Nowoczesne dworce w Wielkopolsce otwarte dla podróżnych

Pobiedziska Letnisko - nowy dworzec

Kompaktowe, nowoczesne, wygodne dla podróżnych i proekologiczne – takie są nowe dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie zbudowane w formule Innowacyjnych Dworce Systemowych. 

Budowa obu dworców ruszyła na początku 2020 roku. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie to obiekty wybudowane od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Posiadają one prostą i nowoczesną bryłę, w której dominantą architektoniczną jest wieża zegarowa. Na dworce składają się część pasażerska i handlowa.

Łączny koszt budowy nowych dworców Pobiedziska Letnisko oraz Biskupice Wielkopolskie to odpowiednio koszt prawie 4,7 mln złotych oraz 4,5 mln złotych. Wykonawcą inwestycji, realizowanych w formule „Projektuj i buduj”, było  konsorcjum firm Heli Factor sp. z o.o. i  Merx  sp.  z  o.o.

PKP S.A.: Dworzec Prabuty oddany do użytkowania pasażerom

Dworzec Prabuty - widok od strony torów 2

Nowy dworzec w Prabutach jest już dostępny dla pasażerów.

Nowy dworzec wyróżnia się komfortem, funkcjonalnością, do tego jest przyjazny środowisku. Co istotne, podczas renowacji zadbano o historyczne detale. Z dworca już skorzystali pierwsi podróżni.
Inwestycja realizowana była w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace trwały niemal półtora roku.   Łączny koszt zakończonej inwestycji to 13,2 mln złotych brutto. Projekt przebudowy opracowała pracownia projektowa Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, a wykonawcą prac budowlanych była firma A-Projekt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

– Otwarcie zmodernizowanego dworca w Prabutach to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie pomorskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Gdańska. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa dworca w Rzepinie

Dworzec w Rzepinie - wizualizacja 2

Celem modernizacji obiektu w Rzepinie jest przywrócenie historycznego wyglądu dworca, poprawa komfortu podróżnych, dostępności a także bezpieczeństwa. 

PKPS.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych obiektu. Otwarcie ofert w postępowaniu zaplanowano na dzień 13 lipca 2021 r.
Dworzec, który ma zostać poddany modernizacji, jest jednym z ośmiu obiektów w województwie lubuskim, które PKP S.A. chce odnowić i rozbudować. Modernizacja realizowana będzie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

–  Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Rzepinie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej niewielkiej miejscowości w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

–  Program Inwestycji Dworcowych wkroczył już w decydującą fazę. Część inwestycji prowadzonych przez PKP S.A. została zrealizowana lub jest w trakcie prac budowlanych, a niebawem dołączą do nich kolejne. Jedną z nich jest przebudowa dworca w Rzepinie, na którą przetarg właśnie ogłoszono. Dzięki niej dworzec odzyska historyczne piękno oraz spełni współczesne standardy obsługi podróżnych – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

– Poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu jazdy, modernizacja dworców i dostosowanie ich do osób ze szczególnymi potrzebami to jedne z priorytetów polskiego rządu przy realizacji inwestycji kolejowych. Pieniądze z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko wspierają modernizację zabytkowych dworców, jak ten w Rzepinie. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z bardziej nowoczesnego, bezpiecznego oraz dostępnego dla wszystkich miejsca – mówi Waldemar Buda,  wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 Program Inwestycji Dworcowych w województwie lubuskim nabiera rozpędu. Ostatnio rozpoczęliśmy przebudowę dworca w Witnicy, a lada dzień ruszą prace budowlane w Świebodzinie. Rzepin to kolejna lokalizacja na mapie województwa lubuskiego, gdzie planujemy jeszcze w tym roku zacząć roboty – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Nowa wizja dworca w Bielsku-Białej – inwestycja zmieni wizerunek miasta

IMG_8359-2

Ogromne zainteresowanie konkursem na projekt centrum komunikacyjnego
Nowa wizja dworca w Bielsku-Białej. Ponad 50 uczestników z całego kraju zakwalifikowało się do udziału w konkursie na przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej. Inwestycja zmieni wizerunek miasta.

Konkurs, na zlecenie urzędu miejskiego, zorganizował bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jego celem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych pod budowę w przyszłości nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Posłużą one do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar wskazany w konkursie obejmuje aż 30 hektarów wokół terenów kolejowych wraz z zabytkowym dworcem. Głównym wyzwaniem stojącym przed projektantami jest wykreowanie nowej wizji miejsca będącego częściowo poprzemysłowym fragmentem przedmieścia i terenów kolejowych wymagających rewitalizacji, a w części ważnym fragmentem centrum Bielska-Białej.

– Wiążemy z tym konkursem duże nadzieje, chodzi bowiem o zagospodarowanie ważnego obszaru miasta. Zależy nam na spójnej i mądrej koncepcji uporządkowania i przekształcenia tego miejsca w wielofunkcyjną strefę śródmiejską – podkreśla Maciej Zuber, prezes oddziału SARP w Bielsku-Białej. – Jesteśmy bardzo ciekawi jak architekci i urbaniści podejdą do rozwiązań komunikacyjnych. Wśród kluczowych dla funkcjonowania tej przestrzeni pytań jest, chociażby przyszłość charakterystycznej, długiej kładki dla pieszych łączącej dziś dworzec kolejowy i autobusowy. Czy powinna pozostać, a jeśli tak to w jakiej formie? A może pojawią się inne rozwiązanie podnoszące jakość przestrzeni publicznej? – zastanawia się Maciej Zuber.

Okazuje się, że konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem architektów. Zakwalifikowało się do niego aż 52 uczestników. Są to zarówno biura projektowe, zgłoszenia zespołowe, jak również indywidualne. Na złożenie prac konkursowych uczestnicy mają czas do 30 kwietnia. W opracowaniach muszą dostosować się do wielu wytycznych, m.in. uwzględnić kontekst istniejącego zagospodarowania terenu i jego otoczenia. Wśród najważniejszych wymagań jest m.in. rozbudowa o obiekty komercyjne otoczenia historycznego dworca „Bielsko-Biała Główna”, zlokalizowanie w pobliżu parkingów park&ride, budowa nowego lub przebudowa istniejącego przejścia pieszego. Należy też uwzględnić planowane przez miasto zlokalizowanie na terenie nieużywanych bocznic kolejowych wielopoziomowych parkingów na 2 tys. miejsc.

– Oczekujemy, że propozycje zaprezentowane na pokonkursowej wystawie prac, jak i towarzysząca jej szeroka społeczna debata, odpowiedzą na pytania, w jakim kierunku należy pójść, aby spełnić oczekiwania podróżnych i mieszkańców miasta, którzy na co dzień korzystają z przestrzeni śródmieścia. Od dawna dyskutuje się nad tym, jak wyważyć w takich miejscach funkcje usługowo-handlowe z tymi podporządkowanymi komunikacji. Pamiętajmy, że przede wszystkim jest to dworzec kolejowy, a patrząc szerzej – węzeł przesiadkowy, więc towarzyszące mu funkcje muszą pozostawać wobec niego służebne – zauważa Maciej Zuber.

Dodaje, że nie wyobraża sobie, aby Bielsko poszło śladem Katowic, Krakowa czy Warszawy, gdzie dworce zostały niejako doklejone do galerii handlowych. – To zupełnie inna skala miasta. Wystarczy spojrzeć na model dworców europejskich, na przykład Hauptbahnhof w Berlinie, gdzie wyraźnie widać, że funkcje handlowe i komunikacyjne można łączyć organicznie i czytelnie strefować, jeśli tylko zachowa się zdrowy rozsadek – mówi prezes Zuber.

Zwycięzców konkursu wyłoni Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Małgorzaty Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Ze strony miasta w jury zasiada wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński, który podkreśla, że szacowany całkowity koszt inwestycji, czyli budowy węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ul. Nowopiekarskiej, wyniesie około 400 mln zł.

– To ogromna kwota, ale też wielkie wyzwanie, które gdy się już ziści, zmieni wizerunek całego miasta. Liczymy na to, że cały proces inwestycyjny zamknie się w okresie siedmiu lat – wyjaśnia Przemysław Kamiński.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 31 maja, a wystawę prac po 10 czerwca br. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 120 tys. zł.

mat.pras.