SAVILLS: Spadek wakatów i stopniowy powrót aktywności deweloperskiej na rynku biurowym w Warszawie

Daniel Czarnecki Savills
Na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie maleje dostępność powierzchni biurowej. Jak podaje firma doradcza Savills, współczynnik wakatów w całym mieście spadł do 10,6%, a w samym centrum do nieco ponad 9%. Na większy wybór najemcy będą mogli liczyć wraz z odmrażaniem projektów kolejnych inwestycji biurowych. Proces ten powoli się rozpoczyna, na co wskazuje wzrost ilości powierzchni w budowie.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Savills, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie na koniec września 2023 r. wyniosły 6,2 mln m kw. Rynek biurowy w stolicy wzbogacił się o 20 300 m kw. powierzchni, która została dostarczona w czterech nowych projektach, z których największy to kolejny budynek w kompleksie The Park (White Star Real Estate, 11 000 m kw.).

W budowie znajduje się obecnie blisko 263 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z której aż 82% znajduje się w centrum miasta. Zgodnie z planami deweloperów, 143 000 m kw. ma zostać wybudowane do końca 2024 r.

„Po systematycznym spadku aktywności deweloperów, który trwał od wybuchu pandemii Covid-19 w 2020 r., obecnie obserwujemy stopniowe odwrócenie trendu. W 2023 r. w Warszawie rozpoczęto realizację pięciu nowych inwestycji biurowych. W dalszym ciągu część deweloperów wstrzymuje się jednak z uruchomieniem kolejnych projektów w oczekiwaniu na większy stopień komercjalizacji tych, które są obecnie realizowane” – komentuje Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Do największych projektów biurowych, które zostaną dostarczone na rynek w latach 2025-2026 należą m.in. The Bridge (Ghelamco, 47 000 m kw.), Upper One (Strabag Real Estate, 35 500 m kw.) oraz Towarowa 22B (Echo Investment, 31 100 m kw.).

Całkowity popyt na powierzchnię biurową w Warszawie wygenerowany przez najemców między styczniem a wrześniem 2023 r. wyniósł 496 600 m kw., co stanowi spadek o około 18% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Mimo to eksperci Savills zaobserwowali delikatny wzrost popytu z kwartału na kwartał (157 400 m kw. w I kw., 165 200 m kw. w II kw. i 174 000 m kw. w III kw. br.).

Największy udział w popycie miały nowe umowy (52%). Umowy przednajmu wygenerowały prawie 7% całkowitego popytu, a ekspansje nieco poniżej 4%. Najemcy renegocjowali prawie 189 000 m kw., co oznacza 38% udział w całkowitym popycie. Dla porównania w całym 2022 r. renegocjacje wyniosły 39%, nowe umowy najmu 43%, ekspansje 8%, a umowy przednajmu 10%.

Operatorzy elastycznych powierzchni biurowych w Warszawie wynajęli 10 600 m kw. w sześciu transakcjach, z których trzy dotyczyły nowych lokalizacji: OmniOffice w budynkach Warsaw UNIT (3200 m kw.) i Grzybowska Park (1400 m kw.) oraz Business Link w budynku Studio B (3000 m kw.).

Zgodnie z danymi Savills, na koniec września 2023 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wyniósł 10,6% i spadł o 1,5 pp. w ujęciu rocznym. Miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach strefy Centrum utrzymały się w przedziale 22,5-26 euro za m kw. miesięcznie, a na Służewcu na poziomie 13,00-15,00 euro za m kw. miesięcznie. Najemcy muszą się jednak liczyć z wysokimi kosztami związanymi z opłatami eksploatacyjnymi w budynkach.

Źródło: Savills.

Raport AXI IMMO: W Warszawie optymizm pomimo luki podażowej na rynku biurowym

Bartosz Oleksak_media

Pomimo luki podażowej i relatywnie niskiej nowej podaży (18 700 mkw.) na koniec czerwca 2023 r. na warszawskim rynku biurowym nadal panuje duży optymizm. W perspektywie trzyletniej w stolicy spodziewane jest dostarczenie kolejnych ponad 230 000 mkw., które istotnie zwiększą pulę dostępnej do wynajęcia powierzchni. Z kolei po stronie popytowej obserwuje się duże zainteresowanie najmem, gdzie blisko 2/3 z podpisanych umów stanowiły nowe kontrakty. AXI IMMO prezentuje dane podsumowujące pierwszą połowę 2023 r. na stołecznym rynku biurowym w raporcie „Rynek biurowy w Warszawie 1 połowa 2023 r.”.

W pierwszej połowie 2023 r. deweloperzy dostarczyli ok. 18 700 mkw. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynoszą obecnie ponad 6,25 mln mkw. Największym z oddanych biurowców był budynek B9 (11 000 mkw.), który powstał w ramach kompleksu The Park Warsaw. W strefach centralnych (Centrum i Centralny Obszar Biznesu) znajduje się ok. 44% podaży, natomiast pozostałe 56% to nieruchomości biurowe zlokalizowane poza centrum miasta. Największą pozacentralną strefą pozostaje Służewiec (17% całkowitych zasobów).

Na koniec czerwca 2023 r. w budowie pozostawało ok. 230 000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Do puli należy dodać będący obecnie w przebudowie biurowiec Saski Crescent, który dostarczy dodatkowe 15 500 mkw. Wśród najbardziej oczekiwanych projektów w latach 2024-25 znajdują się m.in. The Bridge (Ghelamco, 47 000 mkw.), Biurowiec B w ramach projektu wielofunkcyjnego Towarowa 22 (Echo Investment, 31 100 mkw.) oraz The Form (Lincoln Property & Enern, 28 000 mkw.).

Nowa podaż nie wpłynęła na wzrost dostępności powierzchni na wynajem. Wskaźnik pustostanów na stołecznym rynku biurowym na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 11,4%, (-0,2 pp. kw./kw. i -0,5 pp. r/r). Nadal to w strefach poza centrum współczynnik wolnej powierzchni pozostaje relatywnie wyższy (12,7%) niż w centrum (9,9%).

Emilia Trofimiuk, Research Manager, Dział Analiz i Badań Rynkowych, AXI IMMO, mówi: Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, tj. od II kw. 2021 r., zaobserwowaliśmy konsekwentny spadek wskaźnika pustostanów w strefach centralnych o 3,9 pp. Z kolei w strefach położonych poza centrum, współczynnik powierzchni niewynajętej wahał się od 11,4% do 13,0%, uzyskując na koniec czerwca 2023 r. poziom o 1,3 pp. wyższy niż przed dwoma laty”.

Najwięcej wolnej powierzchni dostępne jest na Służewcu (ok. 220 000 mkw.; 20,6%). Z kolei w strefach Centrum i Centralnego Obszaru Biznesu (COB) odpowiednio po ok. 150 000 mkw. (8,5%) i ok. 120 000 mkw. (12,4%).

Jakub Potocki, Associate Director, Dział Powierzchni Biurowych, AXI IMMO, wyjaśnia: Pomimo relatywnie dużej dostępności powierzchni biurowej w strefach centralnych, widzimy, że liczba i wielkość podpisanych listów intencyjnych ogranicza możliwości wyboru dla wielu najemców. Często obserwujemy, że najemca ma realny wybór między zaledwie dwiema lub trzema lokalizacjami. W związku z dużym zainteresowaniem, szczególnie na nowoczesne powierzchnie w centrum miasta, wynajmujący mogą oczekiwać od potencjalnych najemców szybkiej decyzyjności przy akceptacji przedstawionych im warunków finansowych. W konsekwencji trudniej o znaczące negocjacje i uzyskanie atrakcyjnych zachęt, jak np. zwolnień z czynszu czy większej partycypacji w budżecie na fit-out. W czasie tzw. rynku wynajmującego wybrana powierzchnia przypada w udziale firmie, która jako pierwsza podpisze umowę najmu”.

Wolumen transakcji najmu na warszawskim rynku biurowym w pierwszej połowie 2023 r. wyniósł niemal 326 000 mkw. (-33% r/r), z czego tylko w II kw. br. podpisano umowy na ok. 167 000 mkw. (+5% kw./kw.). W strukturze popytu najczęściej decydowano się na nowe umowy (60,2%, włączając umowy przednajmu), przed renegocjacjami (35,4%) i ekspansjami (4,4%). Na stołecznym rynku biurowym najemcy najczęściej wybierają migrację do stref Centrum i Centralny Obszar Biznesu, które skupiły ok. 58% całkowitej aktywności w analizowanym okresie. Wśród największych odnotowanych transakcji do końca czerwca 2023 r. należy wskazać Accenture (renegocjacja 8 800 mkw. w Proximo II), DPD (8 700 mkw. w nowej siedzibie) oraz Lionbridge Poland (renegocjacja 7 100 mkw. w budynku Taifun).

Bartosz Oleksak, Associate Director, Dział Powierzchni Biurowych, AXI IMMO, mówi: Na stołecznym rynku powierzchni biurowych widzimy wyraźnie, że pomimo upływu lat niezmiennie najemcy chcą, aby ich powierzchnia spełniała nowoczesne wymagania i była konkurencyjna wobec oczekiwań pracowników. Dlatego po przejściu wielu firm na hybrydowy model pracy podczas renegocjacji lub podczas podpisywania nowej umowy jeszcze więcej czasu poświęcamy na rozmowy o partycypacji właścicieli w kosztach fit-out’u. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami najemców, kwestią czasu jest decyzja wielu właścicieli nieruchomości o modernizacji biurowców”.

Na koniec pierwszej połowy 2023 r. na warszawskim rynku biurowym czynsze ofertowe pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału. W budynkach typu „prime” zlokalizowanych w strefach centralnych stawki wynosiły od 18,00 do 27,50 EUR/mkw./miesiąc, z kolei w pozacentralnych lokalizacjach oczekiwania właścicieli zaczynały się od poziomu ok. 10,00 EUR/mkw./miesiąc. W zakresie opłat eksploatacyjnych ceny wahały się od ok. 12,00 do 39,00 PLN/mkw./miesiąc.

Dane za AXI IMMO i Stowarzyszenie PINK.

Źródło: AXI IMMO.

Knight Frank: Warszawa bez nowej podaży w sektorze biurowym w I kwartale 2023 r.

Warszawa_I kw_2023

Po pierwszym kwartale roku zauważalny jest wzrost aktywności deweloperów i zapowiedzi realizacji nowych projektów. Jednocześnie, w dalszym ciągu odczuwalna wysoka inflacja oraz utrzymujące się na znacznym poziomie koszty budowy wstrzymują niektóre decyzje o rozpoczynaniu nowych inwestycji.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku nie oddano do użytku żadnego nowego obiektu biurowego, co jest sytuacją niespotykaną od 20 lat. Tym samym, całkowite zasoby biurowe w Warszawie na koniec I kw. nie zmieniły się i wyniosły prawie 6,26 mln m kw. Główne obszary koncentracji powierzchni biurowej znajdują się w centrum Warszawy (ponad 44%) oraz na Służewcu (ponad 17%).

Pozytywne sygnały zaczynają docierać ze strony deweloperów, którzy zapowiadają realizację nowych projektów. Na koniec pierwszego kwartału w budowie znajdowało się ponad 212 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Jeżeli deweloperzy dotrzymają założonych terminów w kolejnych kwartałach na rynek trafi ponad 30% z obecnie powstającej powierzchni. W latach 2024-2025 stołeczny rynek zasili 110 000 m kw. realizowanej aktualnie powierzchni. Niestety w dalszym ciągu wynik projektów w budowie znacznie odbiega od tego, który rynek notował przed 2020 rokiem, kiedy średnio w budowie pozostawało około 700 000 – 800 000 m kw.

Ponad 60% realizowanej w Warszawie podaży znajduje się w strefach centralnych. Największymi projektami w budowie są The Bridge (46 800 m kw., Ghelamco Poland) oraz Drucianka B1 (25 000 m kw., Liebrecht & Wood), których ukończenie planowane jest na 2025 rok, oraz Lakeside (20 900 m kw., Atenor), którego oddanie do użytku przewidywane jest jeszcze w tym roku.

Na warszawskim rynku biurowym podpisano umowy najmu na ponad 158 900 m kw., co w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku było wynikiem blisko 42% mniejszym. Od stycznia do marca zaledwie pięć umów dotyczyło powierzchni przekraczających 5 000 m kw., z czego największą umową była renegocjacja podpisana w budynku Proximo II przez firmę Accenture na ponad 8 800 m kw.” – komentuje Piotr Borowski, Dyrektor działu reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że nowe umowy stanowiły aż 70% wolumenu podpisanych umów (ponad 111 000 m kw.) i dominowały w strukturze. Trzynaście z dwudziestu największych umów najmu zawartych od stycznia do marca 2023 roku stanowiły nowe umowy. Renegocjacje wyniosły blisko 25% podpisanych umów (ponad 39 300 m kw. wynajętej powierzchni). W dalszym ciągu niewielu najemców decyduje się na powiększenie wynajmowanej powierzchni (5% wolumenu umów),” – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Źródło: Knight Frank.

SAVILLS: wraca rekordowy poziom popytu na rynku biurowym w Warszawie

J.Pilch+D.Czarnecki
W 2022 r. warszawski rynek biurowy odnotował jeden z najwyższych w historii poziomów popytu, który wyniósł ponad 860 tys. m kw., przy strukturze obejmującej przewagę nowych umów najmu i relokacji oraz ekspansji nad renegocjacjami. Jak podaje firma doradcza Savills pomimo, że czynsze nominalne pozostają stabilne i rosną głównie w wyniku indeksacji, to coraz większy udział w całkowitym koszcie najmu mają opłaty eksploatacyjne.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Savills, absorpcja netto, czyli zmiana powierzchni wynajmowanej, w Warszawie w 2022 r. wyniosła około 286 700 m kw., czyli prawie trzykrotnie więcej niż w 2021 r. (102 000 m kw.). Od wybuchu pandemii wartości tego wskaźnika były zdecydowanie wyższe dla stref centralnych, które odpowiadały za 84% całkowitego wyniku. Popyt w 2022 r. osiągnął jeden z najwyższych poziomów w historii i był na poziomie ostatnich rekordowych lat przed pandemią (850 000 – 870 000 m kw.). Odpowiadał za to m.in. efekt pandemii, w której najemcy przedłużali umowy krótkoterminowo lub opóźnień w podpisywaniu umów najmu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy musieli jednak podjąć decyzje o relokacji lub podpisaniu wieloletniej umowy z właścicielem.

Na warszawskim rynku biurowym doszło do podpisania wielu dużych transakcji, w tym 25 umów najmu na powierzchnie biurowe przekraczające 5000 m kw., oraz ośmiu transakcji powyżej 10 000 m kw. Najemcy z branży IT są jednymi z głównych najemców biurowych w Warszawie. W latach 2018-2022 najemcy z tego sektora wynajęli blisko 561 000 m kw., co stanowi 14,6% udziału w popycie brutto na powierzchnię biurową stolicy.

Udział renegocjacji w 2022 r. ukształtował się na poziomie 39%. Nowe umowy najmu i relokacje odpowiadały za 42% całkowitego popytu. Z kolei ekspansje najemców, którzy zdecydowali się na rozbudowę obecnego biura, stanowiły 9% popytu.

2022 rok okazał się czasem długo wyczekiwanego odbicia na rynku nieruchomości biurowych. Aktywność najemców powróciła do poziomu sprzed pandemii. Firmy oswoiły się już z pracą hybrydową i coraz częściej mają już wyraźną wizję tego, jak ma wyglądać ich biuro, by optymalizować koszty i odpowiedzieć na nowe potrzeby pracowników. Stosunkowo duży udział w liczbie transakcji maja umowy do 500 m kw. Dla firm zainteresowanych tego typu powierzchnią otwierają się nowe możliwości, zwłaszcza że na rynku rośnie udział ofert podnajmu powierzchni biurowych. Z drugiej strony widzimy też klientów, którzy kosztem mniejszej powierzchni lub dłuższej umowy, będą chcieli zagwarantować swoim pracownikom najlepszą lokalizację, w nowym budynku i w jak najwyższym standardzie” – komentuje Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills.

Zgodnie z danymi Savills, w 2022 r. Warszawa wzbogaciła się o 236 800 m kw. nowej powierzchni biurowej, a całkowite zasoby wynoszą 6,27 mln m kw. Na nową podaż złożyło się 12 projektów, z których osiem znajduje się w strefach centralnych, a które odpowiadają za 80% wolumenu nowej podaży. Największe z nich to dwa projekty zrealizowane przez HB Reavis: Varso Tower (63 800 m kw.) i Forest Tower (51 500 m kw.). Kolejną znaczącą inwestycją ukończoną w ubiegłym roku był kompleks Skysawa o łącznej powierzchni 31 300 m kw. zrealizowany przez PHN. Na koniec 2022 r. w budowie znajdowało się 185 600 m kw. w projektach, których oddanie do użytkowania planowane jest w latach 2023-2025. Jest jednak jeszcze kilka inwestycji, których budowa się jeszcze się nie rozpoczęła, ale jeśli deweloperzy spełnią swoje zapowiedzi, to nowa podaż w latach 2023-2024 może wynieść około 187 000 m kw. Z drugiej strony, kiedy sytuacja gospodarcza się unormuje i deweloperzy zdecydują się na realizację już rozpoczętych projektów, w 2025 roku może dojść do oddania ponad 314 000 m kw.

Od dłuższego czasu czynsze nominalne za najlepsze nieruchomości biurowe w Warszawie pozostają na stabilnym poziomie. Miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach strefy Centrum utrzymały się w przedziale 21-25,5 euro za m kw. miesięcznie. Najemcy zainteresowani ostatnimi piętrami w centralnie położonych wieżowcach muszą być przygotowani na wyższe stawki za wolne moduły, odbiegające od średnich stawek rynkowych. Na Służewcu czynsze nadal plasują się w przedziale 13-15 euro za m kw. miesięcznie. Zgodnie z danymi Savills, na koniec 2022 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wynosił 11,6% i jest w to wynik o 1,1 pkt. proc. niższy niż w 2021 r. W strefach centralnych miasta wyniósł 10,5%, a w strefach pozacentralnych 12,5%.

Urząd m.st. Warszawy, jeden z partnerów raportu Savills, podkreśla fakt, że stolica jest jednym z najprężniejszych ośrodków gospodarczych, akademickich i kulturalnych w Polsce. To także drugie miasto w europejskim rankingu fDi Intelligence – European Cities & Regions of the Future 2022/2023 w kategorii ośrodków przyjaznych biznesowi. Zdaniem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) 2022 rok był rekordowy pod względem liczby wspieranych inwestycji. Organizacja dofinansowała 126 inwestorów, którzy zdecydowali się ulokować swojej inwestycje w Polsce. Z tej liczby aż 71 projektów to inwestycje z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu (IT/SSC/BPO/R&D). Na silną obecność sektora IT zwraca również uwagę agencja zatrudnienia HAYS, której eksperci podkreślają, że w Warszawie znajduje się najbardziej dojrzały rynek pracy w tym sektorze w Europie Środkowo-Wschodniej. O sile lokalnego rynku świadczy bogate portfolio udanych projektów inwestycyjnych i rozwój nie tylko dużych światowych marek jak m.in. Google, Netflix czy Samsung, ale również startupów.

W najbliższych miesiącach najemców czekają indeksacje czynszów oraz dalsze podwyżki opłat eksploatacyjnych, których pierwsze zmiany obserwowaliśmy w ubiegłym roku. Trend, który nasilił się w ostatnim czasie to wydłużenie okresu na jaki podpisywane są umowy najmu, co pozwala uzyskać od właściciela nieruchomości odpowiedni poziom pokrycia kosztów aranżacji powierzchni” – komentuje Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Źródło: Savills.

Czy Warszawa potrzebuje więcej nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym?

dane-deaner-541785-unsplash

Czy Warszawa potrzebuje więcej nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym?

Sektor biurowy w Warszawie cały czas się rozwija. Pomimo niekorzystnej obecnie sytuacji gospodarczej w kraj, deweloperzy nie rezygnują z realizacji nowych projektów. Biura w stolicy wciąż cieszą się zainteresowaniem najemców, chociaż jest ono obecnie nieco mniejsze. Niemniej Warszawa wciąż broni pozycji lidera.
Liczba powierzchni biurowych na wynajem cały czas rośnie. Deweloperzy liczą na rozbudzenie wśród najemców w niedalekim czasie.

Rynek nieruchomości nie pozostaje obojętny na wydarzenia na świecie i zmiany w globalnej gospodarce – inwestorzy w blokach startowych

Warszawa_fot. Walter Herz

Rynek nieruchomości nie pozostaje obojętny na wydarzenia na świecie i zmiany w globalnej gospodarce. Nastroje wśród uczestników europejskich spotkań branżowych, w tym zakończonej kilka dni temu kolejnej edycji międzynarodowych targów Expo Real w Monachium, okazują się jednak być całkiem niezłe. Inwestorzy zachowują względny spokój.

Spis treści:
Rekordowo wysokie wskaźniki indeksacji
Dłuższe procesy decyzyjne
Wyhamowanie w mieszkaniówce

Weryfikują procesy zakupowe, rewidując wcześniejsze oczekiwania co do planowanych transakcji. Obecna sytuacja rynkowa stwarza przestrzeń dla inwestorów oportunistycznych. Istotną zmianą, jaką obserwujemy jest zainteresowanie nowymi projektami deweloperskimi zgłaszane przez podmioty, które nabywały wcześniej jedynie gotowe aktywa. Branża łapie balans pomiędzy rosnącymi kosztami budowy i finansowania inwestycji oraz utrzymania nieruchomości, stawkami czynszowymi i spodziewanymi stopami kapitalizacji.

Kapitału inwestycyjnego na rynku od trzech lat nie brakuje. W obecnych warunkach fundusze mają jednak większe trudności z podejmowaniem decyzji o inwestycjach niż w poprzednich okresach spadku koniunktury, ponieważ analizy i wyceny w tak niestabilnej sytuacji, jak dzisiejsza trudniej jest oprzeć o rzeczowe dane i obiektywne kalkulacje.

Myślę jednak, że drastyczny wzrost kosztów pozyskania kapitału, z jakim musi mierzyć się rynek może zmobilizować do aktywniejszego działania niektórych inwestorów.

Czynnikiem stymulującym do inwestowania są też obecne stopy procentowe, które oznaczają potencjalnie zwiększenie przychodów z nieruchomości w wyniku indeksacji stawek czynszowych. Ceny najmu rosną, zarówno na rynku warszawskim, jak i miastach regionalnych, w których zwrot z inwestycji był zawsze wyższy niż w stolicy.

Rekordowo wysokie wskaźniki indeksacji

Duża inflacja w kraju i strefie euro powoduje, że wskaźniki indeksacji czynszu będą najwyższe od lat, co przełoży się także na wyższe przychody. Wzrost stawek czynszowych odzwierciedlają już większe wartości w wycenach. W Polsce podwyżki czynszu widoczne są najbardziej w logistyce, na rynku biur i w sektorze PRS. Jako najbardziej interesujące aktywa wybijają się natomiast retail parki, dalej biurowce, a następnie magazyny. Na te ostatnie apetyt najbardziej osłabł, mimo nadal utrzymującego się silnego popytu, historycznie najniższego poziomu pustostanów magazynowych oraz rekordowo dużej ilości powierzchni w budowie w całej Polsce.

W pierwszej połowie bieżącego roku, mimo bezprecedensowych wydarzeń i dynamicznej sytuacji geopolitycznej inwestorzy ulokowali w Polsce przeszło 40 proc. kapitału więcej niż rok wcześniej. W sferze ich zainteresowania znalazły się nieruchomości zlokalizowane na rynkach regionalnych, które oferują aktualnie znacznie większy dostęp do atrakcyjnych aktywów niż kilka lat temu. Trudno jednak prognozować, czy rynek inwestycyjny zamknie cały 2022 rok tak dobrym rezultatem, jak pierwsze półrocze. Decyzje muszą być bowiem podejmowane w warunkach wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych i cen energii.

Dłuższe procesy decyzyjne

Polska niezmiennie postrzegana jest jako stabilny rynek z coraz ciekawszymi zasobami nowoczesnej powierzchni, oferujący świetnie wykształconą kadrę. Oczy inwestorów, szczególnie z Azji i USA, zwrócone są jednak na wydarzenia rozgrywające się za naszą wschodnią granicą. Akcję inwestycyjną studzi też widmo globalnej recesji i kryzys energetyczny. To główne przyczyny wydłużania się procesów decyzyjnych, co w konsekwencji przełoży się prawdopodobnie na spadek wolumenów inwestycyjnych.

Konflikt w Ukrainie przyniósł destabilizację całej Europie. Turbulencje, jakie zafundował nam 2022 rok powodują, że inwestorzy na wszystkich europejskich rynkach liczyć się muszą z rosnącymi kosztami finansowania oraz budowy inwestycji, a także zmiennym poziomem popytu oraz spadkiem dostępności aktywów inwestycyjnych.

Wyhamowanie w mieszkaniówce

Po wyhamowaniu tempa produkcji w sektorze biurowym w naszym kraju, przyszła kolej na rynek mieszkaniowy. Największą ilość wstrzymywanych projektów w Polsce możemy obserwować dziś w segmencie mieszkaniowym, czego bezpośrednią przyczyną jest zamrożenie akcji kredytowych dla osób indywidualnych. Część firm deweloperskich zwolniła już bieg. Deweloperzy zmieniają plany, odkładają budowy lub po prostu sprzedają grunty z gotowymi pozwoleniami na budowę.

Poza spadkiem popytu na mieszkania i skokiem kosztów budowy, ogromne wyzwanie stanowi teraz również pozyskiwanie kapitału na realizację inwestycji oraz jego koszt. To wszystko zwiastuje nieuchronne załamanie koniunktury w mieszkaniówce i transformację sektora w kierunku wynajmu instytucjonalnego, który na naszym rynku jest segmentem o największym obecnie potencjale wzrostu. Nie spodziewałbym się jednak, że będzie to szybki proces i że zaowocuje spektakularnymi spadkami cen mieszkań.

Autor: Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner, CEO w Walter Herz.

 

Powierzchnie w biurowych nieruchomościach komercyjnych coraz droższe, ale chętni na wynajem wciąż są

Fot Walter Herz_ (1)
Powierzchnie w biurowych nieruchomościach komercyjnych coraz droższe, ale chętni na wynajem wciąż są. Rosną opłaty czynszowe i eksploatacyjne, wydłużają się okresy najmu, a umowy podlegają coraz wyższej, corocznej indeksacji stawek. Mimo to biura na wszystkich rynkach w Polsce cieszą się nadal rekordowo dużym zainteresowaniem

Spis treści:
Duże biura przejmują mniejsi najemcy
Ukraińskie i białoruskie firmy zostają w Polsce
Coraz mniej wolnych biur, coraz wyższe koszty wynajmu


Obserwacja pogorszającej się koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie mogłaby skłaniać do pesymistycznych prognoz dotyczących popytu na powierzchnią biurową. Dzieje się jednak odwrotnie. Zainteresowanie biurami w wysokim standardzie w najatrakcyjniejszych lokalizacjach największych miast jest ogromne.

– Powierzchni w najlepszych obiektach systematycznie ubywa. Widoczny jest już wzrost bazowych stawek czynszowych, szczególnie w tych lokalizacjach, gdzie oferta jest bardzo mała, a popyt wśród najemców duży. Na razie wzrost cen wywoławczych jest niewielki, rzędu 0,25-0,75 EUR – mówi Mateusz Strzelecki, Partner, Head of Tenant Representation w Walter Herz. – Wyższe koszty mediów przekładają się też na wzrost opłat eksploatacyjnych, które rok do roku skoczyły o jakieś 20-30 proc. Wynajmujący bardzo rzadko zgadzają się już w toku negocjacji na zapisy ograniczające maksymalny wzrost opłat eksploatacyjnych. Koszty rozliczane są corocznie w formule open book. Firmy mogą weryfikować ich wysokość – dodaje.

Mateusz Strzelecki przyznaje, że duże zainteresowanie wynajmem powierzchni, jakie mogliśmy obserwować w pierwszych kwartałach bieżącego roku utrzymuje się nadal, a nawet rośnie. – Prym wiedzie pod tym względem Warszawa, gdzie zaczyna brakować powierzchni w najlepszych budynkach. Inflacja i podwyżki cen mediów nie zrażają firm. Najemcy chcą zdążyć z kontraktacją powierzchni zanim rynek całkiem zwolni, a opcje się wyczerpią. Zmienia się również okres najmu. Teraz standardem w nowych obiektach stają się kontrakty na7 lat, a nie 5 lat, co podyktowane jest chęcią rozłożenia na dłuższy okres wysokich kosztów adaptacji powierzchni – informuje.

Duże biura przejmują mniejsi najemcy

Ekspert zwraca uwagę, że już w przyszłym roku będzie wyraźnie widoczny niedobór oferty na każdym, kluczowym rynku biurowym w Polsce. – Okazuje się, że wzrastające koszty wynajmu nie stanowią przeszkody dla firm, które nadal zawierają umowy na duże powierzchnie. Naturalnie, niektórzy najwięksi gracze rynkowi oddają też metry, bo mają problem z frekwencją pracowników, którzy wolą pracować zdalnie. Te biura natychmiast jednak konsumowane są przez mniejsze firmy, które wynajmują powierzchnie na krótszy okres, ale po jeszcze wyższych cenach, przenosząc często siedzibę pod lepszy adres. Możemy w związku z tym z kolei mówić o spadku średnich okresów najmu na rynkach regionalnych – wskazuje Mateusz Strzelecki.

Emilia Legierska, Transaction Director w Walter Herz prognozuje, że brak powierzchni biurowych w centralnych lokalizacjach miast może być motywacją do powrotu do tańszych lokalizacji, jak na przykład warszawski Mokotów. – Służewieckie zagłębie biurowe może wrócić do łask. Sporo biurowców dysponuje tam powierzchniami w dobrym standardzie. Ich modernizacja i wykończenie niesie mniejsze koszty niż wykończenie biur w oddanych dopiero budynkach. Część instalacji i zabudowy można wykorzystać. Dzięki temu nakłady na fit-out są niższe niż w przypadku tworzenia przestrzeni do pracy od podstaw – zauważa. – Dla najemców ważne jest teraz także bezpieczeństwo pracy. Czas pandemii uczulił firmy na ten aspekt, który zazwyczaj omawiany jest obecnie w czasie negocjacji – dodaje.

Ukraińskie i białoruskie firmy zostają w Polsce

Przyznaje także, że na kształtowanie się sytuacji w sektorze biurowym widoczny już wpływ mają firmy przenoszące do Polski biznes zza naszej wschodniej granicy, przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. – Na przełomie marca i kwietnia, w największym boomie firmy ze Wschodu lokowały swoje biura w coworkingach, ponieważ powierzchnia była tam dostępna od zaraz i zapewniały elastyczność w zakresie długości najmu. Wiele z tych podmiotów zdecydowało się na utrzymywanie biznesu w Polsce i jego dalszy rozwój na naszym rynku. Teraz poszukują docelowych biur, które są bardziej przystosowane do ich potrzeb – mówi Emilia Legierska.

Pierwsza połowa tego roku przyniosła rekordowy popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie. Do najemców trafiło prawie dwa razy więcej biur licząc rok do roku. Na rynkach regionalnych również zakontraktowane zostało największa ilość powierzchni w historii. Przełożyło się to na spadek wartości pustostanów.

Coraz mniej wolnych biur, coraz wyższe koszty wynajmu

Według danych Walter Herz, współczynnik powierzchni niewynajętych w Warszawie obniżył się od początku roku do poziomu 11,18 proc., w Krakowie do 12,50 proc., we Wrocławiu do 17 proc., w Trójmieście do 12,30 proc., a w Łodzi do 15,70 proc. Tylko w Katowicach wzrósł do ponad 16 proc. ze względu na oddanie do użytku znaczącej ilości powierzchni, m.in. w budynku KTW II (39,9 tys. mkw.).

Do największych biurowców ukończonych w tym roku w Polsce należą warszawski Forest Tower (51,5 tys. mkw.), SkySawa (22,8 tys. mkw.) i Intraco Prime (12,8 tys. mkw.), wrocławski Midpoint71 (36,2 tys. mkw.), czy pierwszy etap The Park Kraków (11,7 tys. mkw.).

Doradcy Walter Herz są zgodni, że największym wyzwaniem, z jakimi uczestnicy rynku będą musieli się mierzyć w najbliższym czasie są rosnące koszty eksploatacji i utrzymania budynków oraz brak wolnej powierzchni w centrach miast.

Hamulcem rozwoju dla sektora jest brak działek z centralnych lokalizacjach. Poza tym, wzrosły koszty uzyskania pieniądza na finansowanie projektów i inwestorzy mają trudności z oszacowaniem poziomu przyszłej inflacji i wzrostu cen materiałów oraz robocizny. Już w pandemii deweloperzy bali się inwestować i wiele projektów zostało wstrzymanych. Wydanych zostało też niewiele pozwoleń na budowę. Biorąc pod uwagę te czynniki, ilość inicjowanych inwestycji i wielkość popytu, należy spodziewać się deficytu biur w latach 2023-2025.
Źródło: Walter Herz.

Nieruchomość komercyjna Warsaw UNIT najlepszym budynkiem biurowym według European Property Awards

20210728_UNIT-7

Warszawska nieruchomość komercyjna Warsaw UNIT została ogłoszona najlepszym budynkiem biurowym według European Property Awards.

Nieruchomość komercyjna Warsaw UNIT to liczący ponad 200 m wieżowiec zrealizowany przez Ghelamco Poland i zaprojektowany przez Polsko Belgijską Pracownię Architektury PROJEKT. Obiekt został nagrodzony w prestiżowym konkursie European Property Awards 2022-2023 aż dwoma statuetkami: jako najlepszy biurowiec w Polsce, a także za najlepszą architekturę wśród budynków wysokościowych.
Warsaw UNIT zwyciężył w kategoriach: Office Development oraz Commercial High Rise Architecture.
Międzynarodowy finał konkursu odbędzie się w lutym 2023 roku. Na gali w Londynie dowiemy się, które projekty otrzymają tytuł najlepszych w Europie.

– To kolejne tak znaczące wyróżnienia dla Warsaw UNIT, z których jesteśmy bardzo dumni. Nasz wieżowiec został zaprojektowany w taki sposób, aby stworzyć najlepsze środowisko pracy. W swoich projektach stawiamy nie tylko na nowoczesną architekturę. Wszystkie udogodnienia tworzone są z myślą o spełnieniu najwyższych standardów technologicznych, ekologicznych i zadowoleniu najbardziej wymagających najemców. Warsaw UNIT z pewnością należy do najlepszych biurowców w Europie, co potwierdzają liczne prestiżowe nagrody, w tym European Property Awards – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

– Ogromną motywacją w pracy architekta jest to, kiedy wiele lat tworzenia koncepcji, rozwiązywania zagadek projektowych i pracy sztabu ludzi zostaje nagrodzone tak prestiżową nagrodą jak European Property Awards. Wiemy wtedy, że to co tworzymy – czyli to co jest integralną częścią miasta – jest docenione i spotyka się z tak pozytywnym odbiorem. Jest to przecież otoczenie setek tysięcy ludzi, którzy pracują w budynkach biurowych, przejeżdżają przy nich czy przechodzą spacerując obok i zarówno są jego bezpośrednimi użytkownikami, jak i po prostu obserwatorami rozwijającej się kompozycji urbanistycznej Warszawy – a my architekturę tworzymy dla każdego z tych odbiorców. Każde słowo uznania utwierdza nas, jak warto było pochylić się nad każdym architektonicznym detalem i przemyśleć każde rozwiązanie, bo dopiero zbiór tych najmniejszych składowych dał efekt, który doceniają najwybitniejsi jurorzy. Jesteśmy bardzo wdzięczni i czujemy się zaszczyceni, że projekt Warsaw UNIT został tak wysoce doceniony – mówi architekt Adam Wagner, prezes Polsko Belgijskiej Pracowni Architektury PROJEKT.

Siedziba Skanska w nieruchomości inwestycyjnej Spark w Warszawie z odnowionym certyfikatem WELL Commercial Interior

Spark2Siedziba Skanska w nieruchomości inwestycyjnej Spark w Warszawie z odnowionym certyfikatem WELL Commercial Interior.

Piąte piętro budynku Spark C, które jest obecnie siedzibą spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, zostało ponownie odznaczone prestiżowym certyfikatem WELL Commercial Interior. System ten skupia się na zdrowiu i komforcie użytkowników przestrzeni komercyjnych, w tym biurowych. Jego odnowienie oznacza, że standardy dotyczące jakości powietrza czy wody w budynku i jakość środowiska wewnętrznego są stale utrzymywane na najwyższym poziomie. To pierwsza taka recertyfikacja w Polsce oraz w regionie CEE, a druga w całej Europie.
To pierwsza taka recertyfikacja w Polsce oraz w regionie CEE, a druga w całej Europie.

 

– Recertyfikacja naszego biura w budynku Spark C to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim potwierdzenie, że w Skanska to właśnie pracownicy i ich potrzeby są stawiane na pierwszym miejscu. Takie podejście stosujemy w projektowaniu przestrzeni wykorzystywanych przez nasze zespoły, jak również w ramach współpracy z najemcami. Wpisuje się to w szeroko pojęty obszar odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz działania zgodnego z zasadami etyki. ESG jest bowiem jednym z filarów naszej strategii biznesowej – mówi Anna Marciniak, dyrektorka ds. HR i administracji w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Nieruchomość komercyjna Westfield Arkadia w Warszawie zapełnia się najemcami

Westfield Arkadia_zdjęcie (1)

Nieruchomość komercyjna Westfield Arkadia w Warszawie to największe centrum handlowe w Polsce. Na 117 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni handlowej znajduje się około 240 lokali.

Do grona najemców centrum handlowego Westfield Arkadia dołączyła marka Kapsula, zrzeszająca ukraińskich projektantów. W przestrzeni swojego pop-up store’u, który dla klientów Westfield Arkadia dostępny będzie do 1 października, Kapsula oferuje ubrania i dodatki wyróżniające się unikalnym wzornictwem oraz rzemiosłem ich wykonania. Większość kolekcji to edycje limitowane. W ostatnim czasie oferta Westfield Arkadia wzbogaciła się także o kolejnych najemców: Intimissimi Uomo oraz cukiernię Olsza, a lokalizacje swoich sklepów zmienili Vistula, Eurofirany i Wyjątkowy Prezent.

Nieruchomość komercyjna Centrum Łopuszańska 22 w Warszawie z nowym najemcą

Obraz2
Nieruchomość komercyjna Centrum Łopuszańska 22 w Warszawie pozyskała nowego najemcę.

Warszawska nieruchomość komercyjna Centrum Łopuszańska 22 realizuje zapowiadany plan rozwoju. W gronie najemców pojawi się Empik. Jednym z elementów strategii rozwojowej Centrum jest uatrakcyjnienie oferty handlowej.
Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 100 sklepów, restauracji i punktów usługowych.
Właścicielem i Zarządcą jest Devin Investments. Za proces komercjalizacji obiektu odpowiada firma Mallson Polska.

 

Nieruchomość komercyjna Towarowa Towers w Warszawie z tytułem Award Winner w międzynarodowym konkursie European Property Awards 2022-2023

TT_Budynki_aerial_m
Budowana przez Asbud Group w Warszawie nieruchomość komercyjna Towarowa Towers otrzymała 
tytuł Award Winner w międzynarodowym konkursie European Property Awards 2022-2023.

Jury złożone z 80 niezależnych ekspertów z branży doceniło inwestycję, na ktróą składają się dwie wieże, w dwóch kategoriach: Residential High Rise Development (Wysokościowa inwestycja mieszkalna) oraz Residential High Rise Architecture (Wysokościowa architektura mieszkalna). Oficjalna gala European Property Awards będzie miała miejsce 27 października w Londynie. European Property Awards jest europejską częścią International Property Awards – jednego z najbardziej uznanych konkursów branżowych w regionie.
Nieruchomość komercyjna Towarowa Towers to dwie 29-kondygnacyjne wieże, które wraz z 3 niższymi budynkami apartamentowymi, stworzą multifunkcyjny kompleks – starannie zaprojektowany w duchu zrównoważonego budownictwa. Kompleks wtopiony jest  w architekturę biznesowego centrum Warszawy, nieopodal Ronda Daszyńskiego.

Najemca Haitong Group ponownie wybiera biurową nieruchomość komercyjną Lumen

c4f549d4ae645291fe4787bede2d43e2
Najemca Haitong Group ponownie wybiera biurową nieruchomość komercyjną Lumen w Warszawie.

Haitong Group to jeden z czołowych międzynarodowych banków inwestycyjnych. Firma przedłużyła umowę najmu powierzchni w biurowcu Lumen, którego właścicielem i zarządcą jest Globalworth. Biuro w nieruchomości komercyjnej o powierzchni blisko 1 200 mkw. przejdzie rearanżację, którą zrealizują eksperci z Działu Workplaces Globalworth.
W procesie przedłużenia umowy najmu Haitong Group kompleksowo wspierała firma Savills, której doradztwo obejmowało pełne wsparcie komercyjne oraz nadzór i zarządzanie projektem aranżacji powierzchni.

Bardzo cenimy sobie długotrwałą współpracę z najemcami. Haitong Group w biurowcu Lumen działa od 2013 roku, a pracownicy banku z pewnością poznali zalety pracy w doskonale zlokalizowanym i skomunikowanym kompleksie Skylight & Lumen. Jako właściciel i zarządca obiektu z radością możemy potwierdzić, że Haitong Group zostaje z nami na dłużej, a biuro w budynku Lumen czeka modernizacja, której realizacją zajmą się nasze koleżanki i koledzy w działu Workplaces. W ten sposób najemca zyska komfortową przestrzeń spełniającą bieżące potrzeby pracowników, a my jako Globalworth możemy cieszyć się z poczucia satysfakcji, że nasze działania przynoszą odpowiedni efekt, a kolejny najemca decyduje się na kontynuowanie rozwoju w naszym budynku” – powiedziała Agnieszka Głuchowska, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

Firma farmaceutyczna Servier wprowadzi się do biurowej nieruchomości komercyjnej Forest w Warszawie

785d997c06e2a9c2c061fe30181287b9

HB Reavis, międzynarodowa firma specjalizującą się w tworzeniu przestrzeni pracy, podpisała umowę z Servier Polska Services. Umowa obejmuje wynajem  2,3 tys. mkw. powierzchni w kampusie biurowym Forest w Warszawie.

Nieruchomość komercyjna Forest to najnowszy, ukończony i w większości skomercjalizowany projekt dewelopera w stolicy kraju.
Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna obecna w 150 krajach świata, w Polsce od 30 lat. Pracownicy Servier Polska wkrótce skorzystają z przestrzeni biurowej na 5. piętrze kampusu Forest. Budynki o łącznej powierzchni 78 tys. mkw. są już w 80% wynajęte. Szczególnym wyróżnikiem tego miejsca jest imponująca ilość zieleni – 200 nowych drzew i tyle samo krzewów, zasadzonych na ogólnodostępnym patio, w miejskim ogrodzie i na zielonych tarasach oferujących wyjątkowy widok na panoramę miasta.
Projekt autorstwa HRA Architekci zrealizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju może pochwalić się nagrodą Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Posiada też certyfikaty BREEAM i WELL.
W podpisaniu umowy z Servier Polska Services najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Colliers.

Firma mFinanse przenosi się z Warty Tower do nieruchomości komercyjnej WTT w Warszawie

ea91d7e0d2e86e37c2bba673c792c598

Linia biznesowa mFinanse, będąca częścią grupy mBank, przeprowadziła się z biurowca Warta Tower należącego do Globalworth do biura na 25. piętrze Warsaw Trade Tower – budynku, który również znajduje się w polskim portfelu spółki.

Nieruchomość komercyjna Warsaw Trade Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyższych budynków biurowych Warszawy. Licząca 42 piętra, 208 m wysokości i ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej wieża zlokalizowana jest przy ulicy Chłodnej 51 w dzielnicy Wola.
Wieżowiec posiada też zielony certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, certyfikat WELL Health & Safety 2022 oraz korzysta w 100% z odnawialnych źródeł energii.
Najemca, czyli mFinanse, to stale rozwijająca się sieć ekspertów finansowych, których celem jest wspieranie ważnych decyzji finansowych klientów.

To dla nas bardzo dobra wiadomość, jako właściciela i zarządcy obu biurowców – Warta Tower i Warsaw Trade Tower, że spółka z grupy mBank zdecydowała się pozostać członkiem społeczności najemców Globalworth. Naszym celem jako długotrwałego inwestora jest dbanie o komfort naszych najemców i szukanie dla nich nowych rozwiązań, jeśli z jakichś powodów przedłużenie umowy w obecnej lokalizacji nie jest możliwe. Przeprowadzka mFinanse do Warsaw Trade Tower to kolejny dowód na to, że starsze, ikoniczne budynki biurowe nie ustępują kroku nowobudowanym obiektom, a najemcy doceniają wysoki poziom naszych usług – powiedziała Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland.

Nowi najemcy w handlowej nieruchomości inwestycyjnej Złote Tarasy w Warszawie

Outside-01

Do grona najemców Złotych Tarasów w Warszawie dołączył koncept gastronomiczny Curry Leaves & Noodle House oraz Nail Factory.

Dwóch nowych najemców, Curry Leaves & Noodle House to dwa punkty restauracyjne znajdujące się na poziomie 3. Restauracje oferują klientom dania oryginalnej kuchni indyjskiej.
Nail Factory to wielostanowiskowy punkty usługowy specjalizujący się w zabiegach manicure i pedicure oraz henny i regulacji brwi. Obsługa pracuje na znanych, światowych markach kosmetyków do pielęgnacji dłoni oraz stóp i paznokci. Lokal znajduje się na poziomie 2.

Ukraiński urząd z oddziałem w warszawskiej nieruchomości komercyjnej Blue Office

Blue Office

Ukraiński urząd z oddziałem w warszawskiej nieruchomości komercyjnej Blue Office.

Państwowe Przedsiębiorstwo Dokument z siedzibą w Kijowie uruchomiło oddział w Polsce. Jednostka administracyjna, bezpośrednio współpracująca z ukraińskim rządem, rozpoczęła działalność w nieruchomości komercyjnej Blue Office w Warszawie. Najemca zajął ponad 600 metrów kw. powierzchni biurowej. W procesie najmu właściciela budynku reprezentowała firma Walter Herz. Przy wyborze lokalizacji oraz negocjacji warunków najmu instytucji doradzała firma Brookfield.

 

Klientowi zależało na szybkim przeprowadzeniu procesu najmu. Państwowe Przedsiębiorstwo Dokument do stworzenia oddziału w Polsce poszukiwało otwartej przestrzeni, której rozkład byłby odpowiedni do aranżacji tradycyjnego biura paszportowego. Na wybranej powierzchni typu open space instytucja chciała rozmieścić wygodne stanowiska do obsługi klientów oraz m.in. fotobudki. Ze względu na specyfikę działalności, klientowi zależało nie tylko na wysokiej jakości powierzchni biurowej, ale również na bezpiecznych, monitorowanych miejscach postojowych przeznaczonych dla petentów – mówi Tomasz Medygrał, Associate Director w Walter Herz.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z wyboru lokalizacji dla oddziału, który uruchomiliśmy w Warszawie. Ekspresowy tryb przeprowadzenia procesu najmu był możliwy dzięki profesjonalizmowi doradców Walter Herz oraz niezwykłej elastyczności wynajmującego. W ciągu zaledwie czterech tygodni od startu poszukiwań udało się nam podpisać umowę najmu, m.in. gromadząc i dostarczając dokumentację odpowiednio zabezpieczającą kontrakt. Wysoki standard powierzchni oraz otoczenie Blue Office umożliwiające bezpośredni dostęp do szerokiej oferty usługowej i handlowej oraz komunikacji sprawia, że możemy zaoferować dobre warunki pracy i wysoki poziom obsługi. Blue Office zapewnia lokalizację gwarantującą sprawny dojazd, zarówno komunikacją miejską, jak i prywatnymi samochodami – informuje Liubov Chervinska przedstawicielka Państwowego Przedsiębiorstwa Dokument Odział w Polsce.

Cieszymy się, że kolejny, zagraniczny podmiot dołączył do grona najemców Blue Office. Do dyspozycji instytucji oddaliśmy wysokiej jakości, funkcjonalną powierzchnię o ponadstandardowej wysokości 4,6 metrów, która zapewnia pracownikom firmy i interesantom wygodny dostęp i komunikację. Blue Office to biurowiec, który gwarantuje optymalne warunki najemcom ceniącym komfortową i nowoczesną przestrzeń biurową oraz zrównoważany rozwój w budownictwie. Z ogromną satysfakcją obserwujemy, jak nasze biura zyskują coraz większe uznanie w Warszawie – przyznaje Ron Melchet z Blue Office.

 

EPP zmienia adres warszawskiej siedziby na nieruchomość komercyjną Park Rozwoju

EPP_nowe biuro_Park Rozwoju_3
EPP zmienia adres warszawskiej siedziby na nieruchomość komercyjną Park Rozwoju.

Park Rozwoju, należący do EPP nowoczesny kompleks biurowy, położony w spokojnej, zielonej części biznesowego Mokotowa, pozyskał nowego najemcę. Z początkiem lipca wprowadził się do niego warszawski zespół jego właściciela i zarządcy – firmy EPP. Nowe biuro spółki wraz z tarasem umożliwiającym pracę, spotkanie lub lunch na świeżym powietrzu zajmuje około 1200 mkw. na 6. piętrze w budynku B.

Decyzja o przeniesieniu warszawskiej siedziby EPP do Parku Rozwoju była naturalnym krokiem. W związku z wygaśnięciem umowy najmu dotychczasowego biura poszukiwaliśmy nowej lokalizacji, a w należącym do nas Parku Rozwoju posiadaliśmy powierzchnię idealnie odpowiadającą potrzebom pracowników firmy. Nie ma też lepszej reklamy naszego warszawskiego kompleksu biurowego niż przeprowadzenie się do niego jego właściciela. Park Rozwoju – ze względu na kameralną i ponadczasową architekturę, zielone otoczenie oraz liczne rozwiązania prośrodowiskowe – pasuje do wizerunku EPP i pozostaje w zgodzie z realizowaną przez nas strategią ESG. Zapewnia też bardzo komfortowe warunki pracy dla całego zespołu – mówi Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.

Projekt wnętrz nowego biura EPP został stworzony przez pracownię architektoniczną In Design, a za jego realizację odpowiadała firma Tetris Poland.

 

Biurowa nieruchomość komercyjna LIXA C w Warszawie z najemcą na ponad 3300 metrów kw. powierzchni

lixa_c_rise

Yareal kończy powoli proces komercjalizacji trzeciego biurowca wchodzącego w skład flagowej nieruchomości inwestycyjnej dewelopera – kompleksu LIXA na warszawskiej Woli.

Kolejnym najemcą budynku biurowego LIXA C został została jedna z najdłużej działających na polskim rynku biur serwisowanych – firma Rise.pl. Nowy najemca wynajął ponad 3300 mkw. Umowa została podpisana na okres 10 lat. Po podpisaniu ostatnich umów z najemcami, w LIXA C pozostało dostępnych już zaledwie kilkanaście procent z ogólnej powierzchni biurowej mierzącej 20 000 mkw.
Kompleks LIXA, który zaprojektowała renomowana pracownia architektoniczna HRA, został poddany certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM, z oceną Excellent.

„Od wielu lat dostarczamy rynkowi elastyczne przestrzenie oraz usługi, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uruchamiając kolejną warszawską lokalizację w LIXA C chcemy zapewnić ofertę dla najbardziej wymagających klientów, których zmienna dynamika potrzeb biurowych wymaga obecności w biznesowym centrum stolicy. Bliskość Ronda Daszyńskiego i stacji drugiej linii metra, w połączeniu z unikalnymi w tym rejonie zielonymi ogrodami, z pewnością będzie atutem dla przyszłych użytkowników biur w LIXA C, udostępnianych w ramach usług Rise.pl. Lokalizacja i standard biurowca nie ma sobie równych w tym rejonie, dlatego z radością przygotujemy jego przestrzenie, aby służyły rozwojowi biznesu wymagającego elastyczności i solidności usług biurowych” – powiedział Piotr Augustyn, prezes Rise.pl.

„Powoli kończymy kompletowanie najemców w najnowszym, trzecim już biurowcu, wybudowanym w ramach kompleksu LIXA. Projekt naszej flagowej inwestycji tworzyliśmy z myślą o dużych i wymagających, globalnych markach, dlatego cieszymy się, że wśród najemców znalazła się duża polska firma z ugruntowaną od lat pozycją na rynku usług biurowych. Obecność Rise.pl w LIXA C z  pewnością przyczyni się do wzbogacenia oferty biurowca – zarówno na rzecz firm, które wybrały nasz kompleks na swoje siedziby, jak i innych przedsiębiorstw, które będą potrzebowały obecności w biznesowym centrum Warszawy. Chcemy, aby nasz kampusowy projekt biurowy, z bezkonkurencyjnymi przestrzeniami zielonymi w skali całej okolicy, stał się miejscem dynamicznego rozwoju biznesu. Jestem przekonany, że adres LIXA będzie szczęśliwy dla wszystkich najemców budynku C, podobnie jak w przypadku najemców dwóch pierwszych biurowców wynajętych w 100 proc.” – podsumował Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

Najemcę w transakcji reprezentowała firma Savills, świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości.

Międzynarodowa firma zajmie 38. piętro w nieruchomości komercyjnej Varso Tower w Warszawie

4e8dc3088a7643e690ecc3df326e8154 (1)
HB Reavis, międzynarodowa firma specjalizująca się w tworzeniu przestrzeni pracy, podpisała 10-letnią umowę najmu z globalną firmą odzieżową.

Nowy najemca zarządzający kilkoma popularnymi markami zajmie blisko 1 700 mkw. powierzchni w Varso Tower. Pracownicy firmy wprowadzą się do biura na 38. piętrze wieżowca, skąd będą mogli podziwiać Warszawę z wysokości 190 metrów.
Nieruchomość komercyjna Varso Tower to część wielofunkcyjnego projektu HB Reavis. Na nieruchomość składają się: biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy mieszczący m.in. restauracje, klub fitness i centrum zdrowia.
Poufnemu klientowi z branży odzieżowej, który został nowym najemcą nieruchomości komercyjnej w Warszawie, w procesie najmu biura doradzali eksperci firmy CBRE.

Warszawa kontra największe miasta regionalne – gdzie biurowce przyciągają najwięcej najemców?

Łozowicka.M
W jakich regionach biurowce przyciągają najwięcej najemców? Stolica kraju trzyma mocną pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych. Warszawskie biura stanowią inwestycyjne perełki na mapie Polski. Stolica musi jednak pamiętać o rosnącej konkurencji ze strony pozostałych dużych miast.

Spis treści:
Warszawa wciąż popularna
W centrum nie zawsze kolorowo…
W miastach regionalnych jest nieco spokojniej
Bliskość granicy to atut dla wielu przedsiębiorców międzynarodowych
Miasta regionalne także z nowoczesnymi inwestycjami biurowymi
Flexy zyskują popularność
Co jest ważne dla najemców?
Warszawa wciąż najwyżej, ale konkurencja rośnie

Warszawa wciąż popularna

Stolica kraju broni swojej wysokiej pozycji nowoczesnymi inwestycjami biurowymi. Nie da się ukryć, że to właśnie tutaj powstaje wiele flagowych inwestycji pochodzących spod szyldu znanych deweloperów. Przedsiębiorcom znane są takie inwestycje jak The Warsaw Hub, Mennica Legacy Tower, Generation Park Y czy Skyliner. To właśnie dzięki tak wielu zrealizowanym projektom najemcy chętnie wybierają to miasto.
Warszawa posiada obecnie kilka biznesowych kolebek, które rozlokowane są w różnych dzielnicach. Oczywiście największą uwagę najemców przyciąga ścisłe centrum, czyli dzielnica Śródmieście, które dla najemców jest prestiżową lokalizacją. Jednak oferta w pozostałych dzielnicach w ostatnich latach na tyle urosła, że również bardziej skrajne lokalizacje stają się dla ów najemców atrakcyjną alternatywą. Należy też pamiętać o tym, że o ile ścisłe centrum posiada zalety, to nie jest również wolne od wad.

W centrum nie zawsze kolorowo…

Posiadanie biura w ścisłym centrum miasta, zwłaszcza w Warszawie, stanowi oznakę prestiżu i pozycji przedsiębiorcy. Taka lokalizacja posiada sporo zalet. Kontrahenci, klienci i pracownicy mogą łatwo dostać się do biura za pomocą komunikacji miejskiej, która w Warszawie jest mocno rozwinięta. Niemniej dla osób poruszających się samochodem ścisłe centrum miasta nie prezentuje się już tak atrakcyjnie. O ile biurowce w Warszawie posiadają miejsca parkingowe w podziemnych garażach, to ich liczba jest jednak ograniczona. Z tego względu wiele osób, które chce dostać się do biura, musi szukać naziemnego miejsca parkingowego, a to może okazać się nie lada wyzwaniem. Należy do tego dodać, że miejsca parkingowe w centrum Warszawy są płatne i osoba odwiedzająca centrum musi się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty parkingowej.

W miastach regionalnych jest nieco spokojniej

Powiedzenie, że Warszawa tętni życiem, nie jest przesadzonym sformułowaniem. Nie tylko w ścisłym centrum miasta, ale również w innych dzielnicach, gdzie strefy biznesowe są mocno rozwinięte, panuje duży tłok i hałas. Nie każdemu przedsiębiorcy takie warunki odpowiadają. Ci, którzy wolą prowadzić biznes w spokojniejszym otoczeniu, chętniej wybierają mniejsze miasta, w których natężenie ruchu i generowane w związku z nim niedogodności są mniejsze.

Przedsiębiorcy, którzy nastawieni są na wynajęcie biura w Warszawie, a którzy chcą zminimalizować niedogodności związane z hałasem i natężonych przepływem osób, chętniej wybierają skrajne lokalizacje. Obrzeża miasta są zdecydowanie bardziej spokojne i zapewniają przedsiębiorcy oraz jego pracownikom wykonywanie służbowych obowiązków w bardziej sprzyjającym otoczeniu.

Bliskość granicy to atut dla wielu przedsiębiorców międzynarodowych

Lokalizacja biura na wynajem jest często uzależniona od profilu działalności firmy. Nie dla każdego Warszawa będzie pod tym kątem atrakcyjna. Dla przykładu, Szczecin i Gorzów Wielkopolski to miasta coraz bardziej doceniane przez najemców biznesowych. Przedsiębiorcy, którym zależy na przykład na bliskości granicy niemieckiej ze względu na profil działalności ich firmy, chętnie wybierają przygraniczne lokalizacje. Firmy, które współpracują z Niemcami i Czechami, chętnie zwracają oczy ku biurowcom zlokalizowanym również w Bolesławcu, Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu czy Zielonej Górze. Są to miasta mniejsze od Warszawy, a mimo wszystko broniące swojej pozycji zupełnie innymi atutami.

Miasta regionalne także z nowoczesnymi inwestycjami biurowymi

O ile Warszawa może poszczycić się wspaniałymi, nowoczesnymi biurowcami oferującymi biura na wynajem w standardzie klasy A, posiadającymi ekologiczne certyfikaty BREEAM oraz LEED, wyposażonymi w szereg udogodnień, o tyle coraz częściej projekty takie realizowane są również poza stolicą.
Dla przykładu, Szczecin może pochwalić się nowoczesnymi kompleksami biurowymi takimi jak Baltic Business Park, Storrady Park Offices czy Cukrowa Office.
We Wrocławiu najemców przyciągają takie biurowce, jak kompleks biurowy Business Garden, Infinity czy MidPoint71.
Również mniejsze miasta przyciągają najemców nowoczesnymi powierzchniami na wynajem. Zielona Góra posiada atrakcyjne dla najemców biurowce, a przykładem mogą być inwestycje: LIT Premium, Matejki 19 czy Streamsoft.
Innymi przykładami innowacyjnych projektów biurowych poza Warszawą są inwestycje: .KTW I w Katowicach, Brama Miasta w Łodzi, High5ive w Krakowie oraz 3T Office Park w Gdyni.

Flexy zyskują popularność

Bieżąca sytuacja w kraju jest na tyle niestabilna, że przedsiębiorcy często nie chcą wiązać się na długie lata z jedną lokalizacją. Podpisanie długoletniej umowy na wynajem określonej powierzchni może okazać się w obecnych realiach ryzykowne. Coraz więcej osób pracuje w systemie zdalnym lub hybrydowym. Takie rozwiązanie zmniejsza zapotrzebowanie na stacjonarne biura. Z tego względu rosnącą popularnością cieszą się wśród najemców elastyczne powierzchnie biurowe, tzw. flex office. Tego rodzaju biura umożliwiają podpisanie umowy na krótki czasu a także dają możliwość zmiany ilości metrów kwadratowych, jakie chce wynająć przedsiębiorca.
Nie oznacza to oczywiście, że tradycyjne biurowce poszły w odstawkę. Niemniej widoczne jest, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu przystosowują się do zmieniającego się systemu pracy, co odbija się na umowach najmu i ich preferencjach.

Co jest ważne dla najemców?

Przedsiębiorcy poszukujący biura na wynajem zwracają baczną uwagę przede wszystkim na cenę za metr kwadratowy. Istotny jest też minimalny okres najmu oraz elastyczność warunków umowy.
Od biurowców najemcy oczekują zapewnienia miejsc do swobodnego parkowania. Doskonałym rozwiązaniem jest przypisanie dla najemcy prywatnych miejsc parkingowych, z których mogą korzystać zarówno pracownicy jak również klienci. Istotna jest też bliskość komunikacji miejskiej, zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw, gdzie zapewnienie miejsc parkingowych dla wszystkich pracowników byłoby niemożliwe.
Uwagę najemców zwracają biurowce, które oferują nowoczesne powierzchnie w standardzie klasy A. Dużym atutem jest również posiadanie prze biurowiec certyfikatu BREEAM lub LEED, które świadczą o jego ekologii.

Warszawa wciąż najwyżej, ale konkurencja rośnie

Warszawa nieprzerwanie przyciąga do siebie największą liczbę biurowych najemców. Niemniej konkurencja na rynku rośnie, a coraz bardziej nowoczesne projekty biurowe realizowane w innych miastach przyciągają spojrzenia przedsiębiorców. Część z nich jest w stanie zrezygnować z biura w Warszawie, ponieważ więcej korzyści okazuje się mieć dla nich posiadanie biura w innym mieście.
O ile biurowce w Warszawie są uznawane za najbardziej nowoczesne i reprezentacyjne, o tyle najemcy zdają sobie sprawę z ich największej wady – biura w Warszawie są w dalszym ciągu uznawane za najdroższe na mapie kraju. Oferty biurowców w innych miastach, poza atutami samej nieruchomości, przyciągają przedsiębiorców również niższymi cenami za metr kwadratowy biura na wynajem.

Magdalena Łozowicka
Redaktor Naczelna
Komercja24.pl

Koszty hamują tempo wzrostu w sektorze biurowym na rynku nieruchomości komercyjnych

Grafika_Warszawa_I polowa 2022
Niewielka nowa podaż powierzchni biurowej, która była o 42% niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku w połączeniu z wysokim popytem ze strony najemców wpłynęły na dalszy spadek współczynnika pustostanów. W sektorze biurowym coraz wyraźniej widoczne są konsekwencje niepewności odnośnie kosztów budowy i rosnących kosztów finansowania inwestycji, co znacząco wpływa na decyzje deweloperów.

W II kwartale 2022 roku do użytku oddano jedynie nieco ponad 35 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach dwóch projektów (Intaco Prime oraz SKYSAWA B). Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze, stołeczny rynek biurowy zyskał zaledwie 129 000 m kw. nowej powierzchni, a na koniec czerwca 2022 roku zasoby biurowe w Warszawie przekroczyły 6,27 mln m kw.

Należy zauważyć, że to już kolejny kwartał z niską nową podażą w Warszawie. Co więcej wolumen realizowanej obecnie w stolicy powierzchni biurowej jest najniższy od dekady. Inwestorzy coraz częściej wstrzymują się z rozpoczynaniem nowych budów. Na koniec czerwca 2022 roku na etapie realizacji zidentyfikowano jedynie nieco ponad 251 000 m kw. powierzchni biurowej. Warto tutaj podkreślić, że jest to wynik niemal trzykrotnie niższy niż średnia podaż w budowie notowana w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadkowy trend w ilości realizowanej powierzchni i wstrzymywanie rozpoczynania kolejnych budów mogą w przyszłości prowadzić do powstania luki podażowej na warszawskim rynku biurowym,” – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale Badań Rynku Knight Frank.

Do końca 2022 roku planowane jest oddanie do użytku tylko ok. 45% powierzchni obecnie realizowanej (112 000 m kw.), zaś pozostała część ma zostać dostarczona na rynek w latach 2023-2024. Ponad 60% podaży w budowie jest realizowana w lokalizacjach centralnych, gdzie największymi projektami są Varso Tower (69 000 m kw., HB Reavis) oraz The Bridge (46 800 m kw., Ghelamco), których oddanie zaplanowane jest odpowiednio na lipiec 2022 i koniec 2024 roku.

Jeszcze nie tak dawne obawy o rezygnacji z biur w związku ze zmianą modeli pracy, nie mają odzwierciedlenia w decyzjach najemców. Wyniki sektora biurowego w tym ujęciu są bardzo optymistyczne. Wolumen popytu od początku 2022 roku wyniósł blisko 480 000 m kw. i był wyższy o ponad 92% w porównaniu do I połowy 2021 roku. Miniony kwartał z umowami zawartymi na ponad 212 000 m kw. również oznacza wzrost zainteresowania o ponad 53% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.,” – dodaje Izabela Dąbrowska, Associate Director w dziale Reprezentacji Najemcy Knight Frank.

Aktualnie najemcy najchętniej decydują się na wybór biura w strefie centralnej. W I połowie 2022 roku blisko 72% wynajętej powierzchni przypadło na strefy centralne, a kolejne miejsca, ze znacznie niższymi wynikami zajęły Służewiec (10%) oraz Aleje Jerozolimskie (8%).

Niemal połowę popytu przypadającego na sześć pierwszych miesięcy roku stanowiły nowe umowy najmu (ponad 48%), w tym 31% powierzchni przypadło na umowy typu pre-let. Transakcje oparte na renegocjacjach stanowiły 36,5%, a ekspansje nieco ponad 10,5%.

Niewielka nowa podaż oraz wysoki wolumen podpisanych umów spowodowały spadek wskaźnika pustostanów, który na koniec czerwca 2022 roku kształtował się na poziomie 11,9%. W ofercie znajdowało się około 780 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej dostępnej od ręki. W porównaniu z końcem I kw. 2022 roku współczynnik pustostanów obniżył się o 0,3 pp. (spadek o 0,6 pp. r/r).

Wywoławcze stawki czynszu w Centralnym Obszarze Biznesu, w najlepszych budynkach biurowych kształtowały się na poziomie 20-25 EUR m kw. miesięcznie, w pozostałych lokalizacjach centralnych od 15 do 24 EUR m kw. miesięcznie. Poza centrum czynsze wyjściowe wynosiły od 10 do 16 EUR m kw. miesięcznie.

Należy jednak podkreślić, że stabilność stawek czynszu dotyczy budynków istniejących. Natomiast projekty w budowie, których oddanie do użytkowania zaplanowane jest w najbliższych latach mogą być wyższe niż aktualne stawki wywoławcze. Będzie to ściśle związane z rosnącymi kosztami budowy, a więc wzrostem cen materiałów budowalnych i kosztów pracy, a także wzrostem kosztów obsługi kredytów budowalnych. Dodatkowo, wyraźnie zauważalny jest wzrost stawek eksploatacyjnych, z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów,” – dodaje Katarzyna Bojar.

Źródło: Knight Frank.

Niemal dwukrotny wzrost renegocjacji na warszawskim rynku biurowych nieruchomości komercyjnych

Agnieszka Giermakowska Newmark-Polska-1-scaled

Według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w Warszawie” aktywność najemców w drugim kwartale na warszawskim rynku nieruchomości biurowych nadal utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie, a dostępność powierzchni ponownie nieznacznie się zmniejszyła, potwierdzając trend spadkowy współczynnika pustostanów.

W pierwszej połowie 2022 r. popyt brutto na warszawskim rynku biurowym wyniósł prawie 480 000 mkw., z czego ponad 44% przypadło na II kw. (212 200 mkw.). Stanowi to wzrost rok do roku o 92,7 % (w pierwszej połowie 2021 roku wynajęto 250 tys. mkw.). Największym zainteresowaniem najemców niezmiennie cieszą się centralne lokalizacje, w których podpisano umowy na ponad 343 700 mkw., co stanowiło prawie 72% całkowitego zarejestrowanego popytu. Pomimo obecnych napięć geopolitycznych nie obserwujemy znacznego spowolnienia działań najemców czy też wydłużenia się procesu decyzyjnego.

– Wraz z upowszechnianiem się hybrydowego modelu pracy wzrasta zainteresowanie firm reorganizacją biur na takie, które stawiają na wzmocnienie integracji i współpracy pracowników w miejscu pracy – mówi Joanna Bartosiewicz, Senior Associate w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych, Newmark Polska. – Biorąc pod uwagę obecny poziom aktywności najemców i niską podaż nowej powierzchni biurowej w najbliższym czasie, przewidujemy wzrost liczby renegocjowanych umów najmu, których udział w strukturze popytu na koniec czerwca 2022 r. wzrósł do 48% z niewiele ponad 27% w I kw. 2022 r.– dodaje ekspertka Newmark Polska.

W pierwszej połowie 2022 r. renegocjacje stanowiły łącznie 36,5% całkowitego wolumenu. Na pozostałe 63,5% złożyły się nowe umowy (33%), umowy przednajmu (15%), ekspansje (11%) i transakcje na potrzeby własne (4,5%). Najbardziej aktywnymi najemcami na warszawskim rynku biurowym w pierwszej połowie 2022 r. nadal były firmy z sektora finansowego (31,5%) oraz IT (17,5%). Największą umową najmu podpisaną w drugim kwartale roku była renegocjacja umowy przez Samsung Electronics Polska w Warsaw Spire C (21 000 mkw.).

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynoszą obecnie 6,27 mln mkw. W II kw. 2022 r. na stołecznym rynku oddano do użytku tylko dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni 35 600 mkw., dzięki czemu całkowita podaż od początku bieżącego roku przekroczyła już 129 000 mkw.

Wśród największych ukończonych inwestycji w pierwszej połowie 2022 r. znalazły się: Forest Tower (51 500 mkw., Północne Centrum, I kw.), kompleks SKYSAWA I&II (łącznie 31 300 mkw., Centralny Obszar Biznesu, I i II kw.) czy LIXA C (19 400 mkw., Zachodnie Centrum, I kw.).

– W drugim kwartale wolumen powierzchni w budowie nieznacznie wzrósł w porównaniu z końcem I kw. 2022 i na koniec czerwca wynosił on prawie 300 000 mkw. Warto jednocześnie podkreślić, że po zaplanowanym na ten rok oddaniu do użytku wieży Varso Tower czy biurowca P180, kolejne większe budynki biurowe powstaną najwcześniej pod koniec 2023 r. i na przełomie lat 2024/2025 – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.

Na koniec czerwca 2022 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 11,9%, co stanowi spadek o 0,3 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 0,6 p.p. w ujęciu rok do roku. W budynkach wybudowanych po 2016 roku współczynnik powierzchni niewynajętej jest niższy od średniego poziomu odnotowanego w stolicy i wynosi 9,1%, natomiast w biurowcach ukończonych w 2010 roku i wcześniej sięga on 14,8%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszego spadku dostępnej powierzchni biurowej.

Na koniec II kw. 2022 r. na stołecznym rynku powierzchni biurowych utrzymywała się presja na wzrost czynszów, szczególnie w budynkach i lokalizacjach cieszących się największym zainteresowaniem najemców. Ponadto, ze względu na wysokie koszty wykończenia biur oraz zakłócenia łańcuchów dostaw czas potrzebny na realizację prac wykończeniowych znacząco się wydłużył.

Źródło: Newmark Polska.

Nieruchomość komercyjna Prosta Tower w Warszawie z nowym najemcą na pokładzie

Prosta Tower
Nieruchomość komercyjna Prosta Tower w Warszawie pozyskała nowego najemcę.

Nieruchomość komercyjna Prosta Tower to 19 kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni całkowitej 7400metrów kw.
Nowym najemcą warszawskiego biurowca jest zajmująca się zarządzaniem inwestycjami Grupa Caspar – w skład której wchodzą Caspar Asset Management S.A., Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz F-Trust S.A. Firma ta na siedzibę swojego warszawskiego oddziału wybrała powierzchnie w biurowcu Prosta Tower (AEW Europe).
W procesie negocjacji umowy najmu wynajmującego wspierała agencja doradcza Corees Polska, najemcę – agencja CBRE.

– Rozwój naszego biznesu oraz trwające przygotowania do wejścia Caspar Asset Management na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych spowodowały, że musimy umocnić swoją pozycję w Warszawie, a nasz stale rozrastający się zespół specjalistów działających na warszawskim rynku potrzebował dobrych, funkcjonalnych biur. Prosta Tower ujęła nas znakomitą lokalizacją i funkcjonalnością powierzchni biurowej – wyjaśnia Leszek Kasperski, prezes Caspar Asset Management S.A.

Nasz klient, Grupa Caspar poszukiwał wyjątkowej lokalizacji w nowym centrum biznesowym Warszawy, przy Rondzie Daszyńskiego. Podczas wyboru kluczowe były przede wszystkim kameralna atmosfera budynku oraz jego doskonała ekspozycja. Prosta Tower bez wątpienia spełnia te oczekiwania i pozwoli firmie stworzyć efektywne oraz spokojne środowisko pracy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy doradzać Grupie Caspar , a nasza współpraca przebiegała bardzo sprawnie i zakończyła się sukcesem
mówi Grzegorz Hetman, Konsultant w Dziale Powierzchni Biurowych CBRE.

Niebanalna elewacja, wysoki standard wnętrz budynku, w połączeniu z jego doskonałą lokalizacja – to niewątpliwe atuty Prosta Tower, dzięki którym jest on tak chętnie wybierany przez najemców. Ze swojej strony załączam gratulacje dla wszystkich stron zaangażowanych w finalizację tego procesu.- dodaje Monika Rogucka, Leasing Director, Corees Polska.

Nieruchomości handlowo-usługowe w Warszawie: przybywa nieruchomości komercyjnych, starsze obiekty dopasowują się do nowych standardów

dieter-de-vroomen-452887-unsplash
Nieruchomości handlowo-usługowe w Warszawie się zmieniają. Przybywa nowych nieruchomości komercyjnych, a starsze obiekty dopasowują się do nowych standardów. Warszawski rynek nieruchomości komercyjnych obfituje w obiekty o charakterze handlowo-usługowym. Sytuacja na rynku wymusiła na tym sektorze zmiany. Obecnie można zauważyć, że nowo powstające nieruchomości inwestycyjne budowane są według najnowszych standardów, z kolei starsze obiekty starają się do nich dopasować, przechodząc proces modernizacji.

Spis treści:
Segment handlowo-usługowy w ciągłym rozwoju
Nowe nieruchomości komercyjne wkraczają na rynek
Jakie nieruchomości inwestycyjne mają powstać w Warszawie?
Obiekty komercyjne, które są w przebudowie
Warszawa wciąż modna

Segment handlowo-usługowy w ciągłym rozwoju

Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych stale przybywa obiektów handlowo-usługowych. Jeszcze niespełna dwa lata temu, kiedy w Polsce panowała pandemia koronawirusa i rządowe obostrzenia trzymały rynek nieruchomości w ryzach, wielu deweloperów i prywatnych inwestorów wstrzymywało się z decyzją o realizacji tego typu obiektów. W okresie lockdownu działalność obiektów handlowo-usługowych pozostawała zamrożona, co skutecznie zniechęcało do podejmowania się przez inwestorów kolejnych przedsięwzięć.
Obecnie jednak ten sektor rynku nieruchomości komercyjnych wraca na dawne tory. Inwestorzy ponownie rozważają realizację zarzuconych projektów, lub zupełnie nowych inwestycji komercyjnych.

Nowe nieruchomości komercyjne wkraczają na rynek

Rynek nieruchomości komercyjnych budzi się z postcovidowego letargu. Na całej mapie kraju powstaje wiele nowych inwestycji. Część z nich realizowana jest w stolicy kraju, gdzie potencjał rozwoju zawsze był wysoki. Inwestorzy nie tylko podejmują się realizacji nowych projektów. Sporo starszych nieruchomości komercyjnych przechodzi obecnie proces modernizacji, aby możliwie najlepiej dopasować swoją ofertę do bieżących potrzeb najemców i klientów.

Jakie nieruchomości inwestycyjne mają powstać w Warszawie?

Stolica posiada ogromny potencjał inwestycyjny. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie w tym mieście wielu inwestorów chce wybudować nowe obiekty o charakterze komercyjnym.

Pierwszą przykładową inwestycją, jaka jest planowana w Warszawie, jest Galeria Kabaty. Nowoczesne centrum handlowe ma powstać przy zbiegu ulic Komisji Edukacji Narodowej oraz Wąwozowej. Inwestorem projektu jest deweloper Kabaty Investments. Z kolei za projekt inwestycji odpowiadają architekci z pracowni Mofo Architekci. Będzie to nowoczesny obiekt, o opływowej bryle z przeszkloną fasadą. Nieruchomość komercyjna ma docelowo liczyć osiem kondygnacji, na których zaoferuje 43000 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowo-usługowej. Na dwóch podziemnych kondygnacjach będzie znajdował się parking na około 1500 pojazdów. Z kolei na części dachu centrum handlowego planowany jest całoroczny ogród. Również teren wokół obiekty ma zostać zagospodarowany z uwzględnieniem części zielonych. Docelowo wewnątrz Galerii Kabaty swoją działalność będzie mogło prowadzić 120 najemców – taka jest właśnie liczba planowanych lokali handlowo-usługowych.

Kolejną inwestycją komercyjną, jaka powstaje obecnie na mapie Warszawy, jest Wilanów Park. Nieruchomość komercyjna budowana jest w warszawskiej dzielnicy Wilanów przy zbiegu ulic Rzeczpospolitej, Uprawnej, Karuzela. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2021 roku, a jego zakończenie planowane jest na 2023 rok. Powierzchnia handlowa inwestycji ma docelowo sięgnąć 30000 metrów kwadratowych. Wilanów Park to inwestycja Ceetrus Polska, natomiast za projekt architektoniczny odpowiadają architekci z pracowni MTDI Group z siedzibą w Warszawie. Na terenie inwestycji znajdą się sklepy, lokale usługowe, biura, lokale gastronomiczne, hotel oraz punkty rozrywki. To wyjątkowa inwestycja typu mixed-use, która wpisuje się w bieżące potrzeby mieszkańców miasta.
Jak podkreśla deweloper, Ceetrus Polska: „Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy przestrzeń, która w przyszłości stanie się kultowym miejscem spotkań warszawiaków, a z czasem zyska rozpoznawalność również wśród gości spoza stolicy. Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu.”

Centrum handlowe Towarowa 22 to kolejna nieruchomość komercyjna o charakterze handlowo-usługowym, jaka ma powstać na terenie Warszawy. Budowa obiektu ma wystartować w bieżącym roku. Działka, na której ma powstać obiekt, liczy 6,5 hektara powierzchni. Centrum handlowe powstaje w dzielnicy Wola, w miejscu centrum handlowego Jupiter, które ma zostać wyburzone. Docelowo powierzchnia użytkowa nowoczesnego centrum handlowego ma sięgnąć 230 tysięcy metrów kwadratowych. Największa część, bo aż 110 tysięcy metrów kwadratowych, zostanie przeznaczonych na lokale handlowo-usługowe. Powierzchnie biurowe mają zająć 57 tysięcy metrów kwadratowych, a lokale mieszkalne – 37 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to projekt inwestycyjny spółkek Echo Investment w koopoeracji z Echo Polska Properties. Projekt architektoniczny inwestycji Towarowa 22 przygotowała duńska pracownia BIG – Bjarke Ingels Group.

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash

Obiekty komercyjne, które są w przebudowie

Nieruchomość komercyjna Fort Wola, to obiekt będący obecnie w modernizacji. Centrum handlowe położone jest w granicach dzielnicy Wola przy zbiegu ulic Połczyńskiej i Fort Wola. Budowa nieruchomości inwestycyjnej Fort Wola zakończyła się w 2001 roku, a obecnie trwa generalny remont obiektu, który ma zostać zakończona w 2022 roku. Nieruchomość handlowa zaoferuje 30000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Największa część powierzchni komercyjnej zostanie przeznaczona na lokale handlowo-usługowe, których docelowo będzie 38. Będą one rozlokowane na powierzchni 20500 metrów kwadratowych.

Kolejną inwestycją komercyjną, o której warto wspomnieć, są Ogrody Ulricha. Jest to zespół budynków z XIX-go wieku, który został zrealizowany w warszawskiej dzielnicy Wola przy ulicy Górczewskiej. Ogrody Ulricha będą tworzyć zrewitalizowane Szklarnie i Park Ulricha, Ogród Codzienny, Willa Ulricha oraz Zielona Chata. Inwestorem projektu jest Ingka Centres z siedzibą w Raszynie. Główną funkcją obiektu będzie działalność handlowo-usługowa, z kolei funkcje dodatkowe będą miały charakter kulturalny, rozrywkowy, rekreacyjny i sportowy.
Jak podkreśla deweloper: „Kompleks Ogrodów Ulricha to 18 000 mkw. zielonej przestrzeni z niesamowitą historią. Koncepcja Ogrodów łączy nowoczesną stylistykę i zabytkowy charakter miejsca, w którym powstają. Ich nowa odsłona odpowie na potrzeby mieszkańców i stanie się ważnym punktem na mapie Warszawy”.
Obiekt powstał w 1876 roku, a obecnie kończy się jego przebudowa. Zakończenie odrestaurowywania i rewitalizacji kompleksu jest planowane na czerwiec tego roku.

Warszawa wciąż modna

Stolica stale przyciąga inwestorów i deweloperów, którzy chcą zrealizować komercyjne projekty. To właśnie tutaj powstaje wiele flagowych inwestycji, które doskonale wpisują się w innowacyjny klimat miasta. Nowe nieruchomości komercyjne już teraz skupiają na sobie zainteresowanie potencjalnych najemców, którzy poszukują nowoczesnej powierzchni handlowo-usługowej do wynajęcia. Obserwując rynek można się spodziewać, że popularność Warszawy w środowisku biznesowym nie zmaleje.

Redakcja
Komercja24.pl

Eksperci ITRA Polska wsparciem dla NEPI Rockcastle w procesie najmu nowej powierzchni biurowej w Warszawie

Cosmopolitan_01
Firma NEPI Rockcastle Polska przedłużyła umowę najmu w biurowej części budynku Cosmopolitan w Warszawie.

W biurowej nieruchomości komercyjnej Cosmopolitan powiększona siedziba najemcy zajmie teraz łącznie 1 500 mkw. przestrzeni pracy. W procesie renegocjacji i ekspansji najemcy doradzali eksperci ITRA Polska.
NEPI Rockcastle jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości w regionie, w tym dwunastu galerii handlowych w Polsce.

– W związku z rozwojem naszej działalności w Polsce oraz chęcią pozostania w biurowym sercu stolicy zdecydowaliśmy o powiększeniu przestrzeni najmu w warszawskim Cosmopolitanie. W procesie z sukcesem doradzali nam eksperci ITRA Polska – mówi Dominik Piwek, Dyrektor ds. Marketingu i PR NEPI Rockcastle Polska.

– Wysoka jakość oraz prestiżowa lokalizacja Cosmopolitan to atuty, które sprawiły, że nasz klient zdecydował się kontynuować rozwój swojego biznesu właśnie z tego miejsca. Cieszę się, że jako specjaliści w reprezentacji najemców mogliśmy wspierać NEPI Rockcastle w renegocjacji kontraktu i wierzę, że pracownicy firmy skorzystają zarówno z powiększonej przestrzeni biurowej, jak również licznych udogodnień w najbliższej okolicy – komentuje Artur Sutor, Dyrektor Zarządzający, ITRA Polska.

Inwestycja Cosmopolitan składa się ze 44-piętrowego wieżowca mieszkalnego oraz 5-kondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego tuż przy ul. Emilii Plater i popularnym pl. Grzybowskim. Właścicielem zaprojektowanej przez renomowaną pracownię Helmuta Jahna nieruchomości komercyjnej jest firma Tacit Investment.

Chmurowy najemca w biurowej nieruchomości komercyjnej LIXA w Warszawie

s-x-440

Chmurowy najemca pojawił się w biurowej nieruchomości komercyjnej LIXA w Warszawie.

 

Flagowa inwestycja Yareal zyskała kluczowego najemcę, który wynajął aż jedną trzecią powierzchni ukończonego niedawno biurowca LIXA C. Amerykańska firma Snowflake, specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach chmurowych, wynajęła w sumie ponad 7 tysięcy mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Po podpisaniu umowy zawartej ze Snowflake na 10 lat, biurowiec C jest już skomercjalizowany w 60%.
W negocjacjach z deweloperem firma Snowflake była reprezentowana przez ekspertów z firmy doradczej CBRE.
Kompleks LIXA to największa inwestycja biurowa w historii Yareal, powstająca w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na bliskiej Woli w Warszawie.

„Biura Snowflake zajmą blisko 40 proc. dostępnej powierzchni w budynku C, zapewniając pracownikom komfortowe warunki do pracy i dalszego, dynamicznego rozwoju firmy w Polsce. Projekt LIXA od początku tworzyliśmy z myślą o dużych, wymagających najemcach, poszukujących powierzchni biurowej o elastycznych układach pięter, pozwalających na dowolną adaptację powierzchni. Jednocześnie zakładaliśmy, że nasza inwestycja powinna stanowić odpowiedź na potrzeby stworzenia nowoczesnych miejsc pracy, w jasnych, przestronnych pomieszczeniach, w otoczeniu zieleni oraz zabudowy stworzonej w ludzkiej skali. Właśnie te cechy odróżniają kompleks LIXA od pobliskich wysokościowców” – powiedział Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

„Snowflake wybrał biurowiec LIXA, ponieważ jest to idealna lokalizacja dla naszego strategicznego centrum inżynieryjnego. Będziemy dynamicznie rozwijać się w Warszawie, dlatego potrzebujemy biura, które pomoże nam przyciągnąć najlepszych inżynierów i wykwalifikowanych specjalistów technicznych oraz będzie dla nich wyjątkowym miejscem pracy, zapewniającym jednocześnie możliwość ekspansji i wspierającym nasz dalszy rozwój. Cieszymy się, że Snowflake może być częścią historii LIXA, ponieważ biurowiec w pełni spełnia wszystkie nasze wymagania” – powiedział Warrick Taylor, VP Global Real Estate and Workplace.

„Cieszymy się, że możemy wspierać Snowflake w ambitnych planach dotyczących polskiego rynku. Jestem przekonany, że warszawskie biuro stworzy idealne warunki do pracy i dalszego rozwoju zespołu naszego klienta. Z perspektywy rynku nieruchomości biurowych to również ważny sygnał niesłabnącej atrakcyjności Warszawy dla nowych inwestorów” – mówi Aleksander Hofman, Dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych CBRE.

 

Sytuacja na warszawskim rynku biurowym – czy nowe nieruchomości komercyjne są potrzebne?

alex-knight-309862-unsplash
Jak prezentuje się obecnie sytuacja na warszawskim rynku biurowym? Czy nowe nieruchomości komercyjne są jeszcze potrzebne, czy może popyt wśród najemców został już zaspokojony? Póki co nie ma mowy o przesyceniu rynku nieruchomości komercyjnych w warszawskim sektorze biurowym. Sytuacja nie jest jednak na tyle stabilna, aby nie mogło dojść do zmiany w bliskiej przyszłości.

Spis treści:
Nieruchomości komercyjne w sektorze biurowym były zagrożone przez koronawirusa
Zmienia się system pracy w Polsce
Biura walczą o swoją pozycję na rynku
Warszawski sektor biurowy wciąż silny
Nowoczesne nieruchomości komercyjne przyciągają biurowych najemców
Certyfikaty ekologiczne dobrą wizytówką nieruchomości komercyjnej
Przyszłość sektora biurowego w Warszawie

Rynek biurowy w Warszawie, pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, cały czas się rozwija. Wprawdzie zapotrzebowanie na kolejne metry powierzchni biurowych nie są aż tak rozchwytywane jak dawnej, to jednak sektor ten stara się bronić swojej pozycji na rynku.
Prestiżowych inwestycji komercyjnych o charakterze biurowym stale przybywa na całej mapie kraju, nie tylko w stolicy i największych miastach regionalnych.

Nieruchomości komercyjne w sektorze biurowym były zagrożone przez koronawirusa

Sektor biurowy na polskim rynku nieruchomości komercyjnych przeżył prawdziwe załamanie. Niekorzystna sytuacja dotknęła nie tylko mniejsze miejscowości, czy większe miasta regionalne, ale również Warszawę.
W czasie, kiedy w Polsce ogłoszono pandemię koronawirusa a krótko po tym wprowadzony został całkowity lockdown, biurowce zaczęły się wyludniać. Pracownicy zostali oddelegowani do pracy zdalnej, w zaciszach własnych domostw.
Z dnia na dzień spadało zainteresowanie powierzchniami biurowymi do wynajęcia. Wielu przedsiębiorców wzięło pod lupę swoje rzeczywiste potrzeby, jeśli chodzi o wynajmowany do tej pory metraż biura. Firmy zaczęły podpisywać aneksy do umów, minimalizując wynajmowaną przestrzeń lub zmniejszając opłatę za metr kwadratowy biura. Kiedy lockdown przestał obowiązywać, wielu pracowników powróciło do firm, jednak nie wszyscy. Część z nich bowiem doskonale odnalazła się w nowych warunkach pracowniczych i przyjęła je za standard.

Zmienia się system pracy w Polsce

Po okresie całkowitego lockdownu, który stał się sprawdzianem wydajności dla pracowników i pracodawców, system pracy w Polsce zaczął się modyfikować. Wprawdzie kiedy obostrzenia zostały zniesione, wiele osób powróciło za swoje pracownicze biurka, jednak nie wszyscy. Część pracowników pozostała przy pracy zdalnej i po dziś dzień świadczy usługi na zasadzie home office. Na popularności zyskuje również hybrydowy model pracy, czyli taki, w którym pracownik część obowiązków wykonuje z domowego zacisza, a część w biurze stacjonarnym. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Tym pierwszym daje możliwość bardziej wydajnego gospodarowania wolnym czasem, choćby z tego względu, że pracownicy nie tracą czasu na długie dojazdy i powroty z miejsca pracy. Z kolei właściciele firm mogą ograniczyć wynajmowaną przestrzeń biurową, ponieważ na przykład z jednego biurka pracowniczego mogą korzystać naprzemiennie dwie lub trzy osoby.
System pracy w Polsce się zmienia i biurowce muszą nastawić się na bardziej czasochłonny proces komercjalizacji wolnych powierzchni.

Biura walczą o swoją pozycję na rynku

Pomimo tego, że bieżąca sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce nie jest dla sektora biurowego zbyt korzystna, to jednak właściciele obiektów o charakterze biurowym się nie poddają. Biurowce przechodzą liczne modernizacje i są dostosowywane do aktualnych wymagań najemców. Popularne są obecnie moduły biurowe na wynajem, które w razie potrzeby najemca może zwiększać lub zmniejszać. Coraz częściej obiekty biurowe dają przyszłym najemcom możliwość dowolnej aranżacji powierzchni – od komfortowych gabinetów pracowniczych po powierzchnie typu open-space. Dużą uwagę przywiązuje się obecnie także do higieny pracy a także częstego sprzątania nieruchomości komercyjnych o charakterze biurowym.
Właściciele biurowców są także bardziej przychylni najemcom, oferując im elastyczne umowy najmu, pozbawione wysokich kar umownych, lub dające możliwość renegocjacji warunków umowy w trakcie jej obowiązywania, bez ryzyka nałożenia na którąś ze stron wspomnianych kar umownych.

Warszawski sektor biurowy wciąż silny

Warunki na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce nie są zbyt sprzyjające, jednak sektor biurowy zdaje się dobrze radzić sobie w nowych realiach. Istniejące biurowce dopasowują się do nowych standardów. Z kolei nowo powstające nieruchomości komercyjne powstają w zgodzie z najwyższymi i najbardziej aktualnymi standardami rynkowymi. Dzięki takiemu podejściu najemcy stale zwracają uwagę na aktualną ofertę rynkową i czasami, kiedy biuro na wynajem wydaje się być bardzo atrakcyjne, decydują się na podpisanie umowy najmu wcześniej, niż uprzednio planowali.

Nowoczesne nieruchomości komercyjne przyciągają biurowych najemców

Obiekty biurowe, których budowa jest dopiero w fazie planów, mogą powstawać w zgodzie z najbardziej aktualnymi standardami na rynku nieruchomości komercyjnych w segmencie biurowym. Z kolei budynki, które zostały oddane do użytku co najmniej kilkanaście lat temu, muszą liczyć się z koniecznością modernizacji.
Obecnie wymagania najemców względem nowych obiektów komercyjnych cały czas idą w górę. Aby starsze biurowce odpowiadały najnowszym standardom i pozostawały atrakcyjne w oczach potencjalnych najemców, muszą stale obserwować najnowsze technologie i wcielać je w swoich ścianach.

Certyfikaty ekologiczne dobrą wizytówką nieruchomości komercyjnej

Posiadanie przez nieruchomość komercyjną certyfikatów BREEAM lub LED dobrze świadczy o inwestycji.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest to najczęściej stosowany system certyfikacji, której poddaje się m.in. inwestycje o charakterze biurowym.

Właściciel nieruchomości komercyjnej, która ma zostać poddana certyfikacji, musi zatrudnić asesora BREEAM. Co istotne, procesowi certyfikacji BREEAM mogą zostać poddane nie tylko biurowce, ale również budynki mieszkalne, magazynowe, handlowe, przemysłowe, hotele itp.

Natomiast LEED jest systemem oceny wielokryterialnej budynków (Leadership in Energy and Environmental Design), który jest drugimi, zaraz po systemie certyfikacji BREEAM, najczęściej stosowanym w Polsce systemem certyfikacji wielokryterialnej budynków.

Procesem certyfikacji zajmuje się operator systemu tego systemu, czyli USGBC we współpracy z GBCI (Green Business Certification Inc.). Dotyczy to jednak tylko Stanów Zjednoczonych. Poza ich granicami proces ubiegania się o uzyskanie certyfikatu LEED wiąże się z koniecznością podjęcia współpracy z akredytowanym profesjonalistą, czyli LEED AP.

W naszym kraju o certyfikat LEED mogą ubiegać się obiekty takie jak: biura, budynki handlowe, budynki przemysłowe, hotele, szkoły. Certyfikacja jest (w większości schematów) procesem jednorazowym oraz bezterminowym.

Przyszłość sektora biurowego w Warszawie

Jaka przyszłość czeka sektor biurowy w Warszawie? Można założyć, że w najbliższym czasie sektor biurowy będzie w dalszym ciągu dostosowywał się do nowych realiów i wymagań najemców. Dotyczy to zwłaszcza starszych obiektów biurowych. Z pewnością nowe inwestycje biurowe są na rynku również potrzebne.

Redakcja
Komercja24.pl

Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie wg PINK

warszawa
Jak przedstawia się sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w Warszawie? Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące rynku najmu powierzchni biurowych w pierwszym kwartale 2022 r. w stolicy.

Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

Na koniec marca 2022 r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 6 238 000 mkw.
W I kwartale 2022 r. na stołeczny rynek dostarczono ponad 93 400 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w sześciu projektach. Największymi z nich były Forest Tower o powierzchni 51 500 mkw. oraz kolejny budynek w ramach kompleksu LIXA, bud. C (19 400 mkw.) obydwa zlokalizowane w strefie Centrum.
Na koniec I kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 12,2% (spadek o 0,5 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 0,8 pp. w odniesieniu do porównywalnego okresu w 2021 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 759 700 mkw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wyniósł 12,1%, natomiast poza centrum miasta sięgnął 12,3%.
W pierwszym kwartale 2022 r. popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął prawie 273 200 mkw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyła się strefa Centrum.
W okresie od stycznia do końca marca 2022 r. najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom – 52% (włączając umowy przednajmu). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 27% zarejestrowanego popytu, ekspansje za 13%, a powierzchnia wynajęta na potrzeby własne właścicieli – 8%.
Największymi transakcjami I kwartału 2022 r. były dwie umowy przednajmu, a mianowicie: PKO BP w kompleksie biurowym SKYSAWA na ponad 34 500 mkw. oraz poufnego najemcy z sektora bankowego w Forest Tower na 30 000 mkw., a następnie umowa renegocjacji i ekspansji Grupy ING w Placu Unii na 23 500 mkw. oraz przedłużenie poufnego najemcy z sektora bankowego w Generation Park X na 18 800 mkw.

Źródło: PINK.

Wieża nieruchomości komercyjnej SKYSAWA z nominacją do konkursu BREEAM Awards

SKYSAWA_WIDOK_EMILII_NOC_POZIOMA_FINAL_001
Wieża nieruchomości komercyjnej SKYSAWA w Warszawie zdobyła nominację w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2022 w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe”.

W 2020 r. o tą nagrodę walczyła niższa część kompleksu SKYSAWA. Laureatów plebiscytu poznamy już 22 marca podczas gali w Londynie.
Konkurs BREEAM Awards organizowany jest przez międzynarodową instytucję certyfikującą Building Research Establishment (BRE) Global. Jego celem jest wyłonienie inwestycji wyznaczających nowe standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa.

Nominacja w konkursie BREEAM potwierdza, że SKYSAWA jest jednym z najbardziej nowoczesnych i zrównoważonych budynków powstających już nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Znalezienie się w tak prestiżowym gronie już po raz drugi tylko upewnia nas w przekonaniu, że udało nam się stworzyć niezwykłe miejsce na biurowej mapie Warszawy – podkreślił Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.