Informacje dnia

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

GUS opublikował Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cały 2023 rok.
Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 oraz z 2024 r. poz. 232) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r. w stosunku do czterech kwartałów 2022 r. wyniósł 103,1 (wzrost cen o 3,1%). – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS.