WGN: Analiza rynku nieruchomości po wejściu w życie programu „Bezpieczny Kredyt 2%”

jacek kolibski
Podczas 54. Kongresu Grupy WGN poruszono wiele zagadnień związanych z aktualnym rynkiem nieruchomości.

Podczas intensywnych szkoleń podnoszących kwalifikacje Partnerów franczyzowych Grupy WGN dokonano analizy rynku nieruchomości po wejściu w życie programu „Bezpieczny Kredyt 2%” – ten temat podjął Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski.
Jakie Warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bezpieczny kredyt 2%? Jakie są założenia programu? Które banki biorą udział w programie?

Czytaj więcej: TUTAJ.

Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” już niebawem wejdzie w życie

mari-helin-tuominen-38313-unsplash

Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” już niebawem wejdzie w życie.

Rządowy program Pierwsze Mieszkanie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Program skierowany jest do osób, które nigdy wcześniej nie były, ani nie są w chwili obecnej właścicielami nieruchomości mieszkalnej, czyli domu lub mieszkania. Z programu będzie można skorzystać w ramach dwóch wariantów. Pierwszym będzie Bezpieczny kredyt 2%, a drugim Konto Mieszkaniowe. Adresatami programu są osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wiele osób już tego wyczekuje jego wejścia w życie.

Marzec wita kilkoma ciekawymi zmianami dla potencjalnych kredytobiorców

notes

Przez ostatni rok, od ostatniej Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, banki przy wyliczaniu zdolności kredytowej musiały zakładać bufor w postaci dodatkowych 5 punktów procentowych, aby zatwierdzić, że klienci są w stanie spłacać przyszły kredyt. W połowie lutego tego roku KNF wystosował informację, że istnieje możliwość obniżenia tego buforu do poziomu minimalnego 2.5%. Konsekwencją tych działań jest podwyższenie zdolności kredytowej klientów, w zależności od banku, nawet o 30%.

Zauważalny jest wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi w porównaniu do IV kwartału 2022 roku. Może on wynikać z wielu czynników; zakładamy, że jest to konsekwencja powolnego spadku WIBORu, który od listopada 2022 roku spadł o 0,82% oraz przyzwyczajenia się klientów do aktualnej sytuacji na rynku.

Warto zwrócić uwagę na rosnące oprocentowanie oferowanych przez banki kredytów ze stałym oprocentowaniem, które mogą być konsekwencją najnowszego odczytu inflacji. W lutym mogliśmy uzyskać kredyt na poziomie nawet około 7.50%, a dzisiaj trudno znaleźć bank, który ma w ofercie mniej niż 8% na stałym oprocentowaniu.

W tym momencie mamy więcej nowych informacji na temat zapowiadanego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. W lutym br. pojawił się pierwszy projekt ustawy, który daje nadzieje na lepsze warunki kredytowe dla potencjalnych kredytobiorców. Program ma wspomóc osoby, które do tej pory nigdy nie były właścicielami nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu wynosi na ten moment 500.000 PLN dla jednego kredytobiorcy, a 600.000 PLN dla małżeństwa lub związku wychowującego dziecko. Program dopłat będzie trwał 10 lat. Jeśli wejdzie w życie – rata dla kredytu w wysokości 300.000 PLN spadnie z poziomu 2200 PLN do około 1300 PLN. Będzie to miało pozytywny wpływ na ilość osób szukających wymarzonej nieruchomości. Ustawa docelowo ma wejść w życie 1 lipca br., natomiast szacujemy, że banki będą potrzebowały kilku miesięcy na dostosowanie swoich procedur, aby zaproponować nowe warunki.

W dniach 7-8 marca br. czeka nas kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek prognozuje, że zmiany nie wystąpią. Jednakże warto zwrócić uwagę, o ile podniosłyby się raty, gdyby stopy procentowe wzrosły o 0.5 p.p. lub o 1 p.p.. Dziś, przy kredycie w wysokości 300.000 PLN rata wynosi około 2200 PLN miesięcznie przy 30-letnim okresie kredytowania. Jeśli oprocentowanie wzrośnie o 0.5% – rata wzrasta o około 105 PLN. W przypadku wzrostu o 1 punkt procentowy – różnica wynosi około 212 PLN.

Autor: Mateusz Rożyński, ekspert kredytowy Lendi.

Rządowy program Pierwsze mieszkanie zwiększy popyt na rynku?

mari-helin-tuominen-38313-unsplashCzy rządowy program Pierwsze mieszkanie zwiększy popyt na rynku?

Już z początkiem lipca br. w życie ma wejść nowy rządowy program. Program Pierwsze Mieszkanie kierowany jest do osób, które nie ukończyły 45 roku życia. Ponadto beneficjenci programu nie mogą być właścicielami innego lokum. Nie mogli też posiadać mieszkania własnościowego ani domu w przeszłości. Program, jeśli spotka się z odpowiednim zainteresowaniem, zwiększy popyt na rynku mieszkaniowym.

Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” pomoże w zakupie własnego M.?

chuttersnap-597667-unsplashRządowy program „Pierwsze Mieszkanie” pomoże w zakupie własnego M.? Dokładnie takie jest założenie. Czy jednak Polacy będą chcieli skorzystać z programu? Na ile wyda się on atrakcyjny? Póki co można jedynie spekulować, ponieważ program Pierwsze Mieszkanie proponowany przez rząd wejście w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

Spis treści:
Podstawowe założenia rządowego programu Pierwsze Mieszkanie
Bezpieczny kredyt 2% – zasady
Zasady Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie
Rządowy program Pierwsze Mieszkanie rozrusza mieszkaniówkę?

Podstawowe założenia rządowego programu Pierwsze Mieszkanie

W dniu 14 marca 2023 roku rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie. Jego uruchomienie zostało zaplanowane na dzień 1 lipca 2023 roku.
Program Pierwsze Mieszkanie skierowany jest do osób, które nigdy wcześniej nie były, ani nie są obecnie właścicielami nieruchomości mieszkalnej, czyli domu lub mieszkania. Program będzie oferował dwa warianty: bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe. Adresatami programu są osoby, które nie ukończyły 45. roku życia i nie posiadają (ani nie posiadały nigdy wcześniej) mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu o charakterze mieszkalnym. Program rządowy skierowany jest przy tym zarówno do osób, które planują zakup domu lub mieszkania, jak również do tych, które planują samodzielną budowę nieruchomości o charakterze mieszkalnym (dom jednorodzinny).
W rządowym programie Pierwsze Mieszkanie wezmą udział banki, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą instrumenty do swojej oferty produktowej.
Przepisy, które umożliwiają osobom zainteresowanym ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i możliwość otworzenia Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, wejdą w życie w trzecim kwartale 2023 roku.

Bezpieczny kredyt 2% – zasady:

Pierwszym wariantem, jaki będzie dostępny w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, będzie opcja bezpiecznego kredytu 2%. Dopłata do rat kredytu hipotecznego będzie stanowić różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Pełna informacja dostępna jest na stronie rządowej gov.pl. Z bezpiecznego kredytu będą mogły skorzystać zarówno osoby, które chcą nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego, jak również z rynku wtórnego. Maksymalna wysokość kredytu, o jaką może ubiegać się beneficjent programu, będzie wynosiła 500 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków wchodzi co najmniej jedno dziecko, maksymalna wysokość kredytu, o jaką będzie mógł się ubiegać beneficjent programu Pierwsze Mieszkanie, zwiększy się do kwoty 600 tysięcy złotych.
Beneficjent będzie mógł korzystać z dopłat do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego przez okres 10 kolejnych lat. Co istotne, przy zakupie nieruchomości nie obowiązuje limit ceny za metr kwadratowy domu lub mieszkania. Nabywca zachowuje również dowolność w zakresie standardu, lokalizacji nieruchomości itp.

Kredytobiorca, który będzie beneficjentem rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, który chce skorzystać z wariantu bezpiecznego kredytu 2%, będzie musiał spełnić kilka warunków. Przede wszystkim będzie on musiał posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce zaciągnąć w banku. Ponadto przed dniem udzielania kredytu hipotecznego, kredytobiorca/beneficjent programu Pierwsze Mieszkanie, nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego, a także nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ponadto w dniu, w którym ma zostać udzielony kredyt hipoteczny, kredytobiorca/beneficjent programu rządowego Pierwsze Mieszkanie, nie może mieć ukończonych 45 lat. Ustawa określi wszelkie warunki oraz zasady, na jakich będzie można udzielać kredytu.
Ile rzeczywiście wynosie oprocentowanie kredytu hipotecznego? W okresie stosowania dopłat, a więc w czasie pierwszych 10 lat spłacania kredytu hipotecznego, oprocentowanie tego kredytu będzie wynosiło dla kredytobiorcy/beneficjenta programu Pierwsze Mieszkanie 2%. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie kredytu hipotecznego zostanie powiększone o marże i prowizję banku, jeśli ten będzie taką pobierał.
Limity ilości kredytów, jakie będą mogły zostać udzielone w skali roku, nie zostały jeszcze ustalone. Limit środków budżetu państwa przeznaczony na realizację programu Pierwsze Mieszkanie w ramach wariantu bezpiecznego kredytu 2%, zostanie określony w ustawie.

Zasady Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie:

Skorzystanie z Konta Mieszkaniowego ma nieść ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim przyczyni się do gromadzenia oszczędności, uzupełnionych o premię mieszkaniową. Ponadto beneficjent programu zwiększy swoją zdolność kredytową, oraz zminimalizuje ryzyko wzrostu rat kredytowych po okresie dopłat.
Minimalna wpłata miesięczna w ramach Konta Mieszkaniowego będzie wynosiła 500 zł, co w skali roku da kwotę rzędu 6 tysięcy złotych. Maksymalnie będzie można wpłacać 2 tysiące złotych miesięcznie, co w skali roku dałoby kwotę rzędu 24 tysięcy złotych. Istnieje możliwość wpłacania różnej wysokości kwot, jednak nie niższej niż 500 złotych, i nie wyższej niż 2000 złotych miesięcznie.

W każdym roku beneficjentowi programu Pierwsze Mieszkanie, który skorzysta z Konta Mieszkaniowego, będzie przysługiwał 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.
Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł da beneficjentowi gwarancję uzyskania dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa. Co istotne, jeśli beneficjent programu w danym roku nie spełni warunków do uzyskania premii, to nie przekreśla to szansy na jej uzyskanie w kolejnych latach. Konto Mieszkaniowe mogą otworzyć osoby, które nie ukończyły 45 roku życia.
W przypadku zakończenia oszczędzania środków finansowych na koncie Mieszkaniowym, na wydanie zgromadzonych środków beneficjent programu Pierwsze Mieszkanie będzie miał 5 lat.

Kto może zostać beneficjentem programu Pierwsze Mieszkanie i skorzystać z Konta Mieszkaniowego?
Z opcji tej będą mogły skorzystać osoby, które w jednym posiadanym lokalu mieszkalnym mieszkają z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.
W przypadku mieszkań o powierzchni do 50 metrów kwadratowych – rodziny z dwojgiem dzieci, w przypadku mieszkań do 75 metrów kwadratowych – rodziny z trojgiem dzieci, w przypadku mieszkań do 90 metrów kwadratowych – rodziny z czworgiem dzieci, natomiast bez limitu ilości metrów kwadratowych w przypadku rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci.

Rządowy program Pierwsze Mieszkanie rozrusza mieszkaniówkę?

Wprowadzenie nowego, rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, ma na celu umożliwić beneficjentom wejście w posiadanie własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Program ma się również przyczynić do zwiększenia ruchu w segmencie mieszkaniowym, który obecnie boryka się ze stagnacją. Zaletą programu jest możliwość wyboru pomiędzy lokalami mieszkalnymi oraz domami jednorodzinnymi z rynku wtórnego i z rynku pierwotnego. Dowolność lokalizacji i standardu, a także brak limitu ceny za metr kwadratowy nieruchomości, również stanowi zaletę.

Redakcja
Komercja24.pl

Własne M. z programem „Pierwsze Mieszkanie”? PROFIT Development sprawdza najciekawsze miasta i dzielnice

Fot.PROFIT-Developemnet-Lodz
Własne M. z programem „Pierwsze Mieszkanie”? PROFIT Development sprawdza najciekawsze miasta i dzielnice. Wybór idealnego mieszkania to spore wyzwanie. Jednym z najważniejszych kryteriów jest lokalizacja nieruchomości. Potencjalni nabywcy zwracają uwagę na obecność sklepów, szkół, przychodni i lokali usługowych, dobrą komunikację z innymi częściami miasta, komfort i bezpieczeństwo. Jakie miejsca łączą wszystkie te cechy? Przyjrzeliśmy się dzielnicom w trzech popularnych polskich miastach – w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie.

Spis treści:
„Pierwsze Mieszkanie” – kto i jak może skorzystać?
Łódź – miasto o dużym potencjale
A może mieszkanie w sercu Wrocławia?
Warszawa dla młodych – na którą dzielnicę warto zwrócić uwagę?

Zakup mieszkania to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Własne M daje poczucie niezależności, bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Niestety trudna sytuacja na rynku odsunęła na bok marzenia wielu Polaków o inwestycji w nieruchomość. Zgromadzenie kapitału na zakup mieszkania lub pokrycie kosztów wkładu własnego do kredytu stało się niemałym wyzwaniem. Zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają w prawdziwe dorosłe życie. Na szczęście widać światełko w tunelu! Rok 2023 przynosi nowe możliwości. Ideą rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie” jest wsparcie młodych osób w zakupie pierwszej nieruchomości. Na czym polega?

„Pierwsze Mieszkanie” – kto i jak może skorzystać?

Program „Pierwsze Mieszkanie”, który ma ruszyć 1 lipca 2023, skierowany jest do osób przed 45, rokiem życia, którzy chcą kupić swoją pierwszą nieruchomość. Program przewiduje dwa rozwiązania: Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe.

– Szczególnie ciekawie prezentuje się pierwszy instrument, Bezpieczny Kredyt 2%, przeznaczony dla osób, które są gotowe kupić mieszkanie w ciągu najbliższego roku. Jest to gwarancja stałego oprocentowania kredytu w wysokości 2% przez 10 lat. W praktyce oznacza to, że przez 10 lat budżet państwa będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną przez banki kredytujące a oprocentowaniem dwuprocentowym – wyjaśnia Artur Smoleń, przedstawiciel firmy PROFIT Development. – Maksymalna kwota kredytu ma wynieść 500-600 tys. zł. Co ciekawe, wkład własny nie będzie wymagany. Program wydaje się być zatem doskonałą formą wsparcia dla osób planujących zakup pierwszego mieszkania.

Łódź – miasto o dużym potencjale

Łódź to piękne, wielokulturowe miasto, które prężnie się rozwija, oferując mieszkańcom coraz więcej możliwości. Nie brakuje tu punktów usługowo-handlowych, placówek edukacyjnych i obszernych terenów zielonych. Na uwagę zasługują także rozwinięta komunikacja miejsca, rozbudowana infrastruktura sportowa i bogata oferta gastronomiczna. Chociaż Łódź to trzecie pod względem liczby mieszkańców i czwarte pod względem powierzchni miasto w Polsce, to ceny nieruchomości utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Za 1 m² mieszkania trzeba zapłacić średnio 6300 zł. Najdroższy jest Widzew, gdzie 1 m² kosztuje 6571 zł, a najtańsze Bałuty – z ceną 6250 zł (dane ze stycznia 2023).

Swoje pierwsze mieszkanie warto kupić w Śródmieściu. Jest to najmniejsza, a przy tym najbardziej atrakcyjna dzielnica w mieście. To idealne miejsce dla młodych, którzy prowadzą aktywny tryb życia i lubią, gdy coś się dzieje. Śródmieście to serce Łodzi, wypełnione po brzegi restauracjami najróżniejszych kuchni świata, a także pubami i innymi miejscami, w których można spotkać się ze znajomymi. Znajdują się tu liczne biurowce oraz siedziby dużych korporacji. Na terenie dzielnicy funkcjonuje również wiele szkół, co z pewnością ucieszy młodych rodziców.

W ścisłym centrum Łodzi zlokalizowana jest inwestycja firmy PROFIT Development – Pogonowskiego 73. Do dyspozycji nowych właścicieli są 143 mieszkania w kaskadowej zabudowie, otoczone bujną zielenią. To gratka dla tych, którzy poszukują najwyższego komfortu. W okolicy znajdują się sklepy, restauracje, galeria handlowa, parki i siłownie. Do najważniejszych punktów miasta można dojechać w niespełna kilka minut. Zakup mieszkania przy ulicy Pogonowskiego to dobre rozwiązanie dla młodych!

A może mieszkanie w sercu Wrocławia?

Wrocław to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Położona w niesamowicie malowniczej okolicy stolica Dolnego Śląska zachwyca różnorodnością, wspaniałym klimatem i piękną architekturą. Miasto tętni życiem i szybko się rozwija, co czyni je idealną lokalizacją dla ludzi młodych. Wrocław dzieli się na 5 dzielnic: Krzyki, Fabryczna, Psie Pole, Śródmieście i Stare Miasto. Podobnie jak w przypadku Łodzi dobrym pomysłem jest zakup mieszkania w centrum.

Dzielnica Stare Miasto to kulturalne i rozrywkowe serce Wrocławia. To właśnie tu skupia się życie całego miasta. Jest to stosunkowo niewielki (6,8 km²), a przy tym niesamowicie atrakcyjny i perspektywiczny obszar, na którym nie brakuje lokali usługowych, sklepów, restauracji, kin, teatrów, szkół i klubów. Stare Miasto jest doskonale połączone z innymi dzielnicami. W okolicy znajdują się liczne tereny zielne i ścieżki rowerowe, które zachęcają do aktywnego wypoczynku.

Potencjał Starego Miasta wykorzystała firma PROFIT Development. Inwestycja przy ulicy Braniborskiej to miejsce stworzone z myślą o różnych stylach życia mieszkańców. Mieszkania ostały zaprojektowane w taki sposób, aby były przestronne, dobrze doświetlone i ustawne. Na szczególną uwagę zasługuje doskonała lokalizacja nieruchomości. Na malownicze Podwale, na Dworzec Świebodzki i do innych ważnych punktów w mieście można dotrzeć w dosłownie kilka minut. W okolicy nie brakuje sklepów, kin i restauracji – wyjaśnia Dyrektor Oddziału Wrocław Artur Smoleń z PROFIT Development. – Zakup pierwszego mieszkania na Braniborskiej to inwestycja w dobrą i perspektywiczną przyszłość.

Warszawa dla młodych – na którą dzielnicę warto zwrócić uwagę?

Warszawa działa na młodych jak magnes. Doskonale rozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa, mnogość atrakcji i wysokie szanse na rozwój to tylko jedne z wielu argumentów, jakie przemawiają za zamieszkaniem w stolicy. Idealnym wyborem dla młodych jest Praga-Północ, a w szczególności okolice ulic Konopackiej i Stalowej. Niegdyś postrzegana jako jedna z najbardziej niebezpiecznych dzielnic, dziś zachwyca różnorodnością, atrakcyjnością i komfortem.

Praga-Północ zyskała drugie życie, dzięki licznym inwestycjom w komunikację miejską, rewitalizację kamienic i ulic oraz wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzisiejsza Praga to wiele zielonych terenów rekreacyjnych z Parkiem Praskim i Miejskim Ogrodem Zoologicznym na czele, liczne linie tramwajowe i autobusowe, doskonałe placówki edukacyjne, sklepy, obiekty usługowe i restauracje, serwujące wyśmienite kuchnie. To dobre miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, które szukają spokoju i bezpieczeństwa, jak i par czy singli, którzy chcą łączyć wielkomiejski styl z komfortem i ciszą.

Autor: PROFIT Development.

Nowy rządowy program „Pierwsze Mieszkanie”

deborah-cortelazzi-615800-unsplash
Polski rząd opracowuje nowy program – „Pierwsze mieszkanie”.

Nie każdego Polaka stać na samodzielny zakup własnego mieszkania. Z pomocą ma przyjść nowy program, który obecnie opracowywany jest przez polski rząd. W dniu 16 grudnia br. Rząd ogłosił wprowadzenie nowego programu, który kierowany jest do osób planujących nabyć swoje pierwsze M. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby do 45. roku życia. W ramach programu otrzymają one pomoc w spłacie zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub premię do konta oszczędnościowego.