rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Sprzedaż 90 nieruchomości inwestycyjnych

PHN planuje sprzedać blisko 90 nieruchomości, które nie są związane z docelowym profilem działalności grupy. Grupa oczekuje, że do transakcji dojdzie w ciągu najbliższych 6-7 lat, przy czym ponad połowa z nieruchomości zostanie sprzedana już w ciągu 3-4 lat. PHN podał, że program inwestycyjny grupy przewiduje realizację w najbliższych latach „znaczących” projektów inwestycyjnych nieruchomościowych w Polsce, w szczególności w segmentach powierzchni biurowych klasy A i B+, powierzchni logistycznych oraz handlowych na nieruchomościach należących do grupy. PHN ocenia, że będzie mógł zrealizować program inwestycyjny, wykorzystując środki z działalności operacyjnej, środki pozyskane w ramach programu dezinwestycji, finansowanie dłużne, jak również finansowanie zapewniane przez partnerów w ramach projektów realizowanych w formie wspólnych przedsięwzięć. „W ocenie spółki jej sytuacja finansowa powinna pozwolić na zapewnienie grupie odpowiedniego poziomu elastyczności w świetle zmieniających się warunków rynkowych oraz realizowanie programu inwestycyjnego, jak również umożliwić spółce wypłatę dywidendy zgodnie z jej polityką w zakresie wypłaty dywidendy” – napisano w prospekcie. Spółka przewiduje, że na wyniki finansowe Grupy w 2013 roku będzie częściowo wpływać poziom kosztów restrukturyzacji i integracji. Zarząd oczekuje, że w 2013 roku koszty administracyjne grupy nie zmienią się lub nieznacznie wzrosną. Spółka ocenia, że oszczędności związane z zakończeniem pierwszego etapu restrukturyzacji zatrudnienia powinny być zauważalne w I kwartale 2013 r., przy jednoczesnym przewidywanym wzroście kosztów usług obcych. PHN podał, że planuje obniżenie liczby pracowników z 325 na początku 2013 roku do około 100 pracowników w okresie najbliższych 3-4 lat. Pod koniec października 2012 r. portfel nieruchomości grupy obejmował 150 nieruchomości. W ramach deweloperskiej działalności mieszkaniowej grupa posiadała wówczas pięć zrealizowanych projektów mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 365 m kw oraz realizowała kolejne dwa nowe projekty mieszkaniowe składające się z 678 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 46.155 m kw, z czego 241 lokali mieszkalnych zostało już sprzedanych.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora