Z życia spółek

Firma MLP Group zwiększyła przychody o ponad połowę

zdjęcie poglądowe do dalszej obróbki photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Firma MLP Group zwiększyła przychody o ponad połowę.

„W pierwszej połowie 2023 roku przyjęliśmy bardzo ostrożne podejście w obliczu niepewności ekonomicznej. Pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym, głównie dzięki efektom naszej działalności związanej z wynajmem nieruchomości w całej Europie. Zwiększyliśmy w pierwszym półroczu przychody i FFO (z ang. funds from operations) o ponad 50% – to dla nas bardzo istotny wskaźnik pokazujący bardzo duży potencjał i również stabilność operacyjną MLP Group. Wartość naszych nieruchomości inwestycyjnych osiągnęła 4,3 mld zł (wzrost w EUR o 2%, spadek w PLN o -3%). Widzimy, że proces podejmowania ostatecznych decyzji przez najemców uległ wydłużeniu – większość nowych transakcji MLP Group zostanie zawarta w III i IV kwartale 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group w pierwszej połowie br. na rynku polskim i rumuńskim rozpoczęło realizację inwestycji o charakterze spekulacyjnym, obejmujących łącznie ponad 108 tys. mkw. powierzchni. W fazie budowy wynajętych zostało już 26% powstających obiektów, co potwierdza duże zapotrzebowanie na nowe przestrzenie. MLP Group w I półroczu 2023 r. przekazało do użytkowania łącznie około 97 tys. mkw. nowej powierzchni. Na koniec minionego półrocza Grupa dysponowała 1,07 mln mkw. gotowej powierzchni, przy 97,4% wskaźniku wynajęcia wszystkich aktywów. W trakcie budowy i w przygotowaniu było kolejnych blisko 122 tys. mkw. Średni czas zawartych umów najmu wynosi 7 lat, a wskaźnik retencji sięga 100%.

„Korzystamy z solidnej pozycji płynnościowej, aby finansować ambitne cele rozwojowe. Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na obecne wyzwania. 100% umów najmu jest indeksowana wskaźnikiem CPI dla EUR bez żadnego limitu (raz w roku w lutym). Wszystkie czynsze są denominowane w EUR lub są bezpośrednio wyrażone w tej walucie, co znacznie zmniejsza naszą ekspozycję na ryzyko walutowe. Prawie 80% kredytów jest zabezpieczonych IRS na najbliższe 5 lat, co zabezpiecza nas przed zmianami stóp procentowych. Największą wartością jest potencjał zabezpieczonych działek, który umożliwia szybki rozwój w najbliższych latach na rynkach europejskich” – podkreślił Radosław T. Krochta.

Źródło: MLP Group.