Z życia spółek

MLP Group zwiększa poziom komercjalizacji

MLP GroupW pierwszej połowie br. MLP Group podpisało 22 umowy, dotyczące wynajęcia łącznie 100,3 tys. m2 powierzchni magazynowej. Osiągnięty wynik jest o blisko 3% wyższy od poziomu sprzed roku, kiedy skomercjalizowano 97,8 tys. m2.

W pierwszej połowie 2018 r. MLP Group podpisało 22 umowy najmu, komercjalizując łącznie około 100,3 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej. Z tego 55,5 tys. m2 powierzchni zostało wynajęte przez klientów w ramach nowo realizowanych inwestycji. Transakcje na łącznie 39,7 tys. m2 dotyczyły przedłużeń okresu najmu przez dotychczasowych klientów. Z kolei najem pozostałych 5 tys. m2 związany był ze zwiększeniem wielkości wynajmowanej przez nich powierzchni magazynowej.

Wynajęta w pierwszej połowie tego roku powierzchnia była o blisko 3% większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy skomercjalizowano 97,8 tys. m2.

Najwięcej umów obejmujących łącznie komercjalizację blisko 29,6 tys. m2 dotyczyło parku logistycznego MLP Pruszków I. Z kolei w parku MLP Pruszków II wynajęto łącznie 23,1 tys. m2. Pozostałe transakcje dotyczyły centrów logistycznych MLP Lublin, MLP Wrocław, MLP Poznań oraz MLP Bieruń.

Tegoroczna wielkość wynajętej powierzchni jest na wyższym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku, który był również dla nas bardzo udany. Jednocześnie ponad połowę powierzchni stanowiły nowo wybudowane obiekty. To potwierdza nasz systematyczny rozwój. W planie mamy dalsze rozbudowy parków logistycznych oraz realizację nowych projektów. Poza rozwojem na rynku polskim prowadzimy już także ekspansję zagraniczną w Niemczech oraz Rumunii. To zapewnia nam olbrzymi potencjał wzrostu i zwiększenia wartości Grupy” – podkreśliła Agnieszka Góźdź, Director of Sales Department w MLP Group S.A. „Głównym motorem rozwoju w kolejnych okrasach będzie ekspansja na rynku niemieckim, który traktujemy priorytetowo jako strategiczny rynek dla dalszego wzrostu”– dodała Agnieszka Góźdź.