Szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to raport za lipiec 2022 roku.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5% (wskaźnik cen 115,5). Z kolei w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4).
Informacja zamieszczona została na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS: obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2021 r.

DeathtoStock_Wired3
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2021 r. Są to dane ostateczne.

Jak czytamy w raporcie GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w 2021 według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 316,0 mld PLN w eksporcie oraz 1 323,0 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było dodatnie i wyniosło 47,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 23,9%, a import o 30,3%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obrót nieruchomościami w 2021 roku wg GUS

budynek komercyjny
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nr obrotu nieruchomościami. Jest to raport za 2021 rok.

Jak podaje GUS, w ubiegłym roku podpisanych zostało 701,5 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości. Stanowi to o 24,3% więcej niż w 2020 roku. W porównaniu z 2020 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 33,3%). Najmniejszy wzrost odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 12,8%) i sprzedaży nieruchomości innych (o 13,4%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych ze zwalczaniem COVID wg GUS

engin-akyurt-fboaVuIdgzU-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt produkcji wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19. Jest to raport za czerwiec 2022 r.

Jak czytamy w raporcie GUS, w czerwcu 2022 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób raportowały wyprodukowanie 10 025 170 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 4 650 835 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację na temat obrotów towarowych handlu zagranicznego.

Jest to raport ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2022 roku. Jak wskazuje GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu – maju br. wyniosły w cenach bieżących 625,5 mld PLN w eksporcie oraz 674,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 49,3 mld PLN. Z kolei w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 16,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 20,4%, a import o 34,3%.

GUS podkreśla, że ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz zgłoszeń INTRASTAT.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 2022 roku

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez GUS, na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 105,8. Oznacza to wzrost cen o 5,8%.

GUS: Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców i Polaków

DeathtoStock_Wired5Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt.: Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie opublikowanym przez GUS, w pierwszym kwartale 2022 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 55,6%. Z koli Polaków o 48,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
GUS szacuje, że wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 1 kwartale 2021 r., odpowiednio o 60,9% i o 78,6%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Infrastruktura komunalna w 2021 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt infrastruktury komunalnej. Jest to raport za 2021 rok.

GUS poinformował, że w Polsce w 2021 r. długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o prawie 3,9 tys. km. Jest to wzrost o 2,3%. Natomiast liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych wzrosła o 109,2 tys. sztuk. Jest to wzrost o 3,0%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu. Jest to raport za maj tego roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 r. wzrosły w stosunku do kwietnia 2022 r. Wzrost ten wyniósł 1,3%. Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 24,7%. Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS

DeathtoStock_Wired4
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Raport GUS dotyczy maja 2022 roku. Jak czytamy w raporcie GUS, w maju tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z majem poprzedniego roku było wyższe o 2,4%. Wyniosło ono 6491,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie minimalnie obniżyło się o 0,1%. Jak podaje GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. w porównaniu z majem ubiegłego roku było wyższe o 13,5% i wyniosło 6399,59 zł brutto.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za maj 2022 roku. Według wstępnych danych, które zostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, w maju br. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,2%. Z kolei w porównaniu z kwietniem 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,3%. Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest to obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Raport dotyczy maja 2022 r. Jak poinformował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł.

GUS publikuje komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r.
Jak czytamy w raporcie GUS, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830 i 872), przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r. wyniosło 6398,94 zł.

Ceny produktów rolnych w maju 2022 roku wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt cen produktów rolnych.

Jest to raport za maj br. Jak informuje GUS, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w maju 2022 r. Wzrost ten jest widoczny w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,3%). Wzrost cen produktów jest również widoczny w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 46,3%).

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020 – raport GUS

helloquence-61189-unsplashW dniu 15 czerwca br. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020”.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2020 r. efektywność energetyczna wzrosła w stosunku do 2019 r. o 0,7%. W latach 2011-2020 roczne tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 1,5%. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o 2,8% rocznie, a energochłonność finalna o 2,2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowane zostało w transporcie (o 2,3%).

GUS: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022 roku

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za kwiecień 2022 roku.
Ja czytamy w raporcie GUS: Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu br. była wyższa o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 4,2%) oraz niższa o 5,9% w stosunku do marca br. roku (przed rokiem wzrost o 9,9%).

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do kwietnia 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 20,5%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 6,6%, zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 1,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt.: „Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022 roku wg GUS

mari-helin-tuominen-38313-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej. Jest to raport za kwiecień 2022 roku.

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez GUS, według wstępnych danych, w kwietniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,0%. Z kolei w porównaniu z marcem 2022 r. – o 1,0%.
Informacja ta zamieszczona została na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r.

Jak czytamy w raporcie GUS, w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wzrosły o 3,4 %.

GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 roku

g-crescoli-365895-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu. Jest to raport za kwiecień 2022 roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. wzrosły w stosunku do marca 2022 r. o 1,9%. Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 23,3%.
Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022 roku wg GUS

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022 roku.

Jak można przeczytać w informacji opublikowanej przez GUS, według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w okresie styczeń-marzec 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% rok do roku wobec spadku o 0,6% w analogicznym okresie 2021 r. W 1 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I kwartale 2022 roku

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie od stycznia do marca 2022 roku wyniosły w cenach bieżących 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 30,0 mld PLN. Z kolei w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,0%, a import o 32,3%.

GUS: rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2022 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nr rejestracji i upadłości przedsiębiorstw.

Jest to raport dotyczący pierwszego kwartału 2022 roku.
Jak informuje w raporcie Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano 92 882 rejestracje przedsiębiorstw. Jest to wynik o 10,3% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowanych zostało również 88 upadłości. Wynik ten jest o 30,2% niższy, niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą wg GUS

analizaGłówny Urząd Statystyczny opublikował bazę organizację oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą.

Tworzony w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie” zbiór danych, został po raz pierwszy udostępniony w 2014 roku.
Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą.
Baza została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Raport GUS nt Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021 roku.

Jak informuje GUS, aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec ubiegłego roku wyniosły 7,7 mld zł. Wynik ten oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku.
W końcu 2021 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 19 (w roku poprzednim 20). Większość z nich (16) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Natomiast pozostałe były prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń – podsumowuje GUS.

Budownictwo mieszkaniowe w I kw. 2022 roku wg GUS

verstappen-photography-532656-unsplash
W pierwszym kwartale 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS, spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-marzec 2022 roku oddano do użytkowania 54,7 tys. mieszkań, tj. 3,2% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 29,3 tys. mieszkań – o 3,6% mniej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 24,2 tys. mieszkań, tj. 12,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 194 mieszkania (wobec 1 110 przed rokiem).

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku g GUS

okulary
GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku.

Raport dotyczy marca br. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0% (przy wzroście cen towarów – o 11,6% i usług – o 9,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 3,3% (w tym towarów – o 4,1% i usług – o 0,8%).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2022 roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – lutym br. wyniosły w cenach bieżących 226,6 mld PLN w eksporcie oraz 240,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN. Natomiast w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,6%, a import o 31,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

GUS: wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021

biznesman
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021.

Jak informuje GUS, na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2018–2021 wyniósł:
– w 2018 roku: deficyt 5 193 mln zł,
– w 2019 roku: deficyt 16 901 mln zł,
– w 2020 roku: deficyt 161 675 mln zł,
– w 2021 roku: deficyt 49 008 mln zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09Komunikat w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących został opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących.
Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniósł 105,99.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.