Z życia spółek

Lokum Deweloper z wynikami finansowymi po III kwartałach 2022 r.

2286-133-Enhanced

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2022 r. 

Grupa Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła 143,2 mln zł przychodu i 5,6 mln zł zysku netto, generując marżę netto w wysokości 3,9%
Od początku roku w wyniku rozpoznane zostały 274 lokale
Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54,3 mln zł, EBIT – 37,9 mln zł. Pomimo utrzymania marży brutto ze sprzedaży na standardowym dla spółki poziomie, marża netto spadła do niskiego pułapu 3,9% (spadek o 16 p.p. r/r). Dodatkowo, na zakończenie III kw. 2022 r. Grupa miała zawartych 28 umów rezerwacyjnych.

– Wynik finansowy, który wypracowaliśmy po 3 kwartałach br. pochodzi głównie z inwestycji Lokum Porto, Lokum Monte i Lokum Salsa. Budowę tych projektów rozpoczęliśmy około 2 lata temu, natomiast grunty pod osiedla nabyliśmy kilka lat wcześniej w bardzo atrakcyjnych, dziś nieosiągalnych cenach. Niestety, pomimo tych historycznie niskich nakładów, obecne wysokie koszty finansowania projektów deweloperskich, będące pochodną podnoszenia stóp procentowych, znacząco obciążyły nasz bieżący wynik oraz marżę netto. Wysokie koszty kredytowania inwestycji, coraz wyższe ceny gruntów, finansowanie gminnej infrastruktury drogowej i społecznej oraz stale rosnące koszty pracy i materiałów będą nam towarzyszyć także w kolejnych kwartałach, wymuszając niezbędne podwyżki cen mieszkań. Ze względu na tak niekorzystne otoczenie rynkowe oraz drastyczne ograniczenie dostępności kredytów dla klientów indywidualnych, cała branża, w tym i nasza spółka, wstrzymuje uruchamianie nowych inwestycji. Niestety zmniejszanie podaży będzie miało szerokie konsekwencje. Odbije się nie tylko na dużo niższym PKB generowanym przez branżę i w konsekwencji niższych dochodach budżetu Państwa, redukcją zatrudnienia w wielu gałęziach przemysłu powiązanych z budownictwem, ale co najistotniejsze dla klientów – spowoduje, że oferta deweloperów będzie niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe – komentuje Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.