Z życia spółek

Sescom opublikował dane skonsolidowane za pełny rok obrotowy 2022/23

Sescom_Sławomir Halbryt
Sescom opublikował dane skonsolidowane za pełny rok obrotowy 2022/23. Sescom kontynuuje wzrostowy trend przychodowy – spółka zaraportowała zwiększenie sprzedaży o 48% r/r w pierwszym kwartale roku 2023/2024.

 

Według szacunków sprzedaży, w pierwszych 3 miesiącach roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 r. – grudzień 2023 r.) Sescom wypracował 69,1 mln zł sprzedaży skonsolidowanej, co oznacza wzrost o 48 proc. w ujęciu rok do roku.

 

W całym roku obrotowym 2022/23 Sescom osiągnął w ujęciu skonsolidowanym 229,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost rok do roku o 44 proc., natomiast EBITDA grupy wzrosła z 5,1 do 21,6 mln zł.

 

Dynamika sprzedaży grupy poza Polską wzrosła w minionym roku 87%. Istotny udział w zagranicznych wzrostach miała pierwsza zagraniczna akwizycja – PCB Technical Solutions Limited. Kolejnych celów przejęcia Sescom poszukuje w Niemczech.

– Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i niepewnej sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy, miniony rok obrotowy okazał się względne stabilny. Wykorzystaliśmy ten czas na dalszy rozwój organiczny, komercjalizację nowych rozwiązań, a także nabycie PCB Technical Solutions w Wielkiej Brytanii. Dobre wyniki za miniony rok to rezultat połączenia tych trzech czynników – tłumaczy Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Źródło: Sescom.