rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” pomoże w zakupie własnego M.?

chuttersnap-597667-unsplashRządowy program „Pierwsze Mieszkanie” pomoże w zakupie własnego M.? Dokładnie takie jest założenie. Czy jednak Polacy będą chcieli skorzystać z programu? Na ile wyda się on atrakcyjny? Póki co można jedynie spekulować, ponieważ program Pierwsze Mieszkanie proponowany przez rząd wejście w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

Spis treści:
Podstawowe założenia rządowego programu Pierwsze Mieszkanie
Bezpieczny kredyt 2% – zasady
Zasady Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie
Rządowy program Pierwsze Mieszkanie rozrusza mieszkaniówkę?

Podstawowe założenia rządowego programu Pierwsze Mieszkanie

W dniu 14 marca 2023 roku rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie. Jego uruchomienie zostało zaplanowane na dzień 1 lipca 2023 roku.
Program Pierwsze Mieszkanie skierowany jest do osób, które nigdy wcześniej nie były, ani nie są obecnie właścicielami nieruchomości mieszkalnej, czyli domu lub mieszkania. Program będzie oferował dwa warianty: bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe. Adresatami programu są osoby, które nie ukończyły 45. roku życia i nie posiadają (ani nie posiadały nigdy wcześniej) mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu o charakterze mieszkalnym. Program rządowy skierowany jest przy tym zarówno do osób, które planują zakup domu lub mieszkania, jak również do tych, które planują samodzielną budowę nieruchomości o charakterze mieszkalnym (dom jednorodzinny).
W rządowym programie Pierwsze Mieszkanie wezmą udział banki, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą instrumenty do swojej oferty produktowej.
Przepisy, które umożliwiają osobom zainteresowanym ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i możliwość otworzenia Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, wejdą w życie w trzecim kwartale 2023 roku.

Bezpieczny kredyt 2% – zasady:

Pierwszym wariantem, jaki będzie dostępny w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, będzie opcja bezpiecznego kredytu 2%. Dopłata do rat kredytu hipotecznego będzie stanowić różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Pełna informacja dostępna jest na stronie rządowej gov.pl. Z bezpiecznego kredytu będą mogły skorzystać zarówno osoby, które chcą nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego, jak również z rynku wtórnego. Maksymalna wysokość kredytu, o jaką może ubiegać się beneficjent programu, będzie wynosiła 500 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków wchodzi co najmniej jedno dziecko, maksymalna wysokość kredytu, o jaką będzie mógł się ubiegać beneficjent programu Pierwsze Mieszkanie, zwiększy się do kwoty 600 tysięcy złotych.
Beneficjent będzie mógł korzystać z dopłat do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego przez okres 10 kolejnych lat. Co istotne, przy zakupie nieruchomości nie obowiązuje limit ceny za metr kwadratowy domu lub mieszkania. Nabywca zachowuje również dowolność w zakresie standardu, lokalizacji nieruchomości itp.

Kredytobiorca, który będzie beneficjentem rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, który chce skorzystać z wariantu bezpiecznego kredytu 2%, będzie musiał spełnić kilka warunków. Przede wszystkim będzie on musiał posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce zaciągnąć w banku. Ponadto przed dniem udzielania kredytu hipotecznego, kredytobiorca/beneficjent programu Pierwsze Mieszkanie, nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego, a także nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ponadto w dniu, w którym ma zostać udzielony kredyt hipoteczny, kredytobiorca/beneficjent programu rządowego Pierwsze Mieszkanie, nie może mieć ukończonych 45 lat. Ustawa określi wszelkie warunki oraz zasady, na jakich będzie można udzielać kredytu.
Ile rzeczywiście wynosie oprocentowanie kredytu hipotecznego? W okresie stosowania dopłat, a więc w czasie pierwszych 10 lat spłacania kredytu hipotecznego, oprocentowanie tego kredytu będzie wynosiło dla kredytobiorcy/beneficjenta programu Pierwsze Mieszkanie 2%. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie kredytu hipotecznego zostanie powiększone o marże i prowizję banku, jeśli ten będzie taką pobierał.
Limity ilości kredytów, jakie będą mogły zostać udzielone w skali roku, nie zostały jeszcze ustalone. Limit środków budżetu państwa przeznaczony na realizację programu Pierwsze Mieszkanie w ramach wariantu bezpiecznego kredytu 2%, zostanie określony w ustawie.

Zasady Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie:

Skorzystanie z Konta Mieszkaniowego ma nieść ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim przyczyni się do gromadzenia oszczędności, uzupełnionych o premię mieszkaniową. Ponadto beneficjent programu zwiększy swoją zdolność kredytową, oraz zminimalizuje ryzyko wzrostu rat kredytowych po okresie dopłat.
Minimalna wpłata miesięczna w ramach Konta Mieszkaniowego będzie wynosiła 500 zł, co w skali roku da kwotę rzędu 6 tysięcy złotych. Maksymalnie będzie można wpłacać 2 tysiące złotych miesięcznie, co w skali roku dałoby kwotę rzędu 24 tysięcy złotych. Istnieje możliwość wpłacania różnej wysokości kwot, jednak nie niższej niż 500 złotych, i nie wyższej niż 2000 złotych miesięcznie.

W każdym roku beneficjentowi programu Pierwsze Mieszkanie, który skorzysta z Konta Mieszkaniowego, będzie przysługiwał 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.
Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł da beneficjentowi gwarancję uzyskania dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa. Co istotne, jeśli beneficjent programu w danym roku nie spełni warunków do uzyskania premii, to nie przekreśla to szansy na jej uzyskanie w kolejnych latach. Konto Mieszkaniowe mogą otworzyć osoby, które nie ukończyły 45 roku życia.
W przypadku zakończenia oszczędzania środków finansowych na koncie Mieszkaniowym, na wydanie zgromadzonych środków beneficjent programu Pierwsze Mieszkanie będzie miał 5 lat.

Kto może zostać beneficjentem programu Pierwsze Mieszkanie i skorzystać z Konta Mieszkaniowego?
Z opcji tej będą mogły skorzystać osoby, które w jednym posiadanym lokalu mieszkalnym mieszkają z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.
W przypadku mieszkań o powierzchni do 50 metrów kwadratowych – rodziny z dwojgiem dzieci, w przypadku mieszkań do 75 metrów kwadratowych – rodziny z trojgiem dzieci, w przypadku mieszkań do 90 metrów kwadratowych – rodziny z czworgiem dzieci, natomiast bez limitu ilości metrów kwadratowych w przypadku rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci.

Rządowy program Pierwsze Mieszkanie rozrusza mieszkaniówkę?

Wprowadzenie nowego, rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, ma na celu umożliwić beneficjentom wejście w posiadanie własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Program ma się również przyczynić do zwiększenia ruchu w segmencie mieszkaniowym, który obecnie boryka się ze stagnacją. Zaletą programu jest możliwość wyboru pomiędzy lokalami mieszkalnymi oraz domami jednorodzinnymi z rynku wtórnego i z rynku pierwotnego. Dowolność lokalizacji i standardu, a także brak limitu ceny za metr kwadratowy nieruchomości, również stanowi zaletę.

Redakcja
Komercja24.pl