Deweloper Develia z obligacjami o wartości 15,4 mln zł

analiza
Deweloper Develia z obligacjami o wartości 15,4 mln złotych.

Develia uplasowała w ofercie publicznej 3-letnie obligacje o wartości 15,4 mln zł. Na papiery dłużne jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce złożono 345 zapisów. Już niebawem obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
Emisja była prowadzona w ramach programu o wartości do 150 mln zł, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 26 października 2022 r.

– Zakończona publiczna emisja obligacji była pierwszą emisją w ramach programu skierowanego do inwestorów detalicznych. Traktujemy ją jako rozpoznanie rynku i przy sprzyjających warunkach rynkowych będziemy rozważać kolejne emisje do tej grupy inwestorów, co pozwoli dalej dywersyfikować nasze źródła finansowania – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Spółka Develia emituje obligacje o wartości do 20 mln zł

DeathtoStock_Meticulous-09
Spółka Develia emituje obligacje o wartości do 20 mln złotych.

Zarząd Develii podjął uchwałę o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Zapisy rozpoczną się 28 listopada 2022 roku. Funkcję organizatora konsorcjum pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy będzie można składać również w Domu Maklerskim BDM, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, IPOPEMA Securities, Noble Securities oraz Domu Maklerskim Banku BPS. Obligacje będę oferowane w ramach publicznego programu na bazie prospektu zatwierdzonego przez KNF w październiku 2022 r.

 

– Rozpoczynająca się emisja jest dla Develii formą dywersyfikacji finansowania. Dotychczas korzystaliśmy przede wszystkim z kredytów bankowych i obligacji oferowanych funduszom inwestycyjnym. W ostatnich 10 latach wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego ponad 900 mln zł zostało już terminowo wykupionych. Ta wieloletnia historia na rynku obligacji, pozycja jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce oraz dobra sytuacja finansowa, która jeszcze się wzmocni po finalizacji negocjowanej sprzedaży projektów komercyjnych, sprawiają, że emisja jest ciekawą propozycją dla inwestorów – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – Dodatkowe finansowanie od inwestorów detalicznych pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się na spowolnienie na rynku i wykorzystanie pojawiających się szans inwestycyjnych – dodaje Paweł Ruszczak.

KNF zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln zł.

ibrahim-rifath-789914-unsplash

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln złotych.

KNF zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln zł. Obligacje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.
Obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone, a warunki emisji kolejnych serii będą ustalane indywidualnie. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst. Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsorcjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski.
Na koniec czerwca 2022 r. Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

– Zatwierdzenie publicznego programu emisji obligacji przez KNF pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania. Do kredytów bankowych oraz obligacji dla instytucji, które aktualnie ze względu na sytuację rynkową nie cieszą się dużym zainteresowaniem, dodajemy komponent obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych. Możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania postrzegamy jako pewien bufor bezpieczeństwa, który pozwoli nam ze spokojem realizować kolejne projekty. Jednocześnie sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra, a sprzedaż nieruchomości komercyjnych, jak Arkady Wrocławskie i Wola Retro, do której aktualnie dążymy, dodatkowo poprawi płynność Develii – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – Pierwszą emisję w ramach publicznego programu chcielibyśmy przeprowadzić w najbliższych miesiącach – dodaje Paweł Ruszczak.

GUS opublikował komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych

olloweb-solutions-520914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 roku.

Komunikat ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 6 lipca 2018 r. Dotyczy on rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r.

Jak czytamy w komunikacie, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569 oraz z 2018 r. poz. 9) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PSO123 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 2,393%.

Komunikat opublikowany został na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.