komentarze, opinie, gospodarka

Inwestycje w nieruchomość w Europie Środkowej – rekord pobity

ID-100267525Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo- Wschodniej (region CEE, wyłączając Rosję) w 2015 roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 9,55 miliardów euro, czyli o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Takie dane dostarcza najnowszy raport CBRE.

Warto zaznaczyć, że wśród krajów regionu CEE, Polska jest liderem pod kątem wielkości poziomu inwestycji, który w 2015 roku wyniósł 4 miliardy euro. Drugie miejsce zajmują Czechy z inwestycjami na poziomie 2,7 miliarda euro.

Wg ekspertów CBRE rekordowy popyt na nieruchomości komercyjne w Polsce jest świadectwem silnego rozwoju makroekonomicznego kraju oraz jego stabilności. Wysoki wyniki Czech jest wynikiem dwóch dużych transakcji podpisanych w 2015 roku.

W większości krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej zarejestrowano silny wzrost wolumenów transakcji szczególnie w Czechach, Polsce, Serbii i na Węgrzech.

W minionym roku odnotowano zwłaszcza wysokie zainteresowanie nieruchomościami w segmencie handlowym. Po raz pierwszy w historii, udział inwestycji w sektorze handlowym wyniósł 43% dla całego regionu CEE, co w porównaniu rocznym daje wzrost o ponad 160%. Wysoki poziom inwestycji w Centra Handlowe wynika przede wszystkim z podpisania dużych transakcji największych i najlepszych centrów handlowych zlokalizowanych w Czechach, Polsce, Serbii oraz na Węgrzech.

Poziom inwestycji w głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i na Węgrzech) osiągnął poziom 8,4 miliarda euro, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu do 2014 roku, oraz jest wynikiem powyżej oczekiwanych prognoz.