Informacje dnia

GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku

matthew-guay-148463-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 10,2% od notowanych w 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 5,9%).
Przychody ogółem były wyższe o 4,8% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,5%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,0% przed rokiem do 94,6%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 4,7%, a koszty tej działalności – o 5,3%. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.