GUS: szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku

volkan-olmez-73767-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku.

Jak czytamy w informacji od GUS, według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 5,1 % rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2020 r. W III kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,3%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – czytamy w raporcie GUS.

Wrzesień 2021: przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie Internetowej informację nr przeciętnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jest to raport za wrzesień 2021 roku. Jak podaje GUS, we wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,6% r/r i wyniosło 6347,2 tys.. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r i wyniosło 5841,16 zł (brutto). We wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem sierpnia br. (o 0,1%). Podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu br. względem lipca br., kiedy przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 0,2% – informuje GUS.

GUS opublikował wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

DeathtoStock_Wired6
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Są to dane za pierwsze półrocze 2021 roku. Jak informuje GUS, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2021 r. wyniosła 2,7 mld zł. Wynik ten oznacza ich wzrost o 2,4% w stosunku do I półrocza 2020 r.
Informacja dostępna jest na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ile kosztował 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w II kw. 2021 r.?

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2021 r.

Jest to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2021 r.
Jak czytamy na stronie GUS, na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1286) ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2021 r. wyniosła 5112 zł.
Komunikat zamieszczony jest na oficjalnej stronie Internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej

DeathtoStock_Wired3
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt dynamiki produkcji budowlano-montażowej w lipcu br.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu 2021 roku była wyższa o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 11,0%). Ponadto produkcja budowlano-montażowa była niższa o 4,7% w stosunku do czerwca 2021 roku (przed rokiem spadek o 3,6%).
Natomiast w stosunku do lipca 2020 roku wzrost wartości zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 17,1%) oraz zajmujących się budową budynków (o 5,7%), natomiast spadek dla przedsiębiorstw wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 5,9%).
Informacja opublikowana jest na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który pochodzi z dnia z dnia 13 sierpnia 2021 r. Komunikat dotyczy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Opublikowana informacja dotyczy lipca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. w stosunku do czerwca 2021 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to raport za lipiec 2021 roku.

Jak podają eksperci GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5,0% w lipcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku . W stosunku do czerwca 2021 roku ceny towarów i usług wzrosły o 0,4%. W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 3,1%) oraz mieszkania (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,29 p. proc i 0,13 p. proc. Niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,10 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 18,5%) oraz mieszkania (o 5,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,60 p. proc. i 1,39 p. proc.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku

verstappen-photography-532656-unsplash
Według wstępnych danych ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2021 roku była wyższa o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 2,3%) oraz wyższa o 12,2% w stosunku do maja 2021 roku (przed rokiem wzrost o 12,5%).

W stosunku do czerwca 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 18,3%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%). Z kolei zmniejszenie dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków (o 0,3%).
Krótki raport „Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku” został opublikowany na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Budownictwo mieszkaniowe w I kwartale 2021 roku

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował krótki raport nt budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku.

Jak oszacowali eksperci GUS, w pierwszej połowie 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej. Wzrostowi uległa także liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2021 r. oddano do użytkowania 105,4 tys. mieszkań, tj. o 8,6% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 60,5 tys. mieszkań – o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.. Z kolei  inwestorzy indywidualni – 42,5 tys. mieszkań, tj. o 30,0% więcej.

Raport: Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2020 roku wg GUS

axel-ahoi-50659-unsplash
Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opracowali krótki raport dotyczący transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Jest to raport za 2020 rok.

Jak podają eksperci GUS, układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest m.in. stan dróg wodnych. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. Wielkość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową ulega systematycznemu zmniejszeniu w skali roku. Dotyczy to zarówno przewozów realizowanych w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce wg GUS

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Polsce. Jest to raport za kwiecień i maj 2021 roku.

Jak szacują eksperci GUS, w kwietniu tego roku z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 379,8 tys. osób. Jest to czterokrotnie więcej osób, niż w ubiegłym roku. Odnotowano także czterokrotny wzrost liczby udzielonych noclegów. Wzrost liczby turystów, jak podają eksperci GUS, nastąpił również w maju 2021 r. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, trzykrotnie zwiększyła się zarówno liczba turystów, jak i udzielonych im noclegów.

GUS: Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku

biznesman1
Analitycy Głównego Urzędu Statystycznego opublikowali krótki raport nt wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej. Jest to raport za czerwiec br.

Według wstępnych danych analityków Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,7%. Natomiast w porównaniu z majem 2021 r. wzrosły o 0,6%. W czerwcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, tj. maja 2021 r. analitycy odnotowali wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,6%, budowy budynków – o 0,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych – o 0,4%. Porównując te wyniki do czerwca ubiegłego roku, podniesiono ceny budowy budynków o 4,1%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 3,8%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 2,9%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. wzrosły w stosunku do maja 2021 r. o 0,7%. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku jest to wzrost o 7,0%.
Według wstępnych danych zgromadzonych przez ekspertów GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. były o 0,7% wyższe niż w maju 2021 r. Największy wzrost cen został odnotowany w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,8%.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku wg GUS

DeathtoStock_Wired6Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu.

Raport nt dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu dotyczy czerwca 2021 roku.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku. Wówczas notowano wzrost o 0,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 4,0%. W okresie pierwszego półrocza br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,3%.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku wg GUS

DeathtoStock_Wired7
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opracował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to raport szacunek GUS za czerwiec 2021 roku. Jak wskazują eksperci Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,4% (wskaźnik cen 104,4). Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1). Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie GUS.

GUS prezentuje informację nt działalności przedsiębiorstw leasingowych w 2020 roku

DeathtoStock_Wired3
GUS opracował krótki raport nt działalności przedsiębiorstw leasingowych w 2020 roku.

Badaniem Głównego Urzędu Statystycznego objęte zostały 82 przedsiębiorstwa prowadzące w 2020 r. działalność leasingową. Jak wskazują eksperci GUS, firmy biorące udział w badaniu w ciągu całego 2020 r. zawarły 560 tys. nowych umów leasingu na 654 tys. środków/przedmiotów. Ich łączna wartość wyniosła 50,2 mld zł.
Firmy biorące udział w badaniu były reprezentowane przez spółki kapitałowe: 53 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 to spółki akcyjne i 1 o innej formie prawnej.

Wstępne dane GUS o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentują dane przeciętne dla kwartału. Wskazują one, że w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3% ludności w wieku 15–89 lat. W okresie od stycznia do marca 2021 r. osoby pracujące stanowiły 55,0% ludności w wieku 15–89 lat. Osoby bezrobotne stanowiły w okresie od stycznia do marca 2021 r. 4,0% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat. Osoby bierne zawodowo stanowiły w okresie od stycznia do marca 2021 r. 42,7% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat.

GUS publikuje wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku.

Według wstępnych danych, które opublikował GUS, w maju br. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,3%. Natomiast w porównaniu z kwietniem 2021 r. wzrosły o 0,5%.

W maju 2021 r. w stosunku do kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny odnotował  wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych – o 0,4%.

Natomiast w porównaniu z majem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 3,7% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,4%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 2,6%.

GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 roku

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 roku.

Według wstępnych danych ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 r. wzrosły w stosunku do marca 2021 r. o 0,5 %, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 5,3%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 r. były o 0,5% wyższe niż w marcu 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 0,6%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach – informują eksperci GUS.

GUS: wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku

markus-spiske-484245-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,3% (przy wzroście cen usług – o 6,8% i towarów – o 3,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8% (w tym towarów – o 0,9% i usług o 0,3%).

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 1,1%) oraz w zakresie transportu (o 2,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc i 0,24 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 16,2%) oraz mieszkania (o 5,0%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,39 p. proc. i 1,24 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły wskaźnik o 0,01 p. proc. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2021 roku

DeathtoStock_Wired4
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2021 roku został opracowany przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Eksperci GUS opracowali szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2021 roku. Według raportu GUS, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2% rok do roku, wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym okresie 2020 r.
Szybki szacunek opublikowany został na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację dotyczącą wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec br. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,2% (przy wzroście cen usług o 7,3% i towarów o 1,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,0% (w tym towarów o 1,0% i usług o 0,8%)
.

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 4,1%), żywności (o 0,7%), odzieży i obuwia (o 4,1%) oraz łączności (o 2,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,38 p. proc., 0,18 p. proc., 0,16 p. proc. i 0,13 p. proc. Niższe ceny w zakresie zdrowia (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,01 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 5,1%), transportu (o 5,4%) oraz łączności (o 7,4%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,25 p. proc., 0,50 p. proc i 0,36 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,4%) obniżyły ten wskaźnik o 0,06 p. proc.

Źródło: stat.gov.pl

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w styczniu i lutym 2021 r. wg GUS

helloquence-61189-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Polsce w styczniu i lutym 2021 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 213,1 tys. turystów, którym udzielono 695,5 tys. noclegów. W porównaniu ze styczniem 2020 roku było to mniej odpowiednio o 90,7% i o 88,2%. Znaczny spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w lutym 2021 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 73,0%. – informuje GUS.

GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2021 roku

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego1 GUS poinformował, że w okresie styczeń-luty br. wyniosły w cenach bieżących 185,6 mld PLN w eksporcie oraz 176,8 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,8 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 4,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,2%, a import o 4,7% – informuje GUS.

 

UWAGA od GUS: Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

GUS: Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku

grunt
Jak przedstawia się koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku? Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat dotyczący koniunktury w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku. Jak informuje GUS, w ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2020 r., jak i bieżąca (grudzień 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2021 r.

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt działalności przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku.

Na koniec 2019 roku 1 848 podmiotów z siedzibą w Polsce (spadek w stosunku do 2018 roku o 0,6%) wykazało zaangażowanie w 3 979 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (wzrost o 3,4% w porównaniu z 2018 rokiem).  Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, na Ukrainie oraz w Rosji – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2021 roku

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2021 roku.

Według wstępnych danych, w lutym 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,4%, a w porównaniu ze styczniem 2021 r. – o 0,2%. W lutym 2021 r. w stosunku do stycznia 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków o 0,3%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 0,2%, a także robót budowlanych specjalistycznych – o 0,1%. W porównaniu z lutym 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 2,7% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,4%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – 1,9% – informuje GUS.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2021 r. o 0,8 %, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 2,0% – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych opracowanych przez ekspertów GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 r. były o 0,8% wyższe niż w styczniu 2021 r. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 2,7%, w tym w górnictwie rud metali – o 4,6%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,7%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 0,8%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,0%) – informuje GUS.

GUS: Koniunktura konsumencka – marzec 2021 roku

DeathtoStock_Meticulous-09
W marcu 2021 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -23,0 i był o 2,2 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Na swojej oficjalnej stronie internetowej Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt koniunktury konsumenckiej w marcu 2021 roku. Wśród składowych wskaźnika wartości wyższe niż przed miesiącem odnotowano przede wszystkim dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,0 p. proc., 3,9 p. proc. i 3,5 p. proc.). Nieznaczne pogorszenie odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,2 p. proc.). W odniesieniu do marca 2020 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 24,3 p. proc. – informuje GUS.

Produkt krajowy brutto w 2020 roku wg GUS

biznesman1Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto. Jest to analiza dotycząca 2020 roku.

GUS opublikował na swojej oficjalnej stronie informację nt produktu krajowego brutto w 2020 roku. Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 r. Jest to porównanie wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).