rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

Mieszkania, które cieszą właścicieli

LifeSpot Warszawa - Pustelnicka
W ciągu ostatnich lat nasze poczucie szczęścia wzrosło, a odsetek osób deklarujących się jako “bardzo szczęśliwe” jest obecnie ponad dwukrotnie większy niż jeszcze w 2021 r. Zwiększyła się również liczba osób zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania. Dominują wśród nich zwłaszcza osoby z pokolenia silver.

Bliskość przyrody i życie we wspólnocie

Raport Otodom “Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski” z 2023 roku jednoznacznie wskazuje, że jesteśmy relatywnie zadowoleni ze swojej aktualnej sytuacji życiowej. Deklarowane przez nas poczucie szczęścia w ciągu ostatnich dwóch lat potrafiło nawet wzrosnąć – w 2021 roku wynosiło średnio 6,59 w dziesięciostopniowej skali, a w 2023 roku – już 7,08. Zmianę widać najbardziej w przypadku analizy deklaracji skrajnych. Odsetek osób wskazujących, że są „maksymalnie szczęśliwi” wzrósł ponad dwukrotnie (z 6,1  do 12,9 proc.)., natomiast odsetek osób „zupełnie nieszczęśliwych” spadł – i to także dość wyraźnie – z 2,1 do 1,5 proc. Jeśli chodzi o poczucie szczęścia z sytuacji mieszkaniowej, to statystyki również i tutaj są pozytywne.  Zadowolenie zadeklarowało w tym aspekcie 40 proc. badanych. Neutralne odpowiedzi wybrało 34 proc. respondentów, a niezadowolonych było 26 proc. Średnia zadowolenia na 10-punktowej skali to zaś 7,63. Ankietowani, jako argumenty za swoim zadowoleniem, szczególnie mocno akcentowali rolę przyrody. Najważniejsze elementy to według nich posiadanie ogrodu, tarasu lub balkonu. Wpływ mają również: większa liczba pokoi, internet stacjonarny, duże okna oraz nasłonecznienie, osobna kuchnia, odpowiedni rozkład  pomieszczeń oraz posiadanie miejsca parkingowego lub garażu -”Szczęśliwe mieszkanie” to nie tylko kwestia samego dachu nad głową, ale przede wszystkim harmonijnej przestrzeni, która sprzyja codziennemu życiu. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie w budynkach dużej ilości światła naturalnego i funkcjonalnych rozwiązań. Nie można też zapominać o najbliższym otoczeniu mieszkania. Ludzie żyjący na danym osiedlu powinni mieć możliwość spędzania czasu razem, we wspólnocie – służyć temu mogą specjalnie wybudowane skwery, mikroparki, kluby sąsiedzkie, zewnętrzne siłownie czy ogrody umieszczone na dachach budynków – mówi Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza.

Seniorzy szczęśliwsi niż młodzi dorośli

Zebrane w ubiegłym roku dane pozwalają bliżej przyjrzeć się również poszczególnym grupom wiekowym Polaków. Okazuje się, że najbardziej szczęśliwe są osoby starsze. Z publikacji „Szczęśliwy dom. Silversi: doświadczenie pracy nad szczęściem” wyłania się bardzo pozytywny obraz osób po 60. roku życia. Najszczęśliwsi są ci silversi, którzy nie żyją w pojedynkę. Aż 71 proc. zadowolonych w tej grupie ma przy sobie bliską osobę, z którą może dzielić codzienne życie. Osoby po 60-tce, mimo wyższego ryzyka problemów zdrowotnych i większego zaniepokojenia toczącą się za polską granicą wojną, co do zasady są szczęśliwsze. Najmniej zadowoleni z życia są zaś młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 34 lat nieposiadające dzieci. Jak wynika z raportu “Szczęśliwy dom. Młodzi dorośli: szczęście do poprawki”, aż 37 proc. z nich jest nieszczęśliwych, 44 proc. deklaruje umiarkowany poziom dobrostanu, a zaledwie 19 proc. cechuje wysoki poziom odczuwanego szczęścia. Znaczna część młodych dorosłych (54 proc.) mieszka w miejscu, które nie jest ich własnością. To jednak nie owa własność ma znaczący wpływ na niską ocenę ich poziomu szczęścia. Młodzi Polacy najczęściej nie są zadowoleni ze swojego najbliższego otoczenia. Negatywnie lub neutralnie ocenia je blisko 80 proc. respondentów w tej grupie. To, co jest dla nich istotne, to natomiast  swobodne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, poczucie sprawczości, niezależności i możliwość aktywnego kształtowania swojego otoczenia. Istotna jest także interakcja z innymi, brak poczucia osamotnienia lub po prostu zróżnicowane i pozytywne relacje sąsiedzkie – Udogodnienia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu jakości życia mieszkańców, szczególnie w kontekście różnych grup wiekowych. Współcześni klienci stawiają nam coraz wyższe wymagania, jeśli chodzi o warunki życia, ale są to wymagania całkowicie zrozumiałe. Osiedla mają w sobie łączyć przede wszystkim komfort, wygodę i nowoczesne podejście. Przykładem działań sprzyjających zwiększeniu odczuwania szczęścia przez lokatorów mogą być z pozoru niewielkie rzeczy, jak np. możliwość zdalnego podpisywania umów, szybki internet czy zapewnienie na miejscu usług konserwatorskich. Kluczowym elementem jest również tworzenie przestrzeni sprzyjających interakcjom społecznym i nie mam tu na myśli wyłącznie zewnętrznych siłowni czy klubów sąsiedzkich, ale też cykliczne wydarzenia. Przykładem mogą być organizowane w naszych inwestycjach regularne letnie seanse filmowe dla mieszkańców, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Magdalena Rybicka Dyrektor Sprzedaży i Marketingu LifeSpot.

Źródło: LifeSpot.