Informacje dnia

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nr dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za czerwiec 2023 roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2023 r. była wyższa o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 6,0%) oraz wyższa o 7,6% w stosunku do maja br. roku (przed rokiem wzrost o 5,4%). – podsumowuje GUS.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: GUS.