Niemal 1000 osób skorzystało ze szkoleń i warsztatów Fundacji Globalworth

wspolpracaNiemal 1000 osób skorzystało ze szkoleń i warsztatów Fundacji Globalworth.

Fundacja Globalworth stworzyła program „Fundacja Globalworth na rzecz…”, który jest serią bezpłatnych wykładów, warsztatów i webinariów dla najemców Globalworth. Akcja ma na celu wspieranie ich zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego. Przez cały 2022 rok pracownicy ponad 200 firm mających siedzibę w budynkach Globalworth mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy oraz wykładach dotyczących zdrowia psychicznego. Cykl spotkań cieszył się dużym zainteresowaniem. W efekcie z programu skorzystało kilkaset osób.

„Fundacja Globalworth rozumie wzajemną zależność między pracą, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Seria „Globalworth na rzecz…” promuje bezpieczeństwo zdrowotne dostarczając wiedzę i zapewniając praktyczne umiejętności z zakresu zdrowia i samoopieki w życiu prywatnym i zawodowym oraz tworzy pozytywną kulturę miejsca pracy”. – mówi Weronika Kurnatowska, koordynator CSR Fundacji Globalworth w Polsce.

Podsumowanie wszystkich edycji wydarzenia PRCH Retail Award

PRCH_Retail_Awards_w_liczbach

Poniżej znajduje się podsumowanie wszystkich edycji wydarzenia PRCH Retail Award.

Od 2010 r. Polska Rada Centrów Handlowych organizuje konkurs i galę PRCH Retail Awards. W tym czasie ponad 100 członków jury oceniło blisko 1000 aplikacji marketingowych i biznesowych, w najbardziej merytorycznym i wymagającym konkursie w branży centrów handlowych. Łącznie, w ciągu 13 lat, jury przyznało 138 nagród i 164 wyróżnienia.
Łącznie sędziowie przyznali już 138 nagród, w tym 7 specjalnych. Wśród nich jest 55 złotych i srebrnych statuetek, które wręczane są od 2019 r. Jury zdecydowało również o nadaniu 164 wyróżnień, w tym 8 specjalnych.

– PRCH Retail Awards to konkurs jedyny w swoim rodzaju. Od początku jego wyznacznikiem jest wysoka jakość oraz wieloetapowy i transparentny proces oceny. Aplikujący muszą przygotować kompleksowe analizy, podać wskaźniki efektywności i udowodnić jury, że to ich projekt zasługuje na nagrodę. Wyróżnia go również walor edukacyjny, polegający na merytorycznej informacji dla aplikujących, gdzie opisane są mocne i słabe strony zgłoszonych projektów – informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Źródło: Polska Rada Centrów Handlowych.

 

Debata nt miast przyszłości: Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości?

Debata od lewej - ekran - dr hab. inż. arch. Maciej Borsa TUB_Dawid Sporysz Noho Investment_dr inż. Dorota Bartosz PLGBC_ Michał Grys SPBT_ Xavier Guesnu SPC_ Bart

Jakie będzie miasto przyszłości? W jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakich przestrzeniach będziemy mieszkać za 10, 20 lub 50 lat? Użytkownicy zaczynają pytać o zielone przestrzenie, architekci wdrażają coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, a ustawodawcy planują uwarunkowania prawne musi dla „zazielenienia” przestrzeni miejskiej. Do zrobienia wciąż jednak jest bardzo wiele. Wszyscy są zgodni – kluczowa dla osiągnięcia neutralności środowiskowej miast jest współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego i wdrażanie rozwiązań gospodarczych oraz prawnych, które ułatwiają budowanie zielonych miast. Debata „Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości?” odbyła się w Warszawie, 28 września 2022.

Spis treści:
Zielone budownictwo – kto na tym korzysta?
Produkcja budowlana a neutralność klimatyczna
Projektowanie budynków i innowacje materiałowe
Współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego

Od dekad wzmaga się migracja do miast. Ostatnie lata pokazują, że młode pokolenie chce mieszkać w miastach i nic nie wskazuje na to, że ta tendencja ulegnie zmianie. Przeciwnie – mieszkańcy w poszukiwaniu rozwoju zawodowego coraz chętniej zasiedlają aglomeracje. W 1950 roku w miastach na świecie żył 1 miliard światowej populacji. Dziś to prawie 4 miliardy. Według prognoz – w roku 2050 mieszkańcy miast będą stanowili grupę ok. 6,5 miliarda osób. Mimo iż miasta obejmują zaledwie 1 proc. powierzchni ziemi, są domem dla ponad połowy światowej populacji. Miasta zużywają 78 proc. światowej energii. W dyskusji na temat przyszłości urbanistycznej i architektonicznej miast oraz odpowiedzialności ekologicznej na czoło wyłaniają się hasła: synergia, innowacje i współpraca.

Zielone budownictwo – kto na tym korzysta?

Ostatnie miesiące pokazują, że sytuacja gospodarcza stanowi wyzwanie dla branży budowlanej. W efekcie czynników gospodarczo-politycznych ceny mieszkań rosną. W konsekwencji w gronie nabywców nowoczesnych realizacji mieszkaniowych znajdują się osoby o coraz większym budżecie, ale także rosnącej świadomości ekologicznej i oczekiwaniach w tym zakresie. Wymagający nabywcy szukają dogodnej lokalizacji, infrastruktury i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w nowych, ale także w już istniejących blokowiskach. To jednak nie wszystko. Jednym z coraz częstszych oczekiwań tej grupy jest to, by inwestycja, w której kupują mieszkanie na lata, mogła być określana mianem „zielonej”.

Co to oznacza? Po pierwsze, po prostu, by była zbudowana w przestrzeni usytuowanej w zieleni – w okolicy parku, skwerów „bogatych w zieleń”, drzew i zielonych przestrzeni rekreacyjnych. Po drugie, by sam budynek w swoim tzw. cyklu życia był proekologiczny, czyli właśnie „zielony”. – Co zauważalne, obecnie klient staje się coraz bardziej świadomy ekologicznie, szuka komfortu. Deweloperzy chcą wsłuchiwać się w potrzeby użytkownika i wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom – powiedział Dawid Sporysz, Dyrektor Zarządzający NOHO Investment.

Uczestnicy debaty podkreślają konieczność edukacji wszystkich grup interesariuszy – w tym odbiorców końcowych tak, by świadomie wybierali rozwiązania ekologiczne, a co za tym idzie, stymulowali powstawanie i wdrażanie zielonych rozwiązań.

Produkcja budowlana a neutralność klimatyczna

Jak podkreślają prelegenci celem zintegrowanych działań uczestników rynku budowlanego jest neutralność klimatyczna, a rezultatem – coraz częściej powstające certyfikowane budynki, które w całym swoim cyklu życia współgrają ekologicznie z otoczeniem i minimalizują swój ślad środowiskowy. Właśnie certyfikacja budynków oraz wsparcie popytu na zrównoważone rozwiązania dla budownictwa jest jednym z aspektów, które podczas debaty wybrzmiały jako kluczowe czynniki ukierunkowania w stronę zielonego rozwoju miast przyszłości.

– Budownictwo odpowiada za 40 proc. całkowitej emisji CO2 z czego ⅓ pochodzi z materiałów budowlanych a ⅔ energii zużywanej do ich funkcjonowania i ogrzania. Stąd musimy wprowadzić system, żeby mierzyć ślad węglowy na m2 budynku w całym cyklu jego życia oraz zachęcać do stosowania zrównoważonych materiałów. Pomoże to ustandaryzować wiedzę oraz obniżyć emisję budynków na etapie budowy i użytkowania. Obecnie zarówno producenci, jak i instytucje certyfikujące oferują rozwiązania dla ekologicznego budownictwa. Kluczowa jest tutaj rola regulatora w przygotowaniu odpowiednich przepisów i zachęt, gdyż bez tego nie będziemy w stanie przyśpieszyć wprowadzenia zrównoważonego budownictwa w Polsce – powiedział Xavier Guesnu, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Projektowanie budynków i innowacje materiałowe

Wyzwania, na jakie wskazują uczestnicy debaty to: optymalizacja emisji CO2, wpływ na obieg ciepła
i wody, ekonomiczne zużycie energii – to wszystko jest możliwe m.in. dzięki odpowiedniemu projektowaniu budynków, z wykorzystaniem „zielonych” materiałów budowlanych. Cykl życia niektórych elementów konstrukcyjnych jest przedłużany, komponenty, takie jak beton – są z powodzeniem recyklingowane często nawet w 100%. Rozwiązania istnieją, jednak – jak podkreślają paneliści – ich wykorzystanie w projektach zależy od uwarunkowań gospodarczych i systemów prawnych. Proponują wprowadzenie motywatorów dla organizacji, które będą produkowały i wykorzystywały zielone materiały budowlane.

Współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego

Jak wskazują eksperci, obecnie tworzone budynki coraz mocniej i częściej wpisują się w miano zielonych. Jednym z czynników ekonomicznych stymulujących ten trend są rosnące od jakiegoś czasu ceny energii elektrycznej i cieplnej potrzebnej do ich funkcjonowania. Niezależnie jednak od powyższego temat odpowiedzialności ekologicznej coraz śmielej pojawia się w przestrzeni lokalnej, biznesowej i gospodarczej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą uczestnicy procesu budowlanego – producenci materiałów budowlanych, architekci i inwestorzy. Pojawiają się także nowe wyzwania stymulowane ekologicznymi oczekiwaniami przyszłych użytkowników. Eksperci podkreślają, że kluczem do sprostania im jest m.in. współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego.

– Znaczenie budownictwa w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej jest bardzo duże. Najnowsze dane pokazują, że budynki odpowiadają za znaczący proc. światowej emisji CO2, przy czym procent światowej emisji to emisja z produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie tzw. wbudowany ślad węglowy. Przyszłością dla całej branży budowlanej jest zrównoważone budownictwo oraz produkty nie tylko o niskim śladzie węglowym tym wbudowanym, ale również wspomagające redukcję eksploatacyjnego śladu węglowego w sposób znaczący.– skomentował Michał Grys, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.– Aby właściwie budować zrównoważone miasta potrzebna jest aktywna współpraca wszystkich zaangażowanych w proces podmiotów od urbanistów, inwestorów poprzez producentów materiałów budowlanych i generalnych wykonawców po instytucje rządowe. – dodał.

Gospodarka stawia wyzwania

Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja gospodarcza stawia przed całym procesem jeszcze większe niż zwykle wyzwania. Ceny rosną, dostępność kredytów spada, sektor mieszkaniowy przewiduje dalsze zahamowania. Z drugiej jednak strony, sytuacja ta jest stymulatorem dla jakości, nowoczesności i konkurencyjności. Odpowiedzialność ekologiczna w projektach budowlanych wpisuje się w te wymagania. Wszyscy uczestnicy łańcucha budowlanego podkreślają jednak konieczność wdrożenia rozwiązań gospodarczych i prawnych, które będą sprzyjały stosowaniu zrównoważonych rozwiązań.

– Stale prowadzone są prace nad wdrażaniem rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu budownictwu. Możemy tu wymienić m.in. Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków czy też Długoterminową Strategię Modernizacji Budynków. W tematykę zrównoważonego budownictwa wpisuje się także fotowoltaika – powiedział Bartłomiej Baran, z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Eksperci podkreślają ogromne znaczenie systemów motywacyjnych, które – obok rozwiązań prawnych – mogłyby w znacznym stopniu zwiększyć skalę budownictwa „zielonego”. – Kluczowe wydaje się stworzenie takich warunków rynkowych, w których opłacalne będzie stosowanie materiałów zrównoważonych. Obecnie dysponujemy już licznymi rozwiązaniami, które pozwalają budować bardziej ekologicznie. Niestety, ich stosowanie okazuje się dla inwestora droższe niż wykorzystywanie materiałów np. niepochodzących z recyklingu. Do tego dochodzi system prawny, który stwarza dodatkowe wyzwania w przypadku zastosowania takich komponentów – skomentował Michał Grys. – Chcemy zmieniać się tak, by technologicznie odpowiadać na potrzeby rynku, ale potrzebne są do tego właściwe rozwiązania ekonomiczne i prawne – dodał.

Jak podsumowali uczestnicy debaty, dla realizacji celu, jakim jest neutralność klimatyczna w budownictwie, konieczne jest działanie holistyczne – począwszy od odpowiedzi na pytanie jak miasta powinny się rozwijać, czyli jak i gdzie budować, by sprzyjało to środowisku. A zatem – od planowania, poprzez projektowanie, czyli maksymalizację świadomości ekologicznej projektantów i architektów, do realizacji w duchu zielonego budownictwa. Co więcej jako znaczącą, eksperci wymieniają rolę regulatorów instytucjonalnych, w rękach których pozostają uwarunkowania, mogące być stymulatorem dla inwestycji w zielone produkty budowlane. Jak podkreślają, taki stymulator jest potrzebny z uwagi na ceny zielonych produktów, które nadal przewyższają ceny standardowych komponentów. Jedną z kluczowych ról w łańcuchu budowlanym spełniają deweloperzy. Jak wskazują uczestnicy debaty – to właśnie deweloper musi czytać potrzeby rynku nie tylko ekonomiczne, ale również a może obecnie przede wszystkim te ekologiczne, a następnie wychodzić im naprzeciw razem z projektantem. Koło się zamyka i taka współpraca przynosi efekty dla klimatu.

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Podsumowanie konferencji Warsaw Days „Warszawa Elektromobilna”

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
23 maja 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się już piąta edycja konferencji Warsaw Days. Jej organizatorami był Warszawski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz urząd m.st. Warszawy.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Warszawa elektromobilna”.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prelegentami i panelistami I części konferencji byli:
Renata Kaznowska – wiceprezydent m. st. Warszawy
Grzegorz Kiełpsz – prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich
Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii
Paweł Putkowski – prezes zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich
oraz gość specjalny:
Kjeld Bjerg – skandynawski architekt znany z dbałości o naturę i zrównoważony rozwój miast.

Celem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wpłynie na rozwój Warszawy, infrastrukturę miejską i przyszłe inwestycje mieszkaniowe?
• Czy nowa polityka miasta, stawiająca na transport publiczny, ograniczy liczbę miejsc parkingowych jakie powstają w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych?
• Dlaczego skandynawskie stolice: Oslo, Sztokholm czy Kopenhaga mogą być wzorem do naśladowania?

 

II część konferencji została poświęcona nowym regulacjom i nowej polityce mieszkaniowej miasta w obliczu przygotowywanej „spec-ustawy mieszkaniowej”
Prelegentami i panelistami w tej części byli:
Michał Olszewski – wiceprezydent m. st. Warszawy
Piotr Sawicki – z-ca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy
Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Artur Stawiarski – dyrektor ds. rozwoju Innogy Polska S.A.
oraz gość specjalny – Kjeld Bjerg.