rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

ZUS szuka oszczędności i tnie przywileje

8System emerytalny w Polsce jest pełen luk, z których korzystają Polacy. To z kolei przekłada się na większe wydatki Państwa.

W styczniu 2012 roku, na świadczenia przedemerytalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył 91 milionów złotych, zaś w grudniu ubiegłego roku kwota ta zwiększyła się do 158 milionów złotych.

ZUS postanowił szukać rozwiązania, aby załatać dziurę budżetową i zmniejszyć sumę corocznie wypłacanych świadczeń. Rząd likwiduje więc przywileje emerytalne i rentowe.

Wygaszanie tych przywilejów stopniowo zaczyna przynosić rezultaty, jednak dane dotyczące wypłacanych świadczeń dalej wzbudzają wiele wątpliwości, czy aby rozwiązanie to jest właściwą metodą postępowania.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora