ZUS rozwija się w internecie

145Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce zaoferować posiadaczom kont internetowych w bankach zupełnie nowe usługi. Miałyby one na celu ułatwienie w pozyskiwaniu informacji i ułatwiłyby korespondencję z ZUS.

Co moglibyśmy załatwić przez internet? ZUS chce udostępnić on-line informacje o składkach i umożliwić składanie wniosków drogą internetową. Małe firmy mogłyby mieć również dostęp do dokumentów rozliczeniowych pracowników.

ZUS zaproponował współpracę bankom. Chęć udziału  w projekcie zgłosiły dwa z nich: mBank oraz PKO BP.

Co z naszymi emeryturami?

116Niedawno w Karpaczu odbyła się konferencja, podczas której wystąpił szef rady nadzorczej ZUS, Robert Gwiazdowski. Podczas swojego przemówienia przedstawiał sytuację finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gwiazdowski rzucił: „róbcie dzieci, emerytur nie będzie”. Opowiadał o tym, że Polacy nie mają co liczyć na przyszłe emerytury. Jako przyczynę tej sytuacji podaje wzrost PKB. W tym celu potrzebna jest jednak większa liczba młodych Polaków.

Na koniec powiedział krótko, że aby w przyszłości każdy z nas mógł otrzymać emeryturę, musi przyczyniać się do zwiększenia populacji w Polsce.

ZUS narzuca kolejne składki na przedsiębiorców

122W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych pojawił się nowy zapis – pojęcie „osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą”.

Jeśli małżonkowie, ich dzieci, dzieci przysposobione, ojczym, macocha lub rodzice przedsiębiorcy będą pomagać mu w prowadzeniu działalności gospodarczej, ZUS opodatkuje ich jak przedsiębiorców.

Za każdą taką współpracującą osobę Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie egzekwował opłacanie składek w wysokości 1042,46 zł miesięcznie. W tym przypadku nie będzie miało znaczenia ani to, na jaki okres udzielana jest pomoc, ale w jakim wymiarze czasu.

ZUS szuka oszczędności i tnie przywileje

8System emerytalny w Polsce jest pełen luk, z których korzystają Polacy. To z kolei przekłada się na większe wydatki Państwa.

W styczniu 2012 roku, na świadczenia przedemerytalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył 91 milionów złotych, zaś w grudniu ubiegłego roku kwota ta zwiększyła się do 158 milionów złotych.

ZUS postanowił szukać rozwiązania, aby załatać dziurę budżetową i zmniejszyć sumę corocznie wypłacanych świadczeń. Rząd likwiduje więc przywileje emerytalne i rentowe.

Wygaszanie tych przywilejów stopniowo zaczyna przynosić rezultaty, jednak dane dotyczące wypłacanych świadczeń dalej wzbudzają wiele wątpliwości, czy aby rozwiązanie to jest właściwą metodą postępowania.

OFE przekaże do ZUS około 150 mld złotych

Członek Zarządu  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Jaroszek poinformował, jakiej kwoty spodziewa się w transferze z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Ma to być kwota około 150 miliardów złotych.

OFE są zobowiązane przekazywać środki, które do nich wpływają, bezpośrednio do ZUS. Obliguje je do tego ustawa, która weszła w życie w dniu dzisiejszym, tj. 3 lutego 2014 roku.

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się, że suma ta jeszcze dziś wpłynie na konto ZUSu.