Deweloper Cavatina Holding S.A. z powodzeniem uplasował kolejną serię obligacji

analiza

Deweloper Cavatina Holding S.A. z powodzeniem uplasował kolejną serię obligacji.

Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2023A o wartości 25 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 34,2 mln zł, co oznacza, że stopa redukcji wyniosła około 27%.

– Zakończenie kolejnej emisji obligacji wyraźną redukcją zapisów pokazuje, że rynek dobrze ocenia nasze działania oraz ich efekty. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli zapisy na obligacje Cavatina Holding. Pozyskane środki posłużą nam do realizacji kolejnych etapów prowadzonych inwestycji i dalszego rozwoju portfolio. W tym roku oddaliśmy do użytku już kolejne dwa biurowce – w Krakowie oraz Bielsku-Białej. W budowie mamy natomiast projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw. GLA (Gross Leasible Area) – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2023A obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Inwestorzy złożyli zapisy na 34 181 obligacji, co przekłada się na redukcję na poziomie blisko 27%. Wstępny przydział objął 447 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

Źródło: Cavatina Holding S.A.

Zarząd spółki Mex Polska rekomenduje wypłatę 1,07 mln zł dywidendy

markus-spiske-484245-unsplash

Zarząd spółki Mex Polska rekomenduje wypłatę 1,07 mln zł dywidendy.

Zarząd notowanej na GPW spółki holdingowej Mex Polska przyjął uchwałę, zgodnie z którą zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,07 mln PLN. Wynik ten oznacza 35 proc. jednostkowego zysku netto za 2022 rok (3,1 mln PLN). Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,14 PLN.
Propozycja wypłaty oznacza powrót do zapoczątkowanej kilka lat temu praktyki dywidendowej Mex Polska oraz wiąże się z coraz lepszymi wynikami finansowymi, a to oznacza wyraźny powrót Grupy Kapitałowej do stanu sprzed pandemii.

Źródło: Mex Polska.

Cavatina Holding S.A. rozpoczyna emisję 3,5 letnich obligacji serii P2023A o wartości do 25 mln zł

g-crescoli-365895-unsplash

Cavatina Holding S.A. rozpoczyna emisję 3,5 letnich obligacji serii P2023A o wartości do 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12 do 26 maja 2023 r. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael/Ström Dom Maklerski.

„Kontynuujemy realizację naszych założeń biznesowych konsekwentnie oddając do użytku kolejne projekty biurowe na sześciu perspektywicznych rynkach w Polsce. W minionym roku z powodzeniem pozyskaliśmy finansowanie emitując obligacje o wartości ponad 124 mln zł. Zrealizowaliśmy też jedną z największych transakcji w regionach w 2022 r., sprzedając pakiet trzech budynków za ponad 139 mln euro. W lutym br. ustanowiliśmy kolejny program emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł i w jego ramach zaoferujemy inwestorom możliwość nabycia obligacji serii P2023A,”

mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 25 000 obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 26 kwietnia 2023 r., który wyniósł 6,95% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 12,95%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12-26 maja 2023 r. na stronie oferującego, którym ponownie jest Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS. Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 5 czerwca 2023 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst także w czerwcu bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 5 grudnia 2026 r.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Źródło: Cavatina Holding S.A.

Spółka MLP Group pozyskała 183,5 mln zł z emisji akcji

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Spółka MLP Group pozyskała 183,5 mln zł z emisji akcji.

Rolę globalnego koordynatora oferty pełni Erste Securities Polska.
MLP Group przeprowadziło publiczną ofertę akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i inwestorów nabywających akcje za nie mniej niż równowartość 100.000 EURO. Na podstawie przeprowadzonego przyspieszonego procesu budowania księgi popytu ustalono cenę emisyjną akcji serii F na poziomie 70 zł za akcję.

Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A: „Objęcie całej emisji akcji przez inwestorów na tak trudnym rynku jaki mamy obecnie uważam za ogromny sukces, który jest wyrazem uznania dla naszej strategii rozwoju, biznesu i wzrostu wartości spółki. Dyskonto do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) z 10 dni poprzedzających transakcję wyniosło tylko 3,83%. Nasza transakcja jest w TOP 3 pod względem wartości pośród wtórnych ofert, które miały miejsce w br. w Polsce wśród spółek prywatnych (tj. bez udziału Skarbu Państwa). Pozyskanie nowych środków pozwoli na konsekwentną realizację naszej strategii, przyspieszenie rozwoju oraz umacnianie pozycji na rynkach, na których jesteśmy już obecni.”

 

Pozyskane środki MLP Group zamierza przeznaczyć na finansowanie rozbudowy banku ziemi na obsługiwanych rynkach.
Po zakończeniu emisji kapitał zakładowy będzie się dzielił na 23.994.982 akcji. Większościowy akcjonariusz ILDC (Israel Land Development Company Ltd.) w ramach oferty zadeklarował objęcie 1.082.710 akcji.

Spółka MLP Group startuje z wtórną ofertą nowych akcji

DJI_0071_edited2_logo_m(3)
Spółka MLP Group startuje z wtórną ofertą nowych akcji.

Spółka MLP Group rozpoczyna publiczną ofertę akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej. Przedmiotowa oferta jest prowadzona bez prospektu. Oferta nowych akcji skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i inwestorów nabywających akcje za nie mniej niż równowartość 100.000 EURO. Pozyskane w ofercie środki zostaną przeznaczone na zakup działek pod nowe inwestycje magazynowe na rynkach, na których MLP Group jest już obecne. Funkcję globalnego koordynatora oferty pełni Erste Securities Polska.
Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie rozbudowy banku ziemi na rynkach obsługiwanych przez MLP Group.

Spółka Develia emituje obligacje o wartości do 20 mln zł

DeathtoStock_Meticulous-09
Spółka Develia emituje obligacje o wartości do 20 mln złotych.

Zarząd Develii podjął uchwałę o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Zapisy rozpoczną się 28 listopada 2022 roku. Funkcję organizatora konsorcjum pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy będzie można składać również w Domu Maklerskim BDM, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, IPOPEMA Securities, Noble Securities oraz Domu Maklerskim Banku BPS. Obligacje będę oferowane w ramach publicznego programu na bazie prospektu zatwierdzonego przez KNF w październiku 2022 r.

 

– Rozpoczynająca się emisja jest dla Develii formą dywersyfikacji finansowania. Dotychczas korzystaliśmy przede wszystkim z kredytów bankowych i obligacji oferowanych funduszom inwestycyjnym. W ostatnich 10 latach wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego ponad 900 mln zł zostało już terminowo wykupionych. Ta wieloletnia historia na rynku obligacji, pozycja jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce oraz dobra sytuacja finansowa, która jeszcze się wzmocni po finalizacji negocjowanej sprzedaży projektów komercyjnych, sprawiają, że emisja jest ciekawą propozycją dla inwestorów – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – Dodatkowe finansowanie od inwestorów detalicznych pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się na spowolnienie na rynku i wykorzystanie pojawiających się szans inwestycyjnych – dodaje Paweł Ruszczak.

Lokum Deweloper z powodzeniem przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

adeolu-eletu-38649-unsplash
Lokum Deweloper oferuje mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie. Deweloper z sukcesem przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

Obligacje należące do Lokum Deweloper zostały przydzielone 35 inwestorom (z uwzględnieniem subfunduszy) 15 października br. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozbudowę banku ziemi oraz finansowanie prowadzonych i planowanych projektów deweloperskich.
Emisja obligacji serii I Lokum Deweloper odbyła się zgodnie z przyjętym przez Zarząd na początku września br. programem emisji obligacji – do 100 mln zł. Emitent przydzielił 50 000 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Dzień emisji 3,5-letnich obligacji to 19 października 2021 r., a termin wykupu to 19 kwietnia 2025 r.

Duże zainteresowanie obligacjami serii I Lokum Deweloper ponownie pozwoliło nam przeprowadzić emisję z powodzeniem. Przez inwestorów docenione zostały dobre wyniki finansowe Grupy na koniec I półrocza 2021 r., ale także transparentność, obiecujący bank ziemi i przyjęte kierunki rozwoju. Lokum Deweloper cieszy się dobrymi relacjami z podmiotami finansowymi, dzięki czemu złożona oferta spotkała się z ich pozytywną reakcją – dodaje Mateusz Mucha, Dyrektor w Departamencie emisji obligacji Domu Maklerskiego Navigator.

Firma Modern Commerce pozyska 80 mln zł z emisji akcji

Maciej Tygielski, prezes Modern Commerce

Modern Commerce to notowana na NewConnect grupa e-commerce związana z dobrami luksusowymi.

Spółka Modern Commerce z powodzeniem zakończyła publiczną emisję akcji. Cena akcji nowej emisji została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 0,54 zł za jedna akcję. Inwestorzy złożyli deklarację zapisów na wszystkie oferowane akcje, dzięki czemu spółka pozyska 80 mln zł. W emisji wzięła udział m.in. Wirtualna Polska Holding, która złożyła deklarację zapisu na akcje o wartości ponad 10 mln zł. To największa gotówkowa emisja w historii rynku NewConnect. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i realizację bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.

Deweloper Victoria Dom pozyskał 50 mln zł z emisji obligacji

Krakow_Viva_Piast_01-2-1-1
Deweloper Victoria Dom zakończył prywatną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych. Pozyskał z niej 50 mln zł. Stopa redukcja wyniosła 34,6%. 

Deweloper Victoria Dom zakończył prywatną emisję obligacji korporacyjnych serii S, w ramach której inwestorzy objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 50 mln zł. Pozyskane środki Victoria Dom ma zamiar przeznaczyć na finansowanie bieżących projektów. Deweloper planuje też zakup gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Spółka ma w planie przeprowadzenie kolejnych emisji obligacji.

„W ramach emisji sprzedaliśmy wszystkie oferowane papiery. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia kolejnych podmiotów finansowych do grupy współpracujących z nami inwestorów. Cieszymy się z okazanego zaufania i zaangażowania w zakresie finansowania naszej działalności. Inwestorzy cały czas bardzo chętnie inwestują w papiery korporacyjne podmiotów o silnym standingu finansowym. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na realizację bieżących projektów deweloperskich zarówno na terenie aglomeracji warszawskiej oraz krakowskiej. Duży popyt na nasze papiery korporacyjne skłania nas jednocześnie do dalszego regularnego korzystania z tej formy finansowania. W związku z dynamicznym wzrostem skali działalności będziemy w najbliższych okresach przeprowadzać kolejne emisje obligacji” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

Druga szansa dla Złotej 44

khjbgb lnlmJak się okazało, Złota 44 prawdopodobnie nie zbankrutuje. Orco Property Group udało się znaleźć kupca na akcje Orco Germany. Sprzedanych zostało 108 milionów akcji, których wartość wyceniono na kwotę 55 milionów euro. Dzięki temu firma może spłacić zadłużenie w banku.

Aby jednak dopiąć transakcję związaną ze sprzedażą akcji, Orco musi dopełnić wszelkie warunki, które zostały ustalone w ciągu 60 dni.

Wydaje się jednak, że pojawiło się światełko w tunelu dla Złotej 44, która miała stać się nową wizytówką Warszawy.