rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

Mieszkanie bez wkładu własnego w ramach nowego programu Nowego Ładu

maria-ziegler-jJnZg7vBfMs-unsplash
„Mieszkanie bez wkładu własnego” w ramach nowego programu Nowego Ładu? Właśnie takie Rozwiązanie wejdzie w życie w dniu 27 maja 2022 r. Rządowi, który wprowadzi ten program w życie, zależy na tym, żeby jak największa liczba Polaków posiadała stabilną sytuację mieszkaniową.

Spis treści:
Nowy program rządowy z pomocą dla polskich rodzin
Kto może skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
Cele rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” w ramach Polskiego Ładu
Kredyt na zakup nieruchomości w ramach rządowego programu – jak go uzyskać?
Kredyt gwarantowany – jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać?
Jakie banki biorą udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
Czy osoby, które korzystały z programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą również złożyć wniosek w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
„Mieszkanie bez wkładu własnego” również dla obcokrajowców?
Kiedy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wejdzie w życie?

Na dzień dzisiejszy wiele polskich rodzin posiada odpowiednią zdolność kredytową, aby móc zaciągnąć bankową hipotekę. Na drodze do realizacji tego planu staje im jednak poważna przeszkoda, którą jest wymagany minimalny wkład własny. W ramach rządowego Polskiego Ładu problem ten ma zostać wyeliminowany, co zwiększy dostępność finansowania zakupu własnego mieszkania. Już niebawem w życie wejdzie program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który otworzy drzwi do zakupu nieruchomości mieszkalnej dla wielu Polaków.

Nowy program rządowy z pomocą dla polskich rodzin
Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” obejmie trzy grupy osób:
– osoby, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
– osoby, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
– osoby, które chcą wybudować własny dom.

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa jak i rodziny z dziećmi.

Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Państwo będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 procent, do kwoty 100 tys. złotych przez okres minimalnie 15 lat.
Co istotne, jeśli w rodzinie zacznie przybywać członków rodziny, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. „spłata rodzinna”. W przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie wyniesie ona 20 tys. złotych, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego, aż 60 tys. złotych.

Kto może skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” dedykowany jest osobom, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, przy równoczesnym braku posiadania środków finansowych, które są wymagane jako minimalny wkład własny. Tym sposobem rząd likwiduje barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania.

Cele rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” w ramach Polskiego Ładu

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Jak podkreśla rząd, objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Co istotne, kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w polskiej walucie.

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt na zakup nieruchomości w ramach rządowego programu – jak go uzyskać?

Procedura udzielenia kredytu na zakup nieruchomości w ramach rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie uzależniona od banku, który będzie tego kredytu udzielał. W każdym banku wymagane będzie przedstawienie oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Kredyt gwarantowany – jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać?

Osoba, która chce zaciągnąć kredyt a także członkowie jej gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takiej bowiem sytuacji rodzina może posiadać łącznie jedno inne mieszkanie. Jego metraż nie może jednak przekraczać 50 metrów kwadratowych powierzchni przy dwójce dzieci, 75 metrów kwadratowych powierzchni przy trójce dzieci oraz 90 metrów kwadratowych powierzchni, gdy w gospodarstwie domowym jest czwórka dzieci. Limit nie obowiązuje rodzin, w których jest pięcioro lub więcej dzieci.

Ze spłaty rodzinnej może skorzystać kredytobiorca gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, którego gospodarstwo domowe powiększy się w okresie tej spłaty o drugie albo kolejne dziecko. W przypadku drugiego dziecka – 20 tys. złotych, w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka – 60 tys. złotych. Co ważne, w dniu spłaty zobowiązania nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

chuttersnap-597667-unsplash

Jakie banki biorą udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

W programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych. W tym celu muszą one zawrzeć odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po wejściu przepisów w życie będzie można wskazać listę banków. Lista ta będzie prowadzona i udostępniana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy osoby, które korzystały z programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą również złożyć wniosek w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Czy osoby, które korzystały już z rządowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” lub „Rodzina na swoim”, będą mogły złożyć wniosek również w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”? Rząd odpowiada krótko – tak. Udział w programach mieszkaniowych, które funkcjonowały w przeszłości, takie jak „Mieszkanie dla Młodych” lub „Rodzina na Swoim”, nie wyklucza możliwości udziału w rządowym programie gwarancji zastępującej udział własny kredytobiorcy – „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” również dla obcokrajowców?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy obcokrajowiec będzie miał możliwość skorzystania z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”? Również z tym przypadku odpowiedź jest twierdząca. Jak się okazuje, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy będą mogły ubiegać się również obcokrajowcy, pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki określone w ustawie.

Jak czytamy w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: „Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego. Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego”.

Kiedy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wejdzie w życie?

W dniu 15 listopada 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Rozwiązanie to wejdzie w życie w dniu 27 maja 2022 roku.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby móc skorzystać z rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”? Wnioski o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie można ubiegać się po 27 maja bieżącego roku.

Redakcja
Komercja24.pl