Bez kategorii

Podsumowanie 2012 roku

Funkcjonowanie nowej ustawy deweloperskiej, zmiany w deregulacji rynku, koniec programu „Rodzina na Swoim” i Euro 2012 s to najważniejsze wydarzenia 2012 roku. Dla rynku nieruchomości zakończony miniony rok był czasem istotnych zmian prawnych. To także okres, w którym sfinalizowanych zostało wiele ważnych inwestycji. W ostatnich 12 miesiącach, bardzo często mówiło się o znacznym spowolnieniu gospodarczym, poważne problemy dotknęły branżę budowlaną. Koniec każdego roku to czas podsumowań, dlatego przedstawiamy zestawienie najważniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości w 2012 r.
1. Do historii przeszedł program „Rodzina na Swoim”, który dużą popularnością cieszył się zwłaszcza w ostatnim kwartale 2012 r. Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że  w październiku 2012 r. w ramach tego programu podpisano ponad 5 tys umów. Dla porównania: w sierpniu 2012 r. podpisano 3665 umów, a we wrześniu 3790. Na wzrost zainteresowania wpływ miał  fakt, że perspektywa wejścia w życie nowego programu „Mieszkania dla Młodych” jest dosyć niepewna.
2. Wiele emocji w ubiegłym roku zapewnił temat deregulacji rynku w zakresie zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości. Wśród przedstawicieli rynku nieruchomości kontrowersje budził przede wszystkim fakt, że deregulacyjne plany resortu sprawiedliwości przewidują niemalże całkowitą rezygnację z wymogów stawianych  pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości.
3. Pod koniec kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa deweloperska, która, celem zwiększenia ochrony nabywców, nałożyła na deweloperów nowe obowiązku. Wśród najważniejszych zmian jest wymóg tworzenia rachunków powierniczych, prospektów informacyjnych i obowiązek zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego z nabywcą.
4. Najważniejszym wydarzeniem medialnym 2012 roku były organizowane przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Choć sportowe emocje już opadły, rezultaty organizowania imprezy są widoczne do dziś. Efekty Euro 2012 można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczyć należy te pozytywne: budowę nowych stadionów wraz z infrastrukturą wokół nich, powstanie setek kilometrów dróg, odremontowane dworce, kolejne lotniska, powstanie hoteli itd. Znajdują się też te negatywne, które szczególnie mocno odczuła branża budowlana. Kłopoty z utrzymywaniem płynności finansowej wykonawców sprawiły, że rosły ich zobowiązania wobec podwykonawców.
5. Pod znakiem zapytania jest przyszłość ogródków działkowych. Po tym jak 11 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę o ogródkach działkowych za niezgodną z konstytucją, pod znakiem zapytania stanęła również przyszłość ogródków działkowych.

Źródło: KRN.pl