Informacje dnia

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kw. 2021 r. wg GUS

DeathtoStock_Wired3
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2021 roku.

Jak wynika z raportu GUS, w okresie od stycznia do marca 2021 roku, w porównaniu z I kwartałem 2020 roku, odnotowano spadek ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 71,9% oraz liczby udzielonych noclegów – o 72,8%. Jednocześnie eksperci GUS zanotowali spadek liczby turystów zagranicznych o 87,9%.
Na początku bieżącego roku w Polsce nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące działalności turystycznych obiektów noclegowych wprowadzone od połowy marca 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Jak podają eksperci GUS, zakres tych ograniczeń był zmieniany w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.