komentarze, opinie, gospodarka

Ellis: Nowe przestrzenie do życia i pracy. Perspektywa 2025+

karolina_kaim_1Dynamiczny rozwój technologii, zmieniające się trendy społeczne i rosnąca świadomość ekologiczna rewolucjonizują sposób myślenia o mieszkaniu i o pracy. Te dwa obszary coraz częściej się ze sobą przeplatają. Perspektywa 2025+ to zatem nowe wyzwania i możliwości, które kształtują dotychczasowy styl życia. Czego możemy się spodziewać? O trendach i perspektywie 2025+ mówi Karolina Kaim, CEO Ellis.

Praca rozumiana na nowo

To już truizm, że pandemia COVID-19 przyspieszyła adaptację pracy zdalnej. Ale w jakim stopniu? Szacuje się, że obecnie 12,7% pełnoetatowych pracowników pracuje z domu (dla Polski jest to o kilka punktów procentowych mniej), podczas gdy 28,2% działa w modelu hybrydowym. W 2025 roku niemal ¼ Amerykanów będzie wykonywać swoje obowiązki zawodowe z domowego zacisza.

Przyszłe lata tylko pogłębią ten trend, co zresztą już teraz widać w preferencjach samych pracowników (zwłaszcza wśród Millenialsów i Gen Z). A skoro będzie mniej wychodzenia do biura, to ono w naturalny sposób wchodzi” do domów.

Na popularności będą zyskiwać wirtualne biura, wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości, umożliwiając symultaniczną pracę projektową na styku przestrzeni online/offline między zespołami, bez barier geograficznych. Eksperci są zdania, że VR już wkrótce zrewolucjonizuje zdalny coworking. Czas pokaże, jak rozwijać się będą takie projekty jak Oculus for Business, które już teraz oferują użytkownikom zaawansowaną przestrzeń roboczą 3D, umożliwiając zintegrowaną wizualizację, organizowanie i w pełni zdalną współpracę. Od niedawna w Dolinie Krzemowej (i poza nią) głośno jest także o Apple Vision Pro, którego możliwości również będzie się dało wykorzystać w środowisku pracy.

Jeśli zaś mowa o większych portfelach inwestycyjnych, to druga lub kolejna nieruchomość może być w całości wykorzystywana nie tyle jako przestrzeń pod wynajem albo pod przyszłą sprzedaż na „górce” rynkowej, ilejako luksusowe wirtualne biuro.

Świadome i zrównoważone życie

Przestrzenie mieszkalne stają się coraz bardziej wielofunkcyjne, ale też dostosowane do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Wzrasta również znaczenie inteligentnych systemów zarządzania domem.

Wycena rynkowa globalnego rynku smart home obliczona na podstawie CAGR w 2025 r. wynosi 110,95 mld USD. Dla porównania, w 2022 roku było to nieco ponad 78 mld US. Mamy więc trend wzrostowy.

— Od wielu lat porusza się również temat ekologii w budownictwie. Wiele wskazuje na to, że w 2025 roku i w kolejnych latach to właśnie walory prośrodowiskowe staną się kluczowym aspektem projektowania przestrzeni życia. Od recyklingu po wykorzystanie energii odnawialnej – przestrzenie do życia stają się bardziej zrównoważone. Także w sektorze premium — mówi Karolina Kaim, CEO Ellis.

Mowa tu nie tylko o wolnostojących budynkach jednorodzinnych/jednoosobowych (chociaż one również będą przeżywać rewolucję), ale także o większych inwestycjach. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów połączenia trendu biophilic design i smart home jest mediolański projekt Bosco Verticale. To wieże mieszkalne z bujnymi, pokrytymi zielenią balkonami, na których rośnie ponad 900 drzew i 5000 krzewów. Koncepcja pionowego lasu pomaga łagodzić zanieczyszczenie powietrza, regulować temperaturę i promować bioróżnorodność w sercu włoskiej metropolii. A to tylko jedna z wielu podobnych realizacji architektonicznych XXI wieku.

— Ze zmianą stylu życia jednostek wiążą się również transformacje jeśli chodzi o budowanie lokalnych społeczności. Po latach wyobcowania” i wyalienowania sąsiedzkiego nastąpi zwrot w kierunku tworzenia małych wspólnot. Takich, które będą oparte na interakcjach, na spędzaniu wolnego czasu wewnątrz i na zewnątrz oraz na kolektywnej współpracy, również tej biznesowej i kreatywnej. Tym założeniom mają sprzyjać zaprojektowane w przemyślany sposób osiedla oraz przestrzenie coworkingowe, takie jak Soho House, The Grove, The Grow Community czy Tapiola — wymienia Karolina Kaim, CEO Ellis.

Największe szanse i wyzwania w pracy i mieszkalnictwie 2025+

  • Dominować będzie nastawienie na jakość życia i pracy, a nie tylko na posiadanie jak największej, mało zrównoważonej powierzchni mieszkalnej i spędzanie długich godzin w biurze.

  • Nowe formy pracy wymagać będą ewolucji kultury organizacyjnej, opartej na zaufaniu, współpracy i jasnych celach.

  • Odmienione przestrzenie życia i pracy będą również wiązać się z tworzeniem innych niż dotychczas relacji społecznych. Wymaga to odnalezienia równowagi w obszarach: praca, życie, działanie wspólnotowe.

Przyszłość przestrzeni życia i pracy w 2025+ rysuje się jako dynamiczna, ale również pełna wyzwań. Kluczowe jest świadome kształtowanie nowych przestrzeni w taki sposób, aby służyły one ludziom, wspierały innowacje i promowały zrównoważony rozwój.

Źródła danych:
https://www.forbes.com/advisor/business/remote-work-statistics/

https://explodingtopics.com/blog/smart-home-market

Autorka: Karolina Kaim, CEO Ellis.