Andrzej Gutowski nowym dyrektorem generalnym ESG na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers

Gutowski_Andrzej_Colliers
Andrzej Gutowski nowym dyrektorem generalnym ESG na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers.

W nowej roli Andrzej będzie odpowiedzialny za realizację globalnych celów ESG Colliers (zawartych w strategii Elevate the built Environment w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo będzie skupiał się na poszerzaniu i wzmacnianiu kompetencji w ramach zespołów ESG w całym regionie oraz tworzeniu wartościowej oferty usług dla klientów. Będzie także kontynuował rozwój programu edukacji ESG dla pracowników Colliers w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wspierał realizację strategii marketingowej i komunikacyjnej usług ESG.

Gratuluję Andrzejowi objęcia tak znaczącej roli w Colliers. Jestem przekonana, że dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju wniesie on znaczący wkład w działania naszej firmy, mające na celu redukcji jej wpływu na środowisko oraz budowanie wartości biznesowej i społecznej w całej organizacji na poziomie międzynarodowym – mówi Monika Rajska-Wolińska, dyrektorka generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Zrównoważony rozwój, którego ideą jest postępowanie odpowiedzialnie w różnych dziedzinach działalności biznesowej, odzwierciedla jedną z podstawowych wartości Colliers. Objęcie roli dyrektora generalnego ESG na Europę Środkowo-Wschodnią jest ekscytującym, ale także odpowiedzialnym wyzwaniem. Nie mogę doczekać się współpracy z naszymi utalentowanymi i doświadczonymi zespołami regionalnymi ds. zrównoważonego rozwoju. Jestem pewny, że połączenie naszych kompetencji i zaangażowania wzmocni rolę Colliers jako partnera, który wspiera klientów w poruszaniu się po złożonym krajobrazie ESG oraz zwiększa odporność i wartość ich organizacji poprzez wykorzystanie możliwości zrównoważonej transformacji – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG w Colliers, CEE.

Źródło: Colliers.

Dane Eurostatu: Transport i magazynowanie na drugim miejscu liczby wypadków

guilherme-cunha-222318-unsplash
Najnowsze dane Eurostatu z 2023 roku ujawniają alarmujące statystyki dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy w Europie, szczególnie w branży budowlanej. Zaraportowane liczby rzucają światło na wyzwania związane z ochroną pracowników i podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów BHP oraz stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Ekspert Milwaukee dzieli się wskazówkami, jak poprawić bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszyć ryzyko urazów, szczególnie głowy.

Transport i magazynowanie na drugim miejscu liczby wypadków

W swoim najnowszym raporcie Eurostat opublikował niepokojące statystyki dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy za rok 2021. Dane są szczególnie alarmujące dla branży budowlanej, w której odnotowano najwięcej wypadków – stanowiły one 22,5% wszystkich zdarzeń śmiertelnych oraz 12,9% pozostałych wypadków. Na kolejnych miejscach plasują się: branża transportu i magazynowania z 16,7% wypadków śmiertelnych i sektor produkcji z 14,7% wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Statystyka pokazuje, że w tych branżach wciąż istnieje przestrzeń na wzmocnienie środków bezpieczeństwa i edukacji w zakresie przestrzegania przepisów BHP.

Polska na 8 miejscu pod względem występowania wypadków w pracy

Spośród 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, z których dane zostały przeanalizowane przez Eurostat, Polska plasuje się na 8 miejscu pod względem liczby zdarzeń nieskutkujących śmiercią ze współczynnikiem wypadków na 100 tys. zatrudnionych na poziomie 482,75.

Niemal 20% urazów w miejscu pracy dotyczy głowy

Pośród danych opublikowanych przez Eurostat znalazło się zestawienie rodzajów urazów, które najczęściej dotykają pracowników w Unii Europejskiej. Najwięcej, bo aż 28% wypadków skutkowało ranami i powierzchownymi urazami. Na drugim miejscu zestawienia znalazły się przemieszczenia i zwichnięcia – 26% wszystkich wypadków przy pracy. Trzecia grupa najczęstszych urazów to wstrząsy mózgu i wewnętrzne obrażenia, które stanowiły niemal jedną piątą wszystkich urazów (19,5%), co świadczy o powszechności występowania tego typu obrażeń w pracy i rzuca światło na potrzebę edukacji w zakresie stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej w tym także hełmów ochronnych.

Za zimno, za ciepło, niewygodnie…

Dlaczego potrafimy ignorować to kluczowe zabezpieczenie? Przyczyny bywają bardzo różne. Pracownicy nie stosują hełmów, bo w zimie jest zbyt zimno, nie mieszczą się pod nimi grube czapki. Z kolei w upale do noszenia hełmu może zniechęcać wysoka temperatura.

– Z danych Eurostatu wynika, że znacznej części wypadków można by uniknąć dzięki prawidłowej ochronie głowy. Brak stosowania odpowiednich hełmów czasem wynika z kwestii wygody, którą pracownik potrafi przedłożyć ponad własne bezpieczeństwo. A niekiedy nawet z takich przyczyn, jak estetyka. Drogą do przezwyciężenia tych wątpliwości jest dostarczanie rozwiązań, które nie tylko zapewnią ochronę, komfort, ale wręcz będą w stanie wyraźnie zwiększyć efektywność pracy i wygodę. Dobrym przykładem nowoczesnego rozwiązania, które nie przeszkadza, lecz wspiera pracowników jest hełm ochronny Bolt 200. Konstrukcja hełmu zapewnia możliwość zastosowania wielu akcesoriów, dzięki czemu można go bez wysiłku przystosować do wykonywanych zadań i potrzeb. Hełm jest wyposażony w sześć specjalnych gniazd, które dają duże możliwości kompatybilnego łączenia z akcesoriami. Dodatkowo hełm jest wyposażony w płynny system regulacji rozmiaru pokrętłem w zakresie od 52 cm do 68 cm, co zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie do głowy użytkownika. A zastosowanie wymiennej opaski przeciwpotnej i wkładki na więźbę, które można zdjąć i uprać lub wymienić, co daje możliwość zapewnienia dodatkowego komfortu i zwiększenia higieny – mówi Andrzej Wieder, Head of Sales PPE Milwaukee CEE.

Skuteczna ochrona przede wszystkim

Wysokiej jakości hełmy skonstruowane są z wytrzymałych materiałów. Ważną cechą jest również ich zdolność do absorpcji energii uderzenia, co minimalizuje ryzyko wstrząsów mózgu i wewnętrznych obrażeń. Aby upewnić się, że hełm został wykonany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, należy sprawdzić, czy spełnia on normę dla niewentylowanych hełmów przeznaczonych do zastosowania przemysłowego EN 397 lub normę EN 12492 w przypadku hełmów przeznaczonych do prac na wysokościach.

Czynnikami, które mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przez hełm, są zastosowane w nim materiały i technologie. W konstrukcji hełmów stosujemy ultra odporną na uderzenia skorupę z Lexanu, który jest poliwęglanem o wyjątkowych parametrach. Aby zapewnić dodatkową ochronę głowy, wnętrze hełmu wyłożone jest specjalną pianką, która zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całą głowę, niezależnie od miejsca uderzenia – mówi Andrzej Wieder.

Źródło: Milwaukee

Kamil Kowa staje na czele Savills w Polsce

Kamil Kowa Savills Poland_low res
Międzynarodowa firma doradcza Savills nominowała Kamila Kowę na stanowisko dyrektora zarządzającego Savills w Polsce. W nowej roli, Kamil będzie blisko współpracował ze Stuartem Jordanem, CEO regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w Savills, wspierając klientów działających w Polsce lub planujących wejście na polski rynek nieruchomości.

Kamil Kowa posiada 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Jako członek zarządu i dyrektor działu Corporate Finance & Valuation wdrożył w Savills liczne rozwiązania z zakresu nowych technologii, które znacząco usprawniły proces wycen nieruchomości komercyjnych i przyczyniły się do osiągnięcia przez Savills statusu jednego z czołowych rzeczoznawców w Polsce. Uruchomił również linię biznesową mieszkaniowych rynków kapitałowych, która jest obecnie jednym z liderów na polskim rynku mieszkań na instytucjonalny wynajem (PRS), prywatnych akademików i domów opieki senioralnej.

Nasi klienci w Polsce skorzystają z kompetencji doradczych Kamila oraz jego bogatego doświadczenia, popartego sukcesami w obszarze działalności transakcyjnej i poza transakcyjnej, co pomoże im się rozwijać na tym niezwykle ważnym rynku europejskim” – mówi James Sparrow, CEO Savills w Wielkiej Brytanii oraz regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Nowa rola Kamila umocni naszą pozycję na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Bliższa współpraca w regionie pozwoli nam na zwiększenie aktywności w obszarze transakcji transgranicznych oraz jeszcze lepszą obsługę klientów” – mówi Stuart Jordan, CEO Savills na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Savills ma w Polsce silną pozycję, działamy na rynku od 20 lat i zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych doradców. Będziemy w dalszym ciągu wspierali naszych klientów, wykorzystując znajomość rynku oraz współpracę z globalną siecią Savills, stawiając przy tym na zrównoważony rozwój i innowacje” – mówi Kamil Kowa, dyrektor zarządzający Savills w Polsce” – mówi Kamil Kowa, dyrektor zarządzający Savills w Polsce.

Źródło: Savills.

Fundacja Wolności Gospodarczej ruszyła z nową kampanią edukacyjną #TerazPraca

razem
Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Co zrobić, żeby Polacy zarabiali więcej i czy 35-godzinny tydzień pracy jest możliwy? Eksperci obalają mity i promują wiedzę na temat rynku pracy w nowej kampanii #TerazPraca Fundacji Wolności Gospodarczej.

– Widzimy potrzebę rozpoczęcia rzetelnej debaty na temat pracy, ponieważ dyskusja prowadzona w przestrzeni publicznej coraz częściej odbywa się przy wykorzystaniu niemerytorycznych i emocjonalnych argumentów. Właśnie z tego powodu inaugurujemy projekt #TerazPraca – piszą organizatorzy.

Celem kampanii jest m.in. popularyzowanie wiedzy o rynku pracy i wyzwaniach, które przed nim stoją, monitorowanie zmian legislacyjnych i rekomendowanie dobrych rozwiązań dotyczących rynku pracy, a także promowanie skutecznych metod zwiększania aktywności zawodowej.

Partnerem projektu #TerazPraca jest Grupa Żabka.

mat.prasowy

W jaki sposób wyjazdy integracyjne mogą ożywić motywację pracowników?

franck-veschi-628397-unsplash
Według najnowszego raportu Instytutu Gallupa z 2023 roku, polscy pracownicy mają jeden z najniższych poziomów zaangażowania w Europie. Wykazało je zaledwie 14% respondentów. Dodatkowo, towarzyszy temu wysoki poziom stresu i negatywnych emocji w miejscu pracy, co negatywnie wpływa na ich efektywność. Jak można poprawić tę sytuację?

Wyjazdy integracyjne mogą stanowić kluczowy czynnik w zmianie atmosfery w miejscu pracy. Takie wydarzenia oferują pracownikom szansę na oderwanie się od codziennych obowiązków, co sprzyja budowaniu lepszych relacji między kolegami z pracy. Poprzez różnorodne aktywności, team-building i szkolenia, wyjazdy integracyjne kształtują silniejsze więzi w zespole, a także wspierają rozwój umiejętności komunikacyjnych i zdolności do efektywnej współpracy.

Jak tłumaczy Joanna Hoc-Kopiej: Przemyślane wyjazdy integracyjne oferują nie tylko rozrywkę, lecz także mogą zbudować zaufanie i zrozumienie pomiędzy pracownikami, co stanowi fundament silnego i sprawnie działającego zespołu. Poprzez różnorodność aktywności – od team-buildingu, poprzez warsztaty, po wspólne relaksacyjne aktywności – pracownicy mają okazję poznać się nawzajem w nieformalnym środowisku, co może przełożyć się na lepszą współpracę w miejscu pracy.

Wyjazdy integracyjne mogą również skutecznie obniżyć poziom stresu i negatywnych emocji. Odpoczynek poza miejscem pracy, w przyjaznej atmosferze, może pomóc pracownikom odprężyć się i zrelaksować. Poprzez integracyjne wyjazdy, pracownicy mają okazję odreagować codzienne frustracje, co pozwala na lepsze zarządzanie stresem i negatywnymi emocjami.

Warto także zauważyć, że tego typu wydarzenia mogą zwiększyć motywację pracowników poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach, które nie tylko integrują, ale również rozwijają umiejętności społeczne i zawodowe. Budowanie zaangażowania i zadowolenia pracowników stanowi klucz do lepszego wykonywania obowiązków, co w konsekwencji przekłada się na wzrost efektywności i lepsze wyniki biznesowe.

Ekspert Dworu Korona Karkonoszy podsumowuje: Wyjazdy integracyjne mogą stanowić skuteczną strategię motywacyjną dla firm zmagających się z niskim zaangażowaniem i wysokim poziomem stresu wśród pracowników. Poprzez budowanie lepszych relacji, redukcję stresu oraz rozwój umiejętności, tego rodzaju wydarzenia nie tylko zmotywują pracowników do lepszej pracy, ale również wpłyną na poprawę atmosfery i efektywności w miejscu pracy.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Jak pomóc pracownikom radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

wspolpraca
Jak pomóc pracownikom radzić sobie z wypaleniem zawodowym? Koniec roku to dobry czas na to, by przyjrzeć się kondycji psychicznej naszych pracowników i zweryfikować, czy ci nie są wypaleni zawodowo. To ważne działanie prewencyjne, biorąc pod uwagę, że wraz z nowym rokiem wiele osób podejmuje decyzję o odejściu z pracy. Zadaniem firmy, która ma na celu dobro pracownika, jest zadbanie o załogę. Wypalenie zawodowe to poważny problem. Połowa osób urodzonych po 1983 r. deklaruje, że odczuwa jego skutki – wynika z danych Deloitte. Jak im pomóc?

Stres i niepokój to dwa uczucia, które często towarzyszą nam w życiu codziennym. Już teraz lekarze biją na alarm: coraz więcej osób boryka się z przewlekłym stresem, który wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Prawie połowa pokolenia Z (46 proc.) i czterech na 10 Milenialsów (39 proc.) twierdzi, że czują się zestresowani lub niespokojni w pracy przez cały lub większość czasu. Co jest przyczyną? Przede wszystkim obciążenie pracą, brak work-life-balace, zbyt mało czasu dla rodziny i niezdrowa kultura organizacyjna w zespole.

Pokolenie Z i Millenialsi coraz częściej wypaleni zawodowo

Ponad połowa Millenialsów deklaruje, że jest wypalona zawodowo. Wzrósł także odsetek Zetek, które zmagają się z tym problemem. A zwróćmy uwagę, że osoby urodzone po 1995 roku (czyli Zetki) nie funkcjonują na rynku zbyt długo. Presja w pracy powoduje wysoki poziom wypalenia zawodowego wśród tych pokoleń.

36 proc. przedstawicieli pokolenia Z czuje się wyczerpanych przez cały czas lub przez większość czasu, 35 proc. czuje dystans psychiczny do swojej pracy, a 42 proc. często ma trudności z jej wykonywaniem najlepiej, jak potrafią. Liczba ta jest prawie równie wysoka wśród pokolenia Millenialsów.

– Muszę przyznać, że problem wypalenia zawodowego dotyka coraz większej liczby osób. Zgłaszają się do nas firmy, które zatrudniają kilkaset osób i często wspominają, iż widzą spadek motywacji do pracy zarówno wśród młodego pokolenia, jak i pracowników 50 plus. Wspólnie szukamy rozwiązań, które pomogą odzyskać work-life-balace, ale i sprawią, że pracownicy na nowo znajdą sens w swojej pracy – mówi Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy, miejsca, w którym od lat organizowane są wyjazdy integracyjne.

Jak konkretnie pomóc pracownikom? Istnieje na to kilka sposobów.

Wyjazdy integracyjne sposobem na wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe związane jest z brakiem motywacji, przynależności do grupy i nadmiernym stresem. Zdaniem ekspertki organizowanie wyjść integracyjnych, szkoleń, balów okolicznościowych, a także wyjazdów integracyjnych sprzyja poprawie kondycji psychicznej pracowników.

– Wyjścia integracyjne, szkolenia, spotkania okolicznościowe, a także wyjazdy integracyjne oferują pracownikom nie tylko chwilę relaksu, ale także szereg korzyści emocjonalnych. Tworzą one przestrzeń do budowania relacji między pracownikami, wspierają poczucie przynależności do zespołu oraz sprzyjają rozładowaniu napięcia związanego z codziennymi wyzwaniami zawodowymi. W kontekście wypalenia zawodowego te działania pełnią rolę prewencyjną i terapeutyczną. Przywracają pracownikom radość z pracy, równowagę między życiem zawodowym a osobistym, a także wzmacniają ich poczucie własnej wartości. Długofalowe korzyści związane z organizacją takich wydarzeń obejmują poprawę satysfakcji zawodowej, wzrost zaangażowania w pracę oraz tworzenie zdrowszej, bardziej zgranej społeczności zawodowej – wylicza Joanna Hoc-Kopiej, Dwór Korona Karkonoszy.

Menedżerowie muszą przestrzegać zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aby promować ją w organizacji. W tym także pomagają wyjazdy integracyjne. Warto także zaoferować elastyczny harmonogram pracy, by ułatwić pracownikowi pogodzenie życia rodzinnego z firmowym.

Pozwól pracownikom na więcej

By zadbać o dobrobyt pracowników, konieczne jest nieszablonowe myślenie i wychodzenie poza sztywno przyjęte ramy. Z najnowszego raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „E-commerce Animal-Friendly Biznes”1 wynika, że zwierzęta zdecydowanie wywierają pozytywny wpływ na nasz stan zdrowia, zarówno psychiczny jak i fizyczny. Uważa tak aż 74 proc. internautów. Aż 88 proc. „iksów” uważa, że dzięki zwierzętom jesteśmy zdrowsi. Oprócz różnic w generacjach okazuje się także, że osoby, które są rodzicami, częściej wskazują pozytywny wpływ pupila na swoje otoczenie.

Możliwość przyprowadzenia do biura psa czy kota to ogromny benefit, który jest ceniony przez pracowników. ¾ ankietowanych uważa, że dzięki zwierzętom jesteśmy wrażliwsi na potrzeby drugiego człowieka i po prostu lepsi.

Postaw na szkolenia w miłych okolicznościach przyrody

W momencie, gdy pracodawcy zauważą objawy wypalenia zawodowego u swoich pracowników, warto szybko wdrożyć plan naprawczy. Pierwszym krokiem jest rozmowa i zapytanie, jakie elementy pracy sprawiają, że pracownik czuje dyskomfort. Jeśli np. powodem jest kryzys w zespole – konieczne jest zorganizowanie warsztatów team buildingowych i zlokalizowanie problemu.

– Ciekawe jest to, że często nie wiemy, z kim pracujemy. Widzimy naszego kolegę, który często kończy pracę pół godziny wcześniej, czujemy złość, ale nie zapytamy go o powód takiego zachowania. Być może jest samotnym rodzicem, a może opiekuje się chorym członkiem rodziny. Podczas warsztatów team buildingowych nie tylko uczymy się współpracować. Poznajemy naszych kolegów i ich problemy – dodaje Hoc-Kopiej.

A dlaczego warto pomóc pracownikowi, gdy ten boryka się z kryzysem zawodowym? Pomijając kwestie etyczne, Gallup zbadał, jakie są konsekwencje wypalenia.

  • Prawdopodobieństwo odejścia z pracy jest 2,6 razy większe przez osobę wypaloną zawodowo niż przez zadowolonego pracownika.

  • O połowę spada chęć omawiania celów związanych z wynikami ze swoim menadżerem

  • 63 proc. większe prawdopodobieństwo, że pracownik weźmie dzień chorobowy.

  • 23 proc. większe prawdopodobieństwo wizyty u lekarza.

Jak w takim razie zweryfikować, czy ktoś boryka się z wypaleniem zawodowym? Skuteczną metodą jest przeprowadzanie ankiet wśród pracowników i badanie ich nastrojów, a także wdrażanie metod, które pozwolą im na co dzień cieszyć się pracą, takich jak wyjazdy integracyjne czy regularne spotkania poza biurem.

1 Raport wydany w grudniu br.

Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Branże, które w szczególności potrzebować będą wyjazdów integracyjnych w 2024 roku

biznesman
W 2024 roku zapotrzebowanie na wyjazdy integracyjne będzie rosnąć. Nic dziwnego – wzmocnienie relacji wewnątrz zespołów może w prosty sposób podnieść efektywność pracy. Jednakże istnieją pewne sektory, dla których tego typu wydarzenia mogą mieć szczególne znaczenie. Jakie? Odpowiadamy.

Branża technologiczna i IT

Firmy z sektora IT stanowią ok. 2,7 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych działających w naszym kraju. Biorąc pod uwagę, że obecnie wkład sektora IT w PKB szacowany jest na około 8 proc., wskazuje to na rosnący potencjał tej branży. Branża IT zatrudnia jednak wielu specjalistów, którzy wspólnie pracują na sukces projektów. Integracja między programistami, analitykami danych, specjalistami od UX/UI czy inżynierami może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb rynku i skuteczniejszego tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Branża sprzedaży i marketingu

Tutaj relacje interpersonalne i umiejętność współpracy w zespole mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów sprzedażowych. Wyjazdy integracyjne mogą pomóc w budowaniu zaufania, zacieśnianiu współpracy oraz rozwijaniu strategii marketingowych, co może przyczynić się do zwiększenia konwersji i zadowolenia klienta.

Branża kreatywna i medialna

Twórcy, projektanci, copywriterzy i inni profesjonaliści pracujący nad kreatywnymi projektami mogą korzystać z wyjazdów integracyjnych jako sposobu na stymulowanie pomysłów oraz kreatywnego myślenia. Inspirujące otoczenie może prowadzić do powstania innowacyjnych i wyjątkowych rozwiązań dla klientów. A ci są coraz bardziej wymagający.

Branża medyczna

W sektorze opieki zdrowotnej, wyjazdy integracyjne mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie współpracy między różnymi grupami zawodowymi, takimi jak lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni czy personel administracyjny. Działania integracyjne pomagają zespolić te grupy, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności opieki nad pacjentami oraz poprawy jakości usług medycznych.

Branża produkcyjna

W sektorze produkcyjnym, wyjazdy integracyjne mogą pomóc w usprawnianiu procesów produkcyjnych poprzez lepsze zrozumienie zadań i roli poszczególnych pracowników na linii produkcyjnej. Poprawa komunikacji i współpracy między różnymi działami – od produkcji po zarządzanie operacyjne – może przyczynić się do zwiększenia wydajności oraz jakości produkowanych dóbr.

Branża edukacyjna

Szkoły, uniwersytety i instytucje edukacyjne również mogą korzystać z wyjazdów integracyjnych, aby zacieśnić relacje między nauczycielami, administracją i innymi pracownikami, co może przekładać się na lepsze środowisko nauczania i wychowania dla uczniów.

Branża usługowa

W sektorze usługowym, gdzie obsługa klienta odgrywa kluczową rolę, wyjazdy integracyjne mogą pomóc w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów oraz budowaniu zaufania między pracownikami a klientami.

Branża logistyczna i transportowa

W przypadku firm zajmujących się logistyką i transportem, wyjazdy integracyjne mogą poprawić koordynację działań między różnymi szczeblami zarządzania, kierowcami, magazynierami i innymi pracownikami, co może przyczynić się do efektywniejszej i bardziej płynnej obsługi logistycznej.

Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy zaznacza jednak: W każdej z tych branż, wyjazdy integracyjne mogą być użyteczne w budowaniu relacji, zwiększaniu zaangażowania pracowników oraz poprawie efektywności działań. Integracja zespołu stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu w różnych sektorach, ponieważ poprawiając relacje wewnątrz firmy, poprawia się również efektywność i wyniki biznesowe.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Branża OZE: jak zbudować wizerunek handlowca?

Mat.-prasowe-47
Zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii stale rośnie – wynika z najnowszych danych The International Renewable Energy Agency (IRENA). Światowe zatrudnienie w sektorze energii odnawialnej osiągnęło w 2022 r. 13,7 mln osób, co oznacza wzrost o milion od 2021 r. Liczba robi wrażenie w porównaniu z łączną liczbą 7,3 mln osób pracujących w OZE w 2012 r. Energia odnawialna przyciąga coraz większe inwestycje, co prowadzi do tworzenia miejsc pracy w wielu krajach na całym świecie – także w Polsce. W jaki sposób budować wizerunek handlowca w branży OZE, by Polacy chętniej wybierali ten zawód?

Odnawialne źródła energii z roku na rok są popularniejsze. Coraz więcej firm i osób indywidualnych poszukuje sposobu, by zaoszczędzić pieniądze na prądzie czy ogrzewaniu. Ponadto wśród społeczeństwa istnieje wyższa świadomość ekologiczna. Dane Global Compact Network Poland pokazują, że aż 86 proc. Polaków obawia się zmian klimatycznych. Z kolei według „Indeksu postaw klimatycznych w Polsce” Deloitte, ponad 80 proc. respondentów odczuwa niepokój w związku z obecnym stanem środowiska naturalnego.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to nie tylko sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, ale i krok w kierunku zeroemisyjności. Dane The International Renewable Energy Agency wskazują, że na całym świecie sektor OZE rośnie i potrzebnych jest coraz więcej specjalistów. Np. w Chinach w branży ekologicznych źródeł energii pracuje ponad 40 proc. społeczeństwa.

Rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży OZE

W 2022 r. fotowoltaika (PV) po raz kolejny była największym pracodawcą, zapewniając 4,9 mln miejsc pracy, czyli ponad jedną trzecią całkowitej siły roboczej w sektorze energii odnawialnej. W hydroenergetyce i biopaliwach liczba stanowisk pracy była podobna jak w 2021 r., po około 2,5 mln osób, a następnie w energetyce wiatrowej – 1,4 mln stanowisk pracy.

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Wedlug raportu Hays Poland aż 80 proc. firm z sektora odnawialnych źródeł energii zamierza zwiększyć zatrudnienie. By zapełnić lukę na rynku niezbędna jest promocja zawodu handlowca i budowanie pozytywnego wizerunku – uważa Sebastian Kopiej, Prezes Zarządu Agencji PR Commplace.

– Niezbędna jest edukacja społeczeństwa nie tylko na temat zawodu handlowca w branży odnawialnych źródeł energii, ale o całym tym sektorze. Jest on ściśle regulowany, a znajomość obowiązujących przepisów będzie cenna. Ponadto powinniśmy pokazywać, jak duże znaczenie dla naszej planety ma inwestowanie w odnawialne źródła energii. Sektor intensywnie się rozwija, kwestia OZE nie jest już nowością i coraz więcej osób rozważa podjęcie pracy właśnie w tej branży. By budować wizerunek handlowca marki powinny pokazywać przykłady inwestycji, które są wokół nas, a także podkreślać, jak duże znaczenie w tworzeniu tych realizacji ma handlowiec – wyjaśnia Sebastian Kopiej.

Budowanie wizerunku handlowca przebiega etapami. Na początku należy edukować na temat zadań, jakie stoją przed nim, a następnie budować zaufanie społeczeństwa i obalać mity. Tylko rzetelna komunikacja pomoże wypromować ten zawód i zachęci Polaków do pracy w branży OZE.

Przywódcy G20 uznali, że należy przyspieszyć wysiłki na rzecz potrojenia globalnej mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 r. Co to oznacza? Że jeszcze więcej firm będzie poszukiwać handlowców w tej branży. Zatem budowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu i pokazywanie, jak wielka szansa stoi przed ludźmi, którzy go wybiorą, staje się koniecznością.

Źródło: PR Commplace.

Magdalena Sierankiewicz dołączyła do zespołu specjalistów TDJ Estate

Magdalena-Sierankiewicz.-CFO-w-TDJ-Estate
Magdalena Sierankiewicz dołączyła do zespołu specjalistów firmy TDJ Estate.

Do TDJ Estate (Grupa TDJ), firmy deweloperskiej odpowiedzialnej za realizację m.in. kompleksu biurowego .KTW czy osiedla mieszkaniowego Pierwsza Dzielnica w Katowicach, dołączyła Magdalena Sierankiewicz. Nowa specjalistka objęła stanowisko Dyrektora Finansowego. Nowa CFO wzmocniła zespół TDJ Estate w odpowiedzi na intensywny rozwój związany z kontynuacją projektów mieszkaniowych oraz finalizacją pierwszej w portfolio nieruchomości handlowej.
Wiedza i doświadczenie Magdy stanowią istotne wzmocnienie zespołu TDJ Estate w związku z dynamicznym rozwojem działalności, co w naturalny sposób oznacza też poszerzenie zakresu współpracy z instytucjami finansowymi.

Źródło: TDJ Estate.

Knight Frank: Złożoność dzisiejszego środowiska pracy

Kuklińska Aleksandra_Knight Frank
Ewolucja stylów pracy w ostatnich latach pokazała, że projektowanie efektywnych miejsc pracy wymaga znalezienia równowagi między wydajnością a komfortem. Przyszłość biur stała się w trakcie pandemii tematem wielu debat. Wówczas pojawiały się głosy o jego kryzysie egzystencjonalnym, a równolegle w siłę zaczęła rosnąć praca zdalna i elastyczna. Kolejne miesiące pokazały, że nowe postrzeganie środowiska praca jest tematem dużo bardziej złożonym.

Wyniki ankiety (Y)OUR SPACE przeprowadzonej przez Knight Frank i Cresa, w której udział wzięło 640 globalnych najemców pokazują, że biuro jest i w dużej mierze będzie częścią naszego przyszłego życia zawodowego. Badanie wskazuje również, że projektowane przez najemców miejsca pracy będą odzwierciedlać nowe style pracy i funkcję biura.

Nowe style wspierają biuro

Śmiało można powiedzieć, że w dalszym ciągu bierzemy udział w globalnym eksperymencie dotyczącym miejsca pracy. Najemcy starają się wskazać dominujący w ich organizacjach styl pracy i jego wpływ na projektowanie oraz dostarczanie dzisiejszych i przyszłych miejsc pracy. Najnowsza ankieta (Y)OUR SPACE wskazuje, że większość najemców zaadaptuje nowe style pracy, a ich centralnym elementem będzie biuro.” – komentuje Aleksandra Kuklińska, starszy negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Jednym z kluczowych nowych stylów pracy jest model hybrydowy, który charakteryzuje się połączeniem formalnych miejsc pracy ze zdalnymi ustawieniami o różnym stopniu elastyczności. Te rozwiązanie pozwala pracownikom określić, która opcja najbardziej im odpowiada przy wykonywaniu danej pracy lub zadania. Wyniki badania pokazują, że 56% respondentów uważa hybrydowy styl pracy za najbardziej prawdopodobny w ciągu 3 lat.

Termin „hybrydowy” obejmuje wiele rozwiązań, a głównym wyzwaniem w odniesieniu do jego planowania i wdrożenia jest zapewnienie skutecznej interakcji i współpracy w miejscu pracy.

60% wszystkich ankietowanych przyznała, że zmiana stylu pracy stanowi „znaczne” lub „częściowe” zakłócenie formy i funkcji miejsca pracy. Wyzwania związane z pracą hybrydową są możliwe do pokonania, zwłaszcza przy wykorzystaniu rozwiązań z obszaru proptechu.

Z badań, które przeprowadzono na potrzeby tego raportu wynika, że prawie jedna trzecia (31%) ankietowanych najemców opisuje swój przyszły styl pracy jako „przede wszystkim biuro” lub „tylko biuro”. Dla kontrastu, mimo wielu zapowiedzi z początkowego okresu pandemii dotyczących zmierzchu biur, zaledwie 12% respondentów spodziewa się przyszłego stylu pracy określanego jako „praca z dowolnego miejsca” lub „przede wszystkim praca zdalna.” – wyjaśnia Aleksandra Kuklińska.

Co za tym idzie, predykcje dotyczące odchodzenia od biur wydają się jednak nietrafione. Biuro w dalszym ciągu będzie odrywać kluczową rolę w naszym życiu zawodowym, ale jego transformacja jest nieunikniona.

Źródło: Knight Frank (fragment raportu).

Branże, które potrzebują nowych pracowników

ben-rosett-10614-unsplash
W Warszawie poszukiwanych jest ponad 12 tysięcy pracowników – wynika z danych popularnego serwisu z ogłoszeniami1. Najwięcej ofert jest dla pracowników średniego szczebla, czyli specjalistów oraz dla młodszych specjalistów. W jakich branżach można znaleźć pracę? Jakie metody wykorzystują firmy, by zachęcić do pracowania u siebie? Sprawdziliśmy.

W Polsce notowane jest obecnie rekordowo niskie bezrobocie. W sierpniu br. było ono na poziomie zaledwie 5 procent. To najniższy wynik od 23 lat, bowiem w 1990 roku (w analogicznym okresie) stopa bezrobocia wynosiła 4,5 procent – jak podaje Główny Urząd Statystyczny. W popularnych serwisach ogłoszeniowych można zweryfikować, jakie branże poszukują obecnie pracowników i gdzie można znaleźć zatrudnienie w Warszawie.

Gdzie można znaleźć pracę w Warszawie?

W stolicy Polski pojawia się wiele ogłoszeń o pracę zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców. Najwięcej ogłoszeń można znaleźć w kategorii „pracownik sklepu” – ponad 1000, a także gastronomia. Do pracy w barach, pubach, dyskotekach i restauracjach poszukiwanych jest aż 1600 osób w całej Warszawie. Warto wspomnieć, że branża ta od pandemii boryka się z brakiem rąk do pracy. W czasie lockdownu część pracowników gastronomii przebranżowiła się i nie wróciła już do dawnego zajęcia.

W kategorii „budowa i remonty” dostępnych jest prawie 800 ogłoszeń, w służbie zdrowia – 400, a w administracji biurowej aż 700 miejsc jest wolnych. Pracę można także znaleźć w zakładach fryzjerskich, w edukacji, produkcji lub jako kierowca. Zaś najmniej ogłoszeń notowanych jest w sektorach „badania i rozwój”, „inżynieria” i „rolnictwo oraz ogrodnictwo”. Znacząco spadła też liczba ofert dla pracowników sezonowych. Kończą się bowiem zajęcia związane ze zbiorami owoców czy warzyw.

Jak firmy zachęcają pracowników do podjęcia zatrudnienia?

Mając na uwadze historycznie niskie bezrobocie i specyficzne wymagania nowego pokolenia, które wchodzi na rynek pracy, firmy poszukują różnych sposobów, by dotrzeć do pracowników. Wiele z nich stawia na klasyczne formy reklamy i wybiera outdoor.

– Często mówimy, że aby dotrzeć do pracowników, musimy wyjść poza cztery ściany biura. Outdoor jest doskonałym narzędziem do tego celu, ponieważ pozwala nam być widocznymi w miejscach, gdzie potencjalni kandydaci spędzają czas na co dzień. Dzięki reklamom outdoorowym nasza firma może być obecna w miejscach, gdzie ludzie żyją, pracują i odpoczywają. To znacząco zwiększa naszą szansę na przyciągnięcie uwagi i zachęcenie do podjęcia zatrudnienia w danej organizacji – wyjaśnia Sylwia Krysik z OOH.pl, firmy, które realizuje kampanie outdoorowe w mniejszych miejscowościach.

W jaki sposób jeszcze pracodawcy poszukują pracowników? Na pewno silnym i pewnym kanałem są social media, których popularność z roku na rok rośnie. Natomiast coraz rzadziej wykorzystywana jest telewizja – głównie z uwagi na wysokie koszty reklamy, a także na zwiększającą się popularność platform streamingowych, które odbierają widzów telewizji.

Pracodawcy nadal stawiają na benefity. Do najpopularniejszych należą: eastyczne godziny pracy, ubezpieczenie na życie i prywatna opieka medyczna2. A jakie są najatrakcyjniejsze benefity oczami pracowników? Ponad połowa osób wskazało prywatną opiekę medyczną, 38 proc. – elastyczne godziny pracy, zaś 35 proc. pragnie więcej urlopu, np. ekstra dni wolne z okazji urodzin czy jubileuszu pracy. Ci, którzy na stałe pracują w biurze i nie mają home office za istotne benefity uznają: firmową stołówkę (46 proc.), darmowe przekąski (42 proc.) oraz szkolenia wewnętrzne (40 proc.).

Jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Mając na uwadze te dane, a także wymagania współczesnych pracowników należy podjąć wszelkie aktywności, by wypromować naszą firmę i znaleźć dobrych specjalistów.

1 Dane serwisu Pracuj.pl
2 https://enterthecode.pl/badania/raport-benefitow-pracowniczych-2023/

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Podejmij te kroki i zatrzymaj w firmie pracownika!

okulary
Jak wynika z badań Talent Trends 2023, 80 proc. pracowników, którzy zmienili pracę w ciągu ostatniego roku, nie jest pewna, że w niej pozostanie. Pracownicy są coraz bardziej odważni w swoich decyzjach i nie boją się zmian, jak i nowych doświadczeń. Według badania, wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z, wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Dla młodego pokolenia liczy się nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale też elastyczność w pracy, możliwość rozwoju kariery, a przede wszystkim – atmosfera w miejscu zatrudnienia. Jakie kroki powinni podjąć pracodawcy, aby zatrzymać pracownika u siebie w firmie? Podpowiadamy.

Zarówno pokolenie Y, czyli Millenialsi urodzeni między 1979 a 1995 rokiem, jak i Zetki – osoby urodzone po 1995 roku zrewolucjonizowały rynek pracy. To osoby, które są odważne, chętniej podejmują nieszablonowe decyzje i dbają o work life balance. W miejscu pracy cenią sobie nie tylko godziwe wynagrodzenie, ale i atmosferę oraz benefity pozapłacowe.

Jak wynika z najnowszych badań, 44 proc. Zetek zmieniło pracę 2 do 3 razy, zaś co czwarty z nich – aż 4 do 9 razy. Poza tym, 4 na 10 Millenialsów wskazało, że także zmienili pracę od 4 do 9 razy1. Co więc zrobić, by zatrzymać w firmie pracowników?

Pozytywne relacje w zespole to podstawa dobrej współpracy

Wielu z nas docenia wartość spędzania czasu w towarzystwie bliskich przyjaciół i kolegów, z którymi utrzymujemy relacje oparte na szacunku i przyjaźni. W takich chwilach możemy wyrażać nasze myśli i uczucia bez obaw o nieodpowiednie reakcje czy niezrozumienie. Dodatkowo, często odczuwamy silne przywiązanie do określonych miejsc, w których czujemy się komfortowo i swobodnie.

To właśnie odpowiednia atmosfera w miejscu pracy sprawia, że nie szukamy innej, tłumacząc to zażyłością z pracownikami, wyrozumiałym szefostwem, lojalnością czy jakością relacji między członkami zespołu. Budowanie i wzmacnianie tych relacji jest niezbędne, aby firma mogła osiągnąć długofalowy sukces. Nic nie sprzyja temu bardziej niż integracja po godzinach pracy.

Wyjazdy integracyjne receptą na udaną atmosferę

Spotkania po pracy i wyjazdy integracyjne to bardzo ważny benefit pozapłacowy. Wspólne wyjścia na lunch czy kręgle pomagają lepiej poznać swoich współpracowników. Z kolei tworzenie pozytywnej atmosfery w zespole sprzyja większej otwartości i zaufaniu, co w konsekwencji zwiększa wydajność pracy. Najlepiej jednak sprawdzają się wyjazdy integracyjne połączone z nietypowymi atrakcjami – budowaniem maszyny Goldberga czy turniejem kulinarnym, prowadzonym przez znanego kucharza.

– Organizowanie wyjazdów integracyjnych to jeden z pożądanych benefitów – wyjaśnia Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy. – Zarówno młodzi pracownicy, jak i ci bardziej dojrzali stażem, cenią sobie wspólne spotkania i możliwość oderwania się od codziennych obowiązków. Wyjazdy integracyjne często zawierają elementy współpracy i konkurencji, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, a także pozwalają poznać naszych współpracowników z prywatnej perspektywy. – dodaje.

Wspólne świętowanie sukcesów jest kolejnym ze sposobów budowania silnych więzi, a tym samym – tworzenia przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. Okazją do wspólnego świętowania i integracji pracowników może być np. jubileusz firmy, otrzymanie nagrody lub wyróżnienia dla organizacji czy inne, większe lub mniejsze wydarzenia.

Kolejnym prostym sposobem na utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie i ograniczenie wypalenia zawodowego jest stawianie wspólnych wyzwań i grupowa praca nad rozwiązywaniem problemów. To nic innego jak tzw. teamwork. Taka strategia działania zbliża pracowników do siebie.

Często detalami tworzącymi miłą atmosferę w pracy są małe gesty ze strony pracodawcy. Takie, jak możliwość hodowania własnych roślin na parapecie, kolorowe, przyjazne biura czy „owocowe czwartki” lub „dzień w dresach”.

Pamiętajmy, że w pracy spędzamy mnóstwo czasu i warto zadbać o komfort psychiczny pracowników. Im lepiej będą się czuli, tym mniej będą chcieli ryzykować zmianę tego stanu, przechodząc do innego pracodawcy.

1 Najnowsze badania serwisu Aplikuj.pl

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Mex Polska notuje skokowy wzrost zysku netto i EBIT w I półroczu 2023 roku

rawpixel-com-603645-unsplash
Mex Polska, notowana na GPW spółka holdingowa, pomimo wymagającej sytuacji na rynku, zaraportowała w I półroczu 2023 roku satysfakcjonujące wyniki finansowe. Od stycznia do czerwca br. zysk netto Grupy liczył ponad 1,6 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie 2022 roku (eliminując wpływ jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł) Grupa odnotowała stratę netto na poziomie 0,5 mln zł.

W tym czasie skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) przekroczył 2,4 mln zł i jeśli porównać go z I półroczem 2022 roku (eliminując ww. wpływ jednorazowego zdarzenia) wzrósł on prawie 4-krotnie. Zgodnie z oczekiwaniami, przychody netto ze sprzedaży, także odnotowały solidny wzrost do poziomu 44,59 mln zł (+ 27 proc. rr). Wpływ na osiągane wyniki ma odpowiednio obrana strategia rozwoju Grupy. Jednym z jej bardziej dochodowych segmentów jest segment bistro, w ramach którego działa popularny wśród Polaków koncept ‘Pijalnia Wódki i Piwa’ oraz „Chicas&Gorillas’.

– Ciągłe monitorowanie bardzo dynamicznie rosnących kosztów i systematyczna waloryzacja cen w naszej ofercie, a także zdywersykiwany model biznesowy i konsekwentne otwarcia nowych lokali własnych pozwalają nam osiągać coraz lepsze wyniki i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie udało nam się osiągnąć w I półroczu 2023 roku. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 1,6 mln zł, co stanowi znaczący postęp w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, kiedy to po wyeliminowaniu wpływu jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł, mieliśmy stratę netto w wysokości 0,5 mln zł. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że obrana strategia rozwoju okazała się trafna, a my możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, krok po kroku realizując wyznaczone kaminie milowe – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA. – Naszym celem jest dalsze monitorowanie kosztów oraz dalsze zwiększanie marży i wartości sprzedaży, między innymi poprzez kolejne otwarcia. – dodaje.

Środki pieniężne Grupy Kapitałowej Mex Polska na koniec okresu rozliczeniowego, tj. 30 czerwca 2023 roku, liczyły ponad 9 mln zł.

Źródło: Mex Polska.

Ekspert Michał Różycki z nowymi obowiązkami w Greenfields

Michał Różycki
Ekspert firmy, Michał Różycki, objął stanowisko dyrektora pionu nieruchomości gruntowych i mieszkaniowych w firmie Greenfields, świadczącej usługi profesjonalnego doradztwa przy transakcjach sprzedaży i zakupu gruntów. Zmiana idzie w parze z rozszerzeniem portfolio firmy i stworzeniem nowej dywizji biznesowej – Greenfields ESG, która zajmie się nabywaniem i przygotowywaniem terenów pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

– Podjęliśmy decyzję o ekspansji na szeroko pojęty rynek zielonej energii. Z jednej strony wynika to z naturalnej potrzeby inwestorów z rynku OZE, z drugiej odzwierciedla naszą determinację do szerszego włączenia się w tak zwany zielony zwrot. Chcemy działać zgodnie z wymogami ESG – mówi Aleksandra Wołodźko, prezes Greenfields. – Ta zmiana wymaga też reorganizacji naszych struktur i zdefiniowania naszego podejścia do nieruchomości gruntowych i mieszkaniowych na nowo. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się powierzyć Michałowi nowe zadania – dodaje Aleksandra Wołodźko.

Michał Różycki będzie odpowiedzialny za stworzenie oraz realizację nowej strategii Greenfields, wpisującej się w stale rosnący trend ESG. W zakresie jego obowiązków znajdzie się przygotowanie planów rozwoju i wdrażanie innowacyjnych strategii, pozwalających firmie rosnąć w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Będzie również nadzorować zespół specjalistów, blisko współpracujących z deweloperami mieszkaniowymi oraz właścicielami gruntów.

Greenfields ESG zajmie się doradztwem w zakresie transakcji sprzedaży, zakupu i przygotowywania działek pod inwestycje związane z infrastrukturą produkującą zieloną energię. Dywizja rozpocznie działalność w październiku tego roku.

Źródło: Greenfields.

Firma BPI Real Estate Poland stawia na awanse wewnętrzne

Wojciech Dzwonkowski
Firma BPI Real Estate Poland stawia na awanse wewnętrzne, tym samym inwestując w swoich pracowników.

Firma BPI Real Estate Poland działająca na polskim rynku nieruchomości, konsekwentnie realizuje swoją misję, stawiając ludzi w centrum własnych projektów deweloperskich. W trosce o siłę ducha zespołu, deweloper o belgijskich korzeniach, inwestuje w pracowników, co przejawia się w możliwościach rozwoju kariery zawodowej i promowaniu talentów wewnątrz organizacji. Dowodem na to są dwa ważne awanse. Wojciech Dzwonkowski objął nową funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju, a Piotr Dobrzyński awansował na stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjno-Technicznego.

Wojciech Dzwonkowski, związany jest z BPI Real Estate Poland od ponad 5 lat, od roku 2018 pełnił funkcję Dyrektora Projektu (Project Director). Jego wiedza, doświadczenie oraz pasja do branży nieruchomości przyczyniły się do decyzji o prestiżowym awansie na stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju (Head of Development). Również Piotr Dobrzyński, pełniący wcześniej funkcję Dyrektora Technicznego, został doceniony za swoje umiejętności i oddanie firmie, awansując na stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjno-Technicznego (Head of Operations and Technical). Jego wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i zdolności menedżerskie w pełni odpowiadają misji BPI Real Estate Poland.

Zarówno Wojciech Dzwonkowski, jak i Piotr Dobrzyński, doskonale reprezentują ducha naszej firmy oraz wcielają w życie nasze korporacyjne wartości. Inwestycje w rozwój kariery zawodowej i lojalność pracowników odzwierciedlają zaangażowanie BPI Real Estate Poland w tworzenie silnego, kompetentnego i zmotywowanego zespołu do realizacji kolejnych inspirujących projektów deweloperskich na polskim rynku nieruchomości. – powiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

Wojciech Dzwonkowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju w BPI Real Estate Poland

Wojciech Dzwonkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2018 roku związany jest z BPI Real Estate Poland, gdzie przed awansem pełnił funkcję Dyrektora Projektu. Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując dla Vastint Poland Sp. z o. o. jako kierownik ds. rozwoju i ekspansji, a także dla IKEA i Inter IKEA Center Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska menadżerskie ds. rozwoju i ekspansji. W nowej roli Dyrektora Rozwoju Wojciech Dzwonkowski będzie odpowiedzialny przede wszystkim za zarządzanie, w tym koordynację i zarządzanie zespołem Dyrektorów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów BPI Real Estate Poland, a także m.in. za nadzór nad zespołem odpowiedzialnym za pozyskiwanie gruntów, w tym koordynację procesów inwestycyjnych, poprawę struktury organizacyjnej, opracowanie wewnętrznych standardów i procesów oraz rozwój bazy danych oraz centrum wiedzy i informacji. Do obowiązków Wojciecha Dzwonkowskiego należeć będzie również nadzór i analiza możliwości nabycia terenów zaproponowanych przez zespół, udział w negocjacjach, przegląd biznesplanów, analiza wstępnych koncepcji projektowych, analizy badań nieruchomości, czy opiniowanie memorandum inwestycyjnego. Nowy Dyrektor Departamentu Rozwoju będzie miał również wpływ na realizację projektów już w budowie, w tym przegląd kluczowych etapów projektowania, monitorowanie budżetów i monitorowanie sprzedaży.

Piotr Dobrzyński – Dyrektor Departamentu Operacyjno-Technicznego w BPI Real Estate Poland

Piotr Dobrzyński, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Lądowa, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami i lokalnymi jednostkami biznesowymi w branży budownictwa kubaturowego z ramienia Generalnego Wykonawcy. Wcześniej, w BPI Real Estate Poland, pełnił funkcję Dyrektora Technicznego, gdzie teraz, jako Dyrektor Departamentu Operacyjno-Technicznego, będzie odpowiedzialny za szeroki zakres zadań, w tym aspekty techniczne przygotowania i realizacji projektów w toku, przygotowanie wycen realizacyjnych na etapie prospectingu, współpracę z Generalnym Wykonawcą – CFE w kwestiach operacyjnych i realizacyjnych. Przejmie również odpowiedzialność za serwis gwarancyjny.

Piotr Dobrzyński jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami z uwzględnieniem ochrony środowiska i ESG oraz społecznej odpowiedzialności w biznesiePracując wcześniej dla Skanska i Strabag, zdobył unikalną wiedzę i doświadczenie, doskonale wpisujące się w strategię BPI Real Estate Poland, które stawia na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizowanych przez siebie inwestycjach w kluczowych miastach Polski.

Z zadowoleniem witam Wojciecha Dzwonkowskiego na stanowisku Dyrektora Rozwoju oraz Piotra Dobrzyńskiego na stanowisku Dyrektora Operacyjno-Technicznego. Jestem przekonany, że ich doświadczenie, wiedza i zaangażowanie przyczynią się do kontynuacji sukcesów BPI Real Estate Poland – podsumował Béranger Dumont.

Źródło: BPI Real Estate.

W&W Consulting: Prawo pracy na wakacje, czyli o czym warto wiedzieć

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Przepisy o urlopach wypoczynkowych zawierają kilka uprawnień, o których najczęściej przypominamy sobie dopiero w okresie wakacyjnym. Pierwszym z nich jest prawo pracownika do co najmniej jednej części wypoczynku trwającej nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop to nie tylko prawo pracownika, ale w dłuższej perspektywie również benefity dla pracodawcy.

Według raportu „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy” opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pracownicy, którzy regularnie korzystają z urlopu mają o 25% mniejsze ryzyko wystąpienia objawów wypalenia zawodowego. Chociaż dłuższa przerwa od pracy jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, wielu pracowników zaniedbuje jednak urlopy i nie przykłada uwagi do tego, aby prawidłowo wypocząć. Niektórzy wręcz popadają w skrajność i nie wykorzystują przysługujących dni wolnych starając się przez to udowodnić pracodawcy, że obowiązki służbowe są dla nich priorytetem, a ich stała obecność w firmie niezbędna. Jak na takie podejście reaguje nasz organizm?

– Urlop jest niezbędny dla utrzymania prawidłowej kondycji psychicznej i fizycznej. Wg badań osoby niewypoczywające są narażone na o 30% większe ryzyko zawału od pracowników regularnie korzystających z urlopów. Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 68% pracowników zgłasza, że regularne korzystanie z urlopu wpływa pozytywnie na ich zdrowie fizyczne. Natomiast wskaźnik GUS dot. zachorowalności na choroby związane ze stresem, takie jak nadciśnienie tętnicze, obniżył się o 15% wśród pracowników, którzy regularnie korzystają z urlopu. Jako korzyści wynikające z urlopu należy wymienić więc redukcję stresu i poprawę zdrowia psychicznego pracowników, zwiększony poziom energii i motywacji, co przekłada się na wydajność pracy, jak również regenerację emocjonalną i zwiększenie satysfakcji z życia zawodowego. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez IBRiS wśród pracowników, z których aż 82% wskazało, że urlop ma pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne – mówi Karolina Garbowicz, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Pracownicy, którzy chcą skorzystać z urlopu w okresie wakacyjnym, a mają jeszcze niewykorzystany urlop z poprzedniego roku, mogą starać się o wybranie zaległego urlopu do końca września. Na udzieleniu zaległego urlopu powinno zależeć także pracodawcom, ponieważ nieuzasadnione nieudzielenie urlopu wypoczynkowego do końca września kolejnego roku może wiązać się z karą nałożoną przez inspekcję pracy.

Pracodawcy z kolei muszą pamiętać o tym, że wybór terminu urlopu wypoczynkowego nie jest jednostronną decyzją pracownika, a pracodawca zawsze musi wyrazić zgodę na skorzystanie z urlopu. Dlatego jeśli pracownik planuje urlop w konkretnym terminie, a pracodawca ma ważne, obiektywne powody aby zatrzymać w tym czasie pracownika w pracy, może odmówić udzielenia urlopu i zaproponować wypoczynek w innym terminie. Skorzystanie przez pracownika z urlopu bez zgody pracodawcy będzie nieusprawiedliwioną nieobecnością i może się wiązać nawet z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może także przywołać do pracy pracownika przebywającego na urlopie. Musi to jednak być sytuacja wyjątkowa, w której zagrożony jest ważny interes firmy, a pracownik nie może być zastąpiony przez innego zatrudnionego. W takim przypadku pracownik może domagać się od pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przerwanym urlopem oraz udzielenia urlopu w innym terminie – wyjaśnia adwokat CMS Maciej Andrzejewski, specjalizujący się w prawie pracy.

Prace dorywcze, sezonowe i praktyki wakacyjne

Okres wakacyjny to także czas większej liczby krótkich, sezonowych umów z zatrudnionymi. Zwiększone zapotrzebowanie na pracę np. w gastronomii albo programy praktyk letnich to najbardziej popularne przykłady sytuacji, w których firmy oferują krótkoterminowe umowy. Firmy często proponują kandydatom umowy cywilnoprawne – zlecenie albo umowę o dzieło. Należy pamiętać, że taka praktyka nie zawsze jest właściwa i nawet krótki, np. 2-miesięczny angaż może przekształcić się w stosunek pracy.

Decydujące w tym zakresie będzie to, czy praca w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej jest wykonywana w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy praca jest wykonywana pod stałym nadzorem i zgodnie z instrukcjami przełożonego, w ściśle ustalonym miejscu i czasie. Im większa swoboda zatrudnionych w zakresie sposobu, ale także czasu i miejsca wykonywania pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że umowa cywilnoprawna jest właściwa. Istotne znaczenie ma też to, czy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma kolegów/koleżanki, którzy wykonują dokładnie te same zadania, ale na podstawie umowy o pracę – dodaje adwokat CMS Maciej Andrzejewski, specjalizujący się w prawie pracy.

Chociaż zleceniobiorcy nie mają zagwarantowanego prawa do urlopu wypoczynkowego, w praktyce firmy często udzielają takim osobom dni wolnych. To, czy za czas urlopu zatrudniony zachowa prawa do wynagrodzenia jest decyzją firmy. Należy jednak pamiętać, że płatne urlopy są elementem typowym dla stosunku pracy i w określonych okolicznościach mogą zwiększać ryzyko ustalenia stosunku pracy.

Źródło: W&W Consulting.

Do grona pracowników dewelopera Prologis dołącza kolejny doświadczony manager

ben-rosett-10614-unsplash

Do grona pracowników dewelopera Prologis dołącza kolejny doświadczony manager – Roy Levine.

Roy Levine będzie odpowiedzialny za poszukiwanie i zakup nieruchomości logistycznych w Europie Środkowej na stanowisku Vice President, Acquisition and Dispositions Central Europe. Swoje zadania będzie realizował z biura Prologis w Warszawie.

Roy Levine pochodzi z Izraela. Od 2010 roku mieszka w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł BBA w International Business Management na Akademii Leona Koźmińskiego. Przed dołączeniem do Prologis był szefem sektora Capital Markets Industrial & Logistics w CBRE.

Źródło: Prologis.

Dobre relacje w firmie kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa

wspolpraca22 proc. pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do analogicznego okresu – wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy. Najczęściej robią to osoby młode – do 29 roku życia1. Wskazywanymi powodami zmiany pracy są: wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (47 proc.) oraz chęć rozwoju zawodowego (43 proc.). Aż 34 proc. badanych wskazało niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy, jako powód zmiany firmy. Czym jest to spowodowane? Głównie niesprzyjającą atmosferą oraz złymi relacjami w przedsiębiorstwie. Jak je poprawić i zatrzymać pracowników?

Nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Najnowsze badania wskazują, że Polacy przestali bać się utraty pracy. Odsetek deklarowanych dużych obaw spadł z 11 proc. w szczytowym momencie 2022 roku do 7 proc. obecnie. Koszty utrzymania dotychczasowego pracownika są znacznie niższe niż zatrudnienie nowej kadry i wyszkolenie jej. Jak poprawić relacje w firmie i zatrzymać specjalistów?

Krok 1. Zadbaj o komunikację

Komunikacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywną współpracę między członkami zespołu. Poprzez jasne przekazywanie informacji, wyrażanie oczekiwań i udostępnianie istotnych danych, pracownicy mogą lepiej zrozumieć cele i zadania, skoordynować swoje działania i osiągać lepsze wyniki.

Sprawna komunikacja umożliwia rozwiązywanie problemów i napotykanych trudności. Poprzez otwartą wymianę informacji, pracownicy mogą dzielić się swoimi perspektywami, wnioskami i propozycjami rozwiązań. To z kolei sprzyja kreatywności i innowacyjności w rozwiązywaniu problemów. Nieporozumienia mogą prowadzić do konfliktów i błędów w pracy. Poprzez skuteczną komunikację można minimalizować ryzyko nieporozumień, wyjaśniać wątpliwości i zapewnić, że wszyscy mają taką samą wiedzę na temat realizowanych projektów.

– Nieefektywna komunikacja wewnętrzna może kosztować firmę nawet 40 tysięcy złotych rocznie na każdym pracowniku. Istotne jest przeprowadzenie audytu i sprawdzenie, w jaki sposób firma realizuje zadania z zakresu komunikacji wewnętrznej. Ta może być prowadzona w sposób bezpośredni, na przykład poprzez kwartalne spotkania z pracownikami lub online, za pomocą komunikatorów czy newsletterów. Wprowadzenie dobrych praktyk z obszaru komunikacji wewnętrznej pozwoli nam zatrzymać pracowników w przedsiębiorstwie – wyjaśnia Anna Goławska z Commplace.

Krok 2. Zadbaj o to, by zespół by zgrany

Wspólny cel i jasne zdefiniowanie roli każdego członka zespołu w jego osiągnięciu są niezwykle ważne dla sukcesu firmy. Wspólny cel daje zespołowi jasne skupienie i określony kierunek działań. Każdy wie, dokąd zmierza zespół i jakie są priorytety. To pomaga uniknąć rozproszenia uwagi i skoncentrować wysiłki na kluczowych zadaniach. Wspólny cel działa jak bodziec motywacyjny dla zespołu. Kiedy wszyscy mają jasność co do celu, widzą, jak ich wkład przyczynia się do jego osiągnięcia, czują większe zaangażowanie i dążą do osiągnięcia sukcesu.

Wspólny cel pomaga zespołowi działać bardziej efektywnie. Pracownicy mogą skupić się na konkretnych zadaniach i priorytetach, eliminując zbędne działania i rozpraszacze. To prowadzi do większej produktywności i osiągania lepszych wyników. Wiedza, że wszyscy w zespole mają ten sam cel, sprzyja współczuciu i wzajemnemu wsparciu. Członkowie zespołu są bardziej skłonni pomagać sobie nawzajem, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby osiągnąć wspólny sukces.

Krok 3. Daj pracownikom odpowiednie narzędzia do wykonywania zadań

Pracodawcy zazwyczaj zapewniają pracownikom niezbędny do wykonywania pracy sprzęt, taki jak komputer, laptop, smartfon. W zależności od branży i stanowiska, pracownicy mogą korzystać z specjalistycznego oprogramowania lub narzędzi związanych z ich dziedziną. Ważne jest, by reagować na potrzeby pracowników i umożliwić im jak najwydajniejszą pracę.

Kolejnym elementem jest zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń i kursów. Te wpływają na ciągły rozwój, a także sprawiają, że firma jest postrzegana jako nowoczesna i dbająca o swoją załogę. Ważne jest, aby każdy pracownik miał dostęp do mentorów i coachów, którzy pomogą mu w rozwoju zawodowym.

Krok 4. Nie zapomnij o szacunku do pracowników

Odpowiednie traktowanie pracowników wynika z fundamentalnego przekonania, że każdy człowiek ma wartość i zasługuje na szacunek. Pracownicy są istotnymi członkami organizacji i przyczyniają się do jej funkcjonowania i sukcesu. Szanowanie ich to wyraz uznania ich pracy i wkładu. Ma także pozytywny wpływ na ich motywację i zaangażowanie. Kiedy pracownicy czują, że są szanowani, doceniani i traktowani sprawiedliwie, są bardziej skłonni do angażowania się w swoją pracę, dążenia do osiągania celów i wniesienia pozytywnego wkładu w firmę.

Szanowanie pracowników sprzyja tworzeniu otwartego i twórczego środowiska pracy. Mają oni wówczas większą swobodę w wyrażaniu swoich pomysłów, zadawaniu pytań i eksperymentowaniu. To stwarza warunki sprzyjające innowacyjności i rozwojowi firmy. Szacunek w miejscu pracy sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery i budowaniu zdrowych relacji między pracownikami. Kiedy pracownicy czują się szanowani są bardziej skłonni do współpracy, komunikacji i dzielenia się wiedzą. To z kolei prowadzi do zwiększonej efektywności zespołu i osiągania lepszych wyników.

Krok 5. Sprecyzuj swoje oczekiwania

Precyzowanie oczekiwań wobec pracowników pomaga zapewnić klarowność i jasność co do tego, czego się od nich oczekuje w kontekście ich pracy. Precyzyjnie określone cele, zadania i standardy działania pomagają pracownikom zrozumieć, jak powinni wykonywać swoje obowiązki i jakie wyniki osiągnąć. Określenie priorytetów, procesów, zasad i procedur pozwala pracownikom działać w sposób skuteczny i efektywny.

Z kolei brak precyzyjnych oczekiwań może prowadzić do nieporozumień i frustracji zarówno u pracowników, jak i u pracodawcy.

Krok 6. Zadbaj o integrację zespołu

Integracja zespołu pomaga w budowaniu zaufania i pozytywnych relacji między jego członkami. Kiedy pracownicy mają okazję lepiej się poznać i spędzić czas razem poza miejscem pracy, tworzą więzi i zwiększają wzajemne zrozumienie. To przekłada się na lepszą komunikację, współpracę i gotowość do wzajemnego wsparcia.

– Wyjazdy integracyjne, jednodniowe spotkania czy warsztaty teambuildingowe – każda forma jest dobra, by poprawić efektywność zespołu i zbudować relacje. – zauważa Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy. – Ponadto integracja zespołu odgrywa ważną rolę w retencji pracowników. Silne więzi między członkami zespołu i poczucie przynależności do zespołu sprawiają, że pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji. To zmniejsza rotację kadry i związane z nią koszty rekrutacji i szkoleń. – dodaje.

Podjęcie prostych kroków w celu poprawy komunikacji i relacji w firmie pomaga zatrzymać pracowników i rozwijać zespół. Warto zatem zadbać o to, by osoby zatrudnione u nas były zadowolone z pracy i wspólnie z pracodawcą chciały rozwijać firmę.

1 https://www.randstad.pl/o-randstad/instytut-badawczy-randstad/

 

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Grupa SEGRO poszerza skład zarządu w odpowiedzi na rosnącą skalę działalności firmy

wspolpraca

Grupa SEGRO poszerza skład zarządu w odpowiedzi na rosnącą skalę działalności firmy.

Poszerzenie Zarządu Grupy SEGRO to odpowiedź na rosnącą skalę działalności firmy. W rezultacie SEGRO powołuje Marco Simonettiego, Jamesa Craddocka, Paula Dunne’a i Andrew Pilswortha w skład Zarządu (Executive Committee) podlegającego Davidowi Sleathowi, Chief Executive, SEGRO.
Nowe stanowiska zostaną stworzone 1 lipca 2023 r. Nowi członkowie zespołu Grupy SERGO będą odpowiedzialni za szereg obszarów: od kierowania operacjami Grupy, przez wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, po implementację innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój biznesu. Jednocześnie, Andy Gulliford, Chief Operating Officer SEGRO plc w dniu 30 czerwca 2023 r. ustępuje z roli członka Zarządu.

David Sleath, Chief Executive, SEGRO, powiedział: „Nasz dotychczasowy model operacyjny dobrze sprawdzał się przez ostatnią dekadę. Staliśmy się jedną z największych i najlepiej prosperujących firm z branży nieruchomości w Europie. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, ale mamy ambicje na dalszy rozwój, sukcesy i podnoszenie poprzeczki w obsłudze klienta. To dobry czas na rozwój naszego modelu organizacyjnego oraz na to, by w pełni wykorzystać możliwości rynkowe i odpowiadać na potrzeby naszych klientów, akcjonariuszy, współpracowników i innych interesariuszy. Marco, James, Paul i Andrew to liderzy z wieloletnim doświadczeniem na różnych stanowiskach, co będzie niezwykle korzystne dla osiągnięcia naszej ambicji bycia najlepszą firmą w branży nieruchomości. Chciałbym również skorzystać z okazji, aby jeszcze raz podziękować Andy’emu za jego znaczący wkład w sukces SEGRO na przestrzeni lat i życzyć mu powodzenia w przyszłości”.

Źródło: Grupa SEGRO.

Zespół Reprezentacji Najemcy Walter Herz z nowym dyrektorem

Michał Porzycki,dyrektor w dziale Reprezentacji Najemcy w Walter Herz

Zespół Reprezentacji Najemcy Walter Herz z nowym dyrektorem.

Michał Porzycki objął stanowisko dyrektora w dziale Reprezentacji Najemcy firmy doradczej Walter Herz, gdzie jest odpowiedzialny za rozwijanie i budowanie relacji z klientami na warszawskim rynku biurowym oraz rozbudowę zespołu doradców. Pokieruje pracami zespołu projektowego dedykowanego do obsługi najemców na terenie Warszawy. Będzie uczestniczył także w kluczowych projektach firmy, wspierając realizację procesów swoją wiedzą i doświadczeniem, jakie zyskał w trakcie 12 lat pracy na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

– Cieszy nas stabilny rozwój zespołu Reprezentacji Najemcy, którego kompetencje swoim obszernym doświadczeniem wzmocni teraz Michał. Legitymuje się wszechstronną znajomością rynku nieruchomości i wyróżnia profesjonalizmem w pracy z klientem. Jestem przekonany, że Michał odegra kluczową rolę w doskonaleniu modelu długofalowej obsługi klientów, którego głównym wyznacznikiem jest podniesienie standardu obsługi. Będzie miał wybitny wkład w opracowanie najbardziej optymalnych i efektywnych rozwiązań w obszarze współpracy z najemcami, dostosowanych do obecnych warunków prowadzenia biznesu – mówi Mateusz Strzelecki, Partner i Head of Tenant Representation w firmie doradczej Walter Herz.

– Mam ogromną satysfakcję z wejścia w skład teamu Walter Herz, wspólnie z którym będę miał szansę tworzyć portfolio nowych klientów, budować relacje ze stałymi partnerami, jednocześnie pracując nad podnoszeniem poziomu świadczonych usług doradczych. Na nowym stanowisku będę koncentrował się także na umacnianiu i rozbudowie struktury działu Reprezentacji Najemcy. W pracy nad projektami zależy mi przede wszystkim na poszukiwaniu nowych szans sprzyjających rozwojowi działalności klientów oraz dostarczaniu najemcom dodatkowych wartości – mówi Michał Porzycki, dyrektor w dziale Reprezentacji Najemcy w Walter Herz.

Źródło: Walter Herz.   

Jakim sposobem zwiększyć efektywność procesów rekrutacyjnych?

Mat.-prasowy-team-building-HR-scaled

Team building w sektorze HR może być skuteczną strategią, aby zwiększyć efektywność procesów rekrutacyjnych. Ważne jest, aby każdy członek zespołu HR miał jasno określone cele i wiedział, jakie kroki należy podjąć, aby je osiągnąć. Wspólnie ustalona strategia pozwoli na skoordynowane działania i większą efektywność procesów rekrutacyjnych. Warto pamiętać, że techniki team buildingowe pomagają w integracji zespołu.

Pracownicy sektora HR mają do czynienia z wieloma wyzwaniami, które wymagają od nich zarówno umiejętności interpersonalnych, jak i wiedzy fachowej. Rekrutacja i selekcja pracowników to jedno z największych wyzwań dla pracowników sektora HR. Muszą oni przeprowadzać skutecznie oba te procesy, uwzględniając wymagania stanowiska, a także umiejętności, doświadczenie i wartości kandydatów.

Utrzymanie pracowników w firmie to kolejne wyzwanie, przed jakim stają pracownicy sektora HR. Muszą oni dbać o satysfakcję pracowników, tworząc odpowiednie warunki pracy, oferując możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwój kariery. Pracownicy sektora HR muszą dbać o to, aby wynagrodzenia były adekwatne do tych, jakie oferuje rynek pracy, a także zapewniać atrakcyjne benefity, które zachęcą pracowników do pozostania w firmie. Muszą także zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, czyli odpowiednio planować szkolenia, rozwój kariery, ocenę pracowników, awanse i zwolnienia. Jak widać, przed pracownikami działów HR stoi wiele wyzwań.

Dlaczego warto zadbać o team building wśród pracowników działów HR?

Nie jest tajemnicą, że zintegrowany zespół pracuje lepiej i efektywniej wykonuje swoje obowiązki. Rynek HR w Polsce jest stosunkowo duży i dynamiczny, a jego rozwój można obserwować już od kilku lat. Wraz z rozwojem sektora usług, a w szczególności outsourcingu procesów biznesowych, rośnie również zapotrzebowanie na usługi HR. W Polsce działa wiele firm oferujących różnego rodzaju usługi z zakresu HR, takie jak rekrutacja i selekcja pracowników, doradztwo personalne, zarządzanie talentami, szkolenia czy outsourcing procesów HR.

– Powinniśmy zadbać o team building pracowników między innymi po to, by zatrzymać ich w firmie. Rynek HR dynamicznie rośnie i widzimy ogromne zapotrzebowanie na rekrutertów. Nie mamy w Polsce do czynienia z bezrobociem i nic nie wskazuje, by sytuacja miała się niebawem, diametralnie zmienić, zatem specjaliści od poszukiwania pracowników są na wagę złota – wyjaśnia Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy, który organizuje wyjazdy team buildingowe. – Z drugiej zaś strony zintegrowany zespół pracuje efektywniej. Warto zatem sprawić, by rekrutacje przebiegały owocnie i przynosiły oczekiwane rezultaty.

Co się sprawdza w ramach team buildingu?

Organizowanie wyjazdów integracyjnych jest bardzo ważne dla każdej organizacji i niesie wiele korzyści dla pracowników, jak i dla całej firmy.

– Wyjazdy integracyjne to doskonała okazja do team buildingu. Pozwalają na budowanie relacji między pracownikami, co przekłada się na lepszą komunikację i większą efektywność w pracy. Umożliwiają także oderwanie się od codziennej rutyny. Podczas wyjazdów integracyjnych można organizować różnego rodzaju aktywności, które pozwolą pracownikom na rozwój umiejętności takich jak współpraca, kreatywność czy przywództwo – wymienia Joanna Hoc-Kopiej, Dwór Korona Karkonoszy.

A jakie zabawy wybrać? Świetnie sprawdzają się turnieje kulinarne. Efektem wspólnej zabawy jest nie tylko pyszne danie, ale przede wszystkim zmotywowany zespół. Gotowanie pod presją czasu uczy współpracy i działania pod wpływem stresu, w trudnych warunkach. Jakie jeszcze atrakcje wybierają firmy? To m.in. spływ pontonem. Sport dostarcza adrenaliny i uczy koncentracji w trudnych warunkach. W ramach zabaw organizowane są również wieczory w kasynie. Wówczas sale konferencyjne zamieniają się w nocy klub, gdzie króluje ruletka czy poker.

Opcji jest wiele. Najważniejsze, by regularnie organizować wyjazdy team buildingowe i motywować zespół. Taka inwestycja z pewnością zaprocentuje.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Walter Herz jeszcze mocniej zaznacza pozycję na rynku nieruchomości

Daniel Rutkowski Development Manager w Walter Herz

Walter Herz jeszcze mocniej zaznacza pozycję na rynku nieruchomości i rozwija dział Doradztwa Inwestycyjnego.

Walter Herz rozbudowuje dział Doradztwa Inwestycyjnego oraz Land Development od 6 lat. W pracy nad każdym projektem poszukuje nowych szans wzrostu i dodatkowych wartości dla inwestorów.
Do sześcioosobowego obecnie działu Doradztwa Inwestycyjnego Walter Herz dołączył Daniel Rutkowski, który objął stanowisko Development Managera. Daniel jest związany z rynkiem nieruchomości od 8 lat. W Walter Herz Daniel Rutkowski będzie odpowiedzialny za poszukiwanie i pozyskiwanie projektów inwestycyjnych, opracowywanie analiz potencjału inwestycji oraz budowanie wartości nieruchomości. Zadba o formalne aspekty projektów, w tym pozyskiwanie WZ i decyzji środowiskowych. Będzie brał czynny udział w procesach doradczych dla klientów firmy.

Cieszymy się, że Daniel rozpoczął pracę w naszej firmie. Nasz dział Doradztwa Inwestycyjnego rozwija się regularnie wraz ze wzrostem ilości realizowanych projektów. Wiedza i doświadczenie Daniela zdobyte we współpracy z inwestorami wzmocnią kompetencje naszego teamu, by mógł dostarczać najwyższej jakości, zintegrowane usługi doradcze, gwarantujące naszym partnerom biznesowym podejmowanie najtrafniejszych decyzji w dzisiejszym, wymagającym otoczeniu gospodarczym – mówi Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner, CEO w Walter Herz.

Źródło: Walter Herz.