Informacje dnia

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku

okulary
GUS, tj. Główny Urząd Statystyczny, opublikował raport „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (przy wzroście cen usług – o 11,3% i towarów – o 10,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług – o 0,8%).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Źródło: GUS.