komentarze, opinie, gospodarka

Nieruchomości komercyjne: Nowa rzeczywistość korporacyjnych parkingów

K. Małaczek_Mat. prasowy
Od wybuchu pandemii kultura pracy w korporacjach przeszła radykalną zmianę. Wystarczy wspomnieć o nowych modelach wykonywania obowiązków zawodowych, wzroście bezrobocia czy pustych pomieszczeniach biurowych. Efekty zmian wywołanych przez COVID-19 odbiły się nie tylko na samych pracownikach oraz kadrze kierowniczej, ale również na sposobie funkcjonowania firmowych parkingów, których efektywne wykorzystanie w nowej rzeczywistości stało się wyzwaniem z perspektywy zarządców obiektów.

Jeszcze przed pandemią korporacyjne parkingi cierpiały na maksymalne obłożenie. Brak dostępnych miejsc był szczególnie dotkliwy dla wszystkich, którzy dojeżdżali do pracy samochodem. Rozważając zatrudnienie w nowej firmie, kwestią kluczową staje się transport. Planowanie dojazdu, korzystanie z samochodu osobowego lub transportu publicznego, dostępność miejsc postojowych w czasie godzin pracy – to tylko niektóre z elementów, mających wpływ na podjęcie finalnej decyzji przyszłego pracownika. Ponadto, nawet jeśli pracownicy mają możliwość skorzystania z otwartego parkingu firmowego, mogą pojawić się pewne wyzwania.

Kiedy obiekt jest przepełniony, a pracownik musi stoczyć bój o miejsce postojowe, rozpoczyna dzień zirytowany i zdenerwowany. Kluczem do rozwiązania takiego problemu jest efektywne zarządzanie parkingiem i umiejętne wykorzystanie nowych technologii, tym bardziej że w czasach poluzowania pandemicznych restrykcji, zapotrzebowanie na firmowe parkingi jest nadal wysokie, na przykład ze względu na wdrożenie hybrydowego modelu pracy.

Ewolucja sposobów pracy sprawiła, że zdecydowana większość korporacji nadal stawia na konieczność posiadania biur. Nową normą stała się praca hybrydowa w niepełnym wymiarze godzin w biurze oraz w domu.

Hybrydowy parking to rozwiązanie, pozwalające efektywnie zarządzać przestrzenią. Częściowo pusty ze względu na wyjazdy i przyjazdy pracowników czy kadry kierowniczej o różnych porach, pozostawia pole na wynajem miejsc parkingowych innym firmom lub ogólnie, innym kierowcom. Dzięki temu korporacje mogą monetyzować swoje parkingi i maksymalnie wykorzystać ich ukryty potencjał. Implementacja narzędzi technologicznych optymalizuje wykorzystanie miejsc parkingowych, zwiększa ich wydajność, a nawet umożliwia zdalne zarządzanie oraz monitorowanie przez managerów lub administratorów obiektów – mówi Karolina Małaczek, Chief Marketing Officer w NaviParking.

Cyfrowe rozwiązania parkingowe ograniczają także kontakt z powierzchniami zewnętrznymi, a niektóre narzędzia robią to nawet w pełnym zakresie, oferując w pełni bezdotykowe wrażenia i umożliwiając dostęp do parkingów za pomocą smartfonów. Jest to szczególnie istotne, gdy bezpieczeństwo zdrowotne stało się głównym wyzwaniem w miejscu pracy. Właśnie dlatego pracownicy z dystansem podchodzą do pełnowymiarowego powrotu do biur w przypadku, gdy ich zdrowie może być zagrożone lub mogą wejść w kontakt z wirusem. Jeśli chodzi o wdrażanie środków bezpieczeństwa w pracy, nie można również zapominać o parkingach.

Pandemia wywołała ogólny wzrost sprzedaży samochodów oraz częstotliwość podróży autami prywatnymi. Według Indeksu Mobilności Konsumenckiej EY 2020, aż 78% respondentów stwierdziło, że po wybuchu pandemii częściej przemieszcza się samochodami osobowymi. Badanie wykazało również, że 69% mniej osób dojeżdża do pracy komunikacją miejską. Korporacyjne zarządzanie parkingami musi reagować na zmiany wywołane przez COVID-19. Przedsiębiorstwa, które wyposażą się w elastyczne i innowacyjne rozwiązania parkingowe, będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom i łatwiej zaadaptować się do nowej normalności niezależnie od zmieniających się potrzeb czy trendów wywołanych przez czynniki zewnętrzne.

Źródło: NaviParking.