i elastyczności doręczeń. Obecnie tylko w Polsce posiada ponad 10 000 Paczkomatów. Ciągły rozwój organizacji oraz liczne udogodnienia, w tym możliwość dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, brak konieczności drukowania etykiet czy prosta nawigacja w dedykowanej aplikacji, sprawiają że według badań Gemius Paczkomaty® są najczęściej wybieraną formą dostawy.

Biurowiec X20 to nowoczesny budynek klasy A, zlokalizowany na warszawskim Dolnym Mokotowie, którego budowa zakończyła się w 2020 roku. Powierzchnia biurowa tego sześciokondygnacyjnego budynku biurowego wynosi 16 000 m kw.

„Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Polsce i Europie, ostatnio zadebiutowaliśmy na giełdzie EURONEXT Amsterdam. W związku z tym rośnie także liczebność naszego zespołu w Warszawie. Nowoczesna powierzchnia biurowa przy ulicy Czerniakowskiej ma zapewnić naszym pracownikom przyjazne i zrównoważone warunki pracy,” – skomentował Marcin Pulchny, Wiceprezes Zarządu InPost.

„Dziękujemy całemu zespołowi InPost za zaufanie, jakim obdarzyli nas w procesie poszukiwania biura i na etapie negocjowania umowy. Wierzymy, że budynek X20 w całości spełni wymagania naszego klienta w zakresie tworzenia przyjaznego i nowoczesnego środowiska pracy,” – skomentował Jakub Denus, Senior Associate, Dział Reprezentacji Najemcy w Knight Frank.

“Niezmiernie cieszymy się, że firma InPost dołączy do grona wyjątkowych najemców w naszym budynku. Transakcja z InPost jest dla nas sygnałem, iż mimo trudnego dla wszystkich roku 2020, najemcy finalizują założone plany. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, nie tylko w zakresie realizowania projektów biurowych, lecz również w zarządzaniu nimi, dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć firmie InPost najlepsze warunki do pracy i dalszego rozwoju, w środowisku rozpoznawalnych i dynamicznie rozwijających się firm, które tworzą najemcy X20. Dziękujemy również Knight Frank za profesjonalną obsługę procesu najemcy, na najwyższym poziomie doradztwa,” – skomentował Bartosz Prytuła, Partner Zarządzający w Polsce, White Star Real Estate.

Kompleks biurowy Mennica Legacy Tower zwyciężył w plebiscycie European Property Awards

Mennica Legacy Tower_3

Kompleks biurowy w Warszawie – Mennica Legacy Tower – zwyciężył w plebiscycie European Property Awards, wyłaniającym najlepsze projekty nieruchomościowe w całej Europie. Obiekt zrealizowany przez GGH we współpracy z Mennicą Polską S.A. otrzymał tytuł najlepszej inwestycji w Polsce i w Europie w kategorii „Commercial High-Rise Architecture”.

Mennica Legacy Tower to dzieło renomowanej pracowni Goettsch Partners
z Chicago. Kompleks łączy w sobie wyjątkową architekturę, najnowsze technologie, funkcjonalność i najwyższej jakości materiały wykończeniowe. Rozwiązania te zostały docenione przez kapitułę prestiżowego konkursu European Property Awards, która uznała Mennica Legacy Tower za najlepszą inwestycję w Polsce i w Europie w kategorii „Commercial High-Rise Architecture”. Dodatkowo, w pierwszym etapie plebiscytu, inwestycja została wyróżniona w kategorii „Commercial High-Rise Development for Poland”.

European Property Awards to jeden z programów regionalnych, które tworzą konkurs International Property Awards. Plebiscyt organizowany jest od 1994 roku. Tylko w ubiegłym roku uczestniczyły w nim projekty ze 130 krajów, których łączna wartość przekroczyła 50 miliardów funtów.

– Przystępując do realizacji Mennica Legacy Tower chcieliśmy, żeby odzwierciedlała ona naszą pasję do nieruchomości oraz dążenie do perfekcji. W efekcie naszej pracy powstał budynek, który już teraz wyznacza nowe standardy w swojej kategorii oraz zyskał miano ikony stylu i elegancji. To ogromna radość, że Mennica Legacy Tower została doceniona przez kapitułę tak znamienitego międzynarodowego plebiscytu. Jesteśmy z tego powodu niezwykle dumni. Cieszymy się, że nasz flagowy projekt z powodzeniem konkuruje z innymi, tak wspaniałymi realizacjami – powiedział Cezary Jarząbek, Założyciel i Prezes GGH.

W Goettsch Partners wierzymy, że budynki powinny wychodzić poza swoją podstawową rolę – wzmacniać i podkreślać charakter krajobrazu oraz wpływać na poprawę ogólnego wizerunku miasta. Dzięki takim atutom jak bogate zaplecze usługowo-handlowe oraz przestronne ogólnodostępne place i pasaże z elementami małej architektury, Mennica Legacy Tower stanowi doskonały przykład prywatnej inwestycji, która wspaniale wpisuje się w miejską przestrzeń. Jesteśmy dumni, że kompleks znalazł się w gronie laureatów tak prestiżowej narody – powiedział Joachim Schuessler, Dyrektor w Goettsch Partners.

Kompleks biurowy Mennica Legacy Tower o powierzchni 65 963 m kw. tworzy 140-metrowa Wieża i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni.

Ghelamco rozpoczyna przygotowania do budowy wieżowca The Bridge w Warszawie

Bridge_Ghelamco_Europejski

Budynek biurowy stanie u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, przy placu Europejskim. Zaoferuje najwyższej klasy powierzchnie biurowe na wynajem.

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt. UNStudio to uznane na całym świecie biuro architektoniczne założone ponad 30 lat temu w Amsterdamie. Ma ono na swoim koncie wiele docenionych w międzynarodowych konkursach budynków. Wśród nich znajdują się takie ikony jak: Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie, sieć metra w Doha w Katarze czy most wiszący Erasmusbrug w Rotterdamie. Z kolei pracownia Projekt to uznana w Polsce pracownia, która jest m.in. współprojektantem wieżowca Warsaw Spire oraz projektantem biurowca Warsaw UNIT.

Dla UNStudio zaprojektowanie nowego wysokościowca zawsze oznacza zastanowienie się nad tym, jak nowe inwestycje będą funkcjonowały w szerszym, miejskim kontekście – tworząc ramy dla zrównoważonej przyszłości. Nasz projekt dokładnie to robi: dzięki unikalnej organizacji przestrzennej zbliża tereny publiczne dookoła niego; ale co najważniejsze, odnawia związek miasta z jego dziedzictwem, łącząc w jedną kompozycję historyczny budynek Bellony z nową wieżą– mówi Arjan Dingste, Dyrektor i Starszy Architekt w UNStudio.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania. Zostanie w nim także wdrożony system operacyjny (opracowany przez Ghelamco), pozwalający na efektywne zarządzanie kontrolą dostępu oraz rozwiązania podnoszące jego bezpieczeństwo w razie epidemii (m. in. wirusobójcze lampy UV, które zostaną umieszczone w windach i centralach wentylacyjnych). Budynek będzie certyfikowany w systemach WELL i BREEAM – i Green Building Standard. Będzie posiadał także certyfikat „Obiekt bez barier”.

Cieszymy się, że możemy zaprezentować klientom kolejny, bardzo charakterystyczny, projekt. Zaprojektowany przez uznaną na całym świecie pracownię budynek The Bridge połączy przyszłość z przeszłością oferując najemcom niepowtarzalny klimat, klimat, którego nie znajdziemy w żadnym wieżowcu w Warszawie – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Przedłużenia umów najmu i firmy technologiczne odpowiadają za popyt na biura

Karol Patynowski

Zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe w miastach regionalnych w 2020 było o 16% niższe w porównaniu do 2019 roku, współczynnik pustostanów wzrósł o 3,2 p.p., a wolumen powierzchni biurowych w budowie jest najniższy od ok. 5 lat.

Spis treści:
Popyt – podnajmy i przedłużenia kontraktów
Podaż – deweloperzy ostrożniejsi w rozpoczynaniu nowych budów
Rynek inwestycyjny – mocne I półrocze
Powierzchnie niewynajęte i czynsze

Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na polskim rynku biurowym na koniec 2020 r.

Popyt – podnajmy i przedłużenia kontraktów

W 2020 roku zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Polsce w sięgnęło łącznie 1,2 mln mkw., co oznacza spadek o 25% w stosunku do 2019 r.

Na największych rynkach poza Warszawą popyt spadł o 16% rok do roku i wyniósł ponad 580 000 mkw., z czego 38% stanowiły renegocjacje umów. Natomiast biorąc pod uwagę okres od kwietnia do grudnia ich udział wynosił blisko 50%. Firmy decydują się na takie rozwiązanie częściej niż przed wybuchem pandemii, ponieważ przedłużenia kontraktów są podpisywane z reguły na krótszy okres niż podczas relokacji do nowego budynku. W sytuacji niepewności panującej na globalnych rynkach firmy ostrożnie podchodzą natomiast do wieloletnich zobowiązań,

tłumaczy Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.

Największa ubiegłoroczna umowa najmu została zawarta w Warszawie: był to rekordowy przednajem PZU w Generation Park Y (46 500 mkw.). Jeśli chodzi o miasta regionalne, warto wspomnieć o przedłużeniu umów przez Nokię w dwóch wrocławskich biurowcach: West Gate i West Link (na łączną powierzchnię ponad 28 500 mkw.) oraz umowie przednajmu podpisanej przez Allegro w Nowym Rynku D1 w Poznaniu na 26 000 mkw.

Jednym z głównych trendów biurowych jest rosnąca oferta biur na podnajem. Na koniec ubiegłego roku wolumen tego typu powierzchni sięgnął ogółem 280 000 mkw., z czego nawet 150 000 mkw. jest dostępnych poza Warszawą. Wśród rynków regionalnych największy wybór przestrzeni na podnajem oferują firmy we Wrocławiu (45 000 mkw.), Krakowie (ok. 35 000 mkw.) i Trójmieście (blisko 30 000 mkw.). Podobnie jak w przypadku coraz większej skali przedłużeń umów, również i ten trend powinien przybierać na sile do momentu uspokojenia się sytuacji epidemicznej,

dodaje Karol Patynowski.

Podaż – deweloperzy ostrożniejsi w rozpoczynaniu nowych budów

Łączne zasoby powierzchni biurowej w Polsce wyniosły na koniec ubiegłego roku 11,7 mln mkw., z czego 5,8 mln mkw. stanowiły biura poza Warszawą. W ciągu całego 2020 r. na polskim rynku biurowym oddano do użytku 700 000 mkw., w tym na rynkach regionalnych – ponad 390 000 mkw. w ramach 36 budynków biurowych.

Obecnie w realizacji znajduje się 1,2 mln mkw. powierzchni. Ponad 700 000 mkw. powstaje poza Warszawą i jest to wynik niższy niż w ubiegłych latach, kiedy wartość ta wahała się od 800 000 mkw. do nawet 900 000 mkw. Wynika to głównie z faktu, że deweloperzy kontynuują rozpoczęte wcześniej prace budowlane, ale nie ruszają z wieloma nowymi projektami, co w perspektywie 2-3 lat może doprowadzić do luki podażowej w niektórych miastach. Co ciekawe, obecnie aktywność deweloperska poza Warszawą koncentruje się bardzo mocno, bo aż w 27% w Katowicach, które są dopiero piątym co do wielkości rynkiem biurowym w Polsce,

tłumaczy Hanna Dąbrowska, Analityk Rynku, JLL.

Do największych projektów ukończonych w Polsce w 2020 r. należą, m.in. wielofunkcyjny kompleks The Warsaw Hub (89 000 mkw., Ghelamco Poland), warszawska Mennica Legacy Tower (47 900 mkw., Golub GetHouse) oraz dwa budynki Face2Face w Katowicach (45 800 mkw., Echo Investment).

Rynek inwestycyjny – mocne I półrocze

Pomimo pandemii i jej następstw, ubiegłoroczny wynik transakcyjny okazał się znacznie lepszy niż przypuszczano na początku kryzysu.

Łączna wartość transakcji biurowych w całej Polsce osiągnęła wartość niemal 2 mld euro, z czego 66% – ok. 1,3 mld euro przypadło na Warszawę, a prawie 672 mln euro na rynki poza nią. Wśród miast regionalnych liderem był Kraków – 373 mln euro oraz Katowice – 127 mln euro. Warto jednak zauważyć, że za osiągnięty całościowy wynik w dużej mierze odpowiada mocna pierwsza połowa roku, kiedy sfinalizowano wiele transakcji zainicjowanych jeszcze w 2019. Ostrożne strategie inwestorów w drugim półroczu widoczne były szczególnie w miastach regionalnych, gdzie od lipca do grudnia zamknięto trzy transakcje biurowe. Niemniej jednak, w 2021 spodziewamy się wzrostu aktywności inwestorów na tych rynkach,

wylicza Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, JLL.

Powierzchnie niewynajęte i czynsze

Na koniec grudnia 2020 r. średni poziom pustostanów na największych rynkach biurowych w Polsce wynosił 11,3%.
W Warszawie 9,9% istniejących zasobów biurowych pozostaje do wynajęcia, natomiast poza nią – 12,7%. Na rynkach regionalnych, największe wzrosty współczynnika odnotowano w Łodzi (o 5.1 p.p.) oraz w Trójmieście (o 4.6 p.p.). Najniższym wskaźnikiem pustostanów może się pochwalić Szczecin (6,9%), podczas gdy najwyższy wskaźnik cechuje Łódź (16,4%).
Aktualnie na rynkach poza Warszawą najwyższe czynsze transakcyjne charakteryzują Kraków (14-15,5 euro/ mkw. / miesiąc), a najniższe Lublin (10,5-11,5 euro / mkw. / miesiąc. Ze względu na rosnący współczynnik powierzchni niewynajętej i ograniczenia po stronie popytu można zaobserwować presję na stawki.
Źródło: JLL.

Rynek nieruchomości: Biura nadal istotne dla biznesu

warszawa
Na warszawskim rynku biurowym widoczna jest stopniowa poprawa nastrojów wśród najemców. Według raportu Cresa Polska „Office Occupier: Rynek biurowy w Warszawie” wolumen transakcji zawartych w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 160 400 mkw. i był niższy o 15% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Z kolei całkowity wolumen transakcji zawartych w 2020 roku wyniósł 602 000 mkw., co stanowi 73% średniej rocznej z lat 2015-2019.

– W ostatnim kwartale 2020 roku najemcy dostrzegli, że biura nadal są istotnym elementem rozwoju biznesu i sprawnego funkcjonowania. Firmy zaczęły zatem wznawiać rozmowy na temat wynajmu powierzchni biurowych. Poprawa nastrojów to głównie efekt programu szczepień przeciw COVID-19, który rozpoczął się w Polsce pod koniec ubiegłego roku. Pomimo upowszechnienia się modelu pracy zdalnej, większość pracowników oczekuje, że będzie on stanowił tylko uzupełnienie pracy w biurach. Aby powrót do biur był w pełni bezpieczny, zarówno pracodawcy, jak i zarządcy nieruchomości oraz właściciele budynków coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, proponując różnego rodzaju rozwiązania w tym zakresie – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Na koniec 2020 roku zasoby powierzchni biurowej stolicy wyniosły 5,9 mln mkw., co oznacza wzrost o 5,8% rok do roku. W ostatnim kwartale oddano do użytkowania 75 800 mkw. nowej powierzchni biurowej w trzech budynkach: wieża Mennica Legacy Tower (47 900 mkw., Golub GetHouse), Lixa A i B (odpowiednio 22 100 mkw. i 5 800 mkw., Yareal). Całkowita nowa podaż w 2020 roku była o 94% wyższa niż w roku poprzednim.

Wolumen transakcji zawartych w 2020 roku wyniósł 602 000 mkw. i był o 31% niższy w porównaniu z poprzednim rokiem. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku najemcy wynajęli 160 400 mkw. Wśród typów transakcji w ubiegłym roku przeważały nowe umowy (54%) oraz renegocjacje (37%). Ekspansje stanowiły zaledwie 9% całkowitego popytu. W ostatnim kwartale nieznacznie przeważały nowe umowy (44%), następnie renegocjacje (43%) i ekspansje (13%).

Największą aktywność najemców w czwartym kwartale odnotowano w strefach Centrum i Aleje Jerozolimskie, których udział w wolumenie transakcji wyniósł odpowiednio 46% i 16%. Umowy najmu zawarte w strefach centralnych stanowiły 55% wszystkich transakcji, natomiast w lokalizacjach poza centrum – 45% .

Największą umową w 2020 roku była umowa przednajmu podpisana w Generation Park Y przez PZU (46 500 mkw.). Druga w kolejności była nowa umowa firmy DSV w DSV HQ (20 000 mkw.). Natomiast Poczta Polska przedłużyła umowę i powiększyła wynajmowaną powierzchnię do 19 000 mkw. w Domaniewska Office Hub. Znaczącymi transakcjami były także: umowa w Konstruktorska Business Center (renegocjacja 17 500 mkw. umowy najmu poufnego najemcy) i wynajęcie przez Allegro blisko 16 200 mkw. w Fabryce Norblina.

Absorpcja od października do grudnia wyniosła 51 500 mkw., czyli 16% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym 2020 roku absorpcja wyniosła 165 600 mkw. – 15% mniej niż rok wcześniej. Stopa pustostanów na koniec czwartego kwartału 2020 roku wynosiła 9,9%. Oznacza to wzrost o 2,2 p.p. względem analogicznego okresu poprzedniego roku i o 0,3 p.p. w porównaniu z trzecim kwartałem – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w firmie Cresa Polska.

Aktualne wywoławcze stawki czynszowe wynoszą od 11,0-15,5 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 12,0-15,0 EUR/mkw./miesiąc przy Alejach Jerozolimskich i 17,0-22,7 EUR/mkw./miesiąc w Zachodnim Centrum, do 17,0-24,0 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu.

Źródło: Cresa.

Rynek biurowy w Warszawie w IV kwartale 2020 roku

andres-garcia-196740-unsplash
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) publikuje zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w czwartym kwartale 2020 roku.

Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

 • Na koniec grudnia 2020 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 5 912 500 m kw.
 • W IV kwartale 2020 roku na stołeczny rynek dostarczono około 75 800 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w trzech projektach. Największym z nich była wieża Mennica Legacy Tower, o powierzchni 47 900 m kw. Ponadto na rynek dostarczono kompleks biurowy Lixa A o powierzchni 22 100 m kw. i Lixa B o powierzchni blisko 5800 m kw. Wszystkie te projekty zlokalizowane są w strefie Centrum – Zachód.
 • Na koniec IV kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 9,9% (wzrost o 0,3 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 2,1 pp. w odniesieniu do porównywalnego okresu w 2019 roku). Dostępność powierzchni biurowej wyniosła około 583 500 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wyniósł 8,5%, natomiast poza centrum miasta sięgnął 10,8%.
 • W całym 2020 roku popyt brutto na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął 602 000 m kw., w tym najwyższą aktywność najemców zaobserwowano w II kw. roku – ponad 194 200 m kw. wynajętej powierzchni biurowej. W IV kwartale odnotowano natomiast drugą najwyższą aktywność najemców w wysokości ponad 160 400 m kw., a największym zainteresowaniem cieszyła się niezmiennie strefa Centrum. Kolejną pozycję zajął Korytarz Jerozolimskie, który w końcówce roku cieszył się większym zainteresowaniem niż zajmująca zazwyczaj drugą pozycję strefa Mokotów.
 • W okresie od października do końca grudnia 2020 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom (włączając umowy przednajmu) – 44% i renegocjacjom –  43%, natomiast udział ekspansji wyniósł 13%.
 • Największymi transakcjami IV kwartału 2020 r. były: renegocjacja podpisana przez poufnego najemcę w budynku Gdański Business Center I A (ponad 12 400 m kw.), umowa przednajmu Leroy Merlin w Forest II (ponad 12 200 m kw.) i ekspansja poufnego najemcy w The Warsaw HUB C (blisko 9700 m kw.).
 Źródło: PINK.

Firma Cushman & Wakefield project managerem przy budowie nowego biura Oracle w The Warsaw HUB

14_oracle_warszawa_proj_massive_design_fot_szymon_polanski_8061Wzorowa współpraca czołowych firm w trudnym czasie epidemii – tak w kilku słowach można opisać przedsięwzięcie, jakim było powstanie nowego biura firmy Oracle. Do realizacji projektu zaangażowano międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, którą wspierała pracownia Massive Design oraz spółka Roger Preston Polska.

Spis treści:
Wymagający projekt w ekspresowym tempie
Wyjątkowo zgrany zespół kluczem do sukcesu
Biuro ponadczasowe i funkcjonalne

Oracle, globalna firma z branży IT, od kilku miesięcy może poszczycić się wyjątkową przestrzenią biurową. Jest to pierwsza na świecie powierzchnia zaprojektowana zgodnie z nową identyfikacją wizualną firmy. Wyzwaniem było wpisanie tej filozofii w ambitną koncepcję architektoniczną, jak również spełnienie wysokich wymagań jakościowych stawianych przez Oracle. Nowa siedziba zajmuje powierzchnię około 3500 mkw, zlokalizowaną na dwóch i pół piętrach w  budynku The Warsaw HUB.

Wymagający projekt w ekspresowym tempie

Firma Cushman & Wakefield, która była odpowiedzialna za całościowe prowadzenie projektu, pierwsze prace rozpoczęła jesienią 2019 roku: Choć w skali globalnej Cushman & Wakefield oraz Oracle mają długą historię udanej współpracy, to w tym przypadku wystartowaliśmy do przetargu, w którym zmierzyliśmy się z innymi firmami doradczymi. Nasze umiejętności zostały docenione, co zaowocowało podpisaniem umowy. Dołączyliśmy do prac naszego działu komercyjnego przy doradzaniu Oracle przy negocjacjach umowy najmu, a następnie weszliśmy w całą procedurę projektowania koncepcyjnego i wykonawczego, kontrolowania kosztów i harmonogramu, aż po nadzór nad samą budową i oddanie nowego biura – mówi Michał Jaraczewski, Associate w Cushman & Wakefield, który nadzorował projekt.

W przypadku tego projektu szczególnym wyzwaniem okazał się nieprawdopodobnie krótki termin przewidziany na wybudowanie całej, nietuzinkowej pod kątem projektu, powierzchni – Mieliśmy zaledwie dwa miesiące, co wynikało z przyczyn niezależnych od nas.  Mimo to, również dzięki wsparciu dewelopera, firmy Ghelamco, udało nam się oddać do użytku powierzchnię biurową w planowanym terminie, nie tracąc na jakość wykończenia – dodaje Michał Jaraczewski.

Wyjątkowo zgrany zespół kluczem do sukcesu

Jako kluczowy element sukcesu projektu Cushman & Wakefield wymienia zaangażowanie swojego personelu, projektantów z pracowni Massive Design i specjalistów branżowych z Roger Preston Polska, jak również wkład międzynarodowego zespołu z Oracle. Jako firma z bogatym doświadczeniem w otwieraniu i rozbudowywaniu swoich biur na świecie Oracle zaangażował w projekt własnych udziałowców i specjalistów z wielu branż. Nieocenione były profesjonalizm i wiedza lokalnego zespołu, kierowanego przez Katarzynę Zawadkę – zauważa Michał Jaraczewski, podkreślając dodatkowo wyjątkową postawę i poświęcenie Massive Design i Roger Preston Polska. Świetnie nam się współpracowało, dzięki temu firma mogła przeprowadzić się do nowego biura przed upływem terminu ważności umów najmu w dotychczasowych lokalizacjach.

Dodatkowe trudności spowodowała również epidemia. Czas na budowę został skrócony z planowanych czterech miesięcy do dwóch. Groziły opóźnienia w dostawach materiałów, sprzętu, mebli, jak również dostępności czy możliwości podróżowania personelu na miejsce. Obostrzenia wynikające z Covid-19 były dodatkową komplikacją dla firmy Cushman & Wakefield pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ten bardzo złożony projekt wymagał skoordynowania wielu podwykonawców w krótkim czasie i przezwyciężania licznych zatorów na drodze dostawczej.

Ostateczny efekt, widoczny na zdjęciach, mówi sam za siebie. Jestem bardzo dumna z tego projektu, nie tylko z finalnego rezultatu, ale także z przebiegu całego procesu. Profesjonalizm oraz wszechstronność naszych Partnerów były nieocenione. Aż szkoda, że to już koniec – przyznaje Katarzyna Zawadka, Senior Facilities Manager w Oracle.

Biuro ponadczasowe i funkcjonalne

Projekt wnętrza przygotowany przez pracownię Massive Design jest współczesny w formie, ale klasyczny w wyrazie. Najważniejszym zadaniem było stworzenie aranżacji na tyle uniwersalnej i otwartej, by mogła funkcjonować bez dodatkowych zmian w perspektywie dłuższego okresu najmu – mówi Maciej Sawiński, projektant Massive Design.

Znalazły się tu miejsca dedykowane do pracy indywidualnej oraz grupowej, do pracy w skupieniu oraz burz mózgów, pracy przy biurku, jak i na sofie lub pufach. Jest przestrzeń do jogi czy do gry w bilard lub na konsolach. Wszystkie obszary są odpowiednio wydzielone nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim akustycznie. Przestrzenie socjalne odgrywają istotną rolę, służąc między innymi integracji pracowników, zajmujących do tej pory dwa niezależne biura.

Uzyskanie tak przemyślanej i funkcjonalnej przestrzeni nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich stron: Dzięki fantastycznej współpracy z Klientem i project managerem stworzyliśmy wnętrze o ponadczasowym charakterze, które długo będzie cieszyło oczy. Te kilka miesięcy wytężonej współpracy zaowocowało stworzeniem wyjątkowej przestrzeni, która przeciera szlaki dla kolejnych trendów w projektowaniu. Praca w takim zespole to była czysta przyjemność – mówi Konrad Dowejko, Design Director w Massive Design.

Źródło: Cushman & Wakefield

MicroStrategy wprowadzi się do biurowca Skyliner w Warszawie

Skyliner_3

Notowana na NASDAQ firma MicroStrategy przenosi swoją polską siedzibę do biurowca Skyliner. Grupa Karimpol podpisała umowę na wynajem 3 tys. mkw. powierzchni w swojej flagowej inwestycji przy Rondzie Daszyńskiego. W ramach fazowanego projektu, nowy najemca już w czerwcu tego roku wprowadzi się na pierwsze piętro swojego nowego biura. W transakcji MicroStartegy doradzała firma AXI IMMO.

MicroStrategy to największa niezależna, notowana na giełdzie firma Business Intelligence, posiadająca wiodącą platformę analityczną dla przedsiębiorstw. Firma realizuje swoją wizję, Intelligence Everywhere™, zapewniając nowoczesną analitykę na otwartej, wszechstronnej platformie korporacyjnej, zoptymalizowanej pod kątem wdrożeń w chmurze i on-premise. Platforma używana jest przez wiele najbardziej podziwianych marek na świecie z listy Fortune Global 500. MicroStrategy posiada lokalne biura na całym świecie, a drugie pod względem wielkości znajduje się właśnie w Warszawie i już niebawem będzie miało siedzibę w biurowcu Skyliner.

Naszą misją jest uczynienie każdego przedsiębiorstwa bardziej inteligentnym. Na co dzień dbamy o to, aby dostarczać naszym klientom intuicyjne rozwiązania analityczne, które pomogą im podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje. Dlatego na nową siedzibę szukaliśmy biura, które sprosta naszym standardom i pozwoli naszym pracownikom na komfortową pracę w nowoczesnej przestrzeni. Takie atuty ma dla nas Skyliner. To doskonale zlokalizowany i skomunikowany biurowiec, wyposażony w przyjazne rozwiązania technologiczne i zaprojektowany w sposób, który nadaje mu ponadczasowego charakteru – mówi Michał Miziak, Regional Facilities Manager EMEA w MicroStrategy Polska.

– Ogromnie się cieszymy, że światowy gigant w zakresie analityki i mobilnego oprogramowania wybrał naszą inwestycję na swoją polską siedzibę. Podobnie jak w MicroStrategy na pierwszym miejscu stawiamy użytkownika. Dlatego rozwiązania w Skylinerze zaprojektowaliśmy z myślą o przyszłych pracownikach biurowych. Postawiliśmy na ponadczasowy design w połączeniu z nowoczesnymi technologiami wspierającymi użytkownika, takimi jak bezkontaktowy dostęp do budynku, garażu, wind, biur oraz jedną z najbardziej zaawansowanych aplikacji budowlanych na rynku, z której mogą korzystać wszyscy najemcy. Już na etapie projektowania wprowadziliśmy rozwiązania architektoniczne, które pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni i poprawiają warunki pracy. Co ważne, Skyliner łączy w sobie szereg funkcji – biurową, handlową i rekreacyjną. Dzięki nim budynek będzie nadal tętnił życiem po godzinach pracy. Skyliner oferuje środowisko biznesowe, które wspiera firmy w ich strategiach powrotu do biura – zaznacza Harald Jeschek, Partner Zarządzający w Grupie Karimpol.

Okolice Ronda Daszyńskiego to obecnie jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na  biurowej mapie Warszawy. To również największa w stolicy strefa biznesu, która powoli, w  miarę oddawania kolejnych projektów, zapełnia się najemcami. W przypadku firmy MicroStrategy, Klient od początku negocjacji jasno określił swoje oczekiwania względem lokalizacji i funkcji, które ma spełniać jego przyszła siedziba główna, dlatego decyzja o wyborze projektu Skyliner, Grupy Karimpol niemal od razu została przyjęta z dużym entuzjazmem. To  jeden z najciekawszych wizualnie zbudowanych niebotyków w tej okolicy – dodaje Martin Lipiński, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, AXI IMMO.

Skyliner to jeden z najwyższych biurowców Warszawy zlokalizowany na warszawskiej Woli. Skyliner to 45 000 mkw. powierzchni biurowej oferowanej na 34 kondygnacjach. Oprócz powierzchni biurowych w Skylinerze znajdują się kondygnacje z przeznaczeniem na usługi i handel, jak również ofertę gastronomiczną. Dwupoziomowy Skybar znajdujący się na 165 m wysokości oferuje niezwykłe widoki na panoramę Warszawy. Spektakularne lobby Skylinera o wysokości aż 16 m to jednocześnie najwyższe lobby biurowe w Polsce. Skyliner jest obsługiwany przez 21 szybkich wind (o prędkości do 7 m/s) wyposażonych w inteligentny system obsługi bezdotykowej i umożliwiających komfortowy transport.

Skyliner został pre-certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Skyliner jest najnowszą inwestycją spółki Karimpol, został zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski, a generalnym wykonawcą jest Warbud S.A. Za komercjalizację budynku odpowiada agencja CBRE.

mat.pras.

Z dołka pod górkę, czyli jaka przyszłość czeka warszawskie biura

Mikołaj Laskowski

Wiosną pandemia praktycznie z dnia na dzień zmieniła krajobraz rynku biurowego. Budynki opustoszały, sale konferencyjne przeniosły się do sieci, a windy zamarły. Wirus sprawił, że w pierwszych trzech kwartałach popyt na biura w Warszawie był o około 35% niższy niż odnotowany w tym samym okresie w 2019 r., do czego szczególnie przyczynił się okres między lipcem a wrześniem. Na dzisiejszy obraz rynku, po stosunkowo solidnych statystykach z pierwszego półrocza, miały wpływ odłożone w czasie decyzje biznesowe podejmowane na poziomie globalnym. Autorzy raportu z BNP Paribas Real Estate Poland zwracają uwagę na wyższą podaż nowej powierzchni w trzech pierwszych kwartałach – wzrost o około 67% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Podkreślają też, że w cieniu pandemii rośnie wolumen powierzchni przeznaczonej na podnajem, która stanowi atrakcyjną opcję dla firm poszukujących nowego biura o lepszych standardach wykończenia powierzchni oraz w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

Wzbierająca w ostatnich tygodniach na sile pandemia utrwaliła bezprecedensową w historii zmianę sposobu pracy pod nazwą „praca zdalna”, a tryb home office staje się dominującym modelem funkcjonowania dla dużej części firm. Kryzys epidemiczny i praca zdalna zmieniły postrzeganie biur, stawiając przed rynkiem pytania o to, jak zmienią się nasze miejsca pracy. Czy nowo powstające biura będą oparte na sztucznej inteligencji i bezdotykowe? Czy open space to przeszłość? Co dalej z home office? Jak zmienią się preferencje pracowników i jak w tej sytuacji zachować równowagę między pracą a domem? Autorzy raportu podkreślają, że powroty do biur w pierwszych miesiącach pandemii pokazały, że nie wszyscy pracownicy muszą być codziennie w biurze i nie każdemu potrzebne jest stałe miejsce. Ale pokazały też, jak dużą rolę odgrywają biura jako miejsca spotkań, dzielenia się doświadczeniami i opiniami, a także przestrzenie do pracy zespołowej.

Ewolucja na rynku biurowym jest procesem ciągłym, który co jakiś czas wyznacza nowe trendy i nowe kierunki. Obecna pandemia jedynie nasiliła trwające już od pewnego czasu dyskusje i rozważania nad przyszłością biura, jego roli i funkcji dla organizacji i samych pracowników. Tym bardziej naturalną wydaje się dziś szczegółowa analiza środowiska pracy, której poddawane są przestrzenie biurowe, a wobec których w przyszłości wzmocnione zostaną oczekiwania względem integracji i zacieśniania relacji pomiędzy pracownikami. Tego nam brakuje najbardziej w dobie niemalże przymusowego home-office

Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor Zarządzający w BNP Paribas Real Estate Poland

Na koniec września 2020 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 5,8 mln m kw. Tylko w III kwartale na stołeczny rynek dostarczono ok. 131 000 m kw. nowej powierzchni w sześciu budynkach. Największe z nich zlokalizowane są w dynamicznie rosnącej strefie Centrum – Zachód – kompleks The Warsaw HUB mieszczący niemal 90 000 m kw. powierzchni w dwóch budynkach oraz Biura przy Warzelni (24 000 m kw.), będące kolejnym elementem wielofunkcyjnego kompleksu Browary Warszawskie.

Po kilku latach wzmożonej aktywności deweloperów na rynku biurowym w Warszawie, wolumen powierzchni pozostającej w budowie maleje. Na koniec III kwartału 2020 r. na etapie budowy było około 637 000 m kw. powierzchni, z terminem ukończenia do końca 2022 r. Strefa Centrum – Zachód, której dynamiczny rozwój przyspieszył na przestrzeni ostatnich 5-6 lat, odpowiada za około 44% całkowitego wolumenu obecnie budowanych biur. W tym obszarze, zwłaszcza w okolicy Ronda Daszyńskiego, stającym się biurową wizytówką metropolii, zapowiadane jest dostarczenie dodatkowych ok. 270 000 m kw. do końca przyszłego roku, pod warunkiem, że obecna sytuacja nie wpłynie na zmianę terminów ukończenia projektów.

Od początku roku w Warszawie wynajęto łącznie ok. 447 000 m kw. powierzchni biurowej. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się niezmiennie obszar centralny i Mokotów, które łącznie odpowiadały za 83% całkowitego popytu na biura w stolicy. Po dobrym wyniku odnotowanym w I poł. br., pomimo nasilającego się wpływu kryzysu „covidowego”, III kwartał przyniósł widoczne wyhamowanie. W sezonie letnim całkowity popyt na powierzchnie biurową w Warszawie wyniósł 113 000 m kw., z czego na popyt netto przypadło ok. 50%. Odnotowano również spadek średniej wielkości zawieranych transakcji, która w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2020 r. była o około 12% niższa od tej zarejestrowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Miniony kwartał przyniósł także wyraźną zmianę w strukturze popytu na stołecznym rynku. Niemal 50% wynajętej powierzchni stanowiły odnowienia umów najmu, podczas gdy w latach poprzednich udział ten wynosił odpowiednio ok. 34% w 2019 r. i ok. 25% w 2018 r. Nasileniu tej tendencji sprzyja obecna niepewność na rynku. Najemcy, zamiast zmieniać swoją lokalizację, decydują się raczej na przedłużenie najmu w zajmowanych dotąd nieruchomościach w zamian za uzyskiwane natychmiast atrakcyjne zachęty czynszowe.

Na koniec III kwartału 2020 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie ukształtował się na poziomie 9,6% (8,4% w strefie centralnej i 10,4% w obszarze poza centrum), co stanowi wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do III kwartału 2019 r., a w porównaniu do poprzedniego kwartału przyrost o 1,7 p.p. Oprócz strefy Wschód, obejmującej całą prawobrzeżną część miasta, w pozostałych strefach biurowych zanotowano spadek poziomu wynajęcia. Największą dynamikę obserwowano w strefie Centrum, w której w ostatnich trzech miesiącach wakaty wzrosły o 4,9 p.p., zwłaszcza w podstrefie Centrum – Zachód, w której nastąpił przyrost o 7,8 p.p. Bezpośredni wpływ na pogorszenie statystyk, oprócz niepewności związanej z dalszym rozwojem pandemii, ma duży wolumen nowej podaży dostarczonej w III kwartale, co szczególnie odzwierciedlone jest w obecnej sytuacji w strefie Centrum – Zachód. Budynki oddane ostatnio do użytku w tym obszarze charakteryzuje średni poziom wynajęcia poniżej 70%. Na wysoką statystykę wakatów w regionie pozacentralnym największy wpływ ma nadal sytuacja w strefie Mokotów, zwłaszcza w podstrefie Służewiec, gdzie jest najwięcej niewynajętej powierzchni i gdzie od kilkunastu kwartałów poziom pustostanów oscyluje pomiędzy ok. 16,5% a niemal 20%.

Trendem, którego nasilenie obserwujemy już przez kolejny kwartał, jest rosnący wolumen powierzchni przeznaczanej na podnajem, przekraczający obecnie 100 000 m kw. Nasilenie tego zjawiska towarzyszy z reguły okresom spowolnienia gospodarczego, jak było np. w latach 2009 – 2010.

Rosnący trend podnajmu powierzchni zdaje się świadczyć o zachwianiu równowagi rynku. Jednak z innej perspektywy, model podnajmu powierzchni, charakteryzując się dużą elastycznością długości okresu oraz warunków najmu, stwarza możliwości rozwoju branżom, które z różnych powodów nie są skłonne do podejmowania zobowiązań długoterminowych. Dodatkowo, w oczekiwaniu na poprawę sytuacji pandemicznej oraz głębszą ocenę modelu pracy zdalnej, część firm wstrzymuje obecnie swoje decyzje dotyczące przyszłości własnych biur

Mikołaj Laskowski, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Źródło: BNP Paribas Real Estate.