Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2021 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Jest to szacunek za kwiecień 2021 roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu 2021 roku była niższa o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 0,9%) oraz wyższa o 9,9% w stosunku do marca 2021 roku (przed rokiem wzrost o 2,4%).

W stosunku do kwietnia 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek zajmujących się budową budynków (o 1,3%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,3%). Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej nastąpiło dla jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 1,1%) – informują eksperci Głównego Urzędu Statystycznego.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 roku

analiza
Główny Urząd Statystyczny opublikował na swojej oficjalnej stronie Internetowej informację na temat dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Jest to raport za lipiec 2020 roku.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu br. była niższa o 10,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 6,6%) oraz niższa o 3,6% w stosunku do czerwca 2020 roku (przed rokiem wzrost o 5,8%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa – raport GUS

guilherme-cunha-222318-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opracował raport nt dynamiki w produkcji przemysłowej a także budowlano-montażowe. Raport dotyczy danych za maj 2018 roku.

GUS opublikował raport o tytule „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2018 roku”.
W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego czytamy: W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z majem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,8%. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 24,0% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 4,5%.