Informacje dnia

Skąd ta wysoka inflacja w Polsce?

analiza

Skąd ta wysoka inflacja w Polsce? Inflacja jest w całokształcie wynikiem kilku czynników.

Czynniki te mają bezpośredni wpływ na cenę towarów i usług w gospodarce. Jednym z nich jest popyt, który przewyższa podaż. Jeśli towary mało dostępne drożeją, przyczynia się to do wzrostu inflacja. Również koszty produkcji są czynnikiem determinującym. Jeśli koszty surowców, energii, siły roboczej itp. idą w górę, to  producenci mogą przerzucić te koszty na konsumentów. To z kolei prowadzi do wzrostu cen.