Inwestycje publiczne

Limity inwestycyjne

Minister finansów Mateusz Szczurek tłumaczy plany dotyczące reformy Funduszy. Mówi, że pozostawienie limitów inwestycyjnych dla Otwartych Funduszy Emerytalnych ma zapobiec niepotrzebnym zaburzeniom na rynku giełdowym. Rozporządzenia związane z limitami będą jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Otwarte Fundusze Emerytalne miałby umieszczać 75 proc. aktywów w akcje. Podczas posiedzenia rządu w dniu dzisiejszym, ustalone zostaną sposoby zabezpieczeń dla obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, w które mogą być lokowane aktywa. Propozycją zabezpieczeń ma być ustanowienie zastawu rejestrowego albo hipoteki na nieruchomości, czy udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia bankowego.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora